Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Методична розробка уроку англійської мови для учнів старшої ланки середньої школи за темою "Таємнича Австралія"

Про матеріал

Даний урок відноситься до узагальнюючого типу. Матеріали включають детальний план-конспект, аудіофайли гімнів Австралії та електронну презентацію. Перед проведенням уроку учням заздалегідь було поставлено завдання пошукового характеру, тому передбачається, що на даному заході вони будуть демонструвати власні наробки - доповіді, презентації тощо. Оскільки урок носить повторювально-узагальнюючий характер, попередні уроки повинні включати перелік таких навчальних тем: географія Австралії, історія країни-континенту, народонаселення, розвиток народного господарства, національна кухня Австралії, національна символіка, флора і фауна Австралії тощо. Вводним компонентом даного уроку є особливості утворення австралійського варіанту англійської мови, що є одночасно і складним, але невичерпним та, безумовно, цікавим і корисним.

Австралія є унікальною країною. По-перше, розташована вона досить відокремлено від інших країн і формування її живого світу проходило особливим чином. По-друге, самі австралійці дуже ретельно слідкують за збереженням природного балансу та екосистеми. Там багато таких істот, яких ви ніде більше в світі не побачите. По-третє, мова Aussie багато в чому далека від британського та американського варіантів і сама по собі є предметом окремого інтересу й поваги. І, нарешті, я обрала цю тему, оскільки дуже люблю Австралію.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Міністерство науки, освіти,  молоді і спорту України

Управління освіти Чернігівської облдержадміністрації

Чернігівський професійний будівельний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

                  ВІДКРИТИЙ УРОК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 

coa3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розробка викладача англійської мови

спеціаліста І категорії

 

Чехової Анжели Юріївни

 

 

 

 

ЧПБЛ 14

 

Дата                         03.11.2014

Група                      ММЗ-31 (3 курс, спеціальність – муляр; монтажник з

                                   монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;

                                   електрозварник ручного зварювання

Розмовна тема       «Австралія»

          Граматична тема –  Порядок слів в англійському реченні.

          Мета уроку:            

          методична            – активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою

                                            мас-медіа, інтерактивних і дидактичних засобів

                                            навчання; 

          навчальна            – формування англомовних компетенцій;

                                         – формування соціокультурних компетенцій при вивченні

                                            розмовних тем країнознавчого циклу ; формування

                                  навичок самостійної роботи з іншомовним текстом;                                                                         

          розвиваюча          – розвиток  мотиваційної  сфери учнів; збагачення загального

                                   світогляду  учнів;  розвиток  когнітивних  здібностей;

                                   розвиток   вмінь  навичок  моно-   і  діалогічного                                                                            

                                             мовлення ;  розвиток і вдосконалення лексико – граматич-

                                             них умінь  і   навичок аудіювання, говоріння, читання; 

                                   розвиток оперативної  і  довготривалої  пам`яті ;  розвиток

                                   навичок письмового перекладу;                                

           виховна                – виховання поважного відношення до культури, цінностей  і

                                             традицій інших народів; виховання почуття відповідальнос-

                                   ті за виконання дорученої справи;

 

Міжпредметні        –географія світу, всесвітня історія, зоологія, народознавство,

зв`язки                       мистецтвознавство;

Внутрішні               – етимологія, фонологія, орфоепія, орфографія, лексикологія

предметні зв`язки     фразеологія;                  

Тип року                 – комбінований.

 

Обладнання:           – екран, комп`ютер, проектор, мультимедійна презентація,

                                    плакат-схема навчальної гри «Навколо Австралії», набір

                                   лексичних одиниць для побудови монологічного

                                   висловлення; дидактичні роздавальні матеріали, учнівські

                                   доповіді, набір штучної австралійської валюти для біз-гри

                                   Jеорardy”, елементи для складання ментальної карти з

                                   Австралії, цитати про Австралію для оформлення уроку.

 

Методичні                 Кубарьков Г.Л.  «Англійська мова без проблем», Донецьк,

джерела                     ТОВ ВКФ «БАО», 2007; Kathy Gude, Michel Duckworth

                                   MATRIXintermediate, Oxford University Press, 2002,

                                   Google, Vikipedia (інтернет ресурси); відеофрагмент з

                                   документального фільму виробництва ВВС “Wild

                                   Australisia» 

 

План уроку.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Організаційна частина.                                 

     Привітання, облік присутності.

2. Повідомлення теми, цілей та задач уроку.

      Декларація епіграфу до уроку.

 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

      Показ відеофрагменту про Австралію.

 

4. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

    - фронтальне опитування

      (артикуляційне вправляння з основним лексичним матеріалом);     

     - ущільнене опитування (навчальна гра «Словниковий кошик);

     - індивідуальне опитування (рольова гра «прес-конференція»).

     - фотовікторина.

 

5. Засвоєння нового навчального матеріалу.

    - лекція вчителя про австралійський варіант англійської мови із

       застосуванням мультимедійної презентації;      

    - аудіювання діалогу на австралійському сленгу;

    - початкове закріплення та повторення нового навчального матеріалу(бесіда);

    - навчальна гра «Побудуй речення».        

 

6. Формування умінь із застосуванням на практиці.

     Усне опитування (ділова гра).

 

7. Підведення підсумків уроку та оцінювання.

    - групове складання опорної схеми моно-мовлення про Австралію;

    - оцінювання та коментарі викладача.

 

8. Повідомлення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      План-конспект уроку.

І. Введення.                                       

1. Організаційна частина.                                 

     Привітання, облік присутності.

Т:  Good morning, students! I`m glad to see you. Before we start our work let`s check

presence. Is anybody absent?

 

2. Повідомлення теми, цілей та задач уроку.

    Декларація епіграфу до уроку.

 

T: Students, as you see, we go on speaking about Australia. Our topic is “Mysterious Australia for the country is full of many secrets and unusual things. Today we have to read texts, answer some questions, play games and even go on virtual excursion. For this we have to remember words` order in English sentences. So, put down the grammar topic – “Sentence Order”. But our main goal is to discover Australia for ourselves. In this matter, I think, the words of the famous French mathematician, philosopher, investigator and writer Blez Paskal are most expressive:

 

 

 

 

Let`s try to prove the idea at our lesson.             

 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

    Показ відеофрагменту про Австралію.

 

Well, to begin with I should say that today all of you have a good chance to be come

cleverer. You`ll got much information about an English-speaking country of Australia.

Why should you know a lot on Australia? Who knows, maybe some time later you`ll visit Australia, yeah? But what is Australia? What do they wear in Australia? How do they speak in Australia? What do they like to eat in the country? Let`s get known.

(Демонструється епізод документального фільму про Австралію).

 

 

 

 

ІІ.  Основна частина уроку.

1. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

T: Did you like the film? Fine. You know, guys, I couldn`t tell many interesting and new facts about Australia myself, it`ll be very difficult. I think, you`ll help me, `cause some of you are  prepared  for  the  lesson ,  aren`t you ?  So, imagine that we take part in a press-conference, where some participators read their reports and journalists may put some questions. Well, the reporters for today are Mr.G.Pastushenko, Mr. M.Yevchuk, Mr.S.Oliynuk, Mr.O.Kenia, Mr.V.Hendel, Mr.D.Nelip, Mr.V.Hrebun,and Mr.G.Cherney,Y.Liodovyi, Mr.R.Havrysh will work as journalists today.Do you

agree?  That`s settled.

T: Of course, we`ll speak a lot, there for we`ll need some words and word combinations describing various parts of Australia. Maybe one of you wants to act as a teacher?

- Фронтальне опитування.

  (Підготовка артикуляційного апарату до іншомовного мовлення).

Один з учнів в ролі вчителя диктує слова з презентації, а група повторює.   

 

Indian                     - Pacific

Adelaide                 - Eyre

Murray                    - Darling

Canberra                - Perth

continent                - island

Australia                 - Australian

Melbourne              - Brisbane

equator                   - hemisphere

Sydney                    -Sydneysiders

Botany Bay             -Coral Sea

Great Barrier Reef  -Great Dividing                                                                 (Slide 2)

- Ущільнене опитування.

   (Навчальна гра «Word Spare» («Словниковий кошик»)

T: The best way to know Australia well is to travel. How to distinguish, which of the units will match our topic “Travelling”? Let`s play a game. The reporters guess  the words which will match, and journalists say if the reporters are true or false. Choose some patterns:                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

(На слайді декілька слів різного значення. Потрібно виділити лише ті, які стосуються теми «Подорожі».                                                                        (Slide 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Індивідуальне опитування. Рольова гра «Press-conference»

  (Читання доповідей в якості випереджальних домашніх завдань).                                      

T: Gentlemen, we`re starting our press-conference. We have some men to make reports. The first reporter we announce is a geographer. Who  tells  us about the position of Australia?(Учні читають або представляють усно доповіді про різноманітні сфери життя в Австралії в порядку, відповідному тому, що в електронній презентації ).

 

 

 

GEOGRAPHICAL POSITION                                                  (Slide 4)

Аustralian Commonwealth (Australia) is a state in the southern hemisphere. The capital of the state is Canberra. It occupies the continent of Australia, the island of Tasmania and many other islands of the Indian and the Pacific Oceans. It holds the sixth place in the world by its area and is the only country in the world that occupies the whole continent.

 

AUSTRALIAN   HISTORY                                                (Slide 5)

Captain James Cook`s visits in 1770 and 1772-1775

opened the continent for the English. The first settlers

in Australia were convicts who came from Britain

in 1788. Thousands of Aborigines died from fighting

the British or from the diseases brought to Australia.

Only after 1940 the number of Aborigines began to

grow again.

 

 

 

AUSTRALIAN “RAISIN”                                                                  (Slide 6)

Sydney, the largest city and port. Its most majestic building is the Sydney Opera House, the most expensive project of all times. Discovered by Arthur Phillip in1788, Sydney was named  in honour  of   Lord Sydney  who at  that  time was a minister of the British

colonies.

 

 

POPULATION                                                                         (Slide 7)

abo11eng1eng5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRALIAN ABORIGINES                                          (Slide 8)

Today  there are about  160,000 aborigines in Australia. They  all  have  their  unique  language,  traditions and relation  system.  

In fact,  we  should  admit   that  after  their occupation the  British  drove  the Aborigines off  to the  most  dry  territories,  besides  they  discriminated some political rights of the national  minorities. 

 

THE   HOTTEST   OUTBACK                                                (Slide 9)

More than half of Australia gets very little rain that`s

why it is considered to be the driest continent.

Australian deserts are the Great Victoria Desert, the

Great Sandy Desert, the Simpson Desert and the Gibson

Desert. 

 

 

INDUSTRIES                                                                     (Slide 10)

Australia  is  rich  in minerals, metals; its mostly developed  industries  are motor-car, machine-building.  But still sheep remain the main resource of the country. They give meat, milk, but mainly – wool. Everything made of Australian sheep wool has the brand-name “Jersey”.

 

REEFS” OF EDUCATION                                                         (Slide 11)

They  use  two-way radio system  \”Schools  of  the Air”\

for consulting pupils from the remote regions and can`t get

state schools. They listen to the teacher on the radio each  day  at school  time. Students have their own books and answer over microphone.  The   teacher corrects and gives home assignment. The completed homework is to be mailed to the  teacher. The homework  is discussed over the radio,

corrected and mailed back.  In Australia education is compulsory from 6 to 15\16.

 

WILD AUSTRALIA (fauna)                                                          (Slide 12)                      

 

- Фото-вікторина «Фауна Австралії»

  (Cемантизація  лексичного матеріалу).

T: Guys, look here. I see, you`re a little bit tired, aren`t you? So, I suggest playing a very interesting game. It`s a quiz, your task is to guess names of the animals. (На слайді зображенн 18 представників фауни Австралії. Завдання для  учасників конференції – дати їх назви: качкодзьоб, вомбат, летючий лис,  дикий пес Дінго, тасманійський диявол, мурахоїд, морський коник, опосум, гоана, гекон, какаду, коала, нумбат, хвилястий папуга, лірохвіст, вьюрок, страус Ему, отруйна медуза). 

 

 

 

 

Flying fox

 

 

 

77-сахарный опоссум в полете2

 

 

 

cockatoo_

 

 

 

1

Peacock-budgerigan

 

 

- Рольова гра «Прес-конференція» (продовження).                                (Slide 13)

VICTIMS OF CIVILIZATION             

It was the wild Tasmanian tiger. The last of the species

lived in the 2nd half of the last century. How much pitiful, we may see none of them any more…..

 

“KOOKABURRA” (A FOLK SONG)                                      (Slide 14)             

Kookaburra sits on an old gum tree,

Merry, merry king on the bush is he.

Laugh, kookaburra, laugh, kookaburra, 

Gay your life must be.

 

 

SPORTS & GAMES                                                           (Slide 15)

В презентації використаний авторський вірш викладача про спорт в Австралії.

          

Australians admire their healthy way of lives.

They have good-looking bodies as well as white-snow smiles,

 

Prefer no crisps or pastries, most things take from the seas,

Besides, they copy recipes from excellent Chinese.

 

They do baseball and surfing, can run and jump, and swim.

Strong health`s Aussie doping – and this is their dream!

 

 

 

 

THE NATIONAL CUISINE                                                    (Slide 16)  

t037Beef is the most popular meat, it is served plain, not spicy. A  favourite dessert – “The Pavlova shell” or “Pav” (created by the chef Bert Sachser) – a tart with whipped cream and ice-cream. The distinctive restaurant is BYO (bring your own), a smaller and less expensive one.

 

 

THE NATIONAL SYMBOLS                                                (Slide 17) 

 

D:\mygeography\Презентации\Австралия\Emu2.jpgken3

 

 

               

 

               

                 

 

 

 

 

The Australian national anthem (hymn)  «Advance Australia fair!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Засвоєння нового навчального матеріалу.

 

 - лекція вчителя про австралійський варіант англійської мови із застосуванням

    мультимедійної презентації.

 

                             «Аustralian variant of English»

T:    Australian  English  began diverging from British  English  shortly  after  the foundation of  the Australian penal colony of New South Wales in 1788. British convicts sent there, (including Cockneys from London), came mostly from large English cities. They  were  joined  by  free  settlers,  military  personnel and administrators, often with their families.

       Three  main  varieties  of  Australian  English  are  spoken  according to linguists: broad, general   and  cultivated.   They  often,  but not always, reflect the social class or educational background of the speaker.

       The  majority  of Australians speak with the general Australian accent British words such as mobile (phone) predominate in most cases.

       Cultivated Australian English has some similarities to British Received Pronunciation, and іs often mistaken for it.

       There  are  no  strong  variations  in  accent  and  pronunciation  across  different  states and territories.

       Australian English has some peculiarities in pronunciation, lexical units and word-formation.                                                                                     

http://festival.1september.ru/articles/593932/img1.gifAustralian English peculiarities in pronunciation are as follows:

 

 

But, of course,  the most remarkable changes appeared to be in vocabulary.

Vocabulary. In 1945 Sidney J. Baker published the book The Australian Language which was a milestone in the emergence of a separate Australian Standard.Australian English has many words that some consider unique to the language. One of the best known is outback, meaning a remote, sparsely populated area. Another is The bush meaning either a native forest or a country area in general.

 • Fair dinkum can mean “are you telling me the truth?”,“this is the truth!”,or“this is ridiculous!”depending on context - the disputed origin dates back to the gold rush in the 1850s, “dinkum” being derived from the Chinese word for “gold” or “real gold”: fair dinkum is the genuine article.

Extinct East Midlands dialect in England: dinkum means hard work or fair work Dinky-di means true or devoted: a ‘dinky-di Aussie’ is a ‘true Australian G'day is well known as a stereotypical Australian greeting - it is worth noting that G'day is not synonymous with the expression “Good Day”, and is never used as an expression for "farewell". Many of these terms have been adopted into British English via popular culture and family links. Speaking about word-forming, we may say that Australian English  has a  unique  set  of diminutives formed by adding -o or -ie (-y) to the ends of (often abbreviated) words. There does not appear to be any particular pattern to which of these suffixes is used. Examples with the -o ending include:

 

 

 

 

 

 • Examples of the -ie (-y) ending include

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasionally, a -za diminutive is used, usually for personal names.

 • Barry becomes Bazza,
 • Karen becomes Kazza and
 • Sharon becomes Shazza.

There are also a lot of abbreviations in Australian English without any suffixes. Examples of these are the words

 • beaut (great, beautiful),
 • BYO (Bring Your Own restaurant, party, barbecue etc),
 • deli (delicatessen),
 • hoon (hooligan),
 • nana (banana),
 • roo (kangaroo),
 • uni (university),
 • ute (utility truck or vehicle)

Influence of Australian Aboriginal languages

Some elements of Aboriginal languages have been adopted by Australian English – mainly as names for places, flora and fauna (for example dingo) and local culture. Many such are localised, and do not form part of general Australian use, while others, such as kangaroo, boomerang, budgerigar, wallaby and so on have become international. Beyond that, little has been adopted into the wider language, except for some localised terms and slang. Some examples are cooee and hard yakka. The former is used as a high-pitched call, for attracting attention, (pronounced http://festival.1september.ru/articles/593932/img2.gif) which travels long distances. Cooee is also a notional distance: if he's within cooee, we'll spot him. Hard yakka means hard work and is derived from yakka, from the Jagara language once spoken in the Brisbane region.We cannot but mention unique and, indeed, colourful Australian metaphors and similes, as

 • as bald as a bandicoot           зовсім лисий
 • as cunning as a dunny rat      підступний
 • as lonely as a country dunny  одинокий
 • flat out like a lizard drinking  дуже зайнятий

Let go alone such Australian expressions, as

 • in full feather – при повному параді
 • rough end of a pineapple – невдала справа,
 • not to know Christmas from Bourke Street - не мати уяви
 • not to have a brass razoo – дуже бідний
 • dingo’s breakfast – без сніданку etc.

These are the best-known Australianisms in the English-speaking world.

Australian E

World Standard E  

Australian E

World Standard E

amber

beer

evo

evening

arvo

afternoon

G'day

hello

barbie

barbecue

lolly

sweet (BrE), candy(AmE)

barrack

cheer

nana

banana

beaut

great

oil

information

bloke

man

Oz

Australia

chook

chicken

Pom(my)

English

clobber

clothes

sheila

woman

crook

ill

snag

sausage

daks

trousers (BrE),

pants (AmE)

tucker

meals

dinkum

genuine, true

 

 

 

Summing up, we may say that it is quite possible to understand Australian if you know some peculiarities of the language.

 

 - Розвитолк діалогічного мовлення (стандартнa бесідa на сленгу Aussie.)          

    Передтекстова робота із словником.

 

T: Guys, now that you`ll listen to this friendly couple, you`d better memorize some new units. Open your vocabularies and make some notes.(Учитель представляє учасників діалогу і пояснює решті групи фразеологічнi особливості австралійського варіанту англійської мови. Учні занотовують фрази, використані в діалозі, і їх тлумачення.)

 

Mate                                        -  приятель.

(be) flat out like a lizard drinking   -  Я справді зайнятий.

Don`t come the prawn with me       -  Здається, ти темниш (кажеш неправду).

(to) kid                                             - “надувати”.

(be) up to one`s neck in smth          -  бути “по вуха” в чому-небудь

(be) on  the dog and bone                - розмовляти по телефону.

(be) in a sticky situation                  - бути в делікатній ситуації.

(be) smashed                                    - бути п`яним як чіп\ у дим.

 

 - Парне драматизація діалогу «Australian Kids

 

   підручника Кубарькова  Г.Л.  «Англійська мова без проблем»)

 - Післятекстова робота. Бесіда з учнями про зміст діалогу і переклад.

 

T: Students, did you like the dialogue and its actors? Well, can you tell us about

its content?

 

 - Початкове закріплення та повторення нового навчального матеріалу.          

T: Boys, did you understand the content of the lecture? Now try to answer my questions.

            -What language does the Australian variant co0me from?

            - Did language of the Aborigines influence Australian English? How?

            - Do the Australians like to shorten words? Give some examples.

            -Give some Australian specific abbreviations.                  

- Навчальнa гра Побудуй речення.

T: Well, guys, at the lesson all of you have learnt a lot of information on Australia, its geography, history, wild world, some branches of social life. I think, now it`s time to build your own sentences. Let`s play a new game, yeah? It is called “Build a  sentence”. The task is to fill sentences with some certain information.” (Вчитель демонструє постер з грою, розміщений на дошці. На ньому подані окремі слова або сполучення, до яких потрібно додати слова і побудувати речення про Австралію. Слова, які випадають учню, визначаються киданням грального кубика з відбитими на ньому позначками від 1 до 6. На плакаті розташований магніт і вчитель поступово рухає його).

 

 

                                                    

                                          Start again

 

 

 

 

                                Start

                                         here

 

 

 

ІІІ. Заключна частuна уроку.

1.   Формування умінь із застосуванням на практиці.       

     -Усне опитування (Бізнес-гра «Jeopardy”.  ).

My dear friends, I suggest summarizing our knowledge in such a way – let`s play a new game. It`s a biz-game called “Jeopardy”! You have some questions on Australia. If you give right answers, you win and take Australian dollars – from 10 Aus$ to 100 Aus$. The sum will depend on hardness of questions. (За правильне виконання завдань даної гри учні отримують інвалюту – австралійські долари залежно від складності питань).   

 

10 Aus$      Does the Arctic Ocean wash Australia?

10 Aus$      How many states and territories are there in the country?  

20 Aus$      Is Melbourne the capital of Tasmania?  

20 Aus$      Name the most tasty and popular dessert.  

30 Aus$      Who was the first to discover Australia?  

30 Aus$      Can you name any marsupials?  

40 Aus$      Which are the most popular sports?

40 Aus$      What is KOSTIUSCO?  

50 Aus$      What do the words BIZZO, POSTIE, HOON mean?  

30 Aus$      What is Uluru?

100 Aus$    Translate the word “AUSTRALIA”?  

100 Aus$    How do you understand the term “ENDEMIC ANIMALS”?  

 

2. Підведення підсумків уроку та оцінювання.

   - Рефлексія. Групове складання опорної схеми моно-мовлення про Австралію.

T: Now let`s make up our Australian flower. You were given homework to make applications where parts of a flower could contain your ideas of Australia as a country.

Учні заздалегідь отримали завдання зробити частини аплікації квітки, на листях якої потрібно було відобразити думки про Австралію.

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Oцінювання та коментарі викладача.

 

3.  Повідомлення домашнього завдання.

 

T: Now, students, that you know a lot of facts about Australia it won`t be difficult to revise the material and to write a composition “Why do I like Australia”.

T: I consider, all of you were quite successful at the lesson. You`ve learnt many interesting facts  and  various information about wonderful Australia. It is so important that you got the information  through  your personal investigations. I see, you`ve become cleverer and can speak better, and you like to communicate and play in English. So,  we`ve  proved   the  idea  of  Blez  Paskal  that “Not only the truth but also its searching brings a sense of self-confidence”. The lesson is over. Good-bye.

 

 

 

 

 

 

       WELCOME TO FANTASTIC AUSTRALIA!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

PLACE: CPBL DATE: 03.11.1 GROUP MSN-31 . . Plan: I. Greeting. Organizing. Warming up. a/ Phonetic drilling. b/ Play “Words Wanted” III. Main Part. a/ Personal Reports. b/ Photo Quiz. c/ Australian English / lecture/ d/ Dialogue in Aussie slang IY. Conclusion. a/ Play “Jeopardy” b/ Summing up application. с/ Home assignment. Marks.

Номер слайду 2

ESSENTIAL VOCABULARY Indian - Pacific Adelaide - Eyre Murray - Darling Canberra - Perth continent - island Australia - Australian Melbourne - Brisbane equator - hemisphere Sydney - Sydneysiders Botany Bay - Coral Sea Great Barrier Reef - Great Dividing Range

Номер слайду 3

Play “NECESSARY WORDS ” Map Exhibition Hammer Steward Souvenir Certificate Cabin Destination Central heating Ship Plate Luggage Housewife Passenger Salary Ticket Sea Letter of Application

Номер слайду 4

Аustralian Commonwealth (Australia) is a state in the southern hemisphere. The capital of the state is Canberra. It occupies the continent of Australia, the island of Tasmania and many other islands of the Indian and the Pacific Oceans. It holds the sixth place in the world by its area and is the only country in the world that occupies the whole continent. GEOGRAPHICAL POSITION

Номер слайду 5

AUSTRALIAN HISTORY Captain James Cook`s visits in 1770 and 1772-1775 opened the continent for the English. The first settlers in Australia were convicts who came from Britain in 1788. Thousands of Aborigines died from fighting the British or from the diseases brought to Australia. Only after 1940 the number of Aborigines began to grow again.

Номер слайду 6

AUSTRALIAN “RAISIN” Sydney, the largest city and port. Its most majestic Building is the Sydney Opera House, the most expensive project of all times. Discovered by Arthur Phillip in 1788, Sydney was named in honou of Lord Sydney who at that time was a minister of the British colonies.

Номер слайду 7

POPULATION AUSTRALIAN PEOPLE BRITISH & IRISH (95%) ASIAN (4%) ABORIGINES (1%)

Номер слайду 8

AUSTRALIAN ABORIGINES Today there are about 160,000 aborigines in Australia. They all have their unique language, traditions and relation system. In fact, we should admit that after their occupation the British drove the Aborigines off to the most dry territories, besides they discriminated some political rights of the national minorities.

Номер слайду 9

THE HOTTEST OUTBACK More than half of Australia gets very little rain that`s why it is considered to be the driest continent. Australian deserts are the Great Victoria Desert, the Great Sandy Desert, the Simpson Desert and the Gibson Desert.

Номер слайду 10

INDUSTRIES Australia is rich in minerals, metals; its mostly developed industries are motor - car, machine-building. But still sheep remain the main resource of the country. They give meat, milk, but mainly – wool. Everything made of Australian sheep wool has the brand-name “Jersey”.

Номер слайду 11

”REEFS” OF EDUCATION They use two-way radio system \”Schools of the Air”\ for consulting pupils from the remote regions and can`t get state schools. They listen to the teacher on the radio each day at school time. Students have their own books and answer over microphone. The teacher corrects and gives home assignment. The completed homework is to be mailed to the teacher. The homework is discussed over the radio, corrected and mailed back. In Australia education is compulsory from 6 to 15\16.

Номер слайду 12

AUSTRALIAN FAUNA (PHOTO QUIZ) Flying fox Goana Lyrebird Numbat Dingo deadly Jelly-fish Sea horse Gecko Budgerigar Wombat Finch Spiny anteater Emu Platypus Cockatoo Possum Tasman devil Koala

Номер слайду 13

VICTIMS OF CIVILIZATION It was the wild Tasmanian tiger. The last of the species lived in the 2nd half of the last century. How much pitiful, we may see none of them any more…..

Номер слайду 14

“KOOKABURRA” (A FOLK SONG) Kookaburra sits on an old gum tree, Merry, merry king on the bush is he. Laugh, kookaburra, laugh, kookaburra, Gay your life must be.

Номер слайду 15

SPORTS & GAMES Australians admire their healthy way of lives. They have good-looking bodies as well as white-snow smiles, Prefer no crisps or pastries, most things take from the seas, Besides, they copy recipes from excellent Chinese. They do baseball and surfing, can run and jump, and swim. Strong health`s Aussie doping – AND THIS IS THEIR DREAM!

Номер слайду 16

FOOD. THE NATIONAL CUISINE Beef is the most popular meat, it served plain, not spicy. A favourite dessert – “The Pavlova shell” or “Pav” (created by the chef Bert Sachser) – a tart with whipped cream and ice-cream. The distinctive restaurant is BYO (bring your own), a smaller and less expensive one.

Номер слайду 17

THE NATIONAL SYMBOLS 1. Australians all let us rejoice, for we are young and free We’ve golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea; Our land abounds in Nature’s gifts of beauty rich and rare; In history’s page, let every stage Advance Australia fair! In joyful strains then let us sing, «Advance Australia fair!» 2. Beneath our radiant southern Cross, We’ll toil with hearts and hands; To make this Commonwealth of ours Renowned of all the lands; For those who’ve come across the seas We’ve boundless plains to share; With courage let us all combine To advance Australia fair. In joyful strains then let us sing «Advance Australia fair!» FLAG COAT OF ARMS EMU WATTLE KANGAROO

Номер слайду 18

Номер слайду 19

PHRASEOLOGY His blood worth bottling. Like a possum up a gum tree. As game as Ned Kelly. As bald as a bandicoot. As cunning as a dunny rat. As lonely as a country dunny. Flat out like a lizard drinking. PHONOLOGY dew → /’dʒu:/ tune → /’tʃu:n/ resume → /rə’ʒu:m/ assume → /ə’ʃu:m/ educate → /’ɛdʒu:keɪt/ tree → /tʃɹᵊi:/ draw → /dʒɹɔː/ Sri Lanka → /ʃɹi'lжŋkə/

Номер слайду 20

VOCABULARY (-O ending) Australian Standard Australian Standard English English English English Abo Aborigine(offensive) Journo Journalist Aggro Aggressive Milko Milkman Ambo Ambulance office Servo Service Arvo Afternoon (gas) station Avo Avocado Smoko Smoke or tea/ Bizzo Business coffee break Dero Homeless person Thingo Thing Evo Evening Vejjo Vegetarian Garbo Garbage collector

Номер слайду 21

VOCABULARY (-ie (-y) ending) Australian Standard Australian Standard English English English English Aussie Australian Lippy Lipstick Barbie Barbeque Mozzie Mosquito Beautie Beautiful Oldies Parents Bikkie Biscuit Postie Postman Bitie Biting insect Prezzie Present Brekkie Breakfast Rellie Relatives Bushie Someone livin` Sickie Day off sick in the bush from work Chokkie Chocolate Sunnies Sun-glasses Cozzie Swimming suit Surfy Surfing fan Chrissie Christmas Trackies Tracksuit Exy Expensive Truckie Truck driver Kindie Kindergarten Vedgie Vegetable

Номер слайду 22

Word shortening and abbreviation beaut (great, beautiful), BYO (Bring Your Own restaurant, party, barbecue etc). deli (delicatessen), hoon (hooligan), nana (banana), roo (kangaroo), uni (university), ute (utility truck or vehicle)

Номер слайду 23

Influence of Australian Aboriginal languages Dingo Kangaroo Boomerang Budgerigar Wallaby Cooee /kʉː.iː/ a high-pitched call for attracting attention a national distance: if he’s within cooee, we’ll spot him. Hard yakka = hard work

Номер слайду 24

Australian kids (Aussie slang) Mate - приятель. (be) flat out like a lizard drinking- Я справді зайнятий. Don`t come the prawn with me - Здається, ти темниш (кажеш неправду). (to) kid - “надувати”. (be) up to one`s neck in smth- бути “по вуха” в чому небудь (be) on the dog and bone - розмовляти по телефону. (be) in a sticky situation - бути в делікатній ситуації. (be) smashed - бути п`яним як чіп\ у дим.

Номер слайду 25

LET`S PLAY “JEOPARDY”!!! 10 Aus$ 10 Aus$ 20 Aus$ 20 Aus$ 30 Aus$ 30 Aus$ 40 Aus$ 40 Aus$ 50 Aus$ 50 Aus$ 100Aus$ 100Aus$ Does the Arctic Ocean wash Australia ? How many states and territories are there in the country? Is Melbourne the capital of Tasmania? Name the most tasty and popular dessert. Who was the first to discover Australia? Can you name any marsupials? Which are the most popular sports? What is KOSTIUSCO? What do the words BIZZO, POSTIE, HOON mean? How do you understand the term “ENDEMIC ANIMALS”? Translate the word “AUSTRALIA”? What is Uluru?

Номер слайду 26

WELCOME TO FANTASTIC AUSTRALIA! Home task: 1/ Revise the topic. 2/ Write a composition ”I like Australia”.

Номер слайду 27

THE END students of the Msn-31 group & their teacher Angela Chekhova Professional Building Lyceum, Chernihiv Ukraine

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кобзар Софія Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кобзар Софія Юріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
zip
Додано
30 січня 2018
Переглядів
374
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку