13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Майстер клас "Інтерактивні технології на уроках музичного мистецтва"

Про матеріал

Інтерактивні технології дають змогу учням формувати характер; розвивати світогляд, логічне мислення, зв`язне мовлення; виявляти й реалізовувати індивідуальні можливості; сприяють створенню атмосфери творчої співпраці. Вході майстер-класу поставлені завдання:розкрити зміст майстер-класу за допомогою виконання комплексу інтерактивних вправ;поширити обізнаність вчителів про інноваційні технологій викладання музики;актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів;розвивати соціальну, комунікативну та інформаційну компетенції;познайомити учасників майстер-класу з інтерактивними технологіями та методами навчання на уроках музичного мистецтва; показати практичну значущість використання інтерактивних технологій та методів навчання;переконати педагогів в доцільності його використання в практичній діяльності на заняттях.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас

вчителя музичного мистецтва

О.В.Чайковської

 

0

Використання

 інтерактивних методів навчання

на уроках музичного мистецтва

 

 

 

 

 

 

Мета:

 •    ознайомлення з інноваційними підходами до викладання музики в загальноосвітніх закладах;

Завдання:

 •    розкрити зміст майстер-класу за допомогою виконання комплексу інтерактивних  вправ;
 •    поширити обізнаність вчителів про інноваційні технологій викладання музики;
 •    актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів;
 •    розвивати соціальну, комунікативну та інформаційну компетенції;
 •    познайомити учасників майстер-класу з інтерактивними технологіями та методами  навчання на уроках музичного мистецтва;
 •    показати практичну значущість використання інтерактивних технологій та методів навчання;
 •    переконати педагогів в доцільності його використання в практичній діяльності на заняттях.

Очікуваний результат:

 •    підвищення педагогічної майстерності;
 •    самовдосконалення педагогів.

Обладнання:

Мультимедійна установка,  слайди - ілюстрації до музичних творів, портрет композитора Е. Гріга; роздавальний матеріал – плакати, конверти із завданнями.

( слайд 1)

План майстер-класу:

І.   Представлення педагогічної концепції технології. ( 4-5 хв.)

ІІ.  Імітація заняття. (25-30 хв.)

ІІІ. Рефлексія (дискусія за результатами проведеного майстер - класу).  ( 4-5 хв.)

 

Хід заняття

І. Представлення педагогічної концепції технології – 4-5 хв.

     На сьогоднішній день виникла потреба введення в практику роботи вчителя музичного мистецтва таких технологій, що забезпечували б можливість перенесення акценту з вивчення самого предмета на його використання як засобу формування особистості учня, розвитку його самостійності, творчої  ініціативи, стимулювання потреби в самовдосконаленні, виявленні моральної позиції, відповідальності за процес навчання.

              Із цією метою  використовую в своїй роботі методи та прийоми інтерактивного навчання.

     Інтерактивні технології дають змогу учням формувати характер; розвивати світогляд, логічне мислення, зв`язне мовлення; виявляти й реалізовувати індивідуальні можливості; сприяють створенню атмосфери творчої співпраці.    

     Інтерактивні технології можна ефективно використовувати як під час засвоєння нових знань, так і під час застосування набутих знань, умінь та навичок. Це може відбуватися одразу після викладення нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок або бути частиною уроку узагальнення.

                Інтерактивна вправа як центральна частина заняття потребує 50-60% часу на уроці. Під час її проведення обов`язковою є така послідовність роботи:

 •    інструктування, під час якого вчитель ознайомлює учнів з правилами, послідовністю дій; повідомляє, скільки часу відводиться на виконання завдання; запитує, чи  все зрозуміло учасникам (2-3 хв.)
 •    об`єднання в групи та розподіл ролей (1-2 хв.)
 •    виконання завдань – учитель на цьому етапі є організатором, помічником, ведучим дискусії, надаючи максимум можливостей для самостійної  роботи й навчання у співпраці(5-15 хв.)
 •    презентація результатів виконання вправи(3-15 хв.)

           Для логічного, поступового введення школярів до світу музичних образів використовується принцип образно-ігрового входження в музику. Він складається з образно-ігрових ситуацій, що потребують перевтілень, посилення фантазії, уяви. Тут доречними є інсценування, ігри, драматизації, імпровізації, іншими словами, ми вчимося «зіграти пісню», «уявити звук», «намалювати музику» тощо.

 

ІІ. Імітація заняття  -25 - 30 хв.

( слайд 2)

 •            Організаційний етап . Мотивація до навчання.

Майстер : Погляньте на нотки, які знаходяться на ваших столах. Виберіть ту, яка відповідає вашому настрою сьогодні:

 

     - сумний, незадоволений;      - спокійний, врівноважений;       - радісний, піднесений!

  ( Учасники  заняття вибирають нотки  за настроєм).  

Майстер : Підніміть, будь ласка, свої нотки, щоб ми змогли побачити з яким настроєм ви прийшли на заняття.

Ітак, ми визначили ваш настрій та щоб цей настрій був радісний та піднесений у всіх учасників розпочнемо заняття з інтерактивної вправи «Назви своє ім’я та прізвище»

Інтерактивна вправа: Ритмічне  коло-знайомства  «Назви своє ім'я та прізвище» - Створити коло і по черзі  проплескати  ритмічний малюнок свого імені.

 

( слайд 3)

 •            Актуалізація опорних знань

Інтерактивна вправа « Карусель»

Майстер : Нам потрібно об’єднатися у три групи.

(Три плакати на яких (закриті) завдання)

1 плакат – Які ви знаєте музичні інструменти Оркестру народних українських інструментів?

2 група – Які ви знаєте типи співацьких голосів та їх назви?

Типи чоловічих голосів:
бас (низький)
баритон (середній)
тенор (високий)
Жіночі голоси:
контральто (низький голос)
меццо-сопрано (середній)
сопрано (високий)
Дитячі голоси:
альт - низький голос і дівчаток, і хлопчиків
сопрано - високий голос і дівчаток, і хлопчиків
дискант - високий голос хлопчиків

3 група - Які ви знаєте музичні інструменти симфонічного оркестру?

1.  Група дерев'яних духових

2. Група мідних духовихГрупа ударних

ІІІ.  Слухання п`єси норвезького композитора Е.Гріга «Пісня Сольвейг»

( слайд 4)

Багато років чекає Сольвейг на свого нареченого Пера Гюнта, який подорожує світом у пошуках щастя. У пісні дівчина виражає свої почуття.

     Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Назвіть почуття, які виражені у цій пісні (Відповіді учасників заняття)

 • Зі скількох частин складається цей твір?
 • Як змінюється настрій у творі? (Сольвейг вірить, сподівається, радується майбутній зустрічі.)

 Творча лабораторія  (робота в групах)

 Завдання: У кожного з вас на партах конверти, в яких є картки, за допомогою їх ми визначимо, чим І частина відрізняється від другої.

 (Мелодійна. Співуча. Ніжна. Лірична. Схвильована. Танцювальна. Сумна. Енергійна. Радісна. Жартівлива. Жалібна. Святкова)

    1-а група дає характеристику І частині,  2-а група – ІІ частині.

(учасники заняття порівнюють частини музичного твору).

( Всі відчули її двочастинну будову. Наспівна мелодія цього твору поступається місцем більш рухливій, світлішій, танцювальній; плавний рух — гострому ритмові; мінор – мажорові. Усе це відтворює зміну настрою Сольвейґ, а також перехід від сумних роздумів до світлих сподівань. Зміна частин у творі пов'язана зі зміною характеру музики, розвитком почуття та настрою.)

3-а група - Інтерактивна вправа  «Диригент».

 Завдання:  рухами руки зобразити  характер твору, змінюючи рухи із зміною

                   частин твору.

( слайд 5)

IV. Актуалізація набутих знань, умінь, навичок

Інтерактивна вправа «Логічний ланцюжок»:   

   Погляньте, на цей малюнок. На ньому записана назва української народної пісні. Але всі букви в назві переплуталися. Побудувати логічний ланцюжок зі слів.

 

 Інтерактивна вправа «Так чи ні».

 Завдання:  Пригадаємо, яка  ця пісня. Я буду читати вислів і питати –так

                   чи ні. Якщо вислів вірний, відповідайте так, якщо хибний – ні.

 • «Грицю, Грицю, до роботи» - українська народна пісня. Так чи ні?(так)
 • Ця пісня написана в мажорі. Так чи ні? (так)
 • Вона виконується в повільному темпі. Так чи ні?(ні, вона виконується в швидкому темпі).
 • Це спокійна, наспівна пісня. Так чи ні? (ні)
 • Музична особливість цієї пісні – маршовість. Так чи ні? (ні, музична особливість – танцювальність).
 • Це двочастинний музичний твір. Так чи ні? (ні, цей твір складається з однієї частини.).

Виконання пісні. Повторне виконання пісні «за ролями».

( слайд 6)

V.  Підсумок заняття, рефлексія

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

(учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчити його)

 • На сьогоднішньому уроці я отримала (отримав) нову інформацію…
 • Музика Едварда Гріга сподобалась мені ….
 • Головний герой пісні «Грицю, Грицю, до роботи» має таки риси характеру….

 

ІІІ. Рефлексія (дискусія за результатами проведенного майстер -класу) - 4-5хв.

Інтерактивна вправа «Дерево» -учасники майстер-класу підходять до картини дерева, на якому на листях написано речення, яке вони повинні закінчити.

«На сьогоднішньому майстер – класі я зрозумів, я дізнався, я розібрався ...»

«Я похвалив би себе ...»

«Особливо мені сподобалося ...»

«Після майстер - класу мені захотілося ...»

«Я мрію про …»

«Сьогодні мені вдалося ...»

«Я зумів ...»

«Було цікаво…»

«Було важко…»

«Я зрозумів, що…»

«Тепер я можу ...»

«Я відчув, що ..»

«Я навчився…»

«Мене здивувало ...»

Інтерактивна вправа «Клубочок  думок» 

Ми з вами побачили і обговорили всього лише де - кілька прийомів і методів роботи на уроці з використання інтерактивних технологій та методів навчання, і, підводячи підсумок  майстер - класу, давайте висловимо одним словом, передаючи клубочок, побажання про застосування інтерактивних  технологій на сучасному уроці.

 (  Відповіді учасників: сучасно, корисно, актуально, цікаво,...)

 Цей «Клубочок   думок » об'єднав нас в одне єдине ціле - сучасний учитель.

( слайд 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Безпрозванна Тетяна
  Дуже цікавий та корисний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мельник Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бурнусус Галина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Демків Марія Василівна
  дякую, матеріал дуже цікавий.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
24 липня 2018
Переглядів
4115
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку