Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Про матеріал
Презентація допоможе: - формувати в учнів систему знань про причини й види міграцій; визначити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; - розвивати вміння аналізувати статистичні дані
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДОБРИЙ ДЕНЬ !!!

Номер слайду 2

Чинники, що впливають на кількість населення. Природний рух. Механічний рух

Номер слайду 3

Основні визначення теми. Механічний рух населення – це зміни в кількості населення пов’зані з міграціями. Міграція (з латин. – переселення) – переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час. Еміграція (з латин. – виселення) - виїзд за межі країни на постійне місце проживання.Імміграція (з латин. – вселяюся) – в’їзд громадян до країни на постійне місце проживання. Сальдо міграцій – це різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів.«Маятникова міграція» – щоденні переїзди людей між містом і передмістям на роботу або навчання. Репатріація – це процес повернення на батьківщину предків. Діаспора (з грец. – розпорошувати) – це перебування значної частини нації поза межами історичних (етнічних) земель у результаті добровільної чи примусової еміграції. Міграційна політика – цілеспрямована діяльність держави, пов’язана з регулюванням та контролюванням міграційних процесів.

Номер слайду 4

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика

Номер слайду 5

класифікація міграцій

Номер слайду 6

 Різниця між кількістю імігрантів та еммігрантів – це сальдо міграцій. СМ = Імміграція - Еміграція. Воно може бути додатним, якщо переважають прибулі люди, і від’ємним, якщо тих, хто покинув країну, більше, ніж прибулих. Сальдо міграційміграціїде, П – кількість людей що прибули в країну. В – кількість людей, які виїхали з країни. S – загальна кількість населення%∘ - проміле

Номер слайду 7

соціально-економічними (типовий приклад — переселення з бідних країн до високорозвинених); політичними (наприклад, переселення з території країни, де відбуваються воєнні дії);національними (наприклад, переїзд євреїв до Палестини після створення там держави Ізраїль); релігійними (виїзд індуїстів із Пакистану до Індії та мусульман з Індії до Пакистану після проголошення незалежності цих держав); екологічними (відселення людей із 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС у 1986 р.). Міграції можуть бути викликані різними чинниками: ЗАВДАННЯ. Доповніть перелік прикладів, скориставшись інформацією з мережі Інтернет.

Номер слайду 8

Головні міграційні потоки в сучасному світіЗАВДАННЯ. РОЗГЛЯНЬТЕ КАРТОСХЕМУ. З’ЯСУЙТЕ : У ЯКИХ КРАЇНАХ ЧАСТКА МІГРАНТІВ У НАСЕЛЕННІ СТАНОВИТЬ ПОНАД 50 % ?ДО ЯКОЇ ГРУПИ КРАЇН ЗА ЦИМ ПОКАЗНИКОМ НАЛЕЖИТЬ УКРАЇНА ? З ЯКИХ КРАЇН ВІДБУВАЄТЬСЯ «ВІДТІК МІЗКІВ» ?

Номер слайду 9

Особливості сучасних світових міграційних процесів. Основні світові центри імміграції:1. Західна Європа. Напрямки, характерні для міграційної політики цих країн :залучення робочої сили з країн Центральної Європи, Туреччини, а також колишніх колоній.використання праці іммігрантів насамперед на важких роботах (будівництво), шкідливих для здоров’я (металургія, обслуговування житлово-комунального господарства) або роботах, які не потребують високого рівня кваліфікації.2. Англо-Америка (США й Канада). Напрямки, характерні для міграційної політики цих країн :залучення дешевої та малокваліфікованої робочої сили переважно з країн Латинської Америки (у першу чергу з Мексики);переманювання висококваліфікованих спеціалістів, зокрема науковців, з інших країн, особливо із Центральної Європи та Індії («відплив умів»).3. Багаті нафтодобувні країни Південно-Західної Азії (насамперед Саудівська Аравія). Напрямки, характерні для міграційної політики цих країн : імміграція переважно з мусульманських країн; переважання чоловіків серед іммігрантів;стримування постійних міграцій, сприяння сезонним та особливо тимчасовим міграціям.

Номер слайду 10

Через екстремальні погодні умови з 2010 року змушені щорічно переїжджати в середньому близько 21.5 млн. осіб. З січня по листопад 2021 р. залишити свої домівки змушені були понад 84 млн. осіб.

Номер слайду 11

За даними ООН, близько 3,5% населення планети — мігранти. Більшість з них походить з Індії, Мексики та Китаю.

Номер слайду 12

Близько 7 млн. громадян України працює за кордоном – 17% населення. За даними МОМ, Україна посіла 8 місце в світі за кількістю трудових мігрантів. За 10 місяців 2021 року нашу країну покинули понад 600 тисяч українців

Номер слайду 13

Номер слайду 14

ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИЗАВДАННЯ. РОЗГЛЯНЬТЕ ІНФОГРАФІКУ. З’ЯСУЙТЕ : ОСНОВНІ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВЯКА ВІКОВА КАТЕГОРІЯ СТАНОВИТЬ НАЙБІЛЬШУ ЧАСТКУ?

Номер слайду 15

Міграційні настрої українців

Номер слайду 16

Наслідки трудової міграції {35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Позитивні наслідки. Негативні наслідки. Приплив грошей з-за кордону. Ослаблення інтелектуального й трудового потенціалу країни. Втрата трудових ресурсів. Зниження рівня безробіття в країні (можливість працевлаштування для інших жителів України)Бюджетні кошти, витрачені державою на підготовку висококваліфікованих кадрів, «працюють» на економіку інших держав. Підвищення культури виробництва, набуття досвіду роботи в більш розвинутих країнах і наступне перенесення його до України (єдиний вид «товару», який неможливо оглянути й обкласти митом – знання, що зберігаються в головах людей. Зменшення конкуренції на ринку робочої сили знижує вимогливість роботодавців і можливість вибору. Набуття досвіду господарського й політичного життя розвинених демократичних країн. Трудова міграція молоді, яка спричиняє погіршення демографічної ситуації Багато мігрантів змушені працювати за кордоном із порушенням місцевих законів, нерідко їх депортують з країни

Номер слайду 17

Вплив війни в Україні на міграційні процеси 6,48 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні внаслідок війни. Усього 10 млн людей в Україні були вимушені тікати від війни: як всередині країни, так і до сусідніх країн, серед яких 186 тис. громадян третіх країн. За даними дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ),проведеного з 9 по 16 березня

Номер слайду 18

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРАДІАСПОРА - це розселення людей за межами своєї батьківщини. За різними оцінками, кількість осіб українського походження, які проживають поза межами України, становить від 10 до 20 млн осіб. Західна українська діаспора Налічує понад 5 млн осіб Проживають у країнах Центральної та Західної Європи, а також в Америці, Австралії та інших частинах світу Східна українська діаспора Налічує понад 7 млн осіб Проживають у країнах колишнього СРСР (найбільше – в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі).

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Еміграційні хвилі Перша хвиля - до США, Канади, Бразилії, Аргентини, країн Західної і Центральної Європи. Вихідці з Право- і Лівобережної України оселилися в регіонах Російської імперії – Поволжі, Сибіру, на Далекому СходіДруга хвиля - політичні біженці й нові заробітчани до країн Західної Європи та Америки, депортація в регіони Росії під час примусової колективізації та боротьби з українізацією. Третя хвиля - втікачі з Радянського Союзу, а також частина вивезених німецькими окупантами на примусові роботи людей (так званих переміщених осіб), які не бажали повертатися на батьківщину. Вони емігрували до Австралії, США, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн. Переселення молоді на новобудови та новоосвоєні цілинні землі (до Росії, Казахстану). Четверта хвиля - після розпаду СРСР до розвинутих країн Європи, Північної Америки, Ізріїлю, сусідніх країн. в Азії (арабські країни) та Африці (Намібія, Південна Африка).

Номер слайду 21

«Нашого квіту по цілому світу»(укр. нар. мудрість)Чисельність Української діаспори. РФ1,9 млн осіб. Канада1,2 млн осіб. США1 млн осіб. IV місце. Казахстан900 тис. осіб. V місце. Молдова,Польща600 тис. осіб. VI місце. Бразилія350 тис. осіб. VII місце. Білорусь290 тис. осіб. VIII місце. Аргентина250 тис. осіб. IX місце. Узбекистан100 тис. осіб. X місце. Австралія40 тис. осіб

Номер слайду 22

Підсумок Уроку За тривалістю зовнішні міграції поділяють на постійні, тимчасові та сезонні. Вони можуть бути викликані соціально-економічними, політичними, національними, релігійними, екологічними причинами. Склалися три основні світові центри імміграції: Західна Європа, Англо-Америка, багаті нафтодобувні країни Південно-Західної Азії. Кількість української діаспори оцінюється від 10 до 20 млн осіб. Міграційна політика – цілеспрямована діяльність держави, пов’язана з регулюванням та контролюванням міграційних процесів.

Номер слайду 23

Домашнє завдання. Опрацювати § 51 підручника, скласти конспект (записати поняття та терміни)Розв’жіть задачу. На початок року кількість населення України становила 41 902 000 осіб. Визначте, якою вона стане на кінець року, якщо за цей рік у країні народилося 308 800 осіб, померло 630 800 осіб, виїхало 357 049 осіб, в’їхало до неї 363 901 осіб.

Номер слайду 24

Підсумок Уроку За тривалістю зовнішні міграції поділяють на постійні, тимчасові та сезонні. Вони можуть бути викликані соціально-економічними, політичними, національними, релігійними, екологічними причинами. Склалися три основні світові центри імміграції: Західна Європа, Англо-Америка, багаті нафтодобувні країни Південно-Західної Азії. Кількість української діаспори оцінюється від 10 до 20 млн осіб. Міграційна політика – цілеспрямована діяльність держави, пов’язана з регулюванням та контролюванням міграційних процесів.

Номер слайду 25

Дякую за увагу !!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Власюк Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Презентації
Додано
21 листопада
Переглядів
39
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку