Літературно - мистецька студія "Чисте джерело"

Про матеріал

Гурток “Чисте джерело” допомагає у

роботі з обдарованими дітьми, розвиває їх

здібності до літературної творчості,формує

таку людину,яка не уявляє себе українцем

без оволодіння рідною мовою як засобом

спілкування, пізнання, впливу, прилучення

до духовної скарбниці рідного народу,

самоствердження в житті, творчого

самовираження.А також учні вчаться

виразно читати художні твори різних жанрів

Перегляд файлу

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ,СІМ'Ї,МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 


 

ПРОГРАМА ГУРТКА ТА МАТЕРІАЛИ

ДО ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

 

АВТОР-УПОРЯДНИК: Н.Г.МИХАЛЮК 2017-2018Н.Р.

 

 

 

 

 

 

  

УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, УЧИТЕЛЬ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, СТАЖ   ЗА ФАХОМ:20 РОКІВ.

 

 

 

 

 

           ПРОБЛЕМА,НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ 

 

 

«ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ,АКТОРСЬКОЇ ТА

ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ , ЛІТЕРАТУРИ ТА В

ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ»

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. Програма гуртка за темою

 «Акторська майстерність»                                   

 

2.Календарне планування роботи гуртка

 

3.Матеріали до проведення занять

 

4.Список використаної літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

В.О.Сухомлинський у своїй книзі “Серце віддаю дітям” писав: “Творчість відкриває в дитячій душі ті куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів.” Драматична творчість - найвищий прояв емоційності, культури мовлення, образного мислення, художньої спостережливості.

Драматургія ,як чинник розвитку креативності у дітей, оперує до природної здібності дитини- творити, стимулює прагнення школярів відтворити світ у художніх образах,  проявити оригінальність. Сценічна майстерність потребує вміння спостерігати, бачити,відчувати навколо цікаве і незвичне, уміти підбирати виразні слова, а головне- потребує вміння жити життям свого героя. Це особливий творчий процес, від якого діти отримують велике задоволення. 

 

Гурток “Чисте джерело” допомагає у роботі з обдарованими дітьми,  розвиває їх здібності до літературної творчості,формує таку людину,яка не уявляє себе українцем без оволодіння рідною мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу, прилучення до духовної скарбниці рідного народу, самоствердження в житті, творчого самовираження.А також учні вчаться виразно читати художні твори різних жанрів.

 

 

             1.Програма гуртка

 

                  «ЧИСТЕ ДЖЕРЕЛО»

 

ТЕМА:

        «Акторська майстерність»

                   ( 70 год.)

 

                                            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

                               «АКТОРСЬКА      МАЙСТЕРНІСТЬ»       -      НАУКА,      ОСНОВНИМ

ЗАВДАННЯМ ЯКОЇ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ Є В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОСТАНОВКА ВИСТАВ З ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КЛАСИЧНОГО ДРАМАТИЧНОГО НАДБАННЯ ЛЮДСТВА. «АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» Є ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ СИНТЕТИЧНО - ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКА ВІДІГРАЄ ВИЗНАЧНУ РОЛЬ У НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ПОСІДАЄ ОДНЕ З ЦЕНТРАЛЬНИХ МІСЦЬ СЕРЕД СУСПІЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ НАУК.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЗАНЯТЬ «АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» Є ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ТЕРМІНОЛОГІЧНИМ ПОЛЕМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ, А ТАКОЖ ТИПОЛОГІЗАЦІЯМИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ, ІСТОРИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ СУСПІЛЬСТВА. ВСТАНОВИТИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА СВІТОВИХ СУСПІЛЬСТВ. НАВЧИТИ УЧНІВ ВМІННЮ АНАЛІЗУ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ТЕКСТІВ.

          

 

 

 

 

 

         «Акторська майстерність»

                               

Мета і завдання 

ПРОГРАМА ГУРТКА РОЗРАХОВАНА НА ОДНОРІЧНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯУРТОК Є ГРУПОЮ ОСНОВНОГО РІВНЯ І КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ З ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ ВІД 10-ТИ ДО 15-И РОКІВ. МЕТОЮ ГУРТКА Є В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОСТАНОВОЧНА РОБОТА, А ТАКОЖ:

-                    ЗАСВОЄННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗНАНЬ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ;  

-                    ДОПОМОГА В РОЗУМІННІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПАМ'ЯТІ ФІЗИЧНИХ ДІЙ;

-                    ДОПОМОГА В РОЗУМІННІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ'ЯТІ

-                    ДОПОМОГА В РОЗУМІННІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

АКТИВНОЇ УВАГИ;

-                    ДОПОМОГА В РОЗУМІННІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

АКТИВНОЇ УЯВИ;

-                    ЗАСВОЄННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ НАД РОЛЛЮ;

-                    ВИРОБЛЕННЯ НАВИКІВ АНСАМБЛЕВОСТІ;

-                    ПОДОЛАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ «АКТОРГЛЯДАЧ».   

  

 

   

            ПРОГРАМА     НАВЧАННЯ     РОЗРАХОВАНА     НА      70     ГОДИН.  

ОСОБЛИВІСТЬ ПРОГРАМИ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ГУРТКІВЦІ 

            ГОЛОВНУ     УВАГУ      ПРИДІЛЯЮТЬ     ПРАКТИЧНІЙ      РОБОТІ      З

ПОСТАНОВКИ НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ (ЕТЮДІВ), ЛІТЕРАТУРНОМУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ, МОНОВИСТАВ, ВИСТАВ, ТОЩО.

       2календарне планування

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

ВВІДНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ РОБОТИ ГУРТКА.

ДРАМА-ВИД МИСТЕЦТВАЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ «НАРОДНА ДРАМА»  

 

 

 

 

2

2-3

ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІН

«ПАМ`ЯТЬ ФІЗИЧНИХ ДІЙ»ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ

 

ФОРМУЄМО КУЛЬТУРУ ЧИТАННЯ

 

4

 

 4-5

«ЕМОЦІЙНА ПАМ`ЯТЬ»-АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІНРАКТИЧНІ ВПРАВИ.

 

 

4

 

6-7  

ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ

ТЕРМІН «АКТИВНА УВАГА».  

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ УВАГИ.

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УВАГИ.

ПРО ВЕЛИКИХ АКТОРІВ. ПЕРЕГЛЯД                          

ВІДЕО. СЛУХАЄМО  КОЖНОГО.

4

                   4

8-9

10-

11

ВИРОБЛЕННЯ НАВИКІВ АНСАМБЛЕВОСТІ.                                          4

ІДТВОРЕННЯ В ДІЇ ЦІЛИХ КАРТИН

 

12

ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ З УРАХУВАННЯМ

ДІЙОВИХ ЗАВДАНЬ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ.

 

2

13-

14

МОВА,ЖЕСТИ,МІМІКАРАКТИЧНІ ВПРАВИ.

4

15

РОБОТА НАД РОЛЛЮЛАСНА ОЦІНКА.

2

16-

17

ПЕРЕГЛЯД ФРАГМЕНТІВ ВІДЕО.

УРИВКИ З ДРАМИ,КОМЕДІЇ,

ТРАГЕДІЇ. ОСОБЛИВОСТІ КОЖНОГО

ЖАНРУИТАННЯ УРИВКІВ У РОЛЯХ.

4

18

ВИБІР ТВОРУ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА СЦЕНІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗМІСТОМОЗПОДІЛ РОЛЕЙ.

2

19-

33

РОБОТА НАД

П`ЄСОЮ,РЕПЕТИЦІЇ,ВИГОТОВЛЕННЯ  КОСТЮМІВ,ДЕКОРАЦІЇИСТУП ПЕРЕД ГЛЯДАЧАМИ.

30

34-

35

ЕКСКУРСІЯ В ТЕАТР У МЬВІВ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ГУРТКА

4

 

 

 

 

 

3.МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

ВВІДНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ РОБОТИ ГУРТКА. ПОПЕРЕДНЄ ОБГОВОРЕННЯ МОЖЛИВОГО РЕПЕРТУАРНОГО ПЛАНУ ГУРТКА.

1.                     ВВІДНИЙ КУРС З ТЕОРІЇ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

2.                     ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ

ДІЯ.

СЦЕНІЧНА КУЛЬТУРА.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

НАДЗАВДАННЯ ТВОРУ, ВИСТАВИ І ОБРАЗУ.

НАСКРІЗНА ДІЯ ТВОРУ, ВИСТАВИ І ОБРАЗУ.

КОНФЛІКТ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ.

КОНФЛІКТ У ВИСТАВІ.

ОСНОВНІ ДІЙОВІ ПРИНЦИПИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

 

 

3.                     ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ'ЯТІ ФІЗИЧНИХ ДІЙ.

ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІН « ПАМ'ЯТЬ ФІЗИЧНИХ ДІЙ». 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ОДИНОЧНИХ ЕТЮДІВ З

УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ

ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ. ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПАРНИХ

ЕТЮДІВ З УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ГРУПОВИХ ЕТЮДІВ З УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ.

 

 

 

 

4.                     ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ'ЯТІ. ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІН «ЕМОЦІЙНА ПАМ'ЯТЬ». 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ОДИНОЧНИХ

АСОЦІАТИВНИХ ЕТЮДІВ З УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В

ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ НА ЗАДАНУ ТЕМУ.

ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПАРНИХ АСОЦІАТИВНИХ ЕТЮДІВ З УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ НА ЗАДАНУ ТЕМУ.

 

 

 

 

 

 

5                ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ УВАГИ.

ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІН «АКТИВНА УВАГА». 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

ПРИДУМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ГРУПОВИХ ЕТЮДІВ З УЯВНИМИ ПРЕДМЕТАМИ В ЗАПРОПОНОВАНИХ ОБСТАВИНАХ ВИМУШЕНОЇ МОВЧАНКИ НА ПІДЛАШТУВАННЯ.

 

 

 

 

 

 

 

6                ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ УЯВИ.

ПОНЯТТЯ ПРО АКТОРСЬКИЙ ТЕРМІН «АКТИВНА УЯВА».

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

ВПРАВИ НА АКТИВНУ УЯВУ. НАПРИКЛАД: «ОПОВІДАННЯ». ВИКОНАННЯ ГРУПОЮ «ВИСТАВИ» ЗА ГУРТОМ, СТВОРЕНИМ ОПОВІДАННЯМ.

 

 

 

 

 

 

                               7.          РОБОТА НАД РОЛЛЮ.

*  ПОПЕРЕДНІЙ РОЗБІР П'ЄСИ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ПЕРШЕ ЧИТАННЯ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ З РОЗБОРОМ ДІЙОВОГО ТА ПОДІЙОВОГО РЯДУ. ВСТАНОВЛЕННЯ НАДЗАВДАННЯ ПОСТАНОВКИ, НАСКРІЗНОЇ ДІЇ ТА ДІЙОВОГО ЗАВДАННЯ ДІЙОВИХ ОСІБ-ПЕРСОНАЖІВ.

*  ЧИТАННЯ П'ЄСИ ПО ПОДІЯХ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ДОКЛАДНИЙ РОЗБІР ПОДІЙОВОГО

РЯДУ П'ЄСИ. 

*  ВІДТВОРЕННЯ ДІЄЕПІЗОДІВ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ПЕРШІ ВИХОДИ НА МАЙДАНЧИК ПО

ЗАСТІЛЬНОМУ РОЗБОРІ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ,  * РОБОТА НАД СЛОВОМ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ПОСТАНОВКА ІНТОНАЦІЙНО -

ПІДТЕКСТОВОГО ЗАБАРВЛЕННЯ В П'ЄСІ, ВЗЯТІЙ ДО ПОСТАНОВКИ.

 

 

                               8.          ВИРОБЛЕННЯ НАВИКІВ АНСАМБЛЕВОСТІ.

* ВІДТВОРЕННЯ В ДІЇ ЦІЛИХ КАРТИН

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ЗВЕДЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ЕПІЗОДІВ

В КАРТИНИ-ШМАТКИ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ,  *ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ДІЙОВИХ ЗАВДАНЬ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ, ПЕРШІ ПРОБИ В КОСТЮМАХ.

 

 

 

 

 

                               9.          ПОДОЛАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ «АКТОР-                           

ГЛЯДАЧ»

                                   РЕПЕТИЦІЇ В ДЕКОРАЦІЯХ.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА. МОНТУВАЛЬНІ ТА ПРОГОННІ РЕПЕТИЦІЇ П'ЄСИ, ВЗЯТОЇ ДО ПОСТАНОВКИ В ДЕКОРАЦІЯХ. 

 

 

 

 

 

                               10.        ЕКСКУРСІЇ, ВИСТАВИ, ГАСТРОЛІ.

 

ЕКСКУРСІЇ В ЗАЛАШТУНКОВІ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКИХ ТЕАТРІВ.  ВИСТАВИ НА СЦЕНІ   ТЕАТРУ «МИ» ТА НА ВИЇЗДІ.

 

 

 

 

 

 

 

11-12    ЗАКЛЮЧНЕ ЗАНЯТТЯ.

 

* ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЗА РІК.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

          ПОКАЗ КРАЩИХ       

ЕТЮДІВ,КОМПОЗИЦІЙ,ВИСТАВ

 

 

Вправи для вироблення   правильного дихання і вміння  керувати ним

Вправа 1. Зробити вдих на рахунок 1, 2, 3, 4, на 5, 6 – затримати дихання, на рахунок 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – видих.

 

Вправа 2. Зробити короткий вдих, трохи затримати дихання, при видиху почати рахувати: 1, 2, 3, 4 і т.д. Темп рахунку не прискорювати..

 

Вправа 3. Сісти вільно, ноги поставити перпендикулярно до сидіння, спину тримати рівно. Вимовити кілька разів поспіль проривні приголосні «к-г, к-г…г-к, г-к…». повторити 5-6 разів.

 

Вправа 4. Вимовити скоромовку-лічилку, зробивши вдих в місці, вказаному, і продовжити на видиху, наскільки вистачить повітря. «Як на горі, на пагорбі стоять тридцять три Єгорки: раз – Єгорка, два – Єгорка, три – Єгорка і так далі».

 

Вправа 5. Сісти спокійно, ненапружено. Читати кожен віршований рядок на одному видиху. Повітря набирати після кожного рядка.

Заєць спати захотів,

Сам постелю постелив,

Сам собі зробив подушку, Підмостив її під вушко.

Та у зайця довге вушко –

Все звисає із подушки (М.Стельмах).

 

Вправа 6. Принцип роботи аналогічний. Але прочитати 1-й і 2-й рядки на одному диханні, добрати повітря і прочитати наступних два рядки на одному диханні і т.д. Можна завдання ускладнювати 

 

Вправа 7 (для тренування діафрагми ).

Вимовити даний текст, не закриваючи рота.

Дві години не їсти? Жахливо!

Я не снідав марно.

Дві години зачекати? Залюбки! Є характер, воля є,

Раз не можна – не стану їсти.

ВПРАВИ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ СИЛИ, ВИСОТИ, ТЕМБРУ ГОЛОСУ

 

Вправа 1. Читаючи текст, посилювати голос у межах одного рядка, утримуючи його звучання на одній висоті.

 

Вправа 2. Змінювати одночасно силу і висоту голосу в кожному рядку в межах однієї строфи.

 

Вправа 3. Полічити кількість рядків у вірші. Перший рядок читати пошепки, другий – тихо, третій – голосніше тощо. На середині вірша, дійшовши до дуже гучного голосу, але не до крику, змінювати його динаміку в протилежному напрямку.

 

Вправа 4. Тричі прочитати текст: один раз пошепки, вдруге – тихим голосом, але намагаючись чітко промовляти кожен звук, третій – середнім. Звернути увагу на те, чи чутно голос у приміщенні, в якому виконується вправа.

 

 

 

 

 

Вправа 5. Промовити слова «веселий», «добре», «сонце», «змія», «голубий» так, щоб вчувалися:

1)       радістьрозчарування

2)       тривога схвильованість

3)       відчай

,

 

 

 

Прогнозований результат

В результаті курсу занять в гуртку акторської майстерності учень має орієнтовно знати:

1.  НОРМИ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НОРМИ ПОВЕДІНКИ НА МАЙДАНЧИКУ, ЗА

ЛАШТУНКАМИ, В ГЛЯДАЦЬКІЙ ЗАЛІ ТОЩО);

 

2.  ПРИНЦИПИ АКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ

ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ;

 

3. ПРИНЦИПИ РОБОТИ НАД РОЛЛЮ;

 

4 «АЗИ» АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ;

 

5. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ТЕАТРАЛЬНОМУ   МИСТЕЦТВІ

        6.ТИПОЛОГІЗАЦІЮ ТА КЛАСИФІКАЦІЮ СОЦІАЛЬНИХ 

             ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ

  

 

  

В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАНЯТЬ В ГУРТКУ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ      

УЧЕНЬ МАЄ ВМІТИ:

1.  ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАМ'ЯТЬ ФІЗИЧНИХ ДІЙ;

 

2.  ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕМОЦІЙНУ ПАМ'ЯТЬ;

 

3.  ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ АКТИВНУ УВАГУ;

 

4.ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ АКТИВНУ УЯВУ;

 

5.ПРАКТИЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ НАВИЧКИ

АНСАМБЛЕВОСТІ;

 

6.ДОЛАТИ ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ «АКТОР-ГЛЯДАЧ»;

 

7.ВСТАНОВЛЮВАТИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ

 РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТА СВІТОВИХ СУСПІЛЬСТВ;

 

8.ВМІТИ АНАЛІЗУВАТИ, ІНТЕРПРЕТУВАТИ ТА

РЕКОНСТРУЮВАТИ  СОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА ТА ТЕКСТИ;

 

9.ПРАЦЮВАТИ В СКЛАДІ ТВОРЧИХ ГРУП РІЗНОГО РІВНЯ;

 

10.КОНЦЕПТУАЛІЗУВАТИ;

 

11.СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ;

 

12.АРГУМЕНТОВАНО ПРЕЗЕНТУВАТИ ТА ЗАХИЩАТИ

ВИРОБЛЕНІ ПОЗИЦІЇ;

 

 

       ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

1У майстерні художнього слова. Наукова думка.І.К.Білодід.

2.Літературознавчий словник-довідник/ За ред. Р.Т.Громяка, Ю.І.Ковалева, В.І. Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.

3.Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У двох частинах. – К.: Редакція загально- педагогічних газет, 2004.

4.Пахаренко В.І. Основи теорії літератури. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.

5.Противенська О.Г.,Мещерякова М.І., Теміз Я.В.  Українська література у схемах і таблицях. – Х.:  Видавнича група «Академія», 2000. – 100 с

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
12 липня 2018
Переглядів
970
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку