18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Методична розробка "Святкуймо разом!" до Дня народження кросворду (21 грудня)

Про матеріал
Методична розробка заходу «Святкуймо разом!» до дня народження кросворду (21 грудня) має на меті відтворення конструктивної ідеї досвіду Людмили Вікторівни Чайдак, керівника гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ іншими педагогами (або колективами); повністю відповідає навчальній програмі гуртка науково-технічного напряму «Цікава інформатика» і показує її ефективну реалізацію за темами розділу «Кросворди»..
Перегляд файлу

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Л.В. ЧАЙДАК

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАХОДУ

«СВЯТКУЙМО РАЗОМ!»

ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КРОСВОРДУ

(21 ГРУДНЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ПОЛТАВА, 2021                                       

Чайдак Людмила Вікторівна, керівник гуртка «Цікава інформатика» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (КЕНЦУМ). Методична розробка заходу «Святкуймо разом!» до дня народження кросворду (21 грудня), 2021, 41 с.

 

Рецензенти: 

Галата Наталія Василівна, завідувач методичного відділу Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Чайдак Олег Вікторович, учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області імені Ніни Миколаївни Шевченко,

«вчитель-методист».  

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради Кременчуцького екологонатуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області (протокол № 3 від 15.01.2021). 

 

 

У методичній розробці «Святкуймо разом!» представлено методику реалізації навчальних тем програми і подано одну з форм організації освітнього процесу із застосуванням інноваційних технологій навчання – «свято» в гуртку науковотехнічного напряму «Цікава інформатика» КЕНЦУМ. Матеріал вміщує картки з кросвордами, інші головоломки, створені вихованцями гуртка. 

 

Методична розробка орієнтована на надання практичної допомоги керівникам гуртків науково-технічного напряму, апробацію та впровадження в практику роботи закладів позашкільної освіти передового педагогічного досвіду керівника гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ Людмили Вікторівни Чайдак.

 

ЗМІСТ

 

Передмова.……………………………………………………………………...4

Основна частина ……………………………………………………………….6

1.1. Актуальність і перспективність ……………………………………..…6

1.2. Новизна та прогресивність ……………………………………………..7

1.3. Результативність і дієвість ……………………………………………..8

1.4. Практичне застосування …………………………………………….….8

1.5. Технології …………………………………………………………….….9

1.6. Концептуальна основа технології ………………………………….…10

Змістова частина………………………………………………………………12

2.1. Постановка, максимальне уточнення, формулювання цілей 

(загальних і конкретних) щодо досягнення результатів ……………...12

2.2. Зміст навчального матеріалу відповідно до програми ……………… .13

Процесуальна частина ………………………………………………………..16

3.1. Організація освітнього процесу відповідно до поставлених цілей …..16

3.2. Форми та методи освітньої діяльності учнів і діяльності педагогів.....17

3.3. Управління освітнім процесом………………………………………......18

3.3.1 Оцінювання поточних результатів…………………………………….25

3.3.2. Корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей..25

3.3.3. Завершальна оцінка результатів………………………………………25

Висновки ….…………………………………………………………………..26 Бібліографія………………………….………………………………………...27

Додатки……….…………………………………………………………….….29 ПЕРЕДМОВА

 

Головними завданнями закладу позашкільної освіти на сучасному етапі є:

пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців навчанням; спонукання до творчості; виховання життєво й соціально компетентної особистості, здатної навчатися впродовж життя і застосовувати здобуті знання для вирішення практичних задач. Для реалізації цих завдань дуже важливо застосування в освітній діяльності сучасних технологій, засобів, форм і методів навчання, які б зацікавили учнів до навчання і в подальшому мотивували до самовдосконалення й розвитку. 

Відмінний спосіб провести час, а також прекрасний засіб для підвищення ерудиції, кмітливості, розширення свого кругозору, тренування пам'яті та логічного мислення – це розгадування кросвордів. Кросворд – одна з найпоширеніших у світі ігор зі словами; переплетення рядів клітинок, що заповнюються словами із запропонованим значенням [Словотвір : https://slovotvir.org.ua/words/krosvord]. Складання кросвордів дає можливість оволодіти базовими навичками математичного мислення, що є необхідною умовою для людини XXI століття. Для одного учня така робота виявляється спочатку складною, для іншого – навпаки; згодом, коли вони мають уявлення про різне програмне забезпечення, яке можна використовувати для створення головоломок, кожний підбирає те середовище, яке йому під силу. Останнім часом в мережі Інтернет почали з'являтися веб-сайти, де надається можливість розгадувати кросворди не тільки шляхом їх скачування та роздрукування, але й онлайн.

Методична розробка заходу «Святкуймо разом!» до дня народження кросворду (21 грудня) має на меті відтворення конструктивної ідеї досвіду Людмили Вікторівни Чайдак, керівника гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ іншими педагогами (або колективами); повністю відповідає навчальній програмі гуртка науково-технічного напряму «Цікава інформатика» і показує її ефективну реалізацію за темами розділу «Кросворди».

Під час планування і підготовки заходу було враховано загальні обсяги навчального навантаження учнів, вимоги до їх компетентностей і до згрупованих за відповідними освітніми галузями обов’язкових результатів навчання. 

Вивчення теми «Кросворди» за поданою методикою передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати практичні задачі; розуміння можливостей застосування здобутих знань, умінь і навичок в особистому та суспільному житті; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей; формування критичного та технічного мислення; готовності до зміни навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження.

Науково-технічний напрямок гуртка забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями. Поєднуючи роботу гуртка «Цікава інформатика» з дослідницькоекспериментальною діяльністю, керівник гуртка залучає таким чином вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської роботи та винахідництва, а також створює умови для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань. Між іншим під час подібних заходів виховується справжній громадянин України, який любить свою країну, поважає її традиції й традиції інших країн і народів, має почуття власної гідності, відповідальності за свої дії; створюються умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; здобуття ними навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації, формується свідоме й відповідальне ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навички безпечної поведінки в тій чи іншій ситуації; відбувається пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.

           

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

1.1. Актуальність і перспективність 

21 грудня свій День народження святкує кросворд. Це цікава та корисна розвага як для дітей, так і для дорослих. Розгадування кросвордів – це відмінний спосіб провести час, а також прекрасний засіб для підвищення ерудиції, кмітливості, розширення свого кругозору, тренування пам'яті та логічного мислення.

Метою пізнання є одержання істинних знань. Для того, щоб одержання знань відбувалося за допомогою міркувань, треба міркувати за законами логіки. «… при порушенні законів логіки, правил побудови міркувань роблять логічні помилки. … людина високої інтелектуальної культури може уникнути цих помилок…» [Міркування : Вікіпедія]. 

«Зараз і в майбутньому здатність вирішувати проблеми, вміння генерувати ідеї та втілювати їх, критичне мислення, здатність співпрацювати, попереджувати і розв’язувати конфлікти, знати про свої права та обов’язки і вміння підлаштовуватись під зовнішні фактори – просто необхідні.» [Встигати за світом: чому важливо вчитись упродовж життя НУШ https://nus.org.ua/articles/vstygaty-zasvitom-chomu-vazhlyvo-vchytys-uprodovzh-zhyttya/].

Для батьків завжди є актуальною тема загального розвитку їхньої дитини. Президент України Володимир Зеленський оголосив 2020-2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні. Метою проведення Року математики в Україні є створення можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти та формування у них належного рівня математичної компетентності.

За теорією дослідника С. А. Ракова «зміст математичної компетентності складають: процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі; логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; технологічна компетентність – володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями підтримки математичної діяльності; дослідницька компетентність – володіння методами дослідження соціально та індивідуально значущих задач за допомогою ІКТ та математичних методів; методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів та засобів ІКТ для розв’язання індивідуально і суспільно значущих задач. З тлумачення компетентності за С. А. Раковим виходить, що математична компетентність учня (студента) складається з сукупності окремих компетентностей. [Головань М. С. Математична компетентність: сутність та структура / Микола Степанович Головань. // Науковий вісник

Східноєвропейського національного університету. –2014. –No1. –С. 35–39.].

Коли дитина навчається у школі, вона повинна засвоїти велику кількість загальної інформації. З одного боку, це добре, адже школа – це фундамент знань. Але школа навчає логіки лише поверхнево. Тому поглиблено розвивати логічне мислення треба самостійно. Розгадування кросвордів і судоку допомагає розвинути логічне мислення та пам'ять, адже такі завдання складаються тільки за допомогою логіки й знань [7 причин купити судоку та кросворди : Видавництво Ранок https://www.ranok.com.ua/blog/7-prychyn-kupyty-sudoku-ta-krosvordy-

148.html ].

Під час створення або розгадування кросвордів діти дізнаються багато нового, перевіряють свої знання. Діти більше і краще читають, адже, щоб відповісти на запитання, скласти слово-ключ за ним, потрібно багато знати, читати словники, енциклопедії, вивчати різні науки.

Методична розробка «Святкуймо разом» відповідає провідним тенденціям розвитку позашкільної освіти, досягненням методики освітнього процесу в гуртках науково-технічного напряму, має на меті відтворення конструктивної ідеї досвіду керівника гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ Людмили Вікторівни Чайдак іншими педагогами.

1.2. Новизна та прогресивність 

У методичній розробці застосовуються нові, оригінальні елементи організації освітнього процесу вивчення окремих тем з розділу «Кросворди» за програмою гуртка         «Цікава       інформатика»      із       застосуванням пошуководослідницької діяльності учнів. такої прогресивної моделі організації навчання як «свято», інноваційних методів і способів педагогічної діяльності, що дають ефективний результат виховання, розвитку особистості кожного вихованця. 

1.3. Результативність і дієвість

Під час вивчення тем з розділу «Кросворди» за програмою гуртка «Цікава інформатика» спостерігаються: стабільно високий рівень розвитку й освіченості учнів; суттєві позитивні зрушення у сформованості основних компетенцій; підвищення рівня вихованості учнів. 

Вихованці знають і розуміють види цікавих задач та елементи, з яких вони складаються; правила складання простих кросвордів; порядок створення й оформлення різноманітних кросвордів у різних програмних середовищах (Додатки); застосовують можливості типових та спеціалізованих програмних засобів для створення і оформлення нестандартних завдань; набувають досвіду складання звичайних та інтерактивних кросвордів: за допомогою генераторів кросвордів (Додаток); в середовищах текстового MS Word і табличного MS Excel процесорів; в програмах EclipseCrossword, Cross та ін. (Додатки); розгадування кросвордів за допомогою електронних енциклопедій; створення збірника кросвордів.

1.4. Практичне застосування 

Методична розробка «Святкуймо разом» до Дня народження кросворду (21 грудня) – цікавий, яскравий повчальний і розвиваючий матеріал, який можна використати як під час ознайомлення з новим матеріалом, так і для практичних занять, і підведення підсумків вже вивченого матеріалу з теми. І діти, і педагоги отримають задоволення від спілкування під час таких заходів. 

Проведення занять у формі «свята» дає можливість провести цікаво і корисно час разом. У дітей розвивається фантазія, вони придумують свої варіанти кросвордів, це можуть бути різноманітні кросворди, навіть із зображеннямизагадками. Знаходячи відповіді вихованці в ігровій формі розвивають пам'ять, увагу, інтелект, проявляють творчі здібності: придумують віршовані загадки, малюють головоломки. 

1.5. Технології виховання

Навчальне дослідження. Постановка навчальної проблеми для всієї теми; складання методики розв’язання проблеми: вивчення й конспектування навчальної й додаткової літератури; висування гіпотез; перевірка висунутих гіпотез; застосування отриманих рішень для дослідження інших проблем; внесення доповнень у навчальну інформацію з результатів дослідження.

Технології культурної діяльності:

Система навчальної інформації (найпоширеніші її «симптоми» – ознайомлення, аналіз, вивчення певної, основної навчальної інформації, виконання творчих проектних робіт і т. ін.). Спрямована на нагромадження знань і розвиток репродуктивних умінь.

Моделювання, що включає складання всіляких моделей досліджуваної системи: текстові (завдання та відповіді до кросвордів), графічні (малюнки, таблиці, сітки-кросворди), причому (що дуже важливо для поглибленого вивчення) розв’язання творчих завдань забезпечує включення в модель додаткової інформації, що виходить за рамки передбаченого навчальною програмою матеріалу.

Система творчих завдань. Застосування системи творчих завдань для виховання творчих якостей особистості; використовуються методики й алгоритми, що дозволяють мимоволі запам'ятовувати основний матеріал теми, розширювати й поглиблювати його, розвивати творчі навички й уміння, застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Нові інформаційні технології. Інтерактивні технології.

Технологія повноцінного співробітництва

Диференціація навчання. Особистісно-зорієнтоване навчання. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінює весь процес навчання. Педагог має навчити дітей ширше сприймати й використовувати у своїй діяльності ІКТ; надихнути до пошуку, досліджень, винаходів, допомогти у створенні нових власних дидактичних матеріалів, як результат: картки з кросвордами, збірники цікавих задач/головоломок. 

1.6. Концептуальна основа технології 

Інтеграція технологій – паралельне навчання учнів двом, а може бути й трьом технологіям одночасно. Інтеграція декількох технологічних напрямків дає понад ефект: зростають інтерес до предмета, успішність, рівень інформаційної й інтелектуальної культури та інформатичної компетентності. 

Під час нестандартних занять (бінарних. інтегрованих) якнайкраще відбувається формування таких ключових компетентностей:

    інформаційно-комунікаційної  використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

    компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених досліджень: пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

    математичної

виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

    вільне володіння державною мовою   уміння усно висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) в різних комунікативних ситуаціях навчання впродовж життя

опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

    громадянської та соціальних компетентностей співпраця з іншими для досягнення спільної мети, 

активність в житті групи вихованців гуртка, повага до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

    культурної компетентності

залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне мистецтво) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

    підприємливість та фінансова грамотність

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Поєднання технологій спонукає до підвищення якості знань, навчальних і розвивальних навичок, розширює мислення вихованців, допомагає отримати і засвоїти більше інформації, ніж просто переглядаючи її й розв’язуючи готові кросворди.       

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

 

Навчальна програма «Цікава інформатика» [1] для гуртків науковотехнічного напряму інформаційно-технічного профілю закладів позашкільної освіти орієнтована на навчання дітей віком від 12 до 16 років. В основу програми покладено положення компетентнісного та діяльнісного підходів та основні вимоги державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь – «Інформатика»).

2.1.    Постановка,         максимальне        уточнення, формулювання    цілей  (загальних і конкретних) щодо досягнення результатів

Згідно програми гуртка «Цікава інформатика» освітніми цілями є формування базових компетентностей особистості засобами інформатики. Це і різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами дослідницької діяльності, формування ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання; формування спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін.; формування вміння висловлювати власну думку усно і письмово, розвивати критичне та системне мислення вихованців, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміти конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Серед поставлених цілей програма передбачає виконання таких завдань: формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач:

формування у дітей досвіду використання знань з різних наук та способів дій для розв’язування навчальних і практичних задач; розвиток мислення і мовлення вихованців.

Під час вивчення окремих тем розділів програми керівник гуртка формує у вихованців знання про види та елементи нестандартних задач; закріплює технологічні навички оперування різними програмними засобами при створенні цікавих задач; розвиває у них логічне мислення та творчі здібності. 

2.2. Зміст навчального матеріалу відповідно до програми  

Навчальна програма гуртка «Цікава інформатика» науково-технічного напряму закладу позашкільної освіти [1], схваленою науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» від 29.06.2017 року. 

Зміст програми (рис. 2.2.1-2.2.2) розрахований на декілька років і спрямований на ознайомлення вихованців з різними видами цікавих задач та створення простих і нестандартних задач підвищеної складності із використанням різних прикладних програм. 

image

Рис. 2.2.1. Зміст навчального матеріалу відповідно до програми першого року навчання

 

image 

Рис. 2.2.2. Зміст навчального матеріалу відповідно до програми наступних років навчання Наступні роки визначають діяльність гуртка, орієнтовану на більш глибоке засвоєння можливостей сучасних програмних засобів для створення інтерактивних кросвордів тощо. У даному випадку доречно внести зміни до кількості годин у межах теми. Враховуючи обсяг часу й інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник гуртка змінює й кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок). Розгляд тем з розділу програми «Кросворди» щодо ознайомлення з основними поняттями та різновидами цікавих задач і головоломок виноситься на розгляд вихованців як їхня власна пошуково-дослідницька робота. У залежності від наявного програмного забезпечення, його різновидів і захоплень роботи з ним вихованців можна додати кількість годин на практичну частину або навпаки обмежити її. Як підсумок вивчення тем даного розділу, де вихованці можуть звітуватися щодо проробленої ними роботи, і є захід-«свято», присвячене саме Дню народження кросворду, яке у всьому світі відзначається 21 грудня. Тому теми даного розділу краще виносити на розгляд на кінець року.

 

           

ПРОЦЕСУАЛЬНА ЧАСТИНА

 

3.1. Організація освітнього процесу відповідно до поставлених цілей

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, синтез інтелектуальної   і         практичної діяльності, індивідуальний    підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

Для організації освітнього процесу відповідно до поставлених цілей доречно мати таке обладнання:

     комп’ютери, підключені до мережі Інтернет;

     принтер;

     сканер; 

     ксерокс;

     інтерактивна дошка або проекційний екран з проектором;       програмне забезпечення (ПЗ) : 

Операційна система Windows, 

Інтегрований пакет MS Office 2007, 2010,

ПЗ, відповідне темам, що вивчаються: у даному випадку – генератори кросвордів, програми для створення кросвордів, наприклад: Eclipse Crossword, Cross та ін.

У кабінеті облаштовуються зони для пошуково-дослідницької діяльності учнів, практичної діяльності, відпочинку і релаксації. У вбудованій шафі виділяється поличка, куди учні матимуть доступ, з фотоальбомами і збірниками кросвордів, тут вони знайдуть енциклопедії, словники, картки для ігрового відтворення ситуацій, папки «Інфографіка» за різноманітною тематикою, газети з головоломками. У кожній зоні можуть зустрічатися збірники з окремими видами кросвордів (таким чином можна використати під час занять технологію «квест») або окремий стіл, на якому розміщені газети, журнали, брошури з різноманітними головоломками. На робочих столах завжди є олівці, ручки, фломастери, папір різного формату і якості, аркуші в клітинку. До кожного заняття добираються відповідні вислови, цитати великих людей, які можуть стати епіграфом до того чи іншого заходу. Готуються презентації до кожного заняття, добираються відео і аудіо файли, складаються слайд-шоу.

Заняття краще проводити по типу інтегрованих заходів. Це заняття з тем щодо: ознайомлення з новим матеріалом; засвоєння нових знань; повторення, систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок вихованців гуртка (при підготовці заходу доречна інтеграція діяльності керівників науково-технічного напряму з керівниками гуртків інших напрямів діяльності, як, наприклад, тут: керівників спортивних гуртків (наприклад, з легкої атлетики і скелелазіння) або з вчителями мови і математики.

Дана «Методична розробка заходу «Святкуймо разом!» до дня народження кросворду (21 грудня)» показує нетипове заняття, яке поєднує вивчення нового, систематизація і закріплення розглянутого раніше матеріалу – нестандартний захід у формі свята.

3.2. Форми та методи освітньої діяльності учнів і діяльності педагогів

Основною формою проведення занять є групова. Різноманітні вправи (Вправа «Оптимісти», Вправа ««Безлюдний» острів», Вправи для фізичного розвантаження тощо) сприяють створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до пропонованого виду занять

Методи навчання – словесні (розповідь, бесіда, інтерв’ю, коментар, дискусія), наочні (інфографіка, цитування, відео-методи), практичні (пошук, дослідження, робота з друкованими і електронними джерелами, аналіз і синтез).

Під час вивчення розділу «кросворди» навчальної програми «Цікава інформатика» доречно поєднувати розвиваюче навчання з пояснювальноілюстративними і дослідницькими методами; принцип здійснення науки з життям; роботу з книгою, зі словниками й енциклопедіями з творчою самостійною, винахідницькою роботою; практичну роботу за ПК з проєктною науковою роботою.

           

3.3. Управління освітнім процесом

Вступне слово

Розповідь керівника гуртка

Їду на роботу сьогодні. Тут тролейбус зупиняється – попереду стоять тролейбуси, аварія на лінії. Водій вийшов до водіїв, розмовляють там з ремонтниками, чуємо, що не менш як 10 хвилин стояти будемо. Хтось тихенько вийшов і пішов пішки; хтось побіг, сварячи все і всіх; більшість людей все ж таки залишилися в салоні. 

Чекаємо. Поруч зі мною сидить чоловік, розв’язує кросворд, і так пихтить від розумової напруги, але ж в один момент він не витримує і голосно запитує:

           Зірка у сузір’ї Терезів. Третя літера «ф». 

           Кіффа, – підказує школяр, що сидить попереду нас.

           Молодець, підходить. А ріка в Монголії?.. 

           Селенга – говорить жіночка, що сидить позаду нас. – або… Орхон.

           Орхон, точно. 

           Мадагаскарський хижак. На «ф». Чотири літери.

           Фосса, – приєднуюся до гри я. Не так давно читала, що на Мадагаскарі страшніше за фосса звіра немає (Фосса – гроза Мадагаскару : Екологія життя https://eco-live.com.ua/content/photoalbum/fossa-groza-madagaskaru ). 

Та ви, діти, знаєте цього рідкісного звіра, як негативного персонажа мультфільму

«Мадагаскар»     (пригодницький     мультфільм    «Мадагаскар»    від     кіностудії

DreamWorks Animation https://uakino.club/cartoon/features/397-madagaskar.html ).

           Так, підходить. Все, останнє. – Український легкоатлет, який спеціалізувався в ходьбі, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу. Багато літер.

Перша «Г». 

           Голубничий.

           Володи́мир Голубни́чий. 

           Володимир Степа́нович Голубничий, – впевнено вигукнули майже пів тролейбуса пасажирів. 

           Це земляк моїх батьків, вони в мене в місті Суми живуть, – сказав водій, який вже сідав у свою кабіну, – Володимир Степа́нович – автор книг «Чотири олімпійські сходження», «Чому люди так ходять?», є ще і «Легка атлетика від Володимира Голубничого», – додав водій, і тролейбус рушив. 

Ось так! Разом ми – сила!  

(Джерело: https://mislitel.info/category/27090-krossvord © Мыслитель.инфо

в обробці ведучого заходу для вступного слова).

До речі, народився В.С. Голубничий 2 червня 1936 р. (у 2021 році йому – 85 років)

Фрагменти з фільму про Володимира Голубничого:

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU

KEwiX1--

Cl5_vAhVICxoKHUUiCSUQwqsBMAN6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.yout ube.com%2Fwatch%3Fv%3DF5zECoRkIE&usg=AOvVaw2LaCVnmO_65cyudWzpR9ip) 

Керівник гуртка звертає увагу вихованців на цитати до уроку:

Кроссворд – кросс по извилинам мозга. (Александр Смирнов)

image 

Рис. 3.3.1. Крос. За матеріалами Вільної енциклопедії «Вікіпедії»

Кросворд – еспандер для мізків. (А. В. Іванов)

image 

Рис. 3.3.2. Еспандер. За матеріалами Вільної енциклопедії «Вікіпедії»

 

Для божевільного кросворд – це самі невідомі. (Гаррі Сімановіч)

Кросворд – це ерудиція хрест-навхрест. (Віктор Кротов)

Багато дорослих і діти дуже люблять розгадувати кросворди, а ось що ж таке кросворд насправді, і звідки він з'явився, мало хто знає. Саме про це розповість нам Дар’я.

Вихованка гуртка Дар’я:

Що ж таке кросворд? 

Кросвордом прийнято називати гру зі словами. 

Розгадування кросвордів є найпоширенішою з інтелектуальних ігор. 

У перекладі з англійської мови «crossword» «хрест» і «слово», перетин слів. Головне його правило – кожна літера повинна записуватися окремо від інших, у своїй клітинці.  

image 

Рис. 3.3.3. Кросворд. За матеріалами з Вікіпедії

image 

Рис. 3.3.4. Кросворд. Український тлумачний словник.

Міні-дослідження «Що ж таке кросворд ?»

Денис дослідив значення, приклади вживання, схожі слова, походження слова

«кросворд».                                        

Вихованець Денис 

демонструє сторінки електронного словника Словотвір, а саме: схожі слова (Додаток А) та приклади вживання.

Отже, що таке кросворд, ми розібралися:

Кросворд – гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.  

Тепер розглянемо історію появи кросворду. Звідки з'явилися кросворди дослідили Володимир з Іваном, чим зараз і поділяться з нами.

Вихованець Іван:

Першою згадкою про цю головоломку вважається плита з малюнком, яка дуже нагадує кросворд. Вона була знайдена під час розкопок стародавнього поселення в Англії і датується ІІІ-IV ст.

Вихованець Володимир:

Де саме з'явилися сучасні кросворди – дуже спірне питання. Право вважатися батьківщиною кросвордів виборюють Великобританія, США і ПАР. Кожна з цих країн має свою історію появи першого кросворду:

   жителі Англії вважають, що перші кросворди стали випускатися у

лондонській газеті «Таймс» у середині XIX ст.;

   у Сполучених Штатах Америки вважають, що в газеті ««The New York World» (у перекладі «Світ Нью-Йорка»)» кросворди друкувалися вже з 1913 року; у Півде́нно-Африка́нській Респу́бліці (ПАР) розповідають, що придумав кросворд ув'язнений, який малював свої головоломки на підлозі камери. Ідея була перенесена на папір і згодом опублікована в газеті.

Перегляд фрагментів з фільму «21 грудня - День кросворду» https://www.youtube.com/watch?v=dwIMsO221VY  

Вихованці збираються за «святковим» столом. 

Під час чаювання діти переглядають фільм https://www.youtube.com/watch?v=qIPyaPXjrjY  

День народження кросворду [Бібліотека Тургенєва]

Отже, розгадування кросвордів – це відмінний спосіб провести час, а також прекрасний засіб для підвищення ерудиції, кмітливості, розширення свого кругозору, тренування пам'яті та логічного мислення.

А чи розгадують кросворди жителі нашого міста?

Перегляд відео «БЕZпорядок денний: 21 грудня День народження кросворду» https://www.youtube.com/watch?v=k6D8REKRI7E

Робота за комп’ютером (ПК)

Тренувальні вправи

Сьогодні все більше люди розгадують кросворди електронні

кросворд онлайн

Практична робота

Тому давайте спробуємо створити інтерактивний кросворд у знайомому нам уже середовищі Learning Apps. Як саме? Підкаже наступне відео:

https://www.youtube.com/watch?v=FNj9CX3lJhc (за Петро Васюренко)

Вправа ««Безлюдний» острів» («Поєднуємо приємне з корисним») Як, невідомо хто сказав, про кросворд:

«Найгірше, що може статися з людиною, це бути викинутою на безлюдний острів зі збірником кросвордів, але без олівця і без ручки».

[Джерело: https://www.beesona.ru/aphorisms/pro_krossvord/© Beesona.ru].

Давайте візьмемо з вами збірники з кросвордами, газети з головоломками і …  1) Гайда на… острів!

Самий безлюдний острів Європи – в Україні https://www.youtube.com/watch?v=FHcAUP15XHQ

                2)      за гарної погоди: 

вийдемо на свіже повітря.    Не забувайте про олівці і ручки!

Вдихнемо свіжого повітря і потренуємо мозок.

(Дітям пропонуються кросворди за тією тематикою,  з керівником гуртка якого напрямку інтегрувався захід)

Будемо оптимістами! 

           

Вправа «Оптимісти»

Клемент Шортер сказав, що «Оптиміст – це той, хто заповнює кросворд відразу ручкою». [КРОССВОРД, ЧЕЛОВЕК] 

Командна, групова , індивідуальна робота вихованців по розгадуванню кросвордів

Розгадування кросвордів 

Отже, ми розібралися що таке кросворд в його класичнім варіанті, звернули також увагу і на різновиди кросвордів. Переглядаючи приклади, ми з'ясували, що є відмінні властивості і певні правила складання кросворду. 

Як ви побачили, гортаючи друковані видання, частіше зустрічаються збірки з головоломок, хоча є достатньо збірників кросвордів й одного виду. Не так часто, але в друкованих виданнях трапляються і такі, як: японські кросворди (тут слід відгадувати не слова, а загальний малюнок, який вираховується за діагоналлю і вертикаллю із заданих значень цифр); кейворди (Кросворд спочатку вже заповнений, літери у ньому замінені числами. За ключовим словом з декількох літер можна дізнатися, яким буквам відповідають цифри, і тоді легко розгадати кросворд.); дуалі (Кросворд вже також заповнений, але в цій головоломці у кожній клітині є по дві букви. Щоб вирішити кросворд, потрібно здогадуватися, яка з них зайва); крісс-кроси (поруч йдуть не завдання, а список слів-відповідей. Потрібно лише зрозуміти, як правильно їх розташувати в сітці) [https://naurok.com.ua/test-rebusi-i-krosvordi-90077.html].

Через поширення комп'ютерів та Інтернету стає більш зручним розгадувати кросворди не на сторінках друкованих видань, а розміщені в мережі. Є безліч тематичних порталів, де можна безкоштовно скачати і роздрукувати кросворди для подальшого розгадування, а ще – розгадувати інтерактивні інтернет-кросворди онлайн. 

Робота за ПК

Створення кросвордів у різних програмних середовищах

Перерва відпочинку

Вправи для очей ( відео зарядка https://www.youtube.com/watch?v=OtyLyr7W5eY)

3.3.1 Оцінювання поточних результатів

Знання та вміння контролюються протягом усього періоду навчання, через вербальну оцінку рівня виконання практичних і самостійних завдань, запланованих відповідно до програми, а також під час участі гуртківців у різноманітних масових заходах. Основною формою контролю ефективності навчання є участь вихованців у різноманітних конкурсах, презентація і захист власних проєктів. Наші вихованці – постійні учасники Міжнародного конкурсу з інформаційних технологій і комп’ютерної вправності «BEBRAS», конкурсівзахисту науково-дослідницьких робіт, фіналісти і дипломанти Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт» і національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMAТRIX».

3.3.2. Корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей

Завдання, які вирішують вихованці під час роботи, передбачають міжпредметні зв‘язки. Розроблені вихованцями проекти знаходять своє застосування у факультативній роботі, де автори можуть виступати в ролі ведучих або консультантів. Практична робота виконується вихованцями як індивідуально, так і у групах, відповідно до обраної керівником гуртка методики, і передбачає виконання конкретного , більш однакового, але і диференційованого завдання.

3.3.3. Завершальна оцінка результатів

Вивчення тем з розділу «Кросворди» під час занять, спланованих у вигляді «свята», надає можливість керівнику гуртка відкривати національні й загальнолюдські цінності вихованців, вчити їх жити й творчо діяти в умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, цінувати надбання національної культури. Така форма організації освітнього процесу створює оптимальні передумови розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України; позитивно впливає на формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться і до власного здоров’я, його зміцнення; усвідомлюватимуть важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.   

ВИСНОВКИ

 

Методична розробка ««Святкуймо разом!» до Дня народження кросворду (21 грудня)» розкриває: якість та ефективність роботи з науково-технічного напряму позашкільної освіти; ефективність застосування сучасних методик й новітніх освітніх технологій в роботі гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ.

Для дітей вирішення кросвордів є швидше розвагою, ніж серйозною головоломкою, хоча вимагає чималих знань, умінь і навичок роботи з пошуковими системами мережі Інтернет, електронними словниками і енциклопедіями, різним програмним забезпеченням. Робота з джерелами інформації розвиває загальну ерудицію вихованців. Вихованці знають і розуміють види цікавих задач та елементи, з яких вони складаються; правила складання різноманітних кросвордів, порядок їх створення й оформлення в різних програмних середовищах. Діти знають правила створення інтерактивних кросвордів і вміють їх застосувати з використанням різних прикладних програмних засобів комп’ютера; працюють над створенням збірника кросвордів, сканвордів, анаграм, філвордів, тощо. Презентують власні розробки – створені електронні збірники (бібліотеки) інтерактивних кросвордів тощо.

Отже, таким чином можна урізноманітнити проведення занять з будь-якого навчального предмету. У методичній розробці надано приклади кросвордів до уроків інформатики (Додаток Б-Д), STEM-заходів. Можна включати кросворди до сценарію будь-якого уроку або заходу, конкурсної програми (Додаток З-Р).

Надані методичні рекомендації спрямовані на впровадження ефективних систем розвитку творчої особистості, інтересів та здібностей учнів, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу, розвитку та виховання учнів у гуртках науково-технічного напряму; організації та проведення масових заходів, конкурсів і змагань серед здібної учнівської молоді. 

           

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1.             Програма гуртка науково-технічного профілю «Цікава інформатика» / Л. В. Шугаєвська/ Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України :

протокол №2 від 29.06.2017 : Лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-403.

2.             Кросвордоманія   [Електронний      ресурс].      –        Режим         доступу           :

http://crosswordomania.blogspot.com/p/1868.html 

3.             Кросворд онлайн  [Електронний ресурс] : БібліоВектор . – Режим доступу : http://bibliotekacoledg.blogspot.com/2017/01/blog-post_12.html 

4.             Микола Головань. Математична компетентність: сутність та структура

[Електронний       ресурс]       :         Все    для    учителя.      –        Режим         доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/53034/6/Holovan_Matematychna_kompetentnist.pdf;jsessionid= 7A339DD004802975167D75C83966F38D

5.             Составь свой кроссворд онлайн [Електронний ресурс] : Cross. – Режим доступу : https://cross.highcat.org/_/  

6.             Кросворд «Для скелелазів» (автори: Пічка Ігор і Демід) [Електронний ресурс]           :         Фабрика     кроссвордов.        –        Режим         доступу      : http://puzzlecup.com/?edit=D9E07BFE05978AAU&pin=C5E29022

7.             Генератор кросвордів – завантажити безкоштовно [Електронний ресурс]           :         Розвиток     дитини.       –        Режим         доступу      : https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html

8.             Создать кроссворд [Електронний ресурс] : Біоуроки. – Режим доступу :  https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

9.             Звідки з'явилися кросворди [Електронний ресурс] . – Режим доступу :

https://www.youtube.com/watch?v=N7Gf0l6UE9k

10.        Щоденний кросворд українською мовою (відповіді 6 січня)

                   [Електронний      ресурс]      :     Гра     WOW.      –     Режим      доступу     :

https://www.youtube.com/watch?v=6RnzxLAvri8

11.        Ірина Смирнова [Електронний ресурс] : Матеріали до уроку математики «Інтерактивні кросворди та ребуси». – Режим доступу :

https://naurok.com.ua/materiali-do-uroku-matematiki-interaktivni-krosvordi-ta-rebusi109500.html

12.        Щоденний кросворд [Електронний ресурс] : WOW WORDS OF WONDERS. – Режим доступу : https://www.youtube.com/channel/UCE_NtLaZ3FsfLHD5iVf2TQ

13.        Використання інтерактивних методів навчання на роках математики

[Електронний       ресурс]       :         Петро         Васюренко .         –        Режим доступу      : https://www.youtube.com/watch?v=FNj9CX3lJhc 

14.        Що таке кросворд і звідки він з'явився. – Режим доступу

:https://ukr.agromassidayu.com/chto-takoe-krossvord-i-otkuda-poyavilsya-read-707803

           

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Дослідження Гостєва Дениса

«Кросворд: значення слова, приклади вживання, схожі слова»

image 

                                                                   Джерело: Словотвір


Б

КРОСВОРДИ

Генератор кросвордів

image

В

-

Автор: Кривулькіна Софія

image

Г

-

Автор: Матвіюк Ольга

image

Д

-

Автор: Дубовик Ольга

 

image 


З

Створення кросворду «2020-2021 - Рік математики»

Автор: Вакуленко Анастасія

image 

           

І

Автори: Пічка Ігор і Демід (команда «Скелелази»)

image 

К

Автори: Пічка Ігор і Демід (команда «Скелелази»)

 

image 

           

Л

Автори: Пічка Ігор і Демід (команда «Скелелази»)

 

image 

           


М

Кросворд «Для скелелазів»

Автори: Пічка Ігор і Демід (команда «Скелелази»)

 

image

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

1 

X X X X X X X X

X X X X X X X

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X X X X X X X X X X X

 

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

 

X X X X X X X X

X X X X X X X

3 

 

 

 

 

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

 

X X

4 

X X X X X

X X X X X X X X X X

5 

 

 

 

 

X X

6 

X X

X X X X X X X X X X X X X X

 

X X

 

X X

X X

7 

X X X X X X

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X

X X

 

X X X X X X X X X X X X X X

 

X X

X X

 

X X X X X X X X

9 

X X

10 

X X

 

X X

X X

 

X X X X

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X

X X

 

X X

13 

X X X

 

X

 

X X

 

X X

 

X X

X

14 

 

 

 

 

 

X

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X

X X X X X

 

X X X

 

X

 

X X X X X X X X

X X

16 

 

 

 

 

X X

17 

 

 

 

 

 

 

X X X X

X X X X X

 

X X X X X

 

X X X X X X X X

X X X

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X X X X

X X X X X

 

X X X X X

19 

 

 

 

X X X X X

За горизонталлю:

2. Це самостійний вид спорту, який вийшов з альпінізму й нерозривно пов'язаний з ним.  3. Нахилені ділянки земної поверхні.  5. Гірська система у Центральній Азії, на території Таджикистану.  8. Штучна споруда з зачіпками для рук та ніг.  11. Найвища вершина земної кулі.  14. Історичний, культурний та політичний регіон, розташований між Чорним та Каспійським морями на кордоні між Європою та Азією.  15. Вільне сходження у важких умовах і може бути вкрай небезпечним.  16. Важливий кліматорозділ Європи.  17. Гори, які утворюють природний кордон між Францією та Іспанією.  18. Гора на кордоні Італії та Швейцарії.  19. Форма рельєфу.  

За вертикаллю:

1. Найвища точка висоти.  4. Лазіння зі страхуванням за допомогою власних точок, які розташовуються під час лазіння, які прибираються після пролазу.  6. Найвищі гори на Землі.  7. Віддаль від земної поверхні по вертикалі вгору.  9. Скелелазіння по валунах.  10. Найдовша і одна з найвищих гірських систем земної кулі.  12. Найвище гірське пасмо грецьких Балкан.  13. Один із головних вододілів Європи між Балтійським і Чорним морем.  

Н

Створення кросворду «Космос»

Автор: Трибрат Микола

 

image 

П

Створення кросворду «Космос»

Автор: Трибрат Микола

image 

 

Р

Кросворд «Космос»

Автор: Трибрат Микола

 

image 

 

 

image 

pdf
Додано
11 березня
Переглядів
92
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку