20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Методичні рекомендації до об’єкту проектно-технологічної діяльності відповідно до нової навчальної програми з трудового навчання для 6 класу

Про матеріал

У брошурі представлені методичні рекомендації до проекту «Лялька-мотанка», передбаченого календарним планом для 6 класу. Пропонується теоретичний аспект з теми. Надані матеріали апробовані на уроках в 6 класі та можуть бути рекомендовані для учителів трудового навчання, учнів, керівників гуртків тощо.

Перегляд файлу

social-networking-540x400.png 

Вугледарський міський відділ освіти

Вугледарської міської ради

Вугледарський міський методичний кабінет

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

 

 


 

 

 

 

 

Лялька-мотанка

Методичні рекомендації

до об’єкту проектно-технологічної діяльності відповідно до нової навчальної програми

з трудового навчання для 6 класу

 

Підготувала

Катаєва Олена Олександрівна,

 вчитель

першої кваліфікаційної категорії

 

 

 

 

Вугледар - 2018

 

 

 

 

Анотація

У брошурі представлені методичні рекомендації до проекту «Лялька-мотанка», передбаченого календарним планом для 6 класу. Пропонується теоретичний аспект з теми. Надані матеріали апробовані на уроках в 6 класі та можуть бути рекомендовані для учителів трудового навчання, учнів, керівників гуртків тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс

6

Обєкт проектно-технологічної діяльності

Лялька-мотанка

Основна технологія

Технологія виготовлення ляльки-мотанки

 

Додаткова технології

Технологія виготовлення вишитих виробів

 

Наскрізні лінії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» - розуміння шкідливого впливу хімічних матеріалів на навколишнє середовище; обґрунтування значення хімічних матеріалів для збереження природних ресурсів.

«Громадянська відповідальність» - уміння раціонально використовувати різноманітні матеріали та оцінювати результати власної діяльності.

  «Здоров’я і безпека» дотримуватись правил безпечної праці під час виконання технологічних операцій.

Обладнання, інструменти та матеріали

Матеріали для виготовлення виробу – тканина, нитки;  для декорування – намистини, стрічки. Інструменти  – ножиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Знаннєвий компонент:

 • розуміє етапи проектування;
 • розуміє сутність методу фокальних об’єктів;
 • розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об’єкту;
 • знає властивості конструкційних матеріалів;
 • розрізняє та називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Діяльнісний компонент:

 • розрізняє етапи проектної діяльності;
 • застосовує метод фокальних об’єктів при проектуванні виробу;
 • виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення;
 • добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу. вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів поширені в регіоні проживання за характерними ознаками;
 • виготовляє виріб;
 • оздоблює виріб;
 • дотримується правил безпечної праці під час виконання технологічних операцій.

Ціннісний компонент:

 • обговорює та висловлює судження щодо цінності конструкційних матеріалів та їх економного використання:
 • обґрунтовує зв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу;
 • усвідомлює значення деталі, як частини виробу.

 

Формування ключових та предметних компетентностей

Зміст навчальної програми орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.
Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня.

Ключові компетентності

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності ) мовами

Уміння:

 • усно та письмово оперувати технологічними поняттями, фактами;
 • обговорювати питання, пов’язані з реалізацією ляльки-мотанки;
 • ділитися власними ідеями, думками, коментувати та оцінювати власну діяльність і діяльність інших;
 • шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію в підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, мережі інтернет;
 • обґрунтовувати технології проектування та виготовлення ляльки-мотанки.

Ставлення:

 • усвідомлення важливості розвитку української технічної і технологічної термінології та номенклатури;
 • розуміння можливостей державної/рідної мови для виконання завдань у різних сферах, пошанування висловлювань інших людей, толерантність.
  Навчальні ресурси:
 • інтерактивні методи навчання;
 • робота в парах, групах;
 • проекти.

 

Математична компетентність

Уміння:

 • застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для виконання технологічних операцій  при виготовленні ляльки-мотанки.

Ставлення:

 • пошанування істини.

Навчальні ресурси:

 • розрахунок для визначення необхідної кількості матеріалів, габаритних розмірів, вартості виробу;
 • використання вимірювальних пристроїв;
 • виготовлення шаблонів ляльки-мотанки.

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, економно використовувати матеріали;
 • порівнювати фізико-механічні властивості тканини;
  Ставлення:
 • усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
 • розуміння важливості грамотної утилізації відходів виробництва;
 • шанобливе ставлення до природи, праці.

Навчальні ресурси:

 • добір конструкційних матеріалів, обґрунтування технологій проектування та виготовлення ляльки-мотанки.

 

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • формулювати власну потребу в навчанні, шукати та застосовувати потрібну інформацію для реалізації проекту, організовувати навчальний процес (власний і колективний), зокрема шляхом ефективного курування ресурсами та інформаційними потоками, визначити навчальні цілі та способи їх досягнення.

Ставлення:

 • допитливість, прагнення пізнавати нове, експериментувати, відвага і терплячість.

Навчальні ресурси:

 • робота з інформаційними джерелами, пошук технологій виготовлення та оздоблення виробів, створення презентаційних матеріалів, самоаналіз власної діяльності та аналіз діяльності інших.

 

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • проектувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творче, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави;
 • формулювати цілі і завдання які допоможуть виготовити ляльку-мотанку, розробляти план для їх досягнення, рішення й оцінювати їх ефективність, раціонально використовувати ресурси;
 • аналізувати помилки;
 • знаходити вихід з кризових (критичних) ситуацій.

Ставлення:

 • впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості;
 • здатність брати на себе відповідальність за кінцевий результат власної та колективної діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей.

Навчальні ресурси:

 • планування та виконання завдання, розроблення проекту, його реалізація, екскурсії на виробництво, зустрічі з успішними підприємцями.

 

Соціально та громадянська компетентність

Уміння:

 • працювати самостійно та в команді з іншими на результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісу, безпечно поводитися з інструментами та обладнаннями.

Ставлення:

 • усвідомлення цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту;
 • розуміння важливості виконання різних соціальних ролей у групах;
 • відповідальність, пошанування думок інших людей, толерантність.

Навчальні ресурси:

 • інтерактивні методи навчання;
 • соціальні проекти.

 

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:

 • виражати власні ідеї, досвід і почуття при виготовлені ляльки-мотанки, популяризувати декоративно-ужиткове мистецтво та майстрів своєї громади, рідного краю.

Ставлення:

 • шанобливе ставлення до народних звичаїв, традицій, готовність зберігати і розвивати традиційні технології виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Навчальні ресурси:

 • відвідування виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;
 • майстер-класи у майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;
 • участь у соціальних проектах.

 

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

 • вирізняти можливий негативний вплив штучних матеріалів та володіти прийомами їх безпечного застосування;
 • безпечно користуватися побутовими приладами.

Ставлення:

 • шанобливе і економне ставлення до конструкційних матеріалів природного походження;
 • усвідомлення необхідності безпечної організації власної навчально-пізнавальної та проектної діяльності.

Навчальні ресурси:

 • проектування та виготовлення виробів з конструкційних матеріалів хімічного походження;
 • організація робочого місця під час виконання технологічних організацій, опорядження та оздоблення виробів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лялька-мотанка (оберіг)

Основна технологія: технологія виготовлення ляльки-мотанки

№ уроку

Розділ, тема уроку

Кіл-ть год

Дата

1

Вибір та обґрунтування теми проекту (виду ляльки-мотанки). Планування роботи з виконання проекту.

1

 

2

Проектування ляльки-мотанки методом фантазування. Графічне зображення.

1

 

3-4

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення ляльки-мотанки.

2

 

5-6

Виготовлення ляльки-мотанки

2

 

7

Оздоблення ляльки-мотанки (на власний вибір)

1

 

8

Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

1

 

 

 

 

 

Додаток 1

Моделі-аналоги

Картинки по запросу ляльки-мотанки

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу ляльки-мотанки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляльки-мотанки, виготовлені учнями

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Історичні відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Elena
Додано
20 листопада 2018
Переглядів
247
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку