Методична розробка відкритого уроку виробничого навчання з теми: «Виготовлення постижерних прикрас»

Про матеріал
На уроках виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр) вивчається техніка виготовлення виробів з волосся «Постиж», який надає глибокі теоретичні знання, володіння прийомами і методами практичної роботи з виконання стрижок, завивання й укладання волосся, його фарбування, моделювання зачісок. Перукар має бути освіченим у питаннях гігієни, безпеки праці, володіти знаннями з матеріалознавства, хімії, анатомії, біології; знати закони колористики, просторової композиції. Важливим компонентом професійного портрета перукаря є культура, уміння доброзичливо контактувати з людьми, знання з етики та психології, історії перукарської справи.
Перегляд файлу

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

 

 

 

 

М.Ю. Летенко

 

 

 

Методична розробка

відкритого уроку виробничого навчання з теми:

 «Виготовлення постижерних прикрас»

 

Картинки по запросу постиж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ – 2021


М.Ю. Летенко – майстер виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального закладу «Краматорський центр професійно-технічної освіти». Виготовлення постижерних прикрас. Методична розробка уроку. – Краматорськ: 20 рік, ___ сторінок.

 

 

Рецензент: ____

 

 

 

 

Викладено методику проведення практичного заняття з використанням елементів бесіди, розповіді, демонстрації при вивченні дисципліни «Постиж»

 

 

 

 

Відповідальний за випуск:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою

Навчально-методичного центру професійно-технічної

освіти у Донецькій області(протокол №____ від «___» ___________2021 року)


Зміст

 

 1. Вступ
 2. План заняття
 3. Хід заняття
 4. Додатки:

– додаток А (картки з завданням для усного опитування).

     5. Презентація заняття

6. Література

 


Вступ

 

 

На уроках виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр) вивчається техніка виготовлення виробів з волосся «Постиж», який надає глибокі теоретичні знання, володіння прийомами і методами практичної роботи з виконання стрижок, завивання й укладання волосся, його фарбування, моделювання зачісок.

Перукар має бути освіченим у питаннях гігієни, безпеки праці, володіти знаннями з матеріалознавства, хімії, анатомії, біології; знати закони колористики, просторової композиції. Важливим компонентом професійного портрета перукаря є культура, уміння доброзичливо контактувати з людьми, знання з етики та психології, історії перукарської справи.

У перукарській справі творчі образи для створення нових зразків зачісок, нових колекцій треба шукати в минулому. Для досягнення найвищого результату слід спиратися на основні тези, викладені теоретично і перевірені на практиці.

Люди почали дбати про свою зовнішність із того часу, коли первісна людина підняла руки, щоб пригладити скуйовджене волосся. Відтоді стандарти краси панують над людством і мають великий вплив на людину як критерій її самооцінки. Культура перетворила жадання краси на культ, який можна назвати найзвабливішим з усіх існуючих. Наш зовнішній вигляд – це частина нас самих. Чимало фахівців створюють естетичний образ наших сучасників.

Зробити виробниче навчання більш цікавим, підняти їх теоретичний рівень, стимулювати пошукову діяльність здобувачів освіти дозволяють випереджувальні завдання практичного характеру. здобувачі освіти самостійно опрацьовують додаткову літературу, готують повідомлення, доклади, які можуть доповнюватися ілюстративними матеріалами та практичними завданнями. Інформаційні повідомлення можуть бути у вигляді презентацій, відеоматеріалу, що робить їх більш яскравими, цікавими пізнавальними.

Освітні системи повинні сприяти реалізації основних завдань професійно – творчого та культурного розвитку суспільства. Ми повинні виховувати людину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно і творчо жити і працювати.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, Здобувач освіти повинен володіти певними якостями: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; самостійно та критично мислити; уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь – яких конфліктних ситуацій; вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Таким чином, головний напрям розвитку світової та вітчизняної освіти лежить у площині вирішення проблем розвитку особистості здобувача освіти та майстра, технологізації цього процесу. Майстер в цих умовах найчастіше виступає в ролі організатора всіх видів діяльності здобувача освіти, як компетентний консультант і помічник. Його професійні вміння повинні бути спрямовані на діагностику діяльності та розвиток здобувачів освіти.

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактики навчання та стилю роботи майстра зі здобувачами освіти.

Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати здобувачів освіти у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання. Педагогічні форми і методи включають у себе діалогічну лекцію, дискусії, індивідуальні й групові творчі роботи, демонстрації. Ці методи навчання не тільки підвищують інтерес здобувачів освіти до дисципліни, але й забезпечують глибоке засвоєння змісту, вироблення навичок і відданість загальнолюдським цінностям.

Для вивчення перукарського мистецтва потрібна не тільки різноманітність методів і форм, але й матеріалів. Для підготовки до занять, на практиці здобувачі освіти використовують перукарські інструменти, роздивляються та аналізують сучасні журнали зачісок, навідують перукарні, відвідують майстер – класи, конкурси в інтернеті.

Особливість технології перукарських робіт  полягає, зокрема, в тому, що найкращим демонстраційним засобом, який може бути використаний при викладанні курсу, можуть бути кадри з майстер – класами від ведучих світових стилістів, демонстрація елементів зачісок і виконання укладання волосся самостійно при роботі в парах; випереджувальне завдання та використання відеоматеріалу.

Застосування сучасних технічних засобів навчання – кіно, телебачення, комп’ютерів, контрольно-навчального устаткування – ґрунтується на дедалі повнішому й різнобічному врахуванні психологічних можливостей людського організму. Це дає змогу охопити ширші маси здобувачів освіти, посилити вплив подразників на органи відчуттів індивідуума, скоротити строки навчання, підвищити ідейно-політичне значення навчального процесу, сформувати професійні вміння та навички.

Навчальні відеофільми – найпростіша, доступна і цікава форма викладу нового навчального матеріалу. Воно сприяє підвищенню інтересу до дисципліни, кращому засвоєнню запам’ятовуванню матеріалу, що вивчається.

Таким чином, при проведенні виробничого навчання, використовуючи різні методи і прийоми активізації здобувачів освіти, можна уникнути одноманітності, заорганізованості, створити умови для активності здобувачів освіти, зацікавленості в отриманні нових знань, необхідності їх у майбутній професійній діяльності.


План заняття

 

 « __ » ____ 2021 р.

 

Тема заняття: «Виготовлення постижерних прикрас»

 

Мета заняття:

Методична: - вдосконалити методику проведення практичного заняття з використанням елементів практичного завдання, розповіді та демонстрації відеоматеріалу.

Дидактична:

 • ознайомитися з технологією виготовлення прикрас клеєним методом;
 • розширити уявлення про різні технології виготовлення прикрас та методів їх збору у виріб;
 • розвивати образне мислення, творчу увагу, фантазію та гармонійне поєднання виробу з волосся та зачіски в цілому;
 • залучити до творчої діяльності у процесі виконання елементів виробу;
 • розвивати у здобувачів освіти творчі здібності, які необхідні  у майбутній професійній діяльності;
 • закріпити навички роботи в групах;
 • розвивати у здобувачів освіти здатність і вміння застосовувати одержані знання в майбутній професії;
 • створити атмосферу емоційного підйому та творчості.

 

Виховна:

 • сприяти формуванню пізнавального інтересу та зацікавленість дисципліною;
 • виховувати прагнення отримати нові знання самостійно та впровадження творчих ідей на практиці;
 • виховувати любов до обраної професії, вміння логічно мислити, аналізувати та фантазувати.

 

Вид заняття – практична робота

Тип заняття – поточна

Методи та форми проведення заняття: бесіда, розповідь, демонстрація відеоматеріалу, ілюстрація, робота з картками, робота в групах, практичне виконання завдання.

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючи – «Проектування та обладнання», «Технологія перукарських робіт», «Художнє моделювання зачіски»

Забезпечувані – «Художнє моделювання зачіски», навчальна та виробнича практика.

Технічні засоби навчання: відеоматеріали, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Методичне забезпечення: презентація, ілюстрації з журналів, плакати, картки для письмового опитування.

Література:

Обов’язкова

- Горбатюк Н.А. Перукарське мистецтво. Кн.2.: Основи перукарської справи. – К.: Грамота, 2005 – 570.

- Гутиря Л.Г. Перукарське мистецтво. – Х.: Фоліо, 2000

- Журнали сучасних зачісок

- Кулєшкова О.Н. Технологія і обладнання перукарських робіт. – М.: Академія, 2003 – 144

- Ляпич Л.Д. Перукарська майстерність . – К.: Будівельник, 1982

 

Додаткова

 

1 Перукарське мистецтво : Підручник: У 3 кн./ За загальною ред. В.Ф.Орлова. – К.:Грамота,2005. Перукарське мистецтво. Кн. 2: Основи перукарської справи / Н.А.Горбатюк. - 2005.

2 А.В.Константинов. Основи пастижерної справи: Підручник для технікумів. -М.: легка та харчова промисловість, 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Хід заняття

 

1. Організаційний момент

1.1 Привітання здобувачів освіти

1.2 Перевірка присутності Здобувачів освіти на занятті

 

2. Актуалізація опорних знань

Проводиться методом усного індивідуального опитування за картками (картки додаються – додаток А). Картки з питаннями розміщуються в коробці. Здобувач освіти відповідає на отримане питання.

 

3. Оголошення теми та структури заняття

 

3.1 Повідомлення теми і мети заняття

 

Тема: «Виготовлення постижерних прикрас»

 

Мета заняття:

 • ознайомитися з сучасними постижерними прикрасами;
 • навчитися виконувати елементи прикрас з волосся та поєднувати їх в єдину композицію;
 • застосовувати  одержані знання в майбутній професії;

 

3.2 Мотивація навчальної діяльності здобувачів освіти

Ця тема є дуже актуальною в сучасному житті і у вивченні подальших тем, тому що постижерні елементи широко застосовуються в перукарському мистецтві, змінюється лише їх конфігурація відповідно до напрямків моди, а технологія виготовлення залишається схожою. Постиж зараз часто використовуються в сучасних зачісках: вечірніх, весільних, святкових, дитячих, маскарадних, тематичних, конкурсних та ін. Тому навчитись їх виконувати необхідно кожному. Вперше ви зустрінетесь з ними на практичних заняттях, на практиці, та в дипломному проекті. Вироби, що виготовляються ручним способом є індивідуальними, неповторними, що зараз є дуже актуальним та користується попитом серед користувачів. А це буде приносити додатковий заробіток у вашій професійній діяльності.

Обговорення слайдів, що демонструють святкові, весільні та конкурсні зачіски з постижем.

 

3.3 Оголошення плану заняття

План заняття

 1. Описати інструменти та пристосування, що потрібні для виготовлення клеєних прикрас, назвати правила техніки безпеки роботи з інструментами.
 2. Замалювати кольоровий ескіз виробу та поетапні схеми виготовлення обраної прикраси.
 3. Коротко описати  технологію виготовлення виробу.
 4. Назвати сучасні методи декорування святкових постижерних клеєних прикрас.
 5. Зробити висновки по роботі.

 

Опитування Здобувач освітиів за наступними завданнями:

 

Яким методом виконується цей виріб?Постиж и прически

Для якої тематики можна його виготовити?

 

Очікувана відповідь (Цей виріб виконується комбінованим методом: проклеювання пасом на основі та поєднання з елементами плетіння. Його можна використовувати для святкових зачісок.)

 

 

 

автор Дорофеева Галина

Яка тематика даного образу?

Яким методом виготовлений постиж?

 

Очікувана відповідь (Тематика образу – конкурсні зачіски. Постиж виготовлений клеєним методом з додаванням декору.)

автор Дорофеева Галина

З яких елементів складається виріб?

Яким методом він виконується?

 

Очікувана відповідь (Виріб складається зі смужок волосся, які виготовлені клеєним методом.)

 

 

4. Викладання нового матеріалу

 

 1. Постижерні прикраси у зачісках

 

Майстер в/н. Які інструменти застосовуються під час виготовлення виробів з волосся? Вони знаходяться перед вами на робочому столі. Сфотографуйте цей етап підготовки робочого місця.

 

Робоче місце постижера повинно бути обладнане і оснащено комплектом інструментів і пристосуваннями, необхідними для виконання відповідних технологічних операцій. Сьогодні у цей комплект входять: ножиці, гребінець пластиковий, голки швейні, олівець м'який чорний, шпильки, наперсток звичайний, голови – форми, термоклей-пістолет, «супер» клей, затискачі, декоративні доповнення і т. д.

 

Майстер в/н. Необхідно згадати правила техніки безпеки роботи з інструментами.

Здобувач освіти дивлячись на слайд по техніці безпеки роботи з інструментами, розповідає основні вимоги.

Здобувач освіти. Техніка безпеки при роботі з ножицями

1 Зберігайте ножиці в зазначеному місці в певному положенні.

2 При роботі уважно стежте за напрямком різання.

3 Не працюйте з тупими ножицями і з ослабленим шарнірним кріпленням.

4 Не тримайте ножиці лезом вгору.

5 Не залишайте ножиці з відкритими лезами.

6 Не ріжте ножицями на ходу.

7 Не підходьте до товариша під час роботи.

8 Передавайте закриті ножиці кільцями вперед.

9 Під час роботи утримуйте матеріал лівою рукою так, щоб пальці були осторонь від леза.

 

Здобувач освіти. Техніка безпеки при роботі з клеєм

1 З клеєм працювати необхідно обережно. Клей отруйний!

2 Наносити клей на поверхню виробу тільки пензлем.

3 Не можна, щоб клей потрапляв на пальці рук, обличчя, особливо очі.

4 При попаданні клею в очі треба негайно промити їх у великій кількості води.

5 Після закінчення роботи обов'язково вимити руки і кисть.

6 При роботі з клеєм користуйтеся серветкою.

 

Здобувач освіти. Техніка безпеки при роботі з голкою

1 Зберігати голки потрібно в певному місці (в ігольниці, спеціальній коробці).

2 Забороняється брати голку в рот, вколювати її в одяг.

3 Шити необхідно з наперстком, щоб не поранити палець.

4 Не можна шити іржавою голкою: вона погано входить в тканину, чи іншу поверхню, псує її і може зламатися.

 

Майстер в/н. Назвіть елементи, які ви підготували вдома? Кожний Здобувач освіти в групі розповідає, що він виготовив вдома.

 На попередньому занятті ви прослухали лекцію, тільки-но згадали основні питання. Ви розділились на групи по 4 чоловіка та отримали завдання виконати елементи постижерних прикрас клеєним методом відповідно завданню. На цьому занятті кожна з груп поєднує елементи прикраси в єдину композицію (послідовність виконання можна фотографувати, або замальовувати в практичній роботі. Виконану постижерну композицію ви маєте закріпити на формі – голові з виконаною зачіскою. Вони мають гармонійно поєднуватись між собою. Зачіска, яка показана на варіанті завдання може змінюватись за бажанням, постижерний виріб теж можна трохи змінювати та доповнювати, а також використовувати інші кольори штучного волосся і декор.

Викладач пропонує одному здобувачам освіти з кожної групи приступити до виконання зачіски, а іншим трьом до поєднання елементів виробу. Наприкінці заняття ми ознайомимося з виконаними роботами, обговоримо їх. Порівняємо який з варіантів є більш вдалим, чи є якісь помилки.

 Здобувач освіти, який виконує зачіску розповідає, яка була базова стрижка та з яких елементів складається зачіска.

 Здобувачі освіти фотографують поетапне збирання деталей постижерного виробу, для оформлення звіту до практичної роботи.

 

Майстер в/н. Постижерні вироби виготовляються з натурального та штучного волосся. Вони легко піддаються термообробці, фарбуванню і декоруванню, тому справжній художник завжди має під рукою всю необхідну сировину та пристосування.

Прикраси з натурального волосся коштують дорого, а зі штучного доступні практично всім.

Технології виготовлення постижерних виробів сьогодні не стоять на місці. В руках приватних майстрів є інструменти, які допомагають дуже швидко обробляти пасма, виконувати їх тресування і плетіння, з'єднувати окремі деталі між собою, розбавляти їх декоративними прикрасами. Вибір матеріалів завжди залежить від виду створюваної моделі, від призначення виробу, від ступеня майстерності художника. Але в кожному разі мусить виходити зручна в носінні та кріпленні прикраса, невелика за розміром, має відповідати до обраного образу.

 

Демонструються слайди з конкурсними та святковими зачісками, з яких на попередньому занятті здобувачі освіти обирали ті, які їм цікаво було виготовити на практиці.

 

Варіанти отриманих завдань:

автор Дорофеева Галинаhttp://s.io.ua/img_aa/small/1434/53/14345368_0.jpgавтор Дорофеева Галинаавтор Дорофеева ГалинаПостиж и прическиhttp://hairlife.ru/forum/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64030/thumb/p17ehcglap1a9a1si314pb4qlmgd4.jpg

 

4.2 Технологія виготовлення прикрас

 

Майстер в/н. Згадаємо нескладний процес виготовлення клеєних виробів. Для цього використовують скляні форми різних форм і розміру, щітки або розчіски з «хвостиком» для нанесення клею, клей БФ – 6.

За основу береться папір, виготовляються викрійки елементів, які будуть шаблонами для волосся виготовленого клеєним методом. Розробляється ескіз постижерного виробу з усіма його деталями. Перед проклеюванням розробляють композицію, виріб має бути задуманої форми та розміру.

Підготоване пасмо волосся розчісують, прикладають до скла, щіткою густо наносять на нього клей, щоб зволожити внутрішній бік пасма.

Після повного висихання пасмо відокремлюють від скляної поверхні, підправляють його форму ножицями.

Аналогічно виготовляють усі окремі деталі. Пасма компонують за композицією та фіксують термоклеєм – пістолетом, клеєм ПВА або «секундою».

Основа може бути будь-якої форми та розміру та обклеюється тоненькими пасмами волосся. Пасма повинні бути гладенькими, заокруглими, вигнутими, хвилястими залежно від форми предмета, який слугував основою під час проклеювання, та яка форма необхідна за рисунком композиції.

Елементи композиції поєднуються між собою різними способами, які добираються індивідуально: за допомогою різних видів швидковисихаючих клеїв, стиплеру, голки з ниткою, дроту, приклеювання до будь-якої основи та інші варіанти.

У постижерному виробі використовуються ефектні додатки, які закріплюються клеєм. Вони необхідні для того аби підкреслити яскравість та неповторність задуманого виробу.

 

4.3 Здобувачі освіти приступають до практичного виконання роботи

 

Здобувачі освіти розділяються групами по 4 та починають виконувати збір композиції з елементів, які вони підготували вдома, 1 Здобувач освіти з цієї групи починає виконувати зачіску на манекені для поєднання її з постижерним виробом, що виготовляється. Майстер допомагає та контролює процес в групах. За декілька хвилин майстер пропонує здобувачам освіти, які виконували зачіски, дати стислу характеристику їх виконання. Виконані зачіски обговорюються групою та порівнюються з пропонованими варіантами.

Майстер в/н. Де в сучасному житті можна використати таку зачіску? Обговорюються оцінки, за практичну частину – виконання виробу, а вдома ви оформлюєте письмову частину роботи, вставляєте фото поетапного виготовлення виробів та кінцевий результат, даєте коротку характеристику ескізу, що розроблявся та порівнюєте його з тим виробом, що виконали на практичному занятті, і отримаєте оцінку за практичну роботу.

 

     5. Закріплення знань здобувачів освіти

 

Для закріплення знань ми з вами розгадаємо наступний кросворд, вам необхідно відповісти на поставлені питання.

 1. Назвати постижерний виріб, який виготовляється на цьому занятті (композиція).
 2. Сучасний метод виготовлення постижерних виробів за допомогою тресбанку (тресування).
 3. Якою має бути температура та вологість повітря під час зберігання виробів з волосся? (Постійною).
 4. Які існують методи виготовлення виробів з волосся на монтюрі? (Тамбурування).
 5. Назва штучного волосся (канікалон).
 6. Як називається майстер, що виготовляє вироби з волосся? (Постижер).

 

 Слово – постиж, тобто це назва нашої дисципліни, що вона означає?

 Очікувана відповідь – це виготовлення виробів з натурального та штучного волосся.

 

 

1

К

О

М

П

О

З

И

Ц

І

Я

 

 

 

 

 

 

2

Т

Р

Е

С

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

П

О

С

Т

І

 Й

Н

 О

Ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Т

А

М

Б

У

Р

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

5

К

А

Н

І

К

А

Л

О

Н

 

 

 

 

 

 

6

П

О

С

Т

И

Ж

Е

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Підсумок заняття

 

 На занятті ми досягли головної мети:

 • ознайомились з сучасними постижерними прикрасами;
 • навчились виконувати елементи прикрас та поєднувати їх в єдину композицію.

Виставляються оцінки. Оцінювання роботи на занятті проводиться за такими вимогами, а саме за:

 • цілісність образу (постиж та зачіска);
 • якість виконання виробу;
 • швидкість виконання образу;
 • виступи та відповіді на поставлені питання.

 

7. Домашнє завдання

1. Закріпити вивчений матеріал за підручником Горбатюк Н.А. Перукарське мистецтво. Кн.2.: Основи перукарської
справи. – К.: Грамота, 2005. с. 154 – 168.

 2. Оформити звіт до практичної роботи та всавити фото поетапного виготовлення виробу та виконаної зачіски з постижерною композицією.

 

doc
Додав(-ла)
Летенко Марина
Додано
11 листопада 2021
Переглядів
1587
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку