10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичні рекомендації "Економічні проекти та їх презентування"

Про матеріал

Пропоновані методичні рекомендації спрямовані на розвитток творчого і критичного мислення учнів, чіткого усвідомлення, де і яким чином можна застосовувати набуті знання.

Перегляд файлу

Економічні проекти та їх презентування

 

Сучасні економічні, політичні й соціальні перетворення у суспільстві висувають нові вимоги до учнівської молоді. Якою повинна бути молода людина, яка лише вийшла зі стін школи, аби мати змогу співіснувати із суспільством, уміти активно взаємодіяти з ним, самостійно обирати свій шлях у житті, реалізовувати свої здібності.

Життя, яке постійно змінюється, вимагає від особистостей постійного вирішення проблем, самоосвіти та самовдосконалення. Тому постає проблема відходу до вивчення навчальних предметів заради них самих. Важливо навчити учнів переносити способи вирішення учбових ситуацій на життєві, використовуючи при цьому універсальні навички моделювання, аналізу, синтезу й узагальнення. Спрямувати навчання на пояснення життєвих ситуацій і підготовку компетентної людини.

З цією метою, для успішного опанування економічних положень, перевірки рівня своїх знань, уміння приймати правильні рішення у сфері виробництва і особливо споживання, доцільно використовувати діяльнісний підхід у навчанні. Розвиток особистості відбувається тоді, коли вона виявляє властивості і зв’язки, які існують в житті лише в процесі діяльності.

Знання не можна дати в готовому вигляді, бо вони завжди засвоюються через включення їх до того чи іншого виду діяльності. Освіта стійкого розвитку має практичну направленість і це доцільно використовувати на уроках економіки під час вивчення таких економічних понять, які проявляють себе під час застосування їх на практиці у відповідних життєвих ситуаціях. Такі ситуації найкраще досліджувати в ході проектної роботи, де учні мають змогу проявити свої творчі здібності та ініціативу. Ставити мету та знаходити правильні шляхи для її досягнення та реалізації.

Під час реалізації теми проектної роботи слід враховувати:

 • Актуальність, новизну і практичне застосування  досліджуваної тематики;
 • можливість реалізувати свої творчо - пошукові здібності;
 • уміння аналізувати та оцінити досліджувану ситуацію;
 • можливість внесення пропозицій щодо вдосконалення чи змін, які можуть мати успішну реалізацію в практичній діяльності.

 

 

 

З цією метою доцільно:

 • запропонувати учням скласти перелік найбільш актуальним тем, використавши метод «мозкового штурму»;
 • провести моделюючу вправу»Вибір теми та формулювання мети презентації»;
 • під час вивчення окремим тем, наприклад, «Потреби споживача та закономірності його поведінки», «Виробництво», «Підприємство та підприємництво» вчителю самому  організувати роботу учнів спрямовуючи їх на створення та презентацію дослідницьких проектів;
 •  

Перелік орієнтовних тем запропонованих учнями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливу роль в процесі проектної роботи відіграє його презентація, де відображається не лише хід роботи,а й результат цієї діяльності. В результаті роботи над створенням презентацій в учнів повинні бути сформовані такі уміння:

 • створювати і проводити презентації;
 • самостійно вести пошук для досягнення поставленої мети;
 • координувати свою діяльність з роботою команди для досягнення спільної мети;
 • збирати, систематизувати інформацію, критично оцінювати її і використовувати в розробці презентацій;
 • вести ділову дискусію, уміти висловлювати та відстоювати власну думку;
 • проводити маркетингові дослідження ринку.

Систематична робота у формі проектів сприяє прикладному застосуванню економічних знань, умінь та навичок, формування загальних та специфічних для економіки розумових дій та прийомів розумової діяльності. Учні мають змогу проявити свої творчі здібності та ініціативу. Розробка економічних проектів означає, що:

 • Вчитель і учні ставлять перед собою загальну спільну мету і завдання;
 • Вони спільно планують, як саме повинна проходити презентація, які методи, прийоми та засоби будуть використані при її проведенні;
 • Вони виконують поточну роботу разом або в групах. Вони звертаються за допомогою до інших вчителів, позашкільних організацій, громадськості тощо.
 • Вони представляють результати своєї діяльності, батькам, вчителям, громадськості.

IMG_0389Збір матеріалу передбачає дослідницьку роботу учнів. В результаті такої роботи учні самостійно визначають шляхи для досягнення поставленої мети. Збирають, систематизують інформацію, критично оцінюють її і використовують в процесі розробки презентацій. Оформлення роботи слід проводити керуючись стандартами написання наукових робіт. Це безпосередньо готує учнів до подальшого їх навчання та удосконалення навиків самостійної роботи над проектами курсових, а в подальшому і дипломної роботи.   

IMG_0386  Проектна робота повинна містити додатки до основного матеріалу, які потім доцільно використати в процесі презентації. Готуючись до презентації учні попередньо знайомляться з різними видами представлення матеріалу та вибирають для себе найбільш вигідний та оптимальний варіант презентування своїх напрацювань і результатів дослідження.

 

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
352
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку