Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

МАЙСТЕР - КЛАС “ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ”

Про матеріал

“Зібратися разом – це початок,

триматися разом – це прогрес,

працювати разом – це успіх”.

Генрі Форд


АКТУАЛЬНІСТЬ МАЙСТЕР- КЛАСУ:

відповідно до вимог Нового Державного стандарту початкової загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання в початковій школі є розвиток ключових компетентностей молодших школярів. Учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, ми вважаємо, доцільно використовувати інтерактивні технології.

МЕТА МАЙСТЕР- КЛАСУ:

застосування інтерактивних технологій в системі роботи вчителів початкових класів.

Перегляд файлу

                                   Дитина – це сонце, навколо якого
                                   мають обертатися всі засоби навчання.
                                   Учитель повинен створювати лиш атмосферу,
                                   В якій дитина має можливість висловлюватись.

                                                                                                 Амонашвілі 

 

 

 

                                        МАЙСТЕР - КЛАС

 

 

 

 

“ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ”

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Підготувала: вчитель вищої категорії

                                                                        Липовецького колегіуму

                                                                        ім. Василя Липківського

                                                                                       Ткачук

                                                                           Алла Володимирівна

 

 

                     “Зібратися разом – це початок,

                 триматися разом – це прогрес,

                                                        працювати разом – це успіх”.

                                                                                              Генрі Форд

 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ МАЙСТЕР- КЛАСУ:

 

відповідно до вимог Нового Державного стандарту початкової загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання в початковій школі є розвиток ключових компетентностей молодших школярів. Учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, ми вважаємо, доцільно використовувати інтерактивні технології.

 

МЕТА МАЙСТЕР- КЛАСУ:

 

застосування інтерактивних технологій в системі роботи вчителів початкових класів.

 

ЗАВДАННЯ МАЙСТЕР- КЛАСУ:

 

 • теоретично обґрунтувати та визначити доцільність впровадження  інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи;
 • використовувати інтерактивні технології для формування життєвих компетентностей учнів, пізнавального інтересу до предмету, виховання оригінального творчого мислення, навичок колективного спілкування, толерантності;
 • формувати в учнів ключових  компетентностей  шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з природознавства;
 • створювати різноманітні навчальні ситуації для підвищення інтересу до вивчення природознавства;
 • скласти рекомендації щодо використання інтерактивних        технологій на уроках природознавства для вчителів.

 

Опис власного досвіду за даною темою

                                    Замість того, щоб цілий вік нарікати на темряву,                                     

                                                               краще засвіти бодай одну свічечку –

                                                                       й на світі стане менше темряви…

                                                                                             Конфуцій

      Працюючи з дітьми,  стараюсь не забувати цих слів. Зрозуміти дитину, навчити її, вислухати, допомогти, порадити – ось що повинен робити вчитель, щоб свічечка дитячої душі яскраво горіла, освітлюючи темряву людської бездушності, грубості, байдужості, злості. Щоб мої вихованці виростали  справжніми людьми.

       Робота вчителя початкових класів дуже складна та відповідальна, і складність її полягає в тому, що необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити цей вогник допитливості, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах. Саме інтерес і є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу навчання та результатів своєї праці.

      Як активізувати пізнавальну діяльність учнів? Які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися кожній дитині? Ці питання завжди хвилювали усіх нас. «Не можна навчати дітей так, як навчали нас, тому що живуть вони у зовсім інший час».     

    Якщо ми обрали професію вчителя, то  не можем зупинятись на досягнутому.  Кожен новий день вимагає нових знань, нових підходів, нових випробувань. Тому я, як сучасний педагог, у навчально-виховному процесі намагаюсь вдосконалювати свою роботу, використовувати нові форми, методи, засоби, прийоми на уроках. Адже я вчитель, а вчитель – це майстер, який розглядає кожну особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями..

    Найважливіше у початковій школі – створення умов для атмосфери успіху та творчого співробітництва: колективна діяльність, робота групами, парами. Саме інноваційні технології, зокрема інтерактивні, передбачають розв'язання цього питання.  Використовуючи інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, ми  намагаємося перетворити звичайний  урок на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, щоб розбудити і привити інтерес учнів до читання, математики, мистецтва і природи.

    Ми  погоджуємося  з тим,  що слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». Сьогоднішнім учням потрібні саме такі  навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина має напружено розумово працювати. Саме цьому сприяють дані технології навчання. Ці технології  допомагають готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших.

      Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

                                    Те, що я чую, я забуваю.

                                    Те, що я бачу, я пам'ятаю.

                                    Те, що я роблю, я розумію.

      Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Дещо змінивши слова великого китайського педагога  сучасні педагоги  сформулювати кредо інтерактивного навчання:

«Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю  знань, умінь і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром».

           Використання інтерактивних технологій – це спосіб створення в класі атмосфери, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості.

         Проводячи уроки такого типу, ми зацікавлюємо  школярів предметом, формуємо   активну життєву позицію, розвиваємо  творчі здібності. Разом з тим удосконалюємо їх   мовленнєві і розумові  навички, створюємо  ситуацію успіху,  де кожен учень почувається невимушено, а це, в  свою чергу, сприяє самовдосконаленню їх  як особистостей.  Ми з вами  виступаємо  в ролі друга, порадника, старшого товариша. Роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, ми залучаємо усіх учнів до активного одержання знань. Така взаємодія учителя й учня робить усіх учасників процесу рівноправними  суб’єктами.

       Інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу кожному учню. Працюючи в групах чи парах, школярі самостійно розв’язують доступні для них завдання, стають дослідниками, разом переборюють труднощі на шляху до мети. Крім того, інтерактивні форми навчання розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями. Наші  школярі вчаться критично мислити, дискутувати, самостійно приймати рішення.

         Впровадження даних технологій не є легкою справою навіть для досвідченого педагога і потребує ґрунтовної підготовки (підбір матеріалів, складання плану, ретельне вивчення індивідуальної особливості учнів, класу та ін. …). Але той вчитель, який прагне розкрити свої здібності, таланти своїх учнів, навчити їх вчитися, знаходити істинну, обов'язково буде шукати шлях вдосконалення своєї методики.     

 

На таких заняттях ми з вихованцями стараємось дотримуватись

 слідуючих  правил:

 • Кожна думка важлива!
 • Не бійся висловлюватися!
 • Ми всі – партнери!
 • Обговорюємо сказане, а не людину!
 • Обдумав, сформулював, висловив!
 • Говори чітко, ясно, красиво!
 • Вислухав, висловився, вислухав!
 • Тільки обґрунтовані докази!
 • Вмій погодитися і не погодитися!
 • Важлива кожна роль!

Саме при використанні різноманітних інтерактивних методів діти навчаються:

 • спілкуватися
 • висловлюватися
 • доводити свою думку
 • створювати монологічні висловлювання комунікативного спрямування
 • будувати діалог з урахуванням ситуації спілкування
 • уважно слухати і розуміти текст
 • запам’ятовувати з одного прослуховування фактичний зміст, послідовність подій, основну думку висловлювання
 • толерантно ставитись до думок інших

         На таки уроках мої вихованці спілкуються між собою:

 • розмовляють
 • дискутують
 • обговорюють

       Використання інтерактивних технологій – це не самоціль. Це не лише засіб створення атмосфери співробітництва, порозумілості і доброзичливості, а й можливість  дійсно зреалізувати основні засади сучасного навчання. Адже, застосування даних технологій  на усіх уроках в початковій школі дає змогу створювати навчальне середовище, що допомагає учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв'язне мовлення, виявити і реалізувати  індивідуальні можливості.     

      Кожен день, коли я заходжу в клас, пам'ятаю народну мудрість:

     «…Боже, дай мені терпіння витримати те, чого я не можу змінити; сили – змінити те, що можу, мудрості – зрозуміти цю різницю.»

                             Як поле засівається зерном,

                             Так наша нива – розумом, красою і добром,

                             А ми покликані ці зерна проростити,

                              В дитячих щирих душах відродити.

            За досить немалий період роботи в школі переконалась, що тільки при тісній, взаємній праці з батьками і учнями я зможу досягти бажаних результатів і бажаних успіхів, щоб маленькі паростки добра, людяності і мудрості обов'язково проросли у відкритих душах моїх вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК ПРИРОДОЗНАВСТВА

З ВИКОРИСТАННЯМ

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

           Нестандартний урок. (Урок-дискусія: урок-діалог).

 

                           Тема. Без води немає життя.Три стани води.

                                     Властивості води як рідини. Вода – розчинник.

                                    Крувообіг води в природі. Воду потрібно берегти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Двоє, працюючи разом, досягають більшого,

                                                          ніж троє, які працюють окремо.”

                                                                                 Чарльз Мак Кормик

 

 

Тема. Без води немає життя. Три стани води. Властивості води як рідини. Вода – розчинник. Крувообіг води в природі. Воду потрібно берегти.

Клас: 1-4 класи.

Дидактичні  завдання уроку

(чому навчати, що розвивати, що виховувати)

1.Навчальна:

-  збагатити знання про воду;

- формувати поняття "вода ", сформувати уявлення про роль води в природі, три стани води, властивості води; елементарні поняття (розчинна у воді речовина, розчинник, розчин, нерозчинна у воді речовина); вміння робити розчини;

- продовжувати формувати навички дослідницької роботи; вміння самостійно виконувати досліди, пояснювати й узагальнювати сприйняте під час виконання дослідів, робити висновки;

- розвиток уміння сприймати інформацію різної модальності.

2. Розвивальна:

- гармонійний розвиток особистісних якостей для активізації резервних можливостей.

- розвивати спостережливість, уяву, логічне мислення, узагальнювати знання про явища природи, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; критичне мислення. 

- розвивати навички дослідницької діяльності та спостереження, пізнавальну активність учнів;

- формувати вміння спостерігати за об’єктами природи;

 

 3. Релаксаційна:

 усунення емоційного напруження, створення сприятливої атмосфери на заняттях.

4. Виховна:

- виховувати пізнавальний інтерес, самостійність, організованість і  відповідаль-ність за виконану роботу;

психотренінг і психокорекція поведінки в ігрових моделях життєвих ситуацій.

Очікувані результати для учнів:

-     збагатити знання про воду, значення її в природі;

-     дослідити властивості води як рідини;

-     дослідити, що вода розчинник;

-     визначити три стани води в природі;

Тип уроку: інтерактивний урок.

Форма уроку: нестандартний урок. (Урок-дискусія: урок-діалог).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Девіз уроку:

                                                                        Бережімо ріки, бережімо води,

                                                                       як матусю рідну, бережім природу!

 I. Мотивація.

Всі почули ви дзвінок                                                                                                     Він покликав на урок                                                                                                             Тож ми часу не гаймо,                                                                                                           Наш урок розпочинаймо. 

Хвилинка  настрою 

                                    Створення сприятливої атмосфери.

   - Добрий день, діти! У народі кажуть: «Добрий гість – дому радість». Сподіваюсь, що ви, як і я, раді нашій зустрічі. Подаруйте мені свої  посмішки, побажайте доброго дня. Сідайте, дівчатка, а тепер  хлопчики.  Візьміться за руки і зігрійте своїм теплом тих, хто поруч з вами, посміхніться один одному, побажайте успіху.  Я очікую, що на уроці ви будите слухати - уважно, працювати - старанно, виконувати  -  точно, запам'ятовувати - прочно. Сподіваюсь, що ви будете правильно  і красиво висловлювати свої думки, відстоювати свої точки зору, злагоджено працювати , робити висновки.

      - Які якості характеру для цього вам потрібні? (Спостережливість, витривалість, наполегливість, віра в свої сили та можливості…).

 

Інтерактивна вправа «Очікування»

 - Що ви очікуєте від уроку? (Я очікую, що буде цікаво. Я очікую, що дізнаюсь про щось нове. Я очікую, що отримаю гарну оцінку…).

 

      Рефлексія.  Бажаю вам, щоб ваші сподівання здійснилися і гарний настрій супроводжував вас протягом всього уроку. А чи відповідає погода нашому настрою? Давайте послухаємо «Бюро погоди».

Сьогодні добре знають люди,                                                                                   яка погода завтра буде,                                                                                               бо теле  й радіопрогноз                                                                                              підкаже — спека чи мороз.                                                                                                               В старі ж часи, і це знаменно, —                                                                                                                          діди й бабусі наперед                                                                                                    прогнозували достеменно                                                                                                         погоду з безлічі прикмет:                                                                                                                      Як місяць гострий — на непогоду,                                                                                                          як рівний — на ясну блакить,                                                                                           щербатий — то відомо зроду,                                                                                               що незабаром задощить.

       Яка пора року?  Який місяць? Який стан неба?  Чи були опади?  Тепло сьогодні, чи холодно? Яка погода була протягом тижня?  Які дні переважали?

     Сьогодні 6 листогпада.  Небо чисте, блакитне ( або похмуре, сірувате).

Опадів немає ( іде дощ). Температура повітря -…10. Протягом тижня погода була тепла (холодна). Дні ясні (похмурі).

Рефлексія. Давайте підсумуємо: так від чого залежать зміни в природі? (Від висоти сонця на небосхилі).

   Молодці! Продовжуйте і далі спостерігати, уважно придивляйтеся до змін,
які відбуваються в природі.

II. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

 • Діти, заплющять очі та прислухайтеся до звуків. (Вчитель переливає воду з однієї посудини в іншу).
 • Які звуки почули?(Щось тече, хлюпає…). Як здогадалися, що це вода?

(Ми почули, як вода переливаась з однієї посудини у іншу…).

 • Що робить вода? (Хлюпоче, тече, капає, співає, бринить…).

Сьогодні, діти, у нас останній урок за темою «Вода».

Методика   «Передбачення»

 • Можливо, ви вже в змозі визначити тему і завдання нашого уроку ( учні висловлюють свої припущення, щодо завдань уроку):
 • Вода.
 • Значення води.
 • В якому стані буває вода.
 • Які властивості має вода.
 • Для чого треба вивчати воду?

Рефлексія. Усі ми переконались, що  вода – найдивовижніша і сповнена таємниць речовина. На уроці ми разом підсумуєм  вивчене, дізнаємось про нове а де чому і здивуємося.

 

 

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном», що дає можливість ґрунтовніше працювати над умінням висловлення власних ідей,  порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає змогу учням вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

 

     Жила – була в морі крапелька. Вона була кругла , прозора і холодна.

 - Привіт, маленька, - сказало Сонечко, ласкаво зігріваючи її своїми променями.

 - Привіт,- відповіла краплинка і раптом помітила, що стає невидимою й піднімається вгору.

 Вона перетворилась на … (паринку).  Нагорі було дуже холодно, тому паринка перетворилась знову на … (краплинку). Навколо себе вона побачила багато інших таких самих краплинок. Усі вони зібрались в коло й утворили … (хмаринки). Крапелька ставала більшою, важчою, вона вже не могла утриматися в хмарі, і впала донизу. Почався … (дощик). Краплинка потрапила на землю, а потім до підземного струмочка. Він вирвався з - під землі і побіг до річки.

 Сонечко знову простягло краплинці свій чарівний промінець і запитало:

 - Хочеш, я оберну тебе на пару й ти піднімешся до мене на небо?

Створення «проблемної ситуації».

- Чи погодилась краплинка?

- Чому? Доведіть свою думку.

- Ми ще раз переконались , що вода вміє… ( мандрувати).

Рефлексія. Це дійсно так. Люди часто кажуть на воду - «вода-мандрівниця».

ІІІ. Надання необхідної інформації.

 

 Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

 • Якщо я кажу слово «вода» то що ви уявляєте?
 • З яким словом асоціюється слово вода?

 

 

 

 

 

сніжинка              дощ

                                                        життя

Вода  - це                                                       водойми

                                                          голуба планета Земля

     джерело                     фонтан

 

 

Інтерактивна вправа «Мозкова атака» ( «Мозковий штурм»)

Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень із конкретної теми.

Оголошується проблема, яку треба розв’язати. Всі учні беруть участь у її обговоренні шляхом колективного обдумування – «мозкового  штурму».

 

 1. Де можна знайти воду?
  Водою заповнені водойми: океани, моря, річки, озера, болота, струмки й калюжі.                                                                                                                                          Вода є в повітрі.                                                                                                         Ми самі складаємося з води.                                                                                    Воду можна знайти у каменях і мінералах.                                                           Сльози та слина — це теж вода.                                                                                 Вода є в тваринах і рослинах
 2. В яких станах може перебувати вода? 
 3. Для чого потрібна вода?

Рефлексія.Чому говорять: «Без води не було б життя на Землі»?

 

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 Учитель  ставить запитання. Діти по черзі відповідають (лаконічно і швидко). Говорить лише той у кого в руках мікрофон.

-Які властивості води ви знаєте?

( Є розчинником солі й цукру,  не розчиняє річковий пісок, тече,  набуває форми посудини,  не має запаху, без смаку,  прозора,  безбарвна,   випаровується…).

                         Хвилинка цікавої інформації 

Інтерактивна вправа «Навчаючи – учусь»

Цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість дітям взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.

 

 Учень1.А чи замислювались ви над тим, як би було на Землі без води?

Де немає води, там немає життя. Вода входить до складу кожної живої істоти. Без води все гине: і рослини, і тварини, і люди. Більша частина поверхні Землі вкрита водою. Це озера, річки, болота, моря, океани. Вода є в повітрі і в ґрунті. Хмари в небі та льодовики – це теж вода.

 • Якщо розподілити воду рівномірно по всій поверхні Землі, вона утворить шар, товщиною 3 км.
 • Організм людини на дві третіх складається з води.
 •  Людина не може без води прожити більше 8 діб.
 •  Щоб виростити 1 кг овочів витрачають  2 т води.
 •  За все життя людина споживає 50 т води.
 •  Воду – їдять. Вона є у м'ясі, хлібові, овочах, фруктах.  Огірок на 90 % складається з води.

 

 Учень2.Земля – єдина з планет Сонячної системи, де є вода. Саме завдяки воді нашу планету називають блакитною. Вода – найголовніша, найважливіша рідина на Землі. Вода – багатство Землі.  Три чверті земної кулі вкрито водою. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Насправді люди не задумуються, що запаси води не безкінечні. Людство починає усвідомлювати значення чистої води тоді, коли її стає обмаль.  Тому найголовніше завдання людини – берегти багатства, надані нам природою у дар.

 

   Учень3.Вода – найкращий товариш та помічник людини. У побуті воду використовують для приготування їжі, миття, прання білизни. Вона – зручний шлях для кораблів по морям та океанам. Вода перемагає засуху, оживляє пустелі, підвищує врожайність полів і садів. Будівництво гідроелектростанцій дає змогу виробляти дешеву електроенергію. Вода мінеральних джерел має лікувальні властивості. Все живе на Землі потребує води. Кожна її крапля є дорогоцінним скарбом природи.

 

      Учень4.Як ви думаєте, яка вода потрібна живим організмам - солона чи прісна? Дійсно, води на землі багато, але прісної води дуже мало. На 100 літрів води припадає 2 літри прісної. Та з кожним днем чистої води на Землі стає все менше. Та це не тому, що запаси води вичерпуються. Над водою нависла загроза забруднення. Заводи, фабрики, електростанції , та й люди споживають велику кількість води і одночасно забруднюють її різноманітними продуктами відходів. У забруднених водоймах гинуть водні тварини і рослини. В останні роки стали випадати кислотні дощі. Вони виникають тому, що в атмосферу потрапляють продукти спалення вугілля, нафти, природного газу. Отже, воду треба берегти. 
 

                          Інтерактивна вправа «Дивуй»

Диво – вода

    Розмір найбільшої краплі дощу – 9,4 мм. Її спостерігали в США 18 серпня 1953 року в аеропорті «Іллінойс».

     Найсильніший дощ був у Індії впродовж 12 місяців – з 1 серпня 1860 року до 30 липня 1861 року.

     Найбільша градина – 1,02 кг впала у Бангладеш 14 квітня 1986 року.

 

Рефлексія. Молодці! Ви підготували дуже цікаві факти, що стосуються води. Ми ще раз переконалися, що вода має велике значення для всього живого на Землі.

Хвилинка відпочинку

Фізкультхвилинка

Ось пливе товста хмаринка,

А везе вона сніжинки,

Їм набридло так сидіти,

Закортіло полетіти.

Почали вони кружляти,

Ніби танець танцювати.

Вітерець із ними грав,

Сніжну віхолу підняв.

Та сніжинки покрутились

І на землю опустились

IV. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

                                        Завдання від Матінки природи

Робота в парах

Парна робота полягає в допомозі сильного учня слабшим, у взаємодопомозі. Склад пар визначає вчитель, враховуючи симпатії або можливості учнів. Пари можуть мати постійний (статичні) і змінний склад (динамічні). Головне для парної організації навчальної діяльності – взаємонавчання і взаємоконтроль.

Завдання для обговорення (у конвер­тах) на закріплення матеріалу. Питання:

 Яка користь людям від хмар?

(Вони не дають сонячному промінню випаровувати бага­то вологи, а знизу не пускають вгору земне тепло. Вони да­ють дощ і сніг).

 Наведіть свої приклади перетворення води на пару.
(Пара йде з носика чайника, вода випаровується з мокрої білизни …).

 Чому досі вся вода на нашій планеті не випарува­лася?

(Із випаровуванням води в атмосферу відбувається зво­ротній процес: повернення її на землю у вигляді граду, снігу, дощу).

 Звідки взялася вода у баночці, де лежить листочок кімнатної рослини?

(Всі живі рослини складаються з води. З часом вода ви­паровується, а потім із пару знов перетворюється на воду) .

Створення «Проблемної ситуації»

- Чому про воду говорять по різному: біжить, лежить, літає, як скло?

( Вода у природі перебуває у трьох станах : рідкому,  твердому і газоподібному. Це єдина речовина, яка перебуває на Землі у трьох станах.

Вона частіше буває у вигляді рідини, але дуже поширена в природі в твердому й газоподібному станах.
         Отже, вода три стани має.

В газоподібному - літає:

Ось уяви – із самовара

Гаряча з свистом рветься пара,

Та тільки пару остуди -

Враз стане краплею води.

В рідкому – вже перетікає,

З високих гір мерщій збігає,

Біжить із пагорбів в долини

І до морів широких лине.

А ще й турбіни оберта

На гідростанціях вода!

Коли вода в твердому стані –

Це сніг і лід при замерзанні.

На полюсах Землі холодних

Лежать запаси снігу й льоду.

Від них також залежить дуже

Наш звичний клімат, юний друже.

Рефлексія. Отже, які три стани має вода? Вода в рідкому стані – це… . В твердому – це … . В газоподібному – це … .

 

Інтерактивна вправа «Два― чотири ― всі разом»

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.

(Пари отримують завдання: опрацювати деформований текст. Пари об’єднуються в четвірки, порівнюють результати попередньої роботи, дійшовши згоди спільно, група закінчує роботу, читають утворений текст).

Деформований текст:

 вона, і, краплини, Там, на, перетворюється,  охолоджується, води,  маленькі.

                         і морів, нагріває, річок, вода, Сонце, річок, випаровується океанів, поверхні.

         вода, у, попадає, в, просочується, Дощова, грунт, моря, і океани.

             збільшуються,  Утворивши, випадають, краплинки, і хмару, як дощ.

                           вгору, Легка, високо, водяна, піднімається, пара.

( Сонце нагріває поверхні річок, морів, океанів і вода випаровується.

                         Легка парапіднімається високо вгору.

                        Там вона охолоджується  і  перетворюється на  маленькі   краплини води.

                        Утворивши   хмару, краплинки збільшуються і  випадають як дощ.

Дощова вода   просочується в грунт і попадає в моря, океани.)

               Інтерактивна вправа «Речення з відкритим кінцем»

Діти повинні доповнити речення на основі набутих знань.

- Вода має властивість переходити з одного стану в… (інший).

- Коли надворі мороз, вода з рідкого стану переходить у… (твердий – це сніг, лід).

- А коли тепло 

- А коли вода кипить …

 

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

Цей метод корисний під час  роботи з дискусійними питаннями та проблемами. Його можна використати на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається. Використовується після опанування дітьми певною інформацією й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв’язання.

 

       Вода може бути і другом, і ворогом. Отже, кожен повинен зайняти одну із позицій і обґрунтувати свій вибір

                                         Вода – це добре.

Водою поливають врожай.

Взимку воду наливають у труби і опалюють будинки.

Вода потрібна всьому живому для життя.

Мінеральна вода лікує людей.

Водою миємось,у воді перемо одяг.

По воді пливуть човни, кораблі.

На воді будують електростанції.

Водою гасять пожежі.

Вода-домівка для рослин і тварин.

                                                Вода-погано.

У воді можна потонути.

Коли багато випадає дощів, рослини можуть вимокнути, загинути.

Коли мокро, мама не пускає на двір гратися, щоб не захворіти.

Солона вода непридатна для використання.

Можна забруднити одяг, взуття.

Якщо їсти лід, сніг, можна застудити горло.

Айсберги небезпечні для кораблів.

Шторм на морі, повінь можуть завдати шкоди.

 

      - Діти, ми сьогодні багато цікавого дізналися про воду. Підсумовуючи свою роботу, дайте відповідь на запитання: «Чи потрібна на Землі вода?» В цьому вам допоможе метод «Прес» . Попрацюйте в парах.                     

 

                                Інтерактивна вправа «Прес»

Метод навчає дітей виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стильній формі, переконуючи інших. ( «Я вважаю, що …», «Тому, що ….», «Наприклад …», «Таким чином …»).

 

Я вважаю, …

Тому що, …

Наприклад, …

Отже, …

Релаксаційна хвилинка

ВОДОСПАД

    Сідаємо зручніше. Закриваємо очі. Дихаємо спокійно та рівно. Дамо нашим ногам та рукам відпочити, простягнемо їх та розслабимо. Давайте помовчимо та прислухаємось до звуків навколо себе… (пауза).

 

        Уявіть собі, що ви стоїте біля водоспаду. Чудовий день, блакитне небо, тепле сонце. Гірське повітря свіже та приємне. Ви дихаєте легко та вільно. Але наш водоспад незвичайний, замість води в ньому падає мяке біле світло. Уявіть собі, що ви стоїте під цим водоспадом і відчуйте, як це прекрасне біле світло ллється по вашій голові. Ви відчуваєте, як воно стікає по лобі, потім по обличчю, по шиї… Біле світло тече по вашим плечикам…, допомагає їм стати мякими та розслабленими… Ніжне світло стікає далі по вашому тілу. Гладить ваші ручки, ніжки, животик… Ви відчуваєте, як все тіло стає м’яким та розслабленим. Цей чарівний водоспад з білого світла обтікає все ваше тіло. Ви відчуваєте себе абсолютно спокійно і з кожним подихом ви все сильніше розслабляєтесь. А тепер потягніться і на рахунок «три» відкрийте очі. Чарівне світло заповнило вас свіжими силами та енергією.

 

V. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів уроку.

 Граючись – навчаємось « Гра Водограй »

- Покажіть зелену картку, якщо твердження правильне, червону - якщо помилкове.

 • Сніг – рідкий стан води.
 • Вода синього кольору.
 • Вода текуча.
 • Вода не має власної форми.
 • Вода безбарвна.
 • Вода має приємний солодкувати запах.
 • Вода на морозі розширюється.
 • Вода прозора.
 • Газоподібний стан води – це пара.
 • Вода – рідина переходить у твердий стан при охолодженні.

Інтерактивна вправа «Карусель»

     Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників у активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань. Діти стають у два кола – зовнішнє (рухоме) і внутрішнє (нерухоме). Задають запитання партнерам.                            

Метод «Сенкан» (пятиряддя)

Даний метод дозволяє вчителю виробити у учнів навик узагальнювати інформацію, уловлювати складні і найважливіші ідеї, відчуття, уявлення і формулювати їх декількома словами. Тому він може бути використаний вчителем на узагальнюючих уроках або на стадії роздуму (узагальнення).

Тема. Вода                                                                                                                 1.Вода (іменник).                                                                                                                   2.Безбарвна (прикметники – властивості води)                                                текуча, позбавлена смаку, мінлива,без форми.                                                                  3.Поїть (дієслова – робота води)                                                                                               розчиняє, радує, охолоджує, зціляє, перетворює, дає відпочинок.                                      4. Я люблю воду (пропозиція – ваше відношення до води).                                          5.  Вода – життя (узагальнення, синонім).

Рефлексія.

Для чого на Землі необхідна вода?

Яке значення має вода для людей?

З яких причин вода забруднюється?

Чим забруднюється вода?

Чим небезпечна забруднена вода?

Як люди запобігають забрудненню води в природі?

Пам’ятка

Що можем зробити ми, щоб зекономити водні ресурси нашого міста?

 – Відремонтуй усі крани і труби, що протікають, вони є причиною втрати більш  води.

– Під час готування їжі можна зекономити близько 45-60 літрів води, промиваючи овочі і фрукти у каструлі, замість того, щоб мити їх під відкритим краном.

 – Можна заощадити близько 60 літрів води під час миття посуду, якщо мити посуд у раковині, наповненій водою, а не під відкритим краном.

– Прийміть короткий душ замість щоденної ванни. Це допоможе зберегти більше 25 літрів води. Обмежте прийом ванни до 2-3 разів на тиждень.

 – Закривайте воду, коли чистите зуби, голитеся або милитеся. Наповнюючи раковину водою при голінні, ви використовуєте близько 4,5 літрів, замість 45 літрів, що витратите при відкритому крані. Закриваючи кран під час чищення зубів, ви можете заощадити до 9 літрів води.

 – Під час купівлі нової пральної машини, перевагу віддавайте моделі з економним режимом використання води. Сучасні моделі потребують майже на 40% менше води, ніж застарілі.

 – Поливайте газони і сади зранку і ввечері, коли випаровування набагато менше, ніж вдень.

– Збирайте дощову воду для поливу саду, городу або газону.

        Кажуть люди: скільки криниць на землі, стільки зірок на небі. І якщо вам доводилося бачити, як падає небесниця, знайте — то десь заму­лилося джерело. Отже, щоб не згасали зірки, оберігайте живі криниці!

Створити ситуацію успіху на уроці

Люди вчаться на своїх помилках і  знаходять  інші шляхи вирішення проблем, у тебе обов’язково вийде, я навіть не сумніваюсь у позитивному результаті, без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись, тільки ти міг би...,  найбільше мені сподобалось у твоїй роботі..., найбільше тобі вдалося... .

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Пукась Галина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бондарчук Анна Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Навчальний Дошкільний
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
30 грудня 2017
Переглядів
34051
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку