10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Матеріали для аудіювання на уроках української мови в початкових класах спеціальної загальноосвітньої школи

Про матеріал

При розробленні комплексу запитань для розуміння тексту були враховані такі положення:

Текст повинен бути невеликий за обсягом

Текст повинен бути легким для сприймання

Запитання повинні охоплювати весь текст

Запитання повинні ставитись у певній послідовності:

-розкриття вчинків героїв

-послідовність подій

-розкриття причинних та інших зв'язків

-узагальнення змісту тексту

-виявлення основної думки твору

Практичний матеріал посібника підібрано відповідно до чинної програми і може стати у нагоді для вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл.

Перегляд файлу

Матеріали

 

для аудіювання на уроках української

 

мови в початкових класах спеціальної

 

загальноосвітньої школи

 

Вступ

     Щоб оволодіти рідною мовою на належному рівні, необхідно мати сформовані уміння і навички слухання, говоріння, читання і письма. Вивчення рідної мови починається із слухання та розуміння (аудіювання).

     М.Р.Львов так визначив аудіювання: «Аудіювання – це сприймання і розуміння на слух усного мовлення».

     В повсякденному житті неможливе спілкування без слухання та розуміння. Аудіювання формується у дитинстві ще з народження і в процесі індивідуального розвитку, удосконалюється задовго до школи.

     В спеціальних загальноосвітніх школах навчаються діти, що потребують особливого підходу, корекції психо-фізичних вад. В цих діток слабо розвинена мова, пам'ять, низькі або й зовсім відсутні навички аналізу та синтезу, порівняння й співставлення, вміння виділяти суттєве. Вони погано сприймають інформацію (треба повторити 2-3 рази), бідний словниковий запас, порушення мови. Особливі труднощі вони відчувають при опануванні одним із видів комунікативних навичок – аудіюванні.

     Останнім часом аудіюванню в початковій ланці навчання приділяється велика увага. Не може дитина сприймати великий потік інформації не навчившись слухати і розуміти. Значне місце цьому виду роботи виділено і в спеціальній дидактиці.

      Елементи аудіювання, говоріння вчитель-дефектолог використовує на кожному уроці читання, мови, розвитку мовлення. Такі вправи сприяють формуванню в учнів знань, умінь та навичок спілкування, розуміння. В цікавій, ефективній, ігровій формі учні залучаються до виконання ситуативних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, звукового аналізу слів, словотворенню тощо. А це формує в учнів з особливими потребами вміння уважно слухати, повторювати, аналізувати і осмислювати почуте, відтворювати; сприяє розвитку і корекції мовленнєвих навичок, мислення, уваги та памяті що дає підґрунтя для більш ефективного навчання.

Методика навчання аудіюванню виділяє такі рівні розуміння:

 • Фрагментарний
 • Глобальний
 • Детальний
 • Критичний

  Починається розуміння усної інформації на рівні фрагментарного сприйняття. Цей етап триває в спеціальній школі в 1-3 класах. Постійні вправи активізують пізнавальну діяльність школярів і забезпечує можливість переходу в 4 класі до глобального розуміння тексту, до встановлення часових, причинно-наслідкових та інших зв’язків, послідовності подій.

         У запропонованому посібнику підібрано і систематизовано матеріал для навчання аудіюванню учнів початкових класів спеціальної школи з урахуванням програмового матеріалу та особливостей розвитку цих учнів.

        При розробленні комплексу запитань для розуміння тексту були враховані такі положення:

 • Текст повинен бути невеликий за обсягом
 • Текст повинен бути легким для сприймання
 • Запитання повинні охоплювати весь текст
 • Запитання повинні ставитись у певній послідовності:

-розкриття вчинків героїв

-послідовність подій

-розкриття причинних та інших зв’язків

-узагальнення змісту тексту

-виявлення основної думки твору

   Практичний матеріал посібника підібрано відповідно до чинної програми і може стати у нагоді для вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 клас

Для учнів першого класу доречно проводити вправи у формі гри (запросити на урок казкового героя :Буратіно, Лунтика чи Буратіно і вивчати рідну мову разом з ними.

 

Мета: формувати в учнів поняття про букви і звуки мови, про словотвір; навички правильного сприймання з голосу, осмислення почутого. Розвивати та корегувати фонематичний слух, мовлення та мислення, вміння аналізувати та синтезувати, порівнювати та спів ставляти, робити висновки, виділяти суттєве. Поповнювати словниковий запас.

 

           Вправи на звуковий аналіз слів

 1. Послухайте слова і виділіть голосний звук з них

 

 Жук,   мак,   сир,   хор,   кіт,   мед

 

2.Послухайте слова і назвіть послідовність звуків з яких вони складаються

 

Оса ,   ніс,    рак,   жир,  вуж,  мир

Коса,   рука,   море,   вода,   вухо,   риба

 

3.Послухайте слова і назвіть звук, яким вони відрізняються

 

Рука  -  ріка                           море – горе

Мак – рак                              білка – булка

Лис – ліс                                 ніч – піч

 

4.Послухайте слова і знайдіть спільний звук

 

 • Хор,   сом,   мох,   бор,   сон,   мор
 • Мак,   дим,   мир,   сом,  сам
 • Сіно,   кіно,   біло,   діло,   тіло
 • Дим-мир    лев-лис     вода-віл

 

    5.Послухайте слова і «впіймайте» заданий звук (а)

 

        Кран,   мир,  роса,  борщ,  мак,  калина, дощ, сніг,  сніжинка,   весна,   учень,  школа,   вчитель.

 

      6.Вчитель називає будь-який звук, а учні підбирають слова, що починаються на цей звук

 

(а) – автобус,  ананас,  азбука,  абрикос, аґрус

 

(б) – білка,  булка,  банан,  баба,  бик,   барабан

 

(в) – вікно,   весна,   відро,  вовк,   ведмідь

 

(г) – годинник,   гроші,   Галя,   Гена…

 

7.Вчитель називає склад, а діти – слова із цим складом на початку слова

 

(ма-) – малина,  машина,  мама,  магазин…

 

(ру -) -  рука, рубанок,  рух …

 

(мо -) – молоко,  молоток,  морозиво…

 

8.Вчитель називає слова , а учні «ловлять» односкладові слова

 

Мир,  школа,  чай,  сир,  сирок,  халва,  сом,  вовк,  молоко,  кіт,  котик,  літак,  лис,  дощ,  димар,  дим.

 

9.Вчитель читає слова з паузою між звуками. Учні уважно слухають і називають все слово

 

С…и…н         к…о…з…а        м…о…х        з…у…б

 

М…о…р…е        п…и…л…к…а        х…а…т…а

 

10.Вчитель пропонує скласти слово з перших букв назв предметів, що на малюнках

 

(ромашка, ананас, квітка) – рак

 

11.Уважно читають слова зліва направо а потім – справа наліво

 

    Сир – рис                                        кіт – тік

 

    Куб – бук                                        так – кат

 

12.Вчитель пропонує прослухати, промовити скоромовку і виділити звук, який найчастіше трапляється в ній. Після читання – запитує про кого чи про що йшлося в скоромовці.

 

      Росте липа біля Пилипа,

    Пилип біля липи очима глипа.

 

    Стоять під снігом сосни сонно,

    Сидять на соснах снігурі.

 

    На сосні шишки,

    На шафі – шашки.

    Бабин біб розцвів у дощ –

    Буде бабі біб у борщ.

 

13.Вчитель пропонує назвати предмет за описом на певну букву

 

  Слово починається на  С

 • Росте в саду на дереві
 • Фрукт
 • Синього кольору
 • В середині має кісточку
 • Смачний і солодкий……………….(слива)

 

 Слово починається на   О

 • Деревяний з кольоровим стержнем
 • Ним можна малювати
 • Ним можна розфарбовувати
 • Буває різних кольорів………………(олівець)

 

14.Вчитель на набірному полотні виставляє малюнки, на яких більшість назв зображених предметів починається з однієї букви. Наприклад:

 

   Мак,  кіт,  машина,  корова,  коза,  муха,  дім,  книжка,  малина,  рак,  курка,  голуб,  калина……..

 

15.Уважно послухайте склади і скажіть навпаки

 

МА  (ам)         ре (ер)       ли (ил)      со (ос)   

 

ке  (ек)            ві (ів)         жа (аж)     хо (ох)

 

яс  (ся)             єн (нє)       юл (лю)         ік (кі)

 

16.Послухайте уважно склад, змініть їх так, щоб приголосний звук став мяким

 

За (зя)           са (ся)             ла (ля)            ра (ря)

 

Ки (кі)          ни (ні)             ви (ві)             жи (жі)

 

Не (нє)          се (сє)             зе (зє)               це (цє)

 

Су (сю)         лу (лю)           ну (ню)           цу (цю)

 

17.Послухайте уважно звук і назвіть його глуху пару

 

    Д (т)      б (п)       ж (ш)        з (с)        г (х)

 

18.Слухай уважно. Запиши тільки ті слова, які мають один склад

 

   Мир,   Олег,   час,   возик,   сир,  сирок,  дощ,  кіт,                        оса,    дуб,  коза,  мак,  мох,  муха,   хор.

 

 

 

Вправи  на  утворення  нових слів

 

1.Утворіть «ланцюжок» слів від поданих

 

Сад – садочок – садити – садівник

 

Ліс – лісочок – лісник – лісництво

 

Сонце – сонечко – сонячний – соняшник

 

2.Утворити одне слово з двох

 

 Сірий + око = сіроокий

Листок + падати = листопад

Зорі + падати = зорепад

Сніг + падати = снігопад

Пара + возит = паровоз

Ліс + смуга = лісосмуга

Криві + ноги = кривоногий

Довгі + вуха = довговухий

Ніс + ріг = носоріг

Листи + носити = листоноша

 

3.Уважно послухай слова. Зміни їх за принципом ОДИН –БАГАТО,   ВЕЛИКИЙ – МАЛЕНЬКИЙ

 

Сад – сади – садочок        ліс – ліси  лісочок

Риба – риби – рибка         хата – хати – хатинка

 

4.Уважно послухай слова – назви дії і утвори назви професій

 

Учити –( учитель )                   лікувати – ( лікар )

Будувати – ( будівельник )      косити – ( косар )

Робити – ( робітник )                літати – ( лікар )

Шити – ( швачка )                     водити – ( водій )   

 

5.Уважно послухайте слова  і замініть  (Р )  на  ( Р* )

 

Бура (буря)            рив ( рів)             грим ( грім)       раба ( ряба)           гору ( горю )        рис ( ріс )

 

6.Уважно послухайте слова і замініть  (Л)  на ( Л*)

 

Галка – (галька )                      лук – (люк )

Лак – ( ляк )                               лада- ( ляда )

Булка – ( булька )                      долу – (долю )

 

7.Уважно послухайте слова. Змініть слово так, щоб дзвінкий звук (Б) змінився на глухий звук ( П )

 

Боки (поки)         болем (полем)         беру ( перу)

Біб (піп)                гриб (грип)              брати (прати)

Бити ( пити)         бір ( пір)                   бік (пік)

 

8.Уважно послухайте слова. Змініть слово так, щоб дзвінкий  ( Д ) змінився на глухий  ( Т )

 

Дам (там)          дачка (тачка)         дочка (точка)

Плоди (плоти)   двори (твори)        двори (твори)

Дому (тому)       дерен ( терен)

 

 

Вправи на розуміння тексту  та на розвиток аудіативних навичок

 

 1. Послухайте уважно і скажіть, що тут не так

 

Качка кумкає, а жаба кряче.

Собака нявчить, а котик гарчить.

Зозуля кукурікає, а півень кує.

Порося гелгоче, а гусак хрюкає.

Коза цвірінькає, а горобець мекає.

 

2.Уважно прослухайте групи слів і знайдіть «зайве»

 

 • Корова,  коза,  вівця, курка,  свиня.
 • Вишня,  слива,   яблуко,  цибуля,  груша.
 • Чоботи, туфлі,  валянки, босоніжки, плаття.

 

3.Уважно слухайте і «впіймайте»  загадане слово

 

-Цукерки, торт,  печиво, цукерки,  халва,  цукерки,  халва,  мармелад,  цукерки,  зефір,  цукерки,  шоколад,  цукор.

 

-Школяр,  школа,  шоколад, машина, школа, каша, учень, школа, шафа, школа, шарф, шампунь, жирафа, школа.

 

4.Послухати уважно текст. Відповісти на питання до тексту

 

           Гавеня і Соловей

      Вивела  ґава одне-єдине пташеня – Гавеня. Вона дуже любила своє дитя, частувала його смачними черв’ячками.

       Та десь полетіла  Ґава по їжу й прпала. Уже й сонечко піднялося  вище за дерево, на якому вони жили, а матері все нема.

        Заплакало Гавенятко. Плаче, сльози ллються додолу. Чимало пташок притихло, жаль їм бідолашного малого.

        Почув Соловей плач Гавенятка. Затремтіло серце солов’їне  з жалощів. Залишив своє гніздо Соловей та й полетів до гавиного гнізда. Сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню. Аж вітер замовк – заслухався.

         А Гавеня , мов не чує солов’їного співу, плачем заливається. Та ось почуло Гавеня – десь  вдалині пролунав материн голос: КРА! КРА! Умить перестало воно плакати й каже:

- Чуєш, це моя мама співає! Замовкни, будь ласка, не пищи!

- Кра!  Кра-кра… - залунало поблизу, і Соловей замовк. Він перелетів на сусіднє дерево й задумався… Того вечора ліс не чув солов’їного співу.

 

ЗАПИТАННЯ

 • Чому плакало Гавеня?
 • Як Соловей втішав Гавеня?
 • Коли Гавеня перестало плакати?
 • Чому того вечора ліс не почув солов’їного співу?

 

5. Уважно прослухайте текст. Дайте відповіді за текстом.

 

         Облітав журавель

 

Облітав журавель

Сто морів, сто земель,

Облітав, обходив

Крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:

_ Де найкраща є земля?

Журавель відповідає:

 • Краще рідної немає!

 

ЗАПИТАННЯ

 

 • Хто літав за сто морів?
 • Що ми спитали у журавля?
 • Що відповів журавель?

 

6.Назвіть дитинчат свійських птахів. Прослухайте уважно текст і скажіть, чому автор називає гусей не сердитими?

 

     У нас гуси не сердиті

 

Невеличка наша річка –

Я її перепливаю.

А на березі сестричка

«Гиля , гусоньки» співає.

Гуси слухають сестричку,

З її рук скубуть травичку-

У нас гуси не сердиті,

Бо ми вмієм їх любити.                     

                                                   М.Стельмах

 

ЗАПИТАННЯ

 • Яка річка була?
 • Хто співав на бережку?
 • Що роблять гуси?
 • Чому гуси не сердиті?
 • Як ви думаєте, чи відчувають тварини наше ставлення до себе?

 

 

На зеленому горбочку

 

На зеленому горбочку,

У вишневому садочку,

Притулилася хатинка,

Мов малесенька дитинка

Стиха вийшла виглядати

Чи не вийде її мати.

І до білої хатинки,

Немов мати до дитинки,

Вийшло сонце, засвітило

І хатинку звеселило.

                                                   Л.Українка

 

ЗАПИТАННЯ

 • Де стояла хатинка?
 • З ким порівнюється хатинка у вірші?
 • Кого виглядала хатинка?
 • Що зробило з хатинкою сонечко?

 

Як бджілки знаходять квітку конвалії

 

Вилетіла з вулика бджілка. Літає вона над пасікою й дослухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квіточки конвалії. Кожна квіточка – маленький срібний дзвіночок, а в середині – золотий молоточок. Бє модоточок по сріблу –лунає дзвін- аж до пасіки чутно. Ото так конвалія кличе бджілок.

                                                                    В.Сухомлинський.

 

ЗАПИТАННЯ

 • Де живуть бджоли?
 • Що почула бджілка, коли вилетіла з вулика?
 • Куди привів її дзвін?
 • Які були лісові конвалії?
 • Чому вони видзвонювали?
 • Що збирала бджілка з конвалії?
 • Чому вона була вдячна квітці?

 

Хто   будить  мене  вранці

 

    Щойно посвітлішає за вікнами, прилітає маленька жовтогруда пташка. Шапочка в неї чорна, щічки біляві. На зеленкувато-сірих крильцях кожна пірїнка ніби пензликом намальована. Пташка стукає гострим дзьобиком у заплакану шибку. Заглядає оченятами в кімнату. Розвиднюється, я піднімаюсь з ліжка, виношу шматочок несоленого сала. Пташина дзьобає сало і співає : «Пінь-пінь»  це вона говорить: «Дякую».

                                                                 В.Сухомлинський

 

ЗАПИТАННЯ

 

 • Хто прилітає вранці до вікна?
 • Яка грудка у пташки?
 • А шапочка?
 • А які крильця?
 • Що любить їсти пташка?
 • Ви впізнали її? (синичка)

 

 

 

                                                    2 клас

 

Мета:продовжувати формувати в учнів поняття про букви і звуки мови, їх співвідношення; дати дітям початкове загальне поняття про будову слова та словотвір, вчити утворювати нові слова від поданих, змінювати форми слова, добирати спільнокореневі слова; вчити правильно поєднувати слова у речення; вчити учнів розрізняти значення слів, що однаково звучать; формувати навички осмислювати почуту інформацію.

 

  Розвивати та корегувати логічне мислення в учнів,фонематичний слух, мовленнєву діяльність, асоціативне мислення, вміння пояснювати значення слів, поєднувати слова в єдине речення, аналітико-синтетичні навички, вміння спів ставляти, порівнювати, виділяти суттєве, увагу, пам'ять.

 

  Виховувати бажання вивчати рідну мову, цікавість, пошану до рідної мови. Поповнювати словниковий запас учнів.

Вправи   на  звуковий  аналіз  слів

 

 1. Уважно послухай склад і скажи навпаки

 

МА (ам)      ре (ер)         со (ос)          ке (ек)       

 

Ли (ил)       ві (ів)           жа (аж)       хо (ох)

 

Яс (ся)        єн (нє)          юл (лю)       ік (кі)

 

2.Прочитай уважно слова, визнач, який звук змінюється. Додай нове слово, замінивш відповідний звук

 

Мак – лак -…                  мир – жир -…

 

Сім – сік -…                     гора – кора -…

 

3.Прочитай уважно слова. Запиши їх у три колонки: 1 – односкладові;

2 – двоскладові; 3 – трискладові.

 

Роса, клен, нива, дуб, кіт, море, учитель, відерце, зима, око, кінь, молоко, село, Лідія, Олег, якір,

осінь, коза, дим, дід, ялина, метро, орел, піч.

 

4.Уважно слухай слова, «Спіймай» спочатку односкладові, потім – двоскладові, потім – трискладові.

 

Мир, рай, їжак, коза, корова, лисиця, осел, відро, дід, море, поле, дим, оса, кит, цап, морозиво, біб, барабан, школа, учитель, зошит, сніг, мороз.

 

Вправи   на   розвиток   логічного   та асоціативного   мислення

 

1.Уважно послухайте назви тварин і скажіть, хто як пересувається

Білка (стрибає, бігає),  акула (плаває),  коник (стрибає),  заєць (стрибає, бігає) , вуж (повзає),

Горобець (стрибає, літає),  кінь (бігає, скаче, ходить),  курка (бігає, ходть), оса (повзає, літає)

 

2.Уважно послухайте і закінчіть речення, додаючи прикметники (кольори)

 

Весною трава …(зелена);  восени листя…(жовте)

Стиглі вишні …(червоні);  у ясну погоду небо…

(синє);  кульбабка весною …(жовта);  сніг взимку…(білий); поле після оранки …(чорне).

 

3.Уважно послухайте слова- назви дії і підберіть до них вілповідні слова – назви предметів

 

Поїхав …(автобус),   написали …(листа),

Прочитали…(книжку),   зїв …(обід),  спекли…(хліб),   набрали…(води),  випили…(чай),   вимкнув …(телевізор)

 

Вправи на розрізнення значення слів

 

(омоніми)

 

 1. Уважно послухайте слова-близнюки. Порівняйте їх значення

 

Іти (по стежці) -  і ти (читав),   рада (мама) – Рада (верховна),  три ( карася ) – три (ганчіркою), ніс (подарунки),  ніс (червоний), настав (день) – на став (купатися)

 

 

Вправи  на  розвиток  уваги  та памяті

 

1.Уважно слухати речення і повторювати за вчителем.

 

1)На столі лежить підручник. На столі лежить підручник з математики. На парті лежить підручник з математики і зошит. На парті лежит підручник з математики, зошит і альбом для малювання.

 

2)Діти садять фруктові дерева. Діти садять вишневі дерева.  Діти садять вишневі дерева і кущі смородини у саду. Діти посадили вишневі дерева і кущі смородини у шкільному саду.

 

3) До лісу завітала весна. До лісу завітала красуня весна. До лісу нарешті завітала красуня весна. До соснового лісу нарешті завітала красуня весна.

 

2.Уважно прослухайте (прочитайте) речення. Знайдіть два однакових речення

 

До годівнички прилетіла зграя білощоких синиць. До годівнички прилетіли горобці та зграя білощоких синиць. Білощокі синиці прилетіли до годівнички. Зграя

Білощоких синиць прилетіла до годівнички. Прилетіла  зграя білощоких синиць до годівнички. До годівнички прилетіла зграя білощоких синиць .Зграя  синиць білощоких прилетіла до годівнички.

 

 

Вправи   на  розвиток  осмислення  інформації

 

1.Уважно прослухайте текст і скажіть, де, коли і в який час відбувається  ця подія

 

1)Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх. Дідусь і хлопчик. Було жарко і хотілося пити.

Нарешті вони підійшли до струмка. Тихо дзюрчала вода.

 

2)Дідусь з онуком йшли великим лісом. Вечоріло. Подорожні втомилися.

 

3)Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими і слизькими. Бабуся сказала: «Почалася ожеледь».

 

4) Раніше від бабусі Дарини ніхто не встає. Сьогодні Тетянка прокинулася раненько, вибігла надвір, а бабуся вже порається на городі, кущі помідорів підв’язує.

 

Тексти  для аудіювання

 

1.Названий батько

  Зосталися три ати сиротами-ні батька, ні матері. І вдома немає нічого – ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід старий-престарий, борода біла.

-Куди це ви, дітки, йдете?

А вони кажуть:

- Найматися.

-Хіба у вас свого хазяйства нема?

-Нема, - кажуть. – Якби до доброго чоловіка у найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалтся і за рідного батька його мали б.

 Тоді дід і каже:

-Добре! Коли так, то будьте мені сини, а я вам батько. Слухайтеся мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, із правдою не розминаючись.

                                                          (народна творчість)

ТЕСТ

 

1.Скільки братів зосталися сиротами?

А) три

Б) два

 

2.Куди пішли брати?

А)шукати щастя по світу

Б)найматися на роботу.

 

3.Кого вони зустріли?

А)старого-престарого діда

Б)стареньку бабусю

 

4.Що їм сказав дідусь?

А)вертайтеся додому

Б) будьте мені синами.

 

 1. Лісове озеро

-До нашого озерця підемо! – сказав Іванкові тато.

-Та воно ж замерзло! 0 здивувався той.

А татко вже лаштував рюкзак, лижі, дістав з комірчини льодоруб, з яким раніше на зимову рибалку ходив.

-Будемо рибу ловити! – зрадів хлопчик.

-На цей раз рятувати,- загадково посміхнувся тато.

І ось вони в лісі біля озерця. Хоч тут і затишно, однак мороз аж тріщить, озерце снігом замело, тільки на середині крига чиста-пречиста. Іванко побіг туди, заглянув крізь лід і страшенно здивувався: на нього звідусіль дивилися риб*ячі очі.

-Чого вони тут?-здивувався Іванко.

А тато вже рубав лід.   І коли зробив чималу ополонку, витер піт.

- Кисню їм, синку, не вистачає.

                                                       (за А.Давидовим)

 

ТЕСТ

 

1.Куди  збиралися піти Іванко з татком?

А)до лісового озерця

Б) до лісового джерельця

 

2.Що побачили на озері батько й син?

А) озеро заросло

Б) озеро замерзло

 

3.Що здивувало Іванка?

А)що  риби співали

Б)що риби всі були під льодом

 

4.Що зробив тато?

А)зліпив сніговита

Б) прорубав ополонку

 

5. Чому біля ополонки було багато риби?

А)тому, що риба була голодна

Б)тому, що не вистачало рибі кисню

 

 

     3.Брат і молодша сестричка

 

Сашко і його молодша сестричка Варочка йдуть із лісу. Набрали суниць, несуть у кошичках.

Бабуся подивилась і сміється.

-Що це ти , Сашку…маленька  Варочка більше тебе набрала.

Знову йдуть Сашко з Варочкою з лісу, несуть кошики з грибами.

-Знову маленька більше  набрала. –говорить бабуся.

-Атож! – відповідає Сашко. – вона до землі ближче, от і набрала.

    Третього дня в лі по малину іду я з ними. Спостерігаю. Дивлюсь: Сашко непомітно підсипає ягоди Варочці у кошик. Так, щоб вона не бачила.

Йдемо назад. Зустрічаємо бабусю.

-Що ж ти, - каже, -малина росте високо, а Варочка більше набрала.

-Авжеж! – відповідає Сашко,- Варочка в нас молодець, Варочка в нас трудівниця.

                                                             (Е.Шим)

 

ТЕСТ

 

1.Де діти збирали суниці?

А) у лісі

Б) в саду

 

2.У чому діти несли суниці?

А) у кошиках

Б) у відерцях

 

3.Що сказала бабуся?

А) похвалила Сашка

Б) присоромила Сашка

 

4.Чому у Варочки завжди було більше ягід і грибів?

А) тому, що вона краще збирала

Б) тому, що Сашко їй потай допомагав

 

5.Як Сашко  ставився до того,що бабуся постійно хвалила Варочку?

А) сердився на сестричку

Б) пишався своєю сестричкою

 

 

Використана  література

 

1.Воскресенська Н., Воскресенська К. Чарівні сторінки. – Харків: Логос,2000.

 

2.Воскресенська Н., Свшенко А. Навчаємось читати. –Харків: Логос, 1996

 

3.Дівакова І Аудіювання. Посібник для вчителів. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2003

 

4.Жаркова О., Малко О. Збірник переказів для  молодших класів. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2001

 

5. Летючий корабель. Українські народні казки. – К.: Веселка, 1994

 

6. Сапун Г. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування з української мови. – Тернопіль:Підручники і посібники, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1753
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку