Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Лабораторні роботи з хімії

Про матеріал
Лабораторні роботи з хімії для коледжів або шкіл зі спеціалізацією предмету
Перегляд файлу

 

                                        Лабораторна робота № 8

 

            Тема:    Розв*язування   експериментальних задач.

 

          1.Мета роботи: Засвоїти практичні навички визначення катіонів металів,доведення наявності катіонів металів у розчинах.

          2.Реактиви і обладнання: Розбавлені хлоридна,сульфатна кислоти, розчини натрій гідроксиду,амоній хлориду,алюміній сульфату,цинк хлориду,фосфор (V) оксиду. Купрум оксид,ферум(III)оксид.

          3.Вказівки на теоретичний матеріал:

П.П.Попель.Л.С.Крикля  Хімія ,підручник для 10 класу.Ст.136-172.

          4.Теоретичні положення.

Оксиди і гідроксиди металів:натрію,калію,магнію,купруму,ферум(II)оксиду мають основні властивості-взаємодіють з кислотами з  утворенням солей і води:

      Na2O  +  2HCI  =  2NaCI + H2O

      FeO   + H2SO 4   = FeSO4    + H2O

      Cu(OH)2  + 2HNO3  =  Cu(NO3)2  +  2H2O

Оксиди і гідроксиди алюмінію,цинку,ферум(III)оксиду мають амфотерні властивості-взаємодіють з кислотами і лугами з утворенням солі і води:

    ZnO  +  2NaOH  = Na2ZnO2   + H2O

    AI(OH)  +  NaOH  = NaAI(OH)4

Оксиди лужних та лужноземельних металів розчиняються в воді  з утворенням основ:

      K2O  + H2O  = 2KOH

Нерозчинні в воді гідроксиди металів при нагрівані розкладаються з утворенням відповідних оксидів металів і води:

     2Fe(OH)3  =  Fe2O3   +  3H2O.

 

         5.Порядок виконання роботи.

                                  Варіант 1

Завдання 1.

Доведіть наявність катіонів NH4+,  Mg2+ , AI3+ у розчині,який містить сульфати амонію,магнію і алюмінію.

Завдання 2.

Виходячи із заліза,добудьте ферум (II)хлорид.

Завдання 3.

Виконайте такі перетворення:

CuCI2 –Cu(OH)2  -- CuO –Cu(NO3)2

Продумайте свої дії і складіть план експериментів. Всі можливі рівняння реакцій  напишіть в іонно-молекулярному вигляді.

 

 

 

                                 Варіант 2.

Завдання 1.

Розпізнайте білі порошки осидів кальцію,цинку,фосфору(V),використовуючи тільки воду ,розчин лугу і індикатори.

Завдання 2.

Виходячи з магнію, добудьте магній сульфат.

Завдання 3.

Виконайте такі перетворення:

Fe2O3Fe2(SO4)3  --Fe(OH)3FeCI3

Продумайте свої дії і складіть план експериментів. Всі можливі рівняння реакцій напишіть в іонно-молекулярному вигляді.

       6. Питання для самоперевірки

6.1.Написати рівняння реакцій,за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

AI – AI2O3—AICI3  ---  AI(OH)3 --- AI2O3  --  NaAIO2   

Рівняння реакцій іонного обміну написати в іонно-молекулярному вигляді.

6.2.Розібрати рівняння реакцій з точки зору окиснення-відновлення і розставити коефіцієнти:

6.2.1.    CrCI2   +  HCI  +  O2   =  CrCI3    +  H2 O

6.2.2.    Fe(OH)2 +  H2O  + O2  =  Fe(OH)3

6.2.3.    NH3   +  CuO  =  Cu  +  N2   +  H2 O

     7. Зміст звіту

7.1.Тема та мета роботи

7.2.Відповіді на питання для самоперевірки

7.3.Аналіз дослідів.

7.4.Висновки.

     8.Домашнє завдання:

 8.1.Підготувати бланк звіту

 8.2.Вивчити фізичні і хімічні властивості металів.

     9.Література: 

  9.1.П.П.Попель,Л.С.Крикля Хімія.Підручник для 10 класу

  9.2. А.Н.Ярошенко.Хімія. Підручник для 10 класу.