МАСОВІ ГІМНАСТИЧНІ ВИСТУПИ І СВЯТА

Про матеріал
МАСОВІ ГІМНАСТИЧНІ ВИСТУПИ І СВЯТА План Вступ 1.Завдання та значення масових гімнастичних виступів. 2. Програма виступу. 3. Різновидності спортивно-масових виступів. 4. Музичний супровід. 5. Розучування гімнастичних вправ.
Перегляд файлу

Тема  9. МАСОВІ ГІМНАСТИЧНІ ВИСТУПИ І СВЯТА

План

Вступ

1.Завдання та значення масових гімнастичних виступів.

2. Програма виступу.

3. Різновидності спортивно-масових виступів.

4. Музичний супровід.

5. Розучування гімнастичних вправ.

 

                      Література:

 1.    Абрамян А. Массовые гимнастические выступления. - Физкультура и спорт, 1966. - 95 с.
 2.    Авсеев Е. По спирали сложности // Гимнастика.-М.: Сов. Спорт, 1989.
 3.    Білокопитова Ж.А. Гімнастика, краса і здоров'я. - К.: "Здоров'я", 1991. - 100 с.
 4.    Болобан В.Н. Юньш акробат К.: Здоров'я, 1982. - 160 с.
 5.    Болобан В., Коркин В. Школа семейной акробатики. К.: Молодь, 1991. - 168 с.
 6.    Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов. - М.: ФиС, 1955. - 212 с.
 7.    Васильков Г.А. Гимнастику юным. - К.: "Здоров'я", 1978. - 128 с.
 8.    Васютин М. Ввыступают юные гимнасты. - М.: «Детская литература», 1966. - 320 с.
 9.    Гимнастика в вузе. - Львов, Изд. Университета, 1958. - 45 с.
 10. Гимнастика под ред. А. М. Шлемина, М. Л. Украна. - М.: Физкультура и спорт, 1954.
 11. Гимнастика под ред. В. Н. Короновского, - М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1954.
 12. Гимнастика под ред. А. М. Шлемина, М. Л. Украна. - М. Физкультура и спорт, 1966.
 13. Гимнастика и методика преподавания под ред. Смолевского В. М. — М.: Физкультура и спорт, 1987.
 14. Гимнастика под ред. Брыкина А. Т., Смолевского В. М. — М.: Физкультура и спорт, 1985.
 15. Гімнастика, під ред. Бражник І. А. - К.: Радянська школа, 1962.
 16. Годик Стретчинг: Подвижность, гибкостисть, злегантность. - М.: Советский спорт, 1991.-91 с.
 17. Гузов Н.М. Узоры на стадионе.- М.: Физкультура и спорт, 1987. - 128 с.;
 18. Жалій А. П., Палига В. Д. Гімнастика. - К.: Вища школа, 1975.
 19. Иванова О.А. Формула красотьі. - М.: Советский спорт, 1990. - 48 с.
 20. Колесникова Н.А. Театр большой гимнастики. - М: Советская Россия, 1981. - 173 с.
 21. Коренберг В.Б. Маленькие секреты гимнастики. - М.: ФиС, 1967. - 96 с.
 22. Коркин В.П. Внеклассная работа по акробатике. - М.: Учпедгиз, 1961.
 23. Мишаков О. С, Смирнов В. О. Спортивна гімнастика. - К.: Здоров'я, 1971.
 24. Николаев Ю.К. Акробатика в пионерском лагере.- М.: Просвещение, 1966.- 90 с.
 25. Спортивная гимнастика под ред. Гавердовского Ю. К., Смолевского В. М. - М: Физкультура и спорт, 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Масові гімнастичні свята і фізкультурні паради - велике спортивно-показове видовище. В них використовуються численні засоби спортивної гімнастики, акробатики, художньої гімнастики, що виконуються з музичним супроводом.

Різноманітність форм і змісту виступів, а також різноманітні труднощі вправ роблять виступи загальнодоступними, їх можливо успішно проводити в школах, оздоровчих таборах, колгоспах, колективах фізкультури великих підприємств і інших організаціях.

Свята молоді мають велике значення для фізичного розвитку і виховання нашої молоді. Заняття в період підготовки і масових виступах не тільки укріплюють здоров'я тих, хто займається, але і служать прекрасним засобом для вдосконалення вольових якостей і рухливих навичок, необхідних в житті і трудовій діяльності. Спортивно-гімнастичні свята служать агітацією і пропагандою фізичної культури і спорту. Сотні тисяч глядачів на стадіонах, мільйони кіно і телеглядачів, подивившись виступи сильних, сміливих, спритних і життєрадісних фізкультурників самі починають займатись фізичною культурою.

Фізкультурні виступи відображають цілі і прагнення нашої молоді, досягнення в спорті, праці і навчанні. Вони є основною частиною фізичного, ідейного і естетичного виховання наших людей, особливо підростаючого покоління, навіть невеликі спортивно-фізкультурні виступи* низового колективу фізкультури мають свої відповідні цілі та ідеї. Вони проводяться в дні свят, присвячуються підсумкам закінчення спортивного року, навчання і т.д. В більших складних виступах демонструється досягнення масової спортивної майстерності, успіхи нашого фізкультурного руху.

1. ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МАСОВИХ ГІМНАСТИЧНИХ ВИСТУПІВ.

Характерною особливістю сучасних масових фізкультурних свят є емоційність і динамічність спортивно-гімнастичних вправ, органічно зв'язаних в єдине ціле. Такі виступи збільшують силу художньої і естетичної дії на глядача.

Успіх їх багато де в чому залежить від чіткості і одночасності виконання вправ, від бездоганного рівняння ділянок, досягнути цього неможливо без високої свідомості, дисципліни і працьовитості, ці якості необхідно виховувати в процесі підготовки самих виступів. Масові фізкультурні виступи повинні всебічно сприяти зміцненню дружби, організованості, колективізму, вихованню почуття відповідальності перед своїм колективом.

Сучасним виступам притаманна ідейна направленість, людяність і демонстрація спортивної підготовленості в поєднанні з красивим художнім оформленням і бадьорою життєрадісною музикою, являє собою прекрасне видовище.

Масові гімнастичні виступи і спортивні свята є дійовим засобом виховання учнів. За їх допомогою проводять агітаційну роботу для масових залучення школярів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. Вони дають естетичну насолоду як глядачам, так і самим учасникам. Ці свята мають велике педагогічне значення: виховують в учнів дисциплінованість, організованість, відповідальність за себе і за весь колектив, патріотичні почуття та інші якості. Вони є добрим засобом зміцнення здоров'я і фізичного розвитку. Робота, яка проводиться в період підготовки, створює сприятливі умови для активізації школярів, підвищення загального тонусу всього шкільного життя, поліпшення навчальної і виховної роботи.

Добре організоване і проведене спортивне свято є дійовим засобом розвитку в дітей творчості, розкриття їхніх фізичних можливостей, згуртування. У період підготовки до свята життя дітей набуває особливого змісту, вони з нетерпінням чекають цієї події. Участь у святі породжує переживання, які можуть лишатися в пам'яті на все життя. Особливо запам'ятовуються

 свята з участю великої кількості школярів, спортсменів на стадіонах у присутності великої кількості глядачів, де сама обстановка урочиста і піднесена. Усе це підвищує вплив учителя на школярів, його авторитет і значущість самого предмета фізичного виховання.

Інтерес до фізичних вправ збагачує руховий режим життя дітей, відкриває шляхи до різноманітних рухів, фізичної культури і спорту. Участь у виступах нерідко є початком систематичних занять гімнастикою та іншими видами спорту. Буває, що цілі класи, залучені до участі у виступах, починають краще ставитись до навчання.

Масова форма виступу сприяє розвитку в дітей навичок колективної роботи. Виступаючи з вправами, учасники знають, що дії кожного з них мають бути узгоджені з діями партнерів і всього колективу в цілому. При цьому учасники відчувають відповідальність перед школою, районом, містом і т.д. і прагнуть виправдати довір'я.

У період підготовки свята, у дітей виникають естетичні почуття, бажання взаємовиручки, допомоги у розв'язанні рухових завдань. Основною умовою успішного проведення гімнастичного свята є чітка організація підготовчої роботи. Вона розпочинається з того, що наказом директора школи створюється організаційний комітет (штаб), в який входять: заступник директора (голова), учителі фізичного виховання та інших предметів (малювання, праці та ін.), батьківського комітету. Оргкомітет складає план роботи, ставить мету і завдання, визначає місце і час проведення свята. До підготовчої роботи можуть бути залучені представники батьківського комітету, шефських організацій. Для виконання окремих ділянок роботи визначають відповідальних осіб. Найважливішими ділянками є:

а) складання програми виступу;

б) розробка і складання комплексів гімнастичних вправ;

в) розучування вправ по класах з окремих фрагментів виступу;

г) проведення зведених репетицій;

д) музичне оформлення виступу;

є) придбання форми і гімнастичного інвентарю (м'ячів, булав, обручів, палиць, куль тощо);

є) святкове оформлення школи: спортивні монтажі, виставка досягнень, дошка пошани кращих спортсменів тощо.

Закінчує свою роботу організаційний комітет обговоренням наслідків гімнастичного виступу.

Успіх виступу залежить від того, наскільки добре продумана і чітко складена програма, треба визначити його тематику й основний зміст.

При цьому треба враховувати матеріально-фінансові можливості школи, рівень фізичної і спортивної підготовки учасників, масштаб, час і місце проведення свята.

Програму розробляють так, щоб виступи були між собою зв'язані. Це означає, що закінчення одних вправ повинно бути початком інших, а різноманітність переходів, виходи, перешиковування - складовою частиною виступів. Слід уникати випадкового нагромадження різних фізкультурних номерів, затримок у переходах, перерв. Окремі фізкультурні і спортивні номери доцільно розподілити в порядку наростання труднощів, щоб зростав інтерес до виступів. Треба передбачити вигідне розміщення учасників виступу: якщо включено вправи на гімнастичних приладах, то їх розміщення на полі має бути таким, щоб глядачі бачили найефективнішу сторону.

Слід заздалегідь розрахувати шляхи переходу учасників, місця різних фігур і перешиковувань. Для більшої чіткості при виконанні складних перешиковувань на стадіоні або майданчику роблять певні позначки для орієнтації. Велике значення при розробці програми має добір гімнастичних вправ і спортивних номерів. За своєю складністю вони повинні відповідати підготовці контингенту, масштабу, ідеї виступу. Визначаючи їх зміст, характер, тривалість, добираючи музичне оформлення, слід урахувати вікові особливості учнів. Програма виступів залежить також від місця проведення свята (стадіон, майданчик, спортивний зал, клуб та ін.). у ній передбачають художнє оформлення, продумують поєднання кольорів костюмів, предметів, приладів, прапорів, транспарантів тощо. Усе це повинно бути підпорядковане змісту виступів, основному задуму.

Дуже важливо правильно підібрати музичне оформлення свята. Музика повинна відображати його тематику, відповідати характеру і формі гімнастичних вправ. Крім створення позитивних емоцій, музика допомагає керувати ходом усього виступу. Під музичні фрагменти проходить зміна  номерів, відбуваються виходи, перешиковування, переходи. Добре засвоєні під музику вправи не потребують втручання керівників у момент їх виконання. За своїм характером музичні твори мають бути життєрадісні, бадьорі, обов'язково з чітким ритмічним рисунком. Добре сприймаються і виконавцями і глядачами популярні музичні твори та мелодії.

Перш ніж складати вправи, підбирають музику для кожної частини виступу.

Залежно від характеру свята, його масштабу виступ може супроводити духовий оркестр, фонограма (запис мелодії на електромагнітній плівці), рояль, акордеон, баян.

Від того, наскільки вправи, з'єднання і комбінації відповідають вимогам задуманої теми, наскільки творчо і оригінально будуть виконані окремі номери і виступи в цілому, залежить успіх свята. Автор сценарію повинен передбачити, що має бути в кінцевому результаті. Це -найскладніший і найцікавіший процес підготовки свята.

Підбираючи гімнастичні вправи і спортивні номери, треба враховувати вікові особливості учнів. їх умовно поділяють на три групи - молодшу, середню і старшу. Молодший шкільний вік (1-3 класи) має великий діапазон у розвитку, тому для окремих номерів слід підібрати не більше двох вікових груп: 1-2 і 2-3 класи. Це полегшить добір і складання гімнастичних вправ, а також шляхи навчання. Для цього контингенту добирають вправи прості, нетривалі, ігрового характеру -різні перешиковування, фігурне марширування та ін. Для яскравого оформлення використовують кольорові прапорці, м'ячі, кулі, булави, квіти та інші предмети. Вправи повинні складатися з 8-16 тактів, які можна повторити 2-3 рази в різних напрямках і цим збільшити час виступу, що не повинен перевищувати 2-3 хвилини.

Середній шкільний вік характеризується більш стійкою увагою, значним фізичним розвитком, має певний руховий досвід. Свої рухи учні краще контролюють. Усе це дає змогу ставити перед ними складні рухові завдання. При комплектуванні учасників свята слід створювати групи з учнів 4-6 класів і 7-8 класів.

Вправи можна складати для загального строю, в якому залежно від масштабів свята і його завдань можуть бути десятки, сотні, а то й тисячі учасників. Комплекси масових гімнастичних вправ повинні бути простими, з чіткими контурами. Слід уникати проміжних положень рух, тому що в цьому випадку неможливо добитися одноманітності в положенні кінцівок і тулуба. Важливо продумати вправи так, щоб під час виступу не порушувалося рівняння в строю. У виступи дітей цього віку можна включати елементи танцю, фігурні перешиковування, поділ на невеликі групи, кола, квадрати, ромби, викладання букв, емблем. Використовують різноколірні предмети: м'ячі, скакалки, обручі, палиці, вимпели. Вправи залежно від сценарію складають на 16-24 і більше тактів. У програму масового виступу можуть бути включені сольні номери гімнастів, акробатів, вправ з художньої гімнастики доступної трудності.

Музичний супровід підбирають відповідно до теми свята з творів, доступних дітям середнього віку; мелодії мають бути ритмічні і життєрадісні.

Гімнастичні виступи дівчат і юнаків старшого шкільного віку (9-10 класи) повинні бути досить складними, щоб учні могли продемонструвати спритність, силу, вправність, сміливість. Крім того , над оволодінням складними вправами учні працюють із захопленням. Під час підготовки окремих номерів-комплексів вправ слід мати на увазі і психологічні особливості учасників.

У цьому віці школярі (особливо дівчата) часто соромливі, почувають себе невпевнено. Перед розучуванням вправ треба в делікатній формі провести бесіду про норми поведінки, щоб перебороти невиправдану сором'язливість. Складаючи вправи, слід ураховувати сказане і не створювати умов для виникнення цього почуття. Багато юнаків і дівчат у цьому віці добре фізично підготовлені, частина з них - спортсмени - розрядники, які займаються в секціях школи, ДЮСШ, спортивних товариствах гімнастикою, акробатикою, художньою гімнастикою. Тому можна передбачити виступи окремих груп на гімнастичних приладах. Глядачам подобаються вправи на перекладині, акробатичні піраміди і стрибки, вправи з художньої гімнастики. Такі номери, як правило, демонструють у момент заміни одних масових виступів іншими. Цікавими є вправи на спеціальних конструкціях, комбінованих гімнастичних приладах. З одного приладу можна швидко побудувати інший - перекладину переробляють на бруси паралельні, різної висоти і т.д. такі конструкції побудувати легко, потрібні тільки конструкторська кмітливість, технічне вміння, зацікавленість   організаторів   виступу.   Гарно   сприймаються   спільні   вправи,   в  яких  дівчата

 демонструють елегантні, м'які, пластичні рухи, а хлопці - складні, енергійні, чіткі: спільне виконання вправ одного характеру і різного, контрастного. Вправи слід складати з частою зміною рухів, темпу, ритму, у поєднанні різних кольорів, предметів, фігур. Такі виступи цікаві, ефектні і залишають у глядачів добре враження.

Коли програму виступу затверджено на засіданні оргкомітету, підібрано і складено вправи, починається підготовка фізкультурних фрагментів. Перш за все треба підготувати актив, який допоможе розучувати виступ. Учитель фізичного виховання повинен підібрати здібних школярів старшого віку, бажано гімнастів (дівчат і хлопців), і розучувати з ними комплекси вправ, показавши одночасно найпростіші способи розучування. Слід ознайомити учнів з термінологією, без знання якої процес розучування ускладнюється і затягується. Помічників інструкторів підготовляють у позаурочний час.

Учитель знайомить кожен клас, що бере участь у святі, з своїми помічниками, коротко інформує про завдання підготовки, ознайомлює з загальним планом-сценарієм, пояснює обов'язки помічника.

Методика розучування вправ. Процес навчання можна розділити на такі етапи:

1.Ознайомлення учасників з комплексом вправ.

2.Вивчення найскладніших елементів комплексу.

3.Вивчення по частинах (тактах).

4.Виконання комплексу вправ повністю.

5.Удосконалення рухів.

Якщо учням середнього і старшого шкільного віку треба показати вправи повністю для створення враження про ритм, складність і композицію рухів, то для молодих школярів краще показувати їх частинами. У дітей цього віку ще мало розвинута здатність вслуховуватися, вникати, усвідомлювати явище.

Показ повинен бути технічно правильним, красивим, виразним, бажано під музику. Хороша демонстрація рухів настроює до активної участі, до оволодіння ними, і навпаки, поганий показ породжує зневагу до них і небажання працювати.

Для розучування найскладніших вправ слід розділити клас на невеликі групи і призначати старших - фізоргів. Коли учні оволодівають складними вправами, можна їх з'єднувати в комбінації.

Спочатку кожний такт вправ вивчають частинами: положення голови, ніг, тулуба без музичного супроводу під рахунок керівника. Добре засвоївши вправи під рахунок, переходять до виконання їх під музику.

Для учнів молодших класів доцільно розробити комплекс на частини, розміром не більше двох тактів.

Для школярів середнього і старшого віку доцільно розбивати комплекси на частини розміром у 3-4 такти. Розучування слід починати в повільному темпі, уточнюючи кожне положення. У міру оволодіння показ припиняють, а темп виконання прискорюють. Вивчати вправи треба головним чином у позаурочний час; окремі фрагменти можна повторювати на уроках фізичного виховання в підготовчій частині заняття.

Зведені репетиції. Після оволодіння всіма фрагментами гімнастичного свята проводять зведені репетиції, маючи на меті з'єднати всі номери програми в єдиний злагоджений виступ. Перед цим треба старанно продумати всі деталі, які б забезпечили успішне проведення зведеної репетиції, визначити місце збору учасників, їх розміщення по номерах виступу, виходів на поле, перешиковування, відходів; крім того, слід подбати про завезення інвентарю, про радіофікацію, музичний супровід, підготовку майданчика, зробити позначки для шикувань (для цього можна використати прапорці, кілочки, металеві або фанерні пластинки, крейду, вапно та ін.). з учителями та інструкторами треба до найдрібніших деталей розглянути план. Це забезпечить чіткість проведення репетиції і значно скоротить час на її організацію.

Бажано, щоб на зведених репетиціях були присутні не лише члени оргкомітету, а й класні керівники, які повинні взяти активну участь в їх проведенні.

Корисною формою мобілізації учасників на дружну роботу в зведених репетиціях є попередня бесіда голови оргкомітету або відповідальної особи з усіма учасниками про їх завдання. Після кожної зведеної репетиції проводять нараду організаторів, на якій відзначають кращі колективи, класи, аналізують недоліки, розглядають можливі зміни і перестановки номерів програми, а в разі потреби планують завдання наступних репетицій. Кількість таких репетицій визначається масштабом і складністю виступу і залежить від того, наскільки учасники оволоділи програмою на попередньому етапі підготовки. Для свят з нескладною програмою досить 3-5 таких репетицій. В інших випадках їх кількість можна збільшити до 15-20, якщо виступи передбачено на спеціальному (республіканському) зборі, який проводиться під час канікул і присвячується знаменним подіям.

Генеральні репетиції. За кілька днів до свята проводяться генеральні репетиції (одну-дві). До цього часу треба все передбачити до найменших дрібниць: придбати спортивну форму, костюми, інвентар, засоби оформлення тощо, старанно підготувати місця виступів.

Генеральну репетицію проводять строго регламентовано, щоб вона нічим не відрізнялася від виступу на святі. Усі учасники повинні бути в костюмах, передбачених сценарієм. Після генеральної репетиції вносити зміни в програму не слід, можна тільки дещо уточнити, але так, щоб це не порушувало звичні способи виконання рухів.

Перед виступом доцільно провести бесіду з учасниками, нагадати їм про час і місце збору, костюми, предмети, які вони повинні мати, побажати успіху і т.д.

II. ПРОГРАМА ВИСТУПУ.

Якість любого виступу не залежить від його масштабу, а залежить від чіткої і вірної складеної програми. При її складанні необхідно виходити з своїх матеріально-фінансових можливостей, конкретних умов підготовки і цілеспрямованості виступу, важливо також врахувати місце і тривалість виступу, склад учасників і їх підготовленість. Тільки при цій умові , програма виступу буде реальною. Детально розроблена програма (сценарій) повинна розкрити зміст виступу. Вона складається так, щоб всі частини його були органічно зв'язані між собою. Це значить, що кінець одних вправ або шикувань є початком других вправ або шикувань, а переходи є складовою частиною виступу. При такій побудові програми виступ буде більш динамічним, яскравим і цільним.

Окремі номери слід розташовувати так, щоб у глядачів від одного номеру програми до іншого підвищувався інтерес до виступу. Всі частини виступу повинні бути логічно взаємозв'язані. Кожний номер програми вміло поєднується з попереднім і послідуючим. номерами. Програма передбачає також раціональну і корисну в видовищному відношенні розміщення учасників, а також засоби їх пересування. Якщо в програму виступу входять вправи на гімнастичних приладах або інших конструкціях, то їх треба розмістити так щоб вони добре проглядались глядачем. Необхідно визначити шляхи пересування учасників і місця для різних фігур і перешикувань. Переходи мають бути чіткими, швидкими і видовищними. Для гарного рівняння і точного визначення місць учасників рекомендується на поле стадіону робити ледь помічені "крапки" (розмітки) хоча би для основного шикування.

Особливо важливе значення при розробці програми має підбір і складання гімнастичних вправ. По своїй складності вони повинні відповідати спортивно-фізичній підготовленості учасників, масштабу і характеру виступу. Наприклад, зміст, характер вправ, їх тривалість, а також музично-художнє оформлення і форми побудови дитячого виступу дорослих різноманітні. Значно відрізняється програма виступу на сцені під виступу на стадіоні. Тут різноманітні масштаби, розміщення глядачів і учасників, можливості показу гімнастичних вправ і шикувань, використання гімнастичних приладів» і їх розміщення, вхід і вихід учасників і т.д.

При вірному і вмілому складанні програми можна підготувати цікавий виступ навіть з учасниками, які не мають спеціальної гімнастичної підготовки. Для цього необхідно підібрати прості, але ефективні в видовищному відношенні вільні вправи без предметів або з предметами, знайти інтересні нескладні фігури і перешикування, сумлінно відпрацювати вправи. І чітко, узгоджено їх виконувати. Крім того, дуже важливо правильно організувати підготовку до виступу і вимагати від учасників і організаторів виступу свідомого відношення до своїх обов'язків.

 Одночасно з складанням програми розробляється художнє оформлення і музичний супровід, підбираються костюми і різні предмети для виконання гімнастичних вправ і т.д.

Художнє оформлення і музичний супровід - органічна складова частина виступу. Оформлення розробляється одночасно з програмою. Детально обговорюється загальне співставлення кольорів як спортивних костюмів учасників, так і гімнастичних приладів, предметів, прапорів, транспарантів і інших засобів оформлення. Художнє оформлення повинно сприяти кращому сприйняттю виступу. Не слід перетворювати його в спеціальне сценічне оформлення або в самостійне видовище. Важливо, щоб оформлення сприяло відображенню основного характеру І змісту виступу.

Музичний супровід має відповідати тематиці, змісту виступу, характеру і формі гімнастичних вправ, їх типу і ритму. Воно має бути бадьорим і життєрадісним. Музичний супровід виконує роль небаченого керівника. Він ніби керує своєчасною зміною номерів програми, переходів, перешикувань, виконанням вправ, зміною темпу і характеру рухів. Необхідно досконало відпрацювати увесь виступ під музику, чітко І злагоджено виконувати гімнастичні і усі шикування.

Рекомендується підбирати музичні твори до складання гімнастичних вправ і інших номерів програми виступів. Тоді легше скласти вправи в співвідношенні з характером музичного твору і домогтись повного узгодження рухів з музикою. До підбору музичного супроводу керівник виступу повинен чітко уявляти собі основний зміст і характер передбачених вправ, фігур і перешикувань. При підборі музичного супроводу необхідно враховувати його красу, простоту і дохідливість. Музика повинна бути бадьорою, життєрадісною і популярною.

III. РІЗНОВИДНОСТІ МАСОВИХ ВИСТУПІВ

Масові гімнастичні виступи можуть бути різноманітними по формі шикування, складу учасників і по змісту (характеру) виконуваних вправ:

а) по формі побудови виступу поділяються на марш-паради і спортивно-гімнастичні свята. Фізкультурні марш-паради проводяться на центральних площах міста в дні народних свят. їх характерна особливість полягає в тому, що гімнастичні вправи виконуються під час проходження. Складність таких виступів полягає в одночасному виконанні гімнастичних вправ при дотриманні чітких ліній строю. Тому при складанні гімнастичних вправ для марш-параду необхідно враховувати форму І характер пересування, вправи повинні бути простими, легкими, але ефек­тивними.

Фізкультурні марш-паради можуть бути різноманітні як по формі шикування, так і по змісту виступу. В них може приймати участь одночасно декілька самостійних колон учасників: школярі, студенти, спортсмени спортивних товариств, відомств і т.д. Кожна колона повинна мати свою програму виступу - свої вправи, форму строю, спортивні прилади, перешикування, оформлення і музику. Більш підготовлені учасники можуть зупинитись на 2-3 хвилини і швидко перешиковуючись в різні фігури; виконати нескладні вправи з предметами. При підборі гімнастичних вправ слід виходити з реальних можливостей і не ускладнювати виступи складними вправами або перешикуваннями. Важливо пам'ятати, що узгоджено і чітко виконувати гімнастичні вправи під час руху дуже складно. В такому виступі велике значення має гарна стройова підготовка всіх учасників.

Виступ на спортивно-гімнастичному святі на відміну від фізкультурних марш-парадів проводяться на місці. В зв'язку з цим можливості для показу спортивно-гімнастичних вправ в різних сполученнях і варіантах ось тут більше. Вони можуть проводитись на сцені, естраді, невеликій спортивній площадці а також на стадіоні. В них одночасно можуть виступати декілька сот учасників.

В виступах з невеликою кількістю учасників дуже важливо слідкувати за якістю вправ, що виконуються, так як ось тут глядач дуже легко може слідкувати за виступом кожного учасника окремо. Якість невеликого виступу залежить від узгодженого і чіткого виконання, вміло підібраних ефектних рухів і перешикувань.

При підготовці виступу з великою кількістю учасників бажано програму складати з простих гімнастичних рухів і перешикувань, так як складні вправи такої маси фізкультурників виконувати складно.

Вправи, що виконуються узгоджено, дуже ефективні, важливе тут синхронність виконуваних вправ і гарне рівняння, строю.

а) Характер і зміст виступів залежить від віку і статі учасників виступів. Можливі наступні вікові категорії виступаючих: діти молодшого шкільного віку, діти середнього шкільного віку, дівчата і юнаки, дорослі, люди похилого віку.

Зміст виступу, характер рухів і музично-художнє оформлення повинні відповідати можливостям і інтересам вікових груп учасників.

- Для дітей молодшого шкільного віку складаються нетривалі прості вправи ігрового характеру,   які   можуть   повторюватись  в  різні   сторони.   В   такому  віці  дітям  подобається виконувати парні вправи. Перешикування і фігури повинні бути простими, але гарними. Для виступу використовують кольорові шари, прапорці, кубики і інші предмети. Музика повинна бути знайомою, ритмічною і веселою.

Тривалість виступів від 3 до 5 хвилин.

- У виступи для дітей середнього шкільного віку вводяться елементи дитячої гри, танців, хлопки, стрибки з поворотами і другі рухи, характерні для цього віку. Вихід або відхід часто проводиться з веселою піснею.  Для виступу використовуються вправи з різнокольоровими м'ячами, стрічками, скакалками та квітами. Виконувати їх можна як в загальному строю, так і в різних колах, квадратах, ромбах і подібних фігурах. Тут можливі нескладні перешикування. Дитячі гімнастичні перешикування    повинні бути простими, але оригінальними, веселими і життєрадісними, не подібними на виступи дорослих. В цьому віці діти дуже рухливі і допитливі. Не завжди діти з великим задоволенням готуються до виступу. Тому з ними можна успішно підготувати цікавий веселий виступ на 5-8 хв.

Для супроводу дитячого виступу необхідно підібрати життєрадісну ритмічну мужику, яка б відповідала характеру рухів і всьому виступу.

в) гімнастичні виступи дівчат, юнаків повинні мати певну складність. При складанні програми враховувати анатомо-фізіологічні особливості учасників. Діти в цьому віці часто бувають сором'язливі, дівчатка без бажання виконують парні вправи з хлопчиками, соромляться їх, так само поводять себе і хлопчики. Тому рекомендують складати гімнастичні вправи окремо для дівчаток і хлопчиків.

Юнаки і дівчата переважно добре підготовлені фізично. Більшість з них займаються в дитячих спортивних секціях, тому можуть виконувати більш складні вправи і перешикування. Тут можливі вправи на гімнастичних приладах, легких комбінованих конструкціях, масові одночасні і послідовні рухи в різних фігурах, групові піраміди, потокові стрибки. Якщо серед учасників є розрядники по гімнастиці, акробатиці або художній гімнастиці, можна включати в програму виступу окремих груп або солістів.

Для виконання масових вільних вправ дівчата використовують м'ячі, обручі, скакалки, шарфи, вимпела, булави і т.д., для юнаків гімнастичні палки, полегшені гантелі, шести, набивні м'ячі. Тривалість виступу 6-10 хв.

Гімнастичні виступи дорослих - самі масові. В залежності від складу і підготовленості

 учасників  виступи  можуть  бути  простими  і    нескладними,     жіночими,     чоловічими     або з'єднаними. Найбільш визначні об'єднані виступи, в яких можна продемонструвати, м'які, красиві рухи жінок.

Раптові зміни ритму, характеру і темпу рухів, поєднання різних предметів, квітів, фігур і перебудов дозволяє скласти більш виразний і змістовний виступ. Такі виступи переважно більш ефективні і тому добре сприймаються глядачами.

Тривалість виступу знаходиться в межах 10-15 хв. В змішаних виступах легше використовувати гімнастичні і комбіновані прилади-конструкції і показати на них спортивну майстерність. З успіхом проходять групові вправи художньої гімнастики, елементи народного танцю, акробатичні потокові стрибки, а також гімнастичні вправи з різними предметами.

Кількість жінок і чоловіків в спільних виступах залежить від конкретних можливостей: наявність костюмів, склад учасників, а головне - від розрахунку і композиції виступу.

Виступи людей похилого віку - ефективний засіб укріплення здоров'я і покращення фізичного стану. На жаль, подібні виступи у нас проводяться рідко.

При складанні програми необхідно враховувати вікові особливості фізичну підготовку і зацікавленість учасників. Вправи повинні бути ефективними, простими, доступними, щоб не потребували великої м'язової напруги. Тоді учасники будуть виконувати їх з радістю. Можна включати в програму нескладні перешикування, вправи в парах, елементи народного танцю. Усі виступи мають бути поважними і спокійними і разом з тим гарно художньо оформлені. Для музичного супроводу слід підбирати улюблені людьми популярні мелодії і пісні.

У виступ можна включати гімнастичні вправи жінок з парасольками, двохкольоровими віялами, полегшеними булавами, платками і т.д. Чоловіки можуть виступати з легкими гантелями, шестами, м'ячами, гімнастичними палками і іншими предметами. Тривалість виступу 8-10 хв.

IV. МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД

Надзвичайно важливо підібрати і опрацювати музичне оформлення свята. Музика повинна, відтворювати тематику свята, відповідати характеру і формі гімнастичних вправ. Крім емоційного забарвлення свята, музика виконує роль керівника всього виступу. Музика допо­магає при виконанні фрагментів , зміни номерів, виходів, переходів, перешикувань. Добре відпрацьовані вправи під музику не потребують втручання керівників під час їх виконання. Рекомендується підбирати музичні твори по характеру життєрадісні, бадьорі, мелодії популярні, обов'язково з чітким ритмічним малюнком.

В залежності від характеру свята, його масштабу, музичний супровід може здійснюватися духовим оркестром, фонограмою а також баяном (по мікрофону).

5 РОЗУЧУВАННЯ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ

Розучування, гімнастичних вправ. Після того як програма виступу затверджена на засіданні оргкомітету, підібрані і складені вправи, починається підготовка фізкультурних фрагментів.

Перш за все необхідно підготувати актив, який буде здійснювати процес розучування. Учитель фізкультури повинен відібрати здібних школярів старшого віку, бажано гімнастів і розучити з ними комплекси вправ. Вправи можуть розучуватися і на уроках фізичної культури, для кращого контролю за підготовкою необхідно підключати до роботи класних керівників.

Методика, розучування вправ. Процес навчання можна розділити на такі етапи:

 1.                Ознайомити учасників з комплексами вправ.
 2.                Розучування найбільш складних елементів комплексу.
 3.                Розучування по частинам (тактах).
 4.                      Виконання комплексу вправ повністю.
 5. Удосконалення рухів.

При ознайомленні учнів з вправами, важливо враховувати їх вікові особливості. Якщо учням середнього і старшого шкільного віку доцільно показати вправу повністю для створення уяви + складності з композиції рухів, то для молодших школярів краще показати по частинах.              ,

Для розучування найбільш складних вправ, необхідно клас розділити на невеликі групи і назначити старших - фізоргів. Після оволодіння складними вправами з'єднуємо їх з сусідніми тактами. Після вивчення вправ підключаємо музичний супровід, для учнів молодших класів доцільно вивчати комплекс розбивши його не більше двох тактів, а для школярів середнього і старшого шкільного віку - 3-4 такти. Починати розучування необхідно під повільний рахунок, уточнювати кожне положення, добиватися зразу виправлення помилок.

Звітні репетиції. Після оволодіння фрагментами гімнастичного свята, призначаються і проводяться звітні репетиції. Вони передбачають мету з'єднати всі номери програми в єдине ціле.

До початку звітних репетицій необхідно продумати всі деталі, які забезпечать її успішне проведення: місце збору учнів, їх розміщення за номерами виступу, вихід на поле, доставка необхідного інвентарю, музичний супровід. Підготувати стадіон зробивши розмітку, яка може бути при використанні прапорців, кілочків, крейди, вапна, піску. Бажано, щоб на звітних репетиціях були присутні всі члени оргкомітету.

Генеральна репетиція. За декілька днів до свята проводиться генеральна репетиція. До цього . часу повинно бути все відпрацьовано до дрібниць: спортивна форма. Інвентар, музичний супровід. Всі учасники повинні бути в костюмах передбачених сценарієм. Таких репетицій буває не більше 1-2-х. Після генеральної репетиції не слід вносити змін, які можуть стати причиною зриву окремих фрагментів. Необхідно провести бесіду з учасниками, нагадавши про час і місце збору, костюми, предмети, які необхідно мати з собою.

Проведення  свята.  До  початку свята за годину повинні  прибути  керівники  на місце проведення, провірити готовність інвентарю, розмітки, радіофікації і т.д. За півгодини до початку свята, вишиковують учнів по класах для переклички. У випадку неявки окремих учасників,, необхідно поставити на їх місце запасних.

За 5-10 хв. до початку урочистої частини, виводяться учасники на стадіон в такому порядку, щоб без зайвих шикувань після відкриття свята можна було провести парад.

Відкриває свято директор школи привітальним словом. Право підйому прапора перед початком параду надається ведучим спортсменам школи, які мають високі показники, рекордсменам, майстрам спорту. Після урочистого параду починаються масові виступи. Для керівництва виступом учитель повинен знаходитись на такому місці, щоб його добре було видно всім учасникам, і при цьому не видно було глядачам.

Підведення підсумків після свята, в найближчі дні збирається педагогічна рада, на якій директор школи підводить підсумки роботи шкільного колективу, зв'язаної з підготовкою і проведенням свята. Оголошуються подяки найбільш активним товаришам, які проявили себе у цій роботі.

Оголошення спеціального наказу по школі з врученням грамот, призів, кубків, цінних подарунків кращим учасникам, фізоргам, спортсменам, учителям. І це необхідно проводити в присутності великого числа учнів та батьків. Саме такий підхід буде мати великий виховний ефект.

 

doc
Додано
30 березня 2020
Переглядів
598
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку