10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методична розробка уроку з обладнання швейного виробництва "Методи розкрою матеріалів. Пристрої та інструменти для розкрою"

Про матеріал
Методична розробка уроку з обладнання швеного виробництва на тему "Методи розкрою матеріалів. Пристрої та інструменти для розкрою". В розробці представлений план-конспект уроку для учнів, що навчаються за професією "кравець, закрійник".
Перегляд файлу

 

План відкритого уроку

 

Предмет: Обладнання швейних підприємств

 

Методична мета уроку:     Практичне використання професійних знань на уроках теоретичного навчання

 

 

Тема уроку:   Методи розкрою матеріалу

Пристрої та інструменти для розкрою

 

Мета уроку:

Ознайомитись з  методами розкрою матеріалів, вивчити види пристроїв та інструментів для розкрою різних  видів матеріалів, їх характеристику.

Розвивати аналітичні та технічні здібності учнів, практичні навички використання  теоретичних знань, логічне і системне мислення, професійні здібності.

Виховувати наполегливість, прагнення до нових знань, самостійність, відповідальність, працелюбність, бережне ставлення до обладнання.

 

Тип уроку: Комбінований.

 

Методи і прийоми навчання: словесні, наочні, практичні, мультимедійні засоби навчання.

 

Комплексно-методичне забезпечення уроку:

опорні конспекти, опорні схеми, слайдові  презентації з теми.

 

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

інструменти для розкроювання, паяльник, розкрійна машина, лоскути матеріалу, мультимедійний проектор, зразки виробів.

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2268.JPG

 

Хід уроку

 

І. Організаційна частина.

1.1. Перевірити присутність учнів на уроці та їх готовність до уроку.

 

 

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

2.1. Інтерактивна вправа 

 • Визначити операції, які виконуються у розкрійному цеху швейного підприємства із запропонованого переліку.

2.2. Метод експрес-опитування

 • Яке основне завдання розкрійного цеху швейного підприємства?
 • Пояснити зміст операції настилання.
 • Скласти технічну характеристику розкрійно-настилочного стола Rexel SK-3.
 • Якими пристроями оснащується настилочний стіл?

 

 

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2287.JPG

 

 

2.3. Практична вправа

 • Продемонструвати способи настилання матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Інтерактивна вправа

 • Визначити призначення пристрою для настилання.
 • Скласти технічну характеристику пристрою.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 1.                   Повідомлення теми, мети уроку.
 2.                   Мотиваційний момент.

Вступне слово викладача про значення швейного обладнання для розкроювання та якісного виготовлення одягу

Епіграф

Ви тільки натискаєте кнопку,

а ми робимо все інше.

Джордж Істман (винахідник)

 

Проблемне завдання уроку:

« Якими знаннями повинен володіти закрійник для якісного виконання своєї роботи?»

 

ІV. Сприйняття та первинне осмислення матеріалу.

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2304.JPGПлан вивчення теми

 1. Способи різання матеріалів:
 • Механічний спосіб різання;
 • Термомеханічний спосіб різання;
 • Термофізичний спосіб різання;
 • Гідромоніторний спосіб різання.
 1. Пристрої та інструменти для розкрою:
 • Ножиці;
 • Розкрійні машини;
 • Розкрій швейних матеріалів променем лазеру.

Хід вивчення теми

 1. Теоретична частина:
 • C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2279.JPGвивчення способів різання матеріалів - лекційний виклад матеріалу з елементами бесіди, проблемних питань з використанням мультимедійної презентації.
 • Способи різання матеріалів.

Обробка тканини різанням являє собою фізичний процес руйнування матеріалів по заданим лініям. Різання може виконуватись ножами різного типу та дією тепла.

 Порушення цілісності волокон текстильних матеріалів по заданих лініях може виконуватися: механічним, термомеханічним, термофізичним способами. До механічних способів розкроювання відносяться простий, складний, парний і комбінований.

Механічний спосіб різання. У швейній промисловості найбільш розповсюджений спосіб пиляння, різання ножицями і комбінований спосіб. Простий механічний спосіб зазвичай використовується при різанні жорстких матеріалів (шкіри) шляхом вирубування деталей ножем (катків або ротаційний).

Розрізняють розкроювання за допомогою ножа. Ножі бувають: із двохстороннім загостренням; ніж-пластина прямокутної форми з тупим нижнім торцем, або з торцем спеціальної геометрії; ніж-стрічка з двохстороннім загостренням.

 Розрізання ножицями представляє собою розрізання двома ріжучими інструментами (двома ножами). Ножі притиснуті один до одного, мають одностороннє загострення та виконують поворотний рух відносно осі кріплення.

 Використовують також пластинчаті ножі: один (нижній) закріплений жорстко, другий в контакті здійснює зворотно-поступальний рух по вертикалі.

 Також використовується взаємодія верхнього дискового ножа і нижнього пластинчатого ножа, який жорстко закріплений до корпусу машини.

Способи різання тканин відрізняються в залежності від типу ріжучих інструментів:

- розкрій тканини універсальними інструментами;

- розкрій тканини спеціальним інструментом.

 Застосування універсальних інструментів – ножиць, розкрійних машин дозволяє вирізати деталі будь-якої конфігурації, не змінюючи інструменту та налаштування машини.

 Застосування для розкроювання спеціальних інструментів – різака для вирубування деталей, створює можливості для автоматизації розкрою.

 Розрізання матеріалів механічним ріжучим інструментом може виконуватися ножем, пилою або ножицями. Способи різання цими інструментами відрізняються між собою за напрямком руху ножа відносно тканини, що обумовлює відмінність в кутах різання і величині зусилля, що прикладається.

До спеціальних способів розкроювання матеріалу відносяться електророзрядний, ультразвуковий, променем лазеру, мікроплазменною дугою, гідромоніторний.

Термомеханічний спосіб різання. При розкроюванні ультразвуком використовується спеціальний апарат, в якому розкрій матеріалу виконується інструментом, що вібрує. Інструмент працює у діапазоні звукових чи ультразвукових частот та взаємодіє з спеціальною опорою.

Термофізичний спосіб різання. Розкрій матеріалу електророзрядним способом здійснюється по лінії, що нанесена графітом на верхнє полотно настилу. До його початку і закінченню підключаються електроди і подають струм високої напруги, під дією якого відбувається руйнування матеріалу по контуру графітової лінії.

Розкрій матеріалу лазарем заснований на тепловій дії променя на тканину, при якому відбувається згорання матеріалу по лінії переміщення променя. Принцип роботи лазеру (перетворювач одного з виду енергії у монохроматичне когерентне випромінювання електромагнітних хвиль) заснований на випромінюванні когерентних світлових потоків із деяких речовин, які попередньо підлягають освітленню і накопичили частину світлової енергії, що поглинули. Оптичний різак, що переміщається по настилу, розкроює матеріал концентрованим світловим пучком.

При розкроюванні матеріалу мікроплазменною дугою виконавчим інструментом є плазмова горілка, що фокусує факел плазми у дуже маленькому діаметрі (менше 1 мм). Генератором плазми є плазмотрон. При контакті з плазмою тканина пропалюється по лінії проходження плазмової горілки. Для захисту тканини від згорання у зону різання подається захисний газ.

Гідромоніторний спосіб різання. При гідромоніторному способі розкроювання матеріалу виконується тонким струменем води, що виходить з насадки різака з великою швидкістю.

Пристрої та інструменти для розкрою

Розкрійні машини призначені для розрізання настилів матеріалів, розсікання настилів на частини і вирізання деталей. У швейній промисловості застосовуються машини двох типів: пересувні розкрійні машини з вертикальним або дисковим ножем та стаціонарні розкрійні машини з вертикальним ножем у вигляді безкінечної стальної стрічки.

Для розсікання настилу на частини використовують пересувні розкрійні машини з вертикальним або дисковим ножем.

Для вирізання деталей з частин настилу використовують стаціонарні розкрійні машини з вертикальним ножем у вигляді безкінечної стальної стрічки.

 Різання тканини паяльником.  Для роботи потрібний паяльник з гостро відточеним жалом з перерізом 5-6 мм потужністю 25 Вт або 40 Вт. Різання паяльником відбувається шляхом розплавлення під високою температурою волокон синтетичних тканин. Зріз  тканини одразу ж обплавлюється і не осипається.

 1. Практична частина:
 • вивчення пристроїв та інструментів для розкрою – творчо-пошукова робота учнів, аналіз та порівняння способів розкроювання та інструментів, практичний показ розкроювання матеріалів за допомогою ножиць, розкрійних пересувних машин, паяльника, демонстрація відео матеріалів про розкрій променем лазеру;
 • робота творчо-пошукових груп учнів - дослідження питань:

Все про ножиці

Не всі ножиці вважаються швейними ножицями і можуть використовуватися кравцями для розкрою тканини. Кравецькі ножиці - це особливий вид ножиць, зроблених зі спеціальної сталі, що мають особливу форму і кут заточування леза. Найпомітніші серед швейних ножиць - це кравецькі ножиці, що ріжуть тканину зигзагом (ножиці зигзаг).

Правильно підібрані кравецькі розкрійні ножиці здатні полегшити процес крою, в тому числі тонких шовкових і підкладкових тканин. Дуже важливо, щоб швейні ножиці акуратно і легко різали будь-які тканини всім лезом, і в тому числі, кінчиками ножиць.

1. Кравецькі ножиці легко відрізнити

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2289.JPGКравці використовують ножиці, у яких одне кільце ручки помітно більше іншого, і леза заточені, щодо ручки під певним, не прямим кутом. Велика ручка потрібна для того, щоб можна було її вхопити чотирма пальцями, оскільки доводиться іноді прикладати значне зусилля.

До речі, кравецькі ножиці випускаються не тільки для правої руки, але і для лівої. Якщо ви лівша, пошукайте у продажу кравецькі ножиці на ліву руку.

Канцелярськими ножицями, з прямим кутом заточки лезами, ви не зможете зробити надсічки куточків тканини, точно по наміченій лінії, наприклад, при обробці прорізної кишені з листочкою. Це ще одна істотна відмінність кравецьких ножиць від інших видів.

Ножиці для крою зроблені з особливої сталі, тому вони важчі канцелярських і ріжучі леза у них довші. Кінчики кравецьких ножиць гострі або загострені, але не "обрізані" під прямим кутом, як у канцелярських ножиць. Найбільші кравецькі ножиці мають леза довжиною понад 40 см.

Для крою, різних по щільності тканин, потрібно використовувати відповідний розмір ножиць, тоді кроїти тканину буде зручно і легко.

При масовому пошитті одягу розкрій деталей проводиться за допомогою електричних "ножиць". У таких ножиць замість двох лез використовується диск.

Якісні швейні ножиці коштують недешево, тому, перш ніж вибрати і купити їх, потрібно добре розібратися, які ножиці потрібні саме вам. Часто кравець, маючи кілька ножиць, використовує всього одні "улюблені", оскільки інші для неї занадто важкі або мають незручні ручки і т.д. Однак, для якісної роботи потрібно використовувати три розміри ножиць, як мінімум.

Кравці використовують також і ножиці зигзаг. Вирізані ножицями зигзаг деталі важких вовняних або драпових тканин не вимагають подальшої обробки краю оверлоком. Ножиці зигзаг незамінні для рукоділля та декоративної обробки виробів зі шкіри та ін. У багатьох випадках ножиці зигзаг полегшать процес пошиття виробу, але великої необхідності в таких ножицях вже немає. Ножиці зигзаг були актуальні в часи, коли не було оверлоків.

Відрізати нитки дуже зручно спеціальними пружинними ножицями. Правда не слід ними різати тканину, навіть маленькі і тонкі ділянки. Поступово між лезами з'явиться зазор, і вони перестануть різати і нитки.

Для крою хутра та шкіри використовуються не ножиці, а спеціальні ножі. Ножицями різати шкіру небажано і тим більше волосяний покрив хутра. Якщо різати хутряну шкурку ножицями, то при з'єднанні деталей цей шов буде дуже помітним.

 

 

2. Як правильно заточити ножиці

Як нагострити ножиці, якщо вони погано ріжуть? Відповідь дуже проста - правильно заточити ножиці можна тільки в майстерні, де є спеціальний верстат. Всі інші "народні" методи заточування ножиць здатні лише злегка "поліпшити" ситуацію, а іноді й затупити ножиці остаточно.

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2298.JPGСправа в тому що, лезо ножиць повинно заточуватися рівномірно по всій площині, строго під певним кутом. Найменша неточність при заточуванні призведе до того, що леза будуть нерівномірно різати тканину або швидко притуплятися. Технічно це можливо виконати тільки за допомогою спеціального верстата, що надійно фіксує ножиці під певним кутом. В крайньому випадку, це може зробити і майстер, але з "твердою" рукою. Інакше ножиці будуть різати лише окремими ділянками, а в не наточених  місцях заминати або рвати тканину.

До речі, перевіряються будь кравецькі ножиці дуже просто. Щоб перевірити, як майстер заточив ножиці, візьміть шматок самої тонкої тканини, типу шифону або шовку. Розріжте цю тканину в один шар, за годинниковою стрілкою, поперек по косій лінії, колами. Ножиці повинні легко різати всім лезом, в будь-якому напрямку, не заминаючи тканину.

Якщо ножиці ріжуть шифон в один шар рівно і легко, в тому числі і кінчиками, значить, вони заточені ідеально.

3. Причиною погано ріжучих ножиць може бути гвинт кріплення

Іноді причиною погано ріжучих ножиць буває дрібниця, на зразок ослаблого гвинта кріплення лез. Таке трапляється іноді у ножиць, тому стежте за станом цього з'єднання. Не часто, і акуратно, можна навіть і змастити цей вузол.

У деяких моделей кравецьких ножиць, замість гвинта вставлена заклепка. Такі ножиці не розбираються і не "підтягуються". Однак необхідність "підтягнути" це кріплення може виникнути, оскільки між лезами може з'явитися зазор і навіть добре заточені ножиці, різати будуть все одно погано. Попросіть майстра, щоб він "підтягнув" цю заклепку. Самостійно цього робити не можна. Ножиці легко можна зіпсувати, леза насилу розсуватимуться, і ви не зможете ними користуватися.

4. Використовуйте кравецькі ножиці тільки для тканини

Ніколи не використовуйте кравецькі ножиці для розрізання інших матеріалів, крім тканини. Навіть папір не варто різати швейними ножицями. Для паперу призначені канцелярські ножиці.

Особливо бережіть ножиці від домочадців. Діти дуже люблять вирізати всякі вироби з картону, а бабусі іноді нема чим обрізати плавники риби.

Якщо слідувати цим правилам, то ножиці будуть служити не один рік, не вимагаючи ремонту і багато років їх не потрібно буде точити.

Якщо вам часто доводиться відрізати блискавки або металізовані нитки, придбайте для цих цілей окремі ножиці.

 

Електричні ножиці

Понад століття тому один відомий інженер-винахідник Джордж Істман винайшов першу розкрійну машину, яка перевернула все уявлення про розкрій матеріалів.

Сучасному працівникові розкрійного цеху потрібно бути в курсі всіх новинок в сфері розкрійного устаткування, адже саме обладнання визначає продуктивність праці робітника.

Однією з новинок розкрійного устаткування є електричні ножиці.

Відмінною особливістю електричних ножиць є легкість в експлуатації. Принцип їх роботи полягає в наступному: ріжучі леза приходять в рух при натисканні кнопки на корпусі. Таким чином Ви розрізаєте матеріал, не прикладаючи до цього зусиль.

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2302.JPGДані ножиці підходять для крою будь-яких матеріалів товщиною до 5 мм. Це може бути: картон, пальтові тканини, шкіра, джинс.

До того ж ножиці можуть працювати від акумулятора і не залежати від знаходження розетки, і навпаки, можуть працювати від електромережі під час зарядки акумулятора, який входить в комплект.

Переносна ріжуча машинка призначена для різання будь-якої тканини, шкіри та паперу. Тепер у вас не будуть боліти пальці і з'являтися мозолі при розрізуванні щільних матеріалів. Живлення від двох батарейок «AA».

Chickadee™ (Модель D2)

Широко використовують дискові ножиці.

Прекрасне оновлення або заміна ручних ножиць.

Обтічна легка  конструкція.

Вбудований пристрій для заточування.

Оснащені круглим лезом для загального користування або додатково шестигранним або чотиригранним лезом для різання складних матеріалів

 

Лазерна різка матеріалів

Легка промисловість сильно залежить від технологій і матеріалів. Для того щоб не відставати від сучасного ритму виробництва і задовольняти всі бажання користувача, виробники розробляють все нові технології. Лазерне обладнання в якості нової технології відразу отримало схвалення в швейному виробництві, адже практично не існує тканин, які неможливо обробити даними способом, вирішуючи і багато інших завдань одним лише лазерним променем (наприклад, оплавлення країв тканини).

Технологія лазерного різання знайшла своє застосування в легкій промисловості при різанні текстилю, шкірозамінника або натуральної шкіри. Технологія отримала широке застосування унаслідок того, що процес може бути будь-якої складності, технологічно непрості елементи одягу або малюнка можуть виконуватися в лічені секунди. Лазерний промінь є ідеальним інструментом, який забезпечить гладкий і точний зріз.

Лазерній обробці піддаються щільні тканини, за допомогою лазера створюється фактура і малюнок. При цьому обробляється край синтетичних тканин, що не дозволяє розповзатися. Для різання лазерним променем підходять як шкіра, так і льняне полотно, нетканий і ізоляційний матеріал, бавовна. В основному лазерну різку застосовують у виробництві шкіряного одягу і аксесуарів в легкій промисловості. Технологія лазерного різання тканини відкриває перед користувачами нові можливості, такі як: аплікації, виготовлення лекал, розкрій складних тканин, виробництво мереживних виробів з органзи та інших синтетичних і натуральних матеріалів. Поряд з обробкою текстилю, в легкій промисловості існують інші напрямки, наприклад, лазерна різка оргскла, паперу, дерев'яних виробів.

У лазерного різання існують свої переваги, такі як висока швидкість різання, ефективність, гнучкість у використанні, акуратні краї, економна витрата матеріалу, розкрій тканини за допомогою комп'ютерної програми, надійність і точність. При обробці текстилю ці характеристики найбільш важливі, щоб матеріал не деформувався і не ушкоджувався. Якщо лазерна різка здійснюється на шкірі, то можна також одразу вирізати отвори для технологічних швів і виконати гравірування або розмітити лінію швів. Подібний спосіб обробки тканини дозволяє одержувати велику кількість абсолютно однакових деталей, що значно полегшує процес розкрою тканини, збільшує його швидкість і технологічність. Лазерна різка підходить для обробки, як одиничних виробів, так і великих партій тканини.

Обробка лазерним устаткуванням тканин виробляється безконтактним методом, дозволяє працювати зі складними, «сипучими», синтетичними тканинами. Дана технологія відкриває перед виробником нові виробничі можливості:

 розкрій складного крою

 виготовлення лекал

 аплікації

 розкрій складних тканин (термо тканини)

 виробництво мережива з органзи та інших синтетичних і натуральних матеріалів

Лазерний комплекс GR-X6

Лазерний комплекс для різання і розкрою неметалічних листових матеріалів, широкоформатного різання тканини.

Матеріали, що застосовуються:

Натуральна та штучна шкіра, органза, синтетичні матеріали, пластик, оргскло, акрил, дерево, бамбук, гума, та інші неметалеві матеріали.

Області застосування:

Професійна різка тканини, шкіри, нанесення малюнків на тканину або шкіру, широкоформатний гравірування різка та розкрій лазером листових матеріалів, різка прецизійних виробів, рекламна індустрія.

 

 

 

Лазерна перфорація у відомих дизайнерів

При роботі з тканинами модні дизайнери все частіше віддають перевагу сучасним технологіям. От і для колекцій сезону весна - літо 2014 вони вдаються до лазерної перфорації, щоб відтворити в нарядах як прості малюнки, так і більш складні у виконанні художної композиції.

За допомогою такого перфорованого одягу неважко скласти ансамбль як в романтичному, так і в гранжевому стилі.

Перфорація у вигляді сітки використовувалася в нарядах і аксесуарах від Emilio Pucci, Calvin Klein Collection і Celine, завдяки чому останні більше схожі на гірлянди, вирізані ножицями з паперу.

А в нарядах від Dolce & Gabbana і Burberry Prorsum лазерна різка використовується для створення химерних ажурних візерунків, які імітували традиційне сицилійське або англійське мереживо.

Взявши за відправну точку перфорацію, яка у формі спортсменів служить для збільшення дихаючих властивостей, дизайнери придумали не позбавлені витонченості образи в спортивному стилі. Подібні функціональні вирізи на тканині використовує Жиль Мендель, але вже для створення ультра жіночних нарядів.

 

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2307.JPGC:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2323.JPG3.Практичний показ розкроювання матеріалів за допомогою ножиць, розкрійних пересувних машин, паяльника.

 

V. Узагальнення та систематизація знань учнів

5.1. Інтерактивна вправа «Ти мені, я тобі» - учні формулюють питання і задають один одному.

5.2. Інтерактивна вправа «Незавершене речення» - учні мають завершити речення «Сьогодні на уроці я дізналася про…»

 

 

5.3.Робота над проблемним завданням уроку.

 

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2265.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\Pictures\відкритий урок\IMG_2270.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Підведення підсумків уроку

6.1. Дати оцінку діяльності учнів на уроці

6.2. Відзначити найбільш успішні відповіді

 

VII. Домашнє завдання:

 • Єрмаков А.С. «Обладнання швейних підприємств», Ч 2, ст.15 - 18

 

 

 

Викладач          О.М.Гончарюк

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Романюк Ірина Георгіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
1111
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку