"Математичні диктанти"

Про матеріал
Математичні диктанти – добре відома форма контролю знань , яка дає можливість одночасно і за короткий термін перевірити знання учнів усього класу. Завданням математичного диктанту є повторення та засвоєння попереднього матеріалу, актуалізація й оцінювання рівня вивченого матеріалу. Дані диктанти можуть використовуватися при вивченні нового матеріалу та під час повторення.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧНІ ДИКТАНТИ

АЛГЕБРА 7 КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала вчитель математики

                                                   Низівської ЗОШ І-ІІІ ст.

                                                       Назаренко Ольга Іванівна

 

 

 

 

Математичні диктанти – добре  відома  форма  контролю знань , яка дає можливість одночасно і за короткий термін перевірити знання учнів усього класу. Завданням  математичного диктанту є повторення та засвоєння попереднього матеріалу, актуалізація  й оцінювання рівня  вивченого матеріалу.

Диктант триває, як правило, 10 – 15 хв. Перевага диктантів перед іншими видами навчальної діяльності полягає в тому, що всі учні класу виконують його одночасно, а тому у них формується зосередженість, розвивається увага та швидкість обчислювальних на­вичок.

  Важливо правильно провести диктант і організувати  його  перевірку. Результати математичних диктантів дають надійну інформацію про рівень засвоєння учнями нового матеріалу та попередньо вивченого. За результатами учитель має можливість своєчасно заповнити прогалини в знаннях учнів

 Варіанти  проведення математичних диктантів можуть бути такі:

1) учитель диктує приклади (рівняння, за­дачі...), а учні записують лише відповіді. Така форма роботи дає змогу навчати дітей працювати в загаль­ному ритмі, однаковому для всього класу;

2) хтось із учнів диктує завдання, а решта записують відповіді. Така форма роботи також учить працювати в загальному темпі (але темп більш уповільнений). Диктувати завдання доцільніше обирати учня, котрий має середній темп роботи;

3) на дошці записані завдання (на картці, у зошиті...) або у вигляді презентації , а діти фіксують лише відповіді. Така фор­ма роботи допомагає продуктивно дібрати оптимальне індивідуальне навантаження для кожного учня. До­вантажити тих, у кого темп роботи вище середнього, і дозволити працювати в уповільненому темпі учням з низьким темпом роботи.

Для учнів 7 класу я розробила  диктанти з алгебри,які використовую в своїй практиці. Їх можна також  використовувати при повторенні вивченого матеріалу.

Математичний диктант на тему

«Лінійне рівняння з однією змінною»

 

1. Яке рівняння називають рівнянням з однією змінною ?

2. Що означає розв’язати рівняння ?

3. Що називають коренем рівняння ?

4. Скільки  коренів може мати рівняння з однією змінною ?

5. Від чого залежить кількість коренів в лінійному рівнянні з однією

змінною ?

6. Сформулюйте основні властивості рівнянь.

Завдання по варіантах

7. Розв’яжіть рівняння  2х+5=18.         [ 3х-5=22    ].

 

8. Розв’яжіть рівняння 2(5х-1) =6,5.     [ 5(4х-2)=0,92 ].

 

9. Розв’яжіть рівняння  а2-5= -17.          [ х2- 8= -17   ].

 

10. Розв’яжіть рівняння  (5х-8)(3х+27)=0.    [ (4х-1,6)(8+х)=0    ].

 

11. Розв’яжіть рівняння  (18х-15)-(9+11х)= -3х.       [  26-4х=3х-7(х-3)   ].

 

12. Розв’яжіть рівняння  -.

 

                                    [    ].

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

« Тотожно рівні вирази. Тотожності » -7 клас

 1. Записати , який вираз називають виразом зі змінними ?
 2. Від чого залежить значення виразу зі змінними ?

3. Які вирази називають тотожно рівними ?

 1. Що називають тотожністю ?
 2. Які тотожні перетворення виразів вам відомі ?
 3. Які прийоми використовують для доведення тотожностей ?

Завдання по варіантах

 1. Знайдіть значення виразу х+3, 2, якщо  х= -6; 8; 8,2;  -3;  1,9.

 [ х = -5,4; 6,4;  -3,2;  1 ].

 

 1. Виконайте тотожні перетворення виразу    2х+3х+4у-5у .  

         [ 3а + 5в - 2а-7в ].

 

 1. Спростіть вираз    2(х- у)+3(х+ у).      [3(х + у) -2(х - у) ].

 

 1.  При яких значеннях а вираз     втрачає  зміст ? [  ] ?

 

 

 1.  Доведіть тотожність  5в-(6в + а) - ( а - 6в) = 5в - 2а.

 

                                       [ 3а = 1,2 (а - 7) - 1,8( 3-а) + 13,8] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

« Одночлени »

 1. Які вирази називають одночленами ?
 2. Запишіть приклад одночлена в стандартному вигляді.
 3. Що називають коефіцієнтом одночлена ?
 4. Які одночлени називають подібними ?
 5. Що називають степенем одночлена ?
 6. Який степінь одночлена, який є числом відмінним від нуля?

Завдання по варіантах

 1. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь 0,15 х3у4 *4х2у5 .     [  0,04х2у5 * 18х3у4   ] .

 

 1. Знайдіть значення виразу: (3т4п)2 *тп3 ,якщо  т = , п = 9. 

                                            [  (5х2у)3  * х3у2 , якщо х =0,3; у = 0,2] .

 

 1. Спрости вираз : 20х8 * (9х)2.       [  12у6  * (-у5)4  ] .

 

 1.   Замініть зірочки такими одночленами, щоб виконувалася рівність :

(*)2   (*)3 = 9х2у3с5.       [  (*)2   (*)3 =  -72х8у11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

«Многочлени»

 1. Що називають многочленом ?
 2. Який многочлен називають двочленом ?
 3. Який  многочлен називають тричленом ?
 4. Що називають подібними членами многочлена ?
 5. Який многочлен називають многочленом стандартного вигляду ?
 6. Що називають степенем многочлена стандартного вигляду ?

Завдання по варіантах

 

 1. Знайди значення многочлена: 2х2 + х +3 при х = 0,5.  

                                             [ у3 +5ху при х = 3, у = - 2  ] .

 

 1. Зведи у многочленів подібні члени : 7х2у – 3ху2 –х2у +2х2у – 4ху2.

[ 5ху3 + 8х2у2 – 2ху3 -4х2у2 + 6 х2у2 - 9+12].

 

 1. Запиши  многочлен у стандартному вигляді:  2х2у2 – ху3 – х4 – х2у2 +ху3 +2х45.    [ 5х * 2у2 – 5х * 3ху –х2у + 6ху2] .

 

 1.  Спростіть вираз: (2х + у) – (у -2х).  [ (3х - 4) + (3 -5х) ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

«Додавання і віднімання многочленів»

 1. Як розкрити дужки перед якими стоїть знак « + » ?
 2. Як розкрити дужки перед якими стоїть знак « - » ?
 3. Які доданки називаються подібними ?
 4. Коли тотожність вважається доведена ?
 5. Як додати многочлен ?
 6. Як відняти многочлен ?

 

Завдання по варіантах

 1. Знайди суму і різницю многочленів:  7х2 – 5х + 3 і 7х2 – 5.

                                                                    [3у2 +7у -5 і 3у2 +1 ].

 

 1. Спростіть вираз:  (3х +10у) – (6х +3у) + (6у – 8х).                                 [ ( 2х – 11у)   - (12у +5х)+ (3х -17 у)].

 

9.Знайдіть :   1) А+В, якщо А =3х + 5; В = 5х – 16;

                                 2)А, якщо  В = х3 + 3х2у + у3; А+В = х3 + 6х2у – 2у3.

 

[ 1) А  - В, якщо  А =5х+1, В = 4х-4;

         2) В, якщо А = 2х2 +х +3, А+В =2х+3 ].

 

          10.  Запишіть замість * такий  одночлен, щоб виконувалася рівність :

                      * . (х у - у2) = х3у – х2у2.         [(х- у) . *  = х3у –х2у2 ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

« Множення многочлена на многочлен»

 

 

 1. Запиши розподільний  закон множення.
 2. Як помножити многочлен на многочлен ?
 3. Запиши схему множення многочлена на многочлен.

 

Завдання по варіантах

 

 1. Виконай множення: 1) (т + п) (а - 2); 2) (4т – п + 1) (х- у).    

 

                                    [ 1)  (3 - а) (в +с - 5);  2) (7а – 3в) (2а -5с) ].

 

 

 1. Спрости вираз     1) 4 (х - 3) – 3 ( х + 4);    2)2х (х +2) – 5х (1 + х); 

                                          3) ( 5а2- 4в) *2в – (3а2 – 2в)* 3в.

 

                            [  1)5(х + 2) – 6 (х - 2);    2) 3а (а - 1) – 4а (1 + а);

                                        3) (3х2 – 4у) * 5у – (2х2 -3у) * 3у].

 

         6.  За якого значення  х  значення даних виразів рівні :

                                         (х + 1)(10х - 3)  і  (5х + 1)(2х - 3)?   

                                       [ ( 5 + 3х) (4х -1)  і (2х + 7) (6х - 3)]?

 

 

 1. Доведіть  тотожність : ( у - 1)(2 +у) – у2 = у (3 – 2у) – 2 -2у +2у2.

 

                     [ (а2 - 7)(а + 2) – (2а - 1)(а - 14)+28 = а (а2 + 22) ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

« Розкладання многочлена на множники»

 1. Що означає розкласти многочлен на множники ?
 2.  Які відомі способи розкладання многочлена на множники ?
 3. Яку властивість множення використовують при винесенні спільного множника за дужки ?
 4. Як розкласти многочлен на множники способом групування ?

Завдання по варіантах

 

 1. Розкладіть многочлен на множники: 9ав + 6а2в3; х + у +т (х + у).

[ 7т + тп + 7 + п;  3ву – 3в + 4ау -4а].

 

 1. Спростіть і знайдіть значення виразу: 10,28х – х2, якщо = 9,28. ).            [ х у + у2 – 12х – 12у, якщо х = 10,8, у = - 8,8].

 

 1. Винесіть спільний множник за дужки ?

 

 1. 12а2в6 -24ав5 +6а3в4; 2) 2Х(а - в) + у (в-а).

 

        [ 1)15т2в7 -30 тв6 + 6т2в; 2) 3в (т - п) + а(п - т) ].

 

 

 1. Розкладіть многочлен на множники способом групування:

1)5а – 5в + (а -в)т; 2) 6у + 42 + 7х + ху;                                             3)32ху2 – 16ту2 – 10у3 -24 тz 2- 15уz2 + 48хz2.  ).

 

     [ 1) 7х – 7у + (х -у)а ; 2) 7а + 49 + 14в + 2ав;                                                         

       3) 16ав2 – 10с3 + 32ас2 – 5в2с +кв2 + 2кс2].

 

 

 1. Розв’яжи рівняння: 1) 8у2  - 48у = 0;   2)18х – 4х2  = 0).

 

[ 9х2 -72х = 0;   2) 15х – 4х2 = 0].

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

« Формули скороченого множення»

 1. Запиши  формулу різниці квадратів двох виразів.
 2. Чому дорівнює квадрат суми та квадрат різниці двох виразів ?
 3. Чому дорівнює куб суми та куб різниці двох виразів ?
 4. Який тричлен називають неповним квадратом суми виразів а і в ?
 5. Який тричлен називають неповним квадратом різниці виразів а і в ?
 6. Які відомі тобі способи розкладання многочлена на множники ?

Завдання по варіантах

 

 1. Розкласти на множники:     4-х2.         [у2  - 16х2].

 

 1. Обчисли : 472  - 372 .      [ 632 -232].

 

 1. Розв’яжи рівняння: (2п - 1)2 – 25 = 0.        [  (3х +2)2 – 16 = 0].

 

 

 1.  Знайди значення виразу:  (632 - 272) : (782 - 302).

                                        [  ( 51,32 – 11,32) : (113,92 – 73,92)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичний диктант на тему

«Системи рівнянь з двома змінними»

 1. Яке рівняння називають лінійним рівнянням із двома змінними ?
 2.  Що називають розв’язком рівняння із двома змінними ?
 3.  Коли лінійні рівняння з двома змінними утворюють систему рівнянь ?
 4.  Що називають розв’язком  системи рівнянь із двома змінними ?
 5.  Що означає розв’язати систему рівнянь ?
 6.  Які відомі тобі способи розв’язування систем рівнянь ?

Завдання по варіантах

 1.  Чи є пара чисел  (5;2) розв’язком системи:

 

                  [ ].

 

 1. Розв’яжи систему рівнянь способом підстановки:

          [ ].

 

 

 1. Розв’яжи систему рівнянь способом додавання:

 

          [ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 березня 2019
Переглядів
6282
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку