Методична розробка до проведення конкурсу професійної майстерності «НАУКИ НАВКОЛО НАС»

Про матеріал
Методична розробка виховного заходу до проведення конкурсу професійної майстерності «Науки навколо нас». Для викладачів спеціальності "Прикладна механіка" ОПП «Зварювальне виробництво» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до проведення конкурсу професійної майстерності

«НАУКИ НАВКОЛО НАС»

Спеціальності «Прикладна механіка»

ОПП «Зварювальне виробництво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020


 

Методична розробка виховного заходу до проведення конкурсу професійної майстерності «Науки навколо нас».

Розробив Бєлова М.П.– викладач Маріупольського машинобудівного коледжу     ДВНЗ «ПДТУ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для викладачів спеціальності "Прикладна механіка" ОПП «Зварювальне виробництво» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії "Зварювальння" Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

 (протокол №__ від ________.)


Положення

про організацію і проведення конкурсу професійної майстерності

«Науки навколо нас»

 

1. Загальні організаційні положення

1.1. Конкурс розглядається як змагання студентів та учнів з метою виявлення талановитої, творчо мислячої молоді, вдосконалення учбово-педагогічної діяльності, оптимізації процесу навчання, активізації учбової роботи студентів.

1.2. Завдання конкурсу:

- створення умов для самореалізації творчих студентів

- підвищення якості підготовки фахівців «Зварювального виробництва»

- формування кадрового потенціалу для виробничої діяльності.

1.3. Конкурс проводиться на базі Маріупольського машинобудівного коледжу. У ній беруть участь студентські команди Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ», Маріупольського професійного ліцею автотранспорту, Маріупольського вищого металургійного професійного училища, Маріупольського професійного ліцею та Маріупольського професійного машинобудівного ліцею.

1.4. Для загального керівництва проведення конкурсу призначається оргкомітет конкурсу, що здійснює загальне керівництво процесом проведення конкурсу.

Організаційний комітет, методична комісія і журі формуватиметься з провідного викладацького складу, куди входять голови циклових учбових закладів. Координаторами виступають викладачі дисциплін спеціального циклу                  М.П. Бєлова, Жеваго Н.М., Олійник Д.В. Вони є відповідальними за загальну організацію конкурсу за контакти з представниками учбових закладів, які беруть участь у конкурсі, що проводиться на базі Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».

1.5. Конкурс вважається, що відбувся в тому випадку, якщо в ньому беруть участь 5 команд.

Навчальний заклад має право представити для участі в конкурсі 1 команду з      3 студентів.

Учасниками команди є студенти та учні денної форми навчання спеціальності «Зварювальне виробництво», що вивчають (вивчали) дисципліни: «Технологічні основи зварювання плавленням», «Виготовлення зварних конструкцій», «Обладнання для електричного зварювання плавленням», «Контроль якості», «Охорона праці».

В конкурсі може брати участь будь-який студент та учень, що домігся успіхів в навчанні і рекомендований цикловою комісією «Зварювального виробництва» учбового закладу.

1.6. Заявка на участь в студентському конкурсі подається Координаторові олімпіади не пізніше _______. Заявки, подані пізніше зазначеного терміну, не розглядаються.

1.7. Коледж має право заявити запасного учасника для заміни основного у разі форс-мажорних обставин.

Коледж, ліцей або училище має право провести повну заміну складу учасників команди у разі форс-мажорних обставин, склавши нову заявку (у 2 екземплярах з позначкою – «Заміна») і супроводжувати її документом, що обґрунтовує причини заміни. Заявити про заміну і подати заявку з позначкою «Заміна» Координаторові слід не пізніше, ніж за два дні до проведення олімпіади.

До форс-мажорних обставин прирівнюються поважні причини відсутності студента на заняттях (хвороба, тимчасова відсутність за сімейними обставинами).

2. Журі конкурсу

2.1. Для загального керівництва проведення конкурсу формується конкурсне журі, яке включає представників від кожного вищого навчального закладу I-II рівня акредитації – учасника. Головою журі є голова циклової комісії напряму «Зварювання» Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»                        ____________.

2.2. Журі конкурсу: перевіряє і оцінює результати виконання конкурсних завдань і інших видів випробувань учасниками конкурсу; визначає кандидатури переможців і призерів конкурсу; розглядає спільно з оргкомітетом конкурсу і методичною комісією олімпіади апеляції учасників конкурсу; здійснює інші функції відповідно до положення про конкурс.

3. Правила складання конкурсних завдань

3.1. Зміст конкурсних завдань, а також навчальні матеріали, обов'язкові для підготовки студентів, визначаються Програмою проведення олімпіад. Програми складаються, обговорюються і узгоджуються на засіданнях циклової комісії «Зварювальне виробництво».

4. Проведення конкурсу

4.1. Студенти та учні, що беруть участь в конкурсі, повинні з'явитися у вказаний в розкладі час в аудиторію, виділену для проведення конкурсу.

4.2. Час на виконання завдань обмежується 2 астрономічними годинами.

Конкурс складається з чотирьох етапів.

Суть проведення першого етапу «Модний вирок» полягає в тому, хто швидше одягне спец.одяг. Переможцем стає той, кто швидше одягнеться. Даний конкурс оцінюється в 5 балів.

Другий етап «Профі» пов'язан з дисципліною «Контроль якості» і складається з 4 завдань:

1. Ознайомлення з завданням (бланк з практичної частини).

2. Технологія зовнішним оглядом (провести випробування з'єднаннь ).

3. Заповнення бланку (згідно з результатами контролю заповнити бланк практичної частини).

4. Запропонувати засоби щодо усунення виявлених дефектів

5. Перевірка і оцінювання роботи

У третьому етапі «Мозковий штурм» кожній команді запропоновано відгадати по 5 зварювальних понять. Будуть запропоновані три підказки. Чим більше у вас буде припущень, тим більше ймовірність, що ви отгадаете відповідь. Якщо ви відгадуєте з першої спроби, значить до вашої команди додається 3 бали, якщо з другої - 2, якщо з третьої - 1 бал. Якщо команда не може відгадати, питання передається другій команді, але вони отримують лише 1 бал.

У четвертому етапі «Спринтер» необхідно кожній команді швидко відповісти на поставлені 10 питання. Відповідь повинна бути да або ні. Кожну відповідь потрібно обґрунтувати. Кожні вірна відповідь оцінюється в 1 бал.

5. Перевірка і оцінювання роботи

5.1. Члени журі після кожного етапу конкурсу проставляють в звідній відомості проти шифру роботи кількість балів, отриманих за відповідь, і розписуються.

5.2 За кожне виконане завдання виставляється оцінка в балах. Правильно виконане завдання оцінюється кількістю балів, рівною оцінці цього завдання. Підвищення або пониження балу обґрунтовується журі.

5.3. В кінці роботи підраховується загальна кількість балів, яка вписується в роботу і вноситься до протоколу.

6. Визначення переможців

6.1. Переможцями вважається команда, що набрала найбільшу кількість балів в конкурсі за сумою балів за всі етапи конкурсу.

6.2. Переможці в особистій і командній першості нагороджуються дипломами.

7. Підсумкові документи

7.1. Журі зобов'язане подати Координаторові після проведення конкурсу протокол №1 про затвердження результатів і присудження призових місць в особистому і командному заліку, а також по кожній номінації

Протоколи повинні бути підписані головою і всіма членами журі.


ЗМІСТ

 

       Вступ

  1. План
  2. Додатки

     Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

У другій половині двадцятого століття зварювання зайняло одне з лідируючих місць серед технологічних процесів, завдяки своїм унікальним можливостям з'єднувати практично будь-які метали та неметалеві матеріали. Зварюванням в світі зайнято не менше 5 млн. чоловік. Більше половини валового національного продукту промислово розвинених країн створюється за допомогою зварювання та споріднених технологій, до яких відносять наплавлення, паяння, різання, нанесення покриттів та склеювання різних матеріалів.

Невід'ємною частиною сучасного життя є самореалізація особистості, її самопізнання. Залучення студентів до участі у різних професійно –спрямованих заходів дозволяє підвищити мотивацію до навчання, зацікавленості у  отриманні професії.

Представлена методична розробка містить план проведення комплексного практичного заняття, побудованого у формі гри за вивчаємими спец.дисциплінам серед студентів спеціальності «Зварювальне виробництво».

Будучи активною формою навчання, гра вносить розманітість у низку звичних форм, викликає живий інтерес, виховує культуру спілкування, розкріпачує студентів.

Щоб підвищити мотивацію до вивчення дисциплін спеціального циклу, був проведений даний захід, який допоміг студентам та учням закріпити і розширити вивчення професійних модулів в ігровій формі.

 

 

 


План проведення конкурсу професійної майстерності

«Науки навколо нас»

 

1. Представлення команд, візитна картка (команди по 3студента)

2. Конкурс «Модний вирок»

3. Конкурс «Профі»

4. Конкурс «Мозковий штурм»

5. Конкурс «Спринтер»

6. Слово журі для підведення підсумків гри

 

Мета:

Методична: удосконалення методики проведення конкурсу з дисциплін спеціального циклу спеціальності «Зварювальне виробництво»

Дидактична:

  • визначити рівень професійної підготовки студентів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації спеціальності «Зварювальне виробництво»
  • удосконалювати навички роботи студентів з вимірювальними інструментами
  • узагальнити досвід роботи викладачів та визначити шляхи підвищення якості професійного навчання студентів
  • сприяти формуванню професійного мислення та творчого підходу до вирішення виробничих питань

Виховна: сприяти зацікавленості в отриманні професійної освіти

Технічні засоби: комп’ютер, проектор.

Для виконання практичної частини:

- зразки стикового і таврового з'єднання;

- ліхтарик;

- лупа;

- крейда.


Хід заходу

 

Ведучий: Пані та панове! Юні повелителі думки! Знавці всього і вся! Ми раді вітати вас в цьому залі! Сьогодні тут зібралися ті, кого хвилює майбутнє нашої країни, кого ми по праву можемо назвати знавцями зі зварювального виробництва.

Сьогодні, ми з вами проведемо конкурс з дисциплін спеціального циклу для перевірки отриманих знань, але не зовсім традиційно, а в формі гри, яка називається «Науки навколо нас».

Ми впевнені, що ви зможете мобілізуватися, зняти внутрішнє напруження і тоді наша гра пройде в невимушеній обстановці.

Гра складається з чотирьох етапів: «Модний вирок», «Профі», «Мозковий штурм» та «Спринтер» . Правила кожного етапу марафону ми пояснимо по ходу гри.

Сьогодні на грі у нас гості, ми не дамо їм просто сидіти, а запросимо їх теж попрацювати в нашому журі (представлення журі).

 

Перший етап: «МОДНИЙ ВИРОК»

Суть проведення першого етапу «Модний вирок» полягає в тому, хто швидше одягне спец.одяг. Переможцем стає той, кто швидше одягнеться. Даний конкурс оцінюється в 5 балів.

Другий етап: «ПРОФІ»

Пов'язан з дисципліною «Контроль якості» і складається з 4 завдань                 Перед початком виконання цього завдання всім конкурсантам необхідно пройти інструктаж з охорони праці.

Перше завдання включає в себе ознайомлення з бланком практичної частини ( додаток А), тобто з самим завданням, його послідовністю.

Друге завдання полягає в ознайомленні зі зварними з'єднання: стиковим та тавровим з'єднанням.

У третьому завданні необхідно провести візуальний огляд з'єднань, а також заповнити бланк практичної частини. Кожній команді видається по три зварних з'єднання (стикове, таврове).

Четверте завдання полягаю у наступному: згідно з виявленними дефектами команди повинні запропонувати засоби щодо усунення виявлених дефектів.

Карта з практичної частини допоможе нам зрозуміти на скільки добре студенти знають як  визначити зовнішні дефекти, а також ми зможемо оцінити їх рекомендації по усуненню дефектів.

Увага!!! Нашим командам зварні зразки представлені вже готові для випробування, тобто попередньо очищені і знежирені.

Кожне завдання виконується без обмеження по часу, але при цьому необхідно правильно розподілити час виконання кожного завдання, щоб досягти результату першими.

Третій етап: «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» (Додаток Б)

В цьому конкурсі кожній команді по черзі необхідно відгадати по 5 зварювальних понять. Вам будуть запропоновані три підказки. Чим більше у вас буде припущень, тим більше ймовірність, що ви отгадаете відповідь. Якщо ви відгадуєте з першої спроби, значить у вашої команди додається 3 бали, якщо з другої - 2, якщо з третьої - 1 бал. Якщо команда не може вгадати, питання передається другій команді, але вони отримують лише 1 бал.

Четвертий етап: «СПРИНТЕР» (Додаток В)

Кожній команді необхідно швидко відповісти на поставлені 10 питань. Відповідь має бути так або ні. Кожен відповідь обов'язково пояснити. Кожна правильна відповідь 1 бал


Додаток А

 

Практична частина

 

Назва команди                                               

Прізвище та ім'я                                              

1. Візьміть зразок стикового і таврового з'єднань.

2. Виконайте контроль якості зварних з'єднань за допомогою ліхтарика, лупи, крейди.

3. Перерахуйте виявлені дефекти кожного зразка.

 

Номер зразка _____

Виявлені дефекти:

                                                    

                                                    

                                                    

Номер зразка _____

Виявлені дефекти:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Номер зразка _____

Виявлені дефекти:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Запропонуйте заходи щодо усунення виявлених дефектів:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Додаток Б

 

Второй этап «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

 

КАБЕЛЬ.  Он бывает медным. Если поменять одну букву, получится собака мужского пола. Присоединяется к клеммам.

МАСКА.  Так называют лицо умершего человека. Её надевают на маскараде. Она защищает лицо от ожогов.

ФЛЮС.  Материал применяется для автоматической сварки. Бывает во рту. Служит для защиты шва от примесей.

РАФИНИРОВАНИЕ. Процесс применяют для получения подсолнечного масла. Бывает такой сахар. Процесс вывода вредных примесей.

АВТОМАТ.  Он бывает игрушечный для детской игры. Настоящий нельзя давать детям.  Один из них назван именем Калашникова.

ПОСТ. Он может быть расположен на границе. Его выставляют возле памятников. Бывает стационарным и передвижным.

ВЕНТИЛЯЦИЯ. Нужна, когда жарко. Рваная одежда её обеспечивает. Гоняет воздух, обеспечивает воздухообмен.

КОРПУС. Он есть у источника питания. Бывает и учебный. Выполняет защитную функцию источника тока от внешних воздействий.

ШЛАНГИ. Ими прикидываются, когда ничего не хотят делать. Любимый воспитательный инструмент мастера. По ним подается газ.

ШОВ. Его можно делать нитками. Остается после операции. В сварке может быть жидким или твердым. Неразъемное соединение.


Додаток Б

Другий етап «МОЗКОВИЙ ШТУРМ»

 

КАБЕЛЬ. Він буває мідним. Якщо поміняти одну букву, вийде собака чоловічої статі. Приєднується до клем.

МАСКА. Так називають особа померлої людини. Її одягають на маскараді. Вона захищає обличчя від опіків.

ФЛЮС. Матеріал застосовується для автоматичного зварювання. Буває в роті. Служить для захисту шва від домішок.

РАФІНУВАННЯ. Процес застосовують для отримання соняшникової олії. Буває такий цукор. Процес виведення шкідливих домішок.

АВТОМАТ. Він буває іграшковий для дитячої гри. Справжній можна давати дітям. Один з них названий ім'ям Калашникова.

ПОСТ. Він може бути розташований на кордоні. Його виставляють біля пам'ятників. Буває стаціонарним і пересувним.

ВЕНТИЛЯЦІЯ. Потрібна, коли жарко. Рвана одяг її забезпечує. Ганяє повітря, забезпечує повітрообмін.

КОРПУС. Він є у джерела живлення. Буває і навчальний. Виконує захисну функцію джерела струму від зовнішніх впливів.

ШЛАНГИ. Ними прикидаються, коли нічого не хочуть робити. Улюблений виховний інструмент майстра. За ним подається газ.

ШОВ. Його можна робити нитками. Залишається після операції. У зварюванні може бути рідким або твердим. Нероз'ємне з'єднання.

Додаток В

 

Третий этап «СПРИНТЕР»

 

1. Верите ли Вы, что женщин допускают ко всем видам сварочных работ? (нет, работать без допуска на высоту и в замкнутые пространства)

 2. Верите ли Вы, что кровотечение может быть невидимым? (да, внутренних органов)

 3. Верите ли вы, что спецодежда сварщика снабжается утепляющим верхним бельем? (да, в новых разработках)

4.  Верите ли Вы, что при сварке используют местные отсосы? (да, если отсутствует приточно-вытяжная система, либо её  мощности недостаточно, либо ведется сварка токсичных металлов)

5. Верите ли Вы, что Славянов организовал  общество сварщиков «Электрогефест»? (нет, его основатель Н.Бенардос)

 6. Верите ли Вы, что масса сварочного аппарата может быть 5,9 кг? (да, портативный аппарат, обеспечивающий ток до 160А, со встроенным корректором потребляемого тока и стабилизатором промышленной сети)

 7. Верите ли Вы, что существует звание «Мисс Сварка»? (да, во многих странах проводятся конкурсы женщин технологов, сварщиц, студенток)

8. Верите ли вы, что есть сварочный костюм с подогревом? (нет)

9. Верите ли Вы, что существует памятник Василию Петрову, открывшему дугу? (нет, памятник существует только Славянову в городе Пермь)

10. Верите ли Вы, что руку или ногу нужно бинтовать снизу вверх? (да, при этом каждый ход бинта должен наполовину перекрывать предыдущий)

11. Верите ли вы, что качество прочности сварочного соединения зависит только от подбора сварочных материалов? (нет, большую роль играет умение манипулировать электродом между кромками, правильность подбора режима сварки, умение держать постоянной сварочную дугу, условия проведения работ)

12. Верите ли Вы, что Николай Николаевич Бенардос умер в полной нищете от голода, и безызвестности ? (да, до наших дней сохранились только некоторые записи его работ, он продавал свои угодья, чтобы иметь возможность для рационализаторства)

13. Верите ли вы, что есть сварочный аппарат, работающий на воде? (да, аппарат использует метод разложения воды электрической дугой, с раздельным получением водорода и кислорода, при подключении горелки им можно производить сварочные процессы)

14. Верите ли Вы, что дугу Петрова можно получить, используя графит от чертежного карандаша? (да, этот опыт можно продемонстрировать, Петров использовал заточенные кусочки угля)

15. Верите ли вы, что есть маска-хамелеон? (да, существует новая модель маски с автоматически затемняющимся фильтром, разработанная шведскими учеными?

16. Верите ли Вы, что изобретения по сварке сразу нашли свое  промышленное применение? (нет, потому что Россия была очень отсталой страной)

17. Верите ли вы, что травматический шок всегда наступает после получения травмы? (нет, только после больших травм, которые получаются от чрезмерных болевых раздражений)

18. Верите ли вы, что газ в баллонах находится в сжатом газообразном состоянии? (нет, потому что многие газы хранятся в сжиженном – углекислый газ, кислород, ацетилен)

19. Верите ли Вы, что любое промышленное предприятие может заниматься разработками в области сварки? (да, если есть материальная база, денежные вложения и человеческие ресурсы)

20. Верите ли вы, что сварщик шестого разряда всегда имеет клеймо? (нет, если он не выполняет ответственные работы, где нужно клеймение швов)


Додаток В

 

Третій етап «СПРИНТЕР»

 

1. Чи вірите Ви, що жінок допускають до всіх видів зварювальних робіт? (Немає, працювати без допуску на висоту і в замкнуті простору)

 2. Чи вірите Ви, що кровотеча може бути невидимим? (Так, внутрішніх органів)

 3. Чи вірите ви, що спецодяг зварника забезпечується утеплює верхнім білизною? (Так, в нових розробках)

4. Чи вірите Ви, що при зварюванні використовують місцеві відсмоктувачі? (Так, якщо відсутня припливно-витяжна система, або її потужності недостатньо, або ведеться зварювання токсичних металів)

5. Чи вірите Ви, що Славянов організував товариство зварників «Електрогефест»? (Немає, його засновник М.Бенардоса)

 6. Чи вірите Ви, що маса зварювального апарату може бути 5,9 кг? (Так, портативний апарат, що забезпечує струм до 160А, з вбудованим коректором споживаного струму і стабілізатором промислової мережі)

 7. Чи вірите Ви, що існує звання «Міс Сварка»? (Так, у багатьох країнах проводяться конкурси жінок технологів, зварювальниця, студенток)

8. Чи вірите ви, що є зварювальний костюм з підігрівом? (Немає)

9. Чи вірите Ви, що існує пам'ятник Василю Петрову, який відкриває дугу? (Немає, пам'ятник існує тільки Славянову в місті Перм)

10. Чи вірите Ви, що руку або ногу потрібно бинтувати від низу до верху? (Так, при цьому кожен хід бинта повинен наполовину перекривати попередній)

11. Чи вірите ви, що якість міцності зварювального з'єднання залежить тільки від підбору зварювальних матеріалів? (Немає, велику роль відіграє вміння маніпулювати електродом між крайками, правильність підбору режиму зварювання, вміння тримати постійної зварювальну дугу, умови проведення робіт)

12. Чи вірите Ви, що Микола Миколайович Бенардос помер в повній убогості від голоду, і невідомості? (Так, до наших днів збереглися тільки деякі записи його робіт, він продавав свої угіддя, щоб мати можливість для раціоналізаторства)

13. Чи вірите ви, що є зварювальний апарат, що працює на воді? (Так, апарат використовує метод розкладання води електричною дугою, з роздільним отриманням водню і кисню, при підключенні пальника їм можна проводити зварювальні процеси)

14. Чи вірите Ви, що дугу Петрова можна отримати, використовуючи графіт від креслярського олівця? (Так, цей досвід можна продемонструвати, Петров використовував заточені шматочки вугілля)

15. Чи вірите ви, що є маска-хамелеон? (Так, існує нова модель маски з автоматичним затемненням фільтром, розроблена шведськими вченими?)

16. Чи вірите Ви, що винаходи зі зварювання відразу знайшли своє промислове застосування? (Немає, тому що Росія була дуже відсталою країною)

17. Чи вірите ви, що травматичний шок завжди настає після отримання травми? (Немає, тільки після великих травм, які виходять від надмірних больових подразнень)

18. Чи вірите ви, що газ в балонах знаходиться в стислому газоподібному стані? (Немає, тому що багато гази зберігаються в зрідженому - вуглекислий газ, кисень, ацетилен)

19. Чи вірите Ви, що будь-яке промислове підприємство може займатися розробками в галузі зварювання? (Так, якщо є матеріальна база, грошові вкладення і людські ресурси)

20. Чи вірите ви, що зварювальник шостого розряду завжди має клеймо? (Немає, якщо він не виконує відповідальні роботи, де потрібно таврування швів)


 

Список використаних джерел

 

1. Гуменюк І.В., Іваськін О.В., Гуменюк О.В. Технологія електродугового зварювання Підручник. К:Грамота,2006-512с.Бібліогр.:499 с: іл.

2. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника. Київ. Техніка. 2002

3. Любич О.Й., Радзієвський В.М.,Будник А.Ф. Обладнання і технологія зварювального виробництва: навчальний посібник Суми : Сумський державний університет, 2013. – 229 с.

4. Літовченко П.І., Іванова Л.П. Технологія конструкційних матеріалів. Навчальний посібник. — Х. : НАНГУ, 2016. — 306 с. : іл.

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, Сценарії
Додано
31 березня 2020
Переглядів
524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку