Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Використання програмного забезпечення SMART NOTEBOOK на уроках з предмета " Основи правових знань"

Про матеріал
Методична розробка уроку з предмета «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» з використанням програмного забезпечення SMART NOTEBOOK за темою «ВИДИ ВІДПУСТОК» Мета уроку: набуття учнями ключових компетентностей , зокрема правової , яка полягає в здатності активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки в умовах розвитку демократичного суспільства.Вдосконалення навичок роботи в мультимедійному освітньому просторі
Перегляд файлу

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

З ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» 

З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SMART NOTEBOOK

 ЗА ТЕМОЮ «ВИДИ ВІДПУСТОК»

 

 

 

 

 

 

 

Укладач                                                                                                       Рожкова НС.                                                                                                             старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Запоріжжя, 2020                                       

РОЗДІЛ 1

ПЛАН УРОКУ

Навчальний предмет: «Основи трудового законодавства»

Тема програми: «Робочий час і час відпочинку»

imageТема уроку: «Види відпусток» Мета уроку: навчальна: набуття учнями ключових компетентностей , зокрема правової  , яка полягає в здатності активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки в умовах розвитку демократичного суспільства. розвиваюча: вдосконалення навичок роботи в мультимедійному освітньому просторі, розвиток уваги, пам'яті, творчої активності і логічного мислення учнів; набуття вмінь висловлювати власні думки і припущення.  виховна: виховання моральних, поведінкових якостей особистості учня (в т.ч. почуття колективізму, старанності, толерантності, творчої ініціативи, цілеспрямованості, діловитості, уважності, працьовитості, впевненості в собі, здатності до самовираження, культури праці, нетерпимості до недоліків).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний,демонстраційний з користанням  інформаційно-комунікаційних й мультимедійних програм.

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійний проектор, екран, ноутбук,  смартфони , комплект джерел (законодавчих актів).

Міжпредметні зв’язки:

Ø«Охорона праці»; Ø «Інформаційні технології» Ø«Виробниче навчання».

Очікувані результати: учні зможуть працювати з законодавчими актами, навчаться відстоювати свої трудові права, засвоять інформацію про порядок надання відпусток; зможуть розрізняти види відпусток; удосконалять уміння щодо роботи з програмою SMART NOTEBOOK,  комунікації з учнями та викладачем.

 

РОЗДІЛ 2

ОПИС ПЕРЕБІГУ УРОКУ

 

І. Організаційний етап        вітання викладача.

              перевірка присутності учнів на уроці.

              надання учням  комплекту джерел: Конституція України, Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» .

              організація роботи помічника викладача: учень отримує список групи і стікери, які буде клеїти біля прізвища учня, який виконав завдання або дав вірну відповідь.

 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

Викладач оголошує тему, мету та завдання уроку. Одночасно ця інформація  демонструється на екрані. 

 

ІІІ. Мотивація освітньої діяльності

Викладач:   Право на відпустки мають усі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. 

Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначає Закон України "Про відпустки". 

Знання по даній темі дасть можливість захищати право на відпустку, а відпустка, у свою чергу, є одним із  значущих способів реалізації конституційних прав, соціально –економічних інтересів працівника.

Маю надію, що ця настанова буде для Вас мотивуючим стимулом до засвоєння теми уроку та досягнення поставленої освітньої мети. 

 

ІV. Актуалізація опорних знань

Викладач: Перш ніж ми розпочнемо опрацьовувати нову тему, згадаймо раніше вивчений матеріал.  Три учня виконають завдання на інтерактивній дошці, створені за допомогою програмного забезпечення SMART NOTEBOOK:

1. вирішити тестове завдання (див. додаток1) 2. відсортувати святкові і робочі дні(див. додаток1) ;

3. скласти анаграму(див. додаток1).

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Розкриття поняття «Відпустка»

Викладач: Пропоную зачитати на екрані визначення поняття.

Учень: Відпустка– час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи (слайд 3).

Викладач: Зараз пропрацюємо з документами  (слайд 4).

 І варіант. Знайдіть в тексті Закону України «Про відпустки» перелік працівників, які мають право на відпустку і по черзі прочитайте кожен по одному пункту.

Очікувана відповідь: Закон України «Про відпустки», розділ 2, стаття 10

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

1)  особам віком до вісімнадцяти років;

2)  особам з інвалідністю;

3)  жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4)  жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

5)  одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6)  дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7)  ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8)  ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9)  батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10)            в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

ІІ варіант. Знайдіть в тексті Конституції (ІІ розділ) право, пов’язане з відпустками.

Очікувана відповідь: Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

2. Розгляд видів відпустки

Викладач: на екрані зображено схему з видами відпустки, зафіксуйте її у зошиті (слайд 6) .

У вас було домашнє завдання : провести опитування родичів, які працюють про те, які види відпусток вони використали у минулому році.

Очікувана відповідь: найчастіше працівники використовують щорічну відпустку

Викладач: Переглянемо відео «Тривалість щорічної відпустки»  (слайд 7) https://www.youtube.com/watch?v=5RAAJO_bRfY&t=1s.

Для тих, хто краще сприймає  інформацію зафіксовану на папері – використовуйте  текст на аркуші жовтого кольору «Щорічна відпустка» (див. додаток 2).

Викладач: Назвіть категорії працівників і терміни щорічних відпусток, які їм гарантує держава.

Очікувана відповідь демонструється на  слайді 8 презентації

Викладач: переглянемо відео «Порядок надання щорічних відпусток».  (слайд 9) https://www.youtube.com/watch?v=5RAAJO_bRfY&t=1s.

Викладач: Який порядок надання щорічної відпустки?

Очікувана відповідь демонструється на  слайді 10 презентації. https://www.youtube.com/watch?v=nO8T6yi5xT4.

Для тих, хто краще сприймає  інформацію зафіксовану на папері – використовуйте  текст на аркуші жовтого кольору «Щорічна відпустка» (див. додаток 2).

Викладач: ви гарно попрацювали, прийшов час для розминки, увага на екран, повторюйте рухи за моїм помічником (слайд 11)

Викладач: візьміть  для зручності сприйняття інформації зелений аркуш

«Соціальні відпустки» (додаток 3) і переглянемо відео  за цією темою  https://www.youtube.com/watch?v=sXFw9ifOYro&t=1s. (слайд 12).

Викладач: назвіть види соціальних відпусток. 

Хто підготував превентивне домашнє завдання на тему «Тивалість декретних  відпусток в різних країнах?

Очікувана відповідь: Ситуація в різних країнаї на сьогодняшній день:

НІМЕЧЧИНА. Декретна відпустка для німецьких жінок починається з 34-го тижня вагітності і закінчується через вісім тижнів після пологів. 

ШВЕЦІЯ. За. Батьківська відпустка тут триває рік і три місяці. При цьому 60 днів зарезервовані для батька. 

США. Відповідно до федерального закону про сім’ю і відпустки з медичних причин, американки мають право на 12 тижнів відпустки після народження дитини. 

Сім країн дають оплачувану відпустку для батька дитини : Австрія (6 місяців), Бельгія (3 дні), Данія (10 днів), Іспанія (2 дні), Франція (3 дні), Фінляндія (1 тиждень). 

Викладач: інші види відпусток ми розглянемо на наступному уроці.

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

Викладач: для систематизації знань, які ви отримали на уроці пропоную використати інтерактивну дошку і виконати завдання, створені за допомогою програмного забезпечення SMART NOTEBOOK (див. додаток 4):

1.     Знайти відповідність між видом відпустки і категорією працівників, яким її може бути надано

2.     Вирішити тестові завдання

3.     Скласти анаграму

4.     Обрати, який малюнок ілюструє названий вид відпустки

5.     Визначити тривалість названих видів відпустки

Викладач: Зайдіть Google Classroom і вирішіть тестові завдання (додаток 5).

 

VІІ. Підведення підсумків уроку.

1.Оголошення оцінок

Викладач : кожен отримав оцінку за виконання тестового завдання в  Google Classroom,  ті з вас, хто на протязі уроку отримав бонусні бали, будуть заохочені підвищенням оцінки за тест або додатковою оцінкою.

2.Домашнє завдання: ознайомитися зі Статтею 84 КЗпП України.

       

Додаток 1

 

1.вирішити тестове завдання

image 

2.скласти анаграму

image 

3.відсортувати святкові і робочі дні

image 


9

 

Додаток 2

Щорічна основна відпустка

Підстави отримання: 

                    право на неї мають усі працівники -  головна відмінність щорічної основної відпустки від усіх інших 

                    для  інших видів відпусток потрібні спеціальні юридичні підстави  

                    для  щорічної основної відпустки потрібен один юридичний факт — робота за трудовим договором протягом часу перебування працівника у трудових відносинах на даному підприємстві.

 

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

 

                    жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї,  які мають двох i більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

                    інвалідам;

                    особам віком до вісімнадцяти років;

                    чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

                    особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) які були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

                    imageсумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; • працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку i не одержали за неї грошової компенсації;

                    працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного

(амбулаторно-курортного) лікування;

                    батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу; в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором

                    Загальна тривалість щорічних основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 к.дн., а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, — 69 к.дн. 

                    На прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості. Проте основна безперервна її ча тина має становити не менше 14 календарних днів.

           

image

Додаток 4

1.вирішити тестове завдання

image 

2.скласти анаграму

image 

3.відсортувати святкові і робочі дні

image 

 

Додаток 5


Тестові завдання 

1.     Хто має право на щорічну основну відпустку

    А)   усі громадяни

     Б)    ті що відпрацювали 2 роки

     В)    працюють 10 місяців

2.     Що дає право на додаткову відпустку  

     А)    спеціальні юридичні підстави

     Б)     попросити роботодавця 

     В)    написати заяву

3.     Тривалість навчальної відпустки залежить від

      А)    стажу роботи на підприємстві

      Б)     віку працівника

      В)    акридитації навчального закладу і курсу навчання

4.     Мінімальна тривалість щорічної відпустки

        А)   24 календарні дні

      Б)    28 календарні дні

      В)    30 календарні дні

5.     Відпустка у зв’язку з навчанням

      А)  не може бути поділена на частини        Б)   може бути перенесена на інший період 

      В)   продовжена на святкові й неробочі дні.

6.     Який документ є підставою для навчальної відпустки

       А)  довідка - виклик навчального закладу

       Б)   заява працівника 

       В)  студентський квиток

7    Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами:

      А)   70 і 56 календарних днів

      Б)   47 і 80  календарних днів

      В)  30 і 60   календарних днів

8.     Максимальна  тривалість щорічної відпустки

      А)   59 календарні дні

      Б)    52 календарні дні

      В)    48 календарні дні

9.     Відпустку без збереження заробітної плати – може ініціювати

      А)   роботодавець       Б)   працівник 

      В)   третя сторона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівні компетентності

Бали

Критерії оцінювання

1

2

3

І. Початковий

1

Учень виконує окремі елементи графічного малюнку голови людини. 

Присутні суттєві помилки в композиційній побудові роботи.

2

Учень виконує малюнок голови людини за зразком пропорційної схеми. В малюнку відсутні модельні лінії стрижки, тональні градації.

3

Учень виконує малюнок голови людини за зразком пропорційної схеми, із значними помилками відтворює модельні лінії стрижки. Учень не використовує довідковий матеріал кейсу, не вміє розрізняти базові форми стрижок.

 

ІІ.

Середній

4

Учень при виконанні малюнку дотримується пропорційних співвідношень. За допомогою викладача обирає необхідні графічні засоби для відтворення об’єму та фактури волосся. Має значні труднощі при аналізі і порівнянні базових форм стрижок, недостатньо усвідомлено користується довідковим матеріалом кейсу. При виконанні персоніфікації стрижки допускає значну кількість помилок, які не може виправити самостійно.

5

Учень дотримується законів композиційної побудови малюнку та пропорційних відношень. З частковою допомогою викладача обирає необхідні графічні засоби для відтворення об’єму та фактури волосся. Може частково проаналізувати особливості чотирьох базових форм стрижок та обґрунтувати  доцільність персоніфікації жіночих моделей  стрижок відповідно до індивідуальної побудови голови та обличчя клієнтки. При виконанні графічної робити припускається помилок, які самостійно виправити не може. 

6

Учень з епізодичною допомогою викладача виконує малюнок стрижки на основі персоніфікації обраної базової форми, дотримується законів композиційної побудови малюнку та пропорційних співвідношень, самостійно використовує довідкові матеріали кейсу і обирає необхідні графічні засоби для відтворення об’єму та фактури волосся. При виконанні графічної робити припускається помилок, які може частково виправити.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно з розумінням відтворює основі елементи персоніфікації обраної базової форми, дотримується законів композиційної побудови малюнку та пропорційних співвідношень. Самостійно аналізує довідкові матеріали кейсу, порівнює відповідність базових форм сучасним напрямам моди,  обирає необхідні графічні засоби для відтворення об’єму та фактури волосся. При виконанні графічної робити припускається несуттєвих помилок

8

Учень виконує повну персоніфікаціє базової форми стрижки з консультативною допомогою викладача. Самостійно аналізує довідкові матеріали кейсу, порівнює відповідність базових форм сучасним напрямкам моди,  обирає необхідні графічні засоби для відтворення об’єму та фактури волосся. При виконанні графічної робити припускається несуттєвих помилок, які може частково виправити.

9

Учень виконує повну персоніфікаціє базової форми стрижки з урахуванням сучасних модних трендів. Усвідомлено користується додатковою інформацією, аналізує довідкові матеріали кейсу, обирає необхідні графічні засоби

 

 

для відтворення об’єму та фактури волосся. При виконанні графічної робити припускається несуттєвих помилок, які може частково виправити.

IV.

Високий

10

Учень виконує повну персоніфікаціє базової форми стрижки з урахуванням сучасних модних трендів. При обговоренні завдань кейсу встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, вміє користуватися рекомендованими викладачем джерелами інформації. Дотримується правил композиційної побудови малюнку, відтворює тональні градації, об’єм і фактуру волосся.  При виконанні графічної робити припускається окремих неточностей, які може самостійно виправити. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії.

11

Учень виконує повну персоніфікаціє базової форми стрижки з урахуванням сучасних модних трендів. При обговоренні завдань кейсу встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, вміє користуватися рекомендованими викладачем джерелами інформації. Дотримується правил композиційної побудови малюнку, відтворює тональні градації, об’єм і фактуру волосся.  При виконанні графічної робити припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Графічна робота виконується в комбінованих техніках, в подальшому може використовуватись як виставковий ескіз. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії.

12

Учень виконує повну персоніфікацію базової форми стрижки з урахуванням сучасних модних трендів. При обговоренні завдань кейсу встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки, вміє користуватися рекомендованими викладачем і знайденими самостійно джерелами інформації. Дотримується правил композиційної побудови малюнку, відтворює тональні градації, об’єм і фактуру волосся.  Графічна робота виконується в комбінованих техніках, в подальшому може використовуватись як виставковий арт-об’єкт, призначений для оформлення учнівського портфоліо, декорування перукарського салону. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії.

 

 

 


16

 

 

pdf
Додано
19 листопада 2020
Переглядів
274
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку