10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Геоморфологічна будова. Типи рельєфу"

Про матеріал

Урок з географії

«Геоморфологічна будова України»

8 клас Тема : Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу України.

Мета сформувати знання про науку геоморфологію, геоморфологічну будову України; поглибити знання про сили, що формують рельєф; закріпити поняття про процеси, що приймають участь у формуванні рельєфу;систематизувати знання учнів про генетичні типи і форми рельєфу; формувати практичні навички роботи з фізичною та геоморфологічною картою, виховувати любов до України, її неповторних краєвидів.

Тип уроку : урок формування нових знань, умінь і навичок.

Форма проведення : урок-дослідження


Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Урок -  дослідження:

«Геоморфологічна будова  України»

8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель географії

Ріпинецької ЗОШ І-ІІ ст.

Бучацького району

Тернопільської області

Андрушків Д.С.

 

 

 Тема :  Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу України.

       Мета   сформувати знання про науку геоморфологію, геоморфологічну будову України; поглибити знання про сили, що формують рельєф; закріпити поняття про  процеси, що приймають участь у формуванні рельєфу;систематизувати знання учнів про генетичні типи і форми рельєфу; формувати практичні навички роботи з фізичною та геоморфологічною картою, виховувати любов до України, її неповторних краєвидів.

Тип уроку : урок формування нових знань, умінь і навичок.

       Обладнання : фізична карта України, атласи , геоморфологічна карта, підручники, картини  форм рельєфу, презентація до уроку, відеофільм «Гори»

Опорні та базові поняття: екзогенні та ендогенні сили, ерозія, акумуляція, карст, антропогенні форми рельєфу, геоморфологічна будова, форми рельєфу: денудаційні, вулканогенні, водно-ерозійні, льодовикові, суфозійні, еолові, алювіальні, морські абразивні, морські акумулятивні.

Форма проведення : урок-дослідження

Хід уроку

І. Організаційний момент(1 хв.)

Вчитель Усім бажаю доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, хорошого спілкування.

 Девізом нашого уроку є слова відомого географа С. Рудницького «Щоб Україну любити, треба її добре пізнати». На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчення неповторної природи  України. А зараз перевіримо, як ви засвоїли попередній матеріал про рельєф та тектонічну будову України..

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 1. Прийом «Бліц – турнір» ( 2 хв.)
 • Що таке рельєф?
 • Які форми рельєфу ви знаєте?
 • Які бувають рівнини за висотою, гори за висотою?
 • Під впливом  яких сил формувався рельєф України?
 • Якими способами  позначаються на фізичній карті різні форми рельєфу?
 • Які тектонічні структури лежать в основі рельєфу України?
 • Що можна сказати про рельєф України, розглянувши фізичну карту?
 • На якій формі рельєфу розташована Тернопільська область?
 1.  Інтелектуальна гра «Вгадай об’єкт» ( 3 хв.)
 • Найвищі точки цієї височини українці здавна називали могилами. На ній знаходяться рукотворні терикони. (Донецька)
 • На фізичній карті України прослідковується, як Дніпро вже поблизу Києва намагається обійти цю височину, змінюючи напрям на південний схід.(Придніпровська в.)
 • Одна з частин цієї височини Мізоцький кряж, за надзвичайну красу та живописність отримали назву «Українська Швейцарія» ( Волинська )
 • Цей бар’єрний риф з поетичною назвою утворений в результаті відкладів давнього Сарматського моря. Простягається на Тернопільщині з  північного заходу на південний схід до Гусятина. ( Товтровий кряж (Медобори)
 • В її основі лежить Воронезький кристалічний масив, перекритий рихлими осадовими відкладами – крейдою і лесами. Висота знижується у південному та південно-західному напрямі від 240 до 150 м. (Середньоруська височина)
 • В її основі залягають Причорноморська западина і Скіфська плита. Абсолютні висоти змінюються від 210-240 м на заході до 50-80 м на сході.. (Причорноморська низовина).
 • На якій формі рельєфу розташована Тернопільська область? (Подільська височина).
 • Частиною якої низовини є Полтавська рівнина? (Придніпровської)
 • Найвищою точкою якої височини є гора Берда? (Хотинської)
 • Височина, що тягнеться правим берегом Дніпра, порізана ярами і балками. (Придніпровська)

3.Прийом  «Встанови взаємозв’язок» (2 хв)

Чи існує взаємозв’язок між низовинами, височинами та тектонічними структурами. Доведіть це, заповнивши таблицю. Показ на карті форм рельєфу.

Форма рельєфу

Тектонічна структура

Причорноморська низовина

 

Придніпровська височина

 

Поліська низовина

 

Подільська височина

 

Донецька височина

 

Середньоруська височина

 

Придніровська низовина

 

 1. Конкурс топографів  «Яке місто вище?» (2 хв.)

        Івано-Франківськ – Ужгород

        Херсон – Київ

        Тернопіль – Рівне

         Донецьк – Полтава

         Вінниця – Черкаси

         Кіровоград - Одеса

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.(1 хв.)

Учитель : розглянувши фізичну карту України, ви бачите, що рельєф території України досить різноманітний. Є низовини, височини, гори. Кожна із форм рельєфу має свої характерні особливості, тому  що формувались вони протягом  багатьох геологічних епох під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою.

Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, тому що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення,  розташування міст, добування корисних копалин. Представники багатьох професій повинні знати про рельєф. Адже різні форми земної поверхні – це безпосереднє поле діяльності кожної людини нашої держави.

ІV. Вивчення нового матеріалу. ( 25 хв.)

 1. Оголошення теми та мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати та пізнавати природу України, а саме «Геоморфологічну будову України» У процесі уроку ми ознайомимося із наукою  геоморфологією, геоморфологічною будовою України; поглибимо знання про сили, що формують рельєф; про  процеси, що приймають участь у формуванні рельєфу; про генетичні типи і форми рельєфу;  У темі міститься незнайоме слово, яке ми можемо розшифрувати: геоморфологія з грецького reo- земля, морфо- форма, -логія – вчення, - отже вона вивчає походження, закономірності і поширення форм рельєфу.

 Будемо працювати за таким планом:

План уроку

 •  Геоморфологія – наука про походження та закономірності поширення різних форм і типів рельєфу.
 • Закономірності поширення форм рельєфу. Геоморфологічна будова та геоморфологічна карта.
 • Основні типи рельєфу.
 1. Прийом «Мікрофон»  

-Які чинники впливають на формування рельєфу?

- Що відносять до внутрішніх процесів?

- Що відносимо до зовнішніх чинників?

- Які основні та дрібні генетичні типи рельєфу ви можете назвати?

-Що вивчає наука геоморфологія?

3.  Робота з підручником , слайдом презентації

 • Що таке геоморфологія, геоморфологічна будова?

Геоморфоло́гія — наука про походження та закономірності поширення  різних форм і типів рельєфу.

 Геоморфологічна будова закономірне утворення та розташування  форм рельєфу на певній території.

Геоморфологічна будова зображена на геоморфологічній карті України

4.Робота з геоморфологічною картою

 • Що зображено на геоморфологічній карті України?

Відображує форми рельєфу, закономірності їх утворення й розповсюдження.  

      Форми рельєфу – генетичні і місцеві. 

 • генетичні — основні, великі елементи (низовини, височини, гори) — визначаються тектонічною будовою;

• місцеві (балки, річкові долини, карстові воронки тощо) — визначаються геологічною будовою та екзогенними процесами. Ендогенні процеси зумовлюють підняття та опускання, екзогенні спричинюють нівелювання поверхні шляхом руйнування порід (денудація), перенесення та їх накопичення (акумуляція). Перевага сил впливу визначається тектонічною будовою поверхні і складом гірських порід.

 1. Робота в групах.  Характеристика типів рельефу.  

А зараз  ми з вами вирушимо у наукову експедицію. Мета експедиції : дослідити типи рельєфу України , дати їх  характеристику, заповнивши таблицю.  У нас сформовані чотири експедиційні групи дослідників рельєфу : І група – фахівці, які будуть вивчати тектонічні, вулканічні та гравітаційні типи рельєфу, ІІ група – водно-ерозійні, водно-акумулятивні та карстові типи, ІІІ група – льодовикові, еолові та суфозійні, ІV група – морські абразивні, морські акумулятивні , техногенні. Групи будуть  проводити наукові дослідження  за допомогою геоморфологічних карт, підручника, додаткової літератури.

І експедиційна група «Говерла»

Типи

рельєфу

Райони поширення

 Форми

рельєфу

Тектонічні

 

 

 

Вулканічні

 

 

 

Денудаційні

 

 

 

Гравітаційні

 

 

 

ІІ експедиційна група «Берда»

Типи

рельєфу

Райони поширення

 Форми

рельєфу

Водно-ерозійні

 

 

 

Водно-акумулятивні

 

 

 

Карстові

 

 

 

ІІІ експедиційна  група «Роман-Кош»

Типи

рельєфу

Райони поширення

 Форми

рельєфу

Льодовикові

 

 

 

Еолові

 

 

 

Суфозійні

 

 

 

 І V  експедиційна    «Камула»

Типи

рельєфу

Райони поширення

 Форми

рельєфу

Морські абразивні

 

 

 

Морські акумулятивні

 

 

Техногенні

 

 

 

 

Виступи учнів від груп

Типи

рельєфу

Райони поширення

 Форми

рельєфу

 Тектонічні

Карпати, Кримські гори

Складчасто- брилові гори, останці

 Вулканічні

Кримські гори, Закарпаття

Керченський півострів

Вулканічний хребет

Карадаг

Вулкан Джау-Тепе

 Денудаційні

Кримські гори, Карпати

Подільська височина

Пасма, вали , Товтри,уступи,останці

Гравітаційні

Узбережжя морів

Зсуви

Водно-ерозійні

Рівнини, гори

Річкові долини, каньйони, балки, яри

Акумулятивні

В дилинах річок

Заплави, тераси

Карстові

Поділля, крим, карпати

Лійки, печери, колодязі

 Еолові

Полісся, Причорномор’я

Горби, пасма, дюни

Суфозійні

Причорномор’я

Поди, степові блюдця

Морські абразивні

Узбережжя морів

Уступи, скелі

Карадазькі ворота

Морські акумулятивні

Узбережжя морів

Коси, пляжі

Техногенні

Територія України

Канали, терикони, дамби, насипи

Льодовикові

Полісся, Карпати

Ками, ози, зандри

 1. Випереджальне завдання «Дивовижна Україна»
 • Рекорди України

Найдовшим каньйоном в Україні є Дністровський, довжина якого становить 250 км. Дністер від гирла р. Золота Липа до р. Збруч врізається в породи поверхні, формуючи вузьку долину завглибшки 150 – 180 м.

 • Рекорди природи

Карстові форми утворюються в результаті розчинення водою гірських порід. Карстові печери, лійки, колодязі, шахти поширені на Волині, Поділлі, в Кримських горах, Донбасі, – там, де близько до поверхні підходять породи, що легко розчиняються і розмиваються водою (крейда, гіпси, вапняки, солі). У середньому Придністров’ї на стику Подільської і Хотинської височин знаходиться майже півсотні значних підземних пустот, що мають загальну довжину розвіданих ходів понад 465 км. Серед них три найбільші у світі гіпсових печери: Оптимістична (217 км), Озерна (121 км) і Попелюшка (90 км). Дослідники печер – спелеологи постійно розвідують у них нові лабіринти, а також відкривають нові печери.

Найбільша в світі печера в гіпсових породах – Оптимістична, розташована в Україні на Подільській  височині (с. Королівка, Борщівський р-н, Тернопільська обл..  Її підземні лабіринти мають протяжність понад 165 км. У Кримських горах – найглибша в Україні — Солдатська (понад 500 м).

 • Цікава географія                         Олешківські піски

У нижній течії Дніпра на лівому березі великі площі здавна зайняті пісками. В минулому на них росли ліси (Геродот назвав їх Гілея, що означає Полісся або Олешшя). Протягом ХІІІ – ХVІІІ од. вони були повністю знищені внаслідок господарської діяльності людини. Тоді там активно почав розвиватися еолові форми рельєфу – рухомі горби висотою до 20 м. У ХХ од. для закріплення сипучих пісків висадили сосновий ліс. Однак в спекотне літо 2007 р. ліс знову постраждав – цього разу від численних пожеж.

 • Грязьові вулкани Керченського півострова

Більшість грязьових вулканів Керченського півострова є згаслими. Проте є й постійно або періодично діючі. Їх виверження іноді супроводжується вибухами, місцевими землетрусами або самозайманням газу.  Найбільшим діючим вулканом  півострова є Джау-Тепе (“ворожа вершина”). Його абсолютна висота 120 м.

V .  Закріплення знань ( 8 хв.)

 1. Гра «Хто більше»

Вчитель : під час експедиційного дослідження ви провели велику роботу, багато дізнались. Давайте ще раз визначимо найголовніше із проведених досліджень і складемо якомога більше запитань до теми за допомогою картин на слайдах.

 1. Географічний практикум Встановити відповідність

А Зсуви

1.Вітрова ерозія

Б Коси

2.Карстові

В Печери

3.Суффозійні

Г. Степові блюдця

4. Морські акумулятивні

Д. Дюни

5. Антропогенні

Е. Ози

6. Гравітаційні.

Є.Терикони

7. Льодовикові

 1. Тестові завдання. Показ відео «Гори» (звучить музика)

1.Процес накопичення продуктів руйнування:

   А)денудація Б) ерозія В) акумуляція.

  2. Походження рельєфу та закономірності його розміщення відображає карта:

   А) фізична;   Б) геологічна;  В) геоморфологічна

3.Вулканогенні форми рельєфу найбільш розповсюджені:

А) на Українському щиті; Б) в горах;В) Донецькому кряжі.

4. Льодовикові форми рельєфу розповсюджені на території:

А) Українського Полісся  Б). Кримських гір.

В) Причорноморській низовині.

5. Кари, цирки, ози відносять до форм рельєфу:

А) карстових Б) гравітаційних В) льодовикових

6. До водно ерозійних відносять:

А)яри. Б) степові блюдця В) морські коси.

 VІ . Підсумок уроку. Оцінювання учнів. ( 3 хв.)

 1. Прийом «Роблю висновок»
 • Вивчення рельєфу має велике значення для життєдіяльності людини. Ці знання важливі для пошуків нафтогазоносних площ, родовищ будівельних матеріалів. Дослідження рельєфу необхідне для обґрунтування будівництва інженерних споруд, запобігання наслідкам природних стихійних лих, проведення сільськогосподарських робіт, розв’язання екологічних проблем. Рельєф, насамперед гірський, є вагомим чинником розвитку туризму, спорту і курортно-санаторного господарства.
 • Відповідно до прояву внутрішніх і зовнішніх рельєфоутворюючих процесів розрізняють різні типи рельєфу: тектонічний, вулканічний, гравітаційний, одно льодовико, одно льодовиковий, карстовий, льодовиковий, одно льодовиковий, еоловий, береговий, антропогенний.
 1. Напиши «есемес» учителю  (продовжити фразу)
 •       Мені найбільше запам'яталось...
 • Головне, що я хочу сказати...
 • Для мене цей час...
 •       Для чого потрібно вивчати сьогоднішню тему?

VІІ  Домашнє завдання ( 1 хв.)

 1. Опрацювати текст підручника. с. 72-76.
 2. Скласти кросворд
 3.  Охарактеризуйте геоморфологічну будову своєї області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
3184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку