8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

методична розробка уроку виробничого навчання з професії : «Секретар керівника (підприємства, організації, установи)» в закладі професійно-технічної освіти

Про матеріал
методична розробка уроку виробничого навчання з теми: "Створення таблиць в текстовому редакторі". Професія : «Секретар керівника (підприємства, організації, установи)». в закладі професійно-технічної освіти
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 7 м. Миколаїв»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з професії: «Секретар керівника (підприємства, організації, установи)»

 

 

Т Е М А :

 

«Створення таблиць в текстовому редакторі»

 

 

Майстер в/н  ІІ-ї категорії

Козарчук О. С.

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданніметодичноїкомісії

викладачів та майстрів в/н

професій пов’язаних з роботою в офісі

Протокол №____від „____” _____20__р.

Голова МК_________________

 

 

 

 

 

2017 р.


ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Дата______________

Професія: Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Тема програми: Робота в текстовому редакторі Word

Тема уроку: Створення таблиць в текстовому редакторі

Мета уроку:

Навчальна: формування та відпрацювання умінь, навичок при опрацюванні табличної інформації у Word.

Розвиваюча: сприяння розвитку творчого, логічного мислення, здатності самостійно аналізувати інформацію, формувати уміння співпрацювати в малих групах.

Виховна: сприяння вихованню працьовитості, наполегливості в досягненні високої якості роботи, навичок взаємоконтролю і взаємодопомоги, умінню раціонально планувати робочий час.

Тип уроку : комплексний урок.

Вид уроку Ділова гра

Методи проведення:

 1. Словесні: бесіда, пояснення
 2. Наочні: демонстрація презентації, приклади графічних об’єктів, демонстрація алгоритму побудови таблиці та прийомів оформлення.
 3. Практичні: репродуктивний – виконання трудових прийомів і операцій згідно вимог технологічних карток; пошуковий – виконання завдань, які не мають інструктивних вказівок.
 4. Інтерактивні: ділова гра, виробничі ситуації.

Дидактичний матеріал: інструкційно-технологічна картка, картка-завдання, допоміжний матеріал для виконання завдання, бланк тесту, критерії оцінювання.

Форма роботи: індивідуальна, робота в групах

Хід уроку

I. Організаційна частина (2 хв.)

 • Вітання з учнями
 • Перевірка наявності учнів на уроці
 • Перевірка зовнішнього вигляду учнів та їх розміщення.
 • Зосередження уваги та готовності учнів до уроку

ІI. Вступний інструктаж (43 хв.)

 • Повідомлення теми і мети уроку
 • Мотивація

Виберіть, яка інформація представлена у зручнішому форматі «Як краще?» (Додаток 1)

У деяких випадках постає питання про подання в іншому ракурсі інформації, яка дасть змогу краще оцінити об’єм і її цінність. Якщо будемо подавати, наприклад, інформацію про успішність вашої групи чи відвідування учнями навчальних занять, то напевно зручно відобразити це у вигляді таблиці, що дасть змогу компактніше розмістити вибрані повідомлення. Анкетні чи статистичні дані, дані виробничого характеру тощо часто варто наводити у вигляді таблиць. Таблиці призначені для наочного подання інформації. Елементами таблиці є комірки, рядки, стовпці рамки і дані, які є в комірках. Часто текстові дані можуть подаватися у вигляді таблиць. Текстовий процесор Word має інструменти для створення й обробки таблиць. Комірки таблиць можуть містити текст, графічні зображення, посилання на дані з інших документів. Таблиці звичайно використовують для упорядкування та подання даних. За їх допомогою можна оформляти результати дослідів, списки тощо. Користуючись таблицями, легко виконати сортування даних та різноманітні обчислення.

 • Актуалізація опорних знань учнів:

 

Підписати елементи текстового редактора MS Word

Завдання:

Результат:Картинки по запросу вікно редактора ворд

 

 • Пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи

 

 

 • Демонстрація нових операцій і прийомів діяльності згідно інструкційній картці

 

 

 • Ознайомлення учнів з матеріалами, вимогами завдань (Ділова гра)

 

 • Картка-завдання

 

 

 

Прізвище І. П.

Посада

Адреса

Дата народж.

Оклад, грн

1

Іванов Р. Т.

директор

вул. Зелена

1958

12000,00

2

Петров Р. Л.

заст. директора

вул. Шевченка

1973

11500,00

3

Сидоров М. Д.

гол. бухгалтер

вул. Яблучна

1966

11000,00

4

Кондратюк Л. В.

бухгалтер

вул. Жовта

1971

1800,00

5

Франчук Р. Ж.

інженер

вул. Біла

1959

1900,00

6

Симонович Г. Д.

інженер

вул. Абрикосова

1963

1900,00

7

Катеринчук П. О.

економіст

вул. Чорновола

1971

1750,00

8

Лавров Г. А.

економіст

вул. Київська

1967

1750,00

9

Трофімчук П. Г.

секретар

вул. Остапова

1980

1600,00

10

Сидоренко Р. А.

водій

вул. Липова

1982

1700,00

 

 • Демонстрація готових робіт
 • Пояснення вимог ТБ та організації робочих місць учнів при виконанні завдань, презентація на цю тему учениці
 • Повідомлення про критерії оцінювання робіт

 

III. Поточний інструктаж (180 хв.)

 • Самостійне виконання учнями завдань гри
 • Перевірка правильності організації робочих місць.
 • Перевірка дотримання правил з охорони праці.
 • Перевірка вмінь користуватися інструкційними картками.
 • Перевірка правильності виконання учнями операцій по карткам-завданням.
 • Проведення фізкультхвилинки
 • Перевірка ходу виконання робіт (контроль за виконанням операцій).
 • Надання допомоги учням.
 • Проведення індивідуальних, групових інструктажів.
 • Збереження робіт учнів у папці «Роботи учнів гр. 162»

 

IV. Заключний інструктаж (45 хв.)

 • Підбиття підсумків уроку:
 • Аналіз робіт учнів
 • Повідомлення та обґрунтування оцінок
 • Аналіз причин помилок учнів та способи їх усунення
 • Розгляд випадків нераціонального використання навчального часу
 • Оголосити оцінки учнів за урок. Назвати кращу творчу групу на уроці
 • Оголосити тему наступного уроку «Використання фігурного тексту Word Art, використання рамок, маркерів, вибір кольору, шрифту, заливки.».
 • Видача домашнього завдання
 • Вимкнення комп’ютера, прибирання робочих місць

 

 

Майстер в/н    Козарчук О. С.


Додаток 1

ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 

І. Вимоги безпеки перед початком роботи

 

 1. Уважно оглянути робоче місце і підготувати його до роботи.
 2. Пребрати всі зайві і заважаючі робочі предмети.
 3. Матеріали розмістити в зручному порядку.

 

ІІ. Вимоги безпеки під час роботи

 

 1. В комп’ютерному класі слід бути дисциплінованим, уважним, всі дії виконувати чітко, суворо дотримуватись правил техніки безпеки та правильної експлуатації апаратури.
 2. Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок.
 3. При виконанні робіт бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами.
 4. Постійно слідкувати за справністю пристроїв, не натискати на будь – які клавіші без потреби.
 5. При вимкненні будь – яких позаштатних ситуацій слід негайно повідомити викладача

 

IІІ. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

 1. Зберегти свою роботу
 2. Виключити правильно комп’ютер.
 3. Привести в порядок робоче місце.

 

ІV. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 

 1. При виявленні пошкоджень ізоляції кабелів живлення потрібно прийняти міри щоб уникнути контакту з оголеним струмонесучим проводом і негайно повідомити викладача
 2. Уразі появи запаху горілого, незвичних звуків чи самовільного вимкнення апаратури слід негайно вимкнути комп’ютер з розетки або повідомити викладача.


Додаток 2

Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Побудова таблиці в Word»

 

1. Для вставки в документ таблиці необхідно установити курсор у місці, де повинна починатися таблиця та в меню Таблица вибрати пункт Вставити, потім Таблица. У діалоговому вікні, що з’явилося, слід увести число стовпців і рядків, і натиснути ОK.

2. Щоб намалювати таблицю, потрібно встановити курсор у місце вставки таблиці і виконайте команду меню Таблица - Нарисовать таблицу. Покажчик миші набуде форми олівця. Наведіть олівець на один з кутів таблиці і, не відпускаючи кнопки миші, розтягніть прямокутник таблиці, й лише тоді відпустіть кнопку. Намалюйте олівцем горизонтальні та вертикальні лінії таблиці. Закінчивши малювання, клацніть мишею поза таблицею.

3. Введіть потрібний текст, а потім виділіть його. У пункті меню Таблица виберіть Преобразовать - Текст в таблицу. В діалоговому вікні, що відкрилося, вкажіть кількість стовпців, рядків і вид роздільника. Натисніть кнопку ОК.

4. За допомогою кнопки Вставить таблицу на стандартній панелі інструментів. Зажимаємо на першій клітинці і протягуємо мишу по вертикалі і горизонталі не відриваючи руки на потрібну кількість комірок

5. Переміщення по таблиці:

Від активної комірки до наступної

До першої (останньої) комірки рядка

До першої (останньої) комірки стовпчика

 

Клавіші Tab (Shift+Tab)

Клавіші Alt+Home (Alt+End)

Клавіші Alt+Page Up (Alt+Page Down)

6. Щоб копіювати (або перенести) у комірку вміст іншої комірки, треба виконати дії:

Виділити комірку, із якої копіюється текст (переноситься вміст)

Викликати контексне меню.

Виконати Копировать (Вырезать)

Перенести курсор на потрібну комірку і клацнути.

Викликати контексне меню.

Виконати команду Вставить.

7. Об'єднати декілька комірок в одне

Виділити їх і викликати команду Объединить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку на панелі Таблицы и границы.   

8. Для розділення комірок на декілька комірок

Вибрати  пункт Разбить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку

9. Для додавання елементів таблиці (рядків, стовпчиків, комірок)

Виділити елементи, на місці яких необхідно вставити нові та в меню Таблица вибрати команду Добавить, потім - потрібний пункт (Столбцы слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже, Ячейки).

10. Для видалення елементів таблиці

Виділити їх та у меню Таблица вибрати пункт Удалить, потім - потрібний пункт (Таблица, Столбцы, Строки, Ячейки).

 

 

 


Додаток 3

Листок оцінювання знань та вмінь

 

Прізвище, ім’я учня ____________________________________________________________

 

Критерії оцінювання ( 0 – потребує вдосконалення,   1– добре, 2 - прекрасно)

 

 

№з/п

Критерії

Бали

 1.  

Я знаю основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора

 

 1.  

Я вмію завантажувати текстовий редактор

 

 1.  

Я вмію створювати таблиці

 

 1.  

Я вмію вносити дані в таблицю

 

 1.  

Я вмію об’єднувати клітинки в таблиці

 

 1.  

Я вмію ділити клітинки

 

 1.  

Я вмію змінювати розміри рядків і стовпців

 

 1.  

Я вмію змінювати розміри таблиці

 

 1.  

Я вмію заливати комірки кольором

 

 1.  

Я вмію зберігати текстовий документ

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Козарчук Ольга
Додано
16 січня 2019
Переглядів
621
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку