Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Методична розробка відкритого уроку " Майстер діаграм. Основні елементи діаграм"

Про матеріал
Методична розробка відкритого уроку " Майстер діаграм. Основні елементи діаграм"
Перегляд файлу

Ордена «Знак Пошани»

Вище Професійне Училище № 75

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

на тему: «Майстер діаграм.

Основні елементи діаграм»

 

 

 

 

                                           Виконала:  майстер в/н

                                             Цикало Юлія Миколаївна

 

 

 

 

 

 

2020
ПЛАН УРОКУ № __

Тема програми:  Технологія комп’ютерної обробки інформації. Обробка табличної інформації

Тема уроку:  Майстер діаграм. Основні елементи діаграм.

Кількість годин: 6 годин

Мета уроку: Навчальна: ввести поняття «діаграми», «об’єкти діаграми», розглянути види діаграм, спосіб побудови діаграм, їх характеристики, формувати навички роботи з діаграмами

Розвиваюча:  показати практичне застосування діаграм у житті, розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу, розвивати культуру мовлення

Виховна:  виховувати наполегливість у досягненні мети, формувати навики зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами, сприяти вихованню самостійності здобувачів освіти під час роботи з комп’ютером

Тип уроку: урок застосувань знань і умінь (практика)

Забезпечення: комп’ютерне та програмне забезпечення, інструкційні картки, лабораторно-практичні завдання, роздатковий матеріал

Хід уроку:

    І. Організаційна частина. «_____ хв.»

1. Перевірка наявності уроків;

2. Перевірка готовності здобувачів освіти до уроку;

     ІІ. Вступний інструктаж. «_____хв.»

1. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

2. Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу

-  Що таке сортування?

-  Які є види сортування?

-  Як виконується просте сортування?

-  Як виконується складне сортування?

- Які додаткові параметри сортування можна задати?

- Які засоби фільтрації пропонує нам програма Excel?

- Яка послідовність використання автофільтра?

- В яких випадках використовують розширений фільтр?

- Яка послідовність використання розширеного фільтру?

3. Аналіз і доповнення відповідей здобувачів освіти.

4. Інструктаж з охорони праці.

5. Пояснення характеру і послідовність роботи здобувачів освіти на уроці.

6. Подача нового матеріалу з елементами власного показу.

7. Типові помилки при виконання завдань: швидкість виконання завдання, неуважність

8. Критерії оцінювання

       ІІІ. Поточний інструктаж «_____хв.»

1. Видача завдань для самостійної роботи здобувачів освіти.

2. Розподіл здобувачів освіти по робочих місцях.

3. Відпрацювання учнем завдань:

Діаграма - це графічне зображення, в якому числові дані представляються у вигляді геометричних фігур. Основні елементи діаграми – область діаграми, область побудови, назва діаграми, назва осей, ряд, точка, легенда, осі.

     1) Створити лист Excel з назвою  «Оцінки»

     2) Створити таблицю

     3) Внести дані та побудувати діаграму «Оцінки з фізики»

     4) Порядок побудови:

- Виділити незв’язний діапазон В2:В7

- Вибрати пункт горизонтального меню «Вставка»

- Вибрати пункт низхідного меню «Діаграма»

- Діалогове вікно «Майстер діаграм», вкладка «Стандартна», вибрати тип «стовпчаста гістограма» та натиснути кнопку «Далі»

- На вкладці «Діапазон даних» вибрати радіо кнопку «ряди в стовбцях» та натиснути кнопку «далі»

- Вкладка «заголовки» - ввести назви діаграми «Лабораторна робота», підпис осі ОУ «Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти»

- Вкладка «Таблиця даних» - встановити прапорець «Таблиця даних» та натиснути кнопку «Далі»

- Вибрати значення радіо кнопки «На особистому аркуші» та натиснути кнопку «Готово»

     5) Виконання практичних завдань зі створенням різних видів діаграм

4. Спостереження за виконанням завдань.

   4.1 Надання необхідної допомоги здобувачам освіти в організації робочого місця.

   4.2 Демонстрація окремих прийомів роботи, консультації.

   4.3 Контроль за дотримання правил охорони праці.

5. Проблемні питання  порядок створення діаграми.

Контрольне опитування учня

 • Для чого призначені діаграми і графіки в програмі Excel?
 • Як створити діаграму за допомогою майстра?
 • Що являє собою ряд даних?
 • Яким чином майстер діаграм визначає напрям ряду?
 • Які основні елементи містить діаграма?
 • Яким чином можна помістити об’єкт на лист?
 • Які види діаграм ви знаєте?

         ІV. Заключна частина. «______хв.»

1.Аналіз виконання учнем вправи та помилок, допущених під час виконання.

2. Виставлення та обґрунтування оцінки.

3. Видача домашнього завдання повторення пройденого матеріалу: 1. Заповнити комірки таблиці значеннями денної температури за минулий тиждень. Побудувати на основі цих даних графік. 2.  Ввести до комірок таблиці кількість дівчаток і кількість хлопчиків у вашій групі. Побудувати кільцеву діаграму, що показувала б співвідношення здобувачів освіти різної статі.

Підручник О.Ю.Гаєвський «Інформатика 10-11» ст. 279-283

                    Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. «Курс інформатики»

  

 

Майстер в/н______________________________________


План-конспект уроку№__

Тема програми: :  Технологія комп’ютерної обробки інформації. Обробка табличної інформації

Тема уроку: Майстер діаграм. Основні елементи діаграм.

Хід заняття:

 1. Організаційний момент (перевірка відсутніх, повідомлення теми і мети заняття, перевірка домашнього завдання).
 2. Актуалізація опорних знань (проводиться у формі бесіди).

Ми з Вами вже повинні добре знати, що собою являє електронна таблиця Microsoft Excel, вміємо вводити дані до комірок електронних таблиць, форматувати їх, створювати формули для автоматизації обчислювальних операцій з даними, я кі містяться в комірках. Пригадаємо раніше вивчений матеріал.

Дайте відповіді на питання:

 • Що таке формула?

(арифметичний чи логічний вираз, який повертає відповідне значення у комірку в залежності від значень інших комірок, імена яких використовуються в тексті формули)

 • З якого символу починається введення формули у комірку Excel? (з символа «дорівнює» («=»))
 • Які знаки арифметичних операцій можна використовувати у формулі Excel?

(це наступні символи: «+, -, *, /, ^, (, ).»)

 • Що таке функція, які категорії функцій ви знаєте? (Заздалегідь визначена послідовність арифметичних чи логічних перетворювань, що виконуватимуться над аргументами)

І щоб ви були впевнені, що справді пригадали матеріал, необхідний для подальшого вивчення теми, прошу Вас виконати невелике практичне завдання.

(виконання завдання №1, файл «Практика.xlsx»): 

 1. Мотивація навчальної діяльності (проводиться у формі мотивуючої демонстрації).

Розглянемо інформацію про успішність групи з теми, представлену в різному вигляді (розгляд таблиці даних і діаграми на основі таблиці, файл

«Мотивація.xlsx»).

 

 

 


Excel дає можливість представити інформацію не лише у вигляді робочого аркуша, тобто у вигляді таблиці, але і у вигляді діаграми, яка полегшує сприйняття і допомагає при аналізі і порівнянні даних.

 1. Формування нових знань і умінь (проводиться з використанням методів пояснення з елементами бесіди).

План проведення заняття:

 1. Поняття діаграми.
 2. Типи діаграм.
 3. Основні елементи діаграми.
 4. Створення, редагування і форматування діаграм.

Діаграма – це графічне представлення числових даних таблиці.

Microsoft Excel надає можливість графічного представлення даних у вигляді діаграми. Діаграми дозволяють відобразити дані в зручному для сприйняття вигляді. Крім того, вони можуть підкреслити якусь характеристику цих даних. Наприклад, хорошим засобом для демонстрації внеску окремих частин у загальну суму є кругова діаграма, гістограма ж дозволяє проілюструвати відношення окремих елементів один до одного і їх зміну в часі.

У версії MS Excel розширений вибір різних типів діаграм. Нові типи діаграм включають бульбашкові діаграми, кругові та вторинні гістограми. Нові типи пірамід, конусів і циліндрів для тривимірних стовпчастих і лінійчатих діаграм роблять презентації користувача ще виразнішими.

Діаграма, розташована окремим листом з власним ім'ям, розглядається як аркуш діаграми. Цей тип діаграм рекомендується використовувати тоді, коли необхідно працювати зі складними діаграмами окремо від даних.

У другому випадку діаграма буде називатися впровадженої та розглядатися як графічний об'єкт. Вона буде зберігатися в якості частини аркуша, на якому вона створена. Подібні діаграми необхідно використовувати тоді, коли потрібно відобразити або надрукувати діаграми спільно з даними на аркуші.

 

Якщо діаграма використовує два або більше типу даних, то така діаграма називається комбінована. Для створення такої діаграми необхідно вибрати нестандартний тип. Крім цього, можна перетворити існуючу діаграму в комбіновану.

У разі створення діаграми на основі дат автоматично використовується вісь часу, на якій дати розміщуються в хронологічному порядку, навіть якщо на аркуші вони розташовані довільно. Одиниця виміру встановлюється з урахуванням найменшого проміжку між двома датами в даних. При цьому діаграма з віссю часу не може бути створена з проміжками в годинах, хвилинах і секундах, тільки в днях, місяцях і роках.

Діаграми пов'язані з даними аркуша, на основі яких вони були створені, і змінюються кожного разу, коли змінюються дані на аркуші.

Заповніть таблицю:

 

Тип діаграми

Призначення

1.

Гістограма

Показує зміни протягом деякого періоду часу.

2.

Графік

Відображає зміну даних за рівні проміжки часу.

3.

Круг

Відображає співвідношення частин і цілого. Можна представити лише

один ряд значень.

4.

Лінійчата

Відображає співвідношення величин.

5.

З областями

Показує зміну загальної кількості протягом якогось періоду часу і вклад

кожного ряду даних в суму значень рядів.

6.

Точкова

Математична діаграма, що змальовує значення змінних у вигляді крапок

на декартовій площині.

 

Створимо нашу першу діаграму. Використовуючи аркуш №2 книги

Практика.xlsx», виділіть таблицю з даними і на вкладці Вставка виберіть піктограму Гистограмма.- Гисторгамма с группировкой.

 


 

 


Отриманий результат:


Існує спосіб швидкого створення діаграми по виділеним даним, без зазначення усіляких установок і параметрів. Для цього треба всього лише виділити дані і натиснути клавішу F11. Діаграма буде розміщена на окремому аркуші даних, який матиме назву Діаграмма1 (2, 3 і т.д.), і буде мати тип діаграми, що використовується за замовчуванням. Таким стандартним типом діаграми в Microsoft Excel, є гістограма.

Всі параметри, назви, формати і т.п., встановлені під час створення діаграми, можна згодом змінити.

Зверніть увагу, що, коли створена діаграма є виділеною, на стрічці з’являється група контекстних вкладок «Работа с диаграммами», що містить три пункти: «Конструктор», «Макет», «Формат».

 


 (викладач разом з учнями обговорюють розташовані в контекстних вкладках команди)

Аналоги використання діаграм зустрічаються нам у повсякденному житті.

Розглянемо ще один приклад: згадаймо наші шкільні роки,  уявимо себе              на              уроці              з              математики,              необхідно              побудувати              графік              функції

y x2, x  5; 5.


(спочатку викладач разом з одним з учнів виконують побудову графіку функції біля дошки, як би це робилося на уроці математики, потім учням пропонується створити діаграму за зразком, використовуючи лист №3 книги

«Практика.xlsx»).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Закріплення отриманих знань, формування практичних навичок.

(проводиться в формі самостійної роботи)

Щоб переконатись, що ви дійсно засвоїли, як створювати діаграми, прошу вас виконати наступне завдання, розташоване на аркуші №4 книги «Практика.xlsx»:

 

 

 

 


 1. Домашнє завдання

Побудувати електронні таблиці і діаграми до них відповідно до зразків: 

 

 

 


Критерії оцінювання для теми

 

Бали

Знає

Бали

Уміє

 

 

 

 

1

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей,пов’язаних з роботою на комп’ютері:часткове викорис­тання технічної термінології, час­ткове володінняопераціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийомуі контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо), під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі.Знання потребують по­стійної підтримки.

1

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту у текстовому редакторі,запис тек­сту на дискету чи перенесення на папір під прямим керівницт­вом у структурованому середо­вищі. Навички навчання потре­буютьструктурованої підтри­мки. Без присвоєння кваліфіка­ції.

2

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей, пов’язаних з роботою на комп’ютері: часткове викорис­тання технічної термінології, час­ткове володіння операціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийомуі контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі,знання потребують по­стійної підтримки.

2

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні навички і є здатним виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, запис тексту на дис­кету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурова­ному середовищі. Навички на­вчання потребуютьструктуро­ваної підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

3

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей, пов’язаних з роботою на комп’ютері: часткове викорис­тання технічної термінології, за­гальне володіння операціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі.Знання потребують по­стійної підтримки.

3

Здобувач освіти має незначні ба­зові загальні навички і є здатним виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, внесення об’єктів та малюнків у текст, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребуютьструктурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.

4

Здобувач освіти має обмежений обсяг знань пов’язаних з роботою на комп’ютері: використання тех­нічної термінології, знанняопера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийомуі контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, списків тощо), використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстаньпризначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе час­ткову відповідальність за своє на­вчання.

4

Здобувач освіти має обмежений обсяг навичок застосування ви­дів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, внесення об’єктів та малюнків у текст, використову­вання деяких простих вбудова­них функції у Excel, запису­вання текстів на дискету або пе­ренесення на папір за допомо­гою принтера, виконання опера­цій технологічного процесу опрацювання інформації (при­ймає і контролює вхідні дані, го­тує, виводить та передає вихі­дні), які є в основному конкрет­ними і загальними за характе­ром. Застосовує навички під ке­рівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація при­своюється, але потребує пода­льшого удосконалення через до­свід роботи або навчання.

5

Здобувач освіти має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп’ютері: використання тех­нічної термінології, знання опера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийому і контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, списків тощо), застосування дій в разі по­яви недоліків у роботі устатку­вання, використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

5

Здобувач освіти має обмежений обсяг навичок і широкі компе­тенції при виконанні технологі­чних операцій середньої склад­ності, застосуванні видів авто­контролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з вве­дення тексту та його редагу­вання, внесенні об’єктів та ма­люнків у текст, використову­ванні вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету або перенесенні на папір за до­помогою принтера, виконанні операцій технологічного про­цесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному кон­кретними і загальними за харак­тером. Застосовує навички під керівництвом у контрольова­ному середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує по­дальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

6

Здобувач освіти має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп’ютері: використання тех­нічної термінології, знання опера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийому і контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, розра­хунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування дій в разі по­яви недоліків у роботі устатку­вання, використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм,  знання приладдя автоматизації роботи комп’ютеру, тобто поля, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання.

6

Здобувач освіти має обмежений обсяг навичок і широкі компе­тенції при виконанні певних прийомів та технологічних опе­рацій, застосуванні видів авто­контролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з вве­дення тексту та його редагу­вання, внесенні об’єктів та ма­люнків у текст, використову­ванні полів Word, а також де­яких  вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, , виконанні операцій технологічного про­цесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному кон­кретними і загальними за харак­тером. Застосовує навички під керівництвом у контрольова­ному середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує по­дальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

7

Здобувач освіти має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології, знання операцій техноло­гічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнан­ня, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосу­вання комплекснихдій в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля , а також вбудовані функції; вимог діловодства на комп’ютері.Від­повідає за своє власне навчання.

7

Здобувач освіти має конкретні практичні навички при виконанні більшість прийомів та техноло­гічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості ро­боти,роботі в текстовому редак­торі з введення тексту та його редагування, користуванні вне­сенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих  фун­кції у Excel, обмеженому оперу­ванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опра­цювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмеже­ний досвід практики у конкрет­ному аспекті роботи чи на­вчання.

8

Здобувач освіти має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології, знання операцій техноло­гічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнан­ня, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосу­вання комплексних дій в разі по­яви недоліків у роботі устатку­вання, використовування облад­нання для передавання (прийман­ня) інформації на відстань призна­чених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп’ютеру, тобто поля , а також вбудовані функції; вимог діловод­ства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

8

Здобувач освіти має конкретні, практичні навички при виконанні більшості прийомів та техноло­гічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості ро­боти, роботі в текстовому редак­торі з введення тексту та його редагування, користуванні вне­сенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих фун­кції у Excel, обмеженому оперу­ванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опра­цювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмеже­ний досвід практики у конкрет­ному аспекті роботи чи на­вчання.

9

Здобувач освіти має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології, знання операцій техноло­гічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнан­ня, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), засто­сування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля та об’єднання, а також вбудовані функції вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання.

9

Здобувач освіти має конкретні практичні навички при виконанні більшості прийомів та техноло­гічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості ро­боти, роботі в текстовому редак­торі з введенням тексту та його редагування, користуванні вне­сенням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих  фун­кції у Excel, створенні баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текст на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера, операції технологічного процесу опра­цювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмеже­ний досвід практики у конкрет­ному аспекті роботи чи на­вчання.

10

Здобувач освіти має значні конкретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології, операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля та об’єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

10

Здобувач освіти має значні конк­ретні, практичні і теоретичні на­вички при виконанні всіх при­йомів і технічних операцій, за­стосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботі в тексто­вому редакторі з введенням тек­сту та його редагуванням, кори­стуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст, використову­ванні поля Word, а також вбудо­ваних функцій та функцій кори­стувача у Excel, створюванні функцій користувача, баз даних,оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за допомогою принтера,виконанні операції технологіч­ного процесу опрацювання ін­формації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Визначаєтьсяздатність застосовувати спеціа­льні навички та компетенції і вирішувати проблеми незале­жно. Має практичний досвід ро­боти як у простих, так і винят­кових ситуаціях.

11

Здобувач освіти має значні конк­ретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології, операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля та об’єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

11

Здобувач освіти має значні конк­ретні, практичні і теоретичні на­вички при виконанні всіх при­йомів і технічних операцій, за­стосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, користуванні внесен­ням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих фун­кцій та функцій користувача у Excel, створюванні функцій ко­ристувача, баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за до­помогою принтера, виконанні операції технологічного процесу опрацювання інформації (при­ймає і контролює вхідні дані, го­тує, виводить та передає вихі­дні). Визначається здатність за­стосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Має прак­тичний досвід роботи як у прос­тих, так і виняткових ситуаціях.

12

Здобувач освіти має значні конк­ретні, практичні і теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології, операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля та об’єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

12

Здобувач освіти має значні конк­ретні, практичні і теоретичні на­вички при виконанні всіх при­йомів і технічних операцій, за­стосуванні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботі в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, користуванні внесен­ням об’єктів та малюнків у текст, використовуванні поля Word, а також вбудованих фун­кцій та функцій користувача у Excel, створюванні функцій ко­ристувача, баз даних, оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету чи перенесенні на папір за до­помогою принтера, виконанні операції технологічного процесу опрацювання інформації (при­ймає і контролює вхідні дані, го­тує, виводить та передає вихі­дні). Визначається здатність за­стосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно.

 

1

 

doc
Додано
13 січня
Переглядів
147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку