Методична розробка заняття з фізичного виховання на тему: "Гімнастика"

Про матеріал
Методична розробка заняття з фізичного виховання на тему: "Гімнастика". Основні завдання: 1. Повторення техніки виконання комбінації вправ з акробатики. 2. Удосконалення техніки виконання вправ на паралельних брусах. 3. Розвиток сили використовуючи метод колового тренування.
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЧОРТКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Викладач :  Кутрик І.П.

 

 

 

 

Чортків 2014


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів фізичного виховання (протокол №5 від 18.12.2013р).

ТЕМА: Гімнастика.

ЗАВДАННЯ

 1. Повторення техніки виконання акробатичних елементів.
 2. Удосконалення техніки виконання комбінації вправ на брусах.
 3. Сприяти розвитку сили.

 

ВИХОВНА МЕТА

 1. Дотримання норм етики і естетики.
 2. Взаємоповага і взаєморозуміння на занятті.
 3. Почуття колективізму і згуртованості дій.

 

ТИП ЗАНЯТТЯ: навчально-тренувальне.

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: гімнастичний зал коледжу.

 

ОБЛАДНАННЯ: гімнастичні бруси, гімнастичні мати, гімнастичний килим, перекладина, шведська стінка.

 

ЧАС ЗАНЯТТЯ: 85 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дозування

Організаційно - методичні вказівки

І.   Підготовча частина заняття (25-30хв)

1.

Шикування, перевірка наявності студентів на занятті, повідомлення завдань заняття. Правила техніки безпеки.

5 хв

 

 

 

Студенти вишикувані в одну шеренгу.

Метод слова.

 

2.

Підрахунок ЧСС в стані спокою

за 10 с

Аналіз показників Звернути увагу на студентів в яких ЧСС більше 90 уд./ хв.

3.

 

Стройові вправи:

а) на місці повороти направо, наліво, кругом.

б) в русі перешикування з однієї шеренги в дві, з однієї колони в колону по два.

 

2 хв

Слухати уважно підрахунок і чітко виконувати команди

4.

Різновиди ходьби:

 •   на носках - руки вгору;
 •   на п’ятках - руки за голову;
 •   на зовнішній частині стопи;        
 •   в півприсяді - руки на пояс;
 •   в присяді - руки на коліна.

 

8 – 12 с

кожна вправа

Дистанція 2 м,

руки прямі;

лікті розведені;

руки за спиною;

спина пряма.

Загально-розвиваючі вправи в русі

5.

В.п.- руки вниз.

 1 – руки до плечей;

 2 – на носках, руки вгору;

 3 – руки до плечей;

 4 – в.п.

3-4р.

Стежити за чіткістю виконання вправ

6.

В.п.- права рука вгору.

1-2 – пружні відведення прямих рук назад;

3-4 – теж, із зміною положення рук.

3-4р.

Руки прямі

7.

В.п.- руки до плечей.

1-4 – колові рухи руками вперед;

5-8 – теж, назад.

3-4р.

Під час колових рухів назад звести лопатки

8.

В.п. руки в “замок”.

1-3 – пружні відведення  рук вгору-назад;

4 – в.п.

3-4р.

Відведення рук на кожен крок

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Біг:

 • в повільному темпі;
 • біг з винесенням прямих ніг вперед;
 • із закиданням гомілки;
 • з вистрибуванням вгору на кожен крок;
 • галопом правою, лівою;
 • галопом правим, лівим боком;
 • схресним кроком правим, лівим боком.

Стрибки:

 • на лівій, правій нозі;
 • вистрибування з повного присіду;
 • в присяді правим, лівим боком;
 • біг з прискоренням.

 

200 м

15 м

15 м

15 м

 

15 м

15 м

15 м

 

 

15 м

15 м

15 м

15 м

 

Дистанція 3 м;

 

частота максимальна;

акцентувати увагу на поштовху вгору;

стопи пружні, носочки відтягнуті;

руки в сторони.

спина пряма;

 

акцентувати увагу на вистрибуванні вперед вгору;

швидкість максимальна

11.

Підрахунок ЧСС

1 хв

Звернути увагу на студентів у яких ЧСС більше 140 уд./ хв.

Загально-розвиваючі вправи на місці

12.

В.п – основна стійка. Нахили голови:

1 – вперед; 2 – назад;

3 – вправо; 4 – вліво.

4 р.

У повільному темпі.

 

13.

В.п. – ноги нарізно, руки вгору.

1-4 – колові рухи руками вправо;

5-8 – теж, вліво. 1- крок правою, вперед, 2-в.п. 3-лівою, 4-в.п. 

4 р.

 

14.

В.п. – ноги нарізно, руки зігнуті перед грудьми.

1-2 – відведення зігнутих рук назад;

3-4 – відведення прямих рук в сторони.

1-2 нахил  в праву сторону, 3-4 в ліву.

4 р.

Руки не опускати.

15.

В.п. – ноги нарізно, руки за спиною. Нахили тулуба:

1 – вперед; 2 – назад;

3 – вправо; 4 – вліво.

4 р.

Ноги прямі.

16.

В.п. – ноги нарізно, руки в сторони, нахил вперед.

1 – права рука до лівої ноги;

2 – ліва рука до правої ноги;

3-4 – теж.

4 р.

Руки тримати чітко в сторони, ноги прямі.

17.

В.п. – ноги нарізно, руки вперед - в  сторони.

1 – мах правої до лівої руки;

2 – мах лівої до правої руки;

3-4 – теж.

4 р.

Ноги прямі.

18.

В.п. – сід на правій, руки  за головою, 1-2- перенесення ваги тіла в положення сід на лівій,

3-4-сід на правій.

4 р.

Спина під час перенесення пряма, ЗЦМ- переносити на мінімальній висоті від підлоги.

19.

В.п – основна стійка.

1 – упор присівши; 2 – упор лежачи;

3 – упор присівши; 4 – в.п.

4 р.

 

20.

В.п. – ноги нарізно.

1 - стрибком руки в сторони; 2 – в.п.;

3 - стрибком руки вгору; 4 – в.п.

4 р.

Акцентувати увагу на правильність виконання вправи.

ІІ.  Основна частина заняття (45-50хв)

1.

   Повторення техніки виконання акробатичних елементів.

71а) виконання елементів акробатичної комбінації; 

перекид вперед

18-20хв

 

Індивідуальний спосіб виконання

Аналіз техніки виконання.

Слідкувати за правильною постановкою рук та групуванням

 

73перекид назад

 

Максимальне відштовхування руками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З положення упору присівши поставити голову попереду рук (голова і дві руки утворюють рівнобічний трикутник) і поштовхом приймають положення стійки на голові і рук.

 

 

 

 

переворот

в сторону

 

 

б) виконання комбінації вправ з акробатики в цілому: два перекиди в перед, два перекиди назад, упор лежачи, стрибком - упор присівши одна нога в сторону, два кола однією, стійка на голові, рівновага на одній, переворот в сторону.

 

Виконувати вправи біля дзеркала для контролю положення

 

2.

Удосконалення техніки виконання комбінації вправ на паралельних брусах.

18-20хв

 

Страхування та взаємодопомога

 

Стійка на плечах

 

 

Допомога та страхування

               Підйом махом вперед                                              

 

 

 

                                                                                                  Зіскок

махом назад

Розвиток фізичних якостей методом колового тренування.

1.

Шикування   студентів в одну шеренгу,  розподіл  їх  на відділення.

30с.

Пояснення   завдань   на  кожній станції  і  порядок   зміни  місць занять (за годин. стріл.)

2.

Виконання завдань на станціях:

10-12хв.

Потоковий метод виконання. Слідкувати  за  дотриманням правил  техніки безпеки  на  всіх станціях,  правильністю виконання   вправ   та  часом.

 

1 станція:

В.п. – лежачи на спині, руки вгору.

1-піднявши тулуб та ноги вгору, торкнутись руками до ніг; 2-в.п.

10 р

Ноги в колінах не згинати.

 

 

2  станція:

В.п. – лежачи на животі, руки за голову. Піднімання і опускання тулуба.

 

15 р

Необхідно прогинатись у поперековому відділі.

 

3 станція:

В.п. – лежачи на спині, руки за голову, ноги зігнуті в колінах.

Піднімання тулуба в сід.

25 р

Партнер тримає ноги.

 

 

4 станція:

В.п. – стоячи боком до гімнастичної стінки, рукою взятися за рейку на рівні пояса. Присідання на правій нозі, ліва вперед. Потім теж саме на лівій.

8 р

При потребі допомагати рукою.

 

5 станція:

Стрибки через скакалку на

місці, відштовхуючись двома ногами.

50 р

 

6 станція:

В.п. – упор на брусах.

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

8 р

 

7 станція:

В.п. – вис на перекладині.

Підтягування на перекладині.

6 р

Ноги прямі

ІІІ.  Заключна частина (10 хв)

1

Вправи на розслаблення та відновлення дихання.

1 хв

Повільна ходьба з диханням

2

Підрахунок ЧСС

1 хв

Аналіз показників

3

Шикування та підведення підсумків заняття. Оцінювання студентів.

5 хв

Мотивація оцінок

4

Домашнє завдання:

 1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3*25р .
 2. Піднімання тулуба в сід 3*30р.

1 хв

Відпочинок між підходами 30-40с

 

docx
Додано
3 березня
Переглядів
222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку