5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Лексикологія. 5-6 класи

Про матеріал
Застосування інноваційних технологій навчання на уроках української мови
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках української мови і літератури Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ Працюю над темою :

Номер слайду 2

ЛЕКСИКОЛОГІЯ Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива , Як їх почує!.. Тарас Шевченко Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 3

ЛЕКСИКА. Значення слова ( лексичне і граматичне), вживання і походження , групи слів за значенням Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 4

Незакінчені речення Сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати… Сьогодні на уроці ми повинні ознайомитися… Сьогодні на уроці ми повинні навчитися… Сьогодні на уроці ми повинні розвивати… Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 5

Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 6

Лексикологія – розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова. Лексика – словниковий склад мови. Лексикографія – розділ науки про мову, який вивчає наукові основи укладання словників. Лексичне значення слів - це те, що слово означає, це зміст, укладений у нього народом – творцем певної мови. Граматичне значення вказує на належність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 7

Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 8

Лексичні значення слів пояснено у тлумачному словнику В 11-томному Словнику української мови, виданому в 1970-1980р.р.,з'ясовано значення 134 тис. слів. 2001 р. видано Великий тлумачний словник сучасної української мови, що охоплює пояснення 170 тис. слів. Словник складається зі словникових статей. Кожна з них розпочинається словом, яке тлумачать. Таке слово називається заголовним. Після нього подано його граматичні характерис- тики ( до іменника – закінчення форми Р.в. і рід, До прикметника - закінчення форми жіночого і середнього родів, до дієслова – його особові закінчення тощо). Далі йде тлумачення лексично- го значення слова. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 9

Прочитайте статті з тлумачного словника. Розкажіть, яку інформацію ви одержали з них про слово. Акварель, і, ж.1. лише одн. Клейові фарби, що легко розчиняються у воді. 2. Картина, малюнок, виконані такими фарбами. Їдкий, а, е. 1.Який хімічно руйнує, викликає фізичне подразнення, дуже різкий. 2.перен. Злобно насмішку- ватий, колючий. Націоналізувати, ую, уєш, недок. і док. щ о ? Пере- давати з приватної власності у власність держави вели- кі підприємства, землю, окремі галузі народного госпо- дарства. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 10

Прочитайте тлумачення слів і доберіть з довідки слова, яких вони стосуються. 1.Орган нюху; передня частина судна. 2. Перепона, яку повинен подолати під час змагання бігун; загорода, що перешкоджає вільному проходові. 3. Трав'яниста медоносна рослина; зерно цієї рослини. 4. Самосвітне небесне тіло; видатна, уславлена людина; світла пляма на лобі тварини. 5. Загальний вигляд місцевості, краєвид; картина або малюнок із зображенням краєвиду. ДОВІДКА ЗІРКА. ГРЕЧКА. ПЕЙЗАЖ. БАР’ЄР. НІС. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 11

Етимологія – розділ мовознавства, який вивчає походження та історичний розвиток слів. Походження слів можна з'ясувати за етимологічним словником або довідником. Усе про школу Слово школа є в багатьох народів, що прийняли християнство. Прийшло це слово з давньогрецької мови. Слово схоле в ній означало “ заняття у віль- ний час”. Оскільки мудрі греки у вільний від роботи час читали, філософствували, то воно стало означати “читання”, а пізніше – “лекція”. Отже, сучасне слово школа пов'язане і з читанням, і з лек- ціями, які вчитель читає у старших класах. Та яка школа без уроку ? Утворилося слово від пра- слав’янського urekti ( уректи) – “сказати”. Справді, під час уроку говорять і вчитель, і учні – так іде нав- чання. Уроком у слов'ян називали також роботу, яку треба було виконати до якогось строку. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 12

СЛОВА ОДНОЗНАЧНІ БАГАТОЗНАЧНІ ПРЯМЕ ЗНАЧЕННЯ – це властиве слову звичайне значення ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ- образна назва предмета, ознаки предмета, дії Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 13

Робота в парах : “Взаємоперевірка “ Поставте запитання один одному за темою, використовуючи матеріал уроку Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 14

Визначити відмінність у значенні виділених слів у кожному зі словосполучень. У якому випадку слово вжите в переносному значенні ? Терпка ягода, терпка мелодія; крицевий меч, крицевий характер; каламутні ріки, каламутні часи; розбити склянку, розбити ворога; яскраве світло, яскраве слово; розцвіла фіалка, розцвіла посмішка; важкий камінь, важкий погляд; обпік вогонь, обпік сором; скласти повноваження, скласти речі. Скласти і записати три речення зі словосполученнями, що містять слова, вжиті в переносному значенні. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 15

Мозковий штурм і незакінчені речення Що таке лексикологія? Що таке лексикографія? Лексика - це… Лексичне значення – це… На що вказує граматичне значення? На які групи поділяються слова за значенням? Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 16

ЛЕКСИКА ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СИНОНІМИ АНТОНІМИ ОМОНІМИ Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 17

СИНОНІМИ Слова різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за значенням Наприклад : Йти, простувати, прямувати, ступати, прошкувати, чвалати, чимчикувати, рухатися, телющитися, пертися, тарабанитися, крокувати. Синоніми утворюють синонімічні ряди (гнізда). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 18

Виписати у рядок синоніми, якими названо одне й те саме ж явище природи. Мете, мете метелиця! Пороша, хуртовина! То на дорозі стелиться, То в хату снігом кине. Вертелиця, куделиця, Хурделя, завірюха. Метелиця, кужелиця Ще й виверта кожуха. Ще: віхола, віхтелиця, Завійниця хурдиста… І все це до “хурделиці” Синоніми іскристі! Гей, Олечко, гей, Юрчику! Вслухайтесь в рідне слово! Зима складає музику Предивній нашій мові. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 19

АНТОНІМИ СЛОВА З ПРОТИЛЕЖНИМ ЛЕКСИЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ АНТОНІМИ УТВОРЮЮТЬ ПАРИ Наприклад : день – ніч, великий – малий, голосно – тихо, там – тут. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 20

Відгадати загадки, визначити антоніми. 1) Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє. ( книжка) 2) Сильніша сонця, слабша вітру, ніг не має, а йде, очей не має, а плаче. ( хмара) 3) Складеш – клин, розкладеш – гриб. (парасолька) 4) Прив'яжи – підуть, відв'яжи - залишаться. ( лижі) 5) Як живе – лежить, як помре – побіжить. ( сніг) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 21

Переписати, вставляючи на місці крапок антоніми або синоніми. Загадки відгадати. 1) Навесні веселить, … годує, влітку холодить, … гріє. 2) Крутиться ,…, а берега держиться. 3) Стоїть гора посеред двора : спереду вила, … - мітла. 4) Узялась кума за діло : зашуміло, … 5) Через поле і лісок подається голосок, він біжить по проводах, скажеш тут, а чути … 6) В піч покладу – мокне, а у воду - … Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 22

Відгадки. Синоніми і антоніми. 1) Навесні – влітку – восени взимку (дерево) 2) Крутиться, вертиться ( річка ) 3 Спереду - ззаду ( корова ) 4) Зашуміло, загуділо ( пилка ) 5) Тут - там ( телефон ) 6) Мокне - сохне ( віск ) 7) Скорчиться - стелиться ( мотузка) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 23

1.     Тема (іменник). 2.     Опис (два прикметники). 3.     Дія (три слова). 4.     Ставлення (фраза – чотири слова). 5.     Перефразування сутності ( одне слово). СТВОРЮЄМО СЕНКАН : Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 24

СКЛАСТИ СЕНКАН ДО СЛОВА СИНОНІМ, ОМОНІМ (РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ АБО В ПАРАХ) Антонім. Веселий, сумний. Радіє, сміється, плаче. Інколи нас усіх дивує. Протилежні. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 25

ОМОНІМИ СЛОВА, ЩО ЗА ОДНАКОВОГО ЗВУЧАННЯ І НАПИСАННЯ МАЮТЬ РІЗНЕ ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РІЗНОВИД ОМОНІМІВ – ОМОФОРМИ. ( Звучать однаково лише у певних формах : мила –дієсл. мин. часу ж.р. і прикм. ж.р. Наприклад : мила вікно; мила дівчинка. ) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 26

Прочитайте. Доведіть, що виділені слова є омонімами. З'ясуйте значення цих слів за тлумачним словником. В яких реченнях є омоформи. Був холодний місяць лютий, лис ходив голодний, лютий. Діду, люльку заховайте, в люльці внука погойдайте ! Я послав листівку другу, а тепер пишу і другу. В годівничку для вівсянки ми насипали вівсянки. Повз хату, повз тин і повз клуб чорнющого диму повз клуб. Якщо траву м'яти, відчуєш запах м'яти. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 27

Від багатозначних слів омонімів відрізняє те, що лексичні значення омонімів не пов'язані між собою, не випливають одне з одного. Прочитайте словникові статті. Визначте, що є спільного та відмінного між багатозначними словами й омонімами. КЛЮЧ 1, -а, ч. 1. Металевий пристрій, стержень особливої форми, яким замикають і відмикають замок. Сторож брязнув ключами, одми- каючи важкий здоровий замок.( І. Нечуй-Левицький). 2.Знаряддя для загвинчування гайок, заведення механізмів та ін. 3. Зграя птахів, що в польоті має форму гострого трикутника. А журавлі летять собі по той бік ключами. ( Т.Шевченко). 4. Муз. Знак на початку нотного рядка, за допомогою якого встановлюють висоту й назву звука. Скрипковий ключ; басовий ключ. КЛЮЧ 2, -а, ч. Джерело. Ми ще підемо з тобою в тихий вечір погулять до фонтанів під горою, де ключі тепер шумлять.(М.Шеремет). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 28

Відгадати загадки, визначити до якої групи слів – омонімів чи багатозначних слів належать слова – відгадки. Схочу – витягну води з криниці, Схочу – в небі шугатиму птицею. ( Журавель. ) В лісі знайдеш мене на сосні, на ялині, І в звірятка малого на згорбленій спині, Вдома всі господарки мене поважають : Мною шиють вони, вишивають, латають. Патефон, радіола без мене не грає. Як мене називають? Хто швидше вгадає? ( Голка. ) Я – вітання урочисте. Сестра – фарба водяниста. ( Туш.) Нас лише ім'я єднає, все останнє – розділяє. Я живу в селянській хаті, а сестра – в глибокій шахті. ( Лава. ) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 29

РІЗНОВИДИ ОМОНІМІВ Омограми – слова, що мають різні значення, написання, але однакові у вимові. 1. В дальню він пішов дорогу Та дійшов лише до рогу. 2. Думав Петрик, що то сонце, Виявилось, що лиш сон це. 3. Тихесенько ростуть здивовані гриби ,- Скільки хочеш, стільки і греби. Омографи – різні за значенням слова, що мають однакове написання, але різняться вимовою (наголосом). 1.Збудували замок на високій горі. 2.Старий замок ледве відімкнули. 3. Дорога йшла через місто. 4. Дорога неня приїхала в гості. 5. Купили атлас на сукню. 6.Географічний атлас лежав на столі. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 30

Робота в парах. З кожним поданим словом складіть по два речення так, щоб ці слова виступали омонімами. 1. Перловий, грамота, передати, лебідка. 2. Плита, вкласти, літній, нота. 3. Кілька, вити, марка, підкочувати. 4. Вал, полька, плита, шотландка. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 31

Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 32

Антоніми Варвара ночі ввірвала, а дня приточила. Велика риба у малій воді не водиться. Важко у навчанні – легко в труді. Вчення гірке, та плід солодкий. Гірка праця, та хліб солодкий. Гірко поробиш – солодко з’їси. Добро розходиться, а лихе ще далі. Добре вперед дивитися, але треба й назад оглядатися. Добре діло далеко Де хто літував, хай там і зимує. Для приятеля нового не пускайся старого. Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець. Дурний кисне, а розумний все промислить. З білого легко чорне зробити, але з чорного біле – тяжко. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 33

З білого легко чорне зробити, але з чорного біле – тяжко. Знайшов – не скач, згубив – не плач. Згода будує, а незгода руйнує Знай більше, а говори менше. З праці радість, а з безділля смуток. Зумів зав’язати, зумій розв’язати Колос повний гнеться до землі, а порожній догори стирчить. Краще з розумним у пеклі, ніж з дурнем у раю. Краще своя хата, ніж чужа палата. Легко красти, та тяжко відповідати. Маленька праця краща за велике безділля. Менше говори, то більше почуєш. Молодий – на битву, старий – на думу. М’яко стеле, та твердо спати. Навчитись хорошому мало і сотні днів, навчитись дурному вистачить і години. На язиці густо, а на ділі пусто. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 34

Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. Не будь солодким, бо злижуть, не будь гірким, бо виплюнуть. Не вчись ламати, а вчись будувати. Недруг піддакує, а друг сперечається. Не тим час дорогий, що довгий, а тим, що короткий. Новою дорогою йди, але й старої не забувай. Письменний бачить більше поночі, як неписьменний вдень. Поділена радість подвійна, а поділене горе вдвічі менше. По одежі стрічають, по розуму проводжають. Порожня бочка гучить, а повна мовчить. Правда кривду переважить. Рання пташка дзьобик набиває, а пізня слізки збирає. Розумний мовчить, коли дурень бурчить. Розумного на покуті саджають для честі, а дурня – для сміху. Розумному натяк, дурному кийок. Своя печаль чужої радості дорожча. Трудареві – повага, а ледареві – зневага. Умійко по дорозі біжить, а невмійко на печі лежить. Уміє з чорного зробити біле. Хоч пироги пісні, так слова масні. Щастя лежить, а горе біжить. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 35

Синоніми Горить, палає і втоми не знає. Де багато шуму й гамору, там мало толку. Де можна в лантух, там мішка не треба. Диво – як сито, а чудо – як решето. З нього ні діла, ні роботи. Косо, криво, аби живо. Куций безхвостого не дожене. Науку вивчають з азів, дружбу бережуть спочатку. Не лукав, не хитруй, а добре працюй. Не поле родить, а нива. Переливає із пустого в порожнє. Пес і собака – то вдача однака. Стукотить, гуркотить, комар з дуба летить. У поганого та недоброго чоловіка жінка завжди нерозумна. Часом з квасом, порою з водою. Як підмурок кріпкий, то й будинок міцний. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 36

Омоніми Сім подорожніх на віз, аби тільки кінь віз. Як голова сивіє, то людина мудріє. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. Чоловік у домі голова, а жінка душа. Дівчина без коси не має краси. Коси, коса, поки роса. Найшла коса на камінь. Млин меле – мука буде, язик меле – біда буде. Хто любить музику, той не може не любити життя. Нащо нам музики, коли в нас довгі язики. Усім козак, тільки оселедець не так. Заробив на сіль до оселедця. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 37

Незакінчені речення Сьогодні на уроці ми повинні з’ясувати… Сьогодні на уроці ми повинні ознайомитися… Сьогодні на уроці ми повинні навчитися… Сьогодні на уроці ми повинні розвивати… Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 38

ЛЕКСИКА ЗА ПОХОДЖЕННЯМ За походженням : корінна українська; 2) запозичена ( з слов'янських і неслов'янських мов). За використанням : загальновживана; 2) стилістично забарвлена: розмовна; книжна: (наукова, суспільно-політична, офіційно-ділова). Активна і пасивна : 1) застаріла : архаїзми; історизми. 2) неологізми . За вживанням : загальновживана; 2) обмеженого використання : діалектна; професійна (терміни) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 39

Метод “Ти – мені, я – тобі” Поставте запитання учителю (або учню ) за темою, використовуючи матеріал опорного конспекту. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 40

Правила для групи : Група готова тоді, коли роботу закінчив останній її учасник. Консультант повідомляє про готовність групи сигнальною карткою. Якщо група не може впоратися із завданням – піднімає червону картку. Це означає, що потребує допомоги іншої групи. Консультант підсумовує роботу всієї групи, виставляє оцінку. Слухати і чути. Бути доброзичливими, активними, дисциплінованими. Висловлюватися стисло, по черзі. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 41

Робота в групах. Випишіть у дві колонки : 1) іншомовні ( запозичені слова); 2) українські слова. 1. Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія. 2. Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око. Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитайте : 1) Вислів Р. Роллана; 2) українське прислів'я. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 42

1)“ Уся радість життя у творчості “ 2) “ Око бачить далеко, а розум глибоко” Кенгуру нашвидку комплекс молот ескадрилья спів інструктор соловейко портьєра вітер авангард річ журі колесо прогрес покіс поет політ філігрань радощі екіпаж силікати азимут таксист трансмісія Інтермецо зупинка механік столяр кіно вікно масштаб рогіз віньєтка внизу матч грім канікули сніг кабінет стіл штепсель сутінки бутерброд хліб абревіатура високо інтеграл щоденник комюніке око каучук нетто Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 43

НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 1.Після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р ( правило “дев'ятки”) : диск, тир, сигнал, шина, ритм. 2. У географічних назвах на -ика, -ида : Мексика, Атлантида. 3. У географічних назвах зі звуко- сполукою –ри- перед приголосн. : Мадрид, Рим, Рига. 4. У географічних назвах після ж, ч, ш, ц : Алжир, Чилі, Вашингтон. 1. Після літер, що не входять до “дев'ятки” : бізнес, візаж, фініш, пінгвін. 2. На початку слів : інженер, імідж, інтернет. 3. У кінці незмінних слів : таксі, колібрі, журі, боржомі. 4. Перед буквами, що познача- ють голосний звук та [й] : діалог, радіус, армія, матіола. 5. У власних назвах після букв на позначення приголосних, крім шиплячих : брати Грімм, Ніл. Пишеться літера и : Пишеться літера і : Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 44

Подані в російському написанні слова запишіть українською мовою дві колонки: 1) з буквою і ; 2) з буквою и. Щегол (птах), бидон, экипаж, азимут, синус, законченность, прорва, тревога, ящик, эпитет, рацион, эпизод, Египет, Пакистан, четкость, нумизмат, ориентация, риторика, юбилей, аферист, утопист, Милан, Окинава, Вильнюс, цистерна, Офицер, язык, юность. КЛЮЧ. З перших букв прочитайте вислів Л.Толстого. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 45

“Безперечною умовою щастя є праця” Бідон екіпаж закінченість прірва епітет раціон епізод чіткість нумізмат орієнтація ювілей утопіст Мілан Окінава Вільнюс офіцер юність Щиголь азимут синус тривога ящик Єгипет Пакистан риторика аферист цистерна язик Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 46

НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПОДВОЮЮТЬСЯ БУКВИ У власних назвах і похідних словах В окремих загальних назвах У разі збігу приголосних на межі префікса і кореня Голландія, голландський, Марокко, марокканський, Діккенс, Руссо, Одіссей Ванна, манна, панна, тонна, бонна, нетто, вілла, брутто, мадонна Контрреволюція, ірреальний, імміграція Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 47

Подані російською мовою слова іншомовного походження запишіть по-українському в дві колонки : 1) з подвоєнням букв; 2) без подвоєння. Вилла, иммиграция, Даллас, иммунитет, ватт, Питтсбург, импрессионизм, Ренн, дроссель, миссия, Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, Эддингтон, оппонент, касса, нетто, иррациональный, антенна, ванна, миссис, сюрреализм, аннотация, трасса, Оттава, Ноттингем, эффект, регресс, Цвиккау, Яссы, ипподром. Ключ. З перших букв прочитайте закінчення вислову Максима Горького « Усе прекрасне в людині - …» Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 48

“Усе прекрасне в людині – від променів сонця і від молока матері” Вілла імміграція Даллас Піттсбург Ренн Одіссей манна Еддінгтон нетто ірраціональний ванна сюрреалізм Оттава Ноттінгем Цвіккау Ясси Імунітет ват імпресіонізм дросель місія опортунізм лема опонент каса антена місіс анотація траса ефект регрес іподром Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 49

ЛЕКСИКА ЗА СТИЛІСТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРИКЛАДИ ОЗНАКИ ГРУП СЛІВ НАЗВИ ГРУП СЛІВ ЗА СТИЛІСТИЧ- НИМИ ВЛАС- ТИВОСТЯМИ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ НЕЙТРАЛЬНІ (МІЖСТИЛЬОВІ) ДЕНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВГОРУ, ГОВОРИТИ, БАГАТО, ПІВНІЧ,ТАМ НАУКОВИЙ: ВПЛИВ, ТИП, АБСТРАКЦІЯ, НАСЛІДОК, ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ: ІДЕЯ, СВОБОДА, ГЕРОЇЗМ. ЗА ЕМОЦІЙНИМ ЗАБАРВЛЕ- ННЯМ НЕЙТРАЛЬНІ ЕМОЦІЙНІ ДУБ,ЯЧМІНЬ, НІЧ, ЛЕЛЕКА, БУДИНОК, УЧИТЕЛЬ, БАТЬКО, ВЕЛИКИЙ ДУБОЧОК, ЯЧМІНЕЦЬ, НІ- ЧЕНЬКА, ЛЕЛЕЧЕНЬКО, СТАРЕЗНИЙ, ТУТЕЧКИ Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 50

Розподіліть слова за стильовою належністю Край, метелиця, дорогий, гарний, указ, майбутній, владолюбивий, значення, лист, поцінувати, талановитий, любісінько, спектр, чистий, очікуваний, результат, внаслідок, стратегія, діловий лист, бланк, контакт, гідроліз, розпорядження, одненьке, сніжок, формула, хлопчисько, раптово, старанно, обережно, зарево, зірниця, безмежний, дослід, спатоньки. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 51

Визначити в реченнях : - суспільно-політичну лексику; - наукову лексику; - офіційно-ділову лексику. 1. Крізь надгусту речовину нейтрино проходить з такою ж легкістю, як і крізь порожнечу космосу. ( С.Красавін ). 2. Рівень демократії яскраво простежується через засоби масової інформації, через конституційне право громадян на об'єктивну інформацію. ( З газети ). 3. Оформлену належним чином характеристику адміністрація установи ( організації, підприємства, навчального закладу ) видає працівникові ( студентові, учневі, практиканту). Характеристики подаються при вступі до навчального закладу, оформленні відрядження на роботу за кордон, при атестаціях, представленні до нагороди та в інших випадках. ( З інструкції ). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 52

Слова , що вживаються лише в усному побутовому мовленні, називаються просторічними. У художніх творах їх використовують для надання зображуваному зневажливої, грубуватої характеристики. 1.”Мерседес”- прекрасна тачка, а летить – немов на сполох. 2. А на моїм улюбленому місці сидить чувак, у нього не клює.3.Даремно пан і грима, й грюка. Хай гляне сам на НЛО: обнаковенна кришка з люка! До просторічних слів належать також і росіянізми ( ру- сизми) – слова, запозичені з російської мови, що пере- бувають за межами української мови і не зафіксовані її словниками : слідуючий ( замість наступний), міропри- ємство ( замість захід ) Змішування у мовленні українських і російських слів і форм називають суржиком (“прівєт”, “ конешно”) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 53

Виписати просторічні слова ( поставивши їх у початковій формі). З якою метою вводять їх до своїх творів письменники? 1. Асфальтом бралась корсунська сошейка. ( Л.Костенко). 2. Я їхав у зеленій замурзаній електричці. ( В.Коренчук).3. Від Мумукала пахло дікалоном, просто-таки як від якогось полковника. (М.Вінграновський). 4. Ех ви, антілігенція. Правду кажуть, що такі живуть менше, ніж прості, бо їх усе роздирають сумніви. (М.Стельмах). 5. І не стовбичте отут в усіх на очах! (М.Вінграновський). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 54

В українській мові наявні вульгаризми. Це грубі, лайливі слова або звороти. Поза загальновживаною мовою стоять жаргонізми ( франц.- пташина мова) – слова або вислови, уживані невеликою групою людей. Спілкуючись, ці люди додають до свого мовлення специфічні емоційно забарвлені слова. Так, до сучасного молодіжного жаргону належать слова класно (дуже добре), тусуватися (проводити час у компанії друзів), прикольний ( потішний, смішний ). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 55

Казкова ігротерапія “ Казка про мудрого капелюшника ”

Номер слайду 56

Метод “ Шести капелюхів мислення ” збирає факти: цікавиться історією явища, оприлюднює статистику; виступ готується за схемою: спочатку → потім → пізніше → сьогодні розповідає про негативні сторони явища, визначає, яку воно містить загрозу що може статися, якщо не убезпечитися; складає список ризиків, перелік можливих негативних наслідків аналізує явище з позитивного боку, шукає виправдань, пояснень, складає перелік корисних якостей висвітлює проблему на рівні почуттів та емоцій, захоплень або співчуттів, прагне викликати зачудування або жах, розпач або замилування мобілізує свої творчі здібності і, не втрачаючи почуття гумору, складає про обговорюване явище вірш, казку, оповідання, сценарій мультфільму, текст реклами і под. робить висновки, підбиває підсумки, узагальнює, висловлює пропозиції, рекомендації, дає практичні поради – що робити з цим далі?

Номер слайду 57

Що робити з вульгаризмами і просторічними словами ?

Номер слайду 58

“ МОЗКОВИЙ ШТУРМ “ Яка ж мова потрібна сучасним дітям ?

Номер слайду 59

Прочитайте вірш. Визначте його тему й головну думку. Боротьба за рідну мову – це не тільки боротьба, Це викохування слова, добрий вибір і сівба. Щоб від серця і до серця, від душі і до душі Потрапляли ці ядерця і приймалися усі. Щоб ярились, квітували ці зерняточка малі І щодня заполоняли простір рідної землі. Щоб ніщо не заважало їм здійматись і цвісти, Щоб будяччя чорне жало не вбивало ці ростки. О.Лупій. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 60

Робота в парах Згрупуйте слова за належністю до певної професії. З однією групою слів-професіоналізмів складіть зв'язну розповідь або діалог Конструкція, блок, тістечка, деталь, старт, торт, кермо, фініш, забіг, кабіна, стадіон, тренер, цукор, гальма, колеса, бігова доріжка, жовтки, ходова частина, борошно, желе, форма. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 61

Прочитайте уривок з вірша. Ознайомтесь з лексичним значенням ужитих у ньому слів. Що означає словникова помітка гірн.? Чи є слова з такою поміткою загально- вживаними? У мовленні представників якої професії вони поширені? Я років сім у шахті працював Бурив шпури, довбав глибокі лунки, З кріпильним лісом добиравсь до лав, І на брезентову спецівку лунко Не раз холодні капежі лились І піт гарячий з рук моїх змивали, Було, по треках я в розмоклу слизь Вкладав під рейки важелезні шпали . Ходив я по наряду у забій, Вантажив там лопатою породу… Довідка. Шпур – гірн. Вузький циліндричний отвір, що його ви- свердлюють у гірських породах і наповнюють вибуховою речови- ною у процесі вибухових робіт. Лава – тут: вибій у шахті, із сис- темою розробки вугільного чи ін- Ших пластів корисних копалин. Трек – тут: слід, доріжка, що його заряджена частинка в речовині. Забій – гірн. Кінець гірничого ви- робітку, місце роботи шахтаря, яке постійно пересувається. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 62

Прочитати вірш, визначити його тему і головну думку. Назвати обіграні у вірші діалектні слова. Які слова називаються діалектними? Такі є риси мови, що звуться діалекти : це говорять місцеві на дещо інший лад. На Київщині ( в Літках) взуття зовуть обувка, а огірок звичайний в Чернігові – гурок, а кошик на Поліссі ( в Іванкові) – кошівка, і назви і вимова різняться, що не крок. Раз якось на базарі професор із столиці заговорив із дідом, що ягоди привіз: - То, значить, на Поліссі вродили полуниці? Я бачу, ви з-під Снові, із хутора Рогіз. Дід витріщає очі – і як це може бути? - То ви з Рогози родом? Мо, інженер, поет? - Та ні, я просто знаю, як де говорять люди: Прислухаюсь до мови, і в цьому весь секрет. Д. Білоус. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 63

Прочитати вірш, визначити вжите у ньому діалектне слово. Чи доречно воно у творі? Свою думку довести. В'ється, пурхає витуха, скрекотлива чепуруха, Граціозна, віртуозна. Як її назвати? Хтозна… В нас вона зоветься – бабка. Диво на тоненьких лапках Неймовірна, жах манірна. Ще й голівка ювелірна. А вона дзижчить, витає, вона з літом всіх вітає, Її ціле літо слуха, то ж зовуть її – витуха. Тож тікай – гряде гроза, а то кажуть – стрекоза … За І.Драчем. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 64

До кожного з діалектних слів доберіть із довідки відповідник. Запишіть слова парами. 1.Фамілія,кошуля, фая, ногавиці, ожіг, коц. 2. Порекло, мольфар, шуфля, митка, скрегулець, фашега. 3. Рихтувати, трудний, банувати, керниця, ґазда, вуйна. 1.Сім’я, сорочка, буря, штани, кочерга, ковдра. 2. Прізвисько, чаклун, лопата, ганчірка, яструб, волоцюга. 3.Готувати, втомлений, тужити, криниця, хазяїн, тітка. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 65

Робота в парах. Записати у дві колонки слова : у першу –загальновживані, у другу – діалектні. Гуторити – говорити, дядько – стрий, печаль – туск, фіглі – жарти, парубок - легінь, вовк – сіряк, вітер – легіт, бриль – крисаня, бордзо –швидко, кобівка – кошик, пательня – сковорода, гарбуз – бицівка, підрийчик – короп, танджур – тарілка, гречка – татарка, цибуля – гарбажійка, ямник – борсук, ясевка – веселка. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 66

ЛЕКСИКА АКТИВНА ЛЕКСИКА ПАСИВНА ЛЕКСИКА ЗРОЗУМІЛА УСІМ, АЛЕ МАЛОВЖИВАНА У ЖИВОМУ ЩОДЕННОМУ СПІЛКУВАННІ ВІЛЬНО ВЖИВАЄТЬ- СЯ В ЖИВОМУ ЩО- ДЕННОМУ СПІЛКУ- ВАННІ В УСІХ СФЕ- РАХ ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РІЗНИХ СТИЛЯХ І ЖАНРАХ ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ВИЙШЛИ АБО ВИХОДЯТЬ З АКТИВНОГО СЛОВНИКА НОВІ СЛОВА (НЕОЛОГІЗ- МИ) ВХОДЯТЬ ДО АКТИВНОГО СЛОВНИКА ДЛЯ НАЗИВАННЯ НОВИХ ПРЕДМЕТІВ ІЯВИЩ ХЛІБ, ВОДА, ПЩЕНИЦЯ, МАТИ, СТІЛ, СОРОЧКА, ЗЕЛЕНИЙ ІСТОРИЗМИ ВИЙШЛИ З УЖИТКУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗНИК- НЕННЯМ ПОНЯТЬ, ЩО НИМИ НАЗИ- ВАЛИСЯ АРХАЇЗМИ НАЗВИ ПОНЯТЬ І ЯВИЩ, ВИТІС- НЕНІ ІНШИМИ СЛОВАМИ, ЯКІ Є ЗАГАЛЬНО- ВЖИВАНИМИ БОЯРИН, КРІПАК ФЕОДАЛ ПРЯ (БОРОТЬБА), ТАТЬ ( ЗЛОДІЙ) ФАКС, ФАЙЛ, ІНТЕРНЕТ, ПІАР Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 67

Робота в парах : “ Взаємоінтерв'ю “ Поставте запитання один одному за темою, використовуючи матеріал опорного конспекту. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 68

Прочитайте вірш. Чи є сьогодні неологізмами виділені в ньому слова? Чому? Любі діти, хто з вас тему візьме, - Каже вчитель ,- тема не важка : Розказати про неологізми На занятті мовного гуртка… Люда дома книжку розгорнула – Ой, яка цікава є стаття : Різних слів сучасне і минуле, Як слова народжує життя. Низку слів накинула їй мама, Що з'явилися не так давно : Холодильник, кінопанорама, Телевізор, стереокіно. І коли гурток зібрався знову – Інша справа ! – Люда на гуртку Повела свою нехитру мову, Що малим і старшим до смаку : Я читала, - повідає Люда Стриженій цікавій дітворі, - Що слова так само, як і люди, Молоді бувають і старі. Кожен з вас неологізми знає : Це нові слова. Вони кругом. А в старих їх словниках немає ,- Мотобол, фломастер, космодром… Д.Білоус. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 69

Записати слова, що відповідають поданим значенням. Які з них можна вважати неологізмами? Які ще недавно ними були? 1.Нетрадиційний напрям науки, що досліджує НЛО. ( уфологія) 2. Дизайнер або художник із макіяжу, майстер косметичного і живописного прикрашення обличчя. ( візажист) 3. Кисломолочний продукт із фруктовими добавками. ( йогурт) 4. Новий варіант старого музичного запису, нова версія давньої постановки спектаклю, кінофільму. (римейк) 5.Зовнішнє обладнання комп’ютера, що використовується для зв'язку з телефонними лініями. ( модем) Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 70

Визначити авторські неологізми. 1. Журавлиниться просинь, баболітиться осінь. (А.Камінчук). 2. Листя падає – осінь листопадує. (П.Тичина). 3. Народна хвиля піднеслась на гребінь! Мільйонновільна Україна є!(В.Колодій). 4.Стою серед усіх калинокровних родичів моїх. (П.Перебийніс). 5. А нам лиш сміхотерапія упасти в розпач не дає. (В.Бровченко). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 71

Вказати власне українські слова та слова запозичені Ілля Рєпін народився в Україні, чудово знав душу українського народу. До речі, один варіант картини “Запорожці пишуть листа турецькому султану” є окрасою експозиції Харківського музею мистецтва. Не вщухає в козацькім таборі регіт. Ось креснув хтось дошкульним слівцем, і знову загриміло. Кремезний козарлюга аж повалився на бари- ло, а сивоусий огрядний запорожець вхопився руками за боки, на ньому ніби зараз лусне червоний жупан. Регіт витиснув сльози у вайлуватого товстуна. Зморщений, як постіл, кволий дідок витягнув жилаву шию й застиг із роззявленим ротом. Глузливо всміхається у вуса отаман Сірко. Хитруватий писар схилився над столом і викручує гусячим пе- ром закарлюки. Запорожці пишуть дошкульного листа султанові. Власне, в цім листі вжито один із засобів з арсеналу гумору. Високому санові султана не відповідають глумливі епітети, якими нагородили ворога дотепні козаки. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 72

Скласти висловлювання (обсягом 6-8 речень) за картиною І.Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султану”, використавши застарілі слова: Кошовий, сотник, курінний, хорунжий, писар, каламар, каламайка, жупан, свита, опанча, китайка, оселедець, спис, самопал, пістоль, мушкет, гаківниця. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 73

Робота в парах. Доберіть до кожного застарілого слова з довідки його синонім, що вживається в сучасній мові. Слова запишіть парами. До історизмів чи архаїзмів слід зарахувати ці слова? Ланіти, рамена, перст, десниця, сакви, каламар, скриптура, скудельник, ректи, драгоман, дзиґарі, баталія, вікторія. Перемога, говорити, бій, перекладач, гончар, щоки, плечі, годинник, палець, торби, чорнильниця, зошит, правиця. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 74

АРХАЇЗМИ – витіснені синонімами назви понять, що існують і в наш час. “ Перевір друга “. Робота в парах Ланіти – щоки, рамена - плечі, перст - палець, десниця - правиця, сакви - торби, каламар – чорнильниця, скриптура – зошит, скудельник - гончар, ректи - говорити, драгоман - перекладач, дзиґарі - годинник, баталія - бій, вікторія – перемога. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 75

«Метод Прес» Дайте відповіді на питання, використовуючи словесні форми: Я вважаю, що…(озвучення позиції); Оскільки… (обґрунтування позиції); Наприклад… (наведення прикладів); Таким чином… (підбиття підсумків). Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 76

Закінчи речення Сьогодні на уроці ми з’ясували… Сьогодні на уроці ми ознайомилися… Сьогодні на уроці ми навчилися… Сьогодні на уроці ми розвивали… Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 77

Червоний — активне прагнення до діяльності. Жовтий — позитивний емоційний стан. Зелений — спокійний стан. Синій — прагнення до визнання. Коричневий — напруга. Чорний — стан хвилювання. Білий — важко щось відповісти. Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 78

Я працював(ла) Із задоволенням Із запалом Завзято Досконало Енергійно Дружно Плідно Старанно Творчо Активно Відповідально Зворушливо Достойно Доброзичливо Погано Без ініціативи Повільно Незадовільно Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

Номер слайду 79

Урок пройшов Недаремно Цікаво Без нудьги Миттєво Ефективно Емоційно Геніально Збентежено Непередбачено Душевно Результативно Творчо Ідеально Змістовно Звичайно Активно Повільно Корисно Дохідливо Нецікаво Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ Бажаю творчих успіхів Кислухо Т.М. СШ №80 м. Київ

ppt
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
577
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку