Методична розробка з баскетболу "Техніка виконання прийомів гри у нападі і захисті"

Про матеріал
Баскетбол – одна із самих популярних спортивних ігор у світі. Цією грою захоплюються біля 30 млн. чоловік. Ловля – передача. Ці навички за допомогою яких гравець впевнено володіє м’ячем та здійснює з ним подальші атакуючи дії. Кожен гравець повинен бути готовий до отримання м’яча в любий момент, з тим, щоб використати його для продовження чи завершення атаки. Технічні прийоми, які використовуються в баскетболі, складаються з двох розділів: техніки гри в нападі і техніки гри в захисті. Кожний із розділів складається з груп прийомів, включаючи в себе різні способи їх виконання. Окремі способи в свою чергу відрізняються за характером виконання, а саме:на місті, в русі, стрибку. Для послідовного вивчення і аналізу всього різноманіття техніки гри використовуються її кваліфікації.
Перегляд файлу

Нікопольський медичний коледж

 

 

 

Методична розробка

практичного заняття № 15

з дисципліни Фізичне виховання

Розділ: «Баскетбол»

 

Тема: Техніка виконання  прийомів гри у нападі і захисті

 

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

 

Курс: ІІ

 

Кількість навчальних годин: 2

 

Викладач Войцеховська Л.В.

 

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

від «__»_____________  Протокол № ____

 

Голова циклової комісії _________Чорновіл І.С.

 

Тема: «Баскетбол. Техніка виконання прийомів гри у нападі і захисті»

Кількість навчальних  годин:  2

 

I. Актуальність теми:

Баскетбол – одна із самих популярних спортивних ігор у світі. Цією грою захоплюються біля 30 млн.  чоловік.

 Ловля – передача. Ці навички за допомогою яких гравець впевнено володіє м’ячем та здійснює з ним подальші атакуючи дії. Кожен гравець повинен бути готовий до отримання м’яча в любий момент, з тим, щоб використати його для продовження чи завершення атаки.

Технічні прийоми, які використовуються в баскетболі, складаються з двох розділів: техніки гри в нападі і техніки гри в захисті. Кожний із розділів складається з груп прийомів, включаючи в себе  різні способи їх виконання. Окремі способи в свою чергу відрізняються за характером виконання, а саме:на місті, в русі, стрибку. Для послідовного вивчення і аналізу всього різноманіття техніки гри використовуються її кваліфікації.

II. Навчальні цілі заняття:

Знати:

 • правила гри в баскетболі;
 • систему самоконтролю фізичного стану;
 • правила техніки безпеки та особистої гігієни на занятті з фізичного виховання.

 

Вміти:

 • проводити  самостійно комплекс загально-розвиваючих вправ з баскетбольним м’ячем;
 • підраховувати пульс до, під час та після фізичних навантажень.
 • володіти технікою передачі та ловлі м’яча в баскетболі

 

Навички:

 • навчити виконанню техніки прийомів гри  у нападі і захисті;
 • вдосконалення техніки ловлі та передачі м’яча на місці різними засобами.

 

III. Розвиваючи цілі:

 • розвиток швидкості за допомогою вправ в естафетах;
 • розвиток рухових навичок

 

ІV. Виховні цілі:  

 • виховання потреби постійних занять  фізичною культурою та спортом.
 • виховання у студентів сили волі, рішучості, дисциплінованості.
 • Сприяти формуванню морально-вольових та фізичних якостей, необхідних у професійній діяльності.


V. План заняття та організаційна структура

 

Зміст

Дозу-вання

Організаційно-методичні вказівки

І

1.

 

2.

3.

 

4.

5.

 

 

 

 

6.

ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА

Шикування, привітання, перевірка присутніх.

Повідомлення теми заняття.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

 

Актуалізація знань.

Комплекс загальнорозвиваючих вправ в русі.

 

 

 

Комплекс загальнорозвиваючих вправ з баскетбольним м’ячем.

25 хв.

2 хв.

 

2 хв.

30 сек.

 

2 хв.

10 хв.

 

 

 

 

9 хв.

 

Звернути увагу на зовнішній вигляд

 

Не повинна перевищувати 15 уд.

Дотримуватись дистанцій

Алгоритм 1

Більше вправ на розтягування

Амплітуду рухів збільшувати

Алгоритм 2

ІІ

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Комплекс вправ для оволодіння. технікою ловлі та передачі м’яча в баскетболі.

Естафети з ловлі та передачі  м’яча.

Пояснення тактичних дій  захисників.

Тренувальні вправи в захисті.

Пояснення тактичних дій в нападі

Тренувальні вправи в нападі.

Навчальна гра на одне кільце.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

 

50 хв.

8 хв.

 

 

5 хв.

5 хв.

7 хв.

5 хв.

10 хв.

10 хв.

30 сек.

 

Алгоритм № 3

 

 

Алгоритм № 4

Алгоритм № 7

Алгоритм № 5

Алгоритм № 8

Алгоритм № 5

 

Не повинна перевищувати 27 уд.

 

ІІІ

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Шикування.

Вправи на відновлення дихання.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

 

Підсумки заняття.

Домашнє завдання.

 

 

 

5 хв.

30 сек.

3 хв.

20 сек.

 

1 хв.

10 сек.

 

 

Дисципліна

Правильність дихання

Порівняти на початок заняття

 

Комплекс РГГ.

Алгоритм № 6

 


Алгоритм № 1

Загально - розвиваючі вправи в русі

 

з/п

Завдання

Послідовність виконання

Зауваження

Дозування

 

(хв. разів)

1

2

3

4

5

1

Ходьба в колону

по одному

1 - руки вперед;

2- руки вгору;

3- руки в сторони;

4- руки вниз

Виконувати з

правильною поставою

1 коло баскетболь-ного майданчика

2

Біг в колону по

одному

- звичайний;

- із прискоренням;

- приставними кроками, лівим та правим боком;

-  - зі зміною напрямку.

Юнаки на 2

круга більше ніж дівчата

4 х 1 колу

3

Ходьба напівпри-сиді

- руки за головою

Спина рівна

півкола

4

Ходьба у присіді.

- руки на коліна

Спина рівна

півкола

5

Вправи для плечових суглобів.

В.п.- руки до плечей:

1-4- колові рухи вперед

5-8- теж саме назад.

Виконувати з

мак-ною

амплітудою

10-12р

6

Вправи для

плечових суглобів.

В.п.- руки вгорі:

1-4 - колові рухи вперед.

5-8 - теж саме назад.

Руки прямі

8-10 р

7

Вправи для серцево- судиної системи (ССС)

В.п. - руки на поясі:

1- стрибок ноги нарізно,

 2- стрибок ноги разом з просуванням вперед.

Виконувати повільно

10-12р

8

Вправи після навантаження.

Ходьба на

відновлення

дихання.

1 - руки через сторони вгору                     (вдих)

2 - руки через сторони вниз                      (видих)

 • руки вперед
 • вгору
 • в сторони
 • вниз

Виконувати повільно

6-8р

 

 

 

6-8р

 

 

 

Алгоритм №2

Комплекс вправ з баскетбольним м'ячем на місці

 

з/п

Завдання

Послідовність виконання

Зауваження

Дозу-

вання

(раз)

1

2

3

4

5

1.

Вправи для

м'язів рук.

Вихідне положення (В.п.) - стійка ноги разом, м'яч внизу:

1- м'яч до грудей,

2- м'яч в гору,піднятись навшпиньки,

3- м'яч на грудь,

4- м'яч вниз.

Дивитись на м'яч.

5-6

2.

Вправи для

тулубу.

В.п. - стійка ноги разом, м'яч внизу :

1 – права нога назад на носок, м’яч вгору

2 – в.п.

3 – 4 – теж саме ліва назад.

Прогнутися в спині.

5-6

3.

 

В.п. – ноги нарізно, м’яч внизу:

1 – поворот тулуба  ліворуч, м’яч вліво

2 – в.п.

3 – 4 – теж саме праворуч.

Руки не згинати.

5-6

4.

 

В.п.- ноги нарізно, м'яч в гору:

1 - нахил тулубу праворуч,

2– в.п.

3-4- теж ліворуч.

Руки прямі.

5-6

5.

 

В.п. теж саме:

1- нахил тулубу вперед,

2- в.п.

3-4- теж назад.

Ноги не згинати.

5-6

6.

 

В.п. – ноги нарізно, м’яч внизу

1 – 4 – колові оберти тулуба ліворуч,

1 – 4 – теж саме праворуч.

Руки не згинати.

5-6

7.

 

В.п. – ліва нога вперед, випад, м’яч вгору.

1 – 4 – пружний полу присід,

5 – 8 – теж саме на праву ногу.

Спину тримати рівно.

5-6

8

 

В.п.: ноги нарізно, м’яч вгору

   1 - присід, руки вперед,

   2-  встати руки вгору,

   3-  присід руки вперед,

   4 - встати руки вгору.

П’яти не відривати від підлоги.

5-6

9

Вправи для володін-

ня

м'ячем до рівня

автома-

тизму

В.п. - ноги нарізно, м'яч перед собою:

1- кидок м'яча в гору,

2-зробити 5 оплесків в долоні.

М'яч кидати вертикально не закидати за голову.

5-6

10

 

В.п. - ходьба на місці:

 1- ведіння м’яча на місті правою рукою,

 2- теж лівою рукою.

М'яч ударяти

з боку енергійним

рухом кисті й пальців.

 

5-6

11

 

В.п. - ходьба на місці:

- ведіння м'яча поперемінно правою та лівою руками.

 

5-6

 


Алгоритм №3

Комплекс з оволодіння технікою ловлі та передачі м’яча в русі

з/п

Завдання

Послідовність виконання

Зауваження

Дозування

(раз)

1.

 

Вправи в четвірці.

Вихідне положення (В.п.): група поділена на дві колони по два, які стоять одна проти одної на відстані

 5-6 метрів.

 • перший виконує передачу від грудей та становиться позаду своєї колони, другий виконує теж саме.

М’яч передавати точно партнеру.

 

 

 

 

5-6

2.

 • перший виконує передачу із- за голови та становиться позаду своєї колони, другий виконує теж саме.

5-6

3.

 • перший виконує передачу від грудей  з ударом від підлогу та становиться позаду своєї колони, другий виконує теж саме.

5-6

4.

 • перший виконує передачу із- за голови та біжить і становиться позаду протилежної колони, другий виконує теж саме.

5-6

5.

 • перший виконує передачу від грудей та біжить і становиться позаду протилежної колони, другий виконує теж саме.

8-10

6.

Вправи в трійках. 

В.п.: група поділена на трійки, на одній лінії стоять два гравця  на іншій один, на відстані 5-6 метрів. М’яч находиться на стороні двох гравців.

 • перший виконує передачу однією рукою та біжить і становиться позаду протилежної колони, другий виконує теж саме.

М’яч передавати точно партнеру на випередження

10

7.

 • перший виконує ведення м’яча по прямій, та виконує передачу третьому який біжить паралельним курсом, і біжить на місце третього,третій виконує ведіння та передачу м’яча другому і становиться на місце другого і т.д. 

10

8.

Вправи в парі

В.п.: група поділена на дві колони.

 • ведення м’яча по прямій, три удари м’ячем четвертий передача м’яча партнеру.

Передачу виконувати на випередження

8-10

9.

 • ведення м’яча приставним кроком,

передача м’яча із - за голови .

8-10

10.

 • ведення м’яча по прямій, три удари м’ячем четвертий передача м’яча партнеру, з атакою кільця.

8-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм № 4

Естафети з ловлі та передачі м’яча.

Завдання

Послідовність виконання

 Зауваження

1.

Естафета з баскетбольними м’ячами «Передачі по колу».

 

Група ділиться на команди по 3-4 студенти, які утворюють коло, в центрі його ведучий з м’ячем. Інтервал між гравцями 3-4 м. за сигналом виконується  передача м’яча обома руками від грудей по колу на швидкість. Коли м’яч дійде до першого учасника, міняються містами з ведучим та продовжують естафету поки всі учасники не пройдуть роль ведучого. Перемагає команда  яка першою виконає завдання.

Ноги зігнуті, лікті та кисті не розводити в сторони, акцент на роботі кистей рук.

2.

Естафета з баскетбольними м’ячами «Ромашка».

 

Група ділиться на команди по 3-4 студенти, які утворюють коло,в центрі його ведучий з м’ячем. Інтервал між гравцями 3-4 м. за сигналом виконується  передача м’яча обома руками з- за голови по колу на швидкість. Коли м’яч дійде до першого учасника, міняються містами з ведучим та продовжують естафету поки всі учасники не пройдуть роль ведучого. Перемагає команда  яка першою виконає завдання.

Ноги зігнуті, лікті та кисті не розводити в сторони, акцент на роботі кистей рук.

3.

Естафета з баскетбольними м’ячами «Передав сідай».

 

Група ділиться на команди по 3-4 студенти, які стоять в колону по одному. Ведучий з м’ячем стоїть на відстані 3-4м. обличчям до колони. За сигналом виконує передачу м’яча любим способом першому учаснику. Перший учасник виконує передачу м’яча ведучому та присідає. Перемагає команда яка першою виконає передачі.

Ноги зігнуті, лікті та кисті не розводити в сторони, траєкторія польоту як можна вище. 

4.

Естафета з баскетбольними м’ячами «Зміна лідера».

 

Група ділиться на команди по 3-4 студенти, які стоять в колону по одному. Ведучий з м’ячем стоїть на відстані 3-4м. обличчям до колони. За сигналом виконує передачу м’яча любим способом першому учаснику. Перший учасник виконує передачу м’яча ведучому та присідає. Коли м’яч дійде до останнього учасника,то останній учасник біжить на  місце ведучого, ведучий стає на місце першого учасника та вся команда встає. Гра продовжується поки всі учасники не пройдуть роль ведучого. Перемагає команда яка першою виконає передачі.

Ноги зігнуті, лікті та кисті не розводити в сторони, траєкторія польоту як можна вище. 

 

 

 

 


Алгоритм № 5

Тренувальні вправи в нападі та захисті

 

1. Парами, один до одного. Один тримає м’яч переміщуючись, а другий намагається забрати його.

2. «Ривок в зворотньому напрямі». Зблизившись з партнером, заставляючи його тримати себе на близькій відстані, що збільшує відповідальність захисника за свої дії. Потім зробити ривок в зворотню сторону на зустріч м’ячу(Мал. 1 а).

Мал. 1

3. З того ж положення, приблизившись до захисника, знаходячись обличчям до нього,  затриматись, а потім зробити ривок за його спину, заставити його в момент переслідування загубити можливість одночасно бачити м’яч підопічного (Мал.1б).

4. Перший передає м’яч другому і ставить внутрішній заслон для кидка. Другий, виконавши кидок, рухається за м’ячем, а перший займає його місце (Мал.2а).Мал.2

5. Перший передає м’яч другому і робить зовнішній заслон для уходу. Другий іде з веденням  м’яча і закінчує кидком (Мал.2б).

6. Другий передає м’яч третьому і ставить зовнішній заслон першому. Перший використовують заслон, виходе отримуючи м’яч від третього і закінчує справу кидком (Мал.2в).

7.Вправа з використанням  швидкого прориву.

- нападаючі гравці                    - гравці захисту

Шикування в 3 колони біля лицьової лінії баскетбольної площадки.  Два гравця (захисники) у протилежного щита.  Передача м’яча в русі в трійках з послідуючим переміщення гравців в бік виконаної передачі. Перетинаючи середню лінію площадки  трійка нападаючих грає проти двійки захисників.

 

 

 


Алгоритм № 6

Комплекс ранково-гігієнічної гімнастики.

 

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

а) Вихідне положення (в.п.): основна стійка (о.с.), руки опущені вздовж тулуба вниз.

1—3. Руки в сторони.

4. Руки вперед.

5. В. п.

б) В. п.: о. с, прямі руки в сторони.

1—2. Кисті стиснути в кулаки.

3—4. Кулаки розтиснути.

в) В. п.: о. с, прямі руки в сторони.

1—2. Колові рухи кистями вперед.

3—4. Аналогічні дії назад

г) В. п.: о. с, кисті рук до плечей.

1—2. Колові рухи ліктями вперед.

3—4. Аналогічні дії назад.

д) В. п.: о. с, руки зігнуті в ліктях перед грудьми.

1—2. Відведення зігнутих рук назад.

3—4. Відведення прямих рук назад.

е) В. п.: о. с, ліва рука опущена вниз, права — піднята вгору.

1—2. Відведення прямих рук назад.

3—4. Те саме із зміною їх положення

є) В. п.: о. с, прямі руки в «замку» над головою.

1—2. Відведення рук назад.

3—4. В. п.

ж) В. п.: о. с, руки на поясі.

1. Нахил уперед, дістати руками носок лівої ноги.

2. В. п.

3. Нахил уперед, дістати руками носка правої ноги.

4. В. п.

6-7 р.

Вправа на дотримання

дистанції

 

 

 

 

 

 

 

6-7 р.

Студенти уважно стежать

за синхронністю рухів

рук та ніг

Звернути увагу на амплітуду рухів

 

Виконувати з макси-

мальною амплітудою

рухів

9-10 р.

9-10 р.

7-8 р.

 

 

 

 

 

7-8 р.

 

 

 

 

 

7-8 р.

 

Вправу виконувати

енергійно

 

 

 

 

Вправу виконувати

енергійно

 

 

 

 

Руки не згинати в ліктях

 

 

 

8-9 р.

 

Вправа на вдоскона­лення гнучкості

 

 

Алгоритм № 7

Пояснення викладача

Захист

Стійка. Граючи в захисті, слід зігнути ноги в колінах і злегка нахилитися вперед. Якщо супротивник рухається поперек майданчика, захисник супроводжує його в паралельній стійці, у всіх інших випадках одна нога захисника повинна бути висунута вперед.

Вага тіла рівномірно розподіляється на обидві ноги для збереження рівноваги. Голова піднята, щоб зручніше було стежити за діями на майданчику. Захисник повинен пересуватися приставними кроками і ніколи не перехрещувати ніг.

«Закрита стійка», застосовується при активних формах захисту і відрізняється від інших видів стійок близьким розташуванням захисника обличчям до нападаючому, виставленням вперед ближньої до м'яча ноги збоку на рівні ніг суперника і активним витягуванням вперед однойменної руки для припинення можливої ​​передачі. Інший напівзігнутої рукою гравець контролює розташування нападника для своєчасного запобігання його маневру. При цьому він постійно повинен тримати в полі зору м'яч і опікуваного гравця, перебувати в стійкому положенні на зігнутих, пружинячих ногах.

Мал.1

При особистому захисті кожен захисник прикріплюється до певного гравцеві нападу. У разі успішного застосування нападниками заслонів важливо, щоб захисники були готові помінятися підопічними і не залишили супротивника неприкритим.

Інші принципи лежать в основі зонного захисту,  якій кожен гравець відповідає за охорону певної ділянки: майданчика на підступах до свого кошику і протидіє в ньому будь-якому гравцеві супротивника. Крім того, якщо необхідно, він повинен допомогти партнеру в сусідній зоні.

Захист проти гравця з м'ячем. Тримаючи гравця з м'ячем, захисник повинен встати між охороняється кошиком і підопічним на відстані витягнутої руки від нього. Дивитися треба на пояс підопічного. Це дозволяє краще зосередитися і уникнути втрати правильної позиції при виконанні нападаючим відволікаючих рухів - фінтів.

Руки повинні бути підняті на рівні пояса, долоні повернені вгору, якщо нападник просто тримає м'яч або веде його. Якщо ж він готується зробити передачу або кидок, захисник повинен підняти руки вгору. Це утрудняє дії нападаючого. Що грає в захисті потрібно бути дуже уважним, щоб не зреагувати на помилковий рух нападаючого. Вистрибувати вгору захисник повинен тільки тоді, коли переконається, що супротивник кидає по кошику, інакше нападник легко піде від нього(Мал.2).

Мал. 2

Захист проти гравця без м'яча. Тримаючи гравця без м'яча, треба зміститися у бік м'яча і зробити крок назад, щоб мати можливість допомогти партнеру в триманні гравця з м'ячем і відразу ж повернутися до свого підопічному, як тільки у нього виявиться м'яч.

Положення тіла повинно бути таким, щоб захисник не повертаючи голови міг бачити одночасно і свого підопічного, і гравця з м'ячем.

При триманні гравця без м'яча в позиції центрового, коли він розташовується неподалік від кошика спиною до неї, захисник не повинен залишатися за спиною нападаючого. Він висувається збоку від нападника з боку м'яча і заважає йому отримувати передачі

Коли гравець без м'яча знаходиться поруч з кошиком, захисник повинен тримати його спереду, розташовуючись між м'ячем і своїм підопічним. Якщо він "залишиться за спиною підопічного, то не зможе перешкодити йому отримати м'яч. А під-кошиком це завжди небезпечно.

 

Мал. 3  Неправильна (а) і правильна (б) захисні позиції притримання центрового гравця

Алгоритм № 8

Пояснення викладача

 

Напад

Завдання будь-якого дії команди в атаці - створити ситуацію, при якій один з гравців має можливість кинути по кільцю без опору зі зручної для нього позиції. Засобів для досягнення подібній ситуації може бути безліч.

Природно, що найлегше створити ситуацію для кидка по кільцю з мінімальним опором в швидкому відриві, коли кількість атакуючих більше, ніж тих, що захищаються. Чисельна перевага досягається за рахунок того, що інші гравці суперника не встигають повернутися в захист. У реальному часі розіграш займає всього кілька секунд, і відповідно швидкість його максимальна. Називається такий варіант нападу «перехід» (перехід).

Для того, щоб розіграш переходу був ефективним, тобто, з найбільшою ймовірністю призвів до взяття кільця, потрібно дотримуватися певних правил. Класичними можна вважати переходи, коли нападників на одного більше, ніж тих, що захищаються. Розглянемо їх по порядку.

1 гравець в нападі - 0 гравців у захисті: У одного гравця з м'ячем, що залишилась наодинці з кільцем суперника, варіанти вичерпуються вибором самого зручного положення для кидка. Єдине обмеження - час.

2 гравця в нападі - 1 гравець в захисті (Мал. 1): Багато залежить від ігрових позицій атакуючих і обороняються. В атаці, як правило, виявляються захисники і легкі форварди, а ось в обороні може з рівною мірою ймовірності бути як захисник (який прийшов разом зі своїм візаві), так і центровий (який, наприклад, залишився під своїм кільцем).

http://www.cskabasket.com/images/scheme/transition-2x1.gif  Мал. 1

 

Основну увагу захист буде приділяти гравцеві з м'ячем. Тому багато хто воліє перетинати центральну лінію і доводити м'яч до периметра, постійно передаючи його один одному, щоб заплутати суперника. При цьому вони повинні знаходитися: на різних сторонах по відношенню до кільця. Але при цьому не дуже далеко один від одного, щоб уникнути довгих пасів.

Гравець з м'ячем повинен, по-перше, вести м'яч з протилежного боку від суперника, а, по-друге, вибрати оптимальний варіант продовження атаки: кинути самому, обіграти суперника за рахунок швидкості і пройти під кільце, віддати передачу партнеру, а самому в цей момент оббігти суперника і чекати відповідної передачі і так далі.

3 гравця в нападі - 2 гравця в захисті (Мал. 2): Неправильний, тупокутний трикутник з довгими сторонами - такий ідеальний командний малюнок при переході троє на двох. Тупий кут в цьому випадку повинен припадати на гравця з м'ячем, а стежити за дотриманням цього малюнка - два його партнери по команді. Таким чином, досягається максимальна кількість варіантів для продовження атаки.

       http://www.cskabasket.com/images/scheme/transition-3x2.gif   Мал. 2

 

 

 

 

 


Питання до актуалізації теми

 

1. Скільки в команді має бути граків? 

2. Яка тривалість гри?

3. Які розміри баскетбольної площадки?

4. Які розміри баскетбольного кошика?

5. Що таке «Пробіжка»?

 

Матеріали методичного забезпечення заняття

 • Робоча навчальна програма;
 • Навчальний журнал;
 • Баскетбольні м'ячі,свисток, секундомір;
 • Аптечка;

 

 Навчальна література:

 

 • «Баскетбол»,підручник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту, під ред. Л.Ю.Поплавський, Київ. Олімпійська література, 2004р.
 • «Фізичне виховання в  середніх учбових закладах»

Коробєйніков Н.К.,Михєєв А.А.,Ніколаєнко И.Г. Вища школа, 1984.

 

Додаткова література:

 

 • Офіційні правила гри з баскетболу 2010 р.

 

 Методична література:

 

 • В.В. Грюкова , Є.А. Шарунова «Навчання техніці гри у баскетболі», методичні рекомендації для студентів інституту фізичної культури, Дніпро 2000 р.

 

 

doc
Додано
21 травня 2019
Переглядів
2649
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку