10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Зошит з тематичного оцінювання

Про матеріал
Зошит з тематичного оцінювання з професії "ОПЕРАТОР КОМПЮТЕРНОГО НАБОРУ" 1 Тема № 1 Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки Практична робота, тест Тема № 2 Основи роботи на ПК 2 Тема № 3 Машинопис Практична робота, контрольні питання 3 Тема № 4 Технології комп’ютерної обробки інформації (Word, Excel) Практична робота, тест 4 Тема № 4 Технології комп’ютерної обробки інформації (Access, PowerPoint) Практична робота 5 Тема № 5 Основи роботи в Інтернет
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7 м. Миколаїв

Державний навчальний заклад

«Вище професійне училище № 7 м. Миколаїв»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з професії:  

4112. ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ

(ІІ-га категорія)

 

 

 

 

учениці групи № _____

 

 

 

____________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

№ ТО

Назва теми

Зміст робіт

1

Тема № 1 (6 годин)

Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки

Практична робота, тест

Тема № 2 (30 годин)

Основи роботи на ПК

2

Тема № 3 (30 годин)

Машинопис

Практична робота, контрольні питання

3

Тема № 3 (54  годин)

Технології комп’ютерної обробки інформації (Word, Excel)

Практична робота, тест

4

Тема № 4 (30 годин)

Технології комп’ютерної обробки інформації (Access, PowerPoint)

Практична робота

Тема № 5 (12 годин)

Основи роботи в Інтернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тематичне оцінювання № 1   «___»____________ 20__ р.

 

Тема: Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Основи роботи на ПК

Мета: Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок по темам «Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки» і «Основи роботи на ПК»

 

Критерії тематичного оцінювання № 1

 1. Для виконання практичної частини та тесту відводиться по 40 хвилин.
 2. Виконання одного пункту практичної частини оцінюється 0,3 бала.
 3. Виконання одного пункту тесту оцінюється 0,2 бала

 

Практична частина

 1.    Завантажте операційну систему
 2.    Змініть швидкість виконання подвійного клацання лівої кнопки миші.
 3.    Змініть швидкість руху указника миші на довільну.
 4.    Ввімкніть відображення сліду указника миші
 5.    Встановіть частоту мерехтіння курсору на довільну.
 6.    Через Диспетчер пристроїв отримайте інформацію про пристрої, які встановлені в системі.
 7.    Через Майстер встановлення пристроїв виконайте встановлення принтеру.
 8.    Створіть ярлик для об’єкту «Кошик»
 9.    Ввімкніть автоматичне упорядкування об’єктів на Робочому столі.
 10. Встановіть на Робочий стіл фоновий малюнок. Розташуйте його по центру.
 11. Увімкніть заставку Рухомий рядок з текстом «Операційна система Windows», з інтервалом запуску 1 хвилина.
 12.  Запустіть Провідник.
 13.  Знайдіть у робочому вікні вікно з деревом каталогів.
 14. Згорніть всі гілки. Розгорніть гілку «Мій комп’ютер». Випишіть імена об’єктів, що лежать в цій системній папці.______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Ввімкніть представлення елементів «Ескізи сторінок». Встановіть вигляд «Таблиця»
 2. Створіть власну папку і розмістіть її за вказаною адресою: D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)
 3. Замалюйте гілку зі шляхом до вашої папки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Визначте розмір папки D:\ та кількість файлів, що в ній містяться ____________________

________________________________________________________________________________

 1. Запишіть імена, повний об’єм та кількість вільного місця всіх дисків встановлених на вашому ПК______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Папку D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ за архівуйте з допомогою будь якого архіватора. Запишіть початковий та кінцевий розміри:

________________________________________________________________________________

 1. Виконайте тест

ТЕСТ

1. Під час роботи на ПК заборонено?


 1.   торкатися з'єднувачів та кабелів;
 2.   торкатися клавіатури та принтера;
 3. записувати на вінчестер власні файли;
 4. знищувати файли;

2. При використанні моніторів з розміром екрану по діагоналі 17/19 відстань до очей користувача повинна становити не менше:


 1.      300 мм;
 2.      1500 мм;
 3.      600 мм;
 4.      100 мм;

3. При появі запаху гарі від  комп’ютера в першу чергу необхідно:


 1.      вимкнути живлення комп’ютера;
 2.      викликати пожежників;
 3.      вийти з класу;
 4.      працювати не звертаючи на це уваги;

4. Останнім вимикається:


 1.      периферійний пристрій;
 2.      системний блок;
 3.      монітор;
 4.      клавіатура

5. Робочий простір для ПК повинен становити як мінімум ...


 1.      2 м²;
 2.      2,5 м²;
 3.      3 м²;
 4.      5 м²;

6. До роботи на ПК не допускаються ...


 1.      особи які не пройшли інструктаж з охорони праці;
 2.      особи з фізичними вадами;
 3.      особи не одягнені в робочу форму;
 4.      діти до 6 років;

7. Скло монітора протирається ...


 1.      сухою ганчіркою;
 2. спеціальним тампоном з відповідним розчином;
 3.      обидва попередні варіанти;
 4.      ганчіркою змоченою у воді;

8. Яким вогнегасником гасити пожежу у разі займання комп’ютера:


 1.      повітряно-пінним;
 2.      порошковим;
 3.      рідинним;
 4.      засипати піском;

9. Приміщення з ПК повинні мати:


 1. тільки природне освітлення;
 2. тільки з люмінесцентними лампами;
 3. штучне та природне освітлення;
 4. без освітлення;

10. За правилами техніки безпеки корпус комп’ютера повинен заземлюватися або занулятись:


 1. для захисту від ураження користувача електричним струмом;
 2. для захисту інформації;
 3. для забезпечення працездатності комп’ютера;
 4. для захисту від випромінювання;

11. Термін “відкрита архітектура” означає ...

 1. доступність інформації про внутрішню будову ПК;
 2. можливість модернізації ПК за рахунок різних виробників компонентів ПК;
 3. відкриті для загального використання стандарти на компоненти ПК;
 4. закритість інформації про комп’ютер;

12. Кожен периферійний пристрій приєднується до ПК ...


 1. через відповідний контролер;
 2. через шину керування;
 3. через порт вводу-виводу;
 4. через розетку;

13. Пластини жорстких дисків обертаються в ...


 1. безповітряному просторі;
 2. розрідженому повітрі;
 3. звичайному повітрі;
 4. не обертається зовсім;

14. Оперативна пам’ять потрібна для ...

 1. тимчасово зберігання проміжних даних при обчисленнях;
 2. виконання програм;
 3. тимчасового зберігання програм та даних на час їх виконання;
 4. постійного зберігання програм;

15. Який з пристроїв може працювати без драйверу.


 1. миша;
 2. клавіатура;
 3. системний годинник (таймер);
 4. сканер;

16. Інформація знищується при вимкненні ПК з:


 1. з дискети;
 2. з оперативної пам'яті;
 3. з «Робочого столу»;
 4. з «Кошика»;

17. Передачу інформації між двома комп'ютерами по телефонній мережі здійснює:


 1. вінчестер;
 2. модем;
 3. дискета;
 4. сканер;

18. Паралельний порт ПК позначається:


 1. COM;
 2. LPT;
 3. USB;
 4. ААА;

19. Локальна мережа – це:

 1. з’єднання двох або більше комп’ютерів за допомогою кабелю;
 2. з’єднання двох або більше комп’ютерів за допомогою телефонної лінії;
 3. розгалужені мережні середовища, що реалізують технології WWW;
 4. з’єднання двох комп’ютерів з телефоном;

20. Впорядкувати файли і папки WINDOWS  можливо за:

 1. іменем, типом, розміром;
 2. іменем, датою, ярликом;
 3. датою, типом,  формою;
 4. іменем, датою, об’єктом;

21. Призначення Панелі задач WINDOWS?:

 1. відображає список усіх інстальованих прикладних програм;
 2. відображає імя і версію операційної системи;
 3. відображає у вигляді кнопок список усіх запущених програм;
 4. відображає список малюнків;

22. Меню Файл типового вікна WINDOWS  містить команди для:

 1. зміни параметрів перегляду інформації у відкритому вікні;
 2. вибору та редагування об’єктів;
 3. роботи з дисками, папками, файлами та ярликами;
 4. роботи з текстом;

23. Як встановити на робочому столі формат дати українською мовою:

 1. виконати команду Пуск — Выполнить — Свойства папки;
 2. виконати команду Пуск — Настройка — Панель управления — значок клавиатура, вкладка язык;
 3. виконати команду Пуск — Панель управления — Языки и региональные стандарты;
 4. виконати команду Пуск-Настройка-Робочий стіл;

24. Із якого меню Windows можна завантажити будь-яку програму:


 1. «Все программы»;
 2. «Документы»;
 3. «Выполнить»;
 4. «Настройка»;

25. Якщо у Windows програма (задача) "зависла" необхідно:

 1. вимкнути живлення ПК;
 2. натиснути Ctrl-Alt-Del і зняти задачу;
 3. покликати викладача;
 4. натиснути кнопку «RESET»;

26. Перехід від елементу до елементу діалогового вікна відбувається за допомогою клавіші:


 1. Tab;
 2. Esc;
 3. Alt;
 4. Ctrl;

27. Що таке буфер обміну Windows:

 1. використовується для обміну даними з модемом;
 2. буфер, який використовується Windows для обміну даними з принтером;
 3. забезпечує обмін в Windows між додатками;
 4. забезпечує обмін драйверами;


Тематичне оцінювання № 2    «___»____________ 20__ р.

 

Тема: Машинопис

Мета: Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок по темі «Машинопис»

 

Критерії тематичного оцінювання № 2

 1. Для виконання практичної частини відводиться 50 хвилин.
 2. Для відповіді на питання відводиться 30 хвилин.
 3. Виконання одного пункту практичної частини оцінюється 1,5 бала.
 4. Правильна відповідь на одне питання оцінюється 0,6 бала

 

Практична частина

 1. Завантажте Операційну систему
 2. Створіть текстовий файл під назвою «ТО» за вказаною адресою: D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ\ТО-2 (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)
 3. Відкрийте створений файл та наберіть наступний текст:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.

Текстовий редактор Microsoft Word  є одним із найпоширеніших текстових редакторів. Це зумовлюється його численними перевагами, до яких в першу чергу відносяться широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з документами, яку не можна було б розв’язати засобами Microsoft Word .

Текстовий редактор Microsoft Word входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає електронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватись для форматування документообігу в установах. Широкому використанню Microsoft Word сприяють також вбудовані в нього засоби перетворення файлів, створених іншими редакторами, в файли формату Word.

Існує декілька версій Microsoft Word для Windows, кожна наступна версія, як правило, сумісна з попередніми версіями і має додаткові можливості.

Для запуску Microsoft Word слід виконати команду Пуск/ Програми/ Microsoft Word, після чого на екрані появиться  вікно редактора.

Адаптація до вимог користувача: Microsoft Word має потужні засоби для адаптації до вимог конкретного користувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрана редактора, параметри редагування, перегляду, збереження і друку документів. Ці засоби реалізуються командами меню. Команда Сервіс/Параметри виводить на екран вікно діалогу параметри.

Вікно має ряд вкладок. Розгорнувши певну вкладку, можна встановити відповідні параметри.

У будь-який момент роботи з Microsoft Word користувач може одержати допомогу декількома способами. Для одержання довідки про команду або елемент вікна слід натиснути кнопку ? стандартної панелі інструментів, встановити курсор миші (який при цьому набуде форми знака питання) на вибраний елемент і натиснути ліву кнопку миші.

Короткий опис кнопок панелі інструментів відображається в рядку стану при установці на них курсору миші. Кожне вікно діалогу також містить кнопку «?». Ширші можливості відкриваються при використанні пункту «?» основного меню. Команда ?/Виклик довідки/Зміст дає змогу ознайомитися з змістом довідки Microsoft Word. Команда ?/Виклик справки/Вказівник дозволяє одержати доступ до предметного показника довідкової системи, в якому можна вибрати потрібну тему. При використанні цих команд на екран виводиться вікно довідки.

Вікно довідки містить у собі вкладку Пошук, яка дозволяє вести тематичний пошук за введеним критерієм. Відображення попереднього вибраного довідкового тексту здійснюється натискуванням кнопки назад. Панель інструментів Стандартна містить кнопку Майстер підказок. В разі натискування цієї кнопки на екрані з'являється рядок, у який майстер, слідкуючи за діями користувача, дає контекстуальну підказку про виконання наступних дій.

Довідкова система містить у собі також наочні приклади, які допомагають навчатись у роботі з Microsoft Word, а також навчальну програму.

 1. Відформатуйте текст за вказівками:
 • Встановіть поля: ліве – 2,5см, праве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см.
 • Шрифт - Arial
 • Заголовок: літери - малі прописні з тінню напівжирні, розмір шрифту – 15
 • Основний текст: літери - звичайні з тінню, розмір шрифту – 13

 

Дайте відповіді на питання:

 

 1. Спосіб запуску текстового редактора

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. З яких елементів складається вікно текстового редактора?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть всі елементи рядка меню текстового редактора

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Опишіть робочу область вікна текстового редактора

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть всі елементи панелі інструментів форматування

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть всі елементи стандартної панелі інструментів

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть способи редагування тексту

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть способи форматування тексту

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Назвіть способи редагування абзаців

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Як правильно завершити роботу текстового редактора?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 


Тематичне оцінювання № 3    «___»____________ 20__ р.

 

Тема: Технології комп’ютерної обробки інформації

Мета: Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок по темі «Технології комп’ютерної обробки інформації», а саме робота в текстовому редакторі Word та табличному редакторі Excel.

 

Критерії тематичного оцінювання № 3

 1. Для виконання практичної частини відводиться 55 хвилин.
 2. Для виконання тесту відводиться по 25 хвилин.
 3. Виконання одного пункту практичної частини оцінюється 0,6 бала.
 4. Правильна відповідь на один пункт тесту оцінюється 0,3 бала

 

Практична частина

 

 1. Завантажте Операційну систему
 2. Створіть текстовий файл під назвою «ТО» за вказаною адресою: D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ\ТО-3 (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)
 3. Відкрийте створений файл та виконайте наступне:
  •       Оформіть титульну сторінку
  •       Скопіюйте будь-який текст та відформатуйте за наступними вказівками:

Шрифт -Times New Roman, одинарний міжстроковий інтервал.

Відцентруйте заголовок, збільшіть його розмір шрифту (16 пт); для основного тексту розмір 14 пт.

У тексті змініть оформлення перших літер абзаців за допомогою меню Формат\Буквиця.

Розбийте текст на три колонки

 1. Створіть наступну формулу:

 1. Створити наступну таблицю. Додати потрібні дані. Оформити, використовуючи Автоформат.

Таблиця «Продаж матеріалів»

Найменування

Одиниця виміру

Ціна за одиницю (грн.)

Кількість

Сума

Цегла

1 шт.

1,5

5 000

 

Шифер

1 лист

38

25

 

Цемент

1 кг 

2

350

 

Пісок

1 т

130

2

 

 1. Відкрийте нову книгу Excel. Скопіюйте і вставте таблицю.
 2. Порахуйте колонку «Сума» за допомогою строки формул.
 3. Створіть діаграму «Розподіл суми за матеріалами»
 4. Перейменуйте Лист 1 і Лист 2 у «Матеріали» та «Діаграма» зайві листи видаліть.
 5. Збережіть за адресою D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ\ТО-3 (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)
 6. Виконайте тест

ТЕСТ

 1. Чи будуть змінені параметри сторінки всього документа редактора Word, якщо будуть змінені параметри поточної сторінки (в документі відсутні виділені фрагменти та розділи)?:
 1. Будуть змінені параметри поточної сторінки;
 2. Будуть змінені параметри першої сторінки;
 3. Зміни параметрів сторінки відносяться до всього документу;
 4. Будуть змінені параметри останньої сторінки;
 1. Форматування символів у Word здійснюється командою:

 1. Формат – Абзац;
 2. Формат – Шрифт;
 3. Формат – Символ;
 4. Формат – Список;

 1. Пункт “Найти” в Word дозволяє знайти:

 1. вказаний текст;
 2. вказаний файл;
 3. помилки в тексті;
 4. таблицю;

 1. Команда Масштаб з меню Вид у Word призначена для:
 1. вибору масштабу зображення документа на екрані;
 2. зміни масштабу символів у розпечатаному документі;
 3. зміни масштабу об’єктів у розпечатаному документі;
 4. зміни масштабу шрифтів;
 5. Як встановити жорсткий (неразрывный) пробіл в Word:

 1. натиснути  ALT-„пробіл”;
 2. натиснути  CTRL- SHIFT -„пробіл”;
 3. натиснути  CTRL-„пробіл”;
 4. натиснути Shift - “пробіл”;

 1. Перевірка правопису в Word здійснюється за допомогою пункту меню:

 1. Сервис Правописание;
 2. Правка Язык Орфография;
 3. Вставка Орфография;
 4. Натиснути клавіші “Shift-Tab”;

 1. Сортування в Word дозволяє:
 1. Розташувати рядки документу за абеткою;
 2. Розташувати рядки таблиці за абеткою;
 3. Розташувати рядки колонки за абеткою;
 4. Розташувати листи документа за абеткою;
 1. Команда Формула з меню Таблица у Word призначена для:

1. виконання обчислень;

2. форматування графічного зображення математичних формул ;

3. творення графічного зображення математичних формул;

4. форматування рядків;

 1. Яка комбінація клавіш виділяє весь документ у Word?:

 1. Ctrl + ;
 2.                Ctrl + ;
 3.                Ctrl + А;
 4.                Ctrl + P;

 1. Об’єкт WordArt –  це...

 1. кольоровий малюнок;
 2. фігурний текст;
 3. елемент авто фігури;
 4. елемент малюнка;

 1. Де в Word встановлюються параметри сторінки за замовчанням?:

 1. в меню “Файл” – “параметри сторінки”;
 2. в меню “Сервіс” – “налагодження...”;
 3. в меню “Сервіс” – “параметри...”;
 4. в меню “Файл”- “Свойства”;

 1. Як в Word більш точно можна встановити границі колонок?
 1. за допомогою лінійки;
 2. за допомогою меню “Властивості таблиці”;
 3. обидва варіанти встановлюють границі однаково точно;
 4. за допомогою меню “Вид”;
 1. Робочою книгою в MS Excel називають набір ...

 1. сторінок;
 2. комірок;
 3. листів;
 4. маркерів;

 1. Команда “Автофільтр” в MS Excel дозволяє ...

 1. сортувати дані стовпця;
 2. відбирати для відображення інформацію;
 3. форматувати дані;
 4. видаляти данні;

 1. При сортуванні даних у вигляді таблиці в MS Excel відмічають:

 1. перший рядок таблиці;
 2. перший стовпчик таблиці;
 3. всю таблицю;
 4. останній стовпчик таблиці;

 1. Що означає виведений результат в клітинці електронної таблиці у вигляді    :  #### ?

 1. розмір клітинки не дозволяє повністю вивести значення числа;
 2. не правильно введене число;
 3. дробовий формат представлення числа;
 4. недопустимий тип данних;

 1. Знайти вірне ім’я комірки в MS Excel:

 1. А45:
 2. B234:
 3. BZ45:
 4. АВСД:


Тематичне оцінювання № 4    «___»____________ 20__ р.

 

Тема: Технології комп’ютерної обробки інформації

Мета: Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок по темі «Технології комп’ютерної обробки інформації», а саме робота з базами даних Access, створення презентацій PowerPoint та по темі «Основи роботи в Інтернет»

 

Критерії тематичного оцінювання № 4

 1. Для виконання практичної частини відводиться 70 хвилин.
 2. Виконання одного пункту практичної частини з № 1 по №  4 оцінюється в 1 бал.
 3. Виконання одного пункту практичної частини з № 5 по № 7 оцінюється в 1 бал.
 4. Виконання одного пункту практичної частини з № 8 по № 9 оцінюється в 2 бали.

 

Практична частина

 

 1. Завантажити програму MS Access
 2. Створити базу даних Список одногрупників (10 осіб)
 3. Таблиця повинна містити: Прізвище, Ім’я, По батькові, Дату народження, № школи, Адресу, Телефон.
 4. Збережіть за адресою D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ\ТО-4 (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)

 

 1. Запустити будь-яку програму-броузер
 2. Знайти інформацію по обраній для створення презентації темі (дивитись нижче пункт 8), додати в «Обране».
 3. Переглянути додані web-сторінки та систематизувати інформацію для подальшої роботи з нею.

 

 1. Відкрийте PowerPoint та створіть презентацію на одну з тем:
  • Моя країна
  • Моє місто
  • Мої захоплення
  • Довільна тема

Вимоги: Кількість слайдів не менше п’яти. Обов’язкова наявність текстової та графічної інформації. Оформлення – довільне.

 1. Збережіть за адресою D:\Тематичне оцінювання\група №___\ПІБ\ТО-4 (у випадку, якщо вказаних папок немає – створіть їх самостійно)

 

Розробила Майстер в/н Козарчук О. С.

doc
Додав(-ла)
Козарчук Ольга
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
16 січня 2019
Переглядів
503
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку