Методична розробка уроку-колоквіуму на тему: «Тоталітарні і диктаторські режими. Роль особи і проблема свободи особи в тоталітарній державі.»

Про матеріал

Цілі уроку: систематизувати і узагальнити знання учнів про суть політичних режимів і роль особи в тоталітарній державі;

продовжувати формувати уміння працювати в групі, розвивати комунікативні здібності учбової співпраці при проведенні аналізу історичних подій і виділенні причинно - слідчих зв'язків; сприяти розвитку інтересу до вивчення світової історії;

розвивати в учнях колективізм і самостійність при вирішенні поставлених завдань; виховувати ідеї демократії і толерантності

Перегляд файлу

Методична розробка урокуолоквіуму на тему:

 

«Тоталітарні  і  диктаторські  режими.    Роль  особи  і  проблема  свободи  особи  в тоталітарній державі.»           

Тип уроку :  систематизації знань, умінь, навичок учнів  з  всесвітньої історії.

Форма проведення: колоквіум з елементами практичною роботи на комп'ютері.

Місце проведення: кабінет інформатики  та   інформаційно-комунікативних    технологій  навчання.

Цілі:   

освітня : систематизувати і узагальнити знання учнів про суть політичних  режимів і роль особи в тоталітарній державі.

розвиваюча: формувати уміння працювати в групі, розвивати комунікативні  здібності учбової співпраці при проведенні аналізу історичних подій і виділенні причинно - слідчих зв'язків.

виховна: сприяти розвитку інтересу до вивчення світової історії;  розвивати  в учнях колективізм і самостійність при вирішенні поставлених завдань; виховувати  ідеї демократії і толерантності.

Устаткування: буклети «Свобода особи в умовах демократії» (Публікація Demokratia), що були виготовлені на попередньому занятті, маркери або фломастери, листи формату А-3, карта «Західна Європа після І Світової війни»,  індивідуальні картки (формат А-5) «Родові ознаки тоталітарного режиму»,  трибуна, комп'ютерна  техніка, відеоматеріали, музичний фрагмент «Міжнародна панорама»

 

 

 

 

 

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

Зміст

Час

І.

Організаційний момент:

 

а) перевірка готовності до заняття учнів і устаткування .                  

(Перед початком роботи учні об'єднуються в 3 групи: «аналітики», «технарі», «живописці».

б) слухання  музичного фрагменту «Міжнародна панорама»

в)  вступне слово викладача

   - Ми недарма почали заняття з цього музичного супроводу:

 •     У постіндустріальному суспільстві ми стаємо залежними  від засобів і методів передачі, зберігання і обробки інформації. Людина часто  не може контролювати рух даних про себе і інших людей. Той, хто контролює інформаційні потоки, може істотно впливати на життя всіх і кожного.
 •     Наше завдання сьогодні - аналіз впливу процесів інформатизації на історичний хід подій, на  розвиток і положення людини в суспільстві під впливом інформатизації   і винесення ухвали з питання: «Чи є інформатизація суспільства одним з найважливіших чинників, що впливають на розвиток особи  в тоталітарної державі?»

3 хв.

ІІ.

Мотивація  діяльності учнів:

 

Викладач

- На уроках історії ви познайомилися з явищем «тоталітаризм» на прикладі Німеччини, Італії, Іспанії, СРСР в першій половині XX століття. Що ж позначає термін  «тоталітаризм» та які основні родові ознаки тоталітарного режиму по трьом напрямам: економічні, політичні, соціальні?

Очікувані відповіді учнів:

  «Тоталітаризм»- це специфічно нова форма диктатури, що виникла в ХХ ст., або…               «тоталітаризм» - це політична система, яка прагне повного (тотального контролю з боку держави і чіткої регламентації життя суспільства і кожної людини методом прямого насильства (терору), ігнорування прав і свобод окремої особистості.

Робота з карткою «Родові ознаки тоталітарного режиму»

Учбова картка

 1. єдина тоталітарна партія, масова по характеру, зрощена з державою і управляє країною в особі партійно-бюрократичної верхівки;

 

 1. заміна ринкових стосунків державно-бюрократичним регулюванням, плануванням і розподілом;

 

 1. поглинання цивільного суспільства державою, повне знищення демократичних інститутів або зведення їх до порожньої формальності;

 

 1. наявність офіційної ідеології, що визначає загальнообов'язковий (тотальний) ідеал суспільного пристрою;

 

 1. харизматичний вождь;

 

 1. монополія партії-держави на засоби масової інформації;

 

 1. повний контроль партії-держави над армією, поліцією, репресивно-каральним апаратом;

 

 1. обмеження приватної власності аж до її повного знищення;

 

 1. однодумність, нетерпимість до інших поглядів, поглинання інтересів особи і соціальних груп «інтересами народу» (держави).

 

а) Робота по виділенню  економічних ознак  тоталітарного режиму.

Наприклад:

1) заміна ринкових стосунків державно-бюрократичним регулюванням,плануванням і розподілом;

2) обмеження приватної власності аж до її повного знищення.

б) Робота по виділенню політичних  ознак  тоталітарного режиму:

1) єдина тоталітарна партія, масова по характеру, зрощена з державою і управляє країною в особі партійно-бюрократичної верхівки;

2) поглинання цивільного суспільства державою, повне знищення демократичних інститутів або зведення їх до порожньої формальності;

3) харизматичний вождь;

4) монополія партії-держави на засоби масової інформації;

5) повний контроль партії-держави над армією, поліцією, репресивно-каральним апаратом;

в)Робота по виділенню соціальних ознак тоталітарного режиму:

1) наявність офіційної ідеології, що визначає загальнообов'язковий (тотальний) ідеал суспільного пристрою;

2) однодумність, нетерпимість до інших поглядів, поглинання інтересів особи і соціальних груп «інтересами народу» (держави).

Викладач:

- Сьогодні питання відродження ідей тоталітаризму, на жаль, остаються актуальними. На цьому занятті нашого історичного гуртка ми спробуємо провести   паралель з сучасністю і відповімо на ряд дуже важливих для сучасного часу  ряд питань. А саме:  розглядаючи післявоєнний розвиток країн Європи,  ми з вами розширимо уявлення про основні ознаки тоталітарного режиму, умовах його формування, а також визначимо коло проблем  існування і розвитку  особи в умовах тоталітарної держави.

6 хв.

ІІІ  Актуалізація  системи роботи учнів.

 

Викладач :

 - Завершення Першої світової війни народи Європи зустріли з надіями на повернення до нормального життя.  Проте перехід від війни до світу виявився хворобливим і тривалим процесом як для  тих країн, що перемогли, так і для  переможених. Війна розорила багато країн, зруйнувала економічні і політичні системи, що існували в Європі до війни: перестали існувати  4 найбільших монархії, зазнали зміни територіальні межі багатьох держав Європи, до інших метрополій перейшли численні колонії повержених держав. Все це істотно відбилося на долях людей і їх соціально-економічному  положенні.

1 завдання: 

Пояснить:

 - Чи доречно говорити про закономірність затвердження тоталітарних режимів в країнах з нестабільною політичною ситуацією і слабким демократичними традиціями?

Давайте перевіримо це на прикладі аналізу  післявоєнної ситуації в Італії, Німеччині, Іспанії і Росії. Слово нашим аналітикам, які підготували для вас короткий довідковий матеріал.

1 учень:  «Затвердження тоталітарного режиму в Італії в 30-і роки XX століття»                                                              (Додаток 1)

(після цього виступу діти дають  відповідь на питання: Що сприяло утвердженню в Італії тоталітаризму?)

Очікувані відповіді учнів

 - За період війни Італія потрапила у важку фінансову залежність від своїх союзників. Порівняно слабка економіка Італії з величезною працею витримала тягар фінансових витрат в період війни. Внутрішній борг складав близько 50 млрд. лір. Післявоєнна розруха торкнулася широких соціальних шарів. Все це створювало базу для виникнення в країні різних екстремістських організацій. У своїй агітації фашисти враховували післявоєнний настрій італійського народу, який було пов'язано із загостренням національних почуттів, із загальною незадоволеністю результатами війни, з ненавистю відносно крупних капіталістів, що нажилися на війні.

Викладач  

 - Становлення тоталітарного фашистського режиму в ще жорсткішій формі відбулося в Німеччіні Криза 1929-1933 рр. носила тут особливо гострий характер. Падіння виробництва продовжувалося протягом трьох років, кількість безробітних склало 9 мільйонів чоловік. Криза охопила фінансову систему Німеччини і спричинила  численні банкрутства. Криза посилювалася і зовнішньополітичним положенням Німеччини після I Світової війни.

2 учень (демонстрація фрагментів фільму про німецький сценарій приходу до влади фашистів «Мир в войне. Фильм 1.» Новая  Германия.1933.» -http//www.video.mail.ru )

 – Що сприяло твердженню в Німеччині найжорсткішого різновиду  тоталітарних режимів фашистської диктатури?

Очікувані відповіді учнів

- Поразка в війні, падіння виробництва, непомірні виплати по репараціям, безробіття, пошук сильної влади. Масова агітація з боку націонал-соціалістичної партії А.Гітлера та перемога на виборах 1933 року забезпечили їм приход до влади.

3 учень «Громадянська війна в Іспанії» (Додаток 2)

– За яким «сценарієм» йшло  затвердження тоталітарного режиму  в Іспанії?

Очікувані відповіді учні:

- Причини теж, що і в двох попередніх країнах, але в Іспанії фашисти прийшли до влади через Громадянську війну та  військову підтримку з боку Німеччини та Італії.

4 учень  «Формування в СРСР  тоталітарної системи» (Презентація 1)

– Що сприяло затвердженню тоталітарного режиму  в СРСР?

Очікувані відповіді учнів

 - Громадянська війна в країні, економічна нестабільність, відсутність чіткої програми розвитку країни,смерть В.І.Леніна, боротьба за владу серед політичних лідерів та пошук сильної влади, поширення авторитарного режиму І.Сталіна.

Формування відповіді  на основне питання:

(- Чи доречно  говорити про закономірність затвердження тоталітарних режимів в країнах з нестабільною політичною ситуацією і слабким демократичними традиціями? )

 Викладач: 

- Хочеться, щоб наші дослідження і висновки з даного питання  були якось відображені для інших учнів. Тому  поле діяльності переходить до  технічної групи.

Викладач

- Сьогодні, маючи таки цікаві і зручні програми як Power Point і Publisher, ви повинні спробувати обробити інформацію, отриману на уроках історії і відповісти на  питання у вигляді презентації, створеної в Power Point. (використовують в роботі матеріали попередніх  уроків історії, попереднього заняття історичного гуртка «Особистість в умовах демократії», домашні заготовки, Internet)

13 хв.

ІV.

Основна частина уроку.

 

2 завдання

Викладач :

- Сьогодні, як і більш за півстоліття назад, перед людством встає проблема відношення до тоталітарних систем, диктатур і фашизму, як явища. Час від часу, в різних країнах виникає потреба в сильній особі, особливо це, актуально в перехідні періоди, в моменти незадоволеності слабкістю влади. Такі тенденції особливо сильно бувають виражені напередодні урядових виборів. І тут дуже важлива своєчасна і об'єктивна інформація.

Інформація – це не тільки книги, фільми, засоби масової інформації,  інформаційне навантаження несуть на собі і предмети. Різні предмети є значущими для різних культур і народів.                                                  (Додаток 3)

Зараз я спробую вам це довести ( Приводить приклади: демонструє по черзі  свастику, фотографію Володі Ульянова, книгу віршів  Сталіна (1937г.), піонерську краватку, апельсин.):

Викладач

- це староіндійський знак Сонця. Чому він викликає у багатьох людей негативну реакцію, коли мова заходить про Другу світову війну?

Відповідь учня:

- Свастика в роки Другої світової війни була символом фашистського окупаційного режиму, який характеризувався  масовим знищенням населення підкорених країн, катуванням та іншими жахливими речами.

Викладач

- це фотографія дитини. Чому всі діти СРСР, у віці до 10 років, носили портрет цієї дитини на грудях?

Відповідь учня:

- Це портрет першого  голови держави СРСР у юнацтві. Символічний знак з його зображенням знаменував належність учнів до дитячої організації жовтенята..

Викладач

- це книга віршів 1937 року видання, що належить  особливому автору-І. В. Сталіну. Як поєднуються рік видання і прізвище цієї людини між собою?

Відповідь учня:

-1937 рік в історії СРСР пов’язаний з масовими репресіями проти свого народу, які були організовані

 І.В. Сталіним ( як головою держави)  та його прибічниками  по партії.

Викладач

- це шматок червоного матеріалу трикутної форми, який носили всі діти у віці від 10 до 14 років і дуже їм дорожили. Чому не зелена або фіолетова краватка мала значення, а саме червона була дорога дітям?

Відповідь учня:

- Красний цвіт означає цвіт крові, що була пролита  громадянами держави в боротьбі за перемогу  в 1917 та в роки Громадянської війни. Це як частинка пам’яті про своїх батьків та дідів, а три кута означало зв'язок трьох поколінь молоді в СРСР: жовтенят, піонерів та комсомольців.

 - За якої умови зображення (фотографії, портрети, скульптурні зображення, бюсти) тієї або іншої людини стають культовими?

Відповідь учня:

- Коли вони  мають високий авторитет у своєї державі та серед її громадян

- Це апельсин. До цього фрукта ще декілька років тому  ви відносилися тільки як до фрукта. Які асоціації він викликає зараз?

Відповідь учнів

- Апельсин став символом оранжевої революції в нашої країні в 2004 році. Прибічники президента В.А. Ющенко роздавали його всім , хто підтримував цю революції в нашої державі.

(Учні відповідають на питання викладача, аргументують свою точку зору)

Викладач :

- Зараз ваші товариші, працюючи над презентацією, створюють свій відеоряд за допомогою певних символів і інформації про них. А ми зараз подивимося, як можуть цей же матеріал по відображенню суті  «тоталітаризму» обробити професіонали музичного жанру та кіно.

(Перегляд анімованого фільму до пісні «Стена» групи Pink Floyd.- pink_floyd_another_brick _in_wall.wmv)

Викладач  просить поділитися враженнями від побаченого, поки учні технічної групи над презентацією закінчують роботу.

Викладач:

- Робота над презентацією закінчена: всі слайди зібрані на першому комп'ютері. Тепер  учні, що створювали слайди, можуть розповісти нам про матеріал, який вони використовували, яке смислове навантаження   несуть графічні об'єкти та  які елементи  слайдів, що використані ними для повнішого розкриття теми.

(Учні представляють свою творчу роботу).                                       (Презентація 2)

Викладач

- Ось  наочний приклад використання інформації у вигляді анімованих слайдів, створених руками  учнів.

3 завдання

Викладач  звертає увага на 2-у частину теми заняття «..проблема свободи особи.» і зачитує лист відомого російського філософа

П. А. Флоренського, заарештованого в 1933 році органами НКВД. ( завдання  учнів- відобразити суть цього листа одним словом.)

Друг мой! Как волшебна  мысль о ней. Здесь же она и совсем находит особенную, намного большую ценность! Впрочем, нужно отметить, что сравнима она лишь с ценой самой жизни. Как долго мы бредили о ней. И не о такой жизни мечтали для своих детей. Другой раз представляю, как может все измениться вдруг, как все стороны нашего бытия найдут состояние гармонии и душевного покоя.Тогда мы будем пить ее, желанную, большими глотками и будем творить и ценить каждую мысль в новых условиях рожденную. Большим счастьем обладают  те, кто ею владеет”.

 -   Про що пише автор цього листа?  Зробить висновок одним словом. (Учні говорять, що це слово “ свобода ”).

 Вчитель розміщує на дошці слово “СВОБОДА”

 - Отже, як ви думаєте, про що піде мова в наступній  частині нашого роботи над означеною темою?

Відповідь учнів:

 - Про свободу.

Питання викладача:

- Від чого залежить міра свободи особи?

Відповідь учнів:

 - Це залежить від політичних умов, в яких живе і діє особа.

Викладач:  - А які   асоціації у вас викликає слово «Свобода»? (Складається кластер).

    Вибір місця                        рух            незалежність

проживання                                

 

 

 

свобода                            свобода                     свобода            творчості                                                             думок

 

 

    діяльність                       свобода                 законність

                                             релігії        

 

      Далі учні, використовуючи ключові слова, формулюють в групах своє визначення терміну “свобода”. Працюють в групах протягом 1 хвилини, дають визначення.

“Свобода - це здатність людини до активної діяльності відповідно до своїх намірів, бажань і інтересів, в ході якої він добивається поставленої перед собою мети ”. (на моніторі  основного комп’ютеру вивести)

(Як правило, ті визначення, які дають учні, по сенсу бувають дуже близькі до наукового визначення. )

         Перед учнями формулюють завдання: провести дослідження стосовно міри свободи особи в умовах тоталітарного режиму.

     Викладач:   

- У сучасній політології прийнято виділяти три основні типи політичних режимів: тоталітарний, авторитарний і демократичний. Авторитарний режим розглядають як перехідний від демократії до тоталітаризму.

(демонструється таблиця Додатку 4).

Тоталітарний і демократичний є двома крайніми полюсами даної класифікації. Тому ми детальніше зупинимося на них.

Робота організовується в 3-х групах: «аналітичної», «технічної» і «художньо-графічної»

1. Аналітична група формулює характеристику свободи особи, виявляє ознаки, спираючись на родові ознаки тоталітаризму, працює з історичними документами, що найяскравіше характеризують цей політичний режим

(документи в Додатку 5).

2. Технічна за допомогою запропонованих символів і інформації створює буклет «Проблема свободи особи в умовах тоталітарного режиму» (за прикладом раніше створеного буклету «Свобода особи в умовах демократії»

(Додаток 6,7)

( в кінці уроку обидва буклети даруються присутніми як пам'ять про проведення засідання історичного  гуртка)

 3.Художественно-графическая  група  на ватмані  створює графічне зображення тоталітарного і демократичного режимів (обидві схеми в вигляді силуету людини (різного кольору) після виконання роботи вони вивішують на дошці)

Групам дається час на підготовку (3-5 хв.) потім кожна з груп виступає з результатами, виступи обговорюються, доповнюються при необхідності. Питання типу:

- Яка міра свободи особи в умовах тоталітаризму?- для

 « аналітиків»

-У чому полягало головне завдання влади в умовах тоталітарної держави?- для «технарів»

- Хотіли б ви жити в такій державі?- для «художників»

20 хв.

VІ Завершальна частина

 

Викладач

- Отже, що ж ми  з’ясували  сьогодні?

Відповіді дітей:

- Тоталітарні і диктаторські режими - це  політичні  режими, прагнучі до установлення абсолютного (тотального контролю) над різними сторонами життя кожної людини і всього суспільства в цілому.

- Режими, де формується культ вождя і пригнічується свобода особи, спираючись на каральні органи влади.

-У свою чергу свобода особи можлива тільки в демократичній державі…)

Викладач:

- Пам'ятаючи уроки минулого, в кожній країні напередодні виборів, як ніколи гострим буває  питання про те, хто очолить наше суспільство сьогодні. Всі переконані, що нам потрібна сильна особа, лідер, лунають побоювання про перетворення лідера в диктатора, кожна із сторін переконана, що саме її кандидат є лідером, а кандидат опонентів стане диктатором. Всі переконані, що таке перетворення стане згубним для країни, відкине її на багато років назад.

- Італійський уряд не мав точною інформації, що марш фашистів на Рим був нечисленним. А якщо б знали? (відповідь учнів: влада Муссоліні не була встановлена)

- Німецьке суспільство не могло припустити в 1933 році про наслідки нацизму для людства, і Гітлер прийшов до влади законним шляхом. А якщо б вони мали таку інформацію? (відповідь учнів: народ Німеччини не дозволив щоб Гітлер прийшов до влади)

- Радянський уряд приховав інформацію про голод 1932-33 рр. і світова спільнота не знала масштабів геноциду. А якщо б знали?   (відповідь учнів: то всіма силами протистояли  укріпленню тоталітарного режиму І. Сталіна)

 Викладач

- Працюючи над поставленими на занятті питаннями, ви використовували історичні документи, фрагменти документального і  музичного фільмів, предмети, презентацію і таке інше - працювали, по суті, з символами. Звернете увагу ще раз  на символи на дошці. (На дошці два символи – дві людські фігури: смугаста рожево-оранжево-зелена (дуже яскрава) і чорна. Під ними підписи – демократичний лідер і  лідер-диктатор. Фігури сполучені стрілкою від лідера (смугаста) до диктатора (чорна)) і відповідайте на питання «Наявність якого чинника є одним з перешкод перетворення лідера на диктатора?»             

Відповідь дітей : .

- Чинником, що перешкоджає перетворенню лідера на диктатора, є об'єктивна, правдива, своєчасна, різноманітна інформація отримувана з помощу сучасних технічних засобів. «Хто володіє інформацією, той володіє миром!»

(Як тільки учні відповідять на питання, вчитель  прикріплює на дошці між «лідером» і «диктатором» велику букву «I», яка символізує поняття «інформація», завершуючи заняття)

      Завершити заняття можливо знов музичним фрагментом «Міжнародна панорама».

Література:

1.Аренд Х. Джерела тоталітаризму/ Пер. З англ…-К.: Дух і літера,2005.-584с.

2. Баберовський Й.Червоний терор: Історія сталінізму.-К.:К.І.С.,2007.-248с.

3. Безансон А. Лихо століття: про комунізм, націзм та унікальність Голокосту/Пер.з фр.-К.:Пульсари,2007.-136с.

4.Зонтгаймер К.Як нацизм прийшов до влади/Пер. З нім.-К.: Дух і літера,2009.-320с.

Сайти в Інтернеті з додатковою інформацією

1.http//ebk.net.ua/Book/politikal_science/uriy_politologiya/part3/702/htm; http://h.ua/story/73761

2.http//www.readbookz.com/book/167/5121.html

3 хв.

 

 

ДОДАТОК 1

 

«Затвердження тоталітарного режиму в Італії в 30-і роки XX ст.»

Будучи учасницею Потрійного союзу, Італія на момент початку війни заявила про свій нейтралітет, але до 1915 року в італійських політичних кругах запанувала позиція участі у війні на стороні Антанти. Причиною цього були територіальні домагання - на Балканах і бажання брати участь в розділі імперії Османа.

Після закінчення війни держави-союзника відмовилися від повного задоволення цих домагань. До того ж за період війни Італія потрапила у важку фінансову залежність від своїх союзників. Порівняно слабка економіка Італії з величезною працею витримала тягар фінансових витрат в період війни. Тільки внутрішній борг складав близько 50 млрд. лір. Післявоєнна розруха торкнулася широких соціальних шарів. Все це створювало базу для виникнення в країні різних екстремістських організацій. Одним з них був рух «бойових союзів», який очолив колишній соціаліст Беніто Муссоліні. У своїй агітації фашисти враховували післявоєнний настрій італійського народу, який було пов'язано із загостренням національних почуттів,, із загальною незадоволеністю результатами війни, з ненавистю відносно крупних капіталістів, що нажилися на війні. Фашисти таврували союзників - за віроломство, а італійський уряд - за нездатність забезпечити інтереси нації. Для залучення на свою сторону трудящих вони брали участь в деяких страйках. Незадовго до виборів в 1919 році вони висунули вимогу надання виборчого права жінкам, введення більшого прибуткового податку на крупний капітал. Надалі з'явилося гасло: «Земля тим, хто її обробляє». В той же час фашисти проголосили політику боротьби з ворогами нації, до яких вони відносили соціалістів і комуністів. У 1920 році по Північній і Центральній Італії прокотилася хвиля фашистського терору. Фашисти підпалювали приміщення робочих організацій, вбивали їх активістів.

За ініціативою прем'єр-міністра партії почали практикувати політичні блоки з фашистами, і це дало їм можливість провести до парламенту 35 своїх депутатів, у тому числі і Муссоліні. Процес злиття фашистського руху з державним апаратом досяг своєї вищої крапки в жовтні 1922 року, коли король Віктор Еммануїл доручив Муссоліні сформувати уряд. Прийшовши до влади, фашисти приступили до знищення своїх політичних супротивників. Парламент втратив роль законодавчого органу. Ці функції узяв на себе створений в грудні 1922 року Велика фашистська рада. До 1926 р. були ліквідовані всі політичні партії, окрім фашистської. До найбільш активних супротивників фашистського режиму застосовувалися методи насильницького винищування. Всі державні посади займалися тільки членами фашистської партії, для цього весь державний апарат був підданий чищенню.

Зовнішня політика фашистського керівництва була підпорядкована ідеї перегляду умов паризької конференції військовими методами. З середини 30-х років Італія починає проводити агресивну зовнішню політику. Загострилися відносини з Югославією, і під загрозою початку війни Югославський уряд пішов на поступки по спірних територіях. У 1935 р. італійські війська вторглися до Ефіопії, в 1939 грамів захопили Албанію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Громадянська війна в Іспанії

       18 липня 1936 року із слів про зведення погоди «Над всією Іспанією безхмарне небо» почалася громадянська війна. Військові підняли повстання у всіх крупних містах, але в декількох, включаючи Мадрид, воно було швидко пригнічене. В результаті швидкої перемоги не вийшло. Обидві сторони почали масові розстріли своїх політичних супротивників, що опинилися на «неправильній стороні».

      Оскільки жодна сторона не змогла отримати перемогу, почалося повільне накопичення сил. У республіканському уряді комуністи грали все більш помітну роль. Комуністична партія Іспанії виросла з 20 тис. чоловік в 1936 р. до 300 тис. чіл. на початок 1937 р. В той час, як республіканці звернулися за військовою допомогою до СРСР, націоналістам допомога була надана Італією і Німеччиною. При цьому діяв Комітет з невтручання Ліги Націй, до складу якого входили всі іноземні держави, що фактично брали участь у війні.

       Комінтерн почав вербування людей в антифашистські інтербригади. Хоча в них билися люди різних політичних поглядів, але все таки комуністи в них грали головну роль.

       На стороні Ф.Франка теж билися добровольці з різних країн, не тільки з Італії і Німеччини, але і з Ірландії, Франції, а також російські емігранти.

        Якщо пропаганда однієї сторони представляла цю війну як «боротьбу з силами фашизму і реакції», то з іншого боку це бачилося як «хрестовий похід проти червоних орд».

       В результаті трирічної громадянської війни перемогу отримали націоналісти. Ближче до кінця війни наступило охолоджування в стосунках як у республіканців з СРСР, так і у  Ф.Франка з Німеччиною і Італією.

        Заколот Франка в 1936 році спочатку переміг тільки в Африці, на іспанських островах Середземного моря і частково в Західній Іспанії. Перед бунтівниками стало невідкладне завдання перекидання своїх військ з африканських колоній до європейської Іспанії. Зробити це морем було практично нездійсненно із-за патрулювання республіканського флоту. Тут Франко прийшов на допомогу Гітлер, відразу після початку заколоту особистим наказом що виділив ескадру транспортних літаків «Юнкерс» для перекидання по повітрю. франкистів і колоніальних марокканських частин в Європу.

       Настання франкистів  1938 року розділило республіку на два фронти і відокремило Каталонію (Барселону) від мадридського центрального фронту. Через декілька місяців, в січні 1939 р., Франко захопило Каталонію.   Республіканський уряд ліг навесні 1939.      

Хижі пролетять над Мадридом птахи..

Пил, і щебінь, і битий камінь.

Розпорені двері, як жили

Гострими кромками пір'їв.

Дивитеся!

Вивернули назовні

Білі кістки будинків мадридських.

Переламані вулиці,

Люди течуть потоком.

Вмирає Мадрид.

 

 

 

ДОДАТОК 5  

 Документ 1

Ф. Ф. Раскольников «Открытое письмо Сталину»

Ф. Ф. Раскольников  (1892-1939). Не принял режим Сталина. С 1938 года проживал в Париже как политический эмигрант: исключенный из партии, объявленный «врагом народа», лишенный советского гражданства. События 30- лет, которые трагически отразились на долях многих советских людей, потрясли Раскольникова. Так появился его «Открыто письмо Сталину», датированное  от 17 августа 1938 г.   

«..Сталин, Вы объявили меня «вне закона». Настоящим актом вы уравняли меня в правах – точнее, в бесправии со всеми  советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с Вашим режимом. Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место  лишь за тюремными решетками, так же далек от действительного социализма, как своеволие Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата..

Под натиском советского  народа Вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята с неподдельным энтузиазмом. Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года,  которая воплотила  и надежды всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии. Но в Вашем понимании всякий политический маневр  - синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

             Что вы сделали с конституцией? Испугавшись свободы выбора, «как прыжка в неизвестность», который угрожал Вашей личной власти, Вы растоптали Конституцию, как лоскуток бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосование за одну единую  кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями Вы бесшумно уничтожаете  «непокорных» депутатов, насмехаясь над неприкосновенностью и напоминая, что хозяином земли советской является не Верховный  Совет, а Вы.

Вы сделали все, чтобы дискредитировать социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией  поворота, Вы подавляете растущее  недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом Вашей личной диктатуры, Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции  войдет под именем эпохи террора.»

 («Осмыслить культ Сталина» - М., 1989. с.612)

Документ 2

«Музыка Шостаковича мне всегда нравилась . И вдруг я читаю, что опера Шостаковича «сумбур вместо музыки». Это сказала газета «Правда», то есть голос коммунистической партии. Как же мне быть? Легче всего было бы сказать: я ошибаюсь . Но тогда я допустил бы возможность того, что ошибается партия. К чему бы это привело? Есть генеральная линия партии. Если я не соглашусь с этой линией в каком-то отрезке, то весь сложный рисунок жизни рухнет. И потому я соглашаюсь и говорю, что и на этом отрезке искусства  партия, как и во всем, права».

(Долуцкий И.И., Журавлёва В.И.   История России XX в.- М,1990


 

doc
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
1071
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку