10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

М. Коцюбинський. Самоаналіз уроку української літератури

Про матеріал
Самоаналіз уроку української літератури на тему «Життя і творчість, гуманізм світогляду та еволюція свідомості Михайла Коцюбинського. Значення стильового новаторства Михайла Коцюбинського для української літератури»
Перегляд файлу

Самоаналіз уроку української літератури на тему

«Життя і творчість, гуманізм світогляду та еволюція свідомості Михайла Коцюбинського. Значення стильового новаторства Михайла Коцюбинського для української літератури»

 

Специфіка уроку полягає у використанні технології розвитку критичного мислення. Тип уроку – комбінований. Тип уроку передбачає перевірку виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; відтворення і корекцію опорних знань учнів; повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації навчання; сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення, узагальнення і систематизація нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Нестандартна форма уроку передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплексних його цілей, засвоєнню бази знань; формує навички самоконтролю, вміння висловлювати особисту думку і враховувати думки інших, почуття обов’язку і відповідальності за результати навчання.

Учень на таких уроках не лише сприймає певну суму знань, а бере активну участь у їх засвоєнні, опановує способи самостійного їх поповнення і розширення.

Відповідно до вимог навчальної програми було визначено мету уроку: ознайомити учнів з основними подіями життєвого й творчого шляху письменника, допомогти з’ясувати світоглядні позиції та показати еволюцію свідомості  митця-патріота й гуманіста, розкрити значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури; поглибити знання учнів про новелу, імпресіонізм як напрям у літературі та образотворчому мистецтві; розвивати творчі здібності, увагу, уяву; удосконалювати вміння колективної роботи в групах, вміння висловлювати власну думку, аналізувати, синтезувати; на прикладі життя М. Коцюбинського виховувати гуманізм, національну свідомість учнів, плекати естетичні смаки, інтерес до світового та українського мистецтва.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Теорія літератури: повторення про реалізм

Міжпредметні зв’язки: література, музика, мистецтво.

Наочність: художні картини, портрет, таблиці.

 

Зміст, мета і тип даного уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми. Урок  по вивченню даної теми є вступним.                                                                    

На попередніх уроках і при виконанні домашнього завдання учні мали можливість поглиблювати свої знання про літературний процес кінця 19 – початку 20 століття.

При проведені уроку я дотримувався загальнодидактичних вимог: намагалався визначити оптимальний зміст уроку відповідно до вимог шкільної програми, вибрав найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, що могли забезпечити пізнавальну активність і творчий розвиток учнів.

Для проведення цього уроку я обрав роботу в групах. На мою думку, обраний тип і структура уроку відповідають його цілям і завданням. Виходячи з психологічних основ навчання, прагнучи забезпечити активну інтелектуальну роботу учнів на уроці використовував різні методи, прийоми, добирала різноманітні завдання, текстовий матеріал, що становить певний інтерес для учнів.

Технологія розвитку критичного мислення передбачає три основних етапи уроку:

  • Фаза виклику
  • Фаза реалізації змісту
  • Фаза рефлексії (консолідації)

На першому етапі було використано метод цілевизначення. Учні самостійно намагалися поставити завдання на урок. Також на цьому етапі було сформульовано проблемне запитання.

На другому етапі використано інформаційно-рецептивний метод: розповідь – пояснення з використанням відеоматіералу. Діти працювали в групах. Організовано пошукову діяльність учнів (постановка проблемного питання, розв’язання проблеми і проблемних завдань). Використано навчально-дослідницький метод – самостійна творча (дослідницька) робота учнів на здобуття та розширення знань (активізація уваги та мислення, формування висновків). Діти працювали з підручником (використано метод «читання з маркуванням»)

На третьому етапі застосовано метод «Займи позицію». Учні працювали над проблемним запитанням і змогли дати відповідь в кінці уроку. Обов’язково проведено роботу з епіграфом, діти зсували у чому сенс життя письменника.

       Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідають змістові навчального матеріалу.

Урок повністю відповідає віковим особливостям учнів.

Структура уроку відповідала його типу.

Належна увага приділялась теорії літератури.

Зверталася увага на дотримання мовного режиму. Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання, які знаходяться в кабінеті.

         На уроці використано взаємоперевірку, парні, групові форми навчання. Учні працювали творчо і тому досягли певних результатів. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, визначення завдання та його виконання, рефлексії тощо. Настрій учнів на уроці був піднесений. Перевантаження учнів я не відчув.  Діти  достатньо були завантажені роботою і в результаті отримали радісне відчуття успіху.  На уроці виявлялися взаєморозуміння, доброзичливість, взаємопідтримка учнів між собою та вчителя й учнів. Ефективно було організовано самостійну роботу учнів у поєднанні з елементами самоосвіти та самовиховання. Діти почувалися співавторами уроку, були активними й відповідальними, використовували можливість робити вибір і відстоювати власну позицію, складали власну оцінку виучуваним фактам і подіям, здійснювали пошукову діяльність, висловлювали повагу до чужих поглядів, виявляли взаєморозуміння й взаємопідтримку.

Оцінювання учнів здійснювалося з урахування можливих стресів та відсутності інформації про їх психологічні особливості.

Здійснювався на уроці інструктаж щодо виконання  домашнього завдання (диференційоване).

 Відхилень від плану не було. Недоліків при проведенні уроку я не помітив. Поставлені завдання вдалося реалізувати повністю. Вважаю,  що мета уроку була досягнута.

У повній мірі реалізовані цілі. Раціонально використано час на уроці. Були дотримані правила педагогічного такту, етики, норми стосунків учителя й учнів.

 Доцільно й уміло  поєднано фронтальну роботу з індивідуальною, колективну з самостійною. Вправно були заохочені індивідуальні здобутки в навчанні кожного учня.

    Атмосфера уроку сприяла школярам повністю показати свої знання, вміння і навички при повторенні теми.

       Вважаю, що урок проведено методично правильно.

       Урок сприяв здійсненню в процесі оволодіння знаннями саморозвитку, самоосвіти, самовираженню кожного учня, розвиткові його мислення, емоційної сфери, збагаченню особистого досвіду.

 

 

doc
Додав(-ла)
Савич Василь
Додано
17 листопада 2020
Переглядів
148
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку