Методична розробка бінарного уроку фізкультури та англійської мови по темі футбол у 6 класі

Про матеріал
Методична розробка написана на основі проведеного уроку з предмету « Фізичнакультура». Це перший урок з розділу « Спортивні ігри. Футбол» на тему: « Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу. Ведення м'яча , зупинка м'яча підошвою, удари по м'ячу внутрішньою стороною стопи.», а також розвивати навички мовлення з теми спорт в англійській мові. Урок розроблений згідно програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
Перегляд файлу

 

Футболисты. Удар по мячу 

 

 

        

 

 

 

Методична розробка бінарного уроку

 

« Фізична  культура та англійська мова з використанням інноваційних технологій»

по темі : футбол

                       

 

 

 

                     Виконав:

                    вчитель фізичної культури

                  Коростенської ЗОШ №1 з

                 поглибленим вивченням                                                                                                

     іноземних мов

                     Жилін Валерій Олександрович 

 

Коростень 2015

Анотація

         Методична розробка написана на основі проведеного  уроку з предмету

« Фізична культура». Це перший урок з розділу   « Спортивні ігри. Футбол»

на тему: « Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу. Ведення м'яча , зупинка м'яча підошвою ,  удари по  м'ячу внутрішньою стороною стопи.», а також розвивати навички мовлення з теми спорт в англійській мові. Урок розроблений  згідно програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.                                                                                                                                  

     Метою написання цієї методичної розробки було: показати можливості проведення уроку двома вчителями різних дисциплін одночасно у режимі розвиваючого інтерактивного навчання за допомогою  інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання, а саме: використання ТЗН, ігрових методів, зміни видів фізичної роботи на розумову, зміни мови спілкування,  використання міжпредметних зв'язків (фізкультура,історія, валеологія, англійська мова).

 Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню учнями новітніми технологіями , фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й вимогам суспільства.

І. Характеристика і навчально-виховні завдання  уроку

       Методична розробка даного уроку написана на основі проведеного бінарного уроку  фізична культура та англійська мова з  предмета «Фізична культура ».

Тема заняття: « Історія виникнення і розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках з футболу. Ведення, зупинка м'яча підошвою, удари по м’ячу внутрішньою частиною стопи. Сприяти розвитку спритності та загальної витривалості  а також розвивати навички мовлення з теми футбол в англійській мові». Матеріал цієї теми має велике значення у формуванні здоров'я та  розвитку в учнів основних фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості. Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню учнями технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали вимогам суспільства.

       Запропонована тема має на увазі виконання великої за обсягом роботи за один урок, а саме: ознайомитися із технікою безпеки, поглибити знання про історію виникнення і розвитку футболу, закріпити на практиці навички та вміння з техніки ведення м’яча, зупинки м’яча підошвою і ударом внутрішньою частиною стопи. Учні мають навчитися слідкувати за своїм самопочуттям та здійснювати контроль за ЧСС. Найбільш складною частиною уроку є основна. За цей  час учні отримують велике фізичне навантаження, а також їм потрібно буде перемикатися на спілкування  та виконання команд на англійській мові тому дуже важливо підготувати організм дитини на початку уроку та привести його у попередній стан в заключній частині уроку. Щоб правильно розподілити фізичне навантаження під час уроку, потрібно добре орієнтуватися  в  ступені підготовленості учнів. 

      Варто звернути увагу на особливості уроку з даної теми. Оскільки урок є вступним з теми, то завдання вчителя – проаналізувати як засвоїли учні  знання, уміння та навички  отримані в першому семестрі з теми футбол. Завдання вчителя англійської мови полягає в тому щоб розвивати навички мовлення отримані на уроках англійської мови з теми футбол.  Для того, щоб спланувати вчителям наступні уроки з метою вдосконалення вмінь та усунення недоліків в знаннях. Побачити, з якими завданнями учні впорались з легкістю, а які викликають певні труднощі, можна, використовуючи такі методи: інструктивний, пояснювальний, інформативно - повідомлювальний, виконавський. Для реалізації  завдань уроку заплановані:  робота в парах, фронтальна, індивідуальна та групова форма роботи.

       Матеріал даної теми чітко пов'язаний з матеріалом наступних тем і відповідає  програмі з фізичної культури та англійської мови. Як показує практика, футбол є однією з найулюбленіших спортивних ігор серед юнаків. Саме тому уроки з теми «Футбол» сприймаються учнями  з легкістю, підвищеним інтересом та задоволенням. Учні ще не мають достатніх навичок володіння технікою виконання елементів футболу, тому завданням наступних уроків є вивчення нових технічних прийомів гри та вдосконалення вивчених умінь та навичок.

       На даному уроці учні зможуть поглибити знання з історії виникнення та розвитку футболу, закріпити навички та вміння з техніки ведення м’яча, зупинки м’яча підошвою і удару внутрішньою частиною стопи та вдосконалити володіння англійською мовою.    Урок сприяє вихованню в учнів впевненості у своїх навичках і уміннях, відповідальності і взаємоповаги до партнера, формуванню свідомого ставлення до виконання завдань, вихованню інтересу до футболу.

 

 

 

 

ІІ. Методичні рекомендації з проведення уроку.

      Метою написання цієї методичної розробки було бажання показати можливості проведення бінарного уроку фізичної культури та англійської мови за допомогою інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання.

      З абсолютною впевненістю можна стверджувати, що сама назва розділу  Програми «Спортивні ігри. Футбол» є засобом зацікавленості учнів матеріалом уроку не тільки на уроках фізичної культури, а й на уроках англійської мови . Адже футбол завжди був і залишається улюбленою грою. Обов'язковим вважається  чітко спланована  послідовність викладення матеріалів  уроку: в підготовчій частині  учні знайомляться з технікою безпеки під час проведення уроків з елементами футболу, отримують інформацію про футбол, виконують розминку футболіста, яка дозволяє перейти до основної частини уроку, де закріплюються навички та вміння з ведення, зупинки, ударів по м'ячу та розвивається спритність за допомогою естафет. Також у основній частині вони переходять на спілкування та виконання команд на англійській мові. В заключній частині уроку учні виконують вправи на відновлення дихання, підводять підсумки уроку і отримують домашнє завдання.                                                                    

        Для окремих частин уроку рекомендується використання таких методів навчання:  інформативно - повідомлювальний в підготовчій  та основній частинах уроку при вивченні теоретичного матеріалу є цікавим для учнів, тому що інформацію вони отримують з яскравої презентації, яку заздалегідь приготував вчитель. Це виховує інтерес до футболу. Інструктивний та пояснювальний методи необхідні на уроці при вивченні техніки безпеки та поясненні виконання вправ. Виконавський та евристичний методи тісно пов’язані з вищезазначеними, без яких просто неможливо уявити практичну частину на уроці. Наявність різноманітних  методів  дозволяє реалізувати всі поставлені задачі на уроці.

      Застосування ілюстративного матеріалу (інструктажу з техніки безпеки), а наявність і використання обладнання формує інтерес до уроку і предмету загалом. Матеріал, який пояснюється, ґрунтується на отриманих раніше знаннях. Використовується варіант простого пояснення нового у порівнянні зі старим, у результаті якого будуть вирішуватися задачі: засвоєння нового матеріалу та повторення старого.  Однією з умов міцності знань є свідоме засвоєння. Тому, щоб учні не тільки запам’ятали, а й глибоко зрозуміли матеріал уроку, потрібен зв'язок з іншими загальноосвітніми предметами:  «Інформаційні технології » та  « Валеології », «Історії» та «Англійської мови». Іншим методом забезпечення міцності засвоєння знань є вправи, за допомогою яких досягається мета уроку: повторити правила гри в футбол, закріпити отримані учнями навички та вміння з техніки ведення м'яча, зупинки м'яча підошвою і удару внутрішньою частиною, сприяти розвитку фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості, поновлювати  рухову пам'ять шляхом повторення отриманих навичок та вмінь. Сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню матеріалу і активності учнів на уроці. Вони стараються гарно виконувати поставлені завдання, аналізують почуте, роблять самостійно висновки, виконують фізичні вправи, демонструють розуміння та володіння англійською мовою, показують свої знання відомих гравців, вгадують футбольні  команди за емблемами.

        Тема уроку дозволяє пов'язати  матеріал з вітчизняними досягненнями футболу , налаштувати учнів бути свідомими патріотами своєї країни та формувати  в них прагнення до здорового способу життя, навчити їх контролювати своє самопочуття.

 Теоретичний матеріал уроку тісно пов'язаний з практичною частиною. Адже перш ніж грати у футбол, треба знати правила гри та виконувати положення  з техніки безпеки. Але не треба забувати й другий аспект навчання – виховання  в учнів позитивних рис, звичок. Виховання  морально-вольових та комунікативних якостей: дружби, взаємодопомоги, відповідальності який відбувається під час командних завдань, естафет.

        У навчальному процесі велике значення має правильна організація домашнього завдання. Доречним буде диференційований підхід до цього етапу уроку.  Всім учням пропонується   відпрацьовувати техніку ведення та передачі м'яча, а також покращення своєї фізичної підготовки шляхом віджимання в упорі лежачи та підйому тулуба у сід.  Домашнє завдання тісно пов’язане з матеріалом уроку та є підготовкою до наступних уроків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект бінарного уроку фізичної культури та англійської мови  для учнів 6-Б

Розділ програми: « Спортивні ігри. Футбол.»

Тема. Історія виникнення та розвитку футболу. Техніка безпеки на уроках футболу.  Ведення, зупинка та удари по м'ячу внутрішньою частиною стопи. Розвиток навичок мовлення з англійської мови.

Мета уроку:

Навчальна:

 • Техніка безпеки на уроках футболу
 • Поглибити знання учнів з історії виникнення та розвитку футболу.
 • Удосконалити техніку ведення м'яча.
 • Повторити отримані учнями навички та вміння з техніки зупинки м'яча підошвою і удару внутрішньою частиною стопи .
 • Розвиваюча:
 • Сприяти розвитку фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості.
 • Поновлювати  рухову пам'ять шляхом повторення отриманих навичок та вмінь.
 • Розвивати вміння говорити та розуміти англійську мову.
 • Розвивати їхні організаторські здібності під час командних дій.

Виховна:

 • Виховувати в учнів впевненість у своїх навичках і вміннях, відповідальність і взаємоповагу до партнера.
 • Формувати свідоме ставлення до виконання завдань.
 • Виховувати інтерес до футболу.

Завдання уроку:

 1. Ознайомити учнів з правилами техніки безпеки, поведінки, самоконтролю під час уроків з футболу.
 2. Поглибити знання учнів по історії виникнення і розвитку футболу.
 3. Закріпити навички та вміння з ведення, зупинки та ударів по м'ячу.
 4. Розвивати в учнів загальну витривалість засобами спеціальних вправ та ігр.
 5. Розвивати в учнів навички говоріння на англійській мові.
 6. Формування в учнів прагнення до здорового способу життя.
 7. Виховувати морально-вольові та комунікативні якості:

 дружбу, взаємодопомогу, відповідальність під час командних завдань, естафети.

Методи навчання:

 •  інформативно-повідомлювальний;
 •  інструктивний;
 •  пояснювальний;
 •  виконавський;
 •  евристичний

Форми навчання:

 •  фронтальна;
 •   індивідуальна;
 •   групова
 • у парах

Принципи навчання:

 •   доступності;
 •   наочності;
 •   самостійності і активності учнів;
 •   врахування індивідуальних особливостей учнів;
 •   систематичності й послідовності навчання;
 •   єдності освітньої, виховної та розвивальної функції навчання

Тип уроку: бінарний урок вдосконалення умінь та навичок

Міжпредметні зв'язки: Інформаційні технології: використання ТЗН, історія: виникнення футболу, валеологія: методи контролю самопочуття, англійська мова: розвито мовлення та спілкування на англійській мові.

Інвентар та обладнання:

 •  штатив з екраном;
 • мультимедійний проектор;
 •  ноутбук, презентації;
 •  секундомір, свисток;
 •  фішки;
 •  футбольні м'ячі, ворота.

Місце проведення: спортивний зал

з/п

Зміст уроку

Доз.

О.М.В.

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Підготовча частина

Шикування

Рапорт

Привітання

Повідомлення теми і завдань уроку

Ознайомлення з правилами техніки безпеки

на уроках футболу

 

Визначенння ЧСС             

 

Розминка

Стройові вправи

  повороти

  стройовий крок

Різновиди ходьби:

  на носках

  на п'ятах

  на внутрішній стороні стопи

  на зовнішній стороні стопи

  звичайна

Біг повільний

 

ЗРВ у русі

1.«Колові рухи зігнитих рук»

В.п. руки до плечей

1-4 вперед

1-4 назад

 

   2.«Відведення рук назад»

В.п. права рука зверху

1-2 ривки рук назад

 1. теж зі зміною положення рук

   3.« Відведення зігнутих і прямих рук назад»

В.п. руки перед грудьми зігнуті в ліктях

1-2 відведення зігнутих

3-4 прямих

   4. « Випади вперед з скручуванням тулуба»

В.п. руки перед грудьми в замок

1- випад лівою, скручування вправо

2- випад правою, скручування вліво

   5. «Нахили тулуба вперед на кожний крок»

1- до лівої

2- до правої

Різновиди пересування футболістів

  повільний біг

 біг з високим підніманням стегна

 біг з закиданням гомілки

 біг схрестно правим боком

 біг схрестно лівим боком

 біг спиною вперед

 повільний

Ходьба, відновлення дихання

1- руки через середину вгору - вдих

2- руки через сторони опустити – видих

 

Шикування

Визначення ЧСС

 

 

 

Основна частина

 

Історія виникнення футболу

Опитати учнів які  українські і закордонні футбольні клуби вони знають.

Які  видатні футболісти українські і світового рівня їм відомі.

Показ презентації         

Перешикування

 

 

 

 

Удосконалення техніки ведення м'яча

 

Ведення м'яча внутрішньою частиною підйому, лівої та правої ноги почергово;

 

Повторення техніки передачі м'яча внутрішньою частиною стопи та зупинки м'яча підошвою

 

 

 

 

 

Удар по м'ячувнутрішньою стороною стопи з 2-3 кроків розбігу

 

 

 

Ровиток спритності та загальної витривалості за допомогою естафет з м'ячем, а також розвивати навички мовлення з англійської мови.

 

Перешикування

Розподіл  класу на дві команди

Усі команди для старту і оголошення результатів учасникам буде на англійській мові

 

 

«Ведення м'яча у колонах»

 

☺☺☺☺→                      ● °←☺

☺☺☺☺→ °                     ● °←☺

 

«Передача м'яча через капітана»

☺☺☺☺ →°← 

☺☺☺☺ →° ← ☺

 

« Назвати футбольні клуби за показаними емблемами»

☺☺☺☺          https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=643a9d129a27eae6cf63158cb6f9a119&n=21https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=5a2857d3bac61353e2623a77e23f5639&n=21"Football Ser Sanych Group" ВКонтактеhttps://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=68b2f5f58ecfb488e26b8381ba398eb6&n=21

☺☺☺☺

 

«Ведення м'яча з обведенням фішок»

 

☺☺☺☺→  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪            °←☺

☺☺☺☺→ ° ▪ ▪ ▪ ▪ ▪            °←☺

 

 «Ведення м'яча з послідуючим ударом по воротах»

☺☺☺☺→→°          ☺°                [           ]

                                                   ← ←      °☺  

 

☺☺☺☺→→°          ☺°                [           ]

                                                   ← ←      °☺    

 

« Назвати гравців які зображені на фото»

☺☺☺☺  ☺☺☺☺

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=9d4f9ff02a475861276a3ae9c639a0a3&n=21    https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=36aa8def88c7b8619180d0f3ba6e9d65&n=21      https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=953289766c4cfe30ca098a4e038ae32b&n=21   https://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=bd9714757464011e80539a6b99bfea1a&n=21   https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=017591c92c83a99db517157da82e47b1&n=21   https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=866e884880a7ce1047e6cb2420a55cad&n=21

Оголошення результатів змагань

Заключна частина

Шикування

Біг

Ходьба, вправи на відновлення дихання

1-руки через середину вдих

2-через сторони видих

Перевірка ЧСС

Підведення підсумків уроку

Д/З

 

8-12'

 

 

 

 

 

 

 

 

9'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

8-10р

 

 

 

 

8-10р

 

 

 

8-10р

 

 

 

 

8-10р

 

 

 

 

8-10р

 

 

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2'

 

 

 

 

 

 

 

30'

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

 

 

 

В одну шеренгу, перевірити готовність до уроку, оголошення теми уроку

Презентація №1

За 10 с.

 

 

Слідкувати за виконанням

 

 

Руки на поясі

Руки за голову в замок

Руки на поясі

 

 

 

 

 

 

Тримати дистанцію

 

 

 

 

Руки в ліктях не згинати

 

 

 

Лікті не опускати

 

 

 

 

Тримати дистанцію, спина пряма

 

 

 

Ноги в колінах не згинати, кроки маленькі доставати пальцями рук підлоги

 

 

Коліна піднімати високо

Доставати п'ятами сідниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивитись уперед через плече

 

 

Відновити дихання

 

 

 

В одну шеренгу

За 10 с

 

Презентація №2

Історія виникнення і розвиток футболу

 

 

 

Нагадати і показати виконання вправи.

 

Поділити клас на групи;

ведення м'яча виконувати у колонах доводити до стійки і вертатись назад з послідуючою передачею естафети наступному        

 

 

 

 

 

Слідкувати за виконанням

 

Виправляти помилки

 

 

 

 

 

 

Нагадати і показати виконання передачі і зупинки м'яча;

Вправа виконується у парах

 

 

Слідкувати за виконанням

 

 

 

 

Показати як виконується удар

 

 Виконувати удари по воротах , розійтись на всю ширину залу

 

Розподілити клас на команди, команди вибирають собі капітанів.

У цій частині уроку участь бере вчитель англійської мови.

 Естафети проводяться у вигляді змагань між командами англійської прем'єр ліги .

Пояснити , слідкувати за правильністю виконання. Виграє команда гравці якої перші завершать ведення.

 

Перемагає та команда яка швидше пройде коло.

 

 

 

Презентація №3

Емблеми футбольних клубів

Питання задавати на англійській мові

Відповідати учні  повинні  на англійській мові

 

Перемагає команда яка правильніше і швидше виконає завдання

 

 

Перемагає та команда яка швидше пройде завдання і більше разів влучить у ворота

 

 

 

 

Презентація №4

 

Фото футболістів

Питання задавати на англійській мові

Відповідати учні повинні на англійській мові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одну шеренгу

Повільний

 

 

Відновити дихання

 

 

За 10 с

 

 

 

 

Виправлення помилок, виставлення оцінок

Підйом тулуба у сід 3 x25 разів ведення та удари по м'ячу.

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ІНСТРУКЦІЯ № 2                                       

                            з техніки безпеки під час занять спортивних ігор

І.  Загальні положення

1.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше, як 10 м від навчальних корпусів.

1.2. Спортивна зона пришкільної ділянки повинна мати огорожу по периметру заввишки 0,5-0,8 м. Дозволяється як огорожу використовувати кущі з неотруйними, неколючими і незапиленими плодами.

1.3. Майданчики для ігор повинні бути стандартних розмірів, рівними, очищеними від каміння та І інших сторонніх предметів.

1.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

1.5. Взуття учнів має бути на підошві, що виключає ковзання, щільно облягати ногу і не заважати кровообігу.

1.6. Висоту сітки вимірюють по середині майданчика за допомогою вимірювальної планки, на кінцях сітки (над боковими лініями ) висота повинна бути однаковою і не перевищувати нормативів більше ніж на 2 см.

1.7.На майданчику для гри в баскетбол слід створити безпечну зону в їм. вздовж бокових ліній і на менш ніж у 2м. за лицевими лініями.

1.9. Кільця для гри в баскетбол слід закріплювати на висоті 3,05 м. від підлоги спортивного залу або поверхні спортивного майданчика, довжина сітки колець має становити 0,4м.

1.10. Вага, розміри і якість м'ячів, які використовують у спортивних іграх, відповідно до правил.

 

II. Вимоги до безпеки перед початком занять

2.1.Перед початком гри слід відпрацювати техніку: удари і ловіння м'яча, правильну стійку і падіння під час приймання м'яча, персональний захист.                                                                                                                                               2.2. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, не затруднювати рухів, взуття у гравців - баскетболістів, волейболістів - на гучній підошві типу кедів, кросівок, у футболістів - на жорсткій підошві.

 

III.  Вимоги до безпеки під час занять

3.1. Під час занять, тренування та змагання учні мають використовувати вказівки вчителя тренера, судді, дотримуватися встановлених правил проведення і послідовність занять, поступово давати навантаження на м'язи з метою запобігти травматизму.                                            3.2. Учням, які грають у футбол, слід мати і індивідуальні захисні пристрої: наколінники, захистні щітки під гетри; воротарям рукавички.

 

IV.  Вимоги до безпеки після закінчення занять

4.1. Після занять ретельно вимити руки з милом. Якщо під час занять з'явиться біль у руках, почервоніння шкіри або натерті місця (водяні пухирі) на долонях, припинити заняття і звернутися за порадою й допомогою до лікаря, медичної сестри.

4.2. Забрати зі спортивного май­данчика непотрібний спортінвентар, поставити граблі, лопати в складські приміщення. Вивести учнів із спортмайданчика до роздягальні (класу).

V.  Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

 1. При отриманні травми вчитель повинен надати першу медичну до­помогу та звернутись до лікаря.
 2. У разі отримання важких травм викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 03.

 

docx
Додано
20 березня
Переглядів
228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку