2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

МАТЕРІЛИ для проведення предметних тижнів з предметів природничо-математичного циклу

Про матеріал

Розробки уроків………………………………………………………………………

Похідна та її застосування…………………………………………………………..

Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень…………..

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму…………………………………………………………………………………

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини…………………………………………………………………

Розробки позакласних заходів……………………………………………………..

Математичний турнір………………………………………………………………..

Біологічний брей-ринг……………………………………………………………….

Це не магія-це наука…………………………………………………………………

Фізика – наука практична……………………………………………………………

Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carmanainsworthhappenings.com/wp-content/uploads/2013/10/shutterstock_110462222-1.jpg

 

ЗМІСТ

Розробки уроків………………………………………………………………………

3

Похідна та її застосування…………………………………………………………..

4

Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень…………..

16

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму…………………………………………………………………………………

 

24

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини…………………………………………………………………

 

36

Розробки позакласних заходів……………………………………………………..

41

Математичний турнір………………………………………………………………..

42

Біологічний брей-ринг……………………………………………………………….

50

Це не магія-це наука…………………………………………………………………

59

Фізика – наука практична……………………………………………………………

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКИ УРОКІВ

http://inf.rv.ua/uploads/posts/2012-12/1355860642_pas.png

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fs1.ppt4web.ru/images/1487/82692/640/img10.jpg

 

Розробила

Викладач математики

Чупринська Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 р.

Тема уроку:  « Похідна та її застосування»

Мета уроку:       

● узагальнити і систематизувати знання з вивченого розділу;

● ознайомити учнів з різними типами прикладних задач та методами їх

розв’язання за допомогою похідної;

● розвивати творче і логічне мислення, вміння аналізувати;

● виховувати волю та наполегливість у досягненні кінцевого результату;

вміння раціонально використовувати робочий час.

Завдання уроку:

● продовжити формування і закріплення навиків розв’язування задач з

використанням похідної;

● формувати в учнів уміння подолати труднощі у навчанні;

● адаптація гімназистів у новій психологічній обстановці;

● виховання бережливого ставлення до комп’ютерної техніки та

мультимедійної дошки.

Обладнання: інтерактивна  дошка, комп’ютери, роздаткові картки, картки самоконтролю.

Тип уроку:   закріплення основних знань, формування вмінь і навичок.

Структура уроку

1.Організаційний момент.

2.Формулювання мети, завдань уроку та мотивація навчальної діяльності учнів.

3. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

4.Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань.

5.Рефлексія набутих знань. Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

Хід уроку

1.Організаційний момент:

 

● привітання ;

● перевірка готовності учнів до уроку ;

● об’єднання учнів у три групи відповідно рівня навчальних досягнень.

2.Формулювання мети, завдань уроку та мотивація навчальної діяльності учнів.

На попередніх уроках ви засвоїли одне із найважливіших понять алгебри і початків аналізу – це поняття похідної. За допомогою похідної ми досліджували і будували графіки функцій, знаходили найбільше і найменше значення функції на відрізку, складали рівняння дотичної. І, мабуть, у вас виникало питання: « А навіщо?»

Видатний академік О. М. Крилов сказав: «Рано чи пізно всяка правильна математична теорія знаходить своє практичне застосування в тій чи іншій справі».

А чи знаходить своє практичне застосування похідна? І наш урок повинен бути відповіддю на це запитання.

Отже, мета сьогоднішнього уроку – за допомогою мультимедійних технологій систематизувати і узагальнити знання про похідну, показати її застосування до явищ дійсного світу, підготуватися до тематичної контрольної роботи. Тема нашого уроку: «Похідна та її застосування».

Ви об’єднались у три групи. Кожна група повинна виконати: тестову роботу за комп’ютером, самостійну роботу з індивідуальними картками і роботу з учителем. Така робота знадобиться вам у майбутньому, так як ви цього року випускники і попереду на вас чекає багато випробувань. Сьогодні ви теж пройдете деякі з них, адже слово «test» в перекладі з англійської мови означає «випробування», самостійна робота – це шлях до успіху, адже китайська мудрість каже: «Покажи мені - і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я навчуся», але не забувайте, що в житті потрібно мати друзів, партнерів. І тут я хочу згадати слова Г. С. Сковороди: «Учитель і учень ростуть разом. Немає нічого, щоб не долалось би їх працею».

Отже, налаштовуємо себе на плідну роботу. Тож будьте уважні, активні, старанні. А епіграфом  уроку будуть слова академіка Крилова:

Рано чи пізно всяка правильна математична теорія

знаходить своє практичне застосування

в тій чи іншій справі.

3. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Нашу роботу почнемо з перевірки домашнього завдання. Вдома ви повинні були дослідити кількість коренів рівняння, що містить параметр, розв’язати задачу проблему і повторити теоретичний матеріал про похідну.

1.Дослідницька задача

Користуючись графіком функції  f(x)=x4-4x2+3, установіть, скільки коренів має рівняння f(x)=а залежно від значень параметра а

2.Побудувати графік функції у=1/(х²+1).

Даний графік має незвичайну назву – «Локон Марії-Аньєзі».

3. Актуалізацію наших знань проведемо під девізом: «Хай живе теорія!»

1)Вікторина: «Що? Де ? Як ? Чому? »

1.Що таке похідна ?

2.Де використовують поняття похідної?(поняття похідної використовують в природничих,

соціальних, економічних науках).

3.Як охарактеризувати похідну з геометричної точки зору?

4.Чому дорівнюють похідні суми, різниці двох функцій?

5.Що таке похідна з механічної точки зору?

6.Де саме можна використовувати похідну при розв’язуванні завдань з параметрами?

7.Як називається операція знаходження похідної?

8.Чому дорівнюють похідні добутку, частки двох функцій?

У математиків існує своя мова – мова формул. Перевіримо як ви володієте математичною мовою.

2) Вікторина «Знайди помилку – прикрась ялинку»

3) Використовуючи принцип гри в «Доміно», розмістити доміно так, щоб дане твердження описувало властивість точки х0.

4.Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань.

1 етап

Група В

Учні 1 групи (з високим рівнем навчальних досягнень) виконують роботу за комп’ютером.

Тест

1.Знайдіть похідну функції f(χ)=5/χ:

А) f ' (χ)=-20/χ;             Б) f ' (χ)=-20/χ;             В) f ' (χ)=5/(4χ);             Г) f ' (χ)=5/(4χ)

2.Знайдіть похідну функції f(χ)=5:

А) f ' (χ)=2·5;                Б) f ' (χ)=2 χ ·5;          В) f ' (χ)=2 χ ·5;          Г) f ' (χ)= 5;

3. Тіло рухається по координатній прямій за законом S(t)=3t²-2t+1 (переміщення вимірюється в метрах, час – у секундах). Чому дорівнює швидкість тіла через 3 с після початку руху?

А) 16 м/с;                      Б) 17м/с;                       В) 18 м/с;                       Г) 20 м/с.

4. На рисунку зображено графік функції у= f(χ) і дотичну до нього в точці з абсцисою χ۪۪۪.

Знайдіть f ' (χ).

А) √2/2;                       Б) 1;                               В) √3;                   Г) знайти неможливо.

5. Знайдіть абсцису точки графіка функції  f (χ)=χ²+4χ , у якій дотична до цього графіка паралельна прямій у=10χ-6.

А) 3;                              Б) -1;                              В)7;                       Г) -5.

6. Диференційована функція у= f(χ) визначена на множині дійсних чисел. На рисунку зображено графік функції у= f ' (χ). Скільки проміжків зростання має функція у= f(χ) ?

А) жодного;          Б) один;        В) два;           Г) визначити неможливо.

7. Скільки точок екстремуму має функція f(χ)=1/4· χ-2/3· χ³+8?

А) одну;                Б) дві;            В) безліч;      Г) жодної.

8. Диференційована функція у= f(χ) визначена на множині дійсних чисел. На рисунку зображено графік функції у= f ' (χ). Знайдіть точки максимуму функції у= f(χ).

А) -2;                     Б) 2;               В) 0;              Г) визначити неможливо.

Група Д

Учні 2 групи (з достатнім рівнем навчальних досягнень) працюють самостійно з індивідуальними картками (максимум 9 балів).

1 варіант

1.Знайти проміжки зростання і спадання та екстремуми функції f(x)=8/3·x³+11x²-6x+4.

2.Знайти найбільше і найменше значення функції f(x)=x-2√x на відрізку [0;4].

2 варіант

1.Знайти проміжки зростання і спадання та екстремуми функції f(x)=16x³-15x²-18x +6.

2.Знайти найбільше і найменше значення функції f(x)= 4√x-x на відрізку [0;16].

Група С

Учні 3 групи (з середнім рівнем навчальних досягнень) працюють з учителем, розв’язуючи задачі на мультимедійній дошці.

2. Напевно ви погодитесь зі мною, що можна й потрібно для задач брати приклади з довкілля. Є дуже багато задач, взятих з життя. Існує легенда, що 825 р. до н. е. фінікійська царівна Дідона , вирішила оселитися з невеликим військом на узбережжі Туніської затоки. Тамтешній король погодився продати їй ділянку землі, обмежену «шкурою бика». Дідона не розгубилася. Вона розрізала шкуру на тоненькі смужки. Але перед нею постало питання, яку форму потрібно надати мотузці, щоб обмежити шкурою бика найбільшу площу. Якщо ж ця територія прямокутник, то які його розміри?

Задача

Які розміри матиме прямокутник найбільшої площі, периметр якого 22 км ?

Висновок: можливо таким способом було засновано Карфаген.

Учні першої групи завершують роботу за комп’ютером, отримують оцінки. Учні другої групи обмінюються зошитами з сусідами по парті, перевіряють роботи, користуючись ключем відповідей, виставляють оцінки. Учням третьої групи оцінки оголошує учитель за результатами їх роботи. Всі оцінки вносяться в картку самоконтролю.

2етап

Група С. Учні 3 групи  виконують тести за комп’ютером.( максимум 6 балів)

Тест

 1. Виберіть правильне твердження:

а) (х5)'=5х6

б) (х5)'=5х4

в) (х5)'= х4

г) (х5)'=5х5


 1. Виберіть правильний запис формули знаходження похідної частки:

а) (U/V)'=U'/V'

б) (U/V)'=(UV-U'V')/V2

в) (U/V)'=(U'V-V'U)/U2

г) (U/V)'=(U'V+V'U)/V2


 1. Виберіть правильну відповідь для знаходження (x4-x2)':

а) Це похідна частки

б) (x4-x2)'=(x4)'+(x2)

в) (x4-x2)'=4x3+2x

г) (x4-x2)'=4x3-2x


 1. Відомо, що похідна деякої функції f(x) має такі знаки, як на малюнку: знак f'                                           +                                          -

                          2                                      3

а)Функція зростає на проміжку (-∞;2);
б) функція зростає на проміжку (3;∞);

в) функція зростає на проміжку (2;3);

г) немає такого проміжку, де дана функція зростає.

 1. Задано функцію f(x)=1/x4. Які з тверджень правильні?

а)(1/х4)'=4/х5

б) (1/х4)'=-4/х5

в)f(1)=4

г) f(1)=-4


 1. Тіло рухається прямолінійно вздовж осі х так, що координата тіла змінюється за формулою х(t)=5t2+1. Які з тверджень правильні?
    а) Швидкість тіла можна обчислити за формулою V(t)=x'(t)
    б) швидкість тіла можна обчислити за формулою  V(t)= 5t+1
    в) через 1 секунду швидкість тіла буде 11 м/с
 2. Задано складену функцію f(u(x)): f(x)=(7x+1)5. Виберіть правильні твердження:
   

  а) Для заданої функції u(x)=7x+1;
  б) ((7x+1)5)'=5u∙ (7x+1)';
  в) ((7x+1)5)'=35 ∙ (7x+1)4
 г)  ((7x+1)5)'=5 ∙ (7x+1)


 1. Задано функцію f(x)=-x³ + 3x. Які з тверджень правильні?
    а) f(x)=0 тільки при х=1
    б) задана функція має дві критичні точки
    в) на області визначення знаки похідної та поведінка заданої функції будуть такими, як на малюнку.
   

Знак f`(x)       -                               +                               -

Поведінка f(x)                             
                                       -1                           1                

 

г) графік заданої функції має такий вигляд:
                                                                 у

 

 

                                                       

                                                           -1      0       1      х

Відповіді до тесту:


 1. б ( 1 б.)
 2. в ( 1 б.)
 3. г ( 1 б.)

 1. в ( 1 б.)
 2. б ( 1 б.)
 3. а, г ( 2 б.)
 4. б, в ( 2 б.)

 1. б, в ( 2 б.

 


 


Група В

Учні 1 групи працюють самостійно з індивідуальними картками.(максимум 12 балів)

1 варіант

1.Число 20 подати у вигляді суми двох доданків так, щоб сума квадрата першого і куба другого була найбільшою.

2.Дослідити функцію та побудувати її графік: f(x)= f(x)=x³-3x.

2 варіант

1. Число 52 подати у вигляді суми двох доданків так, щоб сума подвоєного першого і квадрата другого була найменшою.

2.Дослідити функцію та побудувати її графік: f(x)= x³-12x.

Група Д

Учні 2 групи працюють з учителем, розв’язуючи задачі на мультимедійній дошці..

Всі оцінки учні знову вносять в картки самоконтролю, підводиться підсумок 2 етапу.

3 етап

Група С

Учні 3 групи виконують самостійну роботу з індивідуальними картками.(максимум 6 балів)

1 варіант

1.Знайти проміжки зростання і спадання та екстремуми функції f(x)=2x³-6x-3.

2.Знайти найбільше і найменше значення функції f(x)=x³-3x²+1  на відрізку [1;3].

2 варіант

1.Знайти проміжки зростання і спадання та екстремуми функції f(x)=x³-3x+3.

2.Знайти найбільше і найменше значення функції f(x)=x³+3x²+1  на відрізку [-1;1].

Група Д

Учні 2 групи  виконують роботу за комп’ютером.( максимум 9 балів)

1. Знайдіть похідну функції f(χ)= χ³/3+ χ²/2:

А) f ' (χ)= χ²/3+ χ/2;         Б) f ' (χ)=3χ²+2 χ ;          В) f ' (χ)= χ²+ χ;         Г) f ' (χ)= χ³+ χ².

2. Знайдіть похідну функції f(χ)= tg4χ:

А) f ' (χ)=1/cos²4x ;           Б) f ' (χ)=4/cos²4x ;       В) f ' (χ)=ctg 4x ;    Г)  f ' (χ)=4ctg 4x.

3. Тіло рухається по координатній прямій за законом S(t)=t³ (переміщення вимірюється в метрах, час – у секундах). Чому дорівнює швидкість тіла через 2 с після початку руху?

А) 16 м/с;                      Б) 12м/с;                       В) 18 м/с;                       Г) 13м/с.

4. На рисунку зображено графік функції у= f(χ). Користуючись графіком, порівняйте f ' (χ) і f ' (χ).

А) f ' (χ)> f ' (χ);      Б) f ' (χ) <f ' (χ);       В) f ' (χ)= f ' (χ);        Г)порівняти неможливо.

5. Скільки критичних точок має функція у= f(χ), Д(f)=R, графік якої зображено на рисунку?

А) 2;        Б) 3;       В) 4;       г) жодної.

6. Яке рівняння має дотична до графіка функції f(χ)=(3х+4)/(х-3) у точці з абсцисою х=2?

А) у=13х-36;           Б) у=-х-8;          В) у=-13х-36;            Г) у=-13х+16.

7. Задано складену функцію f(u(x)): f(х)=(3х-2). Виберіть правильне твердження:

А) для заданої функції u(x)=3х+2;                      Б) ((3х-2)) '=5u(3х-2);

В) ((3х-2)) '=15(3х-2);                                           Г) ((3х-2)) '=5(3х-2);

Група В

Учні 1 групи працюють з учителем, розв’язуючи задачі на мультимедійній дошці.

 1. При яких значеннях параметра а функція f(x)=x³-3аx²+3(а²-1)x+1 не має точок екстремуму поза відрізком [-2;4].

В економіці є дуже багато задач, які розв’язуються за допомогою похідної. Розглянемо одну з них.

2

Підказка :продуктивність праці в момент t – це похідна об’єму виробленої продукції за час: U'(t) – це і є економічний зміст похідної.

Всі оцінки учні знову вносять в картки самоконтролю, підводиться підсумок 3 етапу.

 

5.Рефлексія набутих знань. Підсумок уроку.

Отже, наш урок підходить до завершення. А підсумуємо ми його за допомогою вправи

Я бачу групи працювали добре. А тепер згадайте з яким досвідом ви прийшли сьогодні на урок. Відчуйте його значення для вас. Додайте до нього ту інформацію, яку ви здобули  зараз на уроці. Об'єднайте всі ці знання в одне ціле і при потребі використайте на контрольні роботі.

Хочеться віднітити, що сьогодні на уроці ніхто з вас не працював байдуже, і якщо у когось не все получилося – не падайте духом:

«Для зупинки немає причин,

йди не спіша,

в світі не має таких вершин,

щоб ти не здолав».

6.Домашнє завдання записане на мультимедійній дошці.

Повторити пп.7 – 15.

Група В: №13.31; 15.5; 15.7(2,4).

Група Д: №13.32; 15.4(3,5); 15.6.

Група С: №13.23; 15.2(2,5); 15.4(1).

Висновок

Підсумовуючи, зауважимо, що уроки, які проводяться із використанням комп’ютера, мультимедійного проектора та мультимедійної дошки – це однин із найважливіших результатів інноваційної роботи сучасної школи. Впроваджуючи такі технології в практику, вчителю вдається зробити урок пізнавальним,  розвиваючим,  творчим. Отож така форма роботи позитивно впливає на емоційний стан школярів,  підвищується ефективність їх навчання. Це дає змогу використовувати можливості учнів ефективніше, передбачає використання нестандартних форм занять, вміння поділитися життєвим досвідом, співпрацювати з учнями різнорівневих груп. На такі уроки  учні завжди чекають з нетерпінням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlineslovari.com/photos/nauchno_tehnicheskiy_entsiklopedicheskiy_slovar/mendelizm1.jpg

 

 

  Розробила

викладач біології

Лібіченко Ю.В.

 

 

 

 

2016 р.

Тема. Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень.

Мета: сформувати поняття про  генетику як науку, що вивчає  спадковість і мінливість організмів; почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття; розкрити набір методів генетичних досліджень; розкрити сформульовані Г.Менделем закони успадкування ознак (три закони).

Розвивати уміння  вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами, що утворені від іноземних мов; уміння порівнювати основні біологічні закономірності (спадковість, мінливість) та їхнє значення для процесів життєдіяльності організмів а також уміння порівнювати та робити висновки і узагальнення.

Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Основні поняття та терміни: ген, алельні гени, домінантна і рецесивна ознаки, генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота, генетика, генофонд, гібрид, гібридологічний метод, схрещування,  генеалогічний метод, популяційно-статистичний метод, цитогенетичний метод, близнюковий метод, біохімічний метод, закони успадкування ознак, рекомбінація,  моногібридне схрещування, дигібридне схрещування, решітка Пеннета.

Концепція заняття: спираючись на наявні знання у студентів про спадковість та мінливість, підвести до розуміння основних генетичних понять. Розповісти про те, як виникла наука генетика, що є її предметом, які методи вона використовує для вивчення явищ спадковості й мінливості і яке місце посідає в системі біологічних наук.

Міжпредметні зв ́язки: історія, медицина.                                                                                                                                                       Обладнання: підручники, малюнки, таблиці генетичної символіки, законів

 Г. Менделя, комп’ютер, проектор.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

                                               ХІД ЗАНЯТТЯ

І.  Організація студентів до заняття

ІІ. Актуалізація опорних знань

    Бесіда

 • Які властивості живих організмів ви знаєте?
 • Яку роль відіграють спадковість і мінливість?
 • Яку роль відіграє ДНК?
 • Яку будову має хромосома?
 • Що таке ген?
 • Яка наука вивчає явища спадковості й мінливості?

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

  Прослухайте розповідь і визначте мету заняття: - у 1914 р. в Англії ремонтували собор. Роботами керував нащадок першого герцога Шрюсбері Джона Табольта, похованого у цьому соборі у 1453 р. Джон Табольт був історичною постаттю. Він воював проти Жанни Д’арк і загинув від ран. Чотирнадцять поколінь віддаляли Рицаря ХV ст. від його нащадків початку ХХ ст.  Нащадок розкрив гробницю. Те, що в ній лежав Табольт сумнівів не було. На кістках були ушкодження, що свідчили про рани, згадувані літописцями. Про встановлення портретної схожості не могло бути і мови. І тут виявився неспростований доказ спорідненості, більш надійний, аніж засвідчені нотаріусом генеалогічні документи, на одному з пальців скелета дві фаланги зрослися в одну. Нащадок порубаного французами герцога радісно простягнув свідкам, що були присутні під час розкриття гробниці, свою руку з розчепіреними пальцями. На тій самій руці, що й у скелета, ті самі дві фаланги вигляділи як одна. Їх зростив домінантний ген, фенотипів прояв якого в медицині називають симфалангією.

Поставити проблемне запитання:- про яку властивість живих організмів йшла мова і чи можна її змінити, порушити чи знищити?

Отже, сьогодні на занятті ми будемо говорити про генетику як науку, методи генетичних досліджень, досягнення Г. Менделя. Ці знання ви зможете використати у своїй професійній діяльності при вивченні курсу « Я і Україна» теми « Рослини- живі організми», « Тварини- живі організми».

ІV. Повідомлення теми і мети заняття        

V. Осмислення та усвідомлення  нового навчального матеріалу

  План

 1. Основні генетичні поняття.                 
 2. Методи генетичних досліджень.
 3. Г. Мендель та його дослідження.
 4. Закон одноманітності гібридів І покоління. Закон розщеплення ознак. Закон незалежного комбінування станів ознак.

1. Кожна наука має свій предмет і методи його вивчення. Генетика- не виняток. Що ж є предметом вивчення науки генетики?( вивчає гени, спадковість і мінливість організмів, передачу ознак від покоління до покоління, розмноження організмів, вплив середовища й генотипу на організми). Отже,  генетика вивчає процеси зберігання, передачі, реалізації та зміни спадкової інформації на всіх рівнях організації живого.

Пригадайте рівні організації живого.

На кожному з них є генетична проблематика і генетичні  науки:

 • молекулярний рівень- молекулярна генетика;
 • клітинний рівень- цитогенетика;
 • організмовий рівень- генетика розвитку, генетика конкретних організмів;
 • надорганізмені  системи- популяційні генетика, еволюційна генетика, тощо.

Отже, генетика – це наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.( запишіть в конспект)

Назву « ген» запропонував англійський вчений У. Бетсон у 1906 році. Новий етап у розвитку генетики повязаний з імям  Томаса Моргана та його учнів. Підсумком їх досліджень стало створення  хромосомної теорії спадковості, яка вплинула на подальший розвиток біології в цілому. Головні завдання сучасної генетики:

 • механізми зберігання і передачі генетичної інформації від батьків потомству;
 • способи і шляхи реалізації цієї інформації у вигляді ознак і властивостей організмів;
 • різноманітність типів, причин і механізмів мінливості всіх живих істот;
 • взаємозв’язки процесів спадковості і мінливості як рушійних факторів еволюції органічного світу.

  Елементарною одиницею спадковості є ген. Ген- це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, що визначає спадкові ознаки організмів. Він кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного типу РНК або ж взаємодіє з білком. Алельні гени- це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) в хромосомах однієї пари та визначають різні стани певної ознаки. Алельні гени можуть бути домінантними і рецесивними. Алель, який в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого ним  стану ознаки, називають домінантним, а той, що не проявляється- рецесивним.

Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини або організму, називають генотипом. Унаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля формують фенотип- сукупність усіх ознак і властивостей організму.

Спадковість- це властивість живих організмів передавати свої ознаки і особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів.

Мінливість- здатність живих організмів набувати нових ознак та їх станів у процесі індивідуального розвитку.

2. У вирішенні теоретичних і практичних генетичних проблем залежно від рівня організації живої матерії учені застосовують відповідні методи досліджень:                                                         

- гібридологічний метод- полягає у схрещуванні організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак. Нащадків, одержаних від такого схрещування, називають гібридами. Гібридизація лежить в основі гібридологічного аналізу- дослідження характеру успадкування  станів ознак за допомогою системи схрещувань;                            

- генеалогічний метод полягає у вивченні родоводів організмів;

- популяційно- статистичний- дає можливість вивчати  частоти зустрічальності алелей у популяціях організмів, а також генетичної структури популяцій;

- цитогенетичний- ґрунтується на дослідженні особливостей хромосомного набору ( каріотипу) організмів;

-  біохімічний виконується для діагностики спадкових захворювань;

- близнюковий – вивчення однояйцевих близнят, з’ясовуючи роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особин;

- метод дерматогліфіки ґрунтується на вивченні рельєфу шкіри на пальцях, долонях і поверхні підошв. Малюнок цей індивідуальний для кожної людини він встановлює ступінь спорідненості людей;

- метод культивування нестатевих (соматичних) клітин людини поза організмом дає можливість вирішувати різні питання генетики людини, які неможливо розв’язати на цілісному організмі. Тому клітини для досліджень беруть з різних органів і тканин. В основному крові, шкіри, червоного кісткового мозку та вирощують їх на штучних поживних середовищах;

- з досягненнями молекулярної біології пов’язані методи генетичної інженерії, допомогою яких учені виділяють з організмів окремі гени або синтезують їх штучно, також перебудовують певні гени і вводять їх у геном іншої клітини чи організму.
  3. Як відомо, основні закономірності спадковості, встановив видатний вчений Грегор Мендель. Успіху його роботи сприяв вдалий вибір об’єкта досліджень- гороху посівного.

Робота з біографією вченого

Обговорення:

 • Де навчався Г. Мендель?
 • Коли стало відомим імя вченого?
 • Чим займався Г.Мендель?
 • В якому році Мендель розпочав експерименти з горохом?
 • Чому Мендель обрав для дослідження саме горох?

 ( відеофрагмент).

Чисті лінії- це генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів й отримані у результаті самозапліднення або самозапилення. Гомозиготною- називають диплоїдну або поліплоїдну клітину, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена. Гетерозиготною називають диплоїдну або поліплоїдну клітину, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена.

Застосовуючи  гібридологічний метод, Мендель виділяв одну, дві і більше ознак і простежував їх у фенотипах кількох поколінь.

Робота з таблицею генетичної символіки.

Для запису результатів схрещування у генетиці використовують спеціальні символи. (Р(парентс- батьки), F( філіала-діти),

Закон “чистоти гамет”: кожен організм дістає один ген від матері, другий від батька:  

Отже, висновок такий: кожна з гамет не може одночасно нести 2 алельних гени.
  Розповідь про цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості:http://pti.kiev.ua/uploads/posts/2011-11/1320269174_image.jpg
- гомозигота  - АА – за домінантною ознакою,

 - аа – за рецесивною ознакою.

- гетерозигота – Аа.

Отже:
- соматичні клітини мають набір хромосом 2n, тобто алельні гени парні;
- гомозиготна особина може продукувати лише один сорт гамет, а гетерозиготна – два.

4. Робота з таблицею «Закони Г. Менделя»

Моногібридне схрещування: у фенотипі гібридів першого покоління завжди проявляється один із двох  станів ознак – домінантний.

 

відеофрагмен

 У подальшому Мендель схрестив гібриди першого покоління. Їх нащадки дали 8023 насінини, з яких 6022 мали жовтий колір, а 2001- зелений. Отже, знову з’явились насінини зеленого кольору. Ця закономірність дістала назву закону розщеплення: при схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їх нащадків спостерігалось явище розщеплення ознак: у фенотипі чверті гібридів ІІ покоління проявився рецесивний, а?- домінантний стан ознаки.

відеофрагмент

 

 У подальших дослідах Мендель використав рослини, які відрізняються двома, чи більшою кількістю ознак. Він схрестив між собою чисті лінії гороху посівного, особини яких відповідно мали гладеньке жовте та зморшкувате зелене насіння (закон незалежного комбінування- кожна пара ознак успадковується незалежно від інших пар).

Робота з підручником.с. 45 мал.32, табл. 6 с. 46

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

відеофрагмент

VІ. Узагальнення та систематизація знань студентів

На мультимедійній дошці написані основні генетичні поняття, але без визначень.

Бліц- опитуванняhttp://pti.kiev.ua/uploads/posts/2011-11/1320269065_sm.jpg

 • Ген-……..
 •  Генотип-……
 •  Фенотип-…..
 •  Алельні гени-…..
 •  Домінантні ознаки-……
 •  Рецесивні ознаки-……
 •  Гомозигота-…..
 •  Гетерозигота-……
 •  Спадковість-….
 •  Генетика-…..

Завдання пошукового характеру

VІІ. Підсумок заняття. Оцінювання роботи студентів.

VІІІ.    Домашнє завдання.   Опрацювати конспект.

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.syl.ru/misc/i/ai/205028/923310.jpg

 

 

  Розробила

викладач фізики

Осипчук О.В.

 

 

 

 

2016 р.

Тема уроку: Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Мета уроку:організувати діяльність учнів з вивчення  будови, принципу дії та  призначення трансформатора , ознайомити учнів із   способом передавання електроенергії на великі відстані з мінімальними втратами; розвивати  науковий стиль  мислення  та творчу активність учнів; виховувати політехнічний світогляд та  формувати екологічну культуру особистості.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань

Міжпредметні зв’язки : математика,  історія,  інформатика, географія, екологія.

Обладнання: трансформатори, роздатковий матеріал,  мультимедійні презентації, мультимедійний   проектор, навчальний педагогічний програмний засіб фізика -  11, бібліотека електронних наочностей для 10 – 11 класів.

                                       Епіграф до уроку:(слайд 1)

Три шляхи ведуть до знань:

 шлях наслідування -  найлегший,

шлях роздумів найскладніший

і шлях дослідження – найцікавіший.

Конфуцій

Хід уроку

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування : (слайд 2)

 1.               Який струм протікає в  електромережі ?
 2.               Який струм називають змінним ?
 3.               Який прилад цей струм виробляє ?
 4.               На якому явищі ґрунтується дія генератора  змінного струму ?
 5.               Де виробляють змінний струм ?
 6.               Які типи електричних станцій ви знаєте ?
 7.               Які нетрадиційні способи виробництва  електроенергії вам відомі?

Презентація проекту  №1 «Виробництво електроенергії в Україні» (слайд 3)(додаток 1)

В цей же час 5 учнів виконують тести з допомогою програми

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети уроку.

Споживачами  електроенергії є підприємства, організації, великі та малі будинки, а виробляється електроенергія на електростанціях, тому виникає потреба передавати її від джерела до споживача на великі відстані. Як знизити втрати у лініях електропередач? Електрорушійна сила генераторів електростанцій велика. При передачі використовується напруга в сотні тисяч кіловольт. Але на  практиці більшість споживачів потребують електроенергію напругою 220В, а в промисловості – 360В і 600В. Напругу потрібно постійно перетворювати.  Отже перед нами два проблемні питання: (слайд 4)

 1.               Як передати енергію з  найменшими втратами?
 2.               Як перетворити напругу з високої на низьку і навпаки?  

Демонстрація досліду з понижувальним трансформатором, розміщеним в закритому ящику. Питання:Чому покази вольтметрів різні? Який пристрій понижує напругу?

 Запишіть тему уроку «Трансформатор. Виробництво, передача, та використання енергії електричного струму». (слайд 5)

 

IV. Організація діяльності учнів із засвоєння нової навчальної інформації.

Пояснення будови трансформатора. (показати розбірний трансформатор)

Трансформатор складається  осердя замкненої форми ,що виготовлене з м’якого феромагнетика, та двох обмоток, надітих на осердя . Первинна обмотка — з’єднана з джерелом змінної   напруги,  а  вторинна  обмотка  приєднана до споживача . Осердя набирається з тонких ізольованих листів  трансформаторної сталі для зменшення  вихрових струмів , які б його розігрівали .  (слайд 6)(струми Фуко)

Презентація проекту №2   « Винахідники трансформатора» (слайд 6)(додаток 2)

2.   Фізичні основи роботи трансформатора (слайд 8)

Принцип дії трансформатора засновано на явищі електромагнітної індукції.  Під час проходження змінного струму в первинній обмотці в осерді виникає змінний магнітний потік, залізне осердя передає магнітний потік від первинної  обмотки до вторинної і збуджує ЕРС самоіндукції у вторинній обмотці.  Використовуючи закон ЕМІ запишемо:

 

 

Складемо відношення

 1.               Коефіцієнт трансформації  (слайд 9)

Якщо коло вторинної обмотки розімкнене ,то таке явище називають холостим ходом трансформатора ( I= 0 ). У цьому разі напруга на  вторинній обмотці дорівнює  ЕРС на вторинній обмотці   U2=2 , а ЕРС на первинній приблизно рівна напрузі на первинній обмотці U1=1тому під час холостого ходу:

 

 

 

k – коефіцієнт трансформації 

якщо k > 1, напруга U2 < U1  трансформатор є знижувальним

якщо k < 1, то U2 > U1   трансформатор є підвищувальним

Якщо до кола вторинної обмотки  під єднати споживач струму , то  трансформатор  працюватиме під навантаженням . Струм, що появився у вторинній обмотці створює свій магнітний потік, який за правилом Ленца прагне компенсувати зміни магнітного потоку в осерді. Це призводить  до автоматичного збільшення сили струму в первинній обмотці. Збільшення сили струму у колі первинної  обмотки  відбувається за законом збереження енергії. Потужність  у первинному колі близька до потужності у вторинному колі:

 

 

Висновок: У скільки разів трансформатор зменшує напругу у стільки разів він збільшує силу струму.

Тому у понижувальних трансформаторах діаметр витків на вторинній обмотці більший ніж на первинній d2>d1 оскільки

 1. ККД трансформатора    (слайд 10)             

                           ККД трансформатора або  

 1. Застосування трансформаторів

  Презентація проекту №3   « Застосування  трансформаторів » (слайд 11)  (додаток 3)

 1. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму 

Пояснення вчителя (слайд 12, 13)

Споживачі  електроенергії є всюди, а виробляється вона порівняно в небагатьох місцях, тому виникає потреба передавати її на великі відстані .

Під час передавання електричного струму велика кількість електричної енергії йде на  нагрівання проводів . Згідно із законом    Джоуля-Ленца :

Q = I2Rt , R – опір лінії

Як знизити втрати у лініях електропередач ?

Є два шляхи :   1) зменшити опір провідників  R=, а отже збільшити  S – площу поперечного перерізу   провідника

Але для зменшення R, наприклад, у 100 разів потрібно збільшити масу проводу також у 100 разів. Зрозуміло, що не можна допустити такої великої витрати дорогого кольорового металу, не говорячи вже про труднощі закріплення важких проводів на високих щоглах і т.п.

  Або              2) зменшити силу струму , збільшивши напругу  .

 Наприклад, зменшення струму в 10 разів зменшує кількість тепла, що виділився в провідниках, у 100 разів, тобто досягається такий же ефект, що і від сторазового  збільшення маси дроту.   

Висновок:  щоб  знизити втрати   в лініях електропередач  потрібно збільшити напругу змінного струму за допомогою підвищувальних трансформаторів.

Так генератори виробляють струм напругою від 6 до 20 кВ, а трансформатори її підвищують до декількох  сотень кіловольтів. Після цього електричний струм подають на лінії електропередач.

Про шкідливий вплив ЛЕП: Особливо сильний вплив для здоров'я надають високовольтні лінії електропередач(ЛЕП). Напруженість поля безпосередньо під ЛЕП сягає часом десятків кіловольт на метр.

 Дослідження засвідчили, що  біологічний вплив ЛЕП залежить від тривалості перебування людини у електричному полі. Найбільш уразлива нервова система. Після неї  можуть бути розлади роботи  серцево-судинної системи,зміни у складі крові.  Вченими встановлено потенційна небезпека перебування людини,в електричному полі,напруженість якого за 25 кВ/м. У зоні ЛЕП небажано гуляти,кататися на лижах,особливо дітям .

 На місцях споживання електроенергії за допомогою знижувальних трансформаторів напругу зменшують і далі електроенергія передається по низьковольтним лініям передач.  Біля будинків знаходяться трансформаторні будки,  у  яких  напруга змінного струму зменшується за допомогою знижувального трансформатора до 220 В і подається  в електромережу.

Використання електроенергії.

Сучасна цивілізація немислима без широкого використання електроенергії.

     А) промисловість — 56%   

     Б)  металургія — 21%  

     В)  побут – 12%

     Г)  транспорт – 7%

    Д)  сільське  господарство  – 4%

V. Узагальнення і систематизація вивченого.  (слайди 14-18)

Самостійна робота учнів в групах

Дати відповіді на питання:

1. Який прилад використовують для перетворення змінного струму та напруги?

А) генератор         Б) трансформатор              В) вольтметр

2.  Чи змінює трансформатор частоту змінного струму ?

А) ні                         Б) так                    В) змінює, якщо він навантажений

3.Яке числове значення має коефіцієнт трансформації у підвищувальних трансформаторах ?

А)   k=1                    Б )  k<1                В)  k>1

4. Ви придбали електроприлад , розрахований на напругу 110В , а в мережі напруга 220 В,   з яким       коефіцієнтом  трансформації  вам потрібно підключити до мережі трансформатор , щоб електроприлад не перегорів ?

А)  k= 0,5                Б)   k=  3                       В) k= 2

5. З якою метою під час передачі електроенергії на великі відстані підвищують напругу змінного струму ?

А) щоб збільшити потужність струму

Б) щоб зменшити втрати енергії на нагрівання проводів ліній електропередачі

В) для запобігання перевантаження  генератора   

Розв’язати   задачу, якщо буде час.

Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора  для підвищення напруги від 220 В  до 11000В, якщо в первинній обмотці 20 витків? Який коефіцієнт трансформації ?

                                    

                                                                          

 

VI. Домашнє завдання . (слайд 19)

§ 40, вправа 22 (задача 1);

повторити основні величини,формули та закони з теми « Електромагнітне поле»

 

 VIІ. Підведення підсумків уроку, оцінювання (слайд 20)

 

Додаток 1

Проект  №1 «Виробництво електроенергії в Україні»

Сучасний розвиток суспільства нерозривно пов'язаний зі зростанням темпів виробництва енергії. На сьогодні 6 млрд.  людей на Землі споживають більше 12 млрд.  кВт енергії за  рік, тобто в середньому 2млрд.  кВт на людину . Тому темпи зростання виробництва енергії перевищують нині темпи приросту населення на Землі.

На сьогодні Україна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Енергетика України складається з 15 ТЕС, 5 АЕС, 8 ГЕС та нетрадиційних джерел енергії, а саме 78 малих ГЕС, 27 СЕС, 13 ВЕС, 2 біоенергетичних  станцій.

ТЕС виробляють — 48% енергії, АЕС—33%,ГЕС—12%, а решту –7% альтернативні джерела енергії.

Які ж переваги та недоліки кожної з них ?

Теплові ЕС. ККД ТЕС складає 35-55%.

Переваги:

1) дешеві у будівництві;            

2) близьке розташування біля споживача

3) різні види органічного палива (вугілля, нафту , газ)

4) виробляють тепло для опалення міст  

Недоліки:

1) хімічне забруднення  повітря (карбон (ІV) оксид, сполуки  Нітрогену,    свинцю)                       

2) згорає кисень, виділяється вуглекислий газ, що веде до «парникового ефекту»

3)  кислотні дощі

4) сильне теплове забруднення води

5) невідновне пальне 

6)шумове забруднення навколишнього середовища                                

 ТЕС ,що працюють на вугіллі, викидають в атмосферу більше радіоактивних речовин, ніж АЕС тієї ж потужності. Високий ризик для життя людини становить  видобування кам’яного вугілля у шахтах.

Атомні ЕС. ККД АЕС складає 30%

Переваги:                                             

 1.       великі запаси пального
 2.       Немає хімічних забруднювачів

Недоліки:

 1.       проблема утилізації ядерних відходів
 2.       загроза вибуху
 3.       теплове забруднення води

Гідро ЕС.ККД ГЕС складає 95%

Переваги:

 1.       дешева енергія
 2.       відтворюване джерело
 3.       не забруднюють повітря

Недоліки: 

 1.       затоплення земель
 2.       зменшення вмісту кисню, що протікає через греблю
 3.       зниження швидкості руху річок, цвітіння води
 4.       заболочування , розмивання берегів
 5.       скорочення кількості риби

В умовах складної екологічної ситуації  на Землі , перед усіма країнами світу постає завдання пошуку та запровадження нетрадиційних відновлювальних джерел енергії. Ця стратегія, розроблена  Національною академією наук і Міністерством палива та енергетики України базується на проекті                     « Енергетична стратегія України на період до 2030року».    Основні напрямки розвитку відновних джерел енергії вбачаються у використанні енергії вітру, Сонця, біоенергії, геотермальної енергії.

Вітрові ЕС. ККД  ВЕС 10%.

Популярність її використання швидко зростає. Відомо , що першу в світі вітрову електростанцію потужністю 100кВт було споруджено в Криму, біля Севастополя  в  1931 р. за проектом Юрія Кондратюка. На сьогоднішній день в Україні 13 ВЕС.

Переваги :

 •      екологічно чисте відновлювальне джерело

Недоліки :

 1. шумові забруднення
 2. велика площа
 3. нестабільність роботи

Сонячні ЕС

В недалекому майбутньому люди все більше будуть використовувати енергію Сонця. ККД СЕС 12%.

Переваги:

 •      екологічно чисте відновлювальне джерело

Недоліки:

 1.         висока собівартість  будівництва
 2.         велика площа
 3.         мала густина

 Сонячна  ЕС збудована в Криму в м. Євпаторія. Зараз в деяких місцях світу є будинки   із фотоелектричними дахами. В Україні теж є такі  розробки. Прикладом є «будинок  нуль енергії»  у Львові , а також  будинок у Києві.

Біоенергія - вироблення енергії із відходів сільськогосподарської продукції. В перспективі біомаса в Україні здатна забезпечити 50% нетрадиційних джерел енергії.

 

Додаток 2

Проект №2   « Винахідники трансформатора»

Вісімдесяті роки минулого століття увійшли в історію техніки під назвою періоду "трансформаторних битв". Таку незвичайну назву вони отримали тому, що винахід трансформатора став одним з найсильніших аргументів на користь змінного струму. А справжня битва тривала  між прихильниками постійного і змінного струмів і відображала пошуки шляхів виходу з назрілої енергетичної кризи, пов'язаної з проблемою централізованого виробництва електроенергії та передачею її на великі відстані.

Схематичне зображення майбутнього трансформатора вперше з'явилося в 1831 році в роботах Фарадея і Генрі. Проте ні той, ні інший не відзначали в своєму приладі такої властивості трансформатора, як зміна напруг і струмів, тобто трансформування змінного струму.

У 1836 році ірландський фізик Ніколас Каллан винайшов індукційну котушку. У 1838 році цей винахід повторив американський винахідник Чарльз Пейдж, але найбільшу популярність здобув німецький механік Генріх Румкорф, ім'ям якого згодом стали називати індукційну котушку.

П.М. Яблочков дочасно зрозумів роль індукційної котушки як засобу електричного поділу ланцюгів змінного струму. Навіть самим фактом патентування системи "дроблення світла" у багатьох країнах він так підкреслював важливість нової пропозиції. Бобіни, як їх тоді називали, мали однакове число витків в первинній та вторинній обмотках, сталевий сердечник був розімкненим і представляв собою стержень, на який намотувалися обмотки.

Ставало все ясніше, що система електропостачання на постійному струмі не має перспектив. З досвіду експлуатації дугових джерел світла було встановлено оптимальна напруга. Радіус електропостачання не перевищував декількох сотень метрів. І основним напрямком розвитку електроенергетики ставав система змінного струму.

Новим кроком у використанні трансформаторів з розімкненим сердечником для розподілу електроенергії  стала  "система розподілу електрики для виробництва світла і рухової сили ", запатентована у Франції в 1882 році Голяр і Гіббсом. Трансформатори Голяра і Гіббса призначалися вже для перетворення напруги, тобто мали коефіцієнт трансформації відмінний від одиниці. Трансформатори з розімкненим сердечником в 1883 році встановлюються на підстанціях Лондонського метрополітену, а 1884 - у Турині (Італія).

Перші трансформатори з замкнутими сердечниками були створені в Англії в 1884 році  братами  Джоном і Едуардом  Гопкинсон. Сердечник цього трансформатора набраний був із сталевих смуг або дротів, розділених ізоляційним матеріалом, що знижувало втрати на вихрові струми. На сердечнику поміщалися, чергуючись, котушки вищої та і нижчої напруги. Вперше пропозиції про паралельному включенні трансформаторів висловив Р. Кеннеді в 1883 році, але більш всебічно цей спосіб з'єднання був обґрунтований угорським електротехніком Максом Дері, який в 1885 році отримав патент на паралельне включення первинних і вторинних обмоток трансформаторів і показав перевага такого включення. Незалежно від нього аналогічний патент в Англії отримав С. Ц. Ферранті. Передача електричної енергії змінним струмом високої напруги виявилася можливою після створення однофазного трансформатора із замкнутою магнітною системою. Такий трансформатор в декількох модифікаціях (кільцевий, броньовий і стрижневий) був розроблений в 1885 році угорськими електротехніками М. Деррі, О. Блат, К. Циперновський, які вперше і запропонували  сам термін трансформатор. Угорські інженери знайшли оптимальне співвідношення між витратою міді і сталі в трансформаторах. Російський інженер Доліво-Добровольський виступив з пропозицією застосовувати для цілей передачі і експлуатації електроенергії розроблену ним систему трифазного струму. Доліво-Добровольський показав, що стосовно передачі електроенергії система трифазного струму, в порівнянні з системою двофазного струму, є більш економічною, але вирішальна перевага трифазної системи він бачив "в чудових якостях" розроблених ним трифазних асинхронних двигунів. У цьому напрямку він провів величезну творчу роботу: довів, що за допомогою трифазного струму можна створити в машині таке ж обертове магнітне поле, як і за допомогою двофазного струму, розробив основні модифікації  трифазного асинхронного двигуна. Паралельно з цим Доліво-Добровольський розробив конструкцію трифазного трансформатора спочатку, в 1890 р., з розташуванням сердечників по колу і кільцевими ярмами, а потім з звичайним в даний час розташуванням стержнів в одній площині. А так як, крім цього, Доліво-Добровольський багато працював у галузі теорії, розрахунку та конструювання електричних машин, то можна сказати, що він розробив власне всі елементи трифазної системи. Запропонована Доліво-Добровольським система трифазного струму викликала жвавий інтерес і привернула до себе увагу. Незважаючи на ряд заперечень, її технічні можливості були настільки великі й очевидні, що вже найближчим часом вона зайняла провідне місце в ряду інших систем.

 

Додаток 3

 Проект №3   « Застосування  трансформаторів »

Трансформатор перетворює напруги в низькі або високі з малими втратами енергії. Він є  важливим елементом багатьох електроприладів, механізмів і пристроїв: зарядних пристроїв, радіоприймачів, телевізорів, підстанцій, електростанцій і т.п

 Слайд 1. Силові трансформатори, встановлені на електростанціях

підстанціях,   призначені для перетворення електроенергії з однієї напруги на іншу. Найбільшого поширення набули трифазні трансформатори .

Силові трансформатори є основними елементами систем електропостачання і використовуються у всіх галузях економіки, включаючи промисловість, житлово-комунальне і сільське господарство, окремі установи, організації, фірми.

 Слайд 2. Вимірювальні трансформатори

  Призначені для  живлення електровимірювальних приладів, передавачі сигналу  інформації вимірювальних приладів в установках змінного струму частоти 50 або 60 Гц  .                  

Слайд 3. Зварювальні трансформатори  - для електрозварювання і електроплавлення.

Для зварювальних апаратів  використовують знижувальні трансформатори. Для зварювання потрібні дуже сильні струми, і трансформатор зварювального апарата має усього  єдиний вихідний виток.

Слайд 4. В медицині

Слайд 5. Випробувальні трансформатори.

 Для випробування високовольтного електротехнічного обладнання 

Слайд 6 Автотрансформатори

Автотрансформатори ручного регулювання напруги на виході

Слайд 7. Стабілізатори напруги

Незначні зміни на вході не дають значних змін на виході. Це дозволяє не порушувати режим роботи комп’ютерів, телевізорів і іншої техніки.

Отже ,як бачимо трансформатори невеликих потужностей (десятки Ватт) використовуються головним чином в лабораторіях та побуті, вони мають також невеликі розміри ( наприклад у зарядових пристроях для мобільних телефонів використовують знижувальні трансформатори) , у радіотехніці, у всіх побутових електроприладах.

  Багатьом доводилося мати справу з бобінами автомобіля. Бобіна – це підвищувальний трансформатор. Для створення іскри, що підпалює робочу суміш, потрібна висока напруга, яку ми й одержуємо від акумулятора автомобіля, попередньо перетворивши постійний струм акумулятора в змінний за допомогою переривача. 

 Розміри трансформаторів можуть  бути різними  від горошини до велетнів вагою в 500 тонн. Зменшення габаритів трансформаторів досягається  за рахунок більш ефективного відведення тепла за допомогою вентиляторів, зовнішніх радіаторів, спеціальних насосів.  В даний час функції трансформаторів можуть брати на себе напівпровідникові прилади. Однак трансформатори ще будуть виконувати свою службу досить тривалий час .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svitppt.com.ua/images/38/37335/960/img2.jpg

 

Розробила

викладач хімії

Чепіль О.О

 

 

 

2016 р.

Тема уроку: Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.

Мета:

Навчальна: поглибити знання учнів про токсичну дію спиртів, наркотичних речовин, нікотину на організм людини; розглянути механізм дії спиртів на клітини, органи і системи організму людини; з’ясувати причини отруйності спиртів, навчити проводити хімічний експеримент;

Розвивальна: створювати умови для розвитку логічного мислення учнів, розвивати  вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки;  формування вміння працювати в групі, а також застосовувати отримані знання на практиці при виконанні домашніх творчих завдань.

Виховна: виховувати потребу у здоровому способі життя.

Тип уроку: поглиблення і систематизація знань.

Методи роботи на уроці: проблемні,  пошукові,  ілюстративні, інтерактивні.

Форми роботи на уроці: повідомлення,  міні-диспут,  демонстрація,  експеримент.

Обладнання: комп’ютер, проектор, диск з презентацією «Профілактика алкоголізму», таблиця «Вплив алкоголю на організм людини», «Причини та наслідки вживання алкоголю», «Причини та наслідки наркоманії», «Здоров’ю сприяє….», тести «Алкоголь – головний руйнівник здоров’я»,

Епіграф уроку: «Отрута, яка діє не одразу, не стає менше небезпечною»

Хід уроку

I. Організаційний момент: староста подає список відсутніх на уроці, призначення помічників, виявлення підготовленості груп до уроку.

IІ. Актуалізація опорних знань: 

Отже,  яку  тему  ми  вивчали  на  минулих  уроках?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності :

Викладач: На початку нашого уроку, я вам пропоную послухати казочку про Колобка, після якої ви мені підкажете тему нашого уроку.

Колобок.

По доріжці лісовій ген, за тим горбочком,

Йшов хлопчина молодий, звався Колобочком.

Тут історія сумна: він утік з родини.

Був тинейджер молодий хоч куди хлопчина!!!

(виходить Колобок, співаючи в стилі реп).

Я вже вільний, самостійний—не потрібна і рідня!!!

Я вже вільний, самостійний—не потрібна і рідня!!!

От по лісу він іде, невдячна дитина,

Врешті-решт він зустріча раптом Нікотина.

«Закурити хочеш, га?»--нікотин питає.

Колобок ні так, ні сяк: «А хто його знає»,

Довго думать не прийшлось, бо було бажання.

Взяв цигарку Колобок, виконав прохання.

І стоїть весь у диму, кашляє і чхає,

Та від диму отого далі утікає…

На доріжці лісовій стріча Колобочка

Алкоголь—зелений Змій, голова, мов бочка.

Змій говорить Колобку: «Вихили чарчину!!!

Буде класно, як в раю не одну годину».

(Колобок випиває).

Закрутилась голова, очі—в різні боки,

Запліта язик слова, говір, мов в сороки.

Потинявшись до куща, приліг на хвилину…

Протрезвівши, зрозумів він свою провину.

Знов не довго йти прийшлось—стоїть на стежині

Наркоманія—чума в модній одежині.

Ось протягує вона, спокушає хлопця,

Отакенного шприца: «Хочеш уколоться?»

Легковажний Колобок думав, що минеться,

Але буде все не так, як йому здається.

Від наркотиків втекти він, на жаль, не зможе,

Бо на світі вже ніщо хлопцю не поможе.

Уколовшись раз і два, захотілось втретє.

Так нізащо і пропав, підкорився смерті!!!!

(Під похоронні дзвони і журливу мелодію на сцену виходить Смерть з косою).

Зупинилася бліда і сказала строго:

«Хто оце усе вжива—не мине такого!!!»

Як ви вже зрозуміли мова в нас з вами на уроці буде про шкідливість вживання алкоголю, нікотину і наркотичних речовин.

(Презентація)

Викладач: Коли вперше людина познайомилася зі спиртами? Наркотиками? Нікотином?

Повідомлення 1(учениця):  Історія етилового спирту губиться в глибині століть.

Більш ніж за чотири тисячі років до нашої ери древні народи Середземномор'я вміли робити п'янкий напій - вино, зброджуючи виноградний сік. Однак пройшло досить багато часу, перш ніж хіміки навчилися виділяти з вина винний спирт (чистий етиловий). Вперше це зробили в Італії в XI столітті… Сьогодні він породив проблему алкоголізму, став отрутою для людського організму.

Викладач: Давайте замислимося над темою нашого сьогоднішнього уроку. Особливо над  терміном "Алкоголізм". Сьогодні потерпають підлітки, які не розуміють, або не хочуть розуміти тієї шкоди, яку наносить організму, що формується і росте, алкоголь.

Етиловий спирт – це отрута чи ні? Що ми розуміємо під словом «отрута»? Звернемось до епіграфу уроку: «Отрута, яка діє не одразу, не стає менше небезпечною».

      Сьогодні на уроці ми розглянемо дію етилового спирту на організм людини, поговоримо про шкідливість нікотину та наркотичних речовин. Адже смертність від алкоголізму, наркоманії та тютюнокуріння перевищує число смертельних випадків, викликаних всіма інфекційними хворобами разом.

      Для людей вашої майбутньої професії ця тема актуальна вдвічі.

Адже працюючи продавцем продовольчих товарів, ви будете мати прямий доступ до алкогольних напоїв, а тому щоб не виникла така спокуса, щоб вберегти вас від такого тяжкого захворювання ми і присвячуємо сьогоднішній урок, на якому ми повинні визначити чим же для людини є спирт: ВОРОГОМ ЧИ ДРУГОМ? І що мав на увазі автор цих рядків:«Я благословляю цей чудодійний еліксир, що приносить велику користь, що дарує радість і здоров'я, печаль і страждання» (невідомий) .

ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.: представлення своїх проектів учнями.

1. Залежно від обставин  всі  речовини можуть принести і користь, і шкоду Повідомлення вчителя

2. Шкідливий вплив вживання алкоголю Учнівський  проект  №1 

3. Шкідливий вплив вживання наркотичних речовин Учнівський  проект  №2 

4. Шкідливий вплив вживання тютюнокуріння Учнівський  проект  №3 

 Підведення підсумків 

V. Закріплення  знань.

Викладач: Зараз ми зробимо підсумок по вивченому матеріалу. Розглянемо таблицю на якій відображено на які органи і як впливає алкоголь.

Мікродиспут

Перегляд відеоролику

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання .

1. Повторити опрацьований матеріал.

2. За бажанням підготувати мультимедійну презентацію на тему «Спирт і підліток»,«Нікотин та здоров’я»; «Наркотична отрута».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasilvsch76.ucoz.ru/ucheb/sm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-95.at.ua/2015-2016/olimp-1.jpg

 

 

 

 

 

Розробила

викладач математики

Чупринська Т.В.

 

 

 

 

2016 р.

Мета: повторити вивчений матеріал, перевірити вміння учнів застосовувати знання до розв’язування задач і вправ у нестандартних ситуаціях; розвивати творчість учнів, вміння працювати з додатковою літературою; сприяти активізації розумової діяльності,виникненню внутрішніх мотивів навчання; виховувати інтерес до математики.

Обладнання: роздавальний матеріал,плакати з висловами математиків і про математику, портрети великих математиків, малюнки із завданням.

Форма роботи: групова (у турнірі беруть участь 4 команди).

Підготовча частина:

1. Відбір команд, розділ ролей(назва, девіз, емблема).

2. Підготовка домашнього завдання: реклама фірми з математичною назвою(обирається будь-яка тема програмового матеріалу).

3. Робота над проектом «Математика і навколишній світ».

Хід заходу:

«Без звички працювати,без уміння долати труднощі,

Без дисципліни праці немає людини.

А саме до цього і привчає математика».

М.І. Кодак

«Не можна бути справжнім математиком, не будучи

трохи й поетом».

К. Вейєрштрасс

«Математика цікава тим, що дає поживу нашій

винахідливості, й здатності до міркувань».

Д.Пойда

 

1-й ведучий:

Сьогодні будемо, друзі, з вами

Царицю всіх наук вітати…

Так можемо гордо і по праву

Ми математику назвати.

2-й ведучий:

Наук на світі є багато,

Їх навіть важко полічити,

Та нам їх треба добре знати,

Щоб Всесвітом оволодіти.

1-й ведучий:

До різних ми наук охочі,

Нехай ведуть нас до вершин.

Та зараз ми сказати хочемо:

Наш Математиці уклін!

2-й ведучий:

Ти визнана давно главою всіх наук,

Потрібна завжди,скрізь і всюди,

Без математики ми нині як без рук,

З тобою з казки дійсність творять люди.

1-й ведучий:

Освоївши тебе, рвемося у політ,

Створили вже розумні ми машини,

Штурмуємо космічний світ,

Від різних фактів узнаємо

причини.

 

2-й ведучий:

З тобою ми невпинно ростемо,

З тобою підкоряємо природу.

Твої досягнення ми віддамо

На благо українського народу!

1-й ведучий: Доброго дня!

2-й ведучий: Доброго дня, дорогі друзі!

Ми раді вас вітати на математичному турнірі.

1-й ведучий:

Якщо ви хочете побути в дружній атмосфері, приємному оточенні, у колі найрозумніших, найерудованіших, найвинахідливіших, найкмітливіших учнів нашого ліцею, то приєднуйтесь до нас і дивіться шоу                                     «Математичний турнір».

(Лунає пісня)

2-й ведучий: Привітайте цих сміливців! ( Команди виходять на сцену ).

1-й ведучий: У турнірі беруть участь 4 команди. Це учні______. Конкурси будуть незвичайними.

2-й ведучий: Увага! Перший конкурс: представлення команд.

( Черга представлення визначається жеребкуванням ).

Представлення команд – додаток № 1

( Максимально  можливо отримати 5 балів )

1-й ведучий: Ми познайомились з командами і настала черга другого конкурсу, який назвали – розминка (за кожну правильну відповідь можливо отримати 1 бал ).

2-й ведучий: Математичний світ ми пізнаємо в ліцеї.

                        Кращого за нього ми не знайдемо ніколи…

1-й ведучий: Увага! Питання!

2-й ведучий:1) У кого більше ребер: трьох кубів чи трьох людей?  ( У трьох людей )

1-й ведучий: 2) Найстародавніший обчислювальний прилад?( Пальці )

2-й ведучий: 3) Чи може прямокутний трикутник бути рівностороннім? ( Ні )

          1-й ведучий:4) Яке найбільше одноцифрове від’ємне число? ( -1 )

2-й ведучий: 5) Хто  першим увів число? ( Архімед )

1-й ведучий: 6) Який видатний математик створив свою партію, члени якої носили на грудях п’ятикутну  зірку? ( Піфагор )

2-й ведучий:7) Скільки було Піфагорів? Хто вони такі?                                            ( Піфагор Самоський і Піфагор Регійський. Перший – видатний математик , а інший –   Скульптор )

1-й ведучий:8) Від цієї точки промінь починається і далеко в нескінченність простягається. Що це? ( Початок )

 

2-й ведучий: 9) Натуральні числа, протилежні їм числа і число нуль називаються… ( Цілими )

1-й ведучий:10) Гострий кут він переріс, до тупого не доріс. Як відомо кут такий називається…( Прямий )

2-й ведучий: Слово журі.

1-й ведучий:Третій конкурс – це конкурс домашніх завдань.

( Кожна команда готувала рекламу команди за математичною назвою, можна було обирати довільну математичну тему, яка вивчається в цьому класі. )

Реклама команд по черзі (черга за жеребкуванням).

( Реклама команд – додаток № 2 )

2-й ведучий: Наступний конкурс – четвертий: „ Віриш – не віриш ”.

1-й ведучий: Ще у стародавньому Вавилоні поклонялися трьом головним божествам: Сонцю, Місяцю і Венері. У Стародавньому Єгипті головними також були три Боги: Гор, Озіріс та Ізіда.

2-й ведучий: А в римлян три головні божества: Юпітер, Марс, Квірін.             У Стародавньому Римі культ трійці був дуже поширений: три богині долі, три богині краси,  три богині полювання. Діана мала три обличчя.

1-й ведучий: Віддаючи данину магічності числа 3, кожній команді повинно відповісти на 3 запитання; які починаються словами:„ Чи віриш ти, що…”, тобто залишається лише відповісти „так” чи „ні”.                

   Кожна правильна відповідь приносить один бал.

2-й ведучий: Прошу капітанів команд взяти картку з питаннями і відповісти на запитання на картках біля питань.

( Ведучі читають завдання для команд і вболівальникам, команди працюють по парам ).

Завдання для команд 1 і 2.

1) Чи вірите, що Шарль Перро, автор казки «Червона Шапочка», написав казку « Кохання циркуля та лінійки» ?

Відповідь: Так, є така казка.

2) Чи вірите, що англійська королева прочитала всі книжки Льюїса Керролла, який написав казку « Аліса в країні чудес» ?

Відповідь: Ні, бо крім казок про Алісу, решта робот були математичного змісту. Льюїс Керролл – це псевдонім англійського математика Чарльза Доджсона.

3) Чи вірите , що « О сколько нам открытий чудных» написав М. Ю. Лермонтов? Відповідь: Ні, О.С. Пушкін.

Завдання для команд 3 і 4:

1) Чи вірите, що брати Грімм, автори казки «  Бременські музиканти» написали казку « Незвичайні пригоди трикутника»?

Відповідь: Ні.

2) Чи вірите, що великий математик Евклід казав самому царю Птоломею: « У геометрії немає царської дороги»? Відповідь: Так.

3) Чи вірите, що геніальний російський поет О.С. Пушкін був талановитим математиком? Відповідь: Ні.

1 - й ведучий: І це складне випробування позаду. Слово надається журі.

2 – й ведучий:Наступний конкурс «Хто більше і швидше?»

1 – й ведучий: Командам пропонується по 10 запитань, на які необхідно дати відразу відповідь, кожна правильна відповідь – 1 бал.

Запитання для 1 команди:

1) Чому дорівнює сума кутів чотирикутника? (360°)

2)  Рівносторонній трикутник – це … (Всі сторони і кути рівні)

3) Прилад для побудови кола (Циркуль)

4) Що таке аксіома? (Твердження, що не потребує доведення)

5) Відрізок, що сполучає дві точки кола (Хорда)

6) Натуральні числа – це числа… ( Які ми використовуємо при лічбі)

7) Найбільша хорда? (Діаметр)

8) Пряма, що має з колом тільки одну спільну точку? (Дотична)

9) Результат віднімання? (Різниця)

10) Одиниця вимірювання кута? (Градус)

 

 

2 – й ведучий:

Запитання для 2 команди:

1) Чому дорівнює сума кутів трикутника ? (180°)

2) Вирази, які складаються з чисел, змінних, їх степеня та добутків, називають… (Одночлени)

3) Як називається фігура, яка складається з точок, рівновіддалених від даної? ( Коло)

4) Назвіть найменше натуральне число? (Одиниця)

5) Прилад для вимірювання кутів? (Транспортир)

6) Скільки ступенів дій? (Три)

7) Що таке косинус гострого кута? (Відношення прилеглого катета до гіпотенузи)

8) Як називають нерівність, яка не містить змінних? (Числова)

9) Наука, яка вивчає властивості геометричних фігур, називається… (Геометрія)

10) Чому дорівнює синус 90° ? (1)

 1 – й ведучий:

  А зараз запитання для 3 команди :

1) Що таке периметр фігури? (Сума довжин усіх її сторін)

2) Як називається у математиці доведене твердження? (Теорема)

3) Які многокутники називаються рівними? (У яких рівні відповідні сторони і кути)

4) Чому дорівнює квадратний корінь з  числа 169? (13)

5) Скільки кілограмів містить одна тонна? (1000 кг)

6) Що таке дискримінант? (Вираз b2 – 4ac, що використовується під час розв’язування квадратного рівняння ах2 + bх + с = 0 )

7) Якщо дві прямі паралельні третій, то вони перетинаються. Так? (Ні)

8) Одне яйце варять 5 хвилин. Скільки потрібно варити шість яєць? (5 хв)

9) Чому дорівнює гіпотенуза прямокутного трикутника, якщо відомий катет лежить проти гострого кута 30°? (Вдвічі більша катета)

10) Яку назву мала перша математична книга, надрукована, слов’янською мовою? («Арифметика»)                                    

 2 – й ведучий:

Завдання для 4 команди:

1) Хто першим використав координати точок? (Рене Декарт)

2) Кого називали батьком алгебри? (Франсуа Вієта)

3) Кут із вершиною в центрі кола називається… (центральним)

4) Як називається відношення довжини відповідної дуги до радіуса кола? (Радіанною мірою кута)

5) У яких паралелограмів діагоналі є бісектрисами його кутів? (Ромб і квадрат)

6) Чи існує квадратний корінь з від’ємного числа? (Ні)

7) В якій чверті знаходиться кут 260°? (У III чверті)

8) Площа якого чотирикутника дорівнює добутку півсум основ на висоту? (Трапеції)

9) Як називається розділ геометрії, в якому вивчаються властивості фігур у просторі? (Стереометрія)

10) За якої умови одну площину можна провести через три точки? (Якщо точки не лежать на одній прямій)

Підсумок турніру

1 – й ведучий: Учителі підбивають підсумки та оголошують результати гри.

2 – й ведучий: Гра була цікава в нас,

                          І знання міцні у вас

                          Тож в житті, як не крутись,

                          Без математики не обійтись!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

http://www.gobrainkingplus.com/images/brain_king_otak.jpg

 

Розробила

викладач біології

Лібіченко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

2016 р.

Мета: пропагувати  здоровий спосіб життя, формувати свідоме ставлення до власного здоров’я, стимулювати творчу та пізнавальну активність учнів.

Обладнання: мультимедійний комплекс, плакати.

Коло учасників: учні 10-11 класів, педагоги

 Добрий день, шановні гості, учасники команд та вболівальники!

Ми раді вітати вас  на грі брейн-ринг   «здоровье – мудрих гонорар»

Завдання сучасної школи не тільки дати міцні знання, але й привити учням корисні життєві навички. Однією з них є бажання свідомо дотримуватися здорового способу життя . Поки команди займають свої місця,  хочу зауважити , що завдання гри складенні за програмами курсів «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи здоров'я» та біології і включають питання психологічного, фізичного, соціального аспекту здоров'я та профілактики захворювань.

Оголошення умов гри – дисципліна та правила оцінювання

Крок 1  «Вітання» вітання представлення команд, назва, девіз. Максимум 5 балів

«Здоровенькі були» , «Дай , Боже, здоров’я» , «Доброго Вам здоров’я» , «Здрастуйте» , «Бувайте здорові» , «Йдіть здорові»  тощо.

Представлення журі 

 Крок 2 «Як дбаємо, так і маємо» - хто перший піднімає руку,  правильно -1 бал

1. Стан фізичного, психічного і соціального благополуччя.. .( здоров'я)                                                

2. Стан, який порушує повноцінне функціонування організму   (хвороба)                                                    

3. Стан  відхилень або стійких змін у анатомії та фізіології органів внаслідок хвороби          (   патологія)

4. Поширення інфекційної хвороби по різних країнах та континентах                            (пандемія)

5. Вірус,який вражає т- лімфоцити( ВІЛ)                                                                                                            

6. Процес поглинання мікроорганізмів, спеціалізованими клітинами                                       (фагоцитоз )

7. Речовина,що містить ослаблених, неактивних збудників хвороб  (вакцина)                                           

8. Несприйнятливість організму до певних хвороб   (імунітет)                                                                     

9.  Реакція склеювання одноіменних аглютинінів та аглютиногенів                                       (аглютинація)

10. Людина, яка віддає свої клітини, або тканини на користь іншій( донор)                          

11.  Сукупність  симптомів, що супроводжують  вірусне захворювання імунної системи людини( СНІД)

12. Речовина, яка містить готові захисні антитіла (Сироватка)                                                                        

13. Білки крові, що забезпечують створення гуморального імунітету                                        (антитіла )

14. Вчений, лауреат Нобелівської преміїї за роботу з  клітинного імунітету                            (Мечніков)

15. Запалення стінки вени з утворенням тромбу в її просвіті  (Тромбофлебіт)                                         

16. Захворювання, викликане підвищеною чутливістю організму до певної речовини        (алергія)

17. Бічні викривлення хребта (сколіоз)                                                                                                           

18. Захворювання, що характеризується ущільненням та втратою еластичності стінок артерій   (  атеросклероз)

19. Знижена рухова активність (гіподинамія)                                                                                                      

20. Стан зменшення кількості еритроцитів, і як наслідок кількості гемоглобіну    ( анемія)

Крок 3  аналогії -  фотоконкурс «в городі бузина , а в Києві…..»до чого це? За здогадку 2 бали

   На слайдах : насос, Ейфелева  вежа, схема комп’ютера, молоток, коваделко, стремено, мушля та  правильні відповіді - зображення

Крок 4 перша  -  « Якщо не бігаєш поки  здоровий, доведеться побігати, коли захворієш» Горацій

За 1 хвилину написати якомога більше чинників, що руйнують здоров’я

3абруднене навколишнє середовище, малорухливий спосіб життя, невпорядкований режим дня, нераціональне харчування, куріння, вживання алкоголю, наркотиків ….

Крок 5 на взаєм по 2 питання 

крок 6 капітанськ11. капітанів «прислів’я»  «Весела думка – половина здоровя»

 Держи голову в холоді, живіт в голоді, ноги в теплі—проживеш довгий вік на землі.

 Старому та слабому годи,як малому.

 Як нема сили ,то й світ не милий.

 На похиле дерево і кози скачуть.

 Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.

 Світ великий — було б здоров’я.

 Подивись на вид та не питай про здоров’я.

 Як на душі , так і на тілі.

 як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати.

Хочеш довше жити, кидай.....................(курити) 

У здоровому тілі..........................(здоровий дух)

Здорові батьки - здорові.........(діти)

З ранку п'яниця клянеться, а до вечора...(нап' ється)

Бережеш одяг доки новий, а здоров'я..........(доки молодий)

Гіркий тому вік, кому треба............(лік)

Найбільше багатство це............................(здоров'я) 

Здоровому все.....................................(здорово)

П'яному море по коліна, а калюжа.........(по вуха) 

Чоловік п'є пів будинку горить,, а жінка п'є........(цілий)

Було б здоров'я, а все інше.....................(наживем) Здоров'я маємо, не дбаємо, а стративши...........(плачем)

Сначала человек поет вино, а потом вино поет человека  япон. 

Человек берет первую рюмку, последующие сами берут человека немец.ий

болільників

1. у двох ледарів по п’ятеро синів, а імя одне –пальці

2. який вузол не можливо розв’язати – нервовий

3. яке дерево росте в організмі людини – бронхіальне

4. у  маленькі палаци весь світ входить – очі

5. в яку сітку не можна піймати рибку – капілярну

6. У джерельцях водицях водиця, нею не можна  напиться – кров

7. в яку сумку не можна нічого покласти – суглобову

8. що можна побачити з заплющеними очима - сон

Показуха - за потребою для підрахунків - 2 учасники

фагацитоз, аглютинація , види спорту –батерфляй,гандбол,

Дай роботу тілу- відпочине голова

сміх та й годі «Дід та СНІД»

Крок 7 " ДАЛІ - ДАЛІ"

« Живи як треба і лікаря не треба»  за 1хвилину кількість правильних відповідей

Розпочати гру хочеться однією давньою повчальною казкою, яка прийшла до нас із Сходу.

У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли у Вірменію з далеких країн, біля підніжжя Арарату жив, добрий та мудрий дідусь. Він одразу не злюбив оте задурманливе зілля і переконував людей, не вживати його. Одного разу старий побачив, що навколо чужоземних купців, які розклали свій отруйний товар, збіглася юрба. Купці кричали:" Божественний лист. У ньому засіб від усіх хвороб".

Підійшов мудрий старий і каже: — Цей "божий лист" приносить людям і іншу користь. Курця не зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє. Купці із задоволенням подивились на старого. — Ти правий мудрий старий! - скачали вони, - Але звідки ти знаєш про такі чудові властивості" божественного листа"?

І старий, пояснив: Злодій не прийде у хатину курця тому, що той буде багато грошей віддавати за тютюн, стане бідним, і в нього не буде чого красти. До того ж, через куріння він буде кахикати всію ніч, а злодій не заходить у дім людини, яка не спить. Через декілька років куріння, людина заслабне, у неї почнуть боліти ноги, і вона ходитиме з палицею. А який собака вкусить людину, в руці якої палиця? І, нарешті, курець ніколи не постаріє, бо помре молодим. Відійшли люди від купців. " Жаль не кожному з нас у житті зустрічається такий мудрий старий".

Нарешті останній гейм. Я швидко зачитую питання, а ви швидко повинні дати правильну відповідь на нього. Якщо Відповіді не мас. то кажете "далі". За 1 хвилину, потрібно дати відповідь на чим більше запитань.. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів. Розпочинає команда, яка набрала менше балів за результатами перших трьох конкурсні. Увага! Почали!

1. Назва якої шкідливої звички людини, тяжкої хвороби перекладається з грецької як оціпеніння і божевілля? ( Термін «наркоманія» походить від двох грецьких слів: «нарке»-оціпеніння, оніміння і «манія»- безумство, божевілля.)

2. Стан стійкого підвищення артеріального тиску гіпертонія

3. Найпоширеніша звичка людини, яку мають понад 60% чоловіків і 20% жінок в Україні...  тютюнопаління )

4. Що таке антропогенний вплив на довкілля? (Вплив, зумовлений діяльністю людини.)

5. Стан напруженості ,що виникає в організмі під сильним впливом, називається...(Це стрес від англійського зігезз- тиск, напруга.)

6. Раптове , гостре порушення мозкового кровообігу –інсульт

7. кого називають пасивними курцями  (тих хто вдихає дим)

8. наркоманія на думку лікарів хвороба в якій відсутня одна стадія Яка – одужання

9. спадкове порушення зсідання крові – гемофілія

10. Хімічні сполуки , які впливають на центральну нервову систему, викликаючи спочатку приємні відчуття та залежність людини від них... (наркотики).

11. Перехід організму за межі допустимих безпечних  навантажень...(перевтома)

12. Ця речовина красить ніс та чернь репутацію та створює проблеми?  спирт

13. Здоров'я людини залежить на 10%  від рівня розвитку медицини, на 20% від стану довкілля та на 20% від спадковості, на який чинник припадають 50%? (Це спосіб життя людини)

14. вивчення кровообігу має свою історію.!800 років тому вважали, що центром кровообігу є не серце, а інший орган Який? ( печінка)

15. На думку гумористів, ніщо так не гальмує розвиток медицини, як... Що? Здоров’я людей. аглютиніни

16. лімфоцит

17. антитіла

18. резус-фактор

19. пульс

20. тиск

21. кров

22. лімфа

23. варікоз

24. Медики називають його фіброзно-м’язовим органом кровеносної системи, що розташований у передньому средостенні. Де він знаходиться при переляку? У п’ятах.

25. Наркоманія - це хвороба, чи звичка? (хвороба).

26. Чи є в Конституції України стаття, що охороняє здоров'я людин? Яка?(ст.49)

27. На які людські органи діє нікотин? (легені, серце, мозок.....) .

28. Яке застереження читаємо на коробках тютюнових виробів?Мінздрав попереджає

29. Що зображено на медичній емблемі?

30. Скільки грамів нікотину вбиває коня?

31. Як називається хвороба п'яниць?

32. Після аварії на Чорнобильській АЕС у Гомельській області істотно скоротилося число гострих шлунково-кишкових захворювань. З якої причини? (Люди стали частіше мити руки, овочі й фрукти перед їжею. )

33. Чи передбачає Кримінальний кодекс України відповідальність за  торгівлю(розповсюдження), зберігання та вживання наркотичних речовин? ( Так, ст. 229 від 3 до 8 років позбавлення волі).

34. Надмірний вигин хребта в грудному відділі  - кіфоз

35. Фактори, які впливають на початок вживання наркотичних речовин серед молоді... (Спроба виходу зі стресового стану, наслідування, цікавість, прагнення знайти своє місце в групі підлітків, асоціальні фактори в оточенні підлітка).

36. В Англії недавно з’явився новий вид спорту – боротьба пальцями ніг. Учасники не допускаються до змагань у двох випадках. Перша причина – наявність грибкових захворювань ступні або пальців. Яка друга причина? Занадто довгі нігті.

37. слабко алкогольний напій,  який багато хто вважає  безпечним  пиво

38. Формування наркозалежності характеризується розвитком трьох основних ознак. Назвіть їх. (Психологічна залежність, фізична залежність та толерантність (звикання)).

39. інфаркт

40. гіпотонія

41. аритмія

42. плоскостопість

43. пульс

44. клапан

45. аорта

46. автоматія

47. аглютинноген

Про вся випадок  (якщо залишився час)

Питання Загальновідомо, для чого приймають антибіотики, — щоб убити хвороботворні мікроорганізми.. Проте лікування антибіотиками може мати й несприятливі На¬слідки. Які ці наслідки та з чим вони пов'язані?

Відповідь. Антибіотики — це речовини, які специфічно діють на життєдіяльність бактерій, але не впливають на процеси в клітинах ядерних організмів (тварин, рослин, грибів тощо). Розуміння цієї властивості полегшує складанню переліку несприятливих наслідків застосування антибіотиків. Використання антибіотиків може різко скоротити кількість корисних мікроорганізмів у кишечнику. Багато антибіотиків уповільнюють обмін речовин у мітохондріях (через схожість цих органоїдів та бактерій). Часто антибіотики мають, побіч- ну дію, наприклад можуть бути токсичними для організму людини. Будучи чужорідними для організму речовинами, антибіотики можуть викликати алергічну реакцію. У ряді випадків з антибіотиків в організмі людини утворюються речовини, які важко виводяться. Продукти розпаду загиблих від антибіотиків бактерій незрідка ток¬сичні для людини. На цьому тлі можуть загострюватися різноманітні хронічні хвороби.

Питання. Чому суглоби «клацають»?

Відповідь. У ході досліджень учені з'ясували, що при розтягуван¬ні суглоба збільшується об'єм суглобової сумки; тиск у ній падає. Це призводить до ефекту «закипання» рідини, унаслідок чого в ній з'являються бульбашки газу; Тиск продовжує надати в міру розтягу-вання суглобів, бульбашки лопаються, що й викликає характерний звук «клацання». Але виходу для газу немає, оскільки суглоб герме-тичний. Під час повернення суглоба в початкове положення газ зно¬ву розчиняється в рідині. Повернення в початкове положення займає близько 15 хвилин. Суглоб має відпочити перед тим, як знову набуде здатності до «стрільби».

«Свое е здоровье надо беречь соственными силами.Если ты не готов изменить свою жизнь, тебе невозможно помочь»  Гиппократ

Підведення підсумків.

Нагородження учасників.

Три шляхи ведуть до знань:

шлях роздумів – самий благородний,

шлях наслідування – самий легкий

шлях досвіду – самий гіркий                      

Конфуцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

http://svit24.net/images/stories/articles/2013/Curiosities/06-2013/10/chemistry-5.jpg

 

 

Розробила

викладач хімії

Чепіль О.О.

 

 

 

 

 

 

2016 р.

Мета: ознайомити учнів з новим для них предметом, зацікавити їх у вивченні хімії; формувати пізнавальний інтерес, розвивати логічне мислення, розширити кругозір учнів; виховувати культуру спілкування і вміння співпрацювати у колективі; прищеплювати потяг до навчання та одержання сучасних наукових знань.

Тип заходу: масова позакласна робота (тиждень хімії);

Тривалість: 1 год 20 хв.

Реактиви та обладнання:

Дослід: “Золотий дощ”.

КІ ( калій йодид), Pb(NO3)2 (плюмбум нітрат), оцтова кислота, мірні пробірки, азбестова сітка, стакан (200-300 мл), пальник, охолоджувальна баня, сірники, пробіркотримач.

Дослід: сублімація бензойної кислоти.

Штатив з лапкою, кільцем, сіткою і пальником, вата, порцелянова чашка, скляна лійка, шпатель, пробірка, пінцет, гілочка ялини, бензойна кислота.

Дослід: ”Завірюха”. Колба (1 л), пробка з ложечками. NH4 OH (конц.), Cr2O3- свіжодобутий

Дослід: “Водорості”.

Стакан (250 мл), силікатний клей, дистильована вода, кристалики солейCoCl2 ∙ 6H2O, NiCl2 ∙ 6H2O або NiSO4 ∙ 7H2O, FeCl2 ∙ 6H2O або FeSO4 ∙ 7H2O,FeCl3 ∙ 6H2O, Al2(SO4)3 ∙ 18H2O, MnCl2 ∙ 4H2O, MgCl2∙ 4H2O, CuCl2 ∙ 5H2O,CrCl2 ∙ 6H2O, Cr2(SO4)3 ∙ 6H2O.

Дослід: “Квіти”.

Розчини CuSO4 ,фенолфталеїну, лакмусу, метилоранжу, амоніаку, фільтрувальний папір, розпилювач, стакани, ножиці.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, пояснення), наочні(спостереження за дослідами), навчальні демонстраційні досліди.

Структура заходу

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, мети, завдань заходу і мотивація учбової діяльності школярів.
 3. Сприйняття та осмислення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах.
 4. Узагальнення і систематизація знань.
 5. Підведення підсумків.

 

Хід заходу

 1. Організаційний момент.

Привітання: Добрий день, любі друзі!

 1. Повідомлення теми, мети, завдань заходу і мотивація учбової діяльності школярів.

Мотивація: Звідки походить назва “хімія”? З цього питання в учених і досі немає спільної думки. Одні схильні вважати, що вона походить від старогрецького слова ”хюма” – “ виплавляння, лиття ” металу, інші – від слова “хемі” або “кемі”,що на мові, якою розмовляло населення Древнього Єгипту, означало “чорний, таємний”. Сьогодні вивченням природи займається багато наук, а серед них такі як біологія, географія, фізика і, безперечно, хімія.

А зараз хімія допоможе нам потрапити у хімічну природу. Ми знаємо,що

природа дарує нам багато чудес,що характеризують її пори року, то ж давайте і ми її здивуємо. Отже, тема нашого заходу “Пори року у хімії”.

 

 1. Сприйняття та осмислення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах.

Ведучий: - У кожного з нас є своя улюблена пора року. Можливо, одна пора року вам подобається найбільше, тому що ви тоді народились, інша – бо гарно описана у казках і віршах чи зображена на картинах. Але кожна пора року по своєму прекрасна і дарує людям незабутні враження і емоції, милуючи своєю красою. А сьогодні ми допоможемо вам потрапити у хімічну казку, яка називається «Пори року», адже хімія – це природнича наука, яка допомагає по новому дивитися на світ. Скільки пір року Ви знаєте? А перелічіть їх? Давайте пограємо у відгадування загадок. І так перша загадка:

Все у зелені довкола:

Пасовище, і поле.

Мчать струмочки до ріки,

Ліплять гнізда ластівки.

І в сороки новина,

Сповіщає всіх вона:

Наближається хто? (весна)

Ведучий: - Які Ви молодці, правильно це Весна. А чи любите Ви Весну? Давайте відгадаєм другу загадку:

Прийшла до нас бабуся

У білому кожусі

Поля причепурила –

Пухнастим снігом вкрила.

Відгадайте, хто вона,

Бабуся чепурна? (Зима)

Ведучий: - Правильно – Зима! А тепер ще одна загадка:

В небі ластівка летить,

З вітром листя шелестить,

Сонце палить.

Спека.
Дозріває жито.

Яка пора? (літо)

Ведучий: - А хто любить літо? Ще дві загадки у мене є для Вас:

Жовте листячко летить 

Під ногами шелестить 

Сонце вже не припікає 

І коли ж це в нас буває? (осінь)

Правильно. Це осінь. А що осінь найбільш характеризує?

Хто найдовші нитки має,

небо й землю вмить єднає.(дощ)

Ведучий: - Ой які Ви в мене молодці. А тепер зустрічайте - до Вас в гості йде Осінь.

Осінь:

Небо плаче безупинно,

Листя падає неспинно,

Відлітають журавлі,

Значить, Осінь надворі.

 • Привіт, мої маленькі друзі! Це я – Осінь прийшла до вас. А як ви мене можете описати? (щедра, золота, урожайна, багата, різнобарвна). Еле прийшла я до вас не одна, а з собою принесла «дощ золотий». Зараз я вам його покажу.

Дослід 1. «Золотий дощ». Демонстрація.( КІ ( калій йодид), Pb(NO3)2(плюмбум нітрат), оцтова кислота, мірні пробірки, азбестова сітка, стакан (200-300 мл), пальник, охолоджувальна баня, сірники, пробіркотримач. )

Ведучий: Швидко сплинув час. Облетіло листя, відлетіли птахи, в повітрі кружляють сніжинки. Яка до нас пора року прийшла? Так, прийшла Зима до Осені.

Зима: - А нумо звідси, Осінь, настав мій час панувати на Землі! Я все тут інієм вкрию.

Ведучий:

А яка зима буває?

Скаже той, хто добре знає.

Чи ж вона буває ніжна?

Ні! Холодна й білосніжна.

Так. Холодна, вітер віє,

І від снігу все біліє,

В небі темна хмара висне

Іноді мороз аж тисне.

Чудеса на склі малює,

На річках мости будує

Не прості, а льодяні,

Дуже гарні, мов скляні.

Під ногами сніг рипить

Звір від холоду тремтить

Є хурделиця, природно

Є метелиця холодна.

Хуга є, і є завія,

Сонце світить, а не гріє.

І його частіш немає –

Хмара сонце закриває.

Дослід 2. «Іній» (Дослід: сублімація бензойної кислоти.

Штатив з лапкою, кільцем, сіткою і пальником, вата, порцелянова чашка, скляна лійка, шпатель, пробірка, пінцет, гілочка ялини, бензойна кислота.).

Панувала Зима на Землі, вкрила все снігом, заморозила всі ріки... Але прийшов час Весни. Завітала Весна до Зими і вимагає Землю під свої володіння. А Зима їй відповідає:

 • Не буду я поступатися, мені сподобалось тут панувати. Буде на Землі завжди холодно. Я зараз закручу, замету все навкруги .

Ведучий: - Як Ви гадаєте, що зробила Зима? Я вам допоможу. Відгадайте загадку.

Шумить, гуде і все горою йде.(завірюха)

Дослід 3. «Завірюха». (Колба (1 л), пробка з ложечками. NH4 OH(конц.), Cr2O3 - свіжодобутий ).

Ведучий: - Не довго сперечалися Зима з Весною, поступилася все ж таки Зима. Настала Весна - пробудження природи, танення снігу, все оживає, а з вирію поверталися птахи. Особлива насолоду відчувається, коли пробуджується природи від зимового спокою.

Радіють береги:

Розтанули сніги!

На схилах річкових

Струмки дзвенять, мов сміх,

Парад свій відкриває.

Лавина льодова,

Звірі наперекір

В танок пустився вир.

Десь хлопнув окунець –

Ура! Зимі кінець!

Дослід 4. «Водорості» . (Стакан (250 мл), силікатний клей, дистильована вода, кристалики солей CoCl2 ∙ 6H2O, NiCl2 ∙ 6H2O або NiSO4 ∙ 7H2O, FeCl2 ∙ 6H2O або FeSO4 ∙ 7H2O, FeCl3 ∙ 6H2O, Al2(SO4)3 ∙ 18H2O, MnCl2 ∙ 4H2O, MgCl2∙ 4H2O, CuCl2 ∙ 5H2O, CrCl2 ∙ 6H2O, Cr2(SO4)3 ∙ 6H2O.).

Ведучий: - Все зраділо навкруги, Літо прийшло. Не сварилися Літо з Весною. Пішла Весна відпочивати. Прийнялося Літо за роботу – тепло, радість, але невпинна робота.

Літо: - Розквітають в луках квіти,

Зеленіють в лісі віти,

Все зелене, молоде,

За Весною Літо йде.

Дослід 5. «Квіти». (Розчини CuSO4 ,фенолфталеїну, лакмусу, метилоранжу, амоніаку, фільтрувальний папір, розпилювач, стакани, ножиці.).

Ведучий: Так дружили і сварилися сестри пори року, але ні одного дня не залишали Земля без нагляду.

 1. Узагальнення і систематизація знань А зараз давайте послухаємо приказки та прислів’я про пори року.
 • Літній день рік годує.
 • Люди раді літу, бджоли раді цвіту.
 • Не проси у Бога літа довгого, а проси літа теплого.
 • У червні на полі густо, а у коморі пусто.
 • Чоло липень і серпень не доварять, того вересень не досмалить.
 • Літо дає коріння, а осінь – насіння.
 • Що влітку вродиться, то взимку згодиться.
 1. Підведення підсумків.

Чи залишились Ви задоволені? Яка пора року і який дослід Вам найбільше сподобались? Чому? Чи зацікавились Ви у вивченні хімії?

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

http://volyninfo.com/core/wp-content/uploads/2016/03/pinuts-1.jpg

 

 

Розробила

викладач фізики

Осипчук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

2016 р.

Мета: поглиблення знань з фізики, заохочення до вивчення фізики.

Обладнання: портрети вчених, таблиці, сигнальні картки, прилади, фізичні газети, плакати із зображенням різних фізичних приладів.

Форма проведення: конкурс.

Програма заходу

І. Фокуси-експерименти.

II. Екологічна вікторина

ІІІ. Гумористична сторінка.

IV. Підсумки. Нагородження переможців.

Хід заходу

Вступне слово вчителя. Шановні гості! Я і мої помічники зараз раз і назавжди доведуть вам, що фізика — наука не тільки теоретична, а й практична, а ще вона цікава, лірична, гумористична й прагматична.

На нашому вечорі вас чекають цікаві вікторини, маленькі відкриття, різноманітні розваги і багато іншого. Але умова така: поводитися виховано, почуватися вільно, включатися активно, але не агресивно. Отже, увага, слово ведучим!

Ведучий 1. Фізика — слово дзвінке і разюче:

В ньому хмаринка і сонце палюче,

Все, що літає, дзвенить і блищить,

Плаває в водах, холоне, кипить.

Ведучий 2. На всі боки озирнись

І уважно подивись,

Ти побачиш тоді враз

Фізику навколо нас!

Разом. Поєднаємо ми, звісно,

І цікаве, і корисне!

Учитель. І наш вечір триває. Зараз ми покажемо вам декілька фокусів. На перший погляд все це схоже на містику ,однак це можна дуже легко пояснити, знаючи фізику.

(Учням демонструються фокуси і пропонується їх пояснити. За плавильне тлумачення фокусів учні отримують по 3 зірочки, за неповне 12 зірочки)

І. Фокуси-експерименти.

1. Фокус зі склянкою води. Склянку, заповнену водою більше ніж наполовину, накривають аркушем паперу і різко перевертають. Папір триматиметься. Чому?

Пояснення. Зовнішній атмосферний тиск більший, ніж тиск води і повітря у склянці.

2. Хустинка, що не горить. Носовичок сильно намочити у воді і трохи викрутити. Потім змочити спиртом і запалити. Коли полум'я згасне, носовичок залишиться цілим.

Пояснення. Не згорів, тому що вода має високу теплоємність.

 1. Папір і цвях. Залізний цвях обгортають тонкою смужкою паперу і тримають у полум'ї свічки. Папір певний час не загоряється. Чому?

Пояснення. Теплопровідність заліза велика, тому цвях відводить теплоту від паперу.

 1. Нагріваємо воду в паперовому стаканчику на полум'ї свічки. Папір не горить. Чому?

Пояснення. Вода має велику теплоємність.

5. «Іван-покиван». Якщо в корок увіткнути вертикально голку, горизонтально — виделки, утворюється «іван-покиван», що тримається на вістрі голки і не падає. Чому?

Пояснення. Таке розміщення виделок і голки у корку забезпечує стійку рівновагу, оскільки центр голки розмішується на вістрі голки.

6. Варене куряче яйце саме залазить у пляшку після того, як у ній згорів клаптик паперу. Чому?

Пояснення. Повітря в пляшці розріджене. Зовнішній атмосферний тиск більший, ніж у пляшці.

7. Глядачам пропонується завдання: розмістити вказівні пальці обох рук під шваброю у горизонтальному положенні (пальці утримують кінці швабри) і, одночасно пересуваючи, звести пальці досередини швабри.

Пояснення. Це зробити неможливо, оскільки геометричний центр швабри не співпадає з її центром маси. Вказівні пальці обох рук зійдуться ближче до поперечини.

8. На дно тарілки кладуть монету і наливають трішки води, щоб вона лише прикрила монету. Завдання полягає в тому, щоб дістати монету, що лежить на дні тарілки з водою, не замочивши рук, за допомогою склянки, свічки і сірників.

Пояснення. Тримаючи склянку над полум'ям свічки, прогрівають повітря у склянці протягом 10 с. Потім одразу треба поставити склянку в тарілку з водою поряд із монетою. Через деякий час вода почне втягуватись у склянку і монету можна буде взяти, не замочивши рук. Це відбувається тому, що повітря у склянці холоне і його тиск зменшується і стає менший за атмосферний. Зовні тиск на рівні країв склянки дорівнює сумі тисків атмосферного і водяного стовпа. Вода внаслідок різниці тисків заходить у склянку.

Учитель. Було цікаво? Так! А тепер продовжуємо наш вечір. Фізика тісно пов'язана з багатьма науками та галузями життя людини. Прояви фізичних явищ, процесів і законів ми маємо у тваринному і рослинному світі. Зараз на вас чекає зустріч з екологічним боком фізики.

(Проводиться екологічна вікторина. За правильну відповідь учні отримують 3 зірочки, а за неповну — 1 або 2 зірочки.)

II. Екологічна вікторина

 1. Як лисиця використовує великий пухнастий хвіст під час бігу?

Відповідь. Лисиця використовує його як кермо, що дає змогу робити круті повороти.

2. Пояснити зміст прислів'я: «Коси, коса, поки роса».

Відповідь. Мокра трава має більшу масу, а, отже, й інерцію спокою.

3. Чому кістки у птаха наповнені не кістковим мозком, а повітрям?

Відповідь: Щоб добре літати, треба мати легкий і разом з тим міцний скелет. Маса усіх кісток двокілограмового птаха-фрегата лише 115 г.

4. Чому під час прополювання буряна слід витягати з ґрунту повільно, уникаючи ривків?

Відповідь. Повільно витягуючи бур'яни, виполюємо їх з корінням, якщо ж тягнути ривком, то бур'ян унаслідок інерції не встигає прийти в рух, стебло переривається, а коріння залишається в землі.

5. Яку роль відіграє здатність деяких рослин скручувати листя під час вітру?

Відповідь. Рослини легше витримують дію вітру, оскільки зменшується лобовий переріз листка. Форма листка стає більш обтічною, зменшується лобовий опір.

6. Чому квочка не боїться розбити яйця, які висиджує, в той час як слабке курча, вилуплюючись, легко пробиває шкаралупу яйця?

Відповідь. Шкаралупа яйця — той самий склеп, де клиноподібна форма камінців, заважаючи їм опускатись, не перешкоджає їхньому підніманню.

7. Іноді доводиться підпирати гілки яблунь, коли яблука починають наливатися. Для чого це потрібно?

Відповідь. Вага яблук збільшується, тому гілки дерева можуть поламатися.

8. Крокодили іноді ковтають камінці, маса яких становить близько 1% від маси їхнього тіла. Для чого вони це роблять?

Відповідь. Камінці служать баластом, який дає змогу крокодилу ходити дном річки і швидко затягувати жертву під воду.

9. Як курка може удвічі збільшити тиск на підлогу?

Відповідь. Піднявши одну лапу. Площа опори при цьому зменшується удвічі й у стільки ж разів збільшується тиск.

10. Чому лосі досить легко можуть ходити болотом?

Відповідь. Роздвоєні копита лосів мають перетинку, яка збільшує площу опори і зменшує тиск. Крім того, для парнокопитних не характерне атмосферне засмоктування.

11. Чому маленька бджола створює своїм жалом великий тиск? Відповідь. Жало у бджоли дуже гостре. І навіть мала сила, що діє на

надзвичайно малу площу, здатна створити великий тиск.

12. У слона коротка шия, що заважає йому нагинатися до водойми. Як же йому вдається напитися?

Відповідь. Слон несвідомо використовує атмосферний тиск: він опускає хобот у воду і втягує в себе повітря. Під дією атмосферного тиску хобот наповнюється водою, потім слон згинає його і вливає воду до рота.

13. Чому гуси і качки плавають у воді і виходять з неї сухими, а кури тонуть?

Відповідь. Гуси і качки змащують своє пір'я жиром зі спеціальної залози, що міститься на куприку. Тому воно не змочується водою і вода не проникає в товщу пір'я, за рахунок чого вага птаха менша, ніж архімедова сила. Кури не мають таких залоз.

14. Які властивості організму деяких риб допомагають їм успішно полювати в мутній воді?

Відповідь. Деякі риби дуже чутливі до найменшої зміни напруженості електричного поля. Так, наприклад, гімнарх — великий нічний хижак, відчуває зміну напруженості електричного поля 10 В/м. Це дає йому можливість точно визначити місце перебування жертви, яка своїм тілом впливає на зміну цієї напруженості.

15. Чому собаки в спеку висовують язик?

Відповідь. На тілі собаки немає потових залоз. Виділення вологи з язика собаки має таке саме значення, як виділення поту з тіла людини.

16. Чому комахи, які живуть у полярних краях, на високогір'ї мають темне забарвлення?

Відповідь. Це допомагає їхньому тілу поглинати більше сонячних променів.

17. Чому очі білого ведмедя не засліплює блиск снігу та льоду в сонячні дні?

Відповідь. У білого ведмедя від блиску снігу та льоду очі захищені напівпрозорими перетинками, ніби своєрідними окулярами.

18. Які тварини—джерела холодного свічення вам відомі?

Відповідь. Найбільше тварин, що світяться, живе у морях і океанах. Світяться інфузорії-ночесвітки, коралові поліпи, медузи, головоногі молюски та багато риб, особливо глибоководних. На суходолі—це жуки-світляки.

19. У північній Бірмі, на Тибеті, в західних та південних районах Китаю живе вівцебик — такий. Це досить велика тварина масою до 350 кг. Як йому допомагає переборювати важкі кліматичні умови щедро просякнута жиром шерсть?

Відповідь. Просякнута жиром, вона не змочується водою і тому не намокає у холодну погоду. Це служить надійним захистом від вранішніх і вечірніх туманів.

20. Чому очі кішки яскраво світяться в темряві, якщо на них спрямувати світловий промінь?

Відповідь. Очі кішки, як і інших тварин, відбивають світло в напрямі, протилежному до напрямку розповсюдження. Око кішки являє собою систему із лінз та увігнутого дзеркала.

Учитель. Тепер до вашої уваги наша гумористична сторінка – декілька цікавих історій з життя видатних учених-фізиків.

ІІІ. Гумористична сторінка.

Перша бувальщина. Альберт Ейнштейн — німецький фізик, автор спеціальної теорії відносності. Лауреат Нобелівської премії дуже любив фільми Чарлі Чапліна і ставився з великою симпатією до створеного ним героя. Одного разу він написав у листі до Чапліна: «Ваш фільм «Золота лихоманка» зрозумілий усім на світі, і Ви неодмінно станете великою людиною. На це Чаплій відповів так: «Я Вами захоплююся ще більше. Вашу теорію відносності ніхто в світі не розуміє, а Ви вже стали великою людиною. Чаплін».

Друга бувальщина. Ейнштейн гостював у своїх знайомих. Почався дощ. Коли Ейнштейн зібрався йти, йому запропонували капелюха.

— Навіщо? — сказав Ейнштейн. — Я знав, що буде дощ, саме тому не взяв капелюха, бо він сохне довше, ніж моє волосся. Це ж очевидно.

Третя бувальщина. «Помста вченого». Нільс Бор — великий датський учений, автор квантової теорії атома. Одного разу під час навчання і Геттінгені Нільс Бор погано підготувався до колоквіуму, його виступ видався слабким. Однак Бор не засмутився, на завершення, усміхаючись сказав:

— Я вислухав тут від усіх вас стільки поганих виступів, що прошу розглядати мій нинішній як помсту.

IV. Підсумки. Нагородження переможців.

Учитель. Ось які цікаві історії відбувалися з видатними фізиками у різні часи. Справді, фізики - це люди веселі, цікаві, дотепні. А наша з вами зустріч закінчується, але, сподіваємося, не закінчаться наші зустрічі з фізикою як із цікавою, незвичайною наукою. Давайте вручимо призи учасникам наших конкурсів та вікторин.

(Призи слід придбати заздалегідь. Це можуть бути олівці, ручки, блокноти, гумки, все, що може знадобитися для навчання)

Ведучий 1. Усе, що навколо, при чому живем,

Словом "природа" ми звично зовем.

Ведучий 2. Знати природу і вміти в ній жити

Фізика вчить нас, її нам хвалити!

Учитель. До нових зустрічей!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
904
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку