27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Методична розробка на тему:«Діяльнісний підхід у навчанні як мотивація для розвитку інновацій»

Про матеріал

Методична розробка на тему:«Діяльнісний підхід у навчанні як мотивація для розвитку інновацій»

У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу зазначено: «Досі при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише формальна освіта, а іншим двом категоріям (неформальній та інформальній) - не надавалося практично жодної уваги. Континуум неперервної освіти робить неформальну та формальну освіту рівноправними учасниками процесу навчання».

Перегляд файлу

1.Назва роботи: «Діяльнісний підхід у навчанні як мотивація для розвитку інновацій»                                                                                                

 Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене,

вони будуть відкривати це нове самі.

Моє головне завдання – допомогти їм розкритись,

розвивати власні ідеї.

                                                                                                                                   Г. Песталоцці

Безперервне оновлення інформації вимагає від особистості постійного самовдосконалення та навчання протягом життя.

У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу зазначено: «Досі при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише формальна освіта, а іншим двом категоріям (неформальній та інформальній) -  не надавалося практично жодної уваги. Континуум неперервної освіти робить неформальну та формальну освіту рівноправними учасниками процесу навчання».

Неформальну освіту я сприймаю як безперервну освіту, яка не ігнорує, а виходить за рамки програмного матеріалу, відповідно потребам часу, як відмову від формалізму в освіті.

 Пізнавальний процес має характер пошуку, а застосування інновацій має безмежне  практичне значення у вивченні предметів шкільного та позашкільного курсу. Інновації для мене – це навчання в дії, наявність діяльнісного підходу у навчанні, вміння застосовувати знання на практиці з залученням інформаційних технологій, широкого спектру можливостей Wed – 2.0, як засобу візуалізації навчального процесу та мотивації учнів до НВП.

Навчання протягом життя - таке актуальне в області освіти. Розвиток неприривного навчання  є одним із соціальних наслідків глобалізації та інформатизації суспільства.

На мою думку інновація – це поєднання ідеї та експерименту,  втілення їх в освітній простір за допомогою педагогічних технологій, для підвищення рівня навченості учнів та якості освіти. Найбільш доцільну класифікацію інновацій можна прослідити у Пригожина А.І.

 Оскільки педагогічний процес проявляється як цілеспрямована система впливу на суб’єктів освітнього процесу, та приводить до якісних змін індивіда, то в зміст педагогічних інновацій входять: педагогічні технології, форми, методи, зміст навчання виховання і організації НВП. 

2. Актуальність методичної розробки.

В зростаючому потоці інформації переді мною, як учителем, постає питання вибору прийомів і методів, що дозволяють активізувати навчальну діяльність, направлену на розвиток особистості учня. Школа повинна створювати умови для формування особистості учня. І це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, стільки технологій, що використовуються в навчанні. Із усього розмаїття технологій, що претендують на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу, я обрала діяльнісний підхід у неформальному навчанні.

 

3. Цілі розробки.

Використання нових можливостей подачі інформації і полегшення її сприйняття. Надати учням принципово нові можливості в навчально - виховній діяльності.

 

4. Моніторинг теоретичних і практичних здобутків із педагогічної проблеми.

 Моніторинг у педагогіці – регулярне стеження за показниками розвитку особистості та його умовами з метою запобігання відхилень від норм. Або стандартизоване спостереження за певним об’єктом або процесом, оцінка та прогнозування його подальшого стану (Валерій Попов, Павло Голубков).  Бо контроль і моніторинг: забезпечують зворотний зв’язок з об'єктом; виконують відносно самостійну функцію управління; створюють інформаційну основу для прийняття управлінських рішень й прогнозування подальшого розвитку керованого об'єкту.

Базуючись на моніторингу навчальних досягнень учнів, можна визначити якість освіти з предмету та рівень навченості учнів.  В нашому навчальному закладі моніторинг навчальних досягнень учнів проводиться понад 10 років, процес цей керований НМЦ м. Енергодар.

Предметний аналіз успішності і якості знань учнів (класи норми, ЗПР, інклюзивні класи), демонструє, що РНД (рівень навчальних досягнень) у 2013 -2 014 р .р. та у 2015 – 2016 р. р., робота з інноваціями та використанням неформальної освіти,  вищий від показників 2014 – 2015 р.р. 

Результати педагогічної діяльності

Навчальний рік

Успішність учнів ( %)

Якість знань учнів ( %)

2013-2014

97%

53%

2014-2015

88%

44%

2015-2016

93%

46%

 

5. Опис технології досвіду та засобів, що забезпечують її реалізацію.

I. Провідна ідея досвіду: візуалізація навчально-виховного процесу з використанням ІКТ.

 1.  Інтелект-карти пам’яті як смислових опорних конспектів або ментальні карти в   Google Does  (Додаток №1).
 2. Використання геосервісів на уроках  географії:

а). Презентації:

     Microsoft PowerPoint

     Emaze

     PowToon скрайбінг

     Office Mix

     Prezi

б). Віккі-сінгазета Padlet

в)  Віккі – сіенгазета WikkiWall

г). Tinklink – інтерактивний плакат

ґ). карти Google

д) 3-Д панорама

є).  Географічний тетрис

 1. Інтегровані уроків інформатики та географії, робота по створенню блогів (10 клас, за розділом «Регіональна географія», курс за вибором «Подорож по країнам Європи»).
 2. Використання ЕППЗ на уроках географії 6-10 клас.

Алгоритм роботи, в залежності від вікової категорії, спеціалізації учнів може бути слідуючим: ознайомлення з новим матеріалу – візуалізація, наприклад, спостерігаємо за Великим каньйоном з 3-Д панорами – знаходимо об’єкт на картах Google – ставимо проблемні питання – підведемо підсумку.                                                                          

Для роботи з інтелект - картами пам’яті: створюємо на почті Гугл новий документ; обираємо меню доповнення, пункт встановити доповнення. Обираємо «Mind Meister», натискаємо «Enter». Доповнення встановлено. Далі працюємо з документом: для створення ментальної карти створюємо багаторівневий список, а саме занотовуємо тему (в першому рядку), після обробки вона буде в центрі карти. Складові теми пришимо нижче. Потім виділяємо текст і натискаємо в налаштуваннях на маркірований список. Після цього знову виділяємо весь список, переходимо в меню «Доповнення», обираємо «Mind Meister» -Insert as Mind Map. Ментальна карта готова, тема візуалізована, структурно – логічно подана на екрані. З таким завданням легко справляються учні, навіть 5-х класів, самостійно при цьому виділивши базові поняття теми.

II. Оскільки людині притаманно все робити опорядковано, то важливим фактором для реалізації інновацій в НВП є і організація робочого простору, а саме: нестандартне розміщення учнів в кабінеті; поділ навчального простору на робочі зони, відхід від площинного простору класу до зональності, підпорядкованої різним видам активності.   

     Але такий підхід до організації робочого простору не є догмою і не зможе безпосередньо впливає на якість навчання без змісту, форм і методів роботи вчителя, системності і моніторингу навчальних досягнень. Не сприяють цьому і наші шкільні десктопи, «намертво закріплені на партах».

З урахуванням змісту заходу визначаю форму проведення; використовую поділ навчального простору при роботі курсів за вибором: круглий стіл (10 кл. тема «Глобальні проблеми людства»);  лабораторні дослідження в хімлабораторії школи (при вивчені теми «Ґрунти» та науково – дослідницька робота «Фактори впливу на родючість ґрунтів»  8-10 клас; орієнтування на місцевості та робота з топографічними картами, метеоспостереження, геоморфологічні дослідження, 8 клас; міні – проекти з природознавства (5 клас).

Заохочення учнів до виготовлення моделей, макетів, винаходів, особливо в екологічному  та енергозберігаючому напрямках.

Таке занурення дітей та підлітків до НВП використовую під час  занять курсів за вибором та факультативів, інтегрованого курсу «Рівний – рівному», роботи інформаційного центру шкільного самоврядування. Їх перевага, в тім, що дитина вже має внутрішню мотивацію займатися улюбленою справою, а накопичені знання і уміння реалізуються в науково – дослідницькі проекти, дають можливість визначитись з професією.

III. Єдність навчально – виховного процесу. Немає навчання без виховання  і виховання без навчання.

 

6. Результативність застосування інноваційних форм неформальної освіти.

 За роки роботи за методом діяльнісного підходу з використанням ІКТ і візуалізації знань, мої учні створили десятки наукових проектів, сотні інформаційних та творчих проектів: «Моніторинг Прогулянкового каналу», «Бджоли і продукти бджільництва», «Підводящій канал ЗАТЕС», «Каховське водосховище», «Ґрунтовий покрив м. Енергодара», «Народні промисли», «Історія міста Енергодар», «Історія мого роду», «Парад квітів біля школи», «Довкілля» та інші. Наукові проекти моїх учнів  знайшли такі відзнаки, як диплом за участь у конкурсі «До чистих джерел» заступника Міністра екології та природних ресурсів України Д.Д. Мормуля; грамота НЕНЦ м. Київ за проведену практичну діяльність по розробці та впровадженню проектів озеленення навчальних закладів під час Всеукраїнської трудової акції "Парад квітів біля школи".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Додаток №1

Ментальні карти в   Google Does

 

 1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 • “АЕС: Запрошуємо в майбутнє” Робота учениці 10 класу Поклад Валентини
 • Презентації учнів 5-11 клас
 • Скрабінг презентації
 • Стена
 • Енергозбереження в УЗОШ №4, міні-проект 5-А клас
 • Уроки енергозбереження 2014-2016р.р. 1-10 класи

   https://lh5.googleusercontent.com/VkHVC4tsV1uoxJlWnVyX_M4gdsf0sNbZGsBGInlTivJCG9ttquT67Nhxzes02D0qmoTwq-JyHixgw8FnQp3yOcea2RJm5_0-jL6F7T_HCt8Ryr4oYZbIq98cAIcTBUnVOa7MrYRY

 

docx
Додано
25 червня 2018
Переглядів
525
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку