Методична розробка по організації та проведенню конкурсу-гри «Зварювальник – майбутньому в приклад»

Про матеріал
Конкурс-гра розглядається як змагання студентів з метою виявлення талановитої, творчо мислячої молоді, вдосконалення учбово-педагогічної діяльності, оптимізації процесу навчання, активізації учбової роботи студентів
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

з організації та проведенню

конкурс-гри

«Зварювальник – майбутньому в приклад»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив викладач ММК ДВНЗ « ПДТУ»   М.П.Бєлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка по організації та проведенню конкурсу-гри «Зварювальник – майбутньому в приклад»

Розробив Бєлова М.П. – викладач Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії __________________

 (протокол №___від ________)


ЗМІСТ

 

 1. Загальні положення про організацію і проведення конкурсу-гри
 2. Мета та задачі конкурсу
 3. Учасники конкурсу

4. План проведення конкурсу:

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вступна частина

4.3 Основна частина

4.4 Заключна частина

5. Підведення підсумків та нагородження переможців

 Додатки

 Список використаних джерел


Загальні положення

про організацію і проведення конкурсу-гри

 

 

 1. Конкурс-гра розглядається як змагання студентів з метою виявлення талановитої, творчо мислячої молоді, вдосконалення учбово-педагогічної діяльності, оптимізації процесу навчання, активізації учбової роботи студентів.

2. Порядок проведення конкурса визначається згідно затвердженого графіку проведення конкурсів (олімпіад) на навчальний рік, розглядається на циклової комісії спеціальних дисциплін і затверджується заступником директора з НР.

3. Конкурс являє собою очні змагання, які передбачають виконання конкретних завдань, з подальшою оцінкою якості, часу та інших критеріїв, які проводяться протягом певного періоду і завершуються церемонією нагородження переможців.

4. Учасники конкурсу повинні виконати теоретичну і практичну частини, застосувавши професійні вміння, проявити творчу активність і високу культуру, володіння зварювальними термінами.


 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ КОНКУРСУ

 

Мета конкурсу:

1 Пропаганда спеціальності «Прикладна механіка»;

2 Перевірка теоретичних знань, отриманих на дисциплінах по спеціального циклу;

3 Показ значимості міждисциплінарних зв'язків при одержанні професії;

4 Формування вміння працювати в колективному дусі здорового суперництва в

   конкретній боротьбі й прагнення до перемоги.

 

Завдання:

освітні:

 •     активізувати раніше вивчені теми із циклу професійних дисциплін;
 •     розвивати володіння професійною термінологією;
 •     навчити студентів проводити самостійну й колективну роботу.

розвиваючі:

 •     розвивати навички самостійної й колективної роботи;
 •     розвивати професійні навички студентів;
 •     розвивати пам'ять і мислення по спец.дисциплінах;
 •     розвивати забов'зятливість.

виховні:

 •     виховувати розуміння сутності й соціальної значимості своєї майбутньої

     професії, виявити до неї стійкий інтерес;

 •     прищепити вміння працювати в колективі (групі) допомагати один одному;
 •     розвиток досвіду творчої діяльності;
 •     формування професійного достоїнства;
 •     формування прагнення досягти високих результатів у роботі;
 •     формування активності в учбово-трудовій діяльності;
 •     формувати в студентів: прагнення до постійного розвитку професійних

      здатностей і майстерності, прагнення до самоконтролю й саморегуляції

      трудової діяльності.

 

Форма проведення: теоретичні питання, практичне завдання.

 

Технічні засоби: розробка відкритого заходу, бланки для теоретичного завдання, комп'ютер, мультимедійний проектор, зварювальна роба (костюм), приладдя для газового різання, газового зварювання та ручного дугового зварювання.

 


План проведення відкритого виховного заходу

 

У конкурсі беруть участь 3 команди студентів. Конкурс ділиться на кілька етапів. Журі оцінює кожний етап конкурсу, виставляючи бали в таблицю. Перемагає команда, що набрала найбільшу кількість балів. Правильність виконання завдання перевіряється після кожного етапу конкурсу в такий спосіб: на екран за допомогою проектора виводитися еталон завдання й журі разом з ведучим і учасниками команд перевіряють вирішені завдання.

І Загальні вимоги

1.1 Студенти, що беруть участь в олімпіаді,повинні з'явитися _____________

1.2 Учасникам конкурсу забороняється вносити в залу письмові приладдя,

      калькулятори, мобільні телефони, довідники.

1.4 Учаснику конкурсу секретар видає ручку та бланки завдання.

1.6 конкурс-гра складається з IV етапів:

 • I «Вияви кмітливість»
 • II «Зварювальник всезнайка»
 • III «Зварювальник - теоретик»
 • IV «Зварювальник «професіонал»
 • V «Розумний зварювальник»
 • VI «Шустрий зварювальник»

1.7 Студентам, які беруть участь в конкурсі, забороняється:

 • питати щось щодо змісту завдань у присутніх викладачів;
 • користуватися шпаргалками;
 • користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку;
 • виходити з актової зали; у виняткових випадках може бути дозволено вийти не більше ніж на 5 хвилин.

1.8 За невиконання цих вимог учасник олімпіади за рішенням журі може бути

      оштрафований на 2 бали. За повторне порушення учасник позбавляється права

     подальшої участі в конкурсі.

 

ІІ Вступна частина

1. Організаційний момент

2. Вітання присутніх і учасників у конкурсі-грі

3. Виклад мети конкурси-гри

4. Подання команд - учасників

 

ІІІ Основна частина

 1. Проведення I етапу конкурсу-гри
 2. Проведення IІ етапу конкурсу-гри
 3. Проведення ІIІ етапу конкурсу-гри
 4. Проведення IV етапу конкурсу-гри
 5. Проведення V етапу конкурсу-гри
 6. Проведення VI етапу конкурсу-гри

 

VІ Заключна частина

1. Підведення підсумків гри:

- сумарна оцінка команд і визначення переможця;

- нагородження переможців і учасників гри.

 


Сценарій конкурсу-гра

 

Таблиця для виставляння балів

№ з/п

Етапи конкурсу

Бали

Команда 1

________

Команда 2

________

Команда 3

________

1

«Вияви кмітливість»

 

 

 

2

«Зварювальник всезнайка»

 

 

 

3

«Зварювальник - теоретик»

 

 

 

4

«Зварювальник «професіонал»

 

 

 

5

«Розумний зварювальник»

 

 

 

6

«Шустрий зварювальник»

 

 

 

Загальна сума балів

 

 

 

 

Ведучий: Оголошується початок конкурсу-гри «Зварювальник – майбутньому в приклад».

Ведучий: Оголошується початок І етапу конкурсу за назвою «Вияви кмітливість».

Зараз кожній команді ведучий роздасть кросворд «Асоціація» (Додаток 1). Протягом 5 хвилин команда вирішує кросворд. Потім ведучий передає журі  готові кросворди й на екран виводиться вирішений кросворд - еталон. Завдання перевіряється. Журі виставляє за кожну правильну відповідь один бал у таблицю.

Ведучий: Оголошується початок ІІ етапу конкурсу за назвою «Зварювальник всезнайка».

Командам пропонується вирішити «Понятійну головоломку» (Додаток 2). Час виконання завдання – 5 хвилин. За кожне правильно вирішене слово  журі виставляє один бал.

Ведучий: Оголошується початок ІІІ етапу конкурсу за назвою «Зварювальник - теоретик».

Командам пропонується виконати тест (Дотаток 3), вибравши правильний варіант відповіді, час виконання завдання 10 хвилин. За кожну правильну відповідь журі виставляє по одному балі.

Ведучий: Оголошується початок ІV етапу конкурсу за назвою «Зварник - професіонал».

Учасникам пропонується визначити на малюнку устаткування й приналежності зварювального поста для ручного дугового зварювання постійним струмом (Додаток 4). Час виконання завдання - 5 мінут. За кожну правильну відповідь журі виставляє один бал.

Ведучий: Оголошується початок V етапу конкурсу за назвою «Розумний зварник».

Ведучий пропонує учасникам команд вставити в пропозиції пропущені слова (Додаток 5). Час на виконання завдання - 5 мінут. За кожне правильне слово журі виставляє один бал.

Ведучий: Оголошується початок VI етапу конкурсу за назвою «Шустрий зварник».

Даний етап конкурсу полягає в змагання на час - хто швидше й правильно надягне зварювальний костюм (робу) та обере вірне зварювальне приладдя для обраного способу зварювання. Журі оцінює правильність виконання завдання по п'ятибальній системі.

Ведучий: А тепер слово надається голові журі, що повідомляє кількість набраних балів і перемігшу команду. Потім журі приступає до нагородження переможців: врученню грамот і пам'ятних призів.

 


Додаток 1

 

 

І этап конкурса под названием «Прояви смекалку»

 

 

Кроссворд «Ассоциация»

1 Сталь

С

П

Л

А

В

Транспортирование леса по реке.

 

2 Металл

Ж

Е

Л

Е

З

О

Основной компонент стали.

 

3 Неметалл

С

Е

Р

А

Нежелательный компонент стали

 

4 Неметалл в составе стали

К

Р

Е

М

Н

И

Й

Составная часть горной породы.                                           

 

5 Неметалл

У

Г

Л

Е

Р

О

Д

Основной компонент стали.

 

6 Легирующий элемент

Б

О

Р

Лес.


Додаток 2

 

ІІ этап конкурса под названием «Сварщик всезнайка»

 

Назовите технический термин, последняя (пропущенная) часть которого является началом другого слова:

 

1.ЛАТ  УНИ  ФИЦИРОВАТЬ (ЛАТУНИ, УНИФИЦИТРОВАТЬ)

2.БРОН  ЗА ТОР (БРОНЗА, ЗАТОР)

3.ДЕФОРМИРУЕ  МАЯ  ТНИК (ДЕФОРМИРУЕМАЯ, МАЯТНИК)

4.ОЛОВЯН  НАЯ  ВУ (ОЛОВЯННАЯ, НАЯВУ)

5.ОЛО  ВО ЛЬТ (ОЛОВО, ВОЛЬТ)

6.ЖЕЛЕ  ЗО  НД (ЖЕЛЕЗО, ЗОНД)
 


Додаток 3

 

ІІІ этап конкурса под названием «Сварщик - теоретик»

 

Вопрос

Варианты ответов

Ответ

1

Сварочный выпрямитель относится:

1-к оборудованию для сварки;

2-к сварочной оснастки;

3-к приспособлениям для сварки.

1

2

Для чего используется обратный провод?

1-для соединения электрода с источником питания;

2-для соединения изделия с источником питания;

3-для соединения электрода и изделия с источником питания.

2

3

Для какого вида сварки используют сварочные трансформаторы?

1-сварка постоянным током на прямой полярности;

2-сварка переменным током;

3-сварка постоянным током обратной полярности.

2

4

Для какого вида сварки используют сварочные выпрямители?

1-сварка постоянным током на прямой полярности;

2-сварка переменным током;

3-сварка постоянным током обратной полярности.

1,3

5

Какие электродержатели получили наиболее широкое применение?

1-вилочные;

2-безогарковые;

3-пружинные.

1

6

Особенностью безогаркового держателя электродов является то, что:

1-электрод зажимается в держателе;

2-электрод приваривается к держателю;

3-используются специальные электроды.

2

7

Для чего может быть использована струбцина?

1-для крепления обратного провода к изделию;

2-для крепления изделия к сварочному столу;

3-при сварке и сборке она вообще не используется.

1,2

8

Как осуществляется плавное регулирование тока в трансформаторе?

1-путем изменения расстояния между обмотками;

2-посредством изменения соединения между катушками обмоток;

3-не регулируется.

1

9

Какую внешнюю вольт-амперную характеристику может иметь источник питания для ручной дуговой сварки?

1-возрастающую;

2-жесткую;

3-падающую.

3

10

Разрешается ли сварщику подключать источник питания?

1-нет, это делает электромонтер;

2-разрешается.

1

Додаток 4

 

ІV этап конкурса под названием «Сварщик - профессионал»

 

 

1 – сеть трехфазного переменного тока

2 – выключатель

3 – сварочный преобразователь, сварочный выпрямитель

4 – регулятор силы сварочного тока

5 – сварочные провода

6 – сварочные провода

7 – стол

8 – свариваемое изделие

9 – электродержатель (электрод)

10 – щиток

 


Додаток 5

 

V этап конкурса под названием «Умный сварщик»

 

1. Аппарат, преобразующий переменный ток в постоянный при помощи полупроводниковых вентилей называется _________________________________. (выпрямитель)

 

2. Для зажима электрода при ручной дуговой сварке применяют ________________________. (электродержатель)

 

3. При взаимодействии карбида кальция с водой получается __________________. (ацетилен)

 

4. При избытке кислорода сварочное пламя становиться ___________________________, (окислительным), а при избытке ацетилена пламя становиться _________________________________. (науглероживающим)

 

5. Цилиндрический стальной стержень с нанесенной на него обмазкой называется _____________________________. (электродом)

 

6. При _________________________ (постоянном) токе дуга горит наиболее стабильно, процесс сварки вести легче, особенно при малых токах.


Додаток 6

 

VI этап конкурса под названием «Шустрый сварщик»

 

F:\Фото\ММК ГВУЗ ПГТУ\Сварщик-лучше профессии нет\PC260702.JPG


Список використаних джерел

 

 1.     Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. – Ученик для для машиностроительных техникумов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 461 с.
 2.     Серенко А.Н., Роянов В.А. Сварка. Введение в специальность. Мариуполь. 1998.
 3.     Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов. ПрофОбрИздат. 2002.
 4.     http://zvar.narod.ru/zwar/material/elektrod-prim.htm
 5.     http://weldingsite.com.ua/index.html
 6.     http://zvar.narod.ru/spravochnik.html
 7.     http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/
 8.     http://svarnoy.info/
 9.     http://booktech.ru/
 10. http://weldworld.ru/index.php

 

docx
Пов’язані теми
Технології, Сценарії
Додано
31 березня 2020
Переглядів
851
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку