Матеріали про проведення Тиждня правознавства у школі.

Про матеріал

Матеріали про проведення заходів відповідно Тиждня правознавства. Розробки - Турніру правознавців, сценарій лінійки, зразки анкет.

Проблема правого захисту родини й дитинства вже тривалий час перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти, адже діти потребують особливої уваги внаслідок їхньої вразливості, фізичної та розумової незрілості. Саме тому в 1989 р. ООН затвердила один важливий документ — Конвенцію про права дитини, в основу якої покладено принципи Декларації прав дитини 1959 р. В Україні ця Конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 р.

Перегляд файлу

 

 

 

ТИЖДЕНЬ ПРАВОЗНАВСТВА

У ГАЙВОРОНСЬКОМУ НВО  №1

«ЗШ – ГІМНАЗІЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

 

 

 

 

                                                                          Підготувала та провела:

                                                                           Учитель історії та права

                                                                                 Семко Наталія Григорівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 н. р.

План

 1. Всеукраїнський урок права. (9 -а, 9-б, 10 класи)
 2. Анкета «Чи знаю я свої права?». (9 -а, 9-б, 10 класи)
 3. Турнір правознавців. (10, 11 класи)
 4. Сценарій правової лінійки "Конвенція ООН про права дитини"
 5. Зустріч з представниками  «РБ» та «Безкоштовна правова допомога» та проведення круглого столу на тему «Права дітей»

 (9, 10, 11 класи)

 1. Участь у Районному брейн – рингу «Знавці прав» між учнями 9 класів Гайворонських міських шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Чи знаю я свої права?»

 

1.      В  яких нормативно-правових актах записані права людей та дітей?

2.      Як називається право, яке визначене невід’ємним правом кожної дитини.

3.      Які права, що належать вам, ви знаєте?

4.      Назвіть ваші обов’язки, як учня так і громадянина України.

5.      Чи вважаєте Ви, що Ваші права порушуються? Якщо так, то які?

6.      Якщо Ваші права порушуються, то де це відбувається найчастіше?

а). в навчальному закладі;

б). в інших державних установах;

в). в сім'ї;

м.) серед друзів;

д). в громадських місцях (у магазині, транспорті тощо);

е). інше____________________________________________.

7.      Хто зобов’язаний забезпечити виконання ваших прав?

8.       Хто б, на вашу думку, міг би допомогти в захисті Ваших прав?

- Держава;

- Сім'я;

- Психолог;

- Друзі;

- Адвокат;

- Міліція;

- Спеціальна служба;

- Вчитель;

- Ніхто;

- Не знаю.

9.      Які невирішені проблеми і труднощі є у сучасних школярів?

- Проблеми у відносинах з вчителями;

- Великі навантаження в школі;

- Алкоголізм, куріння, наркозалежність в середовищі дітей та підлітків;

- Сирітство, бездоглядність, безпритульність дітей.

- Психологічні проблеми;

- Фінансові проблеми;

- Проблеми в спілкуванні з однолітками;

- Нерозуміння з боку батьків;

- Незнання власних прав;

- Немає ніяких проблем;

- Не знаю.

10.  Як ви вважаєте, чи потрібна спеціальна служба, яка займається консультуванням і захистом прав дітей?

а.) так б). немає в) все одно.

 

 

ТУРНІР ПРАВОЗНАВЦІВ

 Перед початком турніру зал прикрашається учнівськими малюнками, газетами з правової тематики, відомими висловами, облаштовується граль­ний майданчик (три гральних місця). У грі беруть участь учні 9,10,11 класів (по одному переможцю предметних олімпіад у 9, 10, 11 класах — загалом дев'ять учнів). .

Хід гри

Ведучий . Добрий дня, шановні друзі ! Ми раді вітати всіх вас у нашому залі. У гімназії розпочався сезон інте­лектуальних змагань. Сьогодні на нас чекає захоплююча гра-конкурс еру­дитів із правознавства «Найрозумніший».

Дозвольте представити вам членів журі: директор, юрист, учителі правоз­навства. На нашій грі присутні також адвокати команд, які будуть захищати права та інтереси учасників гри. Це вчителі правознавства. Зараз запрошую на сцену команди для привітання. (Вихід команд, привітання — кожен член команди стисло розповідає про себе.)

Прошу учнів зайняти свої місця на гральному майданчику. (Учасники турніру займають свої місця.)

 

Конкурс 1. Юридичний марафон.

Вам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів кожного учасника. (Більша кількість балів надає право обирати номер ситуації для наступного конкурсу.)

Запитання для учнів 

 

І ГРУПА

1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. 

2.Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа? 

3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин? 

4. Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? 

5.Соціальні відносини, що регулюються нормами права. 

6.Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. 

 7. Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі закину. 

8. Держава, у якій забезпечені охорона та захист основних прав людини.

 9.Як кваліфікуються дії, учинені з метою захисту інтересів прав осо­би, що захищається шляхом завдання шкоди тому, хто робить замах, якщо такі дії були обумовлені необхідністю негайного запобігання замаху на життя? 

10.Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внут­рішніх функцій держави?

 

 

 

 

 

II ГРУПА

1. Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям. 

2.Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і не­сти юридичні обов'язки.

3.Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків? 

4.Федерація — це форма правління чи державного ... Що далі? 

 5. Як називаються дії, учинені для усунення небезпеки, що загрожує ін­тересам держави, суспільства, особи, якщо ця небезпека не могла бути усунена іншими засобами й заподіяна шкода менша, ніж відвернута. 

6.'Нормативні акти, що стосуються конкретного випадку, особи. 

7. Чи настає відповідальність-за правопорушення, скоєне через необе­режність? 

8. Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки

її вина не буде доведена. 

 9. Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі?

10.Як називаються закони, що вносять зміни та доповнення до Консти­туції? 

III ГРУПА

1. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою?

 2. Особливо небезпечний вид правопорушення.

3.Будь-яке суспільне небезпечне протиправне, винне діяння чи без­діяльність, що спричиняє юридичну відповідальність.

4.Особа, що вчинила правопорушення.

5. Спосіб систематизації законодавства, унаслідок чого створюються ко­декси.

6.Нормативно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому порядку

7.Способи зовнішнього вираження та закріплення юридичних норм.

8. Монархія належить до форм правління чи .форм політичного режиму?

9.Яка влада здійснює в державі правосуддя?

10. У порядкування чинних нормативних актів, приведення юридичних

норм у єдину систему.

 І ГРУПА

І.Як називається основний міжнародний документ про права дитини?

2. Чи є ознакою держави наявність податкової системи?

3.Яка галузь,права регулює стосунки між дітьми та батьками?

4.Біпатриди — це особи без громадянства чи з подвійним громадянс­твом?

5.Хто в Україні очолює виконавчу владу?

6. Що має більшу суспільну небезпеку — злочин чи проступок?

7. Яким є мінімальний вік призову на військову службу?

8. Скільки областей в Україні?

9.Учинення правопорушення у стані алкогольного сп'яніння пом'як­шує чи обтяжує вину?

10. Який вид відповідальності настає за порушення трудової дисципліни?

II ГРУПА

 1. Основний Закон держави.

2.Система загальнообов'язкових правил поведінки людей, що встанов­лені й охороняються державою.

3.Україна — демократична чи недемократична держава?

4.Як називається служба для громадян, що за релігійними переконан­нями не можуть проходити військову службу?

5. У якому році Україна стала незалежною державою?

6. Апатрид — особа без громадянства чи з подвійним громадянством?

1. Кримінальна відповідальність настає за проступок чи злочин?

8. Із якого віку людина може брати участь у виборах?

9. Які міста в Україні мають спеціальний статус?

10.Хто в Україні здійснює законодавчу владу?

 

III ГРУПА

І.Як називається основний міжнародний документ, що захищає права людини?

2.Яка галузь права регулює майнові та деякі немайнові відносини?

3. Особи, що мають стійкий правовий зв'язок із певною державою?

4. Хто в Україні є головою держави?

5.Назвіть мінімальний вік, із якого настає кримінальна відповідаль­ність

6.Який вид відповідальності настає за порушення правил для пішо­ходів?

7.Хто здійснює правосуддя в Збройних Силах України?

8. Усенародне голосування з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

9. Особа, що вчинила злочин, — суб'єкт чи об'єкт злочину?

10.Право автора на опублікування, поширення твору під своїм ім'ям,

псевдонімом чи анонімно.

 

І ГРУПА

1.Коли відзначається День юриста?

2.Угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав чи обов'язків.

3. Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні.

4.Яка галузь права регулює відносини, пов'язані із забрудненням ат­мосфери?

5.Хто очолює Кабінет Міністрів України?

6.Як називаються особи, яким не виповнилося 18 років?

7.Що таке державний Герб, Гімн, Прапор?       

8. Чи можуть брати участь у виборах негромадяни України?

9. Який вид відповідальності настає за ухилення від військової служби? 

10.Чи можна виносити на референдум питання прийняття бюджету? 

 

 

 

 

II ГРУПА

1. Коли відзначається День прав людини? 

2.Як називається вид угоди, у якій беруть участь дві чи більше сторін?

  З.Чи можна в шлюбі мати роздільне майно? 

4.Назвіть основний закон, що регулює правовідносини в освіті

5. Хто автор музики Державного Гімну України? 

6.Служба в Збройних силах України — право чи обов'язок? (/ те, й інше.)

7. Чи можна на референдум виносити питання внесення змін до Консти­туції України? 

8. Чи потрібна згода батьків нареченої для укладання шлюбу? 

9.Як називається запізнення на роботу без поважної причини,більше

ніж на три години? 

10.Яка відповідальність настає за порушення правил рибальства? 

 

III ГРУПА

1. Коли відзначається День Конституції України?  

2. Назвіть найвищу виборну посаду в Україні. 

3. Який вид відповідальності настає за втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх? 

4. Мінімальний вік вступу до шлюбу чоловіків. 

5.Який вигляд має Державний Герб України? 

6.Яким є термін служби в Збройних силах України? 

7.До якого органу треба звертатися при порушенні прав людини? 

8.Як називається письмовий трудовий договір, що укладається на пев­ний термін? 

9.Чи можна позбавити громадянства особу, що вчинила тяжкий зло­чин? 

10.Сукупність усіх нормативно-правових актів, що діють у певній де­ржаві. 

 

Конкурс 2. Юридична консультація.

Уявіть, що ваша мрія здійснилася, і ви вже юристи. Зараз до вас при­йдуть громадяни, щоб отримати правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту. Повна правильна від­повідь — 5 балів. За доповнення до відповіді — від 1 до 3 балів.

Ситуації 1

 1. Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину. Ад­міністрація магазину вимагає від жінки відшкодування збитків.
 2.    Хлопець, бажаючи похизуватися своєю силою, підняв подругу на руки і за її згодою тримав за огорожею балкона. Хлопець не втримав дівчину, і вона впала з 5 поверху, унаслідок чого дістала складні пере­ломи. Було порушено кримінальну справу.

     3. Громадянин К. їхав на власній машині з роботи додому. Його зупини­ла група людей і попросили відвезти до лікарні пораненого хлопця. Він відмовився, оскільки дуже поспішав. Друзі пораненого відібрали в нього машину й повезли хлопця до лікарні. Громадянин К. звер­нувся до міліції про викрадення автомобіля. 

Ситуації 2

 1. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той по­обіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився

    2.Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він              вия­вився неякісним. 

3.Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 10000грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна донька помер­лого, 83-річна мати та брат померлого (40 років). 

 

Ситуації 3

1.17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. 

 1. Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 год. і 5 хв. Він попросив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи. 
 2. На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Бригадир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням. 

 

Конкурс 3. Юридичний рахунок.

Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі — уміти швидко рахувати. Хто швидше впорається із завданням, отримує З бали. Час на виконання — 1 хв.

 

Завдання 1

Мінімальний вік участі громадян у виборах + Вік отримання паспорта громадянином - Вік повної дієздатності - Вік мінімальної дієздатності + Вік настання правоздатності особи = 1

 

Завдання 2

Мінімальний вік Президента України - Мінімальний вік кандидата до Верховної Ради - Максимальний термін повноважень Президента + Термін повноважень депутата Верховної Ради (один) + Мінімальний термін прожи­вання на території України для обрання президентом = 18

 

Завдання 3

Робочий час для осіб віком від 16 до 18 років — Вік повної адміністра­тивної відповідальності — Вік повної кримінальної відповідальності + Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини — Вік часткової адміністративної відповідальності = 0

 

 

 

 

 

Конкурс 4. Юридичний семафор.

 

Завдання 1

Установити види юридичної відповідальності.

1. Керування автомобілем у нетверезому стані. 

2. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин. 

3.Несплата комунальних послуг. 

4.Поява на роботі в нетверезому стані. 

5.Пошкодження бібліотечної книги. 

6. Крадіжка державного майна

7.Продаж наркотичних засобів. 

8. Безквитковий проїзд у транспорті. 

9. Запізнення на урок. 

 10.Пошкодження парти в школі

Завдання 2

Установити види прав людини.

1.Право на працю. 

2. Право на користування досягненнями національної культури. 

3.Право на участь у виборах. 

4.Право на відпочинок. 

5. Право на життя

6. Право на громадянство. 

1. Право на підприємницьку діяльність. 

8. Право на безпечне довкілля. 

9. Право на повагу до гідності. 

 10. Право на житло. 

Завдання 3

Установити назви правоохоронних органів. Куди звернутися в певних ситуаціях?

І.Ви стали свідком ДТП. 

2.Вашого батька звільнили з роботи, а він уважає це незаконним і хоче отримати консультацію. 

3. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, побили. 

4. Вашого родича звинувачують у злочині. 

5.Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані.

  6.Ваші батьки укладають угоду та хочуть перевірити її законність. 

7. Ви почули в сусідньому будинку постріли та крики. 

8. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину, і з ним грубо пово­дилися. 

9. Ви знайшли в себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на

Снаряд

 Далі відбувається підбиття підсумків гри та нагородження переможців.

 

 

 

Сценарій правової лінійки "Конвенція ООН про права дитини"

 

 Учитель. Кожна людина є особливою та неповторною. Життя їй даєть­ся один раз, і прожити його потрібно гідно, щоб залишити після себе добрий слід. Зараз ви ще діти. Хто ви на дереві життя? Поки ви що — листочки, які згодом переростуть у коріння і дадуть початок новим поколінням.

Дитинство — це найбільш безтурботна та прекрасна пора в житті кожної людини. Саме в цей період людина формується фізично, психічно, інтелек­туально, здобуває та отримує необхідні знання та навички. У цей період для дітей мають бути створені всі умови для їхнього життя та повноцінного роз­питку. Щоб досягти цієї мети, і дитина, і родина, у якій вона виховується, мають перебувати під правовим захистом держави.

Проблема правого захисту родини й дитинства вже тривалий час перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти, адже діти потребують особливої уваги внаслідок їхньої вразливості, фізичної та розумової незрілості. Саме тому в 1989 р. ООН затвердила один важливий документ — Конвенцію про права дитини, в основу якої покладено принципи Декларації прав дитини 1959 р. В Україні ця Конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 р.

 

Учень 1. Держави-учасниці цієї Конвенції, уважаючи, що, згідно з принципами, проголошеними в Статуті ООН, визнання властивої людині гідності, рівних і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забез­печення свободи, справедливості й миру на землі...

 

Учень 2. Беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогресу й покращенню умов життя при більшій свободі...

 

Учень 3. Визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними в них правами та свободами без якої б то не було різниці :ш такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народ­ження або інші обставини...

 

Учень 4. Нагадуючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особливе піклування та допомогу...

 

Учень 5. Упевнені в тому, що родині як основному осередку суспіль­ства і природному-середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння, із тим щоб вона могла повністю покласти на себе зобов'язання в межах суспільства...

 

Учень 6. Визнаючи, що дитині для повного й гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в родинному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння...

 

Учень 7. Уважаючи, що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності й солідарності...

 

Учень 8. Беручи до уваги, що необхідність у такому особливому за хисті дитини була передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 р. і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопа­да 1959 р., і визнана в Загальній декларації прав людини, у Міжнародному пакті про громадянські й політичні права, а також у статутах і відповідних документах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займа­ються питаннями благополуччя дітей...

 

 Учень 9. Визнаючи важливість міжнародного співробітництва для покращення умов життя дітей у кожній країні, зокрема, у країнах, що розвиваються, уклали Конвенцію про права дитини.

 

Учитель. Головні завдання Конвенції — забезпечення дітей особливим піклуванням і допомогою, надання необхідного захисту, сприяння родини як основному осередку, у якому росте й виховується дитина. Для повного та гармонійного розвитку дитина має зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння. Дитина має бути вихована в мирі, гідності, свободі, рівності та солідарності.

Але, на жаль, у наш час багато учнів не знають про свої права. Не знають про них і їхні батьки. Права дітей часто порушуються, а ми не знаємо, куди потрібно звернутися по допомогу.

      Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

 3.  Діти мають право на відпочинок і дозвілля, брати участь в іграх і розважальних заходах, відповідно до їхнього віку.

 4.  Діти мають право створювати дитячі організації відповідно до їхнього віку.

 

 Учитель. Отже, завершуючи нашу розмову, ще раз назвемо ваші права, закріплені в Конвенції про права дитини.

 

 1.Право на життя та ім'я.

 2.Право на освіту.

 3.Право на охорону здоров'я.

 4.Право на охорону від утручання в особисте життя.

 5.Право на зростання та виховання в родині.

 6.Право на захист від жорстокого ставлення та насильства.

 7.Заборона дискримінації дітей.

8.Право на користування благами соціального забезпечення.

 9.Право мати та вільно висловлювати свої погляди.

10.Право на спілкування.

 11.Право на відпочинок.

 12.Право захисту своїх інтересів у суді.

 13.Право на захист від наркоманії, примушення до бойових дій, залучення до примусової праці!

 Існує й багато інших прав, які ви маєте знати й реалізовувати щодня. Але пам'ятайте: ваші права не мають порушувати права інших людей. Ці права гарантуються державою. Із віком у вас з'являються обов'язки та відповідальність: Існує також багато законів, у яких закріплюються ваші обов'язки. Незнання законів не звільняє вас від відповідальності.

 

docx
До підручника
Основи правознавства (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням основ правознавства) 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
1 березня 2018
Переглядів
1392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку