19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Матеріали головам учнівського самоврядування

Про матеріал
Дана розробка містить матеріали необхідні головам учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

Учнівське самоврядування

 

Картинки по запросу учнівське самоврядування


Емблема учнівського самоврядування

Державного навчального закладу

«Бердичівське вище професійне училище»

F:\самоврядування\самоврядування.jpg

 

 

 

 

 

Опис діючої моделі учнівського самоврядування училища

Соціалізація особистості сучасного учня нерозривно пов’язана з відродженням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав і свобод нашого народу, самоврядуванням,що передбачає участь молоді в усіх сферах управління суспільства та висунення молоді на керівну роботу.

А все це передбачає і новий період виховання молодого покоління.

Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – “управління суспільством”– учнівська молодь вивчає на практиці: бере участь в самоврядуванні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості.

Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній і глибоко змістовній роботі навчального закладу, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Виховання здійснюється на гуманістичній основі. Однією із особливостей гуманістичного виховання є допомога дітям у самовихованні та захисті їх від життєвих негараздів, конфліктів, самотності, а також у створенні умов для вільного розвитку духовних і фізичних потреб.

В училищі налагоджена система роботи учнівського самоврядування: у навчальних групах, в гуртожитку, бібліотеці, музеї, а об’єднує їх всіх учнівська рада училища. Потреба у самоврядуванні визріла в учнівському середовищі, зросла на їх бажанні співпрацювати з педагогічним колективом та активно включатись у навчально-виховний процес.

Головна ідея у роботі учнівського самоврядування в училищі є використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

Діюча модель самоврядуванняв училищі – це учнівська рада. Коли в училищі розробляли структуру учнівської ради, то у першу чергу враховували специфіку навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, традиції, проблеми та інтереси учнів.

Органи самоврядування є важливим компонентом виховної системи, господарями свого навчального закладу, свого життя і своїх взаємовідносин.

Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя навчального закладу учні оволодівають демократичною та організаційною культурою.

Учнівська рада – це орган самоврядування учнів, який сприяє координації і активізації роботи училища.

Мета діяльності учнівської ради:

 захист прав учнів;

 забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

 сприяння гармонійному розвитку особистості учня;

 формування в учнів навичок майбутнього організатора, керівника,

відповідальності за результат своєї праці;

 співпраця усіх підрозділів навчально-виховного процесу.

Діяльність учнівської ради спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури учнів, підвищення в учнівської молоді соціальної активності.

Основні завдання учнівської ради:

 захист прав та інтересів учнів;

 забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

 сприяння удосконаленню навчальної, наукової та творчої діяльності

учнів;

 сприяння формуванню в учнів моральних та етичних норм, виховання

патріотизму;

 пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання

вчиненню учнями правопорушень;

 сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку учнів в

гуртожитку;

 залучення учнів до участі в художній самодіяльності;

 співробітництво з органами учнівського самоврядування інших

навчальних закладів;

 взаємодія з адміністрацією училища з метою сприяння забезпеченню

інформаційної, правової, психологічної, фінансової та іншої допомоги

учням;

 контроль за дотриманням Статуту, Правил внутрішнього розпорядку

навчального закладу, оперативне реагування на випадки їх порушення;

 організація та координація роботи учнівського самоврядування в

групах, гуртожитку, бібліотеці, музеї ;

 виховання в учнів дбайливого ставлення до власності училища.

До учнівської ради може бути обраний кожен учень, який дотримується правил поведінки та добросовісно виконує обов’язки члена учнівської ради.

Учнівська Рада обирається на звітно-виборчій конференції учнів на початку навчального року. Голова ради та її заступник обирається закритим голосуванням.

Рада працює за планом, який координує роботу усіх його структур.

Щороку складається план роботи учнівської ради. В плані враховуються побажання учнівських груп. Згідно розкладу виховної роботи №2 засідання учнівської ради проводяться 1 раз на місяць – в третю середу кожного місяця о 15.30.

На засіданнях учнівської ради заслуховуються звіти голів секторів про проведену роботу, обговорюються організаційні питання діяльності секторів.

Голова учнівської ради входить до складу стипендіальної комісії, ради з профілактики правопорушень, є членом педагогічної ради училища.

Учнівська рада організовує не лише роботу, а й відпочинок учнів, влаштовує цікаві та корисні екскурсії. Учні відвідали Київ (Ботанічний сад, Пирогово), Карпати, Кам'янець-Подільський, Хотин, Умань, Львів.

В учнівській раді широко розвинений волонтерський рух.

Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення і реалізації себе, допомога людям. Волонтери розгорнули просвітницьку роботу серед учнів через проведення інформаційних кампаній на різну тематику, проведення тренінгових занять не лише для учнівської молоді, а й для батьків та педагогічних працівників.

Співпраця адміністрації з учнівським самоврядуванням допомагає краще, оперативніше розв’язувати поточні питання навчально-виховного процесу.

Учнівське самоврядування в училищі – педагогічно-доцільний спосіб організації учнівського колективу. Це організація, яка складається з учнів, створюється учнями і існує для учнів. А учні, які є членами учнівського самоврядування, проходять перші кроки управлінця, самовдосконалюються, стають більш відповідальними, мобільними, завзятими; формується їх особистість. Учні вчаться демократії, співробітництву, мистецтву жити і працювати в колективі. Робота в учнівській раді допомагає багатьом учням адаптуватися в цьому світі, реалізуватися у професії, дає змогу бути конкурентоспроможним на ринку праці, допомагає визначитися в житті.

Учнівське самоврядування спонукає учнів до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу, є реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному спілкуванні учнівської молоді, їх підготовки до розбудови громадянського суспільства нашої України.

Учнівська рада училища є не тільки навчальним, а й організаційно культурним осередком. Робота учнівського самоврядування базується на принципах:

 самостійності у вирішенні питань в рамках своїх повноважень,

закріплених у Статуті навчального закладу;

 відповідальності органу учнівського самоврядування перед виборцями,

членами колективу, педагогічним колективом, батьками;

 різноманітності форм організації учнівського самоврядування;

 системності планування та реалізації намічених програм і проектів;

 консультативно-педагогічної підтримки дорослими (координаторами,

педагогами, спеціалістами тощо).

Учнівська рада складається із постійно діючих секторів:

 

 


Структура учнівського самоврядування

Державного навчального закладу

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Учнівське самоврядування в училищі складається з шести центрів.

Представники інтелектуально-навчального центру допомагають у підготовці учнів до уроків, організації їх самоосвіти. Проводять роботу по відтворенню історичного літопису училища, сприяють проведенню уроків, зустрічей із ветеранами та цікавими людьми, допомагають викладачам у проведенні предметних декад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:________________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Інтелектуально-навчальний центр

 

 

Представники центру дисципліни і порядку, який є одним із головних в системі самоврядування, здійснюють контроль за відвідуванням уроків учнями, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог, проводять випуск стіннівок та акцій з правової освіти учнів та з боротьби зі шкідливими звичками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: ________________________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Центр дисципліни і порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: ______________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", заступник голови Центру дисципліни і порядку

 

 

Представники волонтерського центру організовують роботу волонтерських загонів, які допомагають дітям-сиротам, малозабезпеченим, людям похилого віку, ветеранам праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: ________________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Волонтерський центр

Представники центру здорового способу життя організовують оздоровчу просвітницьку діяльність, залучають учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму, організовують та проводять заходи та акції з профілактики та подолання шкідливих звичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: _________________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Центр здорового способу життя

Представники інформаційного центру постійно вивчають думку учнівського колективу про життя в училищі, висвітлюють молодіжні новини в засобах масової інформації, проводять конкурси на кращі стіннівки та плакати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: __________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Інформаційний центр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: _________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", заступник голови Інформаційного центру

 

Представники центру молодіжного дозвілля організовують цікаве і різноманітне життя учнів, члени центру допомагають в організації традиційних свят, розважальних програм, проведенні виставок, подорожей та екскурсій, залучають учнів до творчих справ, надають допомогу в роботі гуртків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: _________________, член Учнівської ради ДНЗ "Бердичівське  ВПУ", очолює Центр молодіжного дозвілля

 


 

СПИСОК ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ «БЕРДИЧІВСЬКЕ ВПУ»

з\п

ПІП

Дата народження

Адреса

Телефон

Група

Центр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦІЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Картинки по запросу герб і прапор україни

 

 

 

 

 

 

 Розділ І. Загальні положення.

Стаття 1.

Учнівське самоврядування Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне училище» складають: Президент, Парламент, Заступник Президента та 6 спеціальних комісій: навчальна, з питань дисципліни і порядку, з охорони здоров’я та спорту, культури та корисних справ та прес-центр.

Стаття 2.

Вибори Президента та членів Парламенту проводяться за принципом загального рівного прямого виборчого права відкритим голосуванням.

Стаття 3.

Вибори є рівними: кожен виборець має один голос.

                Розділ 2. Закон учнівського самоврядування.

Стаття 1.

Учнівське самоврядування – є незалежним, демократичним та правовим органом. Це добровільна організація учнів, заснована на людських моральних принципах взаємоповаги.

Стаття 2.

Утвердження її забезпечення прав і обов’язків є головним обов’язком учнівського самоврядування.

Стаття 3.

Органи учнівського самоврядування здійснюють свої повноваження згідно Статуту та відповідними законами Конституції.

Стаття 4.

Статут учнівського самоврядування має найвищу юридичну силу. Закони та інші документи приймаються на основі Статуту і повинні відповідати йому.

Стаття 5.

Правовий порядок групується на засадах, відповідно до яких ніхто не може робити те, чого не передбачено Статутом.

Стаття 6.

Символи учнівського самоврядування є Гімн та Герб.

                Розділ 3. Закон про президента учнівського самоврядування.

Стаття 1.

Президент учнівського самоврядування обирається на 1 рік шляхом виборів із числа лідерів груп.

Стаття 2.

Президент учнівського самоврядування обирається відкритим голосуванням на засіданні всіх членів парламенту учнівського самоврядування.

Стаття 3.

Президент приступає до виконання своїх обов’язків наступного дня після його обрання.

        Розділ 4. Закон про права та обов’язки Президента учнівського самоврядування.

Стаття 1.

Президент є гарантом прав учнів в училищі.

Стаття 2.

Радниками Президента є заступники Президента та керівники і члени комісій.

Стаття 3.

На засіданні командирів груп обираються керівники комісій, Президент безпосередньо коригує і спрямовує їх роботу.

Стаття 4.

Президент співпрацює з дирекцією училища згідно Статуту училища.

Стаття 5.

Актив учнівського самоврядування організовує і проводить свята, вечори відпочинку, ініціює проведення благодійних акцій.

Стаття 6.

Президент повинен бути присутнім на засіданнях ради профілактики училища, гуртожитку, стипендіальної комісії та виступати на захист учнів.

Стаття 7.

Президент може зупинити рішення Ради учнівського самоврядування і домогтися його перегляду.

Стаття 8.

 

Президент звітує перед Радою щотижня. Рада учнівського самоврядування може оголосити імпічмент Президента в разі невиконання своїх обов’язків.

Стаття 9.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

               Розділ 5. Закон про вибори Президента учнівського самоврядування. Загальні положення.

Стаття 1. Основні засоби виборів Президента.

Президент обирається членами учнівського самоврядування, шляхом відкритого голосування.

Строк повноваження Президента – 1 рік.

Стаття 2. Загальні вибори Президента.

Вибори Президента є загальними. Право голосу на виборах президента училища мають члени учнівського самоврядування, тобто командири груп.

Документом, яким підтверджується особистість Президента училища є:

протокол виборів Президента;

Клятва Президента.

Стаття 3. Пряме виборче право.

Вибори Президента є прямими. Учні безпосередньо обирають Президента.

Стаття 4. Вільні вибори.

Участь учнів училища у виборах Президента є добровільним. Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах.

Вибори Президента є вільними. Виборцю забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь – яких дій, що перешкоджають вільному формуванню, та вільному виявленню волі виборців, забороняється.

Стаття 5. Особисте голосування.

Кожний виборець голосує на виборах Президента особисто.

Стаття 6. Право бути обраним.

Президентом училища має бути обраний учень училища, який:

володіє державною мовою;

навчається в навчальному закладі не менш 2-х років;

має характер лідера і може бути лідером.

Одна і та сама особа не може бути Президентом більше двох разів.

Стаття 7. Право випускання кандидата на пост Президента.

Група може висунути лише одного кандидата з числа учнів групи на пост Президента.

               Розділ 6. Закон про раду учнівського самоврядування.

Стаття 1.

Волевиявлення учнів здійснюється через вибори.

Стаття 2.

Рада учнівського самоврядування є вищім органом, голова якої є Президент училища.

Стаття 3.

Єдиним органом законодавчої влади є парламент – Рада учнівського самоврядування. До Ради учнівського самоврядування входять комісії, які складаються з командирів всіх груп, з яких обираються керівники комісії та її члени.

Стаття 4.

Парламентська Рада обирається один раз на рік. Засідання проводиться відкрито.

Стаття 5.

Повноваження Ради припиняється у день відкриття засідання нового складу.

Стаття 6.

З числа командирів груп відкритим голосування обирається Рада Парламентської республіки, яка складається з 6 комісій.

                   Розділ 7. Закон про управління училищним самоврядуванням.

Наказом директора за кожною комісією закріплюється педагог – консультант.

                 Розділ 8. Закон про права та обов’язки членів учнівського самоврядування.

Стаття 1. Члени учнівського самоврядування мають право:

на самореалізацію;

обирати і бути обраними у керівні органи училищного самоврядування;

проявляти активність і самостійність в організації життя учнівського самоврядування;

послідовно відстоювати свої права.

              Розділ 9. Закон про прогули та запізнення в училищному самоврядуванні.

Стаття 1.

Прогул – це неявка на уроки без попередження і відкритого пояснення причин, або неявка без документального підтвердження причин неявки.

Стаття 2.

Якщо у учня училища є причини пропустити урок, він повідомляє про це класного керівника, куратора, майстра виробничого навчання, командира групи.

Стаття 3.

Запізнення – це поява учня училища у класі після того, як викладач почав урок, без попередження і відкритого пояснення причин, або без такого пояснення після закінчення пари.

Стаття 4.

Прогул і запізнення – це вчинки що ображають гідність і марнують час викладача і учнів, тому за це винуватці повинні відпрацьовувати.

 

 

Конституцію прийнято учнівським самоврядуванням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Картинки по запросу конституція органів учнівського самоврядування картинки

 

 

 

Розділ І. Загальні положення.

1.1. Учнівське самоврядування ДНЗ «Бердичівське ВПУ» - добровільне об’єднання осередків учнівських колективів (груп), метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення спільних інтересів учнів училища.

1.2. Учнівське самоврядування керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про освіту» та «Про професійно-технічну освіту», чинним законодавством, даним Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування навчального закладу утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності зокрема.

1.4. Виконавчим органом самоврядування у навчальному закладі є Рада учнівського самоврядування.

1.5. Координує роботу Ради заступник директора закладу з виховної роботи,  безпосередню відповідальність за якість роботи Ради несе керівник гуртка відповідного напрямку.

1.6. Учнівське самоврядування взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками учнів, педагогічними колективами та профспілковим комітетом.

Розділ ІІ. Мета та завдання.

2.1. Головною метою діяльності учнівського самоврядування училища є об’єднання підлітків для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2. Головним завданням учнівського самоврядування училища є:

підвищення соціальної активності молодого покоління, формування в учнів організаторських вмінь;

здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів учнів;

забезпечення активного залучення учнів до участі в роботі органів учнівського самоврядування училища.

2.3. Для досягнення зазначених завдань члени учнівського самоврядування здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни навчання та праці, підведення підсумків навчально-виробничої діяльності групи за тиждень, місяць тощо;

контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і Правил внутрішнього розпорядку училища;

організовують чергування учнів по самообслуговуванню; домагаються зразкового порядку та чистоти в приміщеннях навчального корпусу та гуртожитку;

проводять контроль за організацією харчування учнів, приймають участь в організації і проведенні оздоровчих заходів;

допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази училища;

організовують контроль за збереження обладнання училища: навчальних кабінетів і майстерень, підручників і наочних посібників, будівель училища тощо;

допомагають в організації і проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіади, оглядів, конкурсів, КВК, оглядів художньої самодіяльності, концертів тощо;

допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції;

виходять з пропозиціями до керівництва училища про заохочення учнів за успіхи у навчанні, досягненнях у виробничій діяльності та громадському і спортивному житті училища; надають пропозиції керівництву училища щодо притягнення учнів до відповідальності за порушення правил поведінки.

Розділ ІІІ. Керівні органи учнівського самоврядування.

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування - конференція старост учнівських груп, які збирають не менше одного разу на рік. В навчальних групах – збори Ради учнівського самоврядування - один раз на місяць або за потребою.

Позачергові збори скликаються на вимогу Ради учнівського самоврядування або керівництва училища.

3.2. До виключної компенсації конференції старост учнівських груп входить:

затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту учнівського самоврядування;

вибори Голови Ради учнівського самоврядування, його заступника, та членів Ради, яка складається з старост навчальних груп;

розгляд та затвердження звітів Ради;

прийняття рішення про вибори, перевибори Ради;

оцінка діяльності Ради.

Конференція можуть вирішити інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.3. Час і місце проведення конференції оголошується не пізніше як за тиждень до їх скликання. В навчальній групі збори проводяться згідно плану роботи.

3.4. Рада учнівського самоврядування є керівним органом самоврядування в училищі.

3.5. Голова Ради учнівського самоврядування та його заступник обираються з числа старост навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосів терміном до 1 року і має право:

скликати позачергове засідання Ради;

представляти інтереси Ради учнівського самоврядування в стосунках з керівництвом навчального закладу, брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються учнів;

у межах своєї компетенції давати доручення та розпорядження, обов’язкові для всіх членів Ради;

здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього Статуту.

3.6. До компетенції Ради учнівського самоврядування належить:

представлення та захист інтересів учнів у взаємостосунках з керівництвом училища;

скликання загальних зборів учнів, затвердження порядку денного;

керівництво діяльністю навчальних груп в межах компетенції, яка визначається цим Статутом.

3.7. Голова Ради учнівського самоврядування узгоджує роботу за окремими напрямками, які входять до компетенції Ради.

. Розділ IV.Функції та повноваження Ради

4.1.Засідання Ради  проходить один раз  на  місяць, а за потребою частіше.

4.2.Зібрати позачергове засідання Ради має право голова Ради (у разі відсутності голови - один із заступників).

4.3.Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів у присутності не менше двох третіх її складу і є обов'язковими до виконання усіма учнями .

4.4.Рішення Ради вводяться в дію протоколами, підписаними головою Ради.

4.5.Повноваження Ради:

визначає основні напрямки роботи, затверджує Статут Ради, вносить до нього зміни, доповнення, затверджує програму діяльності новообраного голови та членів Рад;

затверджує план роботи Ради на навчальний рік;

обирає Голову та заступників голови;

заслуховує звіти Голови, заступників дає оцінку їх діяльності;

може висловити недовіру голові Ради та заступникам із їх подальшою відставкою;

обирає делегатів для роботи у  обласних органах самоврядування учнівської молоді та інших молодіжних форумах;

ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Ради, прийнятих нею до розгляду;

розглядає пропозиції, рекомендації, зауваження, подані членами Ради ;

формує комісії, визначає їх функції, структуру та повноваження;

при наявності вакантних місць - вводити до свого складу нових членів;

розглядає та вирішує конфліктні ситуації;

гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного  учня  забезпечується регулярною інформацією членів Ради  на класних зборах, через інформаційний стенд.

Розділ V. Функції та повноваження голови Ради

5.1.Голова Ради - найвища посадова особа в системі посадових осіб учнівського самоврядування  училища.

5.2.Голова обирається на засіданні Ради,  виконує свої повноваження до моменту вступу на посаду новообраного голови.

5.3.Повноваження голови Ради:

представляє інтереси та виступає від імені учнівського самоврядування училища  на обласних зборах, конференціях із питань учнівського самоврядування;

видає розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма членами Ради;

головує на засіданнях Ради;

скликає і забезпечує проведення засідань Ради;

призначає голів комісій та контролює їх роботу;

разом зі своїми заступниками  здійснює керівництво поточною роботою Ради;

розподіляє обов'язки між членами Ради, контролює їх роботу;

підписує рішення, прийняті Радою, надає доручення від свого імені;

звітує про роботу перед Радою;

співпрацює з дирекцією училища, батьківським комітетом,  громадськими організаціями,   іншими установами та організаціями з питань, визначених даним Статутом;

виносить на розгляд Ради питання щодо покращення навчання та дозвілля учнів  училища;

має право вето щодо рішень Ради;

забезпечує якісне і своєчасне виконання рішень Ради;

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю учнівського самоврядування.

5.4. Повноваження голови Ради припиняються у разі:

складання повноважень за особистою заявою на засіданні  Ради;

відставки шляхом висловлення недовіри членами Ради у разі порушення даного Статуту або недобросовісного виконання своїх обов'язків шляхом відкритого голосування, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість складу Ради;

завершення навчання в  навчальному закладі.

Розділ VI. Права та обов'язки членів Ради

6.1.Заступник:

є правою рукою Голови;

за відсутності Голови виконує його обов’язки;

очолює сектор;

допомагає Голові виконувати його обов’язки;

готовий перейняти обов’язки Голови.

6.2.Членом Ради є представник органів  самоврядування класних  колективів, який має хороші успіхи у навчанні, бере активну участь у громадському житті училища, користується авторитетом і повагою серед учнівської молоді, обраний на загальних зборах учнівського самоврядування училища  та дотримується даного Статуту.

6.3.Члени Ради зобов'язані:

брати участь у засіданні Ради;

особисто відповідати за основні напрямки роботи у Раді;

звітувати на засіданнях  про свою роботу у Раді.

6.4.Члени Ради мають право:

брати участь у виборах і бути обраними до Ради;

брати участь в управлінні діяльністю Ради, у визначенні основних напрямків діяльності комісій Ради;

обговорювати всі планові та поточні питання, вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Ради;

брати участь у всіх заходах Ради, виступати з доповідями та повідомленнями;

вільно виходити з Ради;

здійснювати інші права, визначені Статутом.

6.5. Членство припиняється рішенням голови Ради:

за власним бажанням члена Ради;

за невиконання своїх обов'язків або доручень;

за недотримання умов даного Статуту;

за систематичні пропуски зборів Ради та засідань комісій без поважних причин.

Розділ VII. Рада та педагогічний колектив

7.1. Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртованості училищного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей.

7.2. Директор училища всебічно сприяє роботі Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи Ради.

7.3. Психологічна служба планує та організовує роботу комісій самоврядування, дає їм рекомендації по вдосконаленню роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов'язків.

7.4. Класний керівник (куратор) координує роботу класу та класного учнівського самоврядування, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи.

7.5. Заступник директора з виховної роботи здійснює педагогічне керівництво комісіями самоврядування: координує роботу комісій, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи.

7.6. Староста групи - голова учнівського самоврядування групи, організовує роботу учнів по виконанню рішень Ради та зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку: проведення класних зборів.

Розділ VIII. Прикінцеві положення

8.1.Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

8.2.Даний Статут вступає в силу з моменту його затвердження.

8.3.Статут  прийнятий  на загальних зборах учнів училища _________ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старости навчальних груп

2018-2019 н.р.

Група

Прізвище, ім’я учня

18 КП

 

29 ТС

 

17 К

 

28 ТС

 

16 К

 

26 ТС

Казмірчук Геннадій

27 ТФ

Кубрак Павло

 

Картинки по запросу учнівське самоврядування картинки

 

 

 

 

 

                                                                       «Затверджено»

                                                                        Президент учнівської  ради

                                                                        __________ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БЕРДИЧІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

на 2018-2019 н. р.

 

 

Картинки по запросу учнівське самоврядування картинки

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавці

1

Підготовка привітання учнівського самоврядування до Дня Знань

Вересень

Радники центрів

2

Організувати підготовку випусків училищної газети "Калейдоскоп"

Постійно

Інтелектуальний та інформаційні центри

3

Обговорення та затвердження плану роботи УР

Вересень

Члени УР

4

Проведення виборів активу груп та поновлення складу учнівської ради на 2018 -2019 н. р.

Вересень

Члени УР

5

Проведення засідань УР згідно плану

Постійно

Члени УР

6

Участь у  конкурсі на кращу навчальну групу 2017-2018 н.р.

Жовтень-березень

 Радники центрів

7

Організувати збір інформації на сайт для систематичного висвітлювання життя училища

Постійно

Інформаційний центр

8

Залучити членів гуртків художньої самодіяльності для профорієнтаційної роботи в школах міста та району

Листопад- травень

Центр молодіжного дозвілля

9

Підготовка до збору обласної Ради лідерів учнівського самоврядування державних професійно-технічних навчальних закладів Житомирської області

Листопад

Члени УР

10

Участь членів учнівської Ради училища у проведенні збору обласної Ради лідерів учнівського  самоврядування

Листопад 

Члени УР

11

Оновлення учнівського банку даних обдарованої молоді.

Постійно

Інтелектуальний та інформаційні центри

12

Організувати проведення зборів лідерів учнівського самоврядування.

Постійно

Члени УР

13

Участь лідерів учнівського самоврядування в ІІ турі Міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Т.Шевченка та П.Яцика

Грудень

Члени УР

14

Проведення просвітницької акції «Зупинимо СНІД»

«Алкоголь-стоп!»

Грудень

Члени УР

15

Участь лідерів у проведенні урочистостей до Дня Збройних Сил України

Грудень

Члени УР

16

Проведення акцій «Турбота», «Діти-дітям»

Постійно

Волонтерський центр

17

Участь лідерів учнівського самоврядування у проведенні олімпіад із загальноосвітньої підготовки

Грудень

Інтелектуально – навчальний центр

18

Робота та участь лідерів учнівського самоврядування з підготовки та проведення новорічно-різдвяних свят

Грудень-січень

Центр молодіжного дозвілля

19

Підготовка звіту щодо проведеної діяльності учнівського самоврядування за перший семестр навчального року

Січень

Члени УР

20

Проведення училищного конкурсу «Учень року-2019»

Січень

Члени УР

21

Підготовка до участі в учнівських олімпіадах із спец. дисциплін

Лютий

Члени УР

22

Участь у проведенні загальноучилищного конкурсу

«Таланти ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»-2019»

Березень

Члени УР

23

Участь в конкурсі «Малюнки на асфальті»

Квітень

Члени УР

24

Участь в акції «Патріотична хвиля »

Лютий-Квітень

Члени УР

25

Участь у зборі лідерів учнівського самоврядування області.

Квітень- травень

Члени УР

26

Проведення   волонтерських заходів

Постійно

Волонтерський  центр

27

Прийняти участь у загальноміських заходах до Дня фізкультури та спорту.

Вересень

Центр здорового способу життя.

28

Висвітлювати роботу учнівської ради на засіданні методичної комісії класних керівників.

Постійно

президент УР

29

Сприяти організації та проведенню заходів до дня всіх закоханих

Лютий

Волонтерський та центр молодіжного дозвілля

30

Бесіда за круглим столом «Ми – лідери училища»  зустріч учнів та адміністрації

1раз у квартал

президент УР

31

Провести анкетування серед учнів ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище» «Я і училище»

Листопад

інформаційний центр

32

Організувати участь груп у святкуванні Дня працівників освіти.

Жовтень

Члени УР

33

Участь у конкурсі фотоматеріалів

Жовтень

Члени УР

34

Проведення огляду-конкурсу «У пошуках нових зірок»

Листопад

Центр молодіжного дозвілля

35

Організувати і провести місячник екології

Квітень 

Члени УР

36

Сприяти проведенню уроків зустрічей із ветеранами праці, творчими особистостями

Постійно

Члени УР

37

Проведення тижня толерантності

Листопад

Радники центрів

38

Прийняти активну участь у конкурсі зимових скульптур.

Грудень

Центр молодіжного дозвілля

39

Допомога викладачам у підготовці та проведенні предметних декад

Протягом року

Радники центрів

40

Допомога у підготовці спортивно-розважальних заходів до Дня Збройних Сил України

Грудень

Центр здорового способу життя

41

Провести тиждень учнівського самоврядування

Грудень

Радники центрів

42

Провести благодійну акцію до Дня Святого Миколая для учнів – сиріт та ветеранів праці.      

Грудень

Волонтерський  центр

43

Проведення гала-концерту конкурсу  «У пошуках нових зірок»

Грудень

Центр молодіжного дозвілля

44

Проведення конкурсів  новорічних газет,ікебан та ялинкових прикрас

Грудень 

Радники центрів

45

Участь в акції «Діти-дітям»:благодійні концерти,збір подарунків для малозабезпечених родин

Постійно

Волонтерський центр

46

Підготовка та проведення новорічних свят

Грудень

Центр молодіжного дозвілля

47

Організувати святкові поздоровлення колядників, щедрувальників для ветеранів праці та соціальних партнерів училища

Січень

Волонтерський та центр молодіжного дозвілля

48

Підсумкове засідання УР з виконання планів за 1 півріччя

Січень

Члени УР

49

Провести конкурс  стінгазет До Дня закоханих

Лютий

Інформаційний центр

50

Провести розважальний конкурс «Серця двох» до дня святого Валентина

Лютий

Центр молодіжного дозвілля

51

Провести конкурси «Міс та Містер училища - 2019»

Лютий-березень

Центр молодіжного дозвілля

52

Провести спільні профорієнтаційні заходи з школами міста.

Лютий–травень

Члени УР

53

Організувати розважально-виховні заходи до Дня 8 березня:

- підготувати святковий концерт,

- взяти участь у вітанні мам та бабусь

Березень

Центр молодіжного дозвілля,

 

54

Організувати виступ профорієнтаційної бригади.

Березень- травень

Радники центрів

55

Прийняти активну участь у роботі засідання клубу «За здоровий спосіб життя»

Жовтень-березень

Інформаційний центр,центр здорового способу життя

56

Участь у акціях «Дерево здоровя », «Міняємо цигарку на цукерку», «Квітка толерантності»

Протягом року

Члени УР

57

Прийняти активну участь у проведенні Дня відкритих дверей для випускників шкіл міста та району.

Квітень, жовтень

 

радники центрів

58

Провести виховний захід «Дзвони Чорнобиля»

Квітень

Інформаційний центр

59

Організація  та проведення Дня відкритих дверей

Травень

Члени УР

60

Провести заходи до Дня перемоги у Другій світовій війні

Травень

Члени УР

61

Організувати роботу волонтерських загонів(допомога ветеранам війни та праці, учасникам АТО)

Постійно

Волнтерський центр

62

Провести День здоров’я

Травень

Центр здорового способу життя

63

Участь у проведенні тренінгів «Лідер»

Постійно

Радники центрів

64

Проведення рейдів «Урок», «Ні-курінню»

Постійно

Центр дисципліни і порядку,здорового способу життя

65

Участь у підготовці та проведенні випускного вечора

Червень

Радники центрів

66

Підсумкове засідання УР з виконання планів за ІІ півріччя

Травень

Члени УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
29 січня 2019
Переглядів
996
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку