23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

«Лінгвістичний квест» з англійської мови

Про матеріал
Матеріал містить цікаві форми роботи лінгвістичного напрямку, розвиваючи при цьому кмітливість та рухову активність, мотивуючи учнів до вивчення англійської мови
Перегляд файлу

«Лінгвістичний квест» з англійської мови

(позакласний захід для учнів 8-9-х класів)

 

Мета.  Підсилити мотивацію учнів, допомогти учням застосувати свої знання в новій ситуації, задіяти знання, які одержали діти в тій галузі знань, де вони почуваються найбільш впевнено та комфортно.

 

Матеріали та обладнання. Маршрутний лист, назви станцій, картки із завданнями, тенісні м'ячі, система оцінки.

 

Правила гри

 

«Лінгвістичний квест» має на меті проходження командами певної кількості етапів - “станцій”. Завдання команди - пересуваючись по маршруту від станції до станції набрати найбільшу кількість балів. Час, що витрачається командами на кожному етапі, строго не лімітується, але на користь учнів прийти до фінішу швидше, оскільки за це нараховуються додаткові бали.

Кожна команда перед початком гри отримує “маршрутний лист”, який виконує дві функції:

 •         на ньому вказаний порядок проходження даною командою станцій
 •         сюди старший по кожній станції - “доглядач” - виставляє кількість балів, отриманих на етапі.

Кількість станцій повинна відповідати кількості команд. Команди починають проходження маршруту з різних станцій і проходять всі станції, але в різному порядку, відбитому в маршрутних листах. Це робиться для того, щоб на одній станції одночасно не опинилося декілька команд. У нашому випадку гра проводилася у 9-му класі: 2 команди по 13 чоловік в кожній. На маршруті було організовано 9 станцій, при цьому 1-а команда проходила їх всіх по порядку від №1 до №9, 2-а команда - з №2 по №9, а потім №1 і тому подібне.

Приклади маршрутних листів наведені в Додатку 1.

Тематика станцій може варіюватися залежно від тем, які вивчалися, а завдання - ґрунтуватися на кругозорі дітей та знаннях, якими вони володіють. Станції можуть бути пов'язані з різними предметами, що вивчаються, і розташовуватися у відповідних кабінетах. Наприклад, станція “How sporty are you?” може знаходитися у спортивному залі, “Animal world” - в кабінеті біології і тому подібне. Пошук станцій додає грі додатковий інтерес.

Тривалість “квесту” залежить від кількості станцій. У нашому випадку він зайняв 1,5 години. Для проведення квесту буде потрібно стільки осіб (вчителів англійської мови і старшокласників), скільки станцій ви плануєте організувати. У завдання доглядача станції входить: дати завдання команді, підрахувати результат в балах і виставити його в маршрутний лист.

Підрахунок балів і визначення переможців відбувається після того, як всі команди пройшли маршрут і здали маршрутні листи на точку старту, де проголошується час прибуття. Команда, що прийшла першою, отримує додатково 5 балів, друга - 4 бали і так далі.

 

Станція №1 “The body”

 

Команда шикується в шеренгу. Учасники по черзі виконують елементи зарядки відповідно до інструкцій доглядача. Кожен учасник, що правильно виконав свою вправу, заробляє для команди 1 бал. Максимальна кількість балів: по числу вправ. В даному випадку - 15. Нижче приведені приклади вправ.

Turn left and touch your left hip with your right thumb.

Close your eyes and touch your nose with a finger of your left hand.

Touch the left shoulder of your friend with your left hand.

Touch your right knee with your left elbow.

Put your heels together and stretch your arms in front of you, then put your left palm on your right hand.

Put your right hand on your left hip and your left hand on your right hip, bend right, then bend left.

Put your left hand on your stomach and your right hand on your back.

Touch your left toe with your right palm.

Touch your chest with your left knee.

Touch your right heel with a finger of your left hand.

Touch your right thigh with your left elbow.

Raise your left leg, bend it and touch your right ankle with your toe.

Take your left wrist into your right hand and put your left hand on your waist.

Put your legs together, try not to bend them and touch your left heel with your right palm and your right heel with your left palm.

Raise your eyebrows, move your jaw and turn your head first right then left.

 

Станція №2 “How sporty are you?”

 

Протягом 2 хвилин команда повинна дати короткі відповіді на якомога більшу кількість питань по темі “Спорт”, заданих доглядачем. Після закінчення 2 хвилин команда отримує стільки тенісних м'ячиків, скільки правильних відповідей вони дали. Потім з відстані в декілька метрів представники команди повинні закинути ці м'ячі до кошика, що стоїть на підлозі. Число зароблених балів відповідатиме числу попадань.

Максимальна кількість балів: 20.

 

Приклади питань з теми (відповіді наведені в дужках).

Where is tennis played? (Court).

Where do we do boxing? (Ring).

Name three ball games. (E.g. football, volleyball, basketball).

What do you call a person you compete against in sport? (Opponent).

What do we wear to protect our knees and elbows? (Pads).

Who sees to it that the tennis match is fair? (Umpire).

What vehicle do you need for cycling? (Bike).

Who comes to the stadium to watch a match? (Spectators).

Name three outdoor sports. (E.g. snowboarding, cycling, paragliding).

What equipment do we need for canoeing? (A canoe and a paddle).

What colour is the best karate coach’s belt? (Black).

Where is hockey played? (Pitch).

Where is golf played? (Court).

What do you put on your feet before skating? (Skates).

Name three adventure sports. (E.g. parachuting, mountain climbing, white water rafting).

What do you hit the ball over in tennis or volleyball? (Net).

What are members of a football team called? (Football players).

Name three individual sports. (E.g. gymnastics, running, swimming).

Who sees to it that hockey players follow the rules? (Referee).

What equipment do we need for table tennis? (Table, net, ball, bats).

 

Станція №3 “Crosswords”

 

Команда отримує кросворд, складений на основі пройденої лексики з певної теми, і повинна відгадати якомога більше слів. Кожне слово приносить команді 1 бал. Природньо, кросворди всіх команд повинні складатися з однакової кількості слів. Максимальна кількість балів відповідає кількості слів. Приклад кросворду з ключами міститься в Додатку 2.

 

Станція №4 “Famous cities”

 

На цій станції команда отримує 2 завдання.

 

1. Дано 5 назв столиць країн світу - назвати країни, або навпаки - дано 5 країн - назвати їх столиці. Картка із завданням може виглядати так:

 

Beijing

Tokyo

Cairo

Washington

Brasilia

 

2. Даний текст - опис міста, в якому є 10 фактичних помилок. їх необхідно знайти і виправити. Приклад тексту даний нижче. Ключ міститься в Додатку 2.

 

CAIRO

Cairo is situated in the middle of the impressive Sahara Desert. Although it’s one of the smallest cities in Africa, it’s a very important centre. This ancient city has become the capital of Egypt only recently. That’s why there are no modern buildings here yet. The population of the city speaks Egyptian.

Cairo is very popular among tourists. In the city they enjoy looking at the famous Sphinx. You can also visit the Egyptian Museum and see the wonderful treasure taken from the merchants’ sunk ships. Outside Cairo there are the monumental pyramids, one of the five wonders of the world. Tour guides will tell you a lot about these ancient buildings which were used as kings’ palaces in the past.

As for food, Cairo is a vegetarian city so its specialities are different kinds of salad.

Максимальна кількість балів: 5 за перше завдання + 10 за друге = 15.

 

 

Станція №5 “Transport”

 

Команда витягує картку з назвою виду транспорту і повинна назвати його переваги і недоліки - по 1 балу за кожен.

 

Станція №6 “How to be green”

 

Команда отримує текст з екологічної тематики з 10 фактичними помилками. За кожну виправлену помилку - 1 бал. Приклад тексту подано нижче.

Ключ міститься в Додатку 2. Максимальна кількість балів: 10.

 

There are a lot of problems connected with our environment and one of them is air pollution. People can’t live without carbon dioxide and only trees can produce it and absorb oxygen. But bikes and other vehicles pollute our atmosphere and we should try to reduce the number of them. Also, there are a lot of aerosols which destroy the ozone layer. But chemicals like Cfcs are not poisonous and if you see an aerosol with Cfcs in a shop, don’t be afraid to buy it.

If we want to have more fresh air, we should stop cutting down trees. If we don’t do it, the climate will change. Everyone knows that the world temperature is going down now and that is the reason why the sea level is going up.

Another problem is water pollution. A lot of factories pollute rivers and lakes with chemicals. But it isn’t very bad because fish and water animals breed better in such water.

To produce electricity people build different kinds of power stations. The best one is nuclear power stations because they are clean and safe. There haven’t been any accidents so far. There are a lot of power stations nowadays so you don’t have to worry about saving electricity.

People need more and more space for their cities. Destroying forests is a bad idea but we can dry marshes which are useless for the environment.

Although protecting the environment is very important, there are no organisations which do this.

 

Станція №7 “Ancient civilisations”

 

Команда витягує картку з назвою цивілізації (The ancient Egyptians / The ancient Chinese / The Aztecs / the Vikings) і повинні в списку винаходів, відкриттів, термінів вибрати ті, що відносяться до цієї цивілізації. Відповідь повинна бути повним реченням, наприклад Pyramids were built by the ancient Egyptians.

Команда отримує 2 бали за кожний правильний вислів.

Максимальна кількість балів: 8 пунктів по 2 бали =16.

 

Ось такий список може отримати команда:

 

«Great Green»

«Middle Earth»

«the Earth is flat»

15th century

4,000 years

5,000 years ago

9th-10th centuries

a board game similar to chess

a game similar to modern basketball

omelette

compass

difficult maths

hieroglyphics

horse races

houseboats

island

meat, vegetables, a type of beer

Mexico

Nile

North America

paper and paper money

papyrus

pyramids

rabbits and dogs

rubber balls

Scandinavia

shells

silk

spears, clubs and stones swords and spears violent

wooden houses

 

 

 

 

 

Станція №8 “Animal world”

 

Команда отримує 2 набори по 5 анаграм і повинна розшифрувати слова з теми “Тварини”. Це можуть бути назви тварин, частини тіла, житла і ін. Потім в кожному наборі слів потрібно знайти зайве слово і пояснити принцип, за яким воно виділене.

 

Підрахунок балів: по 1 за кожну розшифровану анаграму (тобто максимум 8) + по 1 балу за знайдене і пояснене зайве слово. Таким чином, максимум - 10 балів

Приклади завдань приведені нижче. Відповіді див.  Додаток 2.

 

Картка 1.

 

Unscramble these words. Which is the odd one out?

 

A)

hron

wale

skat

kuntr

 

B)

shorpepsagr

sholt

lufterbyt

crocochak

 

Картка 2.

 

Unscramble these words. Which is the odd one out?

 

A)

tresof

vace

dretess

tounmains

 

B)

leage

costhir

negupin

senak

 

 

 

 

Станція №9 “Story-telling”

 

Команда отримує початок історії і 6 слів, які необхідно використати (форму слів можна міняти). Порадившись не більше 5 хвилин, команда повинна розповісти історію до кінця.

 

Максимум - 16 балів: 6 - по 1 за кожне влучно використане задане слово + 5 за зміст історії і 5 - за грамотність.

 

Нижче дані приклади карток із завданнями:

 

After Jim and Terry had finished their breakfast, they took their bags and fishing rods, promised their mum to bring fish for dinner and went to the river to fish. By 5 o’clock they hadn’t caught any fish so they .

 explain

wise

look after

 

owner

creature

mouth-watering

 

Yesterday 1 went with my sister to buy something for her birthday. She didn’t really know what to get but she seemed to like the idea of a pet, so we went to the nearest pet shop.

 

bright

dream

destroy

 

timid

behave

solve a problem

 

Sally Adams was walking home late one night. She had been to a dinner party at her friend’s house. The city streets were empty and it was raining. She was looking forward to getting safely home, when she heard footsteps behind her.

 

sleepy

scream

murder

 

look like

curious

torch

 

At 5 o’clock on Sunday morning a strange noise woke Jim up. He looked out of the window and saw somebody driving his car away! He was running downstairs but he slipped and fell down.

 robber

aggressive

litter

 

injured

lock

become unconscious

 

Додаток 1

 

YOUR ROUTE

Team 1

 

order

station

points

notes

1.

STORY-TELLING

 

 

2.

HOW SPORTY ARE YOU?

 

 

3.

ANIMAL WORLD

 

 

4.

HOW TO BE GREEN

 

 

5.

ANCIENT

CIVILISATIONS

 

 

6.

FAMOUS CITIES

 

 

7.

TRANSPORT

 

 

8.

CROSSWORDS

 

 

9.

THE BODY

 

 

TOTAL SCORE

 

 

 

FINISHING TIME_________________________________________________

 

 

YOUR ROUTE

Team 2

order

station

points

notes

1.

HOW SPORTY ARE YOU?

 

 

2.

ANIMAL WORLD

 

 

3.

HOW TO BE GREEN

 

 

4.

ANCIENT

CIVILISATIONS

 

 

5.

FAMOUS CITIES

 

 

6.

TRANSPORT

 

 

7.

CROSSWORDS

 

 

8.

THE BODY

 

 

9.

STORY-TELLING

 

 

TOTAL SCORE

 

 

 

FINISHING TIME_________________________________________________

 

Додаток 2

Станція №3 «Crosswords»

CITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACROSS:

 

1. Italy is ... for its pizza.

6. The same as very tasty.

7. The same as very good.

8. A piece of land near the sea.

9. In rush hour there is a lot of... on the roads.

10. London is a ... and commercial centre of Britain.

11. Prices of railway tickets usually ... on how far you are going to go.

13. If you are interested in the ... of a country, study its art, music and literature.

14. A person who visits another country or city.

 

DOWN:

 

1. The same as very interesting and exciting.

2. A dish that the place is known for.

3. An adjective meaning ‘ doesn’t like wars’.

4.  The .... between my house and the station is 2 km.

5. Opposite of ‘modern’.

12. When public transport is crowded, people often ... each other.

 


CITIES (ключ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

A

M

O

U

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

D

 

 

A

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

A

 

 

D

E

L

I

T

I

O

U

S

 

 

 

 

E

X

C

E

L

L

E

N

T

 

 

A

 

 

 

S

 

 

C

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

C

O

A

S

T

 

 

I

 

 

 

 

I

 

T

R

A

F

F

I

C

 

 

E

 

 

 

A

 

 

N

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

F

I

N

A

N

C

I

A

L

 

 

 

L

 

 

D

E

P

E

N

D

 

 

U

 

 

 

C

 

 

T

 

 

 

 

I

 

 

 

 

U

 

T

 

C

U

L

T

U

R

E

 

 

I

 

 

 

 

T

O

U

R

I

S

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Станція №4 «Famous cities»

 

Ключ:

 

CAIRO

Cairo is situated in the middle of the impressive Sahara Desert. Although it’s one of the smallest cities in Africa, it’s a very important centre. This ancient city has become the capital of Egypt only recently. That’s why there are no modem buildings here vet. The population of the city speaks Egyptian.

Cairo is very popular among tourists. In the city they enjoy looking at the famous Sphinx. You can also visit the Egyptian Museum and see the wonderful treasure taken from the merchants’ sunk ships. Outside Cairo there are the monumental pyramids, one of the five wonders of the world. Tour guides will tell you a lot about these ancient buildings which were used as kings’ palaces in the past.

As for food, Cairo is a vegetarian city so its specialities are different kinds of salad.

 

 

 1.      On the river Nile.
 2.      As it’s the biggest city.
 3.      Been the capital of Egypt for centuries.
 4.      The city is a mixture of ancient and modem.
 5.      Arabic.
 6.      Outside.
 7.      Of Tutankhamen.
 8.      Seven.
 9.      Where dead bodies of kings were put.
 10.   Not a vegetarian city so its speciality is kebab, which is a meat dish.

 

Станція №6 «How to be green»

 

Ключ:

There are a lot of problems connected with our environment and one of them is air pollution. People can’t live without carbon dioxide and only trees can produce it and absorb oxygen. But bikes and other vehicles pollute our atmosphere and we should try to reduce the number of them. Also, there are a lot of aerosols which destroy the ozone layer. But chemicals like CFCs are not poisonous and if you see an aerosol with CFCs in a shop, don’t be afraid to buy it.

If we want to have more fresh air, we should stop cutting down trees. If we don’t do it, the climate will change. Everyone knows that the world temperature is going down now and that is the reason why the sea level is going up.

Another problem is water pollution. A lot of factories pollute rivers and lakes with chemicals.

But isn’t very bad because fish and water animals breed better in such water.

To produce electricity people build different kinds of power stations. The best one is nuclear pow or stations because they are clean and safe. There haven’t been any accidents so far. There are a lot of power stations nowadays so you don’t have to worry about saving electricity.

People need more and more space for their cities. Destroying forests is a bad idea but we can dry marshes which are useless for the environment.

Although protecting the environment is very important, there are no organisations which do this.

 

 1.      Oxygen.
 2.      Absorb carbon dioxide and produce oxygen.
 3.      Bikes don’t pollute the atmosphere.
 4.      CFCs destroy the ozone layer and you should avoid buying products which contain them.
 5.      Up.
 6.      Chemicals kill fish and water animals and they can’t breed in such water.
 7.      Nuclear power stations are dangerous. There have been awful disasters like Chernobyl.
 8.      But everyone should try to save electricity by turning off the light when you leave the house, etc.
 9.      Destroying marshes is a bad idea as well because they are habitats of many animals and birds, they influence the climate, etc.

 

 

 1.            There are some very well-known organizations like Friends of the Earth.

Станція №7 «Ancient civilisations»

 

Ключ:

 

The ancient

Chinese

4,000 years, ‘Middle Earth’, paper and paper money, silk, compass, wooden houses,

‘the Earth is flat’, houseboats

The ancient

Egyptians

5,000 years ago, hieroglyphics, papyrus, ‘Great Green’, shells, pyramids,

difficult maths, Nile

The Aztecs

Mexico, 15th century, island, rabbits and dogs, omelette, a game similar to modern basketball, spears and clubs and stones, rubber balls

The Vikings

Scandinavia, North America, swords and spears, meat and vegetables and a type of beer, 9th-10th centuries, a board game similar to chess, horse races, violent

 

Станція №8 «Animal world»

Ключ:

Картка 1 :

 

Horn

grasshopper

Claw

sloth

Task

butterfly

Trunk

cockroach

The odd one out is ‘task’. All the other words are

The odd one out is ‘sloth’. All the other words are

parts of the body, (there is a catch here as the word

insects.

‘tusk ' which is spelt almost the same is a part of the

 

body)

 

 

Картка 2:

 

Forest

eagle

Cave

ostrich

Dessert

penguin

Mountains

snake

The odd one out is ‘dessert’. All the other words

The odd one out is ‘snake’. All the other words are

are animal habitats, (there is a catch here as the

birds.

word dessert’ looks very much like the word

 

‘desert’ which is a habitat)

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Несвіт А.М.)
Додано
10 січня
Переглядів
454
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку