Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Дидактична колекція до уроку "Екстремальні види спорту"

Про матеріал

Спорт представляє великий інтерес для підлітків-юнаків, та й для дівчат також. Тому особливу увагу було приділено розробці теми про суперсучасні види спорту, які вражають водночас і своєю красою, і небезпечністю, і енергетикою.

На уроці будуть застосовані різні види роботи: від опрацювання словника, фонетичної гімнастики, відповіді на "тонкі" й "товсті" питання, так і непідготовлене читання, вікторина, ігри тощо.

Тексти бесід та питання ви можете включити власні, лексичне наповнення презентації можна адаптувати для учнів меншого віку. Вважаю, що дана тема може бути цікавою як для старших підлітків, так і для учнів середньої ланки.

Пропоную застосувати демонстраційні плакати-тлумачники для того, щоби зовні урок виглядав презентабільніше. На даних плакатах відображені терміни сучасних екстемальних видів спорту.

Зміст архіву
Перегляд файлу

                  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

 

 

 

                                                                     «Duo, mens valetudoque bona, homini sunt bona.

                                                                             («Розум і добре здоров` я – два блага людини».)

 

 

 

 

                   ВІДКРИТИЙ УРОК  З  ПРЕДМЕТУ  «АНГЛІЙСЬКА  МОВА» 

                                               РОЗМОВНА ТЕМА:    

 

      «СЕЗОННІ  ВИДИ  СПОРТУ.                                           

       ЕКСТРИМАЛЬНИЙ  СПОРТ»

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА ВИКЛАДАЧ                                                                                        АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

                          ЧЕХОВА  АНЖЕЛА  ЮРЇЇВНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                            ЧПБЛ, 2012

 

 

Рік навчання– І.

Розмовна тема:   «Leisure and Sports. People and Environment».

Тема уроку:         «Season Sports.  Extreme Sports».

Граматична тема:«Suffixation as a kind of word-building».

Мета уроку:    

 

Методична - систематизація і узагальнення лексико-граматичних знань, умінь і навичок учнів за допомогою інтерактивних і дидактичних засобів навчання.

 

Навчальна - тренування учнів в різних видах мовленнєвої діяльності (aудіюван-ня, говоріння, читання, письмо),навчання нових лексичних одиниць, навчання розумінню деяких інтернаціональних лексичних одиниць без допомоги словни-ка; формування фразового стереотипу, поширення знань про поетичні форми (акровірш).

 

Розвиваюча - розвиток моно- і діалогічного мовлення, розвиток навичок спон-танного читання,  розвиток оперативної пам`яті, перцептивних навичок, когні-тивних здібностей естетичного смаку, збагачення  загального світогляду.                                                              

 

Виховна -  виховання   здорового  і  активного  способу  життя, почуття  пре-красного, прагнення  досконалості, почуття гідності і впевненості.

 

Мідпредметні     Теорія музики, літературознавство, фізпідготовка.

    зв`язки

Тип уроку:           Комбінований

 

Обладнання:        Компьютер, проектор,мультимедійний проект, магнітофон,

наочність             картки з глосарієм, картки з суфіксами - для практичної робо-ти учнів, магнітна дошка, кольорові магніти, картки із фрагментами тексту, кар-тки   для  кабінетного  оформлення  (глосарій  екстримала,  авторські вірші про спорт, чейнворд), таблиця для оцінювання.

 

                                                              Хід уроку.

І. Організаційна частина.

 

    Введення в іншомовну атмосферу.

 Привітання, облік присутніх і відсутніх.                                

 Викладач виражає думку про те, що більшість учнів дуже люблять тему про

 спорт, тому буде гарна нагода поспілкуватися.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку.

 

    Викладач висловлює декілька ідей про спорт, його роль в житті людини, а

    назву теми дещо вуалює, щоби зберегти інтригу. Попереджається, що на

    учнів чекає багато завдань – читання, переклад, граматичні вправляння, ігри,

    вірші та багато іншого.                                                             

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.                                                           

 

  Бесіда.

  Викладач повідомляє, що цього року Україна вітає у себе гостей з багатьох країн з приводу футбольного турніру  Euro-2012. Багато волонтерів спілку-ватиметься з прибульцями, тому знадобляться вміння і знання іноземної мови. Отже у нас є нагода потренувати свою вимову, пам'ять й слух. Для цього почнемо з фонетичної зарядки.

  Фонетична зарядка.

 

                              One, two              -   that`s for you.

                              Three, four           -   look at the door.

                              Five, six, five       -   he likes to drive.

                              Seven, eight         -   don`t you waight?

                              Nine, ten              -   we`ll write to you then.

                              Ten, nine, eight    -   we have to wait.

                              Seven, six, five    -   I want to drive.

                              Four, three, two   -   I think I do.                              (слайд 2)

 

ІУ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

 

Викладач виражає ідею про те, що існує багато різних видів спорту, всі  їх ми

знаємо, відрізняємо й навіть вміємо грати. Перевіряється домашнє завдання на

читання, розуміння й переклад епізодів тексту про спорт.

 

Індивідуальне опитування.                                                            

 

На презентації розміщені ці тексти і зображення  спортсменів. Зовні завдання

виглядає як усна презентація видів спорту експертами із спортивних новин.

Інформація слідкує в порядку: крикет, американський футбол, кінний

спорт, реслінг, гольф, волейбол, футбол, плавання, баскетбол.

 

Опитування малих груп  проводиться у формі гри: клас ділиться на команди,

на дошці  міститься таблиця з класифікацією ігор (зимові, літні, зовнішні, в

приміщеннях). Завдання – команді першою написати якомога більше слів-назв

спорту, які підходять під дані групи слів.

 

 Indoor  games  

  Outdoor games

 Winter  sports                                    

   Summer sports

 

 

 

 

 

Групове опитування  полягає в перевірці перекладацьких здібностей учнів.

Викладач пропонує колекцію власних віршів про спорт, учні зачитують їх і

намагаються передати зміст. Ідеї віршів – закалювання організму, відмова від

шкідливих звичок, щоденні тренування. Спорт – це приваблива форма, здо-

ров`я, працьовитий мозок і молодість.

                                                                                                      

 

Робота з аналізом віршів продовжується і викладач пропонує ще один. Учням

пропонується згадати, які віршовані форми вони знають. (Римовані, неримо-

вані, лімерики – британські пятирядні вірші, рубаі – арабська поезія).

Завдання – уважно придивитися до нового вірша. В ньому є щось приховане.

Що саме? (Слово спорт складається з початкових літер кожного рядка).

                                                                                                         

 

Парне опитування.

 

Викладач висловлює думку про те, що спорт – це змагання, сила, тренування,

а ще – це нові друзі. Чи діляться учні своїми спортивними досягненнями с

товаришами?  Дізнаємося про це з діалогу. Група попарно й одночасно

повторює діалог з домашнього завдання. Потім два учні за бажанням чи за

вимогою викладача розповідають діалог перед групою. Всі уважно слухають,

щоби незабаром оцінити читання й дати оцінку.

 

Під час читання діалогу один з учнів за бажанням працює біля дошки,

розв’язуючи  стрічковий пазл: потрібно знайти види спорту. Остання літера

попереднього й перша літера наступного слова співпадають.   

 

Puzzle.

b o x i n g a u n t l e t s k i i n g y m a r a t h o n e t r a c k n o c k o 

                       n a f l o g n i t h c a y b g u r o t a t c e p s i n n e t u                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

Key: boxing, gauntlets, skiing, gym, marathon, net, track, knockout,

        tennis, spectator, rugby, yachting, golf, fan.

 

 

У. Засвоєння нового лексичного матеріалу.

 

Викладач проводить бесіду з учнями про те, що вони засвоїли: про види спорту,

розподілення їх на групи. На учнів чекає дещо нове, але спочатку необхідно

засвоїти певні слова й вирази.

  

Передтекстова робота із словником.                                                           

 

Mittens      - Рукавички            Power dive -     піке

Membrane - Перетинки           Foaming     -     пінястий

Sleeve       -  Рукав                    Rapid         -     річковий поріг

Goofies  - «дурні»                 Abyss         -     безодня

Cave          - Печера                  Sunburnt     -     засмаглий

Speed         - Швидкість           Pot-holer     -     спелеолог

Cliff           - Урвище                Raft             -     судно

 

 

УІ. Початкове закріплення нового матеріалу.

 

Cпонтанне читання нового тексту.

Cтуденти проглядають слайд-шоу «Екстремальні види спорту», читають незна-

йомий текст до кожного слайду і намагаються зрозуміти зміст прочитаного.

                                                                                                  

 

 

 

 Екстримальні види спорту:

 

 sky-surfing, free-ride, kite-surfing, B.A.S.E.-jumping, «стрибки з урвищ на

 досягнення  максимальної  швидкості  падіння» ,  paragliding,   mountain-

 biking, bungу-jumping, ice-climbing, diving, rafting, skate-boarding, snow-

 boarding, speleology, tracking.  

 

УІІ. Формування умінь із застосування знань на практиці.

 

Письмове вправляння.

Викладач просить  учнів звернути увагу та правопис назв спорту, на те, що в

більшості з них присутній суфікс  -ing. Викладач пропонує учням декілька слів

для аналізу їх складу, а саме – потрібно визначити суфікси.

Під час читання учнями нових текстів з новими назвами спорту один з учнів з метою економії робочого часу на уроці отримав індивідуальне завдання на окремій магнітній дошці – приєднати до різних слів певні суфікси, щоби отримати слова, які б існували в англійській мові. Коли завдання учнями виконане, вони аналізують вправу, зроблену їх одногрупником і оцінюють його.

BEAUTY    (BEAUTIFUL)   GIRL                   (GIRLISH)     NATION                   (NATIONAL) 

MINE                (MINOR)    POLLUTE      (POLLUTION)     FRIEND                (FRIENDSHIP)

CRITICS     (CRITICIZE)    BIOLOGY       (BIOLOGIST)     DARK                          (DARKEN) 

FAME            (FAMOUS)    CARE               (CAREFUL)     UKRAINE               (UKRAINIAN)

KIND          (KINDNESS)     MAJOR           (MAJORITY)    AGRESSION       (AGGRESSIVE) 

 

                                                                                                                      

Усне вправляння-гра  «Look & Remember”.

Вчитель  демонструє  картки  з  назвами  кількох  видів   спорту,  а учні вивчають  всі назви і потім намагаються по пам`яті визначити, якого спорту не

вистачає, тому що одну або кілька карток вчитель приховує.                                                                  

Усне вправляння в ігровій формі. «Мusical Ring».

 

Звучать фонограмми «Гімнастика», «Команда молодости нашей», «We`re

the champions», “До свидания, Москва», «Трус не играет в хоккей» , «Герои

спорта», «Гімн УЕФА”,  і учні  вгадують назви спорту або виконавців.

                                                                                                            (вікторина)

УІІІ. Підведення підсумків уроку.

 

   Розповідь вчителя.

   Викладач дає цікаву інформацію учням про автора відомого гімна УЕФА, його

   справжню назву, дату створення, привід для написання.

 

 Самооцінювання знань учнів під час уроку.

 

 Наприкінці уроку викладач висловлює подяку за плідну роботу на уроці. 

    Оцінювання здійснюється по 4-х видах мовленнєвої діяльності за допомогою

    таблиці:

Учень

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Підсумкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Повідомлення домашнього завдання.

 

Домашнє завдання – переклад фрагменту нового тексту, який був зачитаний на уроці. Кожний студент отримує індивідуальний фрагмент певної складності і обсягу тексту в залежності від індивідуальних здібностей.

 

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Lesson 31 (I course). Group: 14 Wednesday, the 18th of January. Topic: “Season Sports. Extreme sports”. Чехова А.Ю.

Номер слайду 2

Drilling. One, two - that`s for you. Three, four - look at the door. Five, six, five - he likes to drive. Seven, eight - don`t you wait? Nine, ten - we`ll write to you then. Ten, nine, eight - we have to wait. Seven, six, five - I want to drive. Four, three, two - I think I do. One - back to start we come. Чехова А.Ю.

Номер слайду 3

Chainword. B O X I N G A U N T L E T S K I I N G O N K C A R T E N O H T A R A M Y C K O U T E N N I S P E C T A T O R U N A F L O G N I T H C A Y B G Чехова А.Ю.

Номер слайду 4

Чехова А.Ю.

Номер слайду 5

Чехова А.Ю.

Номер слайду 6

Чехова А.Ю.

Номер слайду 7

Чехова А.Ю.

Номер слайду 8

Чехова А.Ю.

Номер слайду 9

Чехова А.Ю.

Номер слайду 10

Чехова А.Ю.

Номер слайду 11

It is sky–surfing , the most modern kind of sky-driving.The mono ski weights only 200-300gr Sportsmen may achieve speed of about 200 km in hour. A skyer uses special membraned mittens and holes under uniform sleeves. Чехова А.Ю.

Номер слайду 12

Чехова А.Ю.

Номер слайду 13

It is kite-surfing: water, wind, a board, a kite (as a wing) and … a kiter. You deal with either mounts or snow, and every- thing you like doing with your board, skies, toboggans and whatever you want. Чехова А.Ю.

Номер слайду 14

Чехова А.Ю.

Номер слайду 15

It is called free ride – free climbing down on skies, boards in the unknown mount places , out of sport tracks and with the most possible speed.The most success-ful riders achieved Alaska which is full of snow, mounts and where no-body bothers you. Чехова А.Ю.

Номер слайду 16

Чехова А.Ю.

Номер слайду 17

It is wing-surfing. You may see water, wind, a board, a wing and sunburned, muscled ….right you are, surfers! It`s great! Чехова А.Ю.

Номер слайду 18

Чехова А.Ю.

Номер слайду 19

Do you know it? The name comes from “B.A.S.E. – jumping”–“building”,“antenna”, “span” , “earth” + “jumping”, so we have “base - jumping” - jumping with parachutes down from natural rocks , cliffs above abysses. A sportsman is being in a flight for 2-5 seconds after which he is to open his parachute in time and to land mildly. It is one of the most generous extreme sports. Base - jumping is more “psychological” sport, at the same time usual parachuting is more “technical” one . Чехова А.Ю.

Номер слайду 20

Чехова А.Ю.

Номер слайду 21

Let`s call it “max-jumping” . The sport itself means free falling down with maximally possible speed with your head turned down. As soon as the signal sounds, it is just the time to go out of a power dive . The world record is about 500 km|h. Чехова А.Ю.

Номер слайду 22

Чехова А.Ю.

Номер слайду 23

Paragliding (or parachuting) is mostly popular in Europe and all over the world. It makes for someone possible to fly for hours above slopes far away. The world record is 360km. Чехова А.Ю.

Номер слайду 24

Чехова А.Ю.

Номер слайду 25

“Cross-country”,“Downhill”, “Dual”,“Pareslalom”,“Biker cross” “Trial”,“Free-ride”–these are some kinds of its official competitions and the sport is generally called “mounting biking”. And the bikes are driven not by bicyclists but by bikers! Чехова А.Ю.

Номер слайду 26

Чехова А.Ю.

Номер слайду 27

This extreme sport is called rather exotically “bungy-jumping” – jumping with elastic rope down from hills, bridges, some equipped grounds.The highest “tarzanka” is situated in the national park Tsitsikamma in the Northern Africa. It is mounted on the bridge 216m high. The time of free jumping is about 7sec. In the film “The Golden Eye” (about James Bond) there was specially created bungy-jumping placed on the hill of more than 200m high in Switzerland. Чехова А.Ю.

Номер слайду 28

Чехова А.Ю.

Номер слайду 29

It may be called “Ice-mountai- neering”. It means creeping up the icy walls or hills, or artificial high icy constructions. The sport is developed mostly in the northern and highland regions of Ukraine. There are amount competitions in this kind of extreme sport. Чехова А.Ю.

Номер слайду 30

Чехова А.Ю.

Номер слайду 31

You know this sport. It is called diving. It may be the most pleasant sport for one can watch wonderful underwater life – flora and fauna. Diving, as you see, is underwater ( seas , oceans ) swimming with aqualung . You may also shoot if you have some shooting provision. Чехова А.Ю.

Номер слайду 32

Чехова А.Ю.

Номер слайду 33

No, it`s not rowing or boating, call it “rafting”. It means group going in wild mount waters and you have to overcome those waterfalls and rapids. Raft is a type of a vessel used in mostly hazardous river routes. Rafters row their rafts in foaming wild waters and go down waterfalls on their own will. And it is theirs, it`s rafters` fun! Чехова А.Ю.

Номер слайду 34

Чехова А.Ю.

Номер слайду 35

Here you need n o explana-tions, because skating came into our life as well as rollers. Even animals in the zoos are being trained to skate or go rolling. Have you ever tried to do this? And how one can live without skates? Noone can… Чехова А.Ю.

Номер слайду 36

Чехова А.Ю.

Номер слайду 37

Mountains, snow rocks, snow-slips – all these mean …. The main stock is a board for going on snow. Mostly the boards have their “noses” and “tales” turned up in purpose of making it possible for sportsmen to ride up and down the hills. The sportsmen are divided into “regulars” and “goofies” depending upon a sportsman`s right or left side he turns front when he rides. Чехова А.Ю.

Номер слайду 38

Чехова А.Ю.

Номер слайду 39

It is researching of caves. Some sportsmen achieve caves of 1km depth. Travelling underground you may watch wonderful stalactites and stalagmites – natural beautiful creatures. This kind of competition is called speleology and the sportsmen are called pot - holers (col). Чехова А.Ю.

Номер слайду 40

Чехова А.Ю.

Номер слайду 41

Tracking – this is how we call this sport. It means tourism on foot. It can be arranged everywhere. You may ask : is there something special in tracking ? Well, then try going for a walk somewhere in a faraway desert or in mountains you have never been before, and you will see…. If you don`t under-stand anything , then you are not a tracker! Чехова А.Ю.

Номер слайду 42

Grammar. Word-formation (suffixation). Visual - vision Differ - different Simple - simplify Social - society Red - reddish Black - blacken Build - builder Hair - hairless Sympathy - Kind - kindness Drive - driving sympathize Motherhood Spiritual Childish Worship Obvious Garland Careful Task: use suffixes –ful, -ion, -ship, -ize, -er(-or), -en, -less, -ish, -ist , -al , -ian , -ness, -ity, -ive and build new words from: beauty girl nation mine pollute friend critic biology dark fame care Ukraine kind major aggressor Чехова А.Ю.

Номер слайду 43

Чехова А.Ю.

Перегляд файлу

                              Глосарій екстремала

 

Регуляр-сноубордер, що катаєть- ся лівою ногою вперед.

Гуфі - сноубордер, що катається

правою ногою вперед.

Райдер - синонім сноубордера.

Звучить крутіше,але, між іншим, і більше зобов`язань.

Фрірайд - «вільне катання», катання «поза трасами», по всіх типах схилів і снігу.

Фрістайл - стиль катання, що припускає виконання різних трюків у «хафпайпе», «квотер-пайпе», стрибки з трамплінів і інших фігур у сноубордпарку, стрибки на біг-ейрі.

Біг-ейр - великий трамплін для виконання трюків, а також

назва видів змагань.

Хафпайп (пів труби)-спеціально виритий жолоб з ухилом.

Дозволяє райдеру,стартувавши нагорі, по черзі розганятися від краю до краю і, вилітаючи, виконувати різні трюки.

Греб - підхоплення дошки рукою під час виконання трюку.

Бордеркрос – спуск на сноуборді по спеціально підготовленій тра-сі, де в наявності є віражі, бугри, трампліни і  інші речі,що усклад-нюють життя. Хто з 4-х  стартую-чих на фініш прийде перший?

Велотріал - гонки по пересіченій місцевості із перешкодами на велосипедах (байках).

Дуал-слалом - це коли два байке-ри стартують униз з гори на двох однакових трасах з обов`язковою наявністю всіляких перешкод.

Даунхіл. Стосовно до гірського велосипеда, даунхіл-швидкісний спуск із гори по спеціально підготовленій і промартільній трасі. Це найбільш екстремальна дисципліна в гірськовелоспорті. Рельєф  траси  може бути досить складним, а середні (!) швидкості  зашкалюють  за  60 км/год.

Екстрім – стиль життя. Чим більше ризику, тим вище кайф!

Стріт-хокей. Розрізняють два види:  двірський  і  прохокей (професійний).

Стріт. Як підказує сама назва, роллери, прихильники «стриту», «виписують» свої піруети на вулицях. Для цього використовуються поруччя сходів, рейки, крайки стін, ослони і взагалі все, на що модна заїхати, застрибнути чи залетіти.

Премія «Аction Sports & Music

Awards» - це щось типу«Оскара» для екстремалів.Її затвердив кабельний ТВ канал ESPN (США).

Адреналін-гормон,що прискорює рух  крові,  прискорює  скорочення серця, розширює судини серця і  мозку ,  розширює  бронхи , підсилює скорочення м`язів, знижує ступінь стомлення.

Х-геймз-змагання з екстремальних видів спорту, на зразок Олімпійських. Бувають літні й зимові. У програмі:віндсерфінг, маунтін-байк, банджі-джампінг, сноубордінг, екстремальні лижі, сноу-блейдінг(міні-лижі), мотоекстрім, стріт-людж (швидкісний спуск на гібриді реанімаційного візка і гігантського скейт-борда). Перші Х-Games відбулися у червні 1995 року.

zip
Додано
30 січня 2018
Переглядів
1490
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку