Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Лабораторні роботи з хімії

Про матеріал
Лабораторні роботи з хімії для коледжів або шкіл зі спеціалізацією предмету
Перегляд файлу

Лабораторна робота №6

 

Розпізнавання сполук неметалів

1. Мета роботи:

1.1. Навчитися за допомогою якісних реакцій розпізнавати сполуки неметалів.

1.2. Якісно виявити в розчинах хлорид-іон, сульфат- і карбонат- іони та іони амонію.

2. Матеріали та обладнання:

2.1. Реактиви: розчини хлоридної, сульфатної кислот; солей – барію, натрію , амонію хлоридів, натрію сульфату, натрію карбонату, натрію гідрогенортофосфату, аргентум нітрату;

натрій або калій гідроксиду, кальцій гідроксиду, фенолфталеїну.

2.2. Обладнання: штатив з пробірками, тримач для пробірок, спиртівка, скляна трубка, корок з скляною трубкою, бюретка, фільтрувальний папір, лакмусовий папір.

 

Пам'ятайте, що після роботи більша частина досліджуваних розчинів на розпізнавання речовин повинна залишатися невикористаною. Це необхідно на випадок, якщо доведеться повторювати дослідження.

 

3. Загальні теоретичні положення:

Для розпізнавання сполук неметалів використовують якісні реакції – реакції, які супроводжуються зовнішним ефектом (зміна забарвлення, утворення газу, осаду і т.д.).

 

Якісні реакції на іони

Аніон

Реактив

Що спостерігається

 

солі Барію

Випадає білий дрібнокристалічний осад, нерозчинний в кислотах.

SO + Ba2+  = BaSO4

 

 

1) реакція з

 

2)   суміш

Утворюється голубий розчин, виділяється бурий газ.

Cu + NO+ 2H+  = Cu2++ NO2+ H2O

 

Поява забарвлення (від фіолетового до темно-коричневого) сульфату нітрозоферуму (ІІ).

Нітрат аргентуму

Випадає яскраво-жовтий осад

3Ag+ + PO = Ag3PO4

Нітрат аргентуму

Ag+ +Cl- = AgCl

    Білий осад

 

 

 1. HCl (р-н)

         

2)  вапняна вода

 

“Скипання”  розчину

CO+2H+ = CO2  + H2O

Випадає білий осад

Ca2+ + CO = CaCO3

Розведені кислоти

З концентрованих розчинів силікатів випадає обємний драглистий осад

SiO  + 2H+ = SiO2*H2O

Нітрат плюмбуму(ІІ)

Випадає чорний осад

Pb2+ + S2- = PbS

амоній

Розчин лугу (NaOH, KOH) при нагріванні

Виділяється газ амоніак NH3 з характерним запахом, який забарвлює вологий лакмусовий папір у синій колір.

 

 

 

4. Порядок виконання роботи:

4.1 Якісна реакція на хлорид-йон

До 2 крапель розчину натрій хлориду та хлоридної кислоти добавляють 2 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігається? Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах.

4.2 Якісна реакція на сульфат-йон

Візьміть 2 пробірки, в одну з них налийте 2-4 краплі сульфатної кислоти, а в другу- натрій сульфату.В обидві пробірки додайте 2-3 краплі розчину барій хлориду.Що спостерігається? Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах.

4.3 Якісна реакція на карбонат-йон

До 10 крапель розчину натрій карбонату добавляють 10 крапель розчину хлоридної кислоти. Що спостерігається?У верхню частину пробірки вставляють корок з трубкою, в якій міститься 2-3 краплі вапняної води.Що спостерігається? Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах.

4.4 Якісна реакція на йон амонію

Візьміть 2 пробірки, в одну з них покладіть трохи кристалічної солі амонію хлориду, в іншу налийте водного розчиру ціеїж солі.В обидві пробірки додайте трохи розчину їдкого натру та нагрійте їх вміст до кипіння.До отвору обох пробірок піднесіть вологий лакмусовий папірець.Що спостерігається?Чому?

Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах.

4.5Якісна реакція на ортофосфат-йон

До 4 крапель розчину натрій гідрогенортофосфату або натрій ортофосфату добавляють 4 краплі розчину аргентум нітрату.Що спостерігається? Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах.

4.6 Кислі солі

У 3 пробірки налийте однаковий обєм розчину сульфатної кислоти(приблизно по 0,5мл).

До однієї порції кислоти додайте 2-3 краплі розчину лакмусу або метилового оранжевого і нейтралізуйте її розчином лугу, додаючи його краплями до зміни забарвлення(полічіть кількість крапель!).Яка сіль утворюється при цьому? Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах,назвіть сіль.

Другу і третю порції розчину сульфатної кислоти залийте разом в одну пробірку,додайте той самий індикатор та стільки ж крапель розчину лугу,як в першому випадку, що спостерігаєть7Чи відбувається реакція нейтралізації?:Яка сіль утворюється при цьому?

Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонних формах,назвіть сіль.

 

 5.Питання і завдання для самоперевірки:

5.1. Які якісні реакції на йони NH, CO, SO, Cl треба провести для їх знаходження?

5.2. У двох пронумерованих пробірках видані розчини хлориду натрію і сульфату натрію.                               

5.3. Визначити за допомогою характеристик реакцій, в якій пробірці містится кожний з цих розчинів.

5.4. Запищіть рівняння реакцій взаємодії речовин в молекулярній, повній і скороченій йонних формах.

 

а) KCl + AgNO3

 

б) CaCO3 + HCl

 

в) NH4NO3 + NaOH

 

г) H2SO4 + BaCl2

6. Домашнє завдання:

6.1. Буринська Н.М, Величко Л.П. Хімія 10кл – Київ, 2001 – с. 174.

7. Література

7.1. Акімова I.I., Запорожець Н.В. Зошит для лабораторних та практичних робіт з
хімії. 9 клас. - Харків: Ранок, 2000. - с.64.

7.2. Астахов А.И., Касьяненко А.И. Химия - 4-е изд. - К.: Вища школа., 1982. - с.296.

7.3. Буринська Н.М. Основи загальної хімії, 11кл.: Пробний підручник для середніх
загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії. - К.; Ірпінь: ВТФ
"Перун", 1997.- с. 176.

7.4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10 кл.: Пщручник для середніх шкіл. - К.:
Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - с. 176.

7.5. Буринська   Н.М.,   Величко   Л.П.   Хімія,   11   кл.:   Підручник   для   середніх
загальноосвніх закладів. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - с. 176.

7.6. Домбровський А.В., Лукашова H.I., Лукашов С.М. Хімія, 10-11 кл.: Органічна
хімія: Підручник для 10-11кл. середньої загальноосвітньої школи. - К.: Освіта, 1998. - с. 192.

7.7. Чайченко Н.М., Скляр A.M. Основи загальної хімії:  Підручник для   11кл.
середніх загальноосвітніх навчальних шкіл з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид.,
перероб. - К.: Освта, 1997. - с. 144.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пономаренко Василь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0