Матеріали до заліку з теми "Показникова та логарифмічна функції"

Про матеріал
Матеріали містять питання теоретичного та практичного характеру, які дозволять, шляхом заліку, з'ясувати степінь підготовки учнів з теми.
Перегляд файлу

Питання до заліку з тем “Показникова і логарифмічна функція”.

1.Якою формулою задається показникова функція ? Які обмеження для основи степені?  Привести 2 приклади.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Зобразити схематично графіки показникової функції, якщо основа степені більша 0, але менша 1 і якщо основа степені більша за 1?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Перерахувати властивості показникової функції за схемою:

D(f); E(f); точки перетину графіка з осью Ох і осьюОу; проміжки знакосталості; проміжки зростання і спадання функції.

_____________________________________________________________________________________

4. Властивості степені з дійсним показником; =; =; ;=; =;=;

=;  =;  ( =;  =.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Означення логарифму числа  b по основі a. Які обмеження для основи логарифму та під- логарифмічного виразу? Привести 2 приклади.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Основна логарифмічна тотожність. 2 приклади.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Якою формулою задається логарифмічна функція? 2 приклади.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Зобразити схематично графіки логарифмічної функції, якщо основа логарифму більша 0, але менша 1 і якщо основа логарифму більша 1?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Перерахувати властивості логарифмічної функції за схемою:

D(f); E(f); точки перетину графіка з осями координат; проміжки знакосталості; проміжки зростання і спадання функціїю.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Властивості логарифму:a=;1=; xy =; =; =; формула переходу до нової основи; як замінити місцями основу логарифму і підлогарифмічне число ;