26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

ЛІНГВІСТИЧНІ ІГРИ, КАРТКИ "ВИВЧАЄМО ФОНЕТИКУ"

Про матеріал

Лінгвістичні ігри, картки "Вивчаємо фонетику" - завдання невеликі за обсягом, на виконання яких учні витратять небагато часу, показавши при цьому свій рівень знань по темі. Подані завдання можна виготовити у форматі брошури, що ще більше зекономить час на уроці. лінгвістичні ігри - один із найефективніших засобів навчання, адже вони створюють атмосферу зацікавленості, пожвавлюють процес засвоєння.


Перегляд файлу

ВИВЧАЄМО ФОНЕТИКУ

 

Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія

    Звуки мови і звуки мовленння. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г та г

 

Картка №1

    Визначте кількість букв і звуків у словах. Два слова  ( на вибір ) запишіть фонетичною транскрипцією.

 

    Ялинка, енергія, під’їзд, джміль, сьогодні, їдальня, проїзд, мільярд.

 

 

 

 

Картка №2

    Визначте кількість букв і звуків у словах. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

 

    Хазяїн, словяни, листя, поєдинок, мудрість, маля, їжак, рядок.

 

 

 

 

Лінгвістична гра «Назви зайве слово»

Гава, ганок, агрус, господар.

Ліс, лис, лист, лимон.

Біль, бик, бук, пень.

Явір, ясен, яструб, абрикос.

 

Відгадай загадки. Записати відгадки і вказати, якими звуками відрізняються.

З ( к ) дерева захищає

І на них вона завди;

З ( н ) звірятко заховає,

Коли треба, від біди.

 

На неї птах сідає,

Вона його гойдає.

А коли ( г ) на ( б ) змінить, -

Звірятком стане вмить.

 

     

 

Картка №1

    Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Вкажіть кількість звуків і букв.

    Рація, радіо, людина, дзьоб, боєць, зв’язок, серйозний, географія, єнот.

 

Картка №2

    Записати скоромовку фонетичною транскрипцією. Вказати кількість букв і звуків.

 

Щедрий дощик площу полоще.

 

 

 

Картка № 3

    Відгадати загадку-жарт? Відгадку записати фонетичною транскрипцією, вказати кількість букв і звуків.

 

  Сорок пят і сорок пят – скільки буде?

 

 

 

 

Лінгвістичні ігри

    «Хто швидше?» Записати за дві хвилини пари слів – парні тверді і мякі приголосні.

    «Хто більше?» Записати, користуючись словником, за дві хвилини слова, які б відрізнялись парними дзвінкими і глухими.

    «Хто спритніший?» Переставити звуки в поданих словах, утворивши нові. Рік – кір , тіло – ..., рис – ..., Рим – ..., вір –..., зубок – ....

    Користуючись словником, записати слова, які починаються буквами, що позначають два звуки.

 

    Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.

                    Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї. Фонетична транскрипція.

Картка №1

    Записати слова фонетичною транскрипцією. Вказати слова, в яких більше звуків ніж букв.

 

    Яма, ідея, воля, буряк, рядок, бурян, щока, їжак, погода, сіль.

 

 

 

Картка №2

    Записати слова фонетичною транскрипцією. Вказти слова, в яких більше букв ніж звуків.

 

    Бій, радість, льон, їжа, доба, тьмяний, востаннє, межа, щедрий, джаз.

 

 

 

Картка №3

    Запишіть в алфавітному порядку пять слів, які починаються літерою К. Одне з них запишіть фонетичною транскрипцією, вкажіть кількість звуків і букв.

 

Лінгвістичні ігри

    Знайди «порушника»  алфавітного порядку. Підкреслити слово, яке стало не на своє місце.

    Іграшка, ілюзія, іменник, журба.

    Лагідний, мавка, лан, лаконічний.

    Кабінет, каверзувати, їжак, камяний,.

    Магазин, маєток, левада, мята.

    «Хто швидше?». Скласти і записати із поданих букв слова, розташувавши їх у алфавітному порядку.

    К, О, Е, Ш, В, Ч, Е, Н;  О, Ч, Р, Н, Г, А; Н, О, Ф, А, Р, К;  А, А, К. Ї, К, Р, У, Н;  И, И, Р, М, Й, Н.

 

Лінгвістичні ігри

    «Хто уважніший?». Уважно подивіться на слова в наведеній групі і визначте, чому підкреслене слово зайве?

Костюм, капелюшок, сюрприз, юнак.

Акула, короп, казка, щука.

Долає, темніє, останнє, знаємо.

    «Хто більше?» За дві хвилини записати в алфавітному порядку чоловічі і жіночі імена.

    «Поміркуй». Запиши в таблицю слова, в яких друга буква Е, в інших клітинках доберіть такі букви, щоб не були однакові по вертикалі.

 

Е

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

Картка № 1

    Виписати парами слова, які відрізняються  між собою одним звуком.

    1. Спить старий сердитий сом, йому сниться сьомий сон.

    2. Індик в миску воду лив, індик довго шию мив.

    3. Я на гору, лис у нору.

    4. Ніс Гриць пиріг через поріг.

 

 

 

Картка № 2

Записати назви міст за алфавітом.

    Прилуки, Одеса, Ужгород, Бориспіль, Вінниця, Луцьк, Чернігів, Суми, Тернопіль, Черкаси, Золотоноша, Житомир, Ялта, Алушта, Львів, Феодосія.  

 

 

 

Картка № 3

    Записати за алфавітом всіх членів родини ( прізвище, імя, по батькові ).

 

Лінгвістичні ігри.

«Хто кмітливіший?».  Запишіть в таблицю слова так, щоб не співпадали по вертикалі однакові букви – друга буква А.

 

А

 

 

 

 

А

 

 

 

 

А

 

 

 

 

А

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 Склад. Наголос. Правила переносу слів з рядка в рядок

Лінгвістичні ігри

    «Ланцюжок». Від слова калина утворити ланцюжок, починаючи наступне слово з останнього складу попереднього.

    «Хто спритніший?». Утворити із букв убозк три слова, записати їх, розбивши на склади.

 

Картка №1

    Поділіть слова на склади для переносу. У кожному слові поставте наголос. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

    Проїзд, джерело, алея, яр, дзига, дзвінок, алея, оазис, хуртовина.

 

 

 

Картка № 2

    Поділіть слова на склади. Вкажіть відкриті і закриті склади. Виділене слово записати фонетичною транскрипцією.

 

    Надзвичайний, люлька, юшка, стіл, яма, джміль, Кирило, Павло, віра.

 

 

Картка № 3

    Запишіть слова, поділивши їх на групи: а) односкладові; б) двоскладові;

в) трискладові; г) чотирискладові.

    Байка, сплав, адреса, яма, білочка, паляниця, око, яблуко, хор, кукурудза.

 

 

 

Склад. Наголос. Правила переносу з рядка в рядок

    «Хто більше?». Записати слова, які пишуться однаково, а відрізняються наголосом ( замок – замок, обід – обід... ).

    «Добери найдовше слово». Починаючи із слова а, добери слова із двох, трьох, чотирьох і т.д. букв ( а – ах – але – алея - ...). Поділіть їх на склади.

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Картка № 1

Переписати речення, вставляючи пропущені літери.

    1. Наступила холодна з...ма, а в мисливця к...жуха нема.

    2. Р...змна д...тина в батьковій св...тині.

    3. Хв...люється ш...рокий лан з...лений.

    4. Гл..бока річка, як думка, пл...ве спокійно.

 

 

 

Картка № 2

    Списати, вставляючи пропущені букви, слова з ненаголошеними голосними. Якщо є сумніви щодо правопису слів, превірити написання за словником.

    М...даль, г...рой, с...лдат. м...тро, п...нал, в...лос...пед, ап..льсин, м...нулий, к...шеня, абр..кос, л...мон, д...ректор, п..нал, т...атр, д...ржава.

 

 

Картка № 3

    Переписати речення. Підкреслити слова, написання яких не перевіряється наголосом.

    1. Завтра у вирій далекий будуть летіти лелеки.

    2. Рожевим цвітом світиться шипшина.

    4. Грім гримить на виднокраї, нам веселку посилає.

 

 

Лінгвістичні ігри

Знайди «зайве» слово.

Кишеня, дитина, лимон, кривий.

Голубка, крохмаль, борсук, кожух.

Весна, межа, сестра, медаль.

Левада, зерно, шелест, леміш.

 Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

 

Картка № 1

    Із наведених слів підкресли слова, у яких уподібнюються приголосні.

    Боротьба, мерехтіти, вокзал, молодь, кишеня, лимон, сільський, ходьба, приїзд, призьба, широкий, швидко, баскетбол, футбол.

 

 

Картка № 2

    Запишіть слова, вибравши з дужок потрібну букву. Подайте ці слова фонетичною транскрипцією.

 

    Рі ( з, с )ьба, про ( з, с ) ьба, борі ( д,т ) ка, бері ( з, с ) ка, блю ( д, т ) це,

ва ( ж, ш ) кий, рі ( д, т ) кий, ни ( з, с ) ько, голу ( б, п ) ка.

 

 

Лінгвістичні ігри

«Східці». Зійди по східцях,  записавши в подані клітинки слова, в яких відбувається уподібнення приголосних.

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 Спрощення в групах приголосних

 

Картка №1

    Утворіть від поданих іменників прикметники, підкресліть буквосполучення зі спрощеннням.

 

    Проїзд, тиждень, щастя, область, місто, ненависть, зміст, якість.

 

 

 

Лінгвістичні ігри

    Підкресли «зайве» слово.

Хвас...ливий, пес...тливий, щас...ливий, шіс...сот.

Кіс...лявий, прис..расний, облас...ний, шіс...надцять.

Учас...ник, кількіс...ний, корис...ний, контрас...ний.

 

Найпоширеніші види чергування голосних звуків. Чергування о – а, е – і, е – и, о, е з і, е – о після ж, ч, ш, щ

 

Картка № 1

    До поданих слів доберіть такі спільнокореневі, в яких о чергується з а,

е – і, е – и.

    Ломити, клонити, перемога, пекти, вимести, завмерти, дерти, стелити.

 

Картка № 2

    Змініть подані слова або доберіть спільнокореневі так, щоб відбулося чергування о, е з і.

 

    Зорі, село, плід, вечеря, камінь, гора, міст, коло, робота, львів.

 

 

Картка № 3

    Доберіть спільнокореневі слова так, щоб відбулося чергування  у корені о, е з і. Два слова ( на вибір ) запишіть фонетичною транскрипцією.

 

    Ноги, семи, ножі, пороги, свого, шостий, табори.

 

 

Лінгвістичні ігри

    Відгадати і записати зашифровані слова.

Пи      сти       би      рати     рати    рати    лати

Рати   лати    рати    ти         пи       би        сти

Леся, виконуючи домашнє завдання, склала речення зі слова греби та клинок. Але за завдання одержала низький бал. Чому? Яку помилку допустила дівчинка? Складіть правильні речення з цими словами.

 

Чергування и, і після г, к, х і шиплячих у коренях слів

Картка № 1

    Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери и – і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

    1.  Г...сть хоч недовго буває, та все примічає.

    2. Подивився, мов к...слицю зїв.

    3.  Вогонь соломину любить до заг...ну.

    4.  Полин г...ркий та корисний.

 

 

Картка № 2

    Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери и – і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

    1. Ухопив, як ш....лом борщу налив.

    2.  Позиченими зубами к...стки не розгризеш.

    3.  К...нь до бою йде, а куща боїться.

    4. Дуб ламається, а лозина наг...нається.

 

 

Основні випадки чергування у – в, і – й

Картка № 1

    Виправте помилки у тих словосполученнях, в яких неправильно вжито

 у – в, і – й. Запишіть правильно.

    Учень й студент, в нашому класі, чорний й білий, зустрітись в друзів, золото і срібло, у кабінеті, читає і аналізує, швидко й якісно, й зима надворі, Юрій й Сергій.

 

 

Картка № 2

    Виправити помилки у тих словосполученнях, в яких неправильно вжито

 у – в, і – й. Запишіть правильно.

 

    Ходить в лісі, в кімнаті, малює і розфарбовує, і літо настало, білий й чорний, мідь і бронза, зелений й жовтий, школярі і студенти, в гостях, Марина і Оксана.

 

 

 

Лінгвістичні ігри

   «Хто швидше?». Записати пари словосполучень та сполучень слів, щоб вживалися у – в, і – й.

Позначення мякості приголосних на письмі

 

Картка № 1

    Переписати, підкреслити у словах мякі та помякшені приголосні.

Маля бере букви в долоні

                                            І тягне до рота, як хліб.

Посивіли Кирилові скроні.

    Над малям і Кирилом – німб.

 

 

Картка № 2

    Записати слова у дві колонки: у праву – тільки зі звуком й, у ліву – з іншими мякими приголосними звуками.

 

    Поєдинок, земля, соняшник, юнга, якір, нюанс, солов’ї, тьохкають, близько, рідня, яблуко, дім.

 

 

Лінгвістичні ігри

 «Хто більше?». Записати якнайбільшу кількість слів, у яких букви я, ю, є, і помякшують попередній приголосний.

    «Промінчик». Записати слова, в яких відбувається помякшення приголосного буквою Я.

 

    Знайди «зайве» слово. Підкреслити в кожному рядку слово, яке відноситься до іншого правила.

Низ...ко, близ..ко, піс...ні, біл...ше.

Іспан...ці, рід..ні, спал..ня, ц...вях.

Тін.., лін.., ціл..., річ....

 

 

Правила вживання мякого знака

 

Картка № 1

Виправити помилки і записати правильно слова.

 

    Вирізблений, кіньця, пісьня, сидит, дитиньчин, рибальчин, радісьть, сядте, кузьня, живеться, донька, неньчин, Харьків, льє.

 

 

 

Картка № 2

Вставте, де потрібно мякий знак. Поясніть написання м’якого знака.

 

    Низ..ко, біл...ше, невіст...ці, піс...ні, українс...кий, жовтен..., ходит..., волинс..кий, бурул..ка, пал..ці, місяц..., мален...кий, спал..ня, ялин..ці, Натал..чин, промін..чик.

 

 

 

Лінгвістичні ігри

Знайди «зайве» слово. Підкреслити в кожному рядку слово, яке відноситься до іншого правила.

Низ...ко, близ..ко, піс...ні, біл...ше.

Іспан...ці, рід..ні, спал..ня, ц...вях.

Тін.., лін.., ціл..., річ....

 

Лінгвістична гра «Промінчик»

 Записати слова, які закінчуються на м’який знак.       

                       

 

Лінгвістична гра «Східці»

 Спустіться по східцях, записавши у клітинки слова з м’яким знаком.

 

 

л

ь

ц

і

 

 

 

л

ь

ц

і

 

 

 

л

ь

ц

І

 

 

 

 

л

ь

ц

і

 

 

 

 

л

ь

ц

І

 

 

 

 

 

л

ь

ц

і

 

 

 

 

 

л

ь

ц

і

 

Сполуки літер ьо, йо. Фонетичний розбір слова

Картка  № 1

    Списати, позначаючи орфограму – буквосполучення йо, ьо.

 

    Л...н, ра...н, бад...рий, міл...он, зна..мий, сер...зно, л...тчик, ...д, медал...он, ма...р, Вороб...в, л...довик,  вол..вий, син...ого, га...ок.

 

 

Картка № 2

    Перекласти українською мовою та пояснити написання записаних слів.

     Лётчик, Королёв, Журавлёв, Пушкарёв, сегодня, приём, знакомый, клюв, четырёх, Коростылёв, Соловьёв.

 

 

 

Лінгвістична гра «Хто швидше?»

 Записати правильно слова буквами, поставити наголоси.

    [ л′ашч ], [ л′уди ],  [л′ітак], [л′отчик], [т′агар], [т′ук], [тр′ох], [тр′умо], [бад′орий], [йаблун′а], [пол′овий], [т′охкайе], [йунга], [р′ід′н′а]', [ йасен].

Правила вживання апострофа

 

Картка № 1

Запишіть, розкриваючи дужки й утворюючи з префіксами слова.

 

    Під – ( - юджувати, - їжджати, - дослідний, - йом, - їзд ).

 

 

 

 

Картка № 2

Знайдіть помилки у написанні поданих слів.

 

    Дрібязковий, духм’яний, Рязаньщина, сьміх, память, тьління, цв’яшок, св’ятковий, тьм’яний, духм’яний, розвязати.

 

 

 

Лінгвістичні ігри

     «Закодуйте». У кожній групі виділіть слово, яке відрізняється від двох інших наявністю чи відсутністю апострофа. Запишіть це слово і занесіть у схему його порядковий номер  ( 1, 2 чи 3 ) у групі.

    Зразок ілюструється четвертою групою слів.

 1.   П...ядь, черв...ячок, під...йом. 2. Медв...яний, відсв...яткувати, розв...язка. 3. Мар...на, р...юкзак, духм...яність. 4. Моркв...яний, солов...ї, дит...ясла. 5. Під...язиковий, мавп...ячий, Лук...янівка. 6. П..юпітр, торф...яний, різьб...яр. 7. Під...юджувати, пір...їна, порт...єра. 8. Тьм...яніти, роз...єднати, Кв...ятковський.

Номер групи

1

2

3

4

5

6

7

8

Порядок у групі

 

 

 

1

 

 

 

 

 

«Складіть слова».  Із поданих літер утворити слова, пояснити написання  чи відсутність апострофа.

Т, и, я, з, а, в, з;    о, с, я, в, т;   у, н, б, я, р;   е, е, д, и, р, в, й, я, н;   с, п, я, и, р, л, і,в.

Правила вживання апострофа

Картка № 1

    Визначте, в якому рядку всі слова записані без орфографічних помилок? Виправте і запишіть правильно всі рядки:

   а) довіря, сузіря, бьє, Бразилія;

    б) усний, подвоєння, пьють, віддаль;

    в) левячий, працьовитість, обличчя, нетто;

    г) співбесідник, прехороший, материнський, соловї.

 

 

 

Картка № 2

    Вкажіть звуки, які позначаються  виділеними буквами.

 

    Сімя, молодьба, надія, єнот, заметіль, джміль, циркуль, паляниця, присвята, безсмертя.

 

 

Лінгвістичні ігри

Підкресли «зайве» слово.

М..який, бур...ян, духм...яний, солов...їний.

Сузір...я, рум...яний, св...ято, під...їзд.

Об...їзд, дит...ясла, обличч...я, довір...я.

 

Подвоєння літер на позначення подовжених мяких приголосних звуків

 

Картка № 1

    Утворити від поданих іменників форми орудного відмінка.

 

    Галузь, молодь, річ, папороть, пам’ять, швидкість, якість, свідомість, тінь, сіль.

 

 

Картка №  2

    Списати. Вставити замість крапок, де треба, пропущені букви.

    Безсмерт...я, ніч..ю, бездоріж...я, світан...я, радіст...ю, колос...я, приміщен...я, цінніст...ю, ран...ій, ріл...я, прощан...я, прагнен...я.

 

 

Лінгвістичні ігри

«Хто порушник?». Серед поданих слів вказати слово, яке не відповідає певній орфограмі.

 1. Гілля, знання, навчання, листя.
 2. Рілля, насіння, говоріння, гарбузиння.
 3. Сіллю, радістю, міддю, ніччю.
 4. Щедрістю, щастя, гордістю, милістю.

 

Подвоєння літер на позначення подовжених мяких приголосних звуків

 

Картка № 1

    Вкажіть слова, в яких приголосний д не подвоюється, а подовжується.

 Угід...я, знаряд...я, безлад...я, осерд...я, під...ашшя, від...ячити, мід...ю, над...ніпрянський, заповід...ю.

 

 

 

Картка № 2

    Спишіть слова, виправивши в деяких помилки.

Осіню, вічністтю, лисття, сіллю, радісттю, подорожжю, вічністю, узбережя, безлісся, життя, безсмерття, вісю. 

 

 

 

Лінгвістичні ігри

«Будь кмітливий!». У кожному рядку підкреслене зайве слово. Визнач, чому саме.

 1. Електронний, екранний, кінний, страшенний.
 2. Емаллю, вічністю, подорожжю, осінню.
 3. Щоденний, машинний, прикордонник, оббити.
 4. Узбережжя, гілля, насіння, рілля. 

«Поміркуй!». Добери слова-іменники із подовженими приголосними нн, збільшуючи кожне слово на один звук. Наприклад: спання  ( 5 зв. ) – читання ( 6 звуків ) і т. д...

 

Подвоєння  літер при збігу однакових приголосних звуків

Картка № 1

    Утворити від поданих іменників прикметники.

 

    День, ціна, стіна, лимон, зміна, корінь, осінь, картина, бетон, рівнина, сон, мільйон, трава, дерево, година, закон.

 

 

Картка № 2

    Виписати у дві колонки слова з подовженими і подвоєними приголосними.

 

    Збіжжя, колосся, життя, наддніпрянський, волосся, юннат, роззброїти, годиннник, гіллястий, цінний, піддати, суддя.

 

Лінгвістичні ігри

    «Хто більше?». Записати якнайбільше слів, у яких відбулося подвоєння приголосних на межі префікса і кореня. Рекомендовані префікси під-, від-, над-, без-.

    «Східці». Зійди східцями, дібравши слова, в яких відбулося подвоєння букви Д. Використовуй слова в початковій формі або наказавому способі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написання слів іншомовного походження

 

Картка № 1

    Запишіть слова іншомовного походження відповідно до українського правопису – з подвоєними буквами або без подвоєння.

 

    Лібре(т )о,  су(м )а,  Мадо(н)а, кла(с ), ва(н)а, Маро(к)о, не(т)о, баро(к )о, бру(т)о, ма(н)а, гру(п)а.

 

 

 

Картка № 2

    Запишіть слова іншомовного походження. На місці крапок поставте, де потрібно, мякий знак чи апостроф. З підкресленими словами складіть речення.

    Ател...є, міл...йон, павіл...он, Н...ютон, Болон...я, п...єса, об..єктив,  сен...йор, Л...юіс, кур...єр, кон...як, Х...юстон, В...єтнам.

 

 

Лінгвістичні гри

«Хто більше?». Користуючись словником, записати за дві хвилини слова іншомовного походження, які починаються на ди..., ци..., ре..., де... .

    Знайди «зайве» слово.

 1. Д…ректор, д…легат, д…плом, д…зель.
 2. Рад…ус, презид…я, пед…атр, д…настія.
 3. С…гнал, р…тм, ц…фра, м…тинг.
 4. Шіл..ер, Міл…ер, От…ава, Гюг…о.

 «Закодуй». У кожній групі слів знайдіть слово, яке відноситься до іншої орфограми. Знайдене слово позначте порядковим номером у таблицю.

 

№ групи

1

2

3

4

5

6

Порядок у групі

 

 

 

 

4

 

1. Ал…ея, ван…а, нет…о, брут…о.

2. Сер…ал, рад...ус, арх…в, ш…фр.

3. Борд…юр, інтерв…ю, п….єдестал, комп…ютер.

4.  Об..єкт, прем…єра, бар..єр, ател…є. 

5. Клас.., груп…а, кол…ектив, тон…а.

6. Міл…йон, біл…ярд, медал…йон, п…юре.

Написання слів іншомовного походження

 

Картка № 1

    Виправити в наведених словах, де потрібно, помилки.

    Адютант, кар’єра, пєса, субьєкт, пьєдестал, більярд, п’юре. Г’юго, медальон, б’юст. Бюлетень, рельєф, к’ювет, прем’єра, барйєр.

 

 

 

 

 

Картка № 2

    Запишіть слова українською мовою, порівняйте написання букв и та і в словах іншомовного походження.

    Америка, рубин,  миссия, Шиллер, иллюстрация, химия, фабрика, митинг, ветеринар, диета, Сочи, вилла.  

 

 

 

 

 

Лінгвістичні гри

 «Будь чуйним!». У Івася стерлася частина слів на листку паперу, залишилася тільки друга половина. Допоможи йому відтворити і записати  слова.                                                      

          

Узагальнення і систематизація вивченого по темі «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

 

Картка № 1

   Запишіть слова, поділивши їх за групами: а) з апострофом; б) з мяким знаком; в) без апострофа і мякого знака.

Сер...йозний, арф...яр, св...ято, батал...йон, т...м...яний, цв...ях, пір...їна, сузір...я, медал...йон, нен..чин, скрин...ка, черв...як, кол...оровий.

 

 

 

 

Картка № 2

 

    До поданих слів додайте префікси, суфікси, щоб відбулося подвоєння приголосних.

    Сон, ціна, бігти, земля, зброя, туман, кінь, екран, дати, лимон, Дніпро, бити, дерти.

 

 

 

                                           Картка № 3

Поділіть слова на склади, підкресліть слова, в яких всі склади закриті.

    Пісня, майор, празький, ходить, роззути, Ірпінь,  морква, дерево, прагнути, кавказький, лимонний, яблунька, хатній.

 

 

1

 

doc
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1825
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку