Лекція "Актуалізація знань і досвіду учнів в процесі виробничого навчання."

Про матеріал
На уроках виробничого навчання, актуалізація знань і досвіду учнів має досить вагоме значення. Будь-який процес навчання характерний тим, що учні, як правило, ефективно сприймають і засвоюють нове тоді, коли це нове спирається на раніше засвоєне, є його продовженням і розвитком, коли у свідомості учнів "наводяться містки" між тим, що вони знають і уміють, і тим, що їм належить взнати й освоїти.
Перегляд файлу

Актуалізація знань і досвіду учнів в процесі виробничого навчання.

 

Будь-який процес навчання характерний тим, що учні, як правило, ефективно сприймають і засвоюють нове тоді, коли це нове спирається на раніше засвоєне, є його продовженням і розвитком, коли у свідомості учнів "наводяться містки" між тим, що вони знають і уміють, і тим,  що  їм належить взнати й освоїти. Ще Я. А. Коменський стверджував, що "коли починають вивчати який-небудь предмет, розум учнів повинен бути до цього підготовлений".  Це правомірно і до виробничого навчання. Такий  етап, як  включення знайомого, вивченого в процес засвоєння нового називають актуалізацією.

На уроках виробничого навчання, актуалізація  знань і досвіду учнів зазвичай проводиться шляхом опитування учнів на початку вступного інструктажу, за матеріалом спеціальних предметів і минулих уроків виробничого навчання, хоча можуть застосовуватися й інші способи актуалізації: повторення майстром необхідних теоретичних відомостей, демонстрація відеофрагментів, проведення попередніх вправ, розбір виконаних домашніх завдань тощо. Основний спосіб актуалізації  -  опитування учнів, успіх якого багато в чому залежить від правильного підбору і формулювання питань і самої процедури опитування.

Мета опитування на уроках виробничого навчання не стільки в тому, щоб перевірити знання учнів (хоча це теж важливо), скільки в забезпеченні можливості вживання цих знань на практиці, зв’язок теорії та практики. Тому питання для такого зв’язку повинні мати в основному практичну спрямованість. Наприклад, при вивченні просторової розмітки (слюсарні роботи) такими питаннями можуть бути наступні:

 Що таке розміточна й установча база?

 В чому їх різниця?

Коли установча база може бути  розміточною?

Заготовка зовсім не відпрацьована. Яку поверхню приймати за установчу базу?

Що є розміточною базою для заготівки з циліндровою частиною?

Виключно теоретичні питання, такі, як, наприклад: Для чого використовується розмітка? Які пристрої застосовуються при просторовій розмітці? тощо - для опитування як актуалізація на уроках виробничого навчання не характерні. Найбільший ефект в значенні активізації мислення, кмітливості, актуалізації знань і досвіду учнів мають "продуктивні" питання, питома вага яких повинна зростати поступово у міру накопичення учнями досвіду і знань.

З метою актуалізації накопиченого досвіду учнів на уроках, де продовжуватиметься вивчення теми, доцільно ставити перед учнями питання з пропозицією повторити, відтворити прийоми й способи виконання операції, вивчені й відпрацьовані на минулих уроках.

Важливо також ставити перед учнями такі питання, які вимагають використання знань, набутих на уроках загальноосвітніх предметів, перш за все фізики, хімії, математики, біології; на обґрунтовування фізичного значення дії, процесу або явища; на пояснення хімізму процесу; на виконання розрахунків тощо. Це багато в чому сприяє активізації розвитку в учнів інтересу до глибокого вивчення цих предметів, формуванню у них взаємопов’язаної системи знань, зв'язку теорії й практики.

Важливо не тільки активізувати пам'ять і мислення учнів, але і зовні активізувати групу на цьому етапі проведення вступного інструктажу.

Як бути в тому випадку, якщо актуалізація не вийшла, якщо в результаті опитування з’ясується, що знання більшості учнів слабкі? В цьому випадку майстер повинен сам стисло дати необхідні пояснення, досягти чіткого розуміння і первинного засвоєння учнями необхідних теоретичних відомостей. Разом з тим не можна при цьому допускати й інші крайності. Суть їх в наступному.

Не сподіваючись на знання учнів, деякі майстри значну частину вступного інструктажу відводять на роз'яснення виключно теоретичних питань. Це неправильно і необґрунтовано. Така "теоретична" спрямованість вступного інструктажу, по-перше, не сприяє розвитку в учнів прагнення активно використовувати, застосовувати знання, що є у них в процесі роботи, по-друге, не дає майстру можливості приділити достатньо часу для чіткого пояснення і показу тих прийомів і способів роботи, які учні повинні освоїти на уроці. Зміст вступного інструктажу на всіх його етапах повинен завжди мати практичну спрямованість.

Ми розглянули актуалізацію, що  застосовується до вступного інструктажу. Проте цей елемент дидактичної структури уроку характерний не тільки для цього  етапу заняття. В процесі вправ учнів майстер постійно стимулює учнів до використання знань, обґрунтовуванню відпрацьованих прийомів і способів, сам дає необхідні пояснення, застосовує й інші способи пов’язання відомого, відпрацьованого з тим, що вивчається, відпрацьовується на уроці. Таким чином, етап актуалізації слід  розуміти й реалізовувати широко як наскрізний структурний елемент уроку.

 

docx
Додано
29 листопада 2019
Переглядів
413
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку