4 лютого о 18:00Вебінар: Використання хмарних технологій під час викладання хімії та інших природничих дисциплін

Протоколи засідань МК природничо-математичного циклу 2015 н.р.

Про матеріал

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

ПРОТОКОЛ № 1

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

від «31» серпня 2015 року

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

Лібіченко Ю.В.

Чепіль О.О.

Магденко О.А.

Заступник директора з НВР: Слободенюк Л.П.

Методист: Зданевич Л.М.

Тема: «Готовність до нового 2014-2015 н.р.»

Форма проведення: Конференція

Порядок денний:

Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

 

від «31» серпня 2015 року

 

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

                   Лібіченко Ю.В.

                   Чепіль О.О.

                   Магденко О.А.

Заступник директора з НВР: Слободенюк Л.П.

Методист: Зданевич Л.М.

 

Тема: «Готовність до нового 2014-2015 н.р.»

Форма проведення: Конференція

Порядок денний:

 1. Інформація про педагогічну серпневу конференцію.
 2. Аналіз роботи МК за минулий н.р. та оголошення плану роботи на 2014-2016 н.р.
 3. Інформація про план роботи міської методичної комісії природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік.
 4. Затвердження плану роботи училищної комісії природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік.
 5. Затвердження нових робочих програм.
 6. Ознайомлення з Наказом МОНУ від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів».
 7. Внесення змін та затвердження поурочно-тематичних планів.
 8. Інформація  про готовність кабінетів до нового навчального року.
 9. Затвердження планів робіт кабінетів на 2015-2016 навчальний рік. 

 

 

Слухали: Осипчук О.В. голову методичної комісії, яка ознайомила членів методичної комісії природничо-математичного циклу із змістом серпневої конференції.

Виступили: Члени МК з побажаннями щодо проведення конференції

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІ.Слухали: Осипчук О.В. голову методичної комісії, яка виступила зі звітом про роботу методичної комісії природничо-математичного циклу, а також із планом роботи комісії на наступний навчльний рік.

Виступили: Члени МК виступили з пропозиціями щодо роботи комісії на 2015-2016 н.р.

Чепіль О.О. зробила акцент на ефективне впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в роботі комісії.

Лібіченко Ю.В. наголосила на необхідність участі членів МК у Малій академії наук.

Чупринська Т.В. запропонувала більш активне введення в навчальний процес проектних технологій.

Магденко О.А. запропонувала ввести проектно-дослідницьку діяльність унів в процесі вивчення предметів.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІІ.Слухали: Осипчук О.В. голову методичної комісії, яка виступила з правилами щодо написання та оформлення поурочно-тематичних планів, ознайомила членів методичної комісії природничо-математичного циклу із планом роботи міської методичної комісії природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІV.Слухали: Осипчук О.В., викладач фізики та астрономії,  ознайомила членів методичної комісії природничо-математичного циклу з проектом плану роботи на 2015-2016 навчальний рік.

Виступили: Магденко О.А., Чепіль О.О. про доповнення плану результатами інноваційної діяльності.

Осипчук О.В. доповнила про необхідність введення проектно-дослідної діяльності.

Ухвалили:

1. План роботи методичної комісії природничо-математичного циклу на 2015-2016 навчальний рік ухвалити.

2. Проводити засідання згідно даного плану кожний перший четвер  місяця.

3. Ввести проектно-дослідницьку діяльність серед учнів.

Термін – протягом навчального року.

Відповідальні: викладачі  методичної комісії

 

V. Слухали: Зданевич Л.М. з  інформацією про затвердження нових робочих програм.

Виступили: Викладачі методичної комісії природничо-математичного циклу звернулися з питанням стосовно проведення ЗНО та ДПА.

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома.

Термін – протягом тижня.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІ. Слухали: Слободенюк Л.П. заступника директора з НВР, яка ознайомила викладачів методичної комісії з навчальними планами для І курсу на 2015-2016 н.р. Рекомендовано користуватися програмами затверджені Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН від 28.10.2010 №1021)

Виступили: Викладачі математики – Чупринська Т.В., фізики – Осипчук О.В., хімії – Чепіль О.О., біології і географії – Лібіченко Ю.В., інформатики – Магденко О.А. подали для розгляду і схвалення тематичні, поурочно-тематичні плани для груп І курсу згідно програм (Наказ МОН від 28.10.2010 №1021)

Ухвалили: Затвердити  тематичні, поурочно-тематичні плани для груп І курсу згідно програм (Наказ МОН від 28.10.2010 №1021). Прийняти до уваги та схвалити зміни щодо корегування деяких тем регіонального компоненту деяких тем програми з предмета «Охорона навколишнього середовища».

Термін – протягом тижня.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІ.Слухали: Осипчук О.В. голову методичної комісії, яка виступила з правилами щодо написання та оформлення поурочно-тематичних планів на 2015-2016 навчальний рік. Також зазначила про необхідність внесення змін до поурочно-тематичних планів стосовно  особливостей проведення ЗНО та ДПА у 2015-2016 н.р.

Виступили: Члени МК представили свої поурочно-тематичні плани на 2015-2016 н.р.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІІ. Слухали: Члени методичної комісії виступили з інформацією про готовність кабінетів до нового навчального року.

Ухвалили: Кабінети викладачів природничо-математичного циклу готові до нового навчального року.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІХ. Слухали: Голова методичної комісії Осипчук О.В. ознайомила з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів природничо-математичного циклу.

Ухвалили: Внести зміни в плани кабінетів, гуртків рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Термін – протягом тижня.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

Голова методичної комісії  _______________ Осипчук О.В.

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

 

від «25» вересня 2014 року

 

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

                   Лібіченко Ю.В.

                   Чепіль О.О.

Методист: Зданевич Л.М.

 

Тема: «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму»

Форма проведення:  Організаційне

 

Порядок денний

 1. Затвердження списків педпрацівників, які атестуються у 2015-2016 навчальному році.
 2. Затвердження графіку проведення предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.
 3. Обговорення та затвердження тем методичних розробок викладачів методичної комісії.
 4. Обговорення та затвердження тем доповідей виступів на методичній комісії.
 5. Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму».
 6. Ознайомлення з матеріалами для підготовки до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.
 7. Затвердження завдань та організації проведення олімпіад по предметам в училищі.
 8. Аналіз підсумків вхідної діагностики по предметам.
 9. Заслухання пропозицій, щодо проведення предметних конкурсів та заходів протягом навчального року.
 10. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

 

І. Слухали: Зданевич Л.М., методист ДНЗ «Бердичівське ВПУ», оголосила прізвища викладачів методичної комісії природничо-математичного циклу, які атестуються в 2015-2016 навчальному році.

Виступили: Члени методичної комісії виступили із запитаннями, стосовно атестації.

Ухвалили: Затвердити списки педпрацівників, які атестуються у 2015-2016 навчальному році.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІ. Слухали: Осипчук О.В., голову методичної комісії, яка оголосила графік предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків викладачів природничо-математичного циклу.

Виступили: Викладачі методичної комісії виступили з побажаннями щодо складання графіку предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.

Ухвалили: Затвердити графік предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.

Термін – протягом тижня.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІІ. Слухали: Осипчук О.В. голова методичної комісії оголосила теми методичних розробок викладачам методичної комісії.

Виступили: Члени методичної комісії із побажаннями щодо тем методичних розробок.

Ухвалили: Затвердити теми методичних розробок викладачів методичної комісії.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

ІV. Слухали: Осипчук О.В. оголосила теми доповідей для виступів на методичних засіданнях членами методичної комісії природничо-математичного циклу.

Виступили: Члени методичної комісії із побажаннями щодо тем доповідей.

Ухвалили: Затвердити теми доповідей для виступів на методичних засіданнях.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

V. Слухали: Чепіль О.О., інженер з охорони праці, виступила з інформацією про «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму».

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІ. Слухали: Зданевич Л.М. виступила з інформацією про проведення предметних олімпіад в жовтні-листопаді 2015-2016 н.р.

Виступили: Осипчук О.В. ознайомила з матеріалами для підготовки до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Ухвалили: необхідність проведення предметних олімпіад серед учнів І-ІІІ курсів.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІ. Слухали: Голову методичної комісії з вимогами щодо розроблення завдань для предметних олімпіад.

Виступили: Викладачі методичної комісії з інформацією щодо організації та проведення олімпіад по предметам в училищі

Ухвалили: затвердити завдання по предметним олімпіадам.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІІ. Слухали: Осипчук О.В. з інформацією про результати вхідної діагностики по предметам.

Виступили: Викладачі методичної комісії з пропозиціями щодо покращення рівня знань учнів.

Ухвалили: вдосконалити методику викладання предметів з метою підвищення рівня знань учнів.

                                                                                          Термін – навчального року.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІX. Слухали: Голову методичної комісії з інформацією про позаурочні заходи та предметні конкурси на  І семестр 2015-2016 н.р.

Виступили: Чепіль О.О. доповнила перелік конкурсів .

Осипчук О.В. наголосила на необхідність участі у МАН.

Ухвалили: інформацію взяти до відома

                                                              Термін – протягом І семестру 2015-2016 н.р.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

X. Слухали: Осипчук О.В. виступила з інформацією про виконання рішень попереднього засідання методичної комісії. Наголосила на тому, що не всі викладачі затвердили поурочно-тематичні плани у голови МК.

Ухвалили: інформацією взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії  _______________ Осипчук О.В.

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

 

від «22» жовтня  2015 року

 

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

                   Лібіченко Ю.В.

                   Чепіль О.О.

                   Магденко О.А.

Класні керівники учнів І курсу: Осипчук О.В.

                                                           Ружанцева Г.С.

Методист: Зданевич Л.М.

Бібліотекар: Савчук В.Н.

 

Тема:«Самоосвіта педагога – провідна форма вдосконалення професійної компетентності ».

Форма проведення: Педагогічний діалог

 

Порядок денний

 1. Аналіз контингенту учні в 1 курсу.
 2. Необхідність самоосвіти в професії педагога. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителя та формами звіту.
 3. Інформація зав. бібліотекою про нові підручники й посібники.
 4. Результати проведеного І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу.
 5. Обговорення списків претендентів на міські олімпіади та конкурси.
 6. Звіт про участь у роботі обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін.
 7. Інформація про поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів.
 8. Аналіз результатів директорських контрольних робіт.
 9. Висновки щодо проведення  предметного тижня з інформатики.
 10. Затвердження і погодження завдань до ДПА.
 11. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

 

І. Слухали: Зданевич Л.М., методист училища, наголосила на важливість проведення аналізу контингенту учнів.

Виступили: Класні керівники учнів І курсу

Класні керівники виступили з доповіддю про контингент учнів, розповіли про важких учнів, яким треба приділяти особливу увагу.

Осипчук О.В., класний керівник групи 15КП, просила звернути особливу увагу на учня Ніколаєва О. оскільки він є сиротою і має певні психічні розлади. Також наголосила на тому, що група є важкою і тому до них необхідний особливий підхід.

Ружанцева Г.С., класний керівник групи 25ТС, просила звернути особливу увагу на таких важких учнів, як Салясов В. та Кращенко Д..

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІ. Слухали: Осипчук О.В. наголосила на необхідність самоосвіти в професії педагога. Голова МК оголосила індивідуальні теми для самоосвіти викладачів.

Виступили: Викладачі методичної комісії виступили з побажаннями щодо оголошених тем.

Ухвалили: затвердити теми для самоосвіти викладачів.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІІ. Слухали: Савчук Н.В. виступила з інформацією про книжки, які поступили в бібліотеку училища.

Виступили: Осипчук О.В. виступила з методичними рекомендаціями щодо підручників для викладачів природничо-математичного циклу. Також викладач звернула увагу на недостатність книжок з математики, особливо алгебри і геометрії 11 клас.

Чепіль О.О. попросила звернути увагу на відсутність нових підручників з хімії.

Викладач з фізики наголосила на відсутність підручників з фізики 11 клас.

Викладач біології Лібіченко Ю.В. також звернула увагу на дефіцит книжок з біології та географії.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІV. Слухали: Зданевич Л.М. з аналізом за результатами проведеного І туру олімпіад з предметів природничо-математичного циклу.

Виступили:Осипчук О.В. попросила викладачів звернути увагу на допущені помилки, а також на організацію проведення олімпіад. Також викладач звернула увагу на те, що під час загальноучилищних лінійок не були вручені грамоти переможцям, на що в майбутньому потрібно звернути увагу.

Чепіль О.О. запропонувала проводити олімпіади дистанційно, використовуючи соціальні мережі, а також власні сайти.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

V. Слухали: Осипчук О.В., голова методичної комісії попросила подати списки учнів, які являються претендентами на міські олімпіади та конкурси.

Виступили: Викладачі методичної комісії

Магденко О.А. наголосила на досить високий рівень знань учнів І курсу, тому запропонувала вибирати учнів саме з першого курсу.

Викладач фізики, математики повідомила про те, що учениця ІІ курсу групи 11 Б Утченко О.  та учень групи 25ТС Салясов В. братимуть участь в МАН.

Ухвалили:

1.Подати списки претендентів на міські олімпіади та конкурси.

2. Інформацію взяти до відома.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІ. Слухали: Лібіченко Ю.В. виступила зі звітом про участь у роботі обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІ. Слухали: Осипчук О.В. з інформацією про поповнення існуючих та виготовлення нових тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів.

Виступили: Чепіль О.О. запропонувала зробити стенди біля кабінетів природничо-математичного циклу.

Чупринська Т.В. виступила з інформацією про стан існуючих стендів в кабінеті математики та планом їх оновлення.

Лібіченко Ю.В. наголосила на необхідність поповнення тематичних стендів серед викладачів методичної комісії.

Осипчук О.В. запропонувала створити фотостенд, де будуть розміщені фото кращих учнів, а також фото із предметних тижнів, конкурсів, олімпіад, тощо.

Ухвалили:

 1. Поновити тематичні стенди, фотомонтажі, альбоми.
 2. Інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року.

Відповідальні: викладачі методичної комісії.

 

VІІІ. Слухали: Викладачів методичної комісії з аналізом виконання контрольних робіт за курс неповної середньої школи.

Виступали: Чупринська Т.В. про необхідність розробки заходів по ліквідації прогалин в знаннях учнів з предметів за курс неповної середньої школи за результатами перевірочних робіт.

Лібіченко Ю.В. наголосила на низький рівень знань з предметів природничо-математичного циклу.

Осипчук О.В. запропонувала посилити контроль щодо виконання учнями домашнього завдання, а також задіювати учнів до пошуково-дослідницької діяльності.

Чепіль О.О. зробила наголосила на тому, що необхідно зацікавлювати учнів у предметі, а тому проводити більше конкурсів, використовувати мережу Internet, тощо.

Ухвалили:

1) З метою ліквідації прогалин в знаннях учнів за курс неповної середньої школи по предметах циклу, викладачам скласти графік проведення консультацій в позаурочний час.

2)Систематично на уроках проводити роботу на повторення і засвоєння матеріалу за курс неповної середньої школи.

3)Розробити заходи щодо організації пошуково-дослідної діяльності серед учнів училища.

4)Здійснювати посилений контроль за виконанням домашнього завдання.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі предметів природничо-математичного

 циклу, Осипчук О.В.

 

ІХ. Слухали: Методист училища підвела підсумки проведення тижня інформатики.

Виступили:  Магденко О.А. виступила із звітом про проведення тижня інформатики в училищі

Голова методичної комісії наголосила на необхідність проведення викладачами позакласних заходів по предметах природничо-математичного циклу.

Чепіль О.О. висловила деякі побажання стосовно вдосконалення проведення предметного тижня.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

Х. Слухали: Методист училища надала інформацію про підготовку до державної підсумкової атестації з предметів природничо-математичного циклу.

Виступили: Голова методичної комісії наголосила на необхідності підготовки учнів і викладачів до державної підсумкової атестації, розроблення і затвердження білетів, оновлення стендів «Готуємося до державної підсумкової атестації».

Ухвалили: Затвердити білети до державної підсумкової атестації.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

XІ. Слухали: Осипчук О.В. виступила з інформацією про виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

Ухвалили: інформацією взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії  _______________ Осипчук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

ПРОТОКОЛ №  4

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

 

від «26» листопада  2014 року

 

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

                   Лібіченко Ю.В.

                   Чепіль О.О.

                   Магденко О.А.

 

Тема: «Розвиток творчої ініціативи педагога»

Форма проведення: Методичний аукціон

 

 

Порядок денний

 1. Обговорення результатів ІІ туру олімпіад.
 2. Інформація про роботу над КМЗ викладачів.
 3. Затвердження графіка та завдань для проведення директорських контрольних робіт за I семестр.
 4. Обмін досвідом «Використання новітніх технологій для розвитку творчої особистості».
 5. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

 

І.Слухали: Осипчук О.В., голова методичної комісії підвела підсумок про проведення олімпіад з предметів природничо – математичного циклу, а також наголосила на важливості проведення олімпіад з предметів циклу, та на їх вплив на подальше навчання учнів.

Виступали: Члени МК

Чепіль О.О. – викладач хімії, Лібіченко Ю.В.- викладач біології, Чупринська Т.В.- викладач математики, Осипчук О.В. – викладач фізики відзвітували про проведені олімпіади, назвали переможців, наголосили на типових помилках, і на що треба звернути увагу в подальшому.

Ухвалили: по результатам аналізу загальноучилищної олімпіади визначити учнів, що стануть учасниками міської та обласної олімпіади з предметів циклу.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

ІІ.Слухали: Голова МК Осипчук О.В. виступила з інформацією про правила оформлення паспорту КМЗ, а також систематичне його поповнення. Також наголосила на необхідність здати на перевірку паспорти КМЗ з предметів протягом тижня.

Ухвалили:

 1. Здати на перевірку паспорти КМЗ.
 2. Інформацію взяти до відома.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІІ.Слухали: Осипчук О.В., голова методичної комісії оголосила графік проведення директорських контрольних робіт з предметів природничо-математичного циклу.

Виступали: Члени МК з корективами до графіку проведення контрольних робіт.

Ухвалили: затвердити графік проведення директорських контрольних робіт з предметів  природничо-математичного циклу.

Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІV.Слухали: Викладач хімії Чепіль О.О. та викладач фізики Осипчук О.В. виступили з доповідями на тему “Технологія створення електронних посібників”.

Виступали: Чупринська Т.В. наголосила на необхідність допомоги викладачів хімії та фізики у створенні електронних підручників.

Магденко О.А. продемонструвала власні електронні посібники, а також запропонувала допомогу у їх створенні.

Ухвалили: 1. Протягом 2014-2015 н.р. розробити збірник електронних підручників з предметів природничо-математичного циклу.

 1. Інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року.

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

V. Слухали: Осипчук О.В. виступила з інформацією про виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

Ухвалили: інформацією взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії  _______________ Осипчук О.В.

 

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

ПРОТОКОЛ №  5

засідання методичної комісії

природничо-математичного циклу

 

від «24» грудня  2014 року

 

Голова: Осипчук О.В.

Присутні: Чупринська Т.В.

                   Лібіченко Ю.В.

                   Чепіль О.О.

                   Магденко О.А.

Методист: Зданевич Л.М.

 

Тема: «Використання інноваційних технологій у навчанні математики»

Форма проведення: Обмін досвідом

 

 

Порядок денний

 1. Висновки щодо комплексно-методичного забезпечення викладачів природничо-математичного циклу.
 2. Проведення предметного тижня з математики.
 3. Обговорення відкритого уроку з математики.
 4. Доповідь викладача математики на тему «Формування позитивної мотивації на уроках математики засобами інноваційних форм і методів навчання».
 5. Звіт про виконання графіків проведення контрольних,  практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр.
 6. Представлення та обговорення методичної розробки з математики.
 7. Підведення підсумків роботи методичної комісії за І семестр.
 8. Аналіз виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

 

І.Слухали: Зданевич Л.М., методист училища підвела підсумок проведеної перевірки стану КМЗ. Наголосила на тому, що викладачу фізики Осипчук О.В., а також викладачу математики – Чупринській Т.В. необхідно поповнювати КМЗ новими матеріалами та розробками.

Виступали: Члени методичної комісії представили свої напрацювання методисту училища.

 Ухвалили:

1.Стан КМЗ предметів природничо-математичного циклу визнати задовільним.

2. Поповнювати КМЗ  напрацюваннями.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

ІІ.Слухали: Чупринська Т.В., викладач математики виступила із звітом про проведення тижня математики. Наголосила на тому, що учні брали активну участь в предметному тижні.

Виступали: Члени МК, Зданевич Л.М.

Осипчук О.В., викладач фізики, наголосила на тому, що позитивним було використання великої кількісті наочностей.

Чепіль О.О. звернула увагу на велику кількість ребусів, загадок та кросвордів з математики.

Лібіченко Ю.В. відмітила гарну виставку методичної літератури на першому поверсі училища.

Члени методичної комісії висловили свої враження від відкритого уроку, наголосили, що він пройшов на достатньому рівні.

Методист ліцею, Зданевич Л.М., відмітила, що предметний тиждень пройшов на достатньо високому рівні.

Ухвалили:предметний тиждень з математики пройшов на оцінку «відмінно».

Відповідальні: Чупринська Т.В.

 

IІІ. Слухали: Зданевич Л.М. проаналізувала проведений урок з математики. Зазначила, що методична мета була досягнута, учні зацікавлені.

Виступили: Магденко О.А. відзначила, що їй сподобався урок проте недостатньо був оформлений кабінет.

Лібіченко Ю.В. зазначила, що на протязі уроку учні мало здійснювали записів.

Чепіль О.О. зауважила на тому, що дуже багато наочностей, які використовувлися під час уроку, були пов’язані з рідним містом.

 Ухвалили:

 1. Урок мети досяг, поставлена методична мета виконана.
 2. Урок проведений на достатньому рівні.
 3. Викладачу звернути увагу на зауваження членів методичної комісії.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: Чупринська Т.В.

 

ІV. Слухали: Чупринська Т.В., викладач математики виступила із доповіддю : «Формування позитивної мотивації на уроках математики засобами інноваційних форм і методів навчання».

Виступили: Члени методичної комісії

Викладач фізики наголосила на важливості використання інноваційних технологій при вивченні математики і на всіх інших предметах циклу.

Осипчук О.В. зауважила на формуванні позитивної мотивації на уроках предметів природничо-математичного циклу.

Чепіль О.О. зазначила, що формувати позитивну мотивацію набагато легше з використанням інноваційних форм і методів навчання.

Магденко О.А., викладач інформатики висловила думку про те, що під час вивчення математики важко використовувати інноваційні технології, оскільки даний предмет належить до точних наук.

Лібіченко Ю.В. зробила наголос на тому, що в училищі недостатня кількість комп’ютерів і тому впроваджувати інноваційно-комунікаційні технології досить проблематично.

 Ухвалили: Узагальнити досвід роботи викладачів Чупринської Т.В.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

V. Слухали: Голова методичної комісії Осипчук О.В виступила зі звітом про виконання графіків проведення контрольних,  практичних, лабораторних робіт з предметів природничо – математичного циклу та виконання навчальних планів та програм за І семестр. Зауважила про відсутність в усіх учнів зошитів для лабораторно-практичних та контрольних робіт. Також зробила наголос на тому, що викладачі не здають вчасно звіти про проведену роботу.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІ. Слухали: Чупринська Т.В. представила методичну розробку: «Методичний посібник «Курс лекцій з алгебри»».

Виступили: Осипчук О.В. зауважила на необхідність розміщення методичної розробки в групі в соціальній мережі ВКонтакте для того, щоб учні могли нею користуватися.

Чепіль О.О. доповнила про необхідність обмеження доступу до розробки стороннім особам.

Ухвалили: інформацією взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІ. Слухали:м Голова методичної комісії Осипчук О.В виступила зі звітом про підсумки роботи методичної комісії за І семестр.

Виступили: Чепіль О.О. відзначила необхідність участі викладачів в дистанційних курсах, вебінарах, тощо.

Лібіченко Ю.В. зробила наголос на необхідності участі інших викладачів методичної комісії у МАН.

Осипчук О.В. наголосила на необхідності членів МК друкуватися у періодичних виданнях, інтернет ресурсах, тощо.

Магденко О.А. зробила акцент на створенні викладачами МК власних сайтів.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Термін – протягом навчального року

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

VІІІ. Слухали: Осипчук О.В. виступила з інформацією про виконання рішень попереднього засідання методичної комісії.

Ухвалили: інформацією взяти до відома.

                                                                                               Термін – протягом тижня

Відповідальні: викладачі методичної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії  _______________ Осипчук О.В.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1826
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку