Презентація "Основи математичної статистики"

Про матеріал

Презентація містить необхідний теоретичний мінімум, зразки розв'язання статистичних задач і завдання для самостійної роботи учнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основи математичної статистики

Номер слайду 2

Статистика. Слово “статистика” походить від латинського слова “status”, что означає “стан, розташування явищ”. Від цього кореня виникли слова “stato” (держава), “statista” (статистик-знаток держави), “statistica” (статистика — певна сума знань, відомостей про державу, форма практичної діяльності людей).

Номер слайду 3

Статистика – це наука про збирання, обробку та вивчення різноманітних даних, пов’язаних з масовими явищами, процесами і подіями.

Номер слайду 4

Завдання математичної статистики – створення методів збору і обробки статистичних даних для отримання наукових і практичних висновків. Математичною статистикою – називається розділ математики, в якому вивчаються та досліджуються кількісні характеристики масових явищ.

Номер слайду 5

Статистика. Описова. Пояснювальна. Добір кількісної інформації, цікавої для суспільства. Висновки, прогнози

Номер слайду 6

Складові статистичного методу: Масове спостереження;Групування даних;Обчислення середніх величин;Побудова графіків та інше представлення результатів.

Номер слайду 7

Основні поняття математичної статистики: Групу об’єктів, поєднаних за якоюсь якісною чи кількісною ознакою, називають статистичною сукупністю. Сукупність усіх об’єктів, що підлягають дослідженню називають генеральною. Якщо із генеральної сукупності вибрати тільки деякі елементи випадковим чином, то одержимо вибіркову сукупність, яку називають вибіркою.

Номер слайду 8

Вибірка. Випадкова. Механічна. Вибір здійснюється жеребкуванням. Сукупність розбивається на групи і від кожної вибирають представника. Типова. Вибір у певному порядку (наприклад, кожен десятий)

Номер слайду 9

Всі зібрані дані заносять в таблиці, які називаються статистичними. У математичній статистиці найпоширенішими є частотні та інтервальні таблиці. Кожен елемент вибірки називають її варіантою: 𝒙𝒊Кількість елементів кожної варіанти називають її частотою: 𝒏𝒊Упорядкована вибірка називається варіаційним рядом. Різниця між крайніми членами варіаційного ряду – розмах вибірки: r. Сума всіх частот досліджуваної вибірки називається об'ємом цієї вибірки: n. Відношення частоти значення до об'єму вибірки називається відносною частотою : 𝝎𝒊=𝒏𝒊𝒏 

Номер слайду 10

Приклад 1 Для дослідження найпоширенішого розміру чоловічого взуття опитали 20 чоловіків і одержали вибірку:41;41;40;39;43;41;44;44;45;40;42;41;43;44;45;42;42;40;42;42. Впорядкуємо її у напрямку зростання і одержимо варіаційний ряд:39;40;40;40;41;41;41;41;42;42;42;42;42;43;43;44;44;44;45;45.

Номер слайду 11

З даного варіаційного ряду побудуємо частотну таблицю: Об'єм вибірки n = 20 Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 Відносна частота, 𝜔,% 39404142434445139;40;40;40;41;41;41;41;42;42;42;42;42;43;43;44;44;44;45;45.345232120 5%320 15%15 20%14 25%110 10%320 15%110 10%

Номер слайду 12

Центральні тенденції вибірки. Мода (Мо)Медіана (Ме)Середнє арифметичне, 𝑥 Середні значення. Середнє квадратичне відхилення, 𝛿𝛿2−дисперсія Середнє геометричне або середнє пропорційне,𝑚𝑐 

Номер слайду 13

Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 Відносна частота, 𝜔,% 39404142434445139;40;40;40;41;41;41;41;42;42;42;42;42;43;43;44;44;44;45;45.345232120 5%320 15%15 20%14 25%110 10%320 15%110 10%Мода – це значення варіанти, яка трапляється найчастіше. Медіана – це середня величина змінюваної ознаки, яка міститься всередині варіаційного ряду (число, яке ділить варіаційний ряд навпіл або середнє арифметичне двох чисел) Ме = 42

Номер слайду 14

Якщо маємо не варіаційний ряд, а ряд розподілу, то порядковий номер медіани знаходимо за формулою: 𝑛2+0,5 Наприклад: Об'єм вибірки n = 45 Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 1618232527303346559115452+0,5=22,5+0,5=23 Розмах вибірки: r = 33 – 16 = 17

Номер слайду 15

Середнє арифметичне значення знаходять за формулою: 𝑥=𝑥1+𝑥2+…+𝑥𝑛𝑛 Відхилення знаходять за формулою: (𝑥𝑖−𝑥) Середнє квадратичне відхилення знаходять за формулою: 𝛿=𝑖=1𝑛(𝑥−𝑥)2𝑛 ; 𝛿2−дисперсія.  Середнє геометричне знаходять за формулою: 𝑚𝑐=𝑥1∙𝑥2∙…∙𝑥𝑛 .  

Номер слайду 16

Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 Відхилення,394041424344451345232 Знайдемо середнє арифметичне:(𝑥𝑖−𝑥)  𝑥=39+40∙3+41∙4+42∙5+43∙2+44∙3+45∙220=84120=42,05 -3,05-2,05-1,05-0,050,951,952,95 Знайдемо середнє квадратичне відхилення: 𝛿=(−3,05)2+(−2,05)2∙3+−1,052∙4+(−0,05)2∙5+0,952∙2+1,952∙3+2,952∙220  𝛿=56,9520=2,8475≈1,69 Знайдемо дисперсію:𝛿2≈2,86 

Номер слайду 17

Наочне подання статистичної інформації

Номер слайду 18

Для наочного зображення інформації про вибірку у статистиці використовують: Стовпчасті діаграми зі з'єднаних прямокутників, які називають гістограмами. Якщо з'єднати відрізками середини верхніх основ послідовних прямокутників гістограми, то побудуємо полігон частот.Інші види діаграм (кругова, полярна) та графіки.

Номер слайду 19

Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 394041424344451345232 Побудуємо гістограму і полігон частот для нашого прикладу: Варіанта, 𝑥𝑖 Частота, 𝑛𝑖 3940414243444512345

Номер слайду 20

Підсумок: Які головні завдання математичної статистики?Що таке вибірка? Якими способами її можна здійснити?Що таке варіаційний ряд і частотна таблиця?Які ви знаєте центральні тенденції вибірки і як їх знайти?Які ви знаєте наочні способи подання інформації про вибірку?

Номер слайду 21

Абітурієнти на вступному іспиті з математики одержали такі бали: 10, 10,11, 9, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 7, 8, 11, 5, 6, 9, 9, 10, 5, 11, 6, 5, 7, 7, 6, 7, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 10, 5, 5, 5, 6, 11. Побудуйте частотну таблицю та знайдіть моду, медіану, об'єм вибірки та відносну частоту. Зобразіть інформацію у вигляді гістограми.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 22
Оцінки та відгуки
 1. Якименко Оксана Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дунаєвська Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мащакевич Ліана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Kosyhina Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Мєркулова Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Косенко Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Тимошенко Тетяна Іллівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Личко Вікторія Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Катрін Альона Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Гречана Тетяна Іванівна
  Отлично! Большое спасибо!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Павлюк Людмила Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Тиндик Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Yeskina Viktoriya
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Shaga Tanya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Ракович Наталія Петрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Мисюра Тарас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Тимченко Олена Василівна
  Дякую за цікаву презентацію і за можливість скористатися.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Рябіїк Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Костишена Жанна Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Букарева Анастасія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Чиновата Зоя Анатоліївна
  Методично грамотно та лаконічно, естетично викладено. Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Сердюк Тетяна Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 19 відгуків
pptx
Додано
4 січня 2018
Переглядів
32405
Оцінка розробки
4.9 (22 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку