Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ (В РЕЖИМІ ZOOM КОНФЕРЕНЦІЇ) З ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ» ЗА ТЕМОЮ «ПРАВО ВЛАСНОСТІ»

Про матеріал
Пандемія коронавірусу, як неочікуване і безпрецедентне світове явище у сфері охорони здоров’я, зумовило необхідність трансформації методик викладання і оцінювання компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Технології дистанційного навчання, що раніше використовувались лише в окремих випадках, стали нині глобальним явищем і серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків. Слід визнати, що освітній процес, який повністю здійснюється у віддаленому режимі, потребує значних зусиль кожного педагогічного працівника, в тому числі: мобільного освоєння сучасних технологій дистанційного навчання, пристосування до незвичного режиму навчальної роботи тощо. Практика освітньої діяльності доводить, що із зазначеними труднощами педагоги успішно справляються і набувають нового досвіду та інноваційних знань, що дозволяє їм перейти на якісно новий рівень педагогічної роботи. На мою думку, у майбутньому (навіть після закінчення пандемії) професійна підготовка кваліфікованих робітників буде ґрунтуватися на раціональному поєднанні очного та дистанційного навчання. Особливо це актуально для викладання предмета «Основи правових знань». Таке поєднання дозволяє педагогу обирати різні організаційні та технологічні моделі навчання відповідно до можливостей суб’єктів освітнього процесу, їх потреб і викликів нового часу. Слід підкреслити важливість добору викладачем предмета «Основи правових знань» сучасних методів і технологій при переході на очно-дистанційне (змішане) навчання. Автор звертає увагу на доцільність використання під час уроку інформаційно-комунікаційних й мультимедійних програм, методу превентивного навчання, інтерактивних технологій (з використанням месенджера Zoom, веб-сервісу Google Classroom, навчальних інтернет сервісів learningapps, wordart, quizizz), що сприяє формуванню у майбутніх кваліфікованих робітників правової свідомості, правового мислення, правової відповідальності, а також дозволяє розвивати ключові компетентності: самостійність, уміння пошуку різноманітних джерел інформації та творчого підходу до вирішення завдань, навички моделювання правових ситуацій, швидку адаптацію до нових умов навчання і життя. З метою узагальнення педагогічного досвіду щодо організації та проведення уроків з предмета «Основи правових знань» на основі змішаного формату навчання з використанням веб-сервісів, навчальних інтернет сервісів і месенджера, автором опрацьовано методичну розробку відкритого уроку за темою «Право власності». Творчий доробок містить наступні розділи «Вступ», Розділ 1 - «План уроку», Розділ 2 - «Опис перебігу уроку», «Перелік джерел посилання», «Додаток». Методична розробка сформована на основі Положення про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом МОН № 582 від 12.12.2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», методичних рекомендацій Науково-методичного центру професійно-технічної освіти МОН щодо написання та оформлення методичних розробок (2005), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» (2009), освітніх стандартів професійно - технічної освіти з професій: «Перукар (перукар-модельєр)», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Декоратор вітрин»,. Розробник пропонує скористатися методичним доробком педагогічним працівникам, які викладають предмет «Основи правових знань» за професіями «Перукар (перукар-модельєр)», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Декоратор вітрин», а також учням і слухачам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Перегляд файлу

1

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО УРОКУ (В РЕЖИМІ Zoom КОНФЕРЕНЦІЇ)

З ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ»

ЗА ТЕМОЮ «ПРАВО ВЛАСНОСТІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2020


ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО УРОКУ (В РЕЖИМІ ZOOM КОНФЕРЕНЦІЇ)

З ПРЕДМЕТА  "ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ"

ЗА ТЕМОЮ "ПРАВО ВЛАСНОСТІ"

 

 

 

 

 

 

 

Укладач                   Наталія РОЖКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2020


Методична розробка  відкритого уроку (в режимі Zoom конференції)

з предмета «Основи правових знань» за темою «Право власності»

 

УДК 377.651 (072)

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»
протокол № 2  від 28.12.2020

 

 

Рецензенти:

Короткова Л.І. - директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю».

Телюпа Сергій Олександрович – заступник директора ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю».

Омельяненко Галина Іванівна - методист ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю».

 

 

Рожкова Н.С.

Рожкова Н.С. Методична розробка відкритого уроку (в режимі Zoom конференції)

з предмета «Основи правових знань» за темою «Право власності» : метод. посібн./Н.С. Рожкова.  – Запоріжжя:  ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», 2020. – 17 с.

 

В методичній розробці викладено план та опис перебігу відкритого уроку з предмета загальнопрофесійної підготовки «Основи правових знань» за темою «Право власності», який проведено у режимі Zoom конференції. Під час уроку використовувались веб-сервіс, навчальні інтернет сервіси і месенджер. Наведено додаток: критерії оцінювання загальнопрофесійних компетентностей здобувачів освіти з предмета «Основи правових знань».

Рекомендується для педагогічних працівників, які викладають предмет «Основи правових знань», а також для учнів та слухачів, які отримують освіту за професіями сфери послуг.

 

 

 

 

 

УДК 377.651 (072)

© ДНЗ «Запорізьке вище професійне

училище моди і стилю»

©  Рожкова Н.С., 2020


ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

5

РОЗДІЛ 1

ПЛАН УРОКУ

7

РОЗДІЛ 2

ОПИС ПЕРЕБІГУ УРОКУ

9

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

15

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ

15

ДОДАТОК А                    

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  загальнопрофесійних компетентностей здобувачів освіти з предмета «Основи правових знань»

17

 

 

 


ВСТУП

 

Пандемія коронавірусу, як неочікуване і безпрецедентне світове явище у сфері охорони здоров’я, зумовило необхідність трансформації методик викладання і оцінювання компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Технології дистанційного навчання, що раніше використовувались лише в окремих випадках, стали нині глобальним явищем і серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків.

Слід визнати, що освітній процес, який повністю здійснюється у віддаленому режимі, потребує значних зусиль кожного педагогічного працівника, в тому числі: мобільного освоєння сучасних технологій дистанційного навчання, пристосування до незвичного режиму навчальної роботи тощо. Практика освітньої діяльності доводить, що із зазначеними труднощами педагоги успішно справляються і набувають нового досвіду та інноваційних знань, що дозволяє їм перейти на якісно новий рівень педагогічної роботи.

На мою думку, у майбутньому (навіть після закінчення пандемії) професійна підготовка кваліфікованих робітників буде ґрунтуватися на раціональному поєднанні очного та дистанційного навчання. Особливо це актуально для викладання предмета «Основи правових знань». Таке поєднання дозволяє педагогу обирати різні організаційні та технологічні моделі навчання відповідно до можливостей суб’єктів освітнього процесу, їх потреб і викликів нового часу.

Слід підкреслити важливість добору викладачем предмета «Основи правових знань» сучасних методів і технологій при переході на очно-дистанційне (змішане) навчання. Автор звертає увагу на доцільність використання під час уроку інформаційно-комунікаційних й мультимедійних програм, методу превентивного навчання, інтерактивних технологій (з використанням месенджера Zoom, веб-сервісу Google Classroom, навчальних інтернет сервісів learningapps, wordart, quizizz), що сприяє формуванню у майбутніх кваліфікованих робітників правової свідомості, правового мислення, правової відповідальності, а також дозволяє розвивати ключові компетентності: самостійність, уміння пошуку різноманітних джерел інформації та творчого підходу до вирішення завдань, навички моделювання правових ситуацій, швидку адаптацію до нових умов навчання і життя.

З метою узагальнення педагогічного досвіду щодо організації та проведення уроків з предмета «Основи правових знань» на основі змішаного формату навчання  з використанням веб-сервісів, навчальних інтернет сервісів і месенджера, автором опрацьовано методичну розробку відкритого уроку за темою «Право власності». Творчий доробок містить наступні розділи «Вступ»,  Розділ 1 - «План уроку», Розділ 2 - «Опис перебігу уроку», «Перелік джерел посилання», «Додаток».

Методична розробка сформована на основі Положення про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом МОН № 582 від 12.12.2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», методичних рекомендацій Науково-методичного центру професійно-технічної освіти МОН щодо написання та оформлення методичних розробок (2005), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН «Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі» (2009), освітніх стандартів професійно - технічної освіти з професій: «Перукар (перукар-модельєр)», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Декоратор вітрин»,.

Розробник пропонує скористатися методичним доробком педагогічним працівникам, які викладають предмет  «Основи правових знань» за професіями «Перукар (перукар-модельєр)», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Декоратор вітрин», а також учням і слухачам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 


РОЗДІЛ 1

ПЛАН УРОКУ

Навчальний предмет: «Основи правових знань»

Тема програми: «Цивільне право і відносини, що ним регулюються»

Навчальний модуль: Базовий блок

Тема уроку: «Право власності»

Мета уроку:

освітня: набуття здобувачами освіти загальнопрофесійних компетентностей щодо прав власності;

розвиваюча: набуття здобувачами освіти ключових компетентностей, в тому числі: самостійності, відповідальності, творчої активності і логічного мислення; вдосконалення навичок роботи в мультимедійному освітньому просторі;

виховна: формування ціннісних орієнтацій особистості та мотивації до правомірної поведінки, соціального партнерства, активної громадянської позиції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи організації і здійснення освітнього процесу:

 •        словесні (розповідь-пояснення);
 •        наочні (ілюстрація, демонстрація з використанням інформаційно-комунікаційних й мультимедійних технологій);
 •        практичні методи (вправи, самостійна навчальна праця учнів);
 •        інтерактивний (з використанням інтернет сервісів learningapps, wordart, quizizz);
 •        метод випереджувального навчання.

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

 •        створення ситуації інтересу (використання пізнавальних ігор, перегляд навчальних відео).
 •        навчальні дискусії;
 •        аналіз життєвих ситуацій;
 •        емоційний вплив педагога;
 •        заохочення та покарання в навчанні.

3. Методи контролю, самоконтролю, корекції:

 •        усне опитування;
 •        тестування;
 •        електронний контроль;
 •        самоконтроль.

Форми освітнього процесу:

за місцем навчання — урок, що проводиться в дистанційному синхронному режимі;

 •        за часом навчання – відповідно до розкладу;
 •        за дидактичною метою — урок інтеграції декількох методів навчання;
 •        за тривалістю часу навчання — класичний урок (45 хв.).

Критерії оцінювання знань і умінь учнів: національна 12-ти бальна система оцінювання знань і умінь здобувачів освіти

Матеріально-технічне забезпечення: ноутбук і смартфон викладача; ноутбуки, комп’ютери і смартфони здобувачів освіти.

Програмне забезпечення: месенджер Zoom, веб-сервіс Google Classroom, навчальні інтернет сервіси - learningapps, wordart, quizizz.

Міжпредметні зв’язки: «Інформаційні технології», «Основи ринкової економіки та підприємництва», «Охорона праці».

Очікувані результати: свідоме засвоєння здобувачами освіти способів набуття права власності, підстав виникнення та припинення зазначеного права; уміння розрізняти форми та види власності, аналізувати правові ситуації на основі положень цивільного законодавства, швидко знаходити необхідні законодавчі акти в мережі Інтернет; набуття умінь відстоювати свої  права.


РОЗДІЛ 2

ОПИС ПЕРЕБІГУ УРОКУ

 

І. Організаційний етап

 •                 організація уроку у форматі Zoom конференції, розсилка запрошення, встановлення та перевірка якості зв’язку;
 •                 вітання викладача;
 •                 нагадування правил проведення Zoom конференції;
 •                 перевірка присутності здобувачів освіти;
 •                 демонстрація на екрані рейтингової таблиці, у відповідності з якою будуть оцінені результати роботи здобувачів освіти на уроці і організація роботи помічника викладача, який буде заповнювати таблицю;
 •                 організація входу до Google Клас (pk7wvsh), де містяться матеріали відкритого уроку.

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Викладач оголошує тему, мету та завдання уроку. Одночасно ця інформація  демонструється на екрані.

ІІІ. Мотивація освітньої діяльності

Викладач:  Власність - це те, що прагне мати кожна людина,  те, заради чого більшість працює, те, що може бути отримано з порушенням моральних та правових норм. Звичайно, що за 45 хвилин ми не встигнемо розглянути весь спектр питань пов’язаних з власністю, але ми зможемо:

 •     створити фундамент з необхідних знань і понять щодо власності, на який пізніше кожен з Вас зможе добудувати у відповідності до задач і потреб;
 •     навчитися працювати із законодавчими актами, щоб в разі необхідності отримати інформацію, необхідну для захисту своїх прав;
 •     навчитися з повагою відноситися до права власності, в тому числі інтелектуальної, яке мають інші особи.

Маю надію, що ця настанова буде для Вас мотивуючим стимулом до засвоєння теми уроку та досягнення поставленої освітньої мети.

ІV. Актуалізація опорних знань

Викладач: Відкриваємо у додатку «Презентація Google» презентацію уроку «Право власності». У вас є можливість переглядати цю презентацію на екрані, який я демонструю під час Zoom конференції. Можна також  зайти в додаток самостійно, за посиланням https://drive.google.com/file/d/1Bu54ZO_6TPnRIaE1H_N-QTjD_6MXxRN6/view .

Перш, ніж ми розпочнемо опрацьовувати нову тему, згадаймо, які джерела ми використовуємо на уроках з предмета «Основи правових знань правознавства.

Слайд 2:

1.Конституція України.

Викладач: На вашу думку, правова держава дозволяє своїм громадянам мати власність? Яка стаття Конституції дасть нам відповідь на це питання?

Учні мають навички роботи з Конституцією, і знаходять відповідь, викладач демонструє вірну відповідь на екрані.

2.Кодекси України.

Викладач: Право власності розглянуто в Цивільному кодексі України. Давайте перейдемо за посиланням і навчимося з ним працювати: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text1. Посилання доступне в Google Класі. Викладач пояснює варіанти пошуку інформації в законодавчих актах на сайті Верховної Ради.

 

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

 1.  Викладач розкриває поняття «власність»

Викладач: З метою закріплення навичок роботи з нормативним актами пропоную знайти в тексті Цивільного кодексу України відповіді на запитання щодо власності (слайд 3):

 1.     Хто або що впливає на здійснення права особи на власність?
 2.     Чи залежить зміст права власності від місця проживання власника ?
 3.     Чи може держава втручатися у здійснення власником права власності?
 4.     Які ризики щодо майна несе власник?
 5.     Назвіть суб’єкти права власності?

Очікувані відповіді здобувачів освіти:

 •     стаття 316 пункт 1;
 •     стаття 317 пункт 2;
 •     стаття 319 пункт6;
 •     стаття 323 пункт 1;
 •     стаття 325 пункт 1.

Викладач: На основі знайдених відповідей на поставлені питання, сформулюйте поняття «власність». Перевірте правильність цього поняття, яке зявилось на екрані (слайд 4). Пропоную одному з вас зачитати вголос визначення на екрані.

Здобувач освіти: Право власності - право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Всі суб'єкти права власності мають рівні права.

Викладач: Зверніть увагу на останнє речення. Воно означає, що в незалежності від того, кому належить власність і яка його вартість, її володар має право на захист своїх прав. Наприклад, якщо пошкоджено власність приватної особи незначної вартості (скутер вартістю 5 тисяч гривень) і власність державного підприємства (потяг вартістю 50 млн гривень), обидва власники мають рівні права на захист своєї власності.

Викладач: Надайте відповідь на питання: Які складові має право власності відповідно до ст. 317 ЦК України?

Очікувана відповідь здобувачів освіти: Відповідно до ст. 317 ЦК України існують: право володіти, право розпоряджатися і право користуватися.

Викладач : Розглянемо сутність зазначених понять. Право володіння - це можливість мати певну річ. Право користування- можливість отримувати плоди і доходи. Право розпорядження –можливість вирішувати долю майна.

Давайте спробуємо на прикладі визначити складові права власності:

 1.     Я віддала ділянку в оренду.
 2.     Я маю  земельну ділянку.
 3.     Я посадила на ній картоплю і зібрала врожай.

Очікувані відповіді здобувачів освіти:

 1.     У першому прикладі  продемонстровано право розпорядження.
 2.     У другому прикладі  продемонстровано право володіння.
 3.     У третьому прикладі  продемонстровано право користування.
 1. Викладач пояснює підстави для набуття права власності

Викладач: На екрані ви бачите перелік підстав для набуття права власності, зафіксуйте їх у зошиті (слайд 5) :

 1. Виготовлення нового продукту.
 2. Договір.
 3. Переробка.
 4. Привласнення дарів природи.
 5. Знахідка.
 6. Приватизація.
 7. Спадкування.
 8. Конфіскація.
 9. Скарб.   

Викладач: Давайте спробуємо уявити, за яких умов вірогідно порушити права іншої особи під час набуття права власності у випадку появи підстав: 1,2,4,5.

Очікувані відповіді здобувачів освіти:

 1. Треба виготовити нову річ із використанням матеріалів, які вам не належать.
 2. У випадку невиконання умов договору.

4. Збирання рослин,  занесених до Червоної книги України.

5.У випадку допущення, що привласнена річ є знахідкою, хоча у неї є власник.

Викладач: Розглянемо презентацію за темою «Скарб», яку нам продемонструє здобувачка освіти, яка отримала випереджувальне домашнє завдання. Презентація розміщена в Google Класі.

Кому незручно переглядати її на екрані, перейдіть за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Bu54ZO_6TPnRIaE1H_N-QTjD_6MXxRN6/view

Здобувач освіти демонструє і коментує підготовлену ним презентацію.

Викладач: Для закріплення щойно вивченого матеріалу, перейдіть за посиланням та виконайте завдання, що представлене за допомогою інтернет сервісу learningapps.  https://learningapps.org/watch?v=p1rg9bw9j20

https://learningapps.org/watch?v=pmbzcpkjt20

Пропоную одному учню увімкнути функцію «демонстрація екрана» і прокоментувати процес виконання завдання.

3. Викладач розповідає про форми власності

Викладач: Повернемося до демонстрації екрану викладача. Зверніть увагу, що формами власності, передбаченими Конституцією України є такі: державна, комунальна і приватна. Зачитайте по черзі, перелік об’єктів, які належать до кожної з них. (слайд 6).

Викладач: Хочу звернути вашу увагу на таку форму як інтелектуальна власність. Для того, щоб докладно розібрати її ознаки і види, перегляньте відео, розміщене у вільному доступі в youtube, на яке треба перейти за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Lqs-419mo9o&ab_channel=Valerai та законспектуйте інформацію, що для вас виявилась незнайомою.

Викладач: Розглянемо виконане випереджувальне домашнє завдання, яке полягало у створенні хмаринки слів «Види інтелектуальної власності» за допомогою інтернет сервісу Wordart.

Здобувач освіти демонструє і коментує підготовлене ним завдання, яке можна переглянути за посиланням https://wordart.com/edit/lkzugdr624tq або в Google Класі.

Викладач: Для закріплення щойно вивченого матеріалу, перейдіть за посиланням та виконайте завдання, що представлене за допомогою інтернет сервісу learningapps https://learningapps.org/watch?v=pm9dyawbj20 . 

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань

Викладач: Для закріплення і систематизації знань, які ви отримали на уроці, пропоную прийняти участь в онлайн вікторині, створеної за допомогою додатку Quizizz за посиланням https://quizizz.com/join в Google Класі або шляхом сканування QR коду:

 

VІІ. Підведення підсумків уроку

7.1 Оголошення оцінок

Викладач : Кожен отримав оцінку за виконання тестового завдання в Google Classroom. Ті з вас, хто правильно склав тест, отримує гарну оцінку (9,10,11). Ті здобувачі освіти, які протягом уроку в додаток до правильно складеного тесту отримували бонусні бали, заохочуються підвищенням оцінки на 1 бал.

7.2 Домашнє завдання

1.Заповніть гугл-форму «Оцінювання за темою «Право власності».

2. До наступної теми «Спадкове право» потрібно підготувати:

 • повідомлення за темою  «Незвичайні заповіти».
 • інформацію на основі опитування своїх знайомих щодо складання заповіту.

 


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

 

 

 1. Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина : підручник / Р. А. Майданик. – Київ, Алерта, 2012.
 2. Правознавство. 10 клас. Профільний рівень: Навчальний посібник,- Київ, Ранок, 2010.
 3. Словник законодавчих і нормативних термінів: Термін. словник / Укладачі доктор юрид. наук, проф. Іншин М.І, канд. юрид. наук Шопіна І.М., Якимов Г. О. – Київ, Правова Єдність, 2008.
 4. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. LA. Біркжова, Ю.О. Заіки. - Київ, КНТ, 2006.
 5. Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - Київ, Правова єдність, 2009.
 6. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник/ О. О. Ястремська. – Харків, НЕУ, 2013.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.11.2020).
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40-44 − URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 18.11.2020).


ДОДАТОК А

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  загальнопрофесійних компетентностей здобувачів освіти

з предмета «Основи правових знань»

Під час оцінювання навчальних досягнень враховується:

 • рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державно-правових реалій;
 • рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;
 • рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень здобувачів освіти

І. Початковий

1

Учень (учениця) усно в загальних рисах відтворює один-два юридичні терміни окремої теми

2

Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно відтворює кілька термінів, вибирає правильний варіант відповіді із двох запропонованих

3

Учень (учениця) одним простим реченням передає зміст частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання в тексті підручника

ІІ. Середній

4

Учень (учениця) відповідає на окреме запитання за допомогою викладача, репродуктивно відтворює частину навчального матеріалу теми одним-двома простими реченнями, формулює визначення юридичного поняття

5

Учень (учениця) відтворює окрему частину основного змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання викладача, визначає одну-дві окремі ознаки правових понять

6

Учень (учениця) у цілому відтворює частину навчаль-ного матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі юридичні терміни, аналізує прості юридичні ситуації, розв'язує тестові завдання першого рівня; може користуватися за допомогою викладача (зразок, пам'ятка) окремими положеннями нормативних актів

ІII. Достатній

7

Учень (учениця) самостійно відтворює окрему частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, уміє дати визначення понять, аналізує зміст правових документів за простим планом, розв'язує елементарні юридичні задачі за допомогою викладача, знаходить окремі правові норми в тексті нормативних актів

8

Учень (учениця) в основному володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією; може співставляти, узагальнювати інформацію; складати прості таблиці, схеми, аналізувати положення нормативно-правового акта за допомогою викладача

9

Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-правових актів, підтверджувати одним-двома аргументами висловлене ним судження про правове явище; самостійно розв'язувати юридичні задачі середнього рівня складності

IV. Високий

10

Учень (учениця) вільно викладає правові питання, застосовуючи необхідну юридичну термінологію; уміє вирішувати за допомогою викладача тестові завдання вищого рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня

11

Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно висловлювати власні судження та аргументує їх, самостійно користується окремими джерелами права; може підготувати повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов'язковою вимогою)

12

Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові питання, висловлює власну позицію й переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання й уміння у практичній урочній діяльності (участь у дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно вирішувати юридичні задачі, застосовуючи правові знання

 

docx
Додано
19 листопада 2020
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку