4 березня о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для організації дистанційного та проєктного навчання: Trello, Basecamp, Asana

Лабораторна робота "З’єднання знаків. Знаки для приголосних"

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття № 2

Тема. З’єднання знаків. Знаки для приголосних.

Мета: закріпити навички написання алфавіту, навчитись з’єднувати знаки різними способами.

Ключові слова: алфавіт, знак, лінія, овал, петля, злитий знак.

Прилади і матеріали: інструкції, опорні конспекти, стенографічний словник.

Питання для обговорення

  1. Дискусія на тему: «Як відрізнити І-И».
  2. Стенографічний алфавіт.
  3. Точність написання стенографічних знаків.
  4. Порівняльний аналіз букв і знаків.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Лоскутова С. А. Стенографія: Навч. посіб. для дистансійного навчання / С.А. Лоскутова. – К.: Університет  „Україна”, 2006. – 288 с.
  2. Лазников О.М. Сучасна стенографія / О.М. Лазников. – Д.: „Видавництво Сталкер”, 2003. – 272 с.
  3. Яруш О. Стенографія: вступ до спеціальності / О. Яруш // Секретар-референт. – 2008. - №5. – С. 38-40.

 

Завдання 1. Виконати тести

1. Які бувають стенографічні знаки за розміром?

а) одномірні, двомірні;

б) одномірні, двомірні, маломірні;

в) одномірні, двомірні, тримірні, маломірні.

2. Овалами правого повороту є:

а) Д, З, Р;

б) Л, Р, ;

в) Д, Щ.

3. Овали правого повороту – це:

а) овали, які починають писати внизу;

б) овали, які починають писати праворуч;

в) овали, які починають писати зверху.

4. Скільки років стенографії?

а) більше 2000 років;

б) 100 років;

в) 500 років.

5. Хто є автором стародавньоримської системи стенографії?

а) Ціцерон;

б) сенатор Катон;

в) раб Ціцерона Тірон.

6. Яким має бути стенографічне письмо?

а) без натиску;

б) безвідривним у межах слова або словосполучення;

в) без натиску, з великим нахилом під кутом 45градусів і більше та безвідривним у межах слова або словосполучення.

7. З якою метою використовують діактричний знак?

а) для позначення приголосних;

б) для уточнення голосних;

в) для великих літер.

8. Коли було прийнято Єдину державну стенографічну систему?

а) у 1974 році;

б) у 1880 році;

в) у 1933 році.

9. Назвіть злиті знаки першої групи:

а) СВ-ЗВ, СТР, СН-ЗН, ПЛ, БЛ;

б) ТР-ДР, СТР, СН-ЗН, ПЛ, БЛ;

в) СН-ЗН, СТ, ПР, СК-ЗК, ПЛ, БЛ.

10. Стенографічні знаки пишуть на лінії, яка називається:

а) контрольна;

б) основна;

в) звичайна.

 

 

Завдання 2. Кожен приклад напишіть по одному рядку.

 

Завдання 3. Застенографуйте сполучення приголосних: мл, сл, рт, нс, слн, щт, щв, кв, нв, жв, лн, нб, рб, пш, щб, знт, жд, зд, сх, гс, тк, км, бб, мш, кш, дс, зм, цн, хв,дд, лг,мщ

Завдання 4. Прочитати стенограми

 

Завдання 5. Прочитати і застенографувати стенограми

Завдання 6. Скласти речення і прочитати його (робота зі стенографічним словником).

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку