"Математична гра для старшокласників"

Про матеріал

Гра проходить у формі телевізійної гри «Ігри патріотів»

У грі беруть участь 3 команди від кожного із старших класів: 9, 10, 11.

Загальні правила проведення гри:

1.Кожна команда має свого капітана, який керує участю членів класу в конкурсах. Капітан може з'ясовувати у експертної комісії про правильність виставлення балів.

2.Команда отримує в кожному конкурсі від 1 до 3 балів: за перше місце - 3 бали, за друге – 2, за третє – 1 бал.

3.В останньому конкурсі «Математичні гірки» команда розв'язує приклади, яких у кожної команди буде різна кількість, т. як перед останнім конкурсом ведучий відбере із загальної однакової кількості прикладів у лідерів 6 прикладів, у середини – 3 приклади .

4.Перемагає та команда , яка перша закінчить «Математичні гірки». Але враховуючи те, що маючи багато прикладів, в останньому конкурсі можна помилитись, тож інша команда розв'язавши правильно приклади може на останньому етапі вирватись вперед.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математична гра

для старшокласників

 

 

 

Підготувала вчитель

Математики Руденко В. О.


Гра проходить у формі телевізійної гри «Ігри патріотів»

У грі беруть участь 3 команди від кожного із старших класів: 9, 10, 11.

Епіграф

Шістьох я служок мав,

Усе від них про світ я знав,

І ось як їх усіх зову:

Хто? Що? Як?

Коли? Й чому?

(Редьярд Кіплінг)

Загальні правила проведення гри:

 1. Кожна команда має свого капітана, який керує участю членів класу в конкурсах. Капітан може з’ясовувати у експертної комісії про правильність виставлення балів.
 2. Команда отримує в кожному конкурсі від 1 до 3 балів: за перше місце - 3 бали, за друге – 2, за третє – 1 бал.
 3. В останньому конкурсі «Математичні гірки» команда розв’язує приклади, яких у кожної команди буде різна кількість, т. як перед останнім конкурсом ведучий відбере із загальної однакової кількості прикладів у лідерів 6 прикладів, у середини – 3 приклади .
 4. Перемагає та команда , яка перша закінчить «Математичні гірки». Але враховуючи те, що маючи багато прикладів, в останньому конкурсі можна помилитись, тож інша команда розв’язавши правильно приклади може на останньому етапі вирватись вперед.

Жеребкуванням виявимо яка команда буде виступати під яким кольором.

Капітани отримують конверти, в яких кольорові квадратики, трикутники та кола: сині, червоні, жовті.

Перший конкурс

«Давайте знайомитись»

У конкурсі беруть участь по 3 учасники від кожної команди. Всі гравці стають в коло і передають один одному м’яч, називаючи математичні терміни. Забороняється називати багатослівні терміни, повторюватись чи пропускати хід. Якщо учасник не пригадує термін, то він вибуває із змагання.

( Необхідно м’яч , 3 учасники)

Другий конкурс

«Ланцюг»

Учні-учасники шикуються в шеренгу, не стаючи поряд з одного класу) і дають відповіді на запитання ведучого з геометричним ухилом. Якщо відповідь неправильна, то ланцюг розривається і учасник вибуває із гри. Команда, яка перша вибула отримує 1 бал, друга – 2 бали і т. д.

Запитання:

 1. Як називається чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні? (паралелограм)
 2. Паралелограм, у якого всі сторони рівні. (ромб)
 3. Як називається відрізок, який з’єднує протилежні вершини чотирикутника?  (Діагональ)
 4. Площа квадрата 36 м2, яка сторона квадрата? (6 м)
 5. Чому дорівнює сума кутів чотирикутника? (3600)
 6. У якого чотирикутника дві сторони паралельні, а дві інші ні? (трапеція)
 7. Якщо у трикутника всі кути гострі, то як він називається? (Гострокутнім)
 8. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (1800)
 9. Як називається трикутник, у якого всі сторони рівні? (рівностороннім)
 10. Яка градусна міра кута рівностороннього трикутника? (600)
 11. З якої теореми випливає теорема Піфагора? (косинусів)
 12. Як називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи? (косинусом)
 13. Яким приладом вимірюють кути? (транспортиром)
 14. Скільки вершин має кут? (одну)
 15. Чому дорівнює 2 в п’ятому степені? (32)
 16. Як називається відрізок, що ділить кут трикутника навпіл? (бісектриса)
 17. Як в трикутнику називаються сторони, що утворюють прямий кут? (катети)
 18. Скільки прямих кутів може мати трикутник? (один)
 19. Куб іноді називають гексаедр чи тетраедр? (Гексаедр)
 20. Якого терміна немає в математиці парсек чи факторіал? (парсек)
 21.  Скільки кутів утворюється при перетині двох прямих? (4)
 22. Як називається відрізок, що з’єднує центр кола з точкою на колі? (радіус)
 23. Де знаходиться центр описаного кола в прямокутному трикутнику? (середина гіпотенузи)
 24. Як називається відрізок в трикутнику, що виходить з вершини і перпендикулярний до протилежної сторони? (висота)
 25. Діагоналі рівні у ромба чи в прямокутника? (Прямокутника)
 26. Як перекладається на українську мову слово «геометрія»? (міряти Землю)
 27. Якщо периметр квадрата 20 см, то яка його сторона? ( 5 см)
 28. Як називається відрізок, що з’єднує дві точки кола? (хорда)
 29. Чиїм іменем називають геометрію, яку вивчають в школі? (Евклідова)
 30. Як називається фігура, що складається з точок і відрізків, що їх послідовно з’єднують? ( Ламана)
 31. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? ( 900)
 32. Як називається відрізок, що з’єднує середини двох сторін трикутника? (середня лінія)
 33. Хто придумав прямокутну систему координат? (Р. Декарт)
 34. Як називається друга координата точки? (ордината)
 35. Як наз. прямокутник, у якого всі сторони рівні? (квадрат)

( Необхідно 3 учні від кожної команди, які знають геометрію)

Третій конкурс

«Математичний біатлон»

Кожна команда протягом 3 хвилин згадує імена і прізвища і країну, в якій проживали, видатні математики, записуючи їх на папері. А потім відбувається біатлон-перекличка прізвищ по черзі. Виграє та команда, яка згадає більше прізвищ.

Четвертий конкурс

«Острів глазоміра»

Кожна команда отримує по посудині непрозорій і мірці у вигляді геометричної фігури. Необхідно налити міркою з відра в посудину 1 літр води, не помилившись з об’ємом. Результат перевіряється літровою банкою. В конкурсі бере участь 2 учні, у яких добрий глазомір.

(необхідно 3 літрові банки, 3 вази, 3 піраміди, вода у відрі та тарілка з широкими краями.)

П’ятий конкурс

«Бій биків»

По два члени команди, які вміють читати числа…написані римською нумерацією. Кожна команда отримує число і на листочку пише його в десятковій системі числення

( необхідно 3 таблички з написаними римськими числами і 3 чисті листочки)

 

Шостий конкурс

«Єгипетські піраміди»

Вчитель читає оповідання, в якому вживаються старовинні одиниці вимірювання. Задача учасників відгадати де вживались неправильні одиниці і хоч кілька сказати їх вимір в сучасних термінах.

 

Помилки:

 • Фут, вершок – міри ваги, а не довжини
 • Аршин (71 см) замала для того, щоб з її допомогою підніматись на гору
 • Рюкзак не міг важити 10 пудів
 • Сосна 20 дюймів (50 см) саджанець
 • Річечка не може бути 500 сажень в довжину (близько 1 км)
 • Гора не може бути висотою 3 аршини (2,13м) бо це горбок

( необхідно учням членам команд дати це оповідання, щоб вони за 3 хвилини знайшли помилки і виписали їх на папері. 3 віддруковані оповідання)

 

Сьомий конкурс

«Математичні картки»

Кожна команда отримує картки, на яких написані букви. Завдання: з даних букв скласти математичний термін та взявши в дві руки 3 учасники піднімають його над головою, щоб дружно прочитали болільники. На швидкість. А потім пояснити, що називають цим терміном

(необхідно 21 картку з написаними буквами до таких слів:

МЕДІАНА, КОСИНУС, КВАДРАТ)

 

Восьмий конкурс

«Математична гірка»

Команди змагаються у швидкості обчислень, але такої кількості прикладів, яка залишилась після того, як кожного разу в попередніх змаганнях відбиралась певне їх число.


Одного разу влітку ми з друзями зібрались у похід. Недаремно ж говорять, що для того, щоб перевірити друзів потрібно з ними пуд солі з’їсти. У рюкзак я взяв футів 5 чаю, вершків 7 цукру, мотузку довжиною в аршин, щоб підніматися на гору, як справжні альпіністи, і ще багато корисних речей. Зваживши рюкзак, я зрозумів, що ці 10 пудів мені нести буде нелегко. Пройшовши з милю ми зробили привал. Навкруг були сосни дюймів 20 у висоту. Далі на шляху була річечка саженів 500 у ширину. Потім були гори висотою в 3 аршини та яри глибиною в сажень.

 

 

 

 

Одного разу влітку ми з друзями зібрались у похід. Недаремно ж говорять, що для того, щоб перевірити друзів потрібно з ними пуд солі з’їсти. У рюкзак я взяв футів 5 чаю, вершків 7 цукру, мотузку довжиною в аршин, щоб підніматися на гору, як справжні альпіністи, і ще багато корисних речей. Зваживши рюкзак, я зрозумів, що ці 10 пудів мені нести буде нелегко. Пройшовши з милю ми зробили привал. Навкруг були сосни дюймів 20 у висоту. Далі на шляху була річечка саженів 500 у ширину. Потім були гори висотою в 3 аршини та яри глибиною в сажень.

 

 

 

Одного разу влітку ми з друзями зібрались у похід. Недаремно ж говорять, що для того, щоб перевірити друзів потрібно з ними пуд солі з’їсти. У рюкзак я взяв футів 5 чаю, вершків 7 цукру, мотузку довжиною в аршин, щоб підніматися на гору, як справжні альпіністи, і ще багато корисних речей. Зваживши рюкзак, я зрозумів, що ці 10 пудів мені нести буде нелегко. Пройшовши з милю ми зробили привал. Навкруг були сосни дюймів 20 у висоту. Далі на шляху була річечка саженів 500 у ширину. Потім були гори висотою в 3 аршини та яри глибиною в сажень.

 

 

 

Одного разу влітку ми з друзями зібрались у похід. Недаремно ж говорять, що для того, щоб перевірити друзів потрібно з ними пуд солі з’їсти. У рюкзак я взяв футів 5 чаю, вершків 7 цукру, мотузку довжиною в аршин, щоб підніматися на гору, як справжні альпіністи, і ще багато корисних речей. Зваживши рюкзак, я зрозумів, що ці 10 пудів мені нести буде нелегко. Пройшовши з милю ми зробили привал. Навкруг були сосни дюймів 20 у висоту. Далі на шляху була річечка саженів 500 у ширину. Потім були гори висотою в 3 аршини та яри глибиною в сажень.


Помилки:

 • Фут, вершок – міри ваги, а не довжини
 • Аршин (71 см) замала для того, щоб з її допомогою підніматись на гору
 • Рюкзак не міг важити 10 пудів
 • Сосна 20 дюймів (50 см) саджанець
 • Річечка не може бути 500 сажень в довжину (близько 1 км)
 • Гора не може бути висотою 3 аршини (2,13м) бо це горбок


Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бережна Олександра
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 жовтня 2018
Переглядів
1559
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку