Методичка. Оптимальні методи виховання креативної особистості засобами словесності

Про матеріал
У методичці зібрані цікаві форми та методи роботи виховання креативної особистості засобами словесності. До теоретичного матеріалу додані розробки уроків.
Перегляд файлу

Как-выглядит-книга.jpgДепартамент освіти Вінницької міської ради

Методичний кабінет департаменту освіти Вінницької міської ради

Заклад «Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа

I-IIIступенів – гуманітарно-естетичний колегіум №29

Вінницької міської ради»

 

 

                        

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                    

 

 

 

 

Автор-упорядник:

Довгорук Наталія Анатоліївна

Школа-колегіум №29

Вчитель

           2020 р.                           Вища категорія . старший учитель

Зміст

 

1.Педагогічна автопортрет……………………………………………3

2.З чого починається справжній учитель?.............................................4

3.Нові кроки у розвитку освіти……………………………………….5

4.Чого навчати і як навчати?....................................................................7

6.Від теорії до практики (зразки уроків з української мови та

літератури з використанням  оптимальних методів )……………….17

7.Література……………………………………………………………33


                      3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя дитяча мрія здійснилась. Я – учитель. А так, як учитель,лише доти учитель, поки він учень, не зупиняюсь, працюю, щоб стати учителем. Розумію, що лише той стиль викладання правильний, яким задоволені учні. Я належу до тих щасливих людей, для яких професія приносить  моральне задоволення. Вважаю, що завдання учителя – не контроль, не навчання, а допомога. Кожен урок – це відкриття, одкровення, свято. І створює це свято учитель. Не забуваю істину: я завжди відповідаю за всіх, кого люблю, кого веду за собою.

З 1996 року  працюю у школі- колегіумі вчителем  української мови та літератури. Постійно працюю над поглибленням і творчим розвитком знань, умінь і навиків учнів, умінням активізувати увагу дітей та їх самореалізації у майбутньому житті. Намагаюсь розбудити дитячу душу словом  і навчити трудитись.

 

 

            

З чого починається справжній учитель?

                                                                   Учитель-садівник ,який вирощує

                                                                     квіти  нашого життя-дітей.

Справжній вчитель починається з дуже багатьох чинників. І найперший – це засвоєння педагогічних заповідей:

- Завжди говорити правду;

- Знайти ключ до кожного;

- Спочатку любити,а потім навчати;

- Дитина- не власність;

- Пам’ятати:оцінка не гвинтівка,націлена в чоло дитини;

- Не вбивати в дітях казку.

Наріжним каменем професії вчителя є секрети успіху:любити дітей,довіряти їм. Вони усі різні,а разом-це чудовий букет.І для того,щоб кожна квітка була гідна букета,треба її доглядати,плекати,ростити.

Учитель дає можливість учневі розправити крила,щоб злетіти у піднебесся. Якщо душа народилася крилата,ти землі тяжіння зможеш подолати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові кроки у  розвитку освіти

                                               Учитель- це скрипаль дитячих сердець:як поведе

                                                                        смичком,  таку мелодію й почує…

                                                                                            В.Сухомлинський

Життя – вічна наука. Сьогодні воно змінюється стрімко, часом непередбачувано. Технології викладання української мови та літератури, які існували  раніше в педагогіці,  вже доживають віку, тому необхідно вносити корективи у проведення сучасного уроку. Тому одним із завдань сучасної школи є пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості. Школа повинна виховувати особистість, здатну  здійснювати  самостійний  вибір і приймати  рішення  в різноманітних життєвих  ситуаціях. Зацікавити  учнів предметом можна шляхом уникнення одноманітності. Результативність навчання підвищується за умови застосування завдань, що зацікавлюють учнів, зближують  процес навчання з життям, показують практичне значення вивченого матеріалу. Творчий підхід у навчанні передбачає розвиток пізнавальних можливостей учнів,формування їхньої активності. Пізнавальна діяльність потребує створення умов,за яких реалізується пізнавальна самостійність та активність учнів. Інтелектуальна,вольова та емоційна сторони пізнавального інтересу становлять єдине ціле. З огляду на це,вчитель має застосовувати ті форми й види діяльності,які підвищують продуктивність праці,а отже,й ефективність навчання.   Тема, яка розкрита у посібнику, є актуальною, тому що:

    забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

    робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

 У посібнику зібрано методичні рекомендації для вчителів. Він знайомить з оптимальними методами,прийомами,підходами до організації навчального процесу на різних етапах уроку,користуючись якими,учитель зможе реалізувати творчий підхід до конструювання уроку з позиції сучасних вимог,зробити навчання більш цікавим,ефективним,демократичним. Вміщені матеріали сприяють творчому пошуку,поліпшенню методики проведення сучасного уроку .


Чого навчати і як навчати?

                                                                           Повноцінними є тільки ті

                                                                          знання, які дитина здобула

                                                                          власною активністю.

                                                                                     Йоган  Песталоцці

На початку XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу .   

Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя  людини.  Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».

Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самореалізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально – виховного процесу.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.

На даному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.

В. Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його  в першу чергу вчителі української мови та літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й красу, її минуле й майбутнє.

Уроки рідної мови та літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Одним із основних завдань, над яким я працюю, є розвиток дитини як неповторної, унікальної індивідуальності,формування в неї творчого потягу до прекрасного, виявленнясвого внутрішнього сприйняття художніх творів, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Тому насамперед намагаюсь створити на уроці такі умови, за яких дитина почуває себе вільною у пошуку, не скованою рамками заборони, а розкриленою для творчого процесу - написання твору, вірша або казки. Гадаю, що важливо з раннього дитинства розвивати творчі здібності учнів, а це можливо лише за умови глибокого знання творчих можливостей дітей, розвитку їхньої розумової діяльності. А починати слід із вивчення і розуміння вікових, індивідуальних особливостей дітей. При цьому я орієнтуюся на своїх учнів – дітей середнього шкільного віку -  і  сподіваюсь, що до 17-18 років вони навчаться критично ставитися до оточуючих і до самих себе.

Для того, щоб навчити дітей уявляти прочитане, тобто бути самим собі режисером, треба вчити учнів заглиблюватись у текст, помічати навіть дрібниці, щоб потім відтворити їх в уяві, а значить, запам’ятати. Щоб правильно проаналізувати художній текст, його слід правильно прочитати. І тому мені відразу пригадуються слова В. Сухомлинського "Справжнє читання – це співпереживання. Тільки за цієї умови вивчення художнього твору стає ідейним переконанням, бо найтонші й найживотворніші корінці переживань – почуття".Тому треба докласти всіх зусиль, щоб учні, сприймаючи твір, співпереживали б із його героями. А для цього потрібна особлива творча атмосфера, застосування вчителем таких методів і прийомів, які б активізували розумову діяльність, викликали б у дітей певні емоції.

Обов’язковий елемент уроків української мови та літератури – це написання різних видів творчих робіт. Розумію, що не всі учні здатні викласти свої думки на папері, але прагнення щось сказати своє я ціную у своїх дітях. Тут є можливість застосовувати і колективні, і індивідуальні завдання, а також різні форми кооперативної діяльності на уроці (робота в парах, трійках, малих і великих групах). Усі учні класу можуть працювати над підбором матеріалу до певної теми, а творчі діти отримують завдання підвищеної складності.Під час виконання таких робіт понад усе ціную самостійність. Бо творчий процес не такий вже й легкий, але якщо в системі працювати, то з часом учні радують нас, вчителів, маленькими шедеврами своїх творчих поривань. Важливо переконати учнів у тому, що власна думка – найцінніша, тому не треба вживати стандартні, шаблонні, трафаретні фрази, бо вони нівелюють навіть одну на весь твір розумну тезу, речення, абзац. Та я гадаю, що і самій дитині буде приємно і цікаво вислухати твір свого однокласника, порівняти свою роботу із іншими і прагнути покращити свою роботу. Твір кожного учня привертає увагу товаришів, викликає критичнее ставлення до написаного, а якщо робота творча, яскрава, то ще викликає у всіх захоплення, повагу, тобто збуджує певні почуття від почутих думок. Робота над словом – надзвичайно важливий засіб розвитку творчих здібностей учнів. Це привчає кожного з них уважніше ставитися до написання твору, до вміння добирати влучні й образні слова, які б найкраще розкривали думку. Для цього на уроці використовую логічний аналіз тексту, виділення в ньому основної думки і деталей, вчу передавати зміст своїми словами. Обов’язково в ході уроку запрошую дітей взяти участь в бесіді, щоб вони розвивали своє логічне й образне мислення, збагачували культуру мовлення. Намагаюсь викликати інтерес до свого предмету. А це довга й копітка робота, часом ой яка нелегка! Креативне мислення  також є інструментом для розвитку мовленнєвих знань, умінь і навичок. Творчість учня активізується під час переказування  чи «усного малювання», роботи над словом-образом, адже вміння виділити головне, сприймати твір як єдине ціле — ознака добре розвиненого логічного і творчого мислення. У старших класах використовую завдання, що містять елементи творчого пошуку, порівняння. Значну роль відіграють нетрадиційні завдання та вправи. Ефективними також є уроки-диспути, уроки-подорожі, уроки-конкурси, уроки-телепередачі, уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання та літератури рідного краю.  Розвитку креативності допомагають насамперед уроки, де використовують творчі і випереджальні завдання, які активізують їхній інтелектуальний і творчий потенціал, забезпечують індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиток навичок для пошукової діяльності.

На уроках мови часто проводжу поетичні хвилинки, коли учні слухають, «малюють» почуте, самі складають віршовані чи прозові твори. Такі вправи спонукають до творчості, допомагають розпізнати обдарованих дітей. Під час написання творів-описів природи учні демонструють пошук образних висловів, вчаться використовувати епітети, метафори, активно віршують. Дитячі роботи стають свідченням використання художніх засобів мови, відображають внутрішній світ юних авторів, їхні почуття і бачення. Ефективним видом творчих завдань, що сприяють розвитку мовлення та креативного мислення, є «Кубування», «Ґронування», «Асоціативний кущ», складання сенканів. Такі завдання допомагають реалізувати творчий потенціал школярів, підвищують інтерес до вивчення предмета, є заохоченням до процесу письма учнів, які не люблять писати, допомагають зрозуміти поняття і зв’язки, які інколи важко усвідомити при традиційних формах навчання.

Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів   ігрові завдання. По-перше, такі завдання здебільшого є пошуковими.  Вони ставлять учня перед необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.  Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», «Перехрестя», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель» тощо. Вони використовуються на різних етапах уроку.

Цікавою і розвивавальною є робота з використанням запитань за системою Блума. Необхідним атрибутом та доречним доповненням уроку з розвитку дитячої креативності є мультимедійні презентації, які використовують і як дидактичний матеріал, і як ілюстрації до зорового чи слухового сприймання певного завдання, і як узагальнені схеми теоретичного матеріалу, і як аудіо- та відео- Креативне мислення є інструментом для розвитку мовленнєвих знань, умінь і навичок. Творчість учня активізується під час переказування чи «усного малювання», роботи над словом-образом, адже вміння виділити головне, сприймати твір як єдине ціле — ознака добре розвиненого логічного і творчого мислення. У старших класах використовую завдання, що містять елементи творчого пошуку, порівняння. Значну роль відіграють нетрадиційні завдання та вправи: на уроках української мови: «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення»;

    на уроках української літератури:

 «Діалог», «Синтез думок», «Кола Вена», «Спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних технологій), «Коло ідей», «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Кубування», «Метод шести капелюхів Едварда де Боно»

Проводяться також  нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які  зацікавлюють учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та літератури.

Впровадження таких вправ дає змогу розв’язувати ряд завдань:

- пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятися до запропонованої думки;

- розвивати критичне мислення школярів;

- навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів;

- вміти аргументувати власні думки, змінювати їх;

- диференціювати, індивідуалізувати процес навчання;

- розвивати аналітичне мислення учнів;

- формувати в них навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної діяльності;

- сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;

- формувати творче мислення;

- підсилювати уяву, що є потужним стимулом народження нових ідей, пошуку альтернативних рішень, їх аналізу і синтезу, що в майбутньому відкриється основою інноваційного мислення і діяльності;

- сприяти психічному розвитку дітей;

- створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних умов життя;

- забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і виховання учнів;

-    формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти.

Але  виникають і певні труднощі, а саме:

-  іноді важко контролювати процес взаємонавчання;

-  результати роботи учнів менш передбачувані;

- організувати роботу всіх учнів;

- навчитися вислуховувати думку іншого;

- навчитися аргументовано висловлювати свою думку

Інтерактивні технології навчання – це єдиний, на мою думку, найефективніший засіб досягнення мети.  Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

Треба пам’ятати, що критично мислити учень може у будь-якому віці, але навчитися мислити критично не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчили учнів мислити критично та вдосконалювали і розвивали ці вміння . Урок критичного мислення має певну структуру та складається з 5-ти основних етапів:

1. Розминка.( «Метод прес», «Рюкзак», «Розминка»,«Сенкан», «Асоціативний кущ», «Есе», «Ключові слова»)

2. Обґрунтування навчання.( «Метод прес», «Есе»)

3.Актуалізація. ( «Обери позицію», «Метод прес», «Сюрприз»,«Асоціативний кущ», «Есе», «Ключові слова»)

4.Усвідомлення змісту. ( «Різнокольорові капелюшки»,«Дискусія», «Критичне читання тексту в парах»)

5. Рефлексія. ( «Обери позицію», «Метод прес»,«Самооцінка», «Сюрприз», «Рюкзак», «Різнокольорові капелюшки», «Розумний куб», «Сенкан», «Асоціативний кущ»,«Есе», «Ключові слова»).

Застосування активних та інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів.

На уроках, де використовуються ці технології, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними учасниками навчальногопроцесу.

В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв'язувати проблеми та приймати конкретні рішення.

При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні. У підготовці до уроку треба продумати  систему логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. Ефективним буде той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід учителя.

Вважаю, що особистість учителя на уроці – секрет успіху.Тому уроки проводжу жваво, послідовно і обов’язково емоційно, намагаюся, щоб учні були моїми співрозмовниками, легко включались у бесіду, не боялись висловити свою думку, навіть в чомусь і помиляючись. Учні мають право на помилку! А нам, вчителям, потрібно допомогти дитині повірити в себе, поставитись до неї доброзичливо, довірливо, але із розумною вимогливістю, не допускаючи панібратства. Сподіваюсь, що учні пронесуть у своїх серцях любов до рідного слова, до рідної української мови, і передадуть цю любов у спадок своїм дітям та онукам, бо тільки так можна зберегти і примножити любов до того, що тебе тримає на світі – це спілкування рідною мовою. Треба кожному вчителеві запам’ятати слова А. Дістервега: "Учитель мусить бути творцем". Тоді і учні будуть творчими послідовниками свого наставника.

 Виробленню цілісної системи плекання творчих здібностей школярів у царині слова сприяють такі види завдань, які мають універсальний характер, тобто їх можна використовувати на уроках за будь – якою темою і у будь -  якому класі. Такі види завдань були зібрані мною і подаються у даному посібнику  у відповідності до етапів уроку.

Організаційний момент:

поетичне вітання, музичне вітання;

міні – інтерв’ю;

склади формулу уроку; психоформулу;

самоналаштування;

танець.

Введення нового:

"зазирни у словник" (у мову вчителя поступово вводяться незнайомі слова, значення яких учень розкриває сам);

гра у рими (відновити рими відомих поезій);

ланцюжок слів (змінивши одну букву, утворити нове слово);

шаради;

реклама прочитаної книги;

вікторина "Хто? Де? Коли?" (перевірка прочитання тексту);

словесне малювання (кольорами зобразити настрій героя;

інтерв'ю в автора твору.

ІІ. Тренінг:

“ощасливте людину” (чого бракує героям для щастя?);

робота над помилками (у чому полягають помилки героїв? Як би розвивалися події за інших умов?).

утворити із букв слова нові слова (ведмідь - мед, мідь, дім, дід тощо);    звуковий  хіт;

до приголосних дібрати голосні, щоб утворити нові слова (к - око, як);

скласти або розв'язати кросворд;

задачі на впізнавання автора за уривком або героя за портретом;

карусель.

ІІІ. Застосування знань:

словесні квадрати (чотири іменники, які закінчуються м'яким знаком і складаються з 4 букв):

анаграми;

вправа ”Ювеліри”, ”Розфарбуй слово”;

вправа ”Рюкзак”, Дизайн - аналіз”;

- літературно-творчі вправи ”Хвилина творчості чи роздумів”, ”Нездійсненне”, ”Шукачі пригод”;

"буриме" (вірш на задані рими),  комікси, лозунги;

твір, в якому всі слова починаються на одну букву;

скласти карту мандрів героя чи місцеперебування автора протягом життя, родовід персонажу, словник їжі, паспорт твору, літературну торбинку;

наслідування поетові (написати вірш, використовуючи художні засоби та образи певного поета);

"Виклади карти на стіл" (італійська гра Ф.Пассаторе) - колективно придумане ілюстроване оповідання: 50 картинок з ілюстраціями з журналів розкладаються на столі малюнками вниз, учні по черзі відкривають картинку, придумуючи історію.

ІV. Контроль:

написати казку;

казковий вінегрет;

фольклорний калейдоскоп;

зробити книжку - "крихітку" (5 клас, "УНТ" - скласти власні загадки, прислів'я, приказки та оформити  книжку);

написати кіносценарій за твором (чи за добором героїв);

створити сценарій мюзікла за твором;

“недописаний рукопис” (які події, не зображені у творі, могли б бути рушійною силою певних вчинків);

"заплутаний лист" (лист з фактичними помилками за текстом твору);

ребуси, скульптура;

колаж, панорама;

прес –реліз.

Таким чином, проблема розвитку особистості є надзвичайно актуальною та має широкі перспективи. У кожній людині природою закладений певний творчий потенціал. Виявити здібності, розвинути їх якомога повніше — таке завдання повинен ставити перед собою кожний педагог. Надзвичайно важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно й образно висловлювати думки. Робота ця копітка, об’ємна, тож розпочинати її слід якомога раніше і проводити системно. Успішно розвиває творчі здібності учнів той словесник, який сам є творчою індивідуальністю.


54050965.jpg54050965.jpg54050965.jpg

Вода  із семи криниць

Урок узагальнення та систематизації знань

Мета: повторити й узагальнити знання учнів про іменник як частину мови, розвивати творчі здібності, пам’ять, логічне мислення, виховувати  людяність та милосердя,глибоке почуття шани до рідної домівки, рідного слова, поезії.

Обладнання: світлини криниць,підручники, мультимедійне обладнання, компютер, диски із записом пісні.

Перебіг уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку

( Учитель  оголошує тему, і в цей же час тема і мета уроку висвітлюється на екрані)

ІІІ Актуалізація знань

1 Слово вчителя (Звучить музика пісні П. Зіброва Душі криниця. На екрані висвітлюється епіграф, вчитель його читає)

Ой криниченька-криниця,

Дай водиченьки напиться

Низько в пояс поклониться

І пізнать … Пізнать, хто я

Яка доленька моя?!

                                Іван Ді.

Саме ось цими словами Івана Ді, які ми взяли епіграфом до нашого уроку, я хочу розпочати нашу роботу. Ми поведемо розмову про криниці, які недарма вважають одним із проявів народної мудрості і таланту. Історія виникнення криниць і колодязів сягає в сиву давнину. Вони сприяли освоєнню нових земель .Воду з криниць доставали за допомогою різних пристроїв. Проте найпоширеніші-  журавлі та коловороти. Криниці копали і кожному селі , на перехресті доріг, просто в полі, де дзюркочуть живі джерела. Навкруги криницю викладали камінням, а поруч обладнували місце для відпочинку. Зупинися, людино, вгамуй спрагу.

Цей домашній оберіг єднає покоління, адже криниці копали діди, батьки, а п’ють з них воду їх діти й онуки- прийдешні покоління народу.

Скільки іменних та безіменних криниць на українській землі!

Та найціннішим є духовне значення криниць, бо це чисте джерело наших душ. Недарма в народі порівнюють глибоку й чисту криницю із кришталево-чистою людською душею, яка увібрала в себе найкращі й найтонші цінності людей : доброту, людяність, чесність,історичну пам’ять… Цей перелік можна продовжувати й продовжувати.

То ж давайте спробуємо відкрити у наших душах криниці людських цінностей. ( Вчитель промовляє назви криниць-чеснот, а на екран проектуються світлини цих криниць.)

 1.          Криницю людяності та доброти,
 2.          Криницю пам’яті,
 3.          Кмітливості,
 4.          Дружби,
 5.          Працьовитості,
 6.          Мудрості,
 7.          Знань.

Для того, щоб відкрити й наповнити ці криниці в душах своїх , потрібно виконати ряд завдань. Вони під силу тільки добрим, розумним і працьовитим людям.

Відкрити першу криницю нам допоможе домашнє завдання. Ми зможемо наповнити її тією добротою та людяністю, яку ви почерпнули з джерел народної творчості. Зачитайте ,будь ласка,підібрані дома прислівя, приказки, віршовані рядки про добро, доброзичливість.

(Діти зачитують домашнє завдання)

ІV Відновлення знань, засвоєних на уроках.

Учитель

Тепер давайте спробуємо відновити криницю памяті. Умовно ви вже обєднані в групи- ряди,кожна з яких має задати по 3 запитання з вивченої теми:Іменникпредставникам інших груп.

1 Бліц- опитування Я- тобі, ти-мені.

( Діти задають питання.)

V Застосування набутих знань, умінь, навичок

1 Тренувальні вправи

Учитель

Ви гарно зуміли відновити криницю памяті, то ж рухаймось до наступної криниці. Криниця кмітливості закликає нас хутчіш виконати таке завдання. На дошці ви бачите вірш, з нього потрібно виписати  у 2 колонки іменники- істоти та іменники-неістоти.

Он повзе мурашка,

Ось хлюпоче річка.

Не зривай ромашку,

Не топчи травичку.

У зеленій діброві

Всміхається Мавка,

Табун сивогривих

Мчиться полем славно.

Журавлі курличуть,

Пісня дзвінко лине.

Батько, мама, друзі-

Все це Батьківщина.

( Діти виконують завдання )

2 Бесіда

То ж давайте зробимо висновок: які іменники належать до істот?

До неістот? І на які питання відповідають іменники-неістоти?

3 Ігрове завдання.

Ще одне завдання пропонує нам криниця кмітливості: відгадати загадки , а відгадки записати у зошит.

1 Вийшла звідкись гарна дівка,

На ній стрічка- семицвітна,

А де з річки воду брала-

Там коромисло зламала.

                          (Веселка)

2 Як назвати того,

Хто вічно сльози ллє

І спокою нікому не дає.

                          ( Плакса)

3 Скатертина біла увесь світ накрила.

                         ( Сніг.)

4 Із- під гірки, з-під крутої

Прокрадається норою,

Та й до моря утіка

Через лози по ярках.

                        ( Джерело )

5 Звечора вмирає, вранці оживає.

                         ( День.)

6 Як назвати того чи ту,

Що не люблять чорну роботу?

                          ( Білоручка )

7 Зоря- зірниця, красна дівиця

По небу гуляла, плакала-ридала.

Місяць бачив – не підняв,

Сонце встало і забрало.

Зачитайте записані іменники та визначте їх рід.

( Відповіді учнів )

Добре. А зараз зробіть , будь ласка, морфологічний розбір іменника- джерело.

4 Робота біля дошки. Морфологічний розбір слова.

Товариськість і дружба єднає людей, підтримує у скрутну хвилину. Що може дати одна людина іншій , крім краплі тепла ? А що може бути більшим за це тепло?

Отже,давайте поповнимо наші духовні скарбнички товариськості і дружби маленькими крапельками тепла. Для цього потрібно виконати такі завдання.

5 Творче завдання.

Група А складатиме сенкан на тему : “Друг ,дружба “.

Група “ В писатиме твір- мініатюру на тему : Справжній друг. Який він?

Група С складатиме речення на тему : Дружба.

( Учні виконують роботу і відповідають)

 Добре. Ви попрацювали на славу . Давайте трішки перепочинемо і послухаємо пісню, яку   виконує наш земляк - заслужений артист України Павло Зібров Душі криниця. ( Звучить пісня)

Відпочили і знову до праці. Недарма  наступна криниця – криниця працьовитості.

1 Вибірковий диктант.

Я читатиму вам вірш, а ви виписуватимете іменники, які ми відносимо до незмінюваних. Автор поезії Ганна Чубач – наша землячка, подільська зірочка.

Овочеве їм рагу,запиваю чаєм.

Пригостив би кенгуру, та його немає.

Потім з’їм іще желе, а після обіду

Сядем з другом у метро

І в кіно поїдем.

Назвіть слова, які ви виписали і визначте їх рід. Пригадайте , будь ласка, як ми визначаємо рід у незмінюваних іменників.

(Відповіді учнів.)

Молодці. Видно, що ви працьовиті діти. Адже ваші кринички працьовитості заповнені вщент. Настав час переходити до криниці мудрості. Саме ця криничка заповнюється не зразу,  поступово ,протягом усього життя, тоді, коли  вже скронь торкається сивина; люди вважають себе мудрими, досвідченими, спроможними давати поради. А ми , хоч іще не зовсім дорослі, уявімо себе через 20 -30 років, згадаємо свої імена та по батькові і посмакуємо їх, провідмінявши за відмінками.

( Учні виконують завдання )

Молодці, добре попрацювали, та останньої криниці ми ще не відкрили. А це – криниця знань. Щоб її відкрити, потрібно багато знань показати. Для вас наступне завдання – навчальне редагування. Прочитайте слова, знайдіть помилки і поясніть орфограми.

 1 Лінгвістична гра Впіймай помилку.

Подорожю, Анатолієвни, зайченя, пташичка, палево, радісттю, Ігоревич, не ук, в метрі, читаня.

VІ Підсумок уроку. Домашнє завдання. Оцінювання учнів.

Гарно ми сьогодні працювали, згадали основні моменти з теми Іменник. Урок я хочу закінчити такими словами:

Ми іменники з вами вивчали,

Пізнавали морфологічну їх суть

Й криниці своїх душ заповняли,

Щоб імення своє не забуть.

Щоб тепло ми могли дарувати

Не тільки на уроці , а й в житті

І завжди про край свій рідний дбати,

Та знайти свою дорогу в майбутті.

Всім здоровя зичу. Дякую за роботу на уроці. До побачення.


4528.jpg

 

Тема. Мистецький передзвін, дарований  вкраїнською землею

Мета: вчити самостійно працювати, здобуваючи необхідний матеріал, поглибити і розширити знання учнів про митців рідного краю,формувати навички роботи в групах, уміння висловити й аргументувати свою думку, публічно захищаючи  власний проект.

Розвивати естетичний смак, культуру  зв’язного мовлення, пам’ять,  увагу, допитливість.

Виховувати патріотичні почуття, національну гідність, гордість за власні досягнення.

Обладнання: підручники, ноутбук, проектор,  проекційна дошка,  творчі роботи учнів, виставка творів письменників.

Тип уроку. Захист творчих проектів.

Перебіг уроку

I Оргмомент.

II Мотивація навчальної діяльності.  Помідомлення  теми і мети уроку.

III Презентація та захист творчих проектів.

(На фоні відеоряду звучать  слова)

Ведучий. На годиннику  в Україні…Я – Вероніка Суботіна і мої колеги з ТСН – особливе приготували для вас щось дуже особливе.

Тема нашої розмови сьогодні – неординарність та багатогранність

Мистецького олімпу. Була обрана ТОП -10 таких особистостей.

На 10- й  сходинці нашої ТОП – 10 людина-відчайдух ,яку мало хто розумів колись,  у далекому 18 ст.,та й мало хто зрозуміє сьогодні,- це Г.С. Сковорода.

1 Проект

1 Учень. Маючи нестандартний склад розуму, неабиякий талант у різних сферах життя:філософії, музиці, викладацькій та релігійній діяльності, літературі. Відмовляється від багатьох благ людських: рідної домівки, сімейного затишку, перспективи стати священиком чи відомим співаком придворного хору імператриці Єлизавети, адже для нього” сопілка та вівця дорожчі  царського вінця”, йде світ за очі шукати чи то  вітру у полі , чи то долі у вітру. Мандри його триватимуть не мало й не багато – 25 років.  25 довгих років він шукатиме відповіді на свої запитання. Ми й досі не знаємо, чи все він знайшов, що шукав, та все ж  зумів залишити нам у спадок дещо цікавеньке: поетичну збірку ”Cад божественних пісень”,30 творів , вміщених у збірці ”Байки харківські”, трактати, діалоги.

2 Учень. Є ще одна цікава деталь у житті відомого мислителя: він зумів передбачити годину своєї смерті. Ось як про це пише у своїх спогадах  І. Срезневський:…Був прегарний день. До дідича з’їхалось багато сусідів погуляти, повеселитись. Мали також послухати Сковороди. За обідом Григорій Савич був надзвичайно веселий і говіркий, навіть жартував,розповідав про свої мандрівки. Зачаровані його красномовством повставали всі від обіду. Сковорода щез. Пішов у садок. Довго ходив стежками, зривав овочі і давав хлопчикам.

З часом господар, шукаючи Сковороду, застав його під гіллястою липою. Заходило сонце. З рискалем у руці Сковорода копав яму – вузьку довгу яму. ”Чим ти, друже Григорію,зайнятий?”- спитав господар.”Пора мені вже мандрівку кінчати,”- відповів Сковорода і пішов у хату, де переміняв білизну,помолився  Богу і, підложивши під голову свої писані праці і сіру свиту, ліг, зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього за вечерею, та дарма…”

Ведучий. “Світ ловив мене і не спіймав, – відомий  афоризм Г. Сковорода, який можна прочитати на його надгробку, та все ж хотілося переконатись, чи це, дійсно так.

(Демонстрація відеоряду)

Дев’яту сходинку нашої ТОП-10 займає не менш цікава, а разом з тим містична особистість – М. Гоголь. Ще й до сьогодні сперечаються літературознавці, до якої з культур віднести його твори: української чи російської. Народився на Україні, а писав-то російською.

2 Проект

3Учень. Цікава історія народження М. Гоголя, адже саме хвороба батька була цьому причиною. Василь, так звали батька письменника, хворів на пропасницю і змушений був звернутись до знахарки, дочка якої з часом стане матір’ю М. Гоголя. Та цьому передували дуже цікаві події.

Одного разу Василю Гоголю приснився сон, що він у церкві. Там йому з’являється цариця, яка показала маленьку дитину, її обличчя він запам’ятав. З часом Василь Гоголь зустріне дівчину, яка , як дві краплі води, була схожа на дитину зі сну. З тих пір він почав бачитись з Марією частіше, хоча був старшим за неї на 13 років. Він бавився з нею ляльками, і це дуже всіх дивувало.

Коли  Марії виповнилось 13років, вони заручились, а потім і одружились. Та доля не поспішала подарувати молодятам щастя. Бог не давав їм дітей. Чи не щодня ходила Марія за 7 км  до церкви, де перед Чудотворною іконою Миколи Диканського просила про дитя і дала обітницю: якщо родиться хлопчик, назове його Миколою на честь Миколи-Чудотворця. І щастя їм посміхнулось.

20 березня(1квітня за новим стилем) народився син, хоча при народженні  дитина довго балансувала  на межі двох світів.

Містичним було не лише народження М. Гоголя, містикою було овіяне його життя, його твори, та не менш містичною була його смерть. Все життя М.Гоголя боїться померти під час літаргічного сну, тому, будучи дорослим, спав навсидячки, а то й , взагалі, не спав чи спав 3-4 години на добу. Та, очевидно, доля є доля. Є факти, які свідчать , що, можливо, сталося те, чого він найбільше боявся. Коли відбувалося  пере захоронення, гріб з Гоголем відкрили і побачили, що голова митця повернена набік. Невже це не містика? Як ви гадаєте? Ведуча. Восьма сходинка нашого топ-змагання була люб’язно надана цікавій особистості, хоча, на перший погляд, це звичайна людина.

3 Проект

4 Учень. Український художник Олег Шупляк пише маслом картини з оптичними ілюзіями. Йому 44роки, за освітою – архітектор, але все своє життя він присвятив не проектуванню будівель, а праці вчителя малювання в невеличкому містечку Бережани на Тернопільщині. Картини у нього…Та що там говорити – це варто побачити.

(Демонстрація відеосюжету)

Ведуча. На 7-й сходинці людина-легенда.

4 Проект

6 Учень. Більше 100 ролей в театрі, близько 50 в кіно. Мрія його життя – культура має бути відома в усьому світі. Життєвий принцип – порядність та толерантність. У людях цінив розум. А сам був незвичайним.

Народний артист України, Народний артист Радянського Союзу, Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, Лауреат Державної премії СРСР і Міжнародної премії ім. К. Станіславського,Лауреат Всеукраїнської програми”Лідери регіонів”, володар  Російської премії ”Ніка”за роль у фільмі ”Водій для Віри”,Лауреат Російської премії ”Тріумф”,Лауреат премії незалежних критиків”Кришталева  Турандот”, нагороджений орденом ”За заслуги”,академік Академії мистецтв України.

(Відеоролик ”Крила”)

Ведучий. На 6-й сходинці нашої ТОП- 10 – О.Довженко. Особистість світового масштабу, класик світового кіно. Його фільми – це візитна картка нашого національного кінематографу сьогодні.

Учениця в українському вбранні.

До чого ж гарно й весело було у нашому городі! Ото як вийти з сіней та подивитись навколо – геть-чисто все зелене та буйне. А сад як зацвіте весною! А що робилось на початку літа – огірки цвітуть, гарбузи цвітуть. Картопля цвіте. Цвіте малина, смородина,тютюн,  квасоля. А соняшника, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви!

Нічого у світі так не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка росиночка, ото мені і радість.

7 Учень. А ще у творі О.Довженка Зачарована Десна ми віднайшли деякі цікаві паралелі між образами  та міфологією.

Ведучий. Кожним словом, кожним променем думки живе в душі нашого народу людина, ім’я якій – Л. Українка. З неї не такої вже далекої минувшини, проте, мовби крізь серпанок легендарності, проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. Перший вірш вона напише у 9, в 13 почне друкуватись. Долаючи страшний  біль(мала з дитинста страшну хворобу – туберкульоз кісток), долаючи трагізм особистого життя, а згодом і смерть коханого, вона все ж не здається, не впадає у відчай, а дарує нам, нащадкам, музику, музику слів.

”Сім струн” – це цикл поезій, де кожен вірш – це інша нота й окремий музичний жанр. Італійські терміни поряд із назвою вказують на темп, і характер виконання. Перший склад – це назва ноти.

5 Проект

8 Учень. До тебе, Україно, наша бездольная мати,

Струна моя перша озветься.

І буде струна урочисто і тихо лунати,

І пісня від серця поллється.

9 Учень. Реве-реве негодонька,

Негодоньки не боюся.

Хоч на мене пригодонька, 

Та я не журюся.

10 учень. Місяць яснесенький

Промінь тихесенький 

Кинув на нас.

Спи ж ти, малесенький,

Пізній-бо час.

11 Учень. Фантазіє! Ти – сило чарівна

Що збудувала світ в порожньому просторі,

Вложила почуття в байдужий промінь зорі,

Що будиш мертвих з вічного їх сна.  

Життя даєш холодній хвилі в морі!

Де ти, фантазіє, там радощі і весна.

12 учень. Соловейковий спів навесні

Ллється в гаю,в  зеленім розмаю

Та пісень тих я чуть не здолаю,

І весняні квітки запашні

Н е для мене розквітли у гаю.

13 Учень. Лагідні веснянії ночі зористі!

Куди ви од нас полинули?

Пісні соловейкові дзвінко-сріблисті!

Невже ви замовкли, минули?

14 Учень. Сім струн я торкаю, струна по струні,

Нехай мої співи лунають,

Нехай мої співи літають

По рідній коханій моїй стороні.

Ведучий. Це була п’ята сходинка нашого Мистецького олімпу.  

6 Проект

(Відеосюжет про Т. Шевченка)

Ведучий. Як  ви вже зрозуміли, на 4-й сходинці, за уподобаннями українців та й , звичайно, за багатогранністю   мистецької натури, - Т. Г. Шевченко. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської  культури. Він був самоуком і вказав нові світлі  і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Під музичний супровід виконується вірш ”Лілея”

Ведучий. Багатогранна особистість. Та хочеться показати ще одну сторону його творчої натури.

(Відеоряд про афоризми  Т.Шевченка)

Ведучий. Третє почесне місце у нашій ТОП-10 – це місце І.Франка.

7 Проект

15 Учень. Син сільського коваля. Завдяки своєму розумові й силі волі досягнув найвищого в Європі  рівня освіченості, зумів захистити дисертацію доктора філософії, став генієм світового рівня. Вільно володів античними, а також майже всіма європейськими мовами.

16 Учень. Поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, фольклорист,етнограф, мовознавець, політолог, соціолог, публіцист. Хоч останні роки свого життя він був змушений писати лівою рукою через хворобу, та все ж залишив нам у спадок понад 6000 творів, з яких 50 томів було видано, а інші в силу ідеологічних переконань залишились неопублікованими.

15Учень. Часто слухаючи у виконанні Віталія Козловського сучасну пісню”Чого являєшся мені у сні”,ми навіть не здогадуємось, що автором слів був І. Франко не один  десяток років тому. Та сьогодні ми послухаємо цю пісню дещо в іншому виконанні.

(Звучить пісня)

8 Проект

Ведучий. Його твори регулярно виконувались в Україні, колишніх республіках   Радянського Союзу, а також у Німеччині, Франції, Австрії, Голландії, Британії, Болгарії, а також у США, Канаді та Австралїі. Часто виступає як диригент і піаніст з виконанням власних творів. Пише музику до фільмів, драматичних спектаклів, до літературних творів, зокрема І. Франка Мойсей,вірша Весна, солоспіви на слова Т.Шевченка тощо. А ім’я його – Мирослав Скорик, і він на 2-й сходинці нашого Мистецького олімпу.

(Відеосюжет про М. Скорика)

9 Проект

Ведучий. Діти – се наш дорогий скарб, се -  наша надія, се – молода Україна. Цей скарб багатогранний і неоціненний. І як би ти не крутив самоцвіти, вони постійно світитимуть по-іншому, все новими й новими гранями. Тому на 1-й сходинці нашої ТОП-10, звичайно ж ми, учні 9 класу. І ми доведемо, що варті найвищої нагороди. Ми цікаві, неординарні, талановиті, можемо подарувати вам красу і казку, мелодію слів та цифр, здивувати. Є в нашому класі учениця, якій в дитинстві, гадаю, ляльок не потрібно було купувати, бо вона вміє їх робити сама.

Є чарівниця, яка за допомогою звичайних фарб може створити неабиякі шедеври. Цікаво: а чи зможе мій портрет? Серед нас є майбутні фінансисти, інженери, біологи та вихователі. Можливо, хтось знайде своє поприще в літературі. Адже задатки для цього є.

(Учні показують свої напрацювання, читають вірші.) 

Ведучий. На цю мить у мене все. Зустрінемось завтра у цей же час. А зараз без перерви на рекламу – урок української літератури. До побачення. Завжди ваша – Вероніка Суботіна.

IV Підсумок  уроку

1 Слово учителя. Після оголошення ТОП-10  найоригінальніших, найталановитіших та найцікавіших людей України гордість за своїх співвітчизників окрилює так , що хочеться розправити крила і полетіти, а не банально продовжувати роботу на уроці. Тому запрошую всіх до трибуни ”Вільних думок”, де ви зможете висловити свої думки щодо почутого і побаченого.

2 Трибуна вільних думок

-Що нового ви дізнались сьогодні на уроці?

Що з тих знань,які отримали, візьмете з собою для використання на інших уроках, у житті?

 Чи сподобався вам сьогоднішній урок?

V Оцінювання учнів.  Домашнє завдання.

1 Поетична хвилинка

Життя коротке.  Промайне - мов мить

Весняним гомоном, літньою грозою,

З осіннім вітром рвучко відлетить.

А що залишиш ти у спадок за собою?

Знайди свою ти  стежку у житті,

Що вірно поведе тебе до мрії.

Спіши добро творити на землі,

Будуй, сади рости, вселяй надії.

Усе роби на світі – як належить,

Щоб син і донька могли гордістю цвісти.

Ти знаєш, що від тебе все залежить.

Потрібно ж захотіти і змогти.


Література

 1.          Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы.-М: Просвещение, 1982.- 144 с.
 2.          Гансберг Э. Творчество и игра // В кн.: Одаренные дети.- М.: Прогресс, 1991.- С. 351-368.
 3.          Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопросы психологии.-1993.-№2.-С.54-62.
 4.          Занков Л.В. Избранные педагогические труды.- М.: Педагогика, 1990.- 420
 5.          Ильин Е.Н., Мертенс С.В. Давайте соберемся. Новые методы.- М.: Просве­щение, 1994.- 173 с.
 6.          Львова Ю.Л. Развивающий дар творчества.- К.: Дніпро, 1987.- 112 с.
 7.          Малышева Л.М. Игра словом.- М.: Знание, 1985.- 79 с.
 8.          Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика.- М.: Просвещение, 1994.- 89 с.
 9.          Мащенко М.М. Про музику і живопис на уроці літератури.- К.: Наукова думка, 1966.- 73 с.
 10.     Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання // Педагогіка і психологія.-1997.-№2.-С.13-15.
 11.     Никитин Б.П. Ступеньки творчества и развивающие игры.- М.: Просвеще­ние, 1991.- 160 с.
 12.     Павленко Ю.І. Щоб учитися було цікаво.- К.: Наукова думка, 1989.- 136 с.
 13.     Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии.- М.: Просвещение, 1985.- 126 с.
 14.     Піхманець В.В. Психологія художньої творчості.- К.: Наукова думка, 1991.-105 с.
 15.     Родари Джанни. Грамматика фантазии.- М.: Прогресс, 1990.- 191 с.
 16.     Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека.- М.: Педагогика, 1990.- 274 с.
 17.     Сухомлинський В.О. Сто порад вчителю.-К.: Радянська школа, 1984.- 250
 18.     Юрченко З.В. Ігрові методики розвитку художньо-словесних здібностей уч­нів 5 - 11 класів // Практична психологія та соціальна робота.- 2000.-№2.-С.9-12.

1

 

docx
Додано
12 травня 2020
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку