2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Математичний вечір "Математика - цариця наук"

Про матеріал
Розвивати інтерес до математики, її історії, читанню додаткової літератури, логічне мислення, кмітливість. Виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння і навички розмірковувати, розширювати кругозір. Виховувати в учнів свідоме відношення до набутих знань, які допомагають перемогти, а разом з цим, як наслідок, у них може з’явитися і свідоме бажання обрати професію вчитель.
Перегляд файлу

Математика - цариця всіх наук

Математичний вечір

Перед початком вечора біля входу у актовий зал стоять 3 «контролери». Один з них видає учням контрольні завдання на картках. Якщо учень справляється з даною йому цікавою задачею, то він отримує можливість попасти в зал. Учень, який не справляється із завданням, підходить до довідкового бюро і просить допомоги, або запитує у своїх товаришів, як розв'язати дану задачу.

Запитання.

 1. Книга коштує гривню і ще півціни. Скільки коштує книга? (2 гривні)
 2. Яке місто складається з 101 імені?

(Севастополь)

3. Чому дорівнює добуток всіх цифр десяткової
системи?                                                                                    (0)

В залі висять плакати з висловами про математику.

 

«Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить».

М. В. Ломоносов

«Мова природи мова математики».

Г. Галілей

«Математика це мова, на якій говорять всі точні науки».

М. І. Лобачевський

 «Математика — гімнастика розуму».

А. Суворов

«В математиці є своя краса, як в живопи­су і поезії».

М. Жуковський

Пісня «Математика — цариця всіх наук» виконують учні.

 

Гра «Хто швидше порахує до 25».

На дошці дві однакові таблиці з числами від 1 до 25. Хто з учнів першим закінчить рахунок, той переміг.

1-й учень.

Увага! Увага! Увага!

Сьогодні будем, друзі, з вами

Царицю всіх наук вітать.

Так можем гордо і по праву

Ми математику назвать.

 2-й учень.

Наук на світі є багато.

їх навіть важко полічить.

Та нам їх треба добре знати,

Щоб Всесвітом оволодіть.

3-й учень.

Наука — знайдені алмази,

Вугілля, золото і мідь,

В руках людей могутній лазер

І сотні скошених угідь.

4-й учень.

Наука нам допомагає

Ракети в космос запускать

І будувати всюдиходи,

Щоб грунт на Місяці вивчать.

5-й учень.

До різних ми наук охочі.

Нехай ведуть нас до вершин,

 А зараз ми сказати хочем

Разом: «Наш математиці — уклін!»

1-й учень. Ти знаєш, в одній із західних країн оголосили конкурс на кращий твір на тему: «Як би людина жила без математики?»

2-й учень. Ну і що?

3-й учень. За кращий твір обіцяли велику премію.

2-й учень. І хто ж ЇЇ одержав?

1-й учень. Уяви собі, що ніхто. На конкурс не було представлено жодної роботи. Навіть найталановитіші фантасти не змогли собі уявити, як би людина жила без математики.

2-й учень.

Люди працюють і будують,

 Відкривають таємниці

Земної кори, Таємниці атому

І завжди в цьому їм допомагає

Разом. «Математика!»

Доповідь «Математика цариця всіх наук».

Математика — найстародавніша з усіх наук. Поняття числа — одне з основних понять мате­матики — виникло з практичних потреб людини на світанку історії людства.

Ще в давні часи математику називали «царицею наук», «ключем до всіх наук». Древньо-грецький філософ Платон (VI ст. до н. е.) вважав математику знаряддям для вивчення філософії і над дверима Академії, будинку, де він займався з своїми учнями, звелів зробити напис: «Нехай сюди не входить ніхто, хто не знає геометрії». А одному з тих, хто бажав стати членом його школи, не знаючи геометрії, він ска­зав: «Іди геть! Ти не маєш знаряддя для вивчення філософії» (Для древньогрецьких учених математика була насамперед геометрією, її вважали особливо важливою наукою).

Видатні вчені всіх часів надавали математиці величезного значення.

«Ніяке людське дослідження не може бути назване істиною, якщо воно не проходить через математичні доведення», — писав славнозвісний італійський художник, учений і інженер Леонар-до да Вінчі (1452 — 1519).

Видатний італійський фізик, механік і астроном Галілео Галілей (1564 — 1642) казав, що справжню філософію «описано у великій книзі, яка завжди відкрита нашим очам». Ця книга є Всесвіт, який треба навчитись читати, «написано ж її мовою математики: букви цієї мови — круги, трикутники та інші математичні фігури».

Великого значення надавав математиці і геніальний учений-енциклопедист М. В. Ломоносов (1711 — 1765). Він писав: «Усе, що без того було темне, сумнівне і неправильне, математика зробила зрозумілим, правильним і очевидним», «Математику вже тому вчити треба, що вона розум до ладу приводить», «Хімія — права рука фізики, математика — її око».

Математика народилася з практичних потреб людини і залишається тісно пов'язаною з практикою, причому стає їй дедалі більше потрібною.

Математика допомагає людині в усіх її справах. Вона потрібна не лише інженерам, конструкторам, бухгалтерам, а й робітникам. Без вимірювань і обчислень не можна зробити й стільця. А конструювання літаків, кораблів, виготовлення і запуск космічних ракет, супутників тощо потребують застосування складного математичного апарата, виконання величезної кількості різноманітних розрахунків («Політ — це математика», казав В. П. Чкалов).

Без математики не обійтись і художнику: вона потрібно йому, наприклад, щоб будувати перспективу, додержувати певного масштабу зображення.

Без математики не обходяться і учні. Наприклад, тільки прокинувшись вранці о 6 год. 30 хв., ти підраховуєш, що через 1 год. 10 хв. ти повинен бути уже в школі. За цей час тобі потрібно вмитись, зробити ранкову гімнастику, поснідати. Коли мама дає тобі гроші для покупки хліба, ти швидко підраховуєш, скільки ще залишиться, щоб купити собі морозиво чи жуйку.

Агрономи розраховують площу поля, норму висіву зерна на 1 м2, на 1 га, і на всю площу.

У наш час великого значення набуває обчислювальна математика. Це пов'язано з тим, що подальший розвиток науки, техніки, економіки, потребує виконання дедалі більшої кількості обчислень.

Звичайно, і в минулі часи потреба у виконанні обчислень зростала з року в рік, їх обсяг невпинно збільшувався, і люди, шукаючизасобів, які б давали змогу прискорювати їх ви­конання. Найпростіші обчислювальні машини було винайдено дуже давно, але лише в кінці XIX ст. рівень техніки виявився достатнім для налагодження їх виробництва. Першою обчислювальною машиною, яка надійшла в серійне виробництво, був арифмометр, сконструйований російським інженером В. Г. Однером.

Через деякий час з'явились інші, досконаліші машини, але й вони не могли забезпечити потреб зростаючого наукового і технічного прогресу.

Ставали складнішими наукові і технічні проблеми, ускладнювались математичні формули та рівняння, до яких зводилося їх розв'язання, зростала кількість потрібних обчислювальних операцій.

Через недосконалість обчислювальних машин затримувалось розв'язання найважливіших проблем у галузі фізики, радіотехніки, математики, та й саме створення швидкодіючих обчислювальних машин.

Навали розрахунків і потоки цифр змусили людину наполегливо шукати шляхів дальшого прискорення виконання обчислень. Так потреби науки і практики в 40-х рр. минулого століття породили першу швидкодіючу електронну машину.

Із створенням швидкодіючих електронних обчислювальних машин коло застосування математики розширилось ще більше. Завдяки ве­личезній швидкості цих машин (тисячі і десятки тисяч операцій за секунду) і автоматичності їх дії стало можливим розв'язання таких проб­лем, як, наприклад, політ в космос, вихід людини в космос, про які колись і не мріяли, завбачення погоди, складання розкладу руху транспорту.

Однією з причин втрати зору Л. Ейлером була величезна робота, яку він виконав протягом кількох місяців, — це обчислення траєкторії руху Місяця. А тепер це завдання за допомогою комп'ютера можна виконати за кілька хвилин.

Завдання, які виконують комп'ютери, найрізноманітніші. Сьогодні без комп'ютера не може існувати жодна установа. Інформаційні технології відкривають нові можливості для пізнавання діяльності людини.

(Виходять учні).

1-й учень.

А мені математика — мука.

В ній немає живої краси.

Це важка, нецікава наука.

В ній лиш символи й формул ліси.

2-й учень. Ну, знаєш, з тим, що математика наука нелегка, погодитися можна, але той, хто наполегливо вчить математику, ніколи не розгубиться в лісі символів.

1-й учень. Але ж у математиці скрізь нудьга. Хіба неправда?

2-й учень.

Зрозумій, ти неправий мій друже.

Не по тому шляху ти пішов.

Із задачами, певно, не дружиш,

То й поезії в них не знайшов.

Будеш друже учитись сумлінно —

У науці уникнеш невдач

І розв'яжеш на «добре» й «відмінно»

Не десяток, а сотні задач.

Учні разом.

Глибина і абстракції сила,

Розрахунок в задачах стрункий,

Строга логіка, виклад красивий

Математиків ваблять віки.

Проникаючи в зоряні далі,

В таємниці у недра земної кори

Математика всіх закликає:

«Ти міркуй, фантазуй і твори!»

 А зараз переходимо до другої частини нашого вечора.

Вірш «Як уперте осля математику вивчало»

Один віслюк малий, вухатий

Надумав арифметику вивчати.

Два тижні батько набиравсь терпіння,

Доводив синові до очманіння,

Що 2 + 2 — чотири буде.

А той віслюк, хоч зна як додавать,

Та на своїм стоїть: «Ні, не чотири — п 'ять».

Тоді старий згадав ослячу вдачу

Перечити всьому, і по інакшому

Цю вирішив задачу.

Хай буде 5, кивнув йому,

І тут віслюк характер показав.

Звичайно, чемні хлопчаки й дівчатка

І маму слухають, і татка,

А от малі уперті віслюки

Все роблять навпаки.

Математичні танці

Румба «Формули скороченого множення».

На синіх жетонах написані квадрати суми і різниці, куби суми і різниці двох виразів, а на червоних жетонах — закінчення цієї формули.

Наприклад, синій жетон: (2а 5)2,

то шукає партнер червоний жетон з виразом:

2 -12ас5 + 9с10;

синій: (а b) (а2 + аb + b2)

червоний: (а3 b3)

Танець румба для тих, хто знайшов свої по­ловинки.

Танець кривих: «Танго кривих», «Танго графіків»

Ведучий роздає 30 жетонів танцюючим. На 15 жетонах написані формули, які відповідають деяким графікам, а на 15 жетонах — графіки, які відповідають цим формулам. Хлопчикам роздають жетони, на яких накреслені криві, а дівчаткам — жетони з формулами. Хлопчику дозволяється запрошувати на танець тільки ту дівчинку, на жетоні якої написана формула кривої, яка зображена на жетоні у хлопчика. Партнери, які «знайшлись першими», отримують приз. Жетони відрізняються кольором.

 

Вікторина

 1. Поділити півсотні на половину.                              (100)
 1. Який знак треба поставити між записаними цифрами, щоб мати число більше за 2, але менше за 3?              (Кому)
 2. Розділити 10 апельсинів порівну між 12 особами, при умові, що різати кожний апельсин можна не більше, як на 3 рівні частини.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 1. Півтори курки за півтора дня знесуть півтора яйця. Скільки яєць знесуть 3 курки за 4 дні?
 2. Записати число 100 за допомогою чотирьох дев'яток. (99 + 9 : 9)

6.Котра тепер година, якщо до кінця доби зали шилося двічі по дві п'ятих того, що вже минуло від початку доби?              (13 год. 20 хв.)

 1. Щука важить стільки, скільки важить кілограм та півщуки. Яка вага щуки?                                                                                    (2 кг)
 2. Якщо невідоме число поділити на 7 і частку додати до суми діленого і дільника, то дістанемо 263. Знайти це число.

х/7 + (х + 7) = 263

х + 7х + 49 = 1841

8х = 1792

х = 224

Один чоловік сказав своєму другові: «Дай мені 100 рублів і я буду вдвічі багатий за тебе», на що останній відповів: «Якщо ти мені даси лише 10 рублів я стану в шість разів багатшим за тебе». Скільки рублів було в кожного?

(40 руб. і 170 руб.).

 

Вікторина-блискавка

 1. Коли частка дорівнює 1 ?
 2. Що важче 1 кг пуху чи 1 кг заліза?
 3. Прочитайте ребуси

 1. Пляшка з пробкою коштує  11 коп. Скільки коштує пробка, якщо пляшка дорожча за пробку на 10коп.?                                                                                                  (0,5 коп.)
 2. Рибалка спіймав за 2 хвилини 4 рибини. За скільки хвилин він спіймає 8 таких рибин?

(За 4 хвилини)

6. Чи може піраміда мати 29 ребер?

(Ні, кількість всіх ребер піраміди виражається парним числом, не меншим 6)

 1. Число  збільшили  на  25%. На  скільки про центів потрібно  зменшити отримане число, щоб знову отримати дане?                                                                                                  (На 20%)
 2. Як правильно сказати 7 + 5 дорівнює одинадцяти чи одинадцять? (7 + 5 = 12)

9. Як правильно сказати 2/3 + 3/4 дорівнюють 1 7/12 чи дорівнює 1 7/12?

(2/3 + 3/4=1 7/12)

 1.                     Скільки вікон в коридорі 2-го поверху нашої школи?
 2.                     Скільки східців з 1-го на 2-й поверх нашої школи?
 3. В гуртожитку 200 кімнат. Скільки раз на дверях написана цифра 7? 

      (40раз)

Сценка «Розв'язування рівняння»

(На сцену виходять двоє А і В).

А. Я розв'язую всі задачі тільки на «відмінно», а про рівняння і говорити нема чого, розв'язую їх, як лузаю насіння.

В. Дуже добре! А я ось цілий тиждень вожусь з

рівнянням 2х = 2х і ніяк не можу його розв'язати. «Лузни», будь ласка, це рівняння. А. Добре, давай, я його дома розв'яжу. Після обіду...

В. Навіщо після обіду? Ти його зараз розв'яжи...

А. А ти впевнений, що це рівняння?

В. Звичайно, впевнений.

А. А що в рівняннях потрібно шукати?

В. Та ти що? Гризеш рівняння, як насіння, і не знаєш, що ікс потрібно знайти, X.

А. Ех ти, капелюх! І було тобі над чим цілий тиждень мучитись. Так ось же він, X (показує на букву X).

Гра «Один, два, не зіб'юсь»

На сцену виходять учасники. По черзі рахують, починаючи з 1, а замість числа, кратного трьом, говорять «не зіб'юсь». Переможцем буде той, хто назве більше натуральне число.

Наприклад: один, два, не зіб'юсь, чотири, п'ять, не зіб'юсь, сім, вісім, не зіб'юсь...

 

Виграй приз

Потрібно із зав'язаними очима зрізати приз. Якщо учасник, який зрізав приз, дасть правильну відповідь на математичне запитання, прив'язане до цього приза, він забирає цей приз.

Весела рибалка

На сцені крейдою обводять контури озера, в яке поміщають рибок. До рибки скрепкою приколюють запитання. Учасник бере вудочку. (На кінці лески магніт). І ловить рибку. Давши правильну відповідь на запитання — забирає рибку.

Гра «Незвичайна пам'ять»

(А і В виходять на сцену).

В. Добрий день! Де ти пропадав стільки часу?

А. Я розвивав пам'ять.

В. Цікаво. Ну і як?

А. Розвив.

В. Ану, зараз перевіримо. (Роздає у зал картки. На кожній з них написані її номер і семицифрове число).

А. Нехай мені покажуть на 1 секунду всі свої карточки, і я зразу запам'ятаю, на якій картці яке число записано. (Учасники піднімають свої картки і зразу опускають, закриваючи їх).

А. (До одного з глядачів). Назви мені номер своєї картки.

1-й глядач. 47.

А. 8538190.

2-й глядач. 30.

А. 1459437.

3-й глядач. 29.

А. 0448202.

В. Дивно! Грандіозно! Неперевершено. А ну ще.

Глядач. 2.

А. 3145943.

Відгадка (для А).

Наприклад, берем картку з номером 32. Додаємо до цього числа 11, маємо 43, читаємо справа наліво, одержуємо 34, тепер до 4 додаємо 3, маємо 7 (це третя цифра відповіді), потім додаємо дві останні цифри 7 і 4, буде 11, відкидаємо десятки, залишаємо 1 (це четверта цифра). До 1 додаємо 7, буде 8 (п'ята цифра). До 8 додаємо 1 буде 9 (шоста цифра відповіді), до 9 додаємо 8 буде 17, 7 залишаємо (сьома цифра відповіді).

32

 

3471897

 

Аукціон «Математичні терміни»

Грають 2 команди по 4 — 6 учнів у кожній команді по черзі називають математичні терміни, які починаються на букву, яку вказала ведуча.

«»: площа, похила, перпендикуляр, пряма, поверхня, піраміда...

На цьому математичний вечір закінчуємо. Дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів у математиці.

doc
Додано
2 березня 2019
Переглядів
545
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку