10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методична розробка уроку з виробничого навчання на тему :»Підготовка основи до настилання підлоги»

Про матеріал
Методична розробка уроку з виробничого навчання на тему : »Підготовка основи до настилання підлоги» з професії : «Лицювальник-плиточник 3 розряду»
Перегляд файлу

 

 

Державний навчальний заклад

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

 

Методична розробка

 

уроку з виробничого  навчання на тему: »Підготовка основи до настилання підлоги»

з професії  «Лицювальник-плиточник 3 розряду»

 

 

 

 

 

 

Майстер виробничого навчання

Безбородова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 1. Анотація
 2. Методичні рекомендації до  уроку.
 3. Перебіг  уроку
 4. Додатки.
 5. Джерело інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Що потрібне сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо саме училище готує людину до активної діяльності в різних сферах економіки, культури, політичного життя суспільства. Тому роль навчального закладу освіти надзвичайно важлива, здатність навчального закладу досить гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід, має надзвичайно важливе  значення.

 Дійсно, адже людина за природою допитлива, і задоволення інформаційного голоду у нормальної особи стоїть в одному ряду з потребою в їжі. Тому талановитий учень прагне саме збудити і закріпити цей потяг до вдосконалення навичок з професії, показує, як можна отримувати задоволення від самого процесу праці, а майстер допомагає учню зробити цю працю цікавою і необхідною.

Продуктивна, творча діяльність стає невід'ємним компонентом професійної діяльності сучасного будівельного робочого.

Розвитку інтересу до професії сприяє екскурс в історію лицювально - плиточних робіт, цікавий фактичний матеріал про інноваційні технології в будівництві, відвідування виставок будівельних матеріалів, пошук необхідних раціональних методів виконання робіт стосовно до різних виробничих ситуацій.

Більшність сучасних учнів ДПТНЗ пасивно відносяться до процесу отримання професійних навичок , тому головна задача майстра виробничого навчання зацікавити учнів, стимулювати його до  творчого пошуку . Для вирішення цієї задачі слід застосовувати активні методи навчання, на протязі уроку постійно змінювати види праці учнів, застосовувати метод научності «від простого до складного».

Іншими важливим моментом стало те, що роботодавці надають перевагу тим випускникам, які бездоганно володіють  будівельними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт в будівництві, а також мають досвід практичного використання цих знань.

Випускник з таким рівнем професійної компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займати активну соціальну позиц

Методичні рекомендації до  уроку

«Підготовка основи до настилання підлоги»

Даний урок проводиться під час вивчення теми «Настилання підлоги керамічними плитками»  навчальної програми з предмету «Виробниче навчання  (3 розряд)». Згідно освітньо- кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу  з  професії   7132.2– “Лицювальник-плиточник” робітник повинен вміти (виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, скляними,  азбестоцементними та іншими плитками.

Майстер повинен довести до відома учнів про важливість даної теми, показавши  явища, що викликають необхідність  ретельної  підготовки поверхонь. Адже якість плиткового покриття залежить від якості підготовки поверхонь, приготування розчину, дотримання технологічної послідовності при виконанні робіт та інших факторів.

              В інтер’єрі сучасного житла дуже велику роль грає саме підлога. Тому фахівці дуже прискіпливо ставляться до вибору варіанта обробки покриття. Хоча при створенні інтер’єра, обробка підлог вважається заключним етапом, все-таки, краще заздалегідь продумати яка технологія, а також які види покриттів і матеріалів будуть використовуватися. Підлоги з покриттям  керамічними плитками  постійно сприймають руйнуючу  дію  бруду, стирання, навантаження постійне і тимчасове від меблів, машин, людей тощо, тому учні повинні розуміти важливість виконання робіт якісно і технологічно послідовно.

Майстер на початку навчального року проводить аналіз навчальних здібностей учнів. При аналізі виявляє якї методи і засоби найбільш ефективні для різних груп. В групах де основна частина учнів свідомо обрали професію і бажають отримати максимальні знання і навички майстер може застосувати традиційну форму уроку виробничого навчання.

При традиційній форм необхідно ознайомитись з технологією очищення поверхні від забруднення, виконання гідроізоляції і стяжки.

Розповісти, як від їх сумлінної праці залежить якість, продуктивність праці, показати  натуральні зразки керамічної плитки, організувати виставку традиційних і сучасних матеріалів для влаштування підлоги з покриттям керамічною плиткою. Після показу інструмента майстер показує як необхідно робити цим інструментом по очищенню поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи що втратили зчеплення з конструкцією, видалення напливів розчину бетону, видалення розчину, часткового підмазування, прирізання рубероїду в залежності від розмірів приміщення, приготуванні розчинової суміши і влаштування стяжки за маячними рейками. при цьому кожен показ коментується звертаючи увагу на дбайливе відношення та правильний догляд за інструментом.  Закінчив показ, майстер викликає декілька учнів для повторення прийомів підготовки поверхонь, влаштуванні гідроізоляції і стяжки.  Під час вправ майстер слідкує, щоб всі учнів виконували роботи в необхідній послідовності, дотримували технологічні перерви між операціями. Закінчує урок аналізом типових помилок, відзначає кращі результати. При пояснюванні матеріалу слід використовувати натуральні зразки, інструкційно-технологічні картки, каталоги.

При вивченні даної теми у повній мірі реалізуються між предметні зв'язки  з  предметами «Технологія лицювально– плиточних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне креслення», «Охорона праці», «Хімія», «Математика», «Біологія та основи екології». Доцільно використовувати словесні методи навчання (розповідь, евристична бесіда, дискусія, ділова або рольова гра, фронтальне опитування, створення проблемної ситуації );   наочні методи (демонстрація схем, ілюстрацій, макетів, муляжів, використання відео матеріалів); практичні (написання рефератів, робота з додатковою літературою, складання технологічних карт, виконання творчих завдань, відпрацювання практичних навичок).  

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинен сформувати в учнів розуміння відповідальності за суворе дотримання вимог охорони праці, технологічної дисципліни, правильне виконання прийомів, що сприяють міцності і якості плиткового облицювання. Потрібно розвивати  вміння самостійно виконувати різноманітні виробничі завдання та застосовувати набуті знання і навички у різних виробничих ситуаціях, приймати відповідальні рішення та відстоювати свою точку зору.

Крім того майстер виробничого навчання повинен виховувати у  учнів  культуру праці, дбайливе відношення  до інструменту і матеріалу,   а також почуття колективізму та відповідальності за роботу всієї бригади.

Якщо при аналізі навчальних здібностей виявлено що учні групи мають різні рівні навчальних здібностей традиційну форму уроку застосовувати не можна вона буте не ефективна.

На уроці, сценарій якого пропонується, необхідно створити реальну виробничу ситуацію , обговорити її з різних боків, застосовуючи як традиційні так і інноваційні технології, матеріали та інструменти для підготовки поверхні до настилання підлоги.

        Після показу кількох проектів дізайнерських рішень щодо настилання майстер підкреслює,  що сьогодні приділяється велика увага якості виконаних робіт, а довговічність є чи не самою важливою проблемою сучасного будівництва. Майстер виробничого навчання повинен показати, як від ретельної та якісної підготовки основи та  інструментів залежить якість виконаних робіт, продуктивність праці.

Намедні необхідно підготувати учнів до рольової гри : двоє учнів виконують сценку «Як нашкодити сусіду?»        Перед самостійним виконанням робіт учнями, майстер перевіряє рівень знань учнів з технології очищення поверхонь від різного виду забруднень, знання учнями методів   очищення  поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи, що втратили зчеплення з конструкцією, видалення розчину та  напливів розчину.Крім цього майстер перевіряє рівень засвоєння знань з предмету «Матеріалознавство лицювально – плиточних робіт», а саме види матеріалів для влаштування гідроізоляції та стяжки, з предмету «Технологія лицювально– плиточних робіт» вміння учнів застосовувати отримані знання в різних виробничих ситуаціях, з предмету «Математика»- вміння виконувати розрахунки і обирати оптимальне рішення для виконання стяжки, з предмету «Хімія» - процеси які відбуваються в період твердення цементного розчину, як розчинники впливають на органічні забруднення поверхні, з предмету «Біологія та основи екології» - охорона довкілля.     При цьому кожного разу  звертає  увагу на дбайливе відношення до інструментів, матеріалів, на вміння контролювати якість робіт, розвиваючи логічне мислення учнів . Звертає увагу на те, що конструкції мають бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах дозволених відхилень від вертикалі і горизонталі. Майстер виробничого навчання  спонукає учнів до самостійного розв’язання виробничих завдань, вчить їх працювати самостійно і в бригаді, приймати рішення   щодо вибору конструктивних рішень, вміння контролювати якість робіт під час виконання завдань, після їх виконання , а також контролювати роботи які виконяють його товарищі.

     Закінчити урок потрібно аналізом типових помилок, а також потрібно відзначити  кращі результати роботи учнів на уроці виробничого навчання.

 


Перебіг уроку

Тема уроку : «Підготовка основи до настилання підлоги»

Мета уроку :

ознайомити учнів з сучасними матеріалами для підготовки поверхонь до настилання підлоги, їх технічними характеристиками  та технологіями  застосування; повторити та систематизувати знання учнів , підготувати учнів до самостійного виконання завдання;

формувати вміння правильно організовувати робоче місце, вчити раціонально використовувати робочий час та будівельні матеріали, самостійно знаходити рішення та застосовувати знання на практиці у різних виробничих ситуаціях; розвивати логічне мислення та творчі здібності учнів;

виховувати почуття відповідальності за якість своєї роботи, виховувати культуру праці, дбайливе ставлення до інструменту, обладнання, до суворого дотримання вимог охорони праці, формувати вміння працювати у колективі.

Дидактичне забезпечення уроку: макети плиткового облицювання, зразки матеріалв для виконання гідроізоляції та стяжки, , слайди презентації уроку, навчальний фільм, картки-завдання до самостійної роботи, технологічні карти.

Тип уроку : формування професійних умінь та навичок.

Методи навчання, що використовуються на уроці :

 • словесні (фронтальне усне опитування, бесіда, розповідь);
 • наочні ( слайди презентації, макети, фрагменти навчального фільму);
 • практичні ( самостійна робота під час уроку, відпрацювання прийомів виконання робіт з очищення поверхні, влаштування гідроізоляції і стяжки).

До урочна підготовка : дати завдання учням в групі підготувати доповнення по темі «Гідроізоляція підлоги рулонними матеріалами», «Стягування при підготовці до настилання підлоги керамічними плитками.» у вигляді коротких повідомлень з метою поглиблення навичок з застосування сучасних матеріалів.Підготувати двох учнів до виконання забруднення поверхні. Дати завдання  принести до наступного уроку матеріали для забруднення поверхні, а майстер готує матеріали для очищення поверхні від забруднення.

Матеріально – технічне оснащення уроку

 • Рівень будівельний – 15 шт.
 • Лопатка - плиточника-15 шт.
 • Молоток – 15 шт.
 • Зубило - 15 шт.
 • Віник - 5шт.
 • Щітка макловиця - 15 шт.
 • Руброїд – 2 м2.
 • Плівкова гідролізоляція фірми «Ізовер»- 2 м2.
 • Відро місткістю 5л..- 15шт.
 • Напрямні рейки

 

 • Півтерок – 15 шт.
 • Рулетка сталева 5 м -8 шт.
 • Висок на котушці – 15 шт.
 • Окуляри захисні - 15 шт.
 • Щітка металева - 5шт.
 • Щітка макловиця - 15 шт.
 • Ящік для розчину – 8 шт.
 • Лопата для розчину – 8 шт.
 • Рівень універсальний, рівень водяний – 8 шт.
 • Цемент М400
 • Пісок річковий
 • Вода питна

 

 

Технічне оснащення:

 • комп'ютер;
 • мультимедійний проектор.

 

 

 

 

 

 

Перебіг уроку

 

I. Організаційна частина – 5 хв.

1.1. Перевірка учнів за списком.

1.2. Перевірка наявності спецодягу.

 

II. Вступний інструктаж – 45 хв.

 

1.Повідомити тему і мету уроку.

Тема уроку : «Підготовка основи до настилання підлоги»

Мета уроку :

- навчитися готувати  поверхні до настилання підлоги;

- навчитися виконувати гідроізоляцію;

-  виконання стяжки за напрямними;

 - розвиток прагнення підвищити професійну майстерність.

- сприяння розвитку творчого мислення.

2.Перевірка отриманих знань на уроці теоретичного навчання за допомогою питань і завдань .

Майстер виробничого навчання :

- За всю історію свого існування та розвитку будівельна галузь змінювалась завдяки створенню  нових матеріалів і технологій, високого професіоналізму майстрів, використанню сучасних і традиційних матеріалів і  інструментів.

Економічні умови, що нині склалися на ринку праці, зумовили значні зміни упроцесі  підготовки робочих кадрів. Конкурентноспроможність товарів чи послуг є головним чинником розвитку економіки та забезпечується не лише досконалістю матеріалів, техніки чи технологій, а й професійною компетентністю виконавців, їх ставленням до справи. Зверніть увагу на екран. Цю красоту створили майстри лицювальники – плиточники, які мають кваліфікацію майстра 3 розряду. Якщо ви будете уважні і старанно виконувати запропоновані завдання, то також зможете створити подібний дизайн приміщень.

Сьогоднішній урок ми розпочнемо з повторення  раніше вивченого матеріалу. Як ви вже знаєте від якісної підготовки поверхонь залежить  якість їх опорядження. Цей теоретичний матеріал дуже важливий для вас, тому що формує  кваліфікаційні компетентності робітника з професії «Лицювальник – плиточник 3 розряду». Сьогодні ми з вами узагальнимо та систематизуємо вивчений матеріал і видпрацюємо прийоми робіт повязані з очищенням поверхонь від забруднення, влаштування гідроізоляції і стяжки.

 Актуалізація опорних знань.

Майстер виробничого навчання :

-Давайте перевіримо, наскільки міцно ви засвоїли матеріал , який вивчили на теоритичному навчанні. Для більш цікавої роботи я вам пропоную невеликий  бліц - турнір. Оцінювання буде здійснюватися  за накопичувальною системою. Кожне завдання має свою ціну. Оцінки ви будете заносити самостійно, а бригадир буде контролювати ваші записи . Запитання, будуть з’являтися на екрані, ви піднімаєте руку, якщо знаєте відповідь. Хто перший підніме- той відповідає.  Потім ми підрахуємо кількість  правильних відповідей і визначимо команду-переможця. Наприкінці уроку при підведенні підсумків ми врахуємо активність кожного з вас.

( Майстер роздає учням бланки для оцінювання знань)

 Закріплення  раніше вивченого матеріалу

(створення проблемної ситуації).

Майстер виробничого навчання :

 • А зараз настунне завдання і практичне і теоритичне.

Хлопці грають сценку , при цьому забруднюють підлогу на робочих місцях, в кабінках 1 - борошно

 • 2 -  мастило
 • 3 – водна фарба
 • 4 – розчин солі
 • 5 – зайва вода
 • 6 – пил та бруд
 • 7 – олія
 • 8 – неводна фарба

Майстер виробничого навчання :

 • Як вам не соромно ви все забруднили. А як відомо поверхня повинна бути чистою, очищенною від усіх видів забруднень.
 • Тепер ви повинні все прибрати!

(Хлопці починають ганчиркою терти пламу з олійної фарби, та тільки більше її розмазують.)

- Допоможіть, у нас не виходить!

Майстер виробничого навчання :

- Що ж з вами робити, будемо допомогати , але всі разом. Наступне завдання таке:

( слайд №  додаток №9 стор.31 ):

1 Бригадири з «чарівної скриньки » достають папірець з номером робочого місця.

2 Всі члени бригади вирішують як виправити те що наробили ваші товарищи.

3 Оберають матеріал для очищення

4 Розповідають технологію очищення.

5 Один робітник з бригади пояснює як впливає це забруднення на якість лицювання- максимальна кількість балів 3.

Майстер виробничого навчання : Молодці, впорались добре! Продовжуємо далі. Кожне наступне питання буде важити 0,5 бала.

Питання : З яких частин складається підлога?

Відповідь: Гідроізоляція, стяжка, прошарок, покриття.

Питання: Яку функцію виконує гідроізоляція?

Відповідь:

Гідроізоляція підлоги припускає виконання ряду заходів по захисту приміщення від вологи і проникнення води. Для кожного окремого випадку існує свій спосіб і матеріал для гідроізоляції .

Питання: Які види гідроізоляції вам знайомі?

Відповідь:

Гідроізоляція ділиться на:

- забарвлення

- оклеїчную

- литу

- засипну

- просочувальну

 Доповнення майстра виробничого навчання :

Достатньо поширена оклеечная гідроізоляція в підлогах. Виконують її шляхом наздогнала багатьма шарами килима з рулонів або листів гідроізоляційного матеріалу. Така гідроізоляція в підлогах по своєму складу може розділятися на три групи: полімерна (поліетилен, полівінілхлорид, поліпропілен, гидробутил, синтетичний каучук); а також бітумний – полімерна (армобитэл, экарбит, бикропласт, изопласт, филизол); крім того - бітумний – рулонна (гидростеклоизол, руберойд (ГОСТ 10923-93), изол (ГОСТ 10296-79), фольгоизол (ГОСТ 20429-84), гидроізол (ГОСТ-7415-86). Вибір матеріалів, якими виконується оклеечная гідроізоляція в підлогах, обумовлений подальшим умовам її експлуатації. Вона не повинна піддаватися навантаженням на зрушення і на розтягання, для її захисту від механічних пошкоджень застосовують конструкції із залізобетону або цеглини. При неможливості створення вищеперелічених умов, від застосування оклеечной гідроізоляції в підлогах краще відмовитися.

Питання: В якій технологічній послідовності виконується оклеечна гідроізоляція?

Відповідь: Очищення, розкатування та прирізка рубероїда  з урахуванням площі приміщення та обов’язкового нахльосту в 100 мм одне на одне полотно, а також на стіни , приготування бітумної мастики, нанесення її на підлогу, прикатування рубероїду до основи.

 

 

 

 

Майстера виробничого навчання :

(ознайомлення учнів з технологією влаштування сучасної рулонної гідроїзоляції )

Питання: Як зміниться технологія влаштування гідроізоляції при застосуванні  еврорубероїду?

Відповідь:

При застосуванні єврорубероїду слід знати що його укладають не на шарі мастиці, а приварюючі до основи горілками.

 

 

 

Розчин для стяжки буде вкладатися поверху гідроізоляційного шару.

 

 

Питання Як зміниться технологія влаштування гідроізоляції при застосуванні   синтетичних плівкових матеріалів ?

 

Відповідь При виконанні гідроізоляції  синтетичними плівковими матеріалами біля стін приміщення та інших вертикальних елементів необхідно виконати ізоляційні розширювальні шви шириною від 5 до 12 мм. Використовуючи відповідні смуги самоклеючого паралону, можна запобігти попаданням розчину під шар ізоляції і отримати необхідну ширину розширювального шва.

 

 

Доповнення майстра виробничого навчання

Перед початком заливки стяжки необхідно підготувати поверхню, потім залежно від типу поверхні – виготовити поєднуючий шар, розділяючий і гідроізоляційний. Розділяючий або гідроізоляційний шар виконується найчастіше за допомогою поліетиленової плівки (PE) завтовшки мінімум 0,2 мм. Плівка повинна бути розкладена рівно, без складок і зажимів, а також випущена на прилеглу стіну на висоту, рівну товщині підлоги. З метою забезпечення герметичності шару, окремі смуги плівки повинні бути з'єднанні між собою термозваркою або склеювальною стрічкою.

Питання: Як називається наступний конструктивний елемент підлоги, який влаштовують після гідроізоляційного шару?

Відповідь:

Стяжка - той необхідний елемент підлоги, яка служить для вирівнювання або додання жорсткості поверхні , а також для забезпечення теплоусвоєнія підлоги.

Питання: Які види стяжок ви знаєте?

Відповідь  Суцільні стягування зазвичай виготовляються на цементній основі По своєму пристрою вони діляться на: зв′язані, стягування на розділовому шарі.

Сьогодні на уроці ми відпрацюємо навички виконання стяжки на основі цементного розчину по маяках.

Питання Які види розчинів застосовують для виконання стяжки?

Відповідь Цементний складу 1:3 або 1:4

Питання Як приготувати цементний розчин?

Відповідь Цемент змішують з піском - гарцюють, додають воду, ретельно перемішують до отримання однорідної маси рухомістю 5-6 см за стандартним конусом.

 

Для самостійного виконання завдання учням пропонується скористатися технологічною картою

Питання: Як виконати стяжку?

Відповідь: Спочатку необхідно встановити маячні рейки, потім між ними розтилити розчин, який розрівнюється правилом, яке спирається на рейки.

Для самостійного виконання завдання учням пропонується скористатися технологічною картою (Додаток 11  стор  )

 

Доповнення майстра виробничого навчання

До недоліків суцільних стягувань відносять необхідність їх витримки для набору міцності і видалення вологи перед укладанням фінішного покриття. Все це подовжує терміни проведення робіт по виготовленню підлоги. А недотримання цих умов може стати причиною браку.

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Підготовлений розчин найчастіше наносять смугами між направляючими (рейками, трубками і т. п.) і визначаючими товщину стяжки. Ці елементи повинні розташовуватися кожні 80–100 см і встановлюватися за рівнем.

 

Після закріплення направляючих за допомогою шарів розчину, покладених на кінцях елементів, наносять розчин на поверхню. Роботи починають з найвіддаленішого місця. Підготовлений розчин найчастіше підвозять на тачці і розрівнюють лопатою. При цьому необхідно стежити за тим, щоб не пошкодити шар гідроізоляції.

 

 

Залишки розчину знімають і розгладжують рейкою, проводячи нею по направляючих і виконуючи поперечні зигзагоподібні рухи.

 

 

Після закінчення робіт необхідно перевірити якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.

 

Підведення підсумків за завданнями №1,2,3.-5 хв.

1.3. Аналіз відповідей учнів заносяться в карту контролю.

1.4. Повідомити нову навчальну інформацію.

 

ІІІ. Поточний інструктаж – 4 години.

1.5. Видача завдань учням для самостійної роботи.

1.6. Розташування учнів по робочих місцях.

1.7. Перевірка організації робочих місць учнів.

1.8. Цільовий обхід майстром робочих місць учнів з метою правильності виконання прийомів.

1.9. Перевірка самоконтролю  виконуваної учнями роботи і своєчасне виправлення дефектів.

1.10. Коректування, рекомендації і попередження при виконанні завдань учнями.

1.11. Прийом виконаних робіт.

1.12. Контроль і перевірка якості за допомогою вимірювальних інструментів.

Обхід учнів на робочих місцях:

1-й цільовий обхід робочих місць (перевірити організація робочих місць, їх забезпечення, дотримання т/б);

2-й цільовий обхід робочих місць (перевірити вірність виконання трудових прийомів і дій);

3-й цільовий обхід (перевірити дотримання технологічного процесу, здійснення самоконтролю);

4-й цільовий обхід робочих місць (перевірити здійснення безпечних прийомів праці, дотримання техніки безпеки на робочих місцях; виконання конкретних операцій).

За дотриманням вимог техніки безпеки і пожежної безпеки слідкувати протягом всього уроку.

 

IV.Заключний інструктаж - 15 хв.

1. Аналіз виконаних завдань учнів.

2. Аналіз помилок і способи їх усунення.

3. Виставляння оцінок учням.

4. Відзначити кращу роботу.

5. Прибирання робочих місць і інструменту.

6   Домашне завдання: До наступного уроку підготувати інформацію про технологію влаштування покриття підлоги різнокольоровими плитками при застосуванні традиційної технології.

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ПІД ПОКРИТТЯ

Спосіб підготовки основи вибирають залежно від її стану згідно з таблицею  Способи підготовки основи

Вид підготовки

Спосіб підготовки та використовувані матеріали

1

2

1. Очищення від пух­ких продуктів корозії

Обробка поверхні піскоструминним чи дробоструминним методом. Як абразивний матеріал рекомендується застосовувати пісок або дріб розміром 0,75-1,2мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом

2. Знежирення

а) Обробка водяними лужними розчинами, що містять поверхнево-активні речовини (ПАР). Як солі варто використовувати карбонат натрію Na2Co3, тринатрійфосфат Na34, пірофосфат натрію Na4P2О7, триполіфосфат натрію Na3PО4-2NaPО3. Як ПАР рекоменду­ється використовувати неіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою продукти оксіетилювання моно- і діалкілфенолів. Розчини солей мають бути 4-5-відсоткової концен­трації. При приготуванні рекомендується додавати до них не більш як 1 % ПАР.

б) Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомендується застосовувати такі розчинники, як трихлоретилен СНС1=ССl2, перхлоретилен ССl2=ССl2, уайт-спірит. У разі обробки мокрих і вологих поверхонь до хлорованих вуглеводнів рекомендується додава­ти аміак, триетаноламін або уротропін.

в) Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять органічні розчинники, вода і ПАР.

г) Очищення від плям мастил, які не висихають. Обмазування плям жирною глиною

3. Очищення від висолів

 

Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6 % з наступною обробкою 4-відсотко-вим розчином гідрооксиду натрію NaOH

 

 

 

 

4. Очищення від плям бітуму

 

а) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

б) Промивання розчинником (уайт-спіритом, нефрасами)

 

5. Очищення від кіптяви

 

Промивання 3-відсотковим розчином соляної кислоти з наступним промиванням 4-від-сотковим розчином гідрооксиду натрію NaOH

 

6. Очищення від плям водних і неводних фарб

 

а) Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт).

б) Обробка піскоструминним апаратом (при великих обсягах робіт).

в) Обробка органічними й неорганічними рідинами для змивання з наступним очищенням механічним способом. 3 лужних сумішей рекомендується використовувати розчинені у воді гідрооксиди лужних металів, до яких додають прискорювач. Як прискорювач реко­мендується використовувати трипропіленгліколь або його суміш із монофеніловим ефі­ром етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші - від 1 до 10 % (за масою).

Для видалення епоксидних і поліуретанових покриттів рекомендується використовувати суміші на основі неорганічних кислот з наступним промиванням 4-відсотковим розчином гідрооксиду натрію NaOH. Для виведення олійних фарб рекомендується використовувати суміші на основі органіч­них розчинників

 

7. Очищення від бруду та пилу

 

а) Обдування стисненим повітрям.

б) Піскоструминна обробка.

в) Промивання розчином карбонату натрію Na2CO3.

г) Промивання водою з додаванням ПАР

 

8. Виведення з поверх­ні слідів очищувальних сумішей

 

а) Механічне очищення (виведення з поверхні слідів глини).

б) Промивання водою.

в) Обдування стисненим повітрям

 

9. Сушіння поверхні (операція виконується в разі потреби - при значному зволоженні, а також після очищення з наступним промиванням великим об'ємом води)

 

а) Природне сушіння при температурі 20±5 °С.

б) Обдування теплим повітрям з калориферів

 

 

 


КАРТА 1

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ПЛИТКОВИХ РОБІТ

Склад технологічних операцій. Дозування складових (в’яжучого, заповнювачів, води); завантаження барабана змішувача; перемішування суміші в розчиновому ящику; вивантаження приготованого розчину .

Механізми, інструменти, пристосування, інвентар. Ящик для розчину. Мірні ящики для піску і цементу; відро; лопатадля приготування розчину; еталонний конус; обробний ківш, візок ,  респіратор ШБ-1 «Пелюстка»; захисні окуляри.

Матеріали. Цемент; дрібнозернистий пісок; вода. Кількість матеріалу залежить від марки розчину, що готується.

Залежно від марки цементних розчинів їх

склади (вода : цемент М400 : пісок) можуть бути наступними.

Марка раствора150 200 300 400 500

Склад, травні. ч.     0.5:1:3 0,45:1:2,8 0,48:1:2,8 0,3:1:2

Приклади витрати матеріалів для приготування 1 м 3 цементні розчини M 150:

 1.                    Цемент M400 —390 кг;  песок— 1520 кг;  вода — 203 л.
 2.                    Цемент М500 — 390 кг; пісок — 1575 кг; вода — 207 л.

 

Схема організації робочого місця. Залежно від місцевих умов робоче місце організовують так, щоб необхідні матеріали для приготування розчину були поряд з растворосмесителем.

Послідовність виконання технологічних операцій. Роботу починають, перевіривши справність інструменту і наявність необхідних матеріалів. Цемент і пісок дозують в мірні ящики, змішують і додають до сухої суміши воду, ретельно перемішують до отримання однорідної маси без комків.

Після перемішування зовнішнім оглядом перевіряють однорідність суміші. Пластичність приготованого розчину контролюють еталонним конусом (мал. 1). Після цього приступають до розвантаження і транспортування розчину до робочого місця.


Контроль якості. Приготований розчин не повинен мати сторонніх і неперемішаних включень. Рухливість розчину, визначувана осіданням еталонного конуса (ОК), повинна бути 4...6 см. 

Трудові витрати. Норма часу на приготовлеие 1 м3 розчину—1,6 чел-ч; норма вироблення на чел-дн — 5 м 3 розчину.

Охорона праці .

До роботи з розчинами допускаються учні, пройшли навчання і необхідний інструктаж.

Роботу з цементом і сухими сумішами розчинів виконують в рукавицях, захисних окулярах і респіраторі.

 

 

Контрольні питання.

 

 1.        У якій послідовності готують заміс розчину вручну?
 2.        Як дозують початкові матеріали для приготування необхідного складу розчину?
 3.        Як на вигляд визначити якість приготованого розчину?
 4.        Які вимоги техніки безпеки необхідно дотримувати при роботі з розчинами?
 5.        Як захищають органи дихання при роботі з цементом і сухими сумішами розчинів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА 2

ПІДГОТОВКА ОСНОВ ПІД ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ

Склад технологічних операцій. Контроль рівності основи; усунення дефектів поверхні; видалення забруднень, жирових плям.

Механізми, інструменти, пристосування, інвентар. Пилосос, перфоратор. Скарпель; зубило; молоток; сталева щітка; лійка; лопатка розчину; лопатка для плиткових робіт; обробний ківш для подачі розчину; відра для води і розчину. Контрольна двометрова рейка; будівельний рівень;гнучкий рівень, складаний метр або рулетка. Захисні окуляри.

Матеріали. Цементно-піщаний розчин марки не нижче 150, що готується на місці робіт. Розчин соляної кислоти 3 %-ной концентрації. Щітка для видалення забруднених плям і змочування основи.

Послідовність виконання технологічних операцій. До роботи приступають після здачі приміщення під обробні роботи.

 

Мал. 2. Перевірка рівності основи контрольною рейкою (а) і усунення дефектів основи (б) (1 — дефектное місце)

 

 

 

 

 

 

 

Контроль рівності основи. Після видалення будівельного сміття поверхню основи перевіряють двометровою рейкою (мал. 2, а), переміщуваною в подовжньому і поперечному напрямах. Просвіти між рейкою і основоюою не повинні перевищувати 10 мм. Дефектні місця 1 на поверхні — виступи, западини і др.— відзначають крейдою.

Усунення дефектів. Западини, тріщини, зазори між укладеними плитами перекриттів, а також місця їх примикання до стін очищають від пилу, змочують водою і закладають цементним розчином (мал. 2) за допомогою лопатки для плиткових робіт.

Опуклості, напливи розчину, що схопився, зрубають скарпелем (мал. 3, а) або зубилом. При великому об'ємі робіт нерівності усувають електричним молотком (мал. 3), заздалегідь перевіривши його справність на неодруженому ходу.

Видалення жирових плям. Дрантям, змоченим 3 %-ным розчином соляної кислоти, протирають забруднення до повного видалення плям. Роботу виконують в гумових рукавичках і захисних окулярах.

Контроль якості. Просвіти між двометровою рейкою і поверхнею основи в місцях видалення дефектів допускаються не більше 10 мм. Зазори в місцях примикання перекриттів до стін повинні бути закладені цементним розчином

 марки не нижче М150. Поверхня повинна бути чистою, знепиленою і без     плям

 

.Рис. 2 Вирубування з поверхні напливів розчину або бетону

а — скарпелем або зубилом, б — перфоратором

 

Трудові витрати. Норми часу в чел-ч на одиницю робіт і норми вироблення на 1 чел-дн при підготовці основ

Норми часу чел-ч

Норми         вироблення                                                           на 1 чел-дн
 

Очищення   основи   від   будівельного сміття

 

 0,054                                                                                  

148 м2

 

Закладення вибоїн площею

до 0,25 м2

 

. 0,34

24 шт.

Закладення отворів площею до 0,2 м

 

 

завглибшки до 10 см .  

 

0,78

10 шт.

Знежирення окремих місць з промивкою   органічними   розчинниками

кистю............       

 

 

0,043

                               186 м 2

 

 

Охорона праці  При приготуванні розчину соляної кислоти на місці робіт кислоту тонким струменем через воронку вливають у воду при постійному перемішуванні. При цьому необхідно мати 10 %-ный розчин соди для нейтралізації кислоти у разі її розбризкування. Для роботи з кислотою надягають гумові рукавички, захисні окуляри і респіратор.

До роботи з електричним молотком допускаються учні, які пройшли навчання і інструктаж на робочому місці.

Працюють з перфоратором в діелектричних рукавичках, гумових чоботях і захисних окулярах. Видаляють нерівності ломом, скарпелем або зубилом в рукавицях і захисних окулярах.

Контрольні питання.

 

 1.        Як перевіряють рівність основи під плиткові підлоги на цементно-піщаному прошарку?
 2.        Які дефекти усувають при підготовці бетонної основи? Розкажіть про правила техніку безпеки, яку необхідно дотримувати при роботі з електричним молотком, скарпелем, зубилом?
 3.        Як перевіряють якість підготовленої основи?

 

 


КАРТА 3 ВЛАШТУВАННЯ ВИРІВНЮЮЧОЇ СТЯЖКИ

Склад технологічних операцій. Установка і вивіряння маякових рейок; зволоження основи; укладання і розрівнювання суміші розчину; ущільнення і загладжування поверхні стягування; зняття маякових рейок і закладення борозен.

Механізми, інструменти, пристосування, інвентар.  Будівельний рівень; рулетка або складаний метр; дерев'яний косинець з подовженою лінійкою; розмічальний шнур в корпусі; еталонний конус; сталеві штирі; будівельний молоток масою 600 г; маякові рейки дерев'яні або металеві завдовжки 3...6 м; лопатки для плиткових робіт і розчин; оковане одностороннє правило; скребок, сталева гладилка; царапка; двометрова контрольна рейка; дерев'яні рейки з отфугованной верхньою кромкою; візок для розчину.

Матеріали. Цементно-піщаний розчин. Витрата розчину, м3 на 1 м2 стягування, залежить від товщини стягування:

Товщина стягування, мм     25           30       35        40        45          50

Витрата розчину,                 0,028          0,033    0,039    0,044     0,050     0,55

 

Схема організації робочого місця. У приміщенні, де потрібно укласти вирівнююче стягування, заздалегідь розкладають маякові рейки і заготовлюють необхідну кількість розчину для їх закріплення.

Послідовність виконання технологічних операцій. До пристрою вирівнюючого стягування приступають після очищення основи від сміття, закладення дефектних місць, срубания виступів, насічки бетонних основ, видалення забруднених ділянок і винесення на стіни відмітки верхнього покриття підлоги.

Роботу починають з боку, протилежною входу в приміщення.

Установка і вивіряння маякових рейок. Відстань (крок) рейок, що укладаються, 2 м. Маякові рейки встановлюють по рівню так, щоб їх верх відповідав товщині стягування.

Їх положення в плані і по висоті закріплюють кріпильними марками з розчину (мал. 3, а). При необхідності встановлені маякові рейки втапливают в марку розчину або, навпаки, підводять, додаючи розчин, контролюючи їх положення рівнем (мал. 18, би).

Зволоження основи. основу поливають водою зі шланга з розпилюючою насадкою або звичайною лійкою (мал. 3, в), не допускаючи пропусків і калюж.

 

 

Укладання і розрівнювання суміші. Цементно-песчаний розчин починають укладати від стін, протилежних входу в приміщення. Розчин розвантажують в смугу-захватку, обмежену маяковими рейками, і розрівнюють уздовж смуги гребком або граблями 2 (мал. 4) на товщину маякових рейок. Після цього вирівнюють розчин правилом 1, яке спирають на маякові рейки. У великих приміщеннях стягування укладають послідовно (I—V) смугами через одну, в невеликих приміщеннях — відразу за всією площею.

Ущільнення і загладжування поверхні стягування. Стягування з пластичних і литих цементно-піщаних сумішей з осіданням конуса до 13 см загладжують металевою гладилкою. Стягування з жорсткого розчину з осіданням конуса менше 13 см ущільнюють віброрейкою 3 до появи цементного молока.

Свіжоукладені і ущільнені ділянки накривають рогожею або мішковиною і підтримують 7...10 сут у вологому режимі. Незатверділі поверхні стягування обробляють царапкой або електрощіткою.

Зняття маякових рейок і закладення борозен. Видаляють рейки після схоплювання розчину, завдаючи легких ударів молотком по довжині рейки і підводячи її за один кінець. Кромки укладених смуг промивають водою і грунтують цементним молоком. Після цього укладають розчин в борозни, що залишилися від рейок, а укладені ділянки стягування використовують як маяки.

При укладанні стягування в невеликому приміщенні (без смуг-захваток) встановлені маяки вирубують. Борозни в місцях вирубаних маяків закладають тим же розчином.

Контроль якості. Укладене стягування повинне мати проектну товщину. Горизонтальність укладеного стягування контролюють двометровою рейкою, що пересувається у різних напрямах, і рівнем. Просвіти між стягуванням і рейкою не повинні перевищувати 10 мм. Відхилення від горизонтальної площини і заданого ухилу (по довжині або ширині приміщення) допускається до 0,2 %, але не більше 50 мм.

Трудові витрати.

Норми часу на пристрій 1 м2 стягування з цементно-піщаного розчину при механізованому нанесенні розчину — 0,096, при укладанні розчину уручну — 0,23 чел-ч.

Норми вироблення на 1 чел-дн при механізованому нанесенні розчину — 83,3, при укладанні розчину уручну — 34,8 м 2.

Техніка безпеки. Вирівнююче стягування укладають, застосовуючи справні інструменти, пристосування і інвентар.

Механізоване укладання розчину в смуги-захватки виконують в гумових чоботях і рукавичках, в захисних окулярах, при цьому використовують гаситель струменя розчину на виході з растворопровода.

 

Мал. 5. Розбиття прямокутного покриття підлоги: а — вивіряння геометричної форми приміщення, б— розмітка закладення і фриза; I — рейка-шаблон Болотина, 2 — закладення, 3— косинець, 4— фриз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні питання.

 1.        Коли приступають до укладання вирівнюючих стягувань під плиткові підлоги?
 2.        У якій послідовності заповнюють розчином смуги-захватки в приміщеннях великої площі?
 3.        Як обробляють поверхню цементно-піщаного стягування, укладеного під підлоги з керамічної плитки?
 4.        Як встановлюють і закріплюють маякові рейки при пристрої вирівнюючих стягувань?
 5.        Як обробляють кромки смуг затверділого стягування розчину при укладанні суміші розчину?
 6.        Перерахуєте інструменти, необхідні для контролю поверхні укладеного стягування розчину?
 7.        Які правила техніки безпеки потрібно виконувати при пристрої вирівнюючого стягування?


 

 

docx
Додано
5 січня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку