23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Урок " Сімейний фінансовий план моєї сім’ї"

Про матеріал

Це урок з фінансової грамотності. Тут учні ознайомляться із особливостями і правилами фінансового планування, навчаться складати фінансові плани та оцінювати їх ;вивчать основні терміни, які при цьому використовуються, навчаться аналізувати зміну структури витрат сім'ї залежно від розміру доходів.

Перегляд файлу

Урок в 10 класі

Тема. Сімейний фінансовий план моєї сім’ї

Мета: ознайомити учнів із особливостями і правилами фінансового планування, вивчити основні терміни, які при цьому використовуються, навчити аналізувати зміну структури витрат сім’ї залежно від розміру доходів.

Основні компетентності учня

   Знає і розуміє:                    що таке фінансовий план і які бувають фінансові

                                             плани.   

   Уміє і застосовує:            складати фінансові плани та оцінювати їх

                                             результативність.

  Виявляє ставлення         необхідність фінансового планування в житті

  і оцінює:                           сім’ї.  

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний момент    

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

 2.1.  Поняття фінансового плану сім’ї

 

Вчитель:  Фінансовий план сім’ї (скорочено «ФПС») – це індивідуально роз- роблений для сім’ї план дій щодо досягнення бажаних цілей (квартира, машина, освіта тощо), включаючи підбір відповідних кредитних, інвес- тиційних, страхових, пенсійних та інших фінансових продуктів.

    ФПС включає складений план фінансових дій, у тому числі:

    • план досягнення фінансових цілей, включаючи строки, вартість їхнього виконання, а також фінансові продукти, потрібні для цього;

   • план використання інвестиційних продуктів (депозитів, вкладень у цінні папери тощо), що відповідають допустимому рівню ризику і термінам досягнення цілей, розміру вкладень у ці продукти та їх співвідношенню;

    • план використання страхових програм, включаючи перелік ризиків, страхові суми, термін страхування і т. д.;

    • план пенсійного забезпечення, включаючи підбір варіантів збільшення державної пенсії, накопичувальної і недержавної пенсій;

    • план використання позикових коштів, включаючи вид кредиту, термін, обсяг і т. д.

    План може розроблятися як для однієї особи, так і для сім’ї в цілому. Фінансові плани можуть розробляти на різні терміни:

   • на 1 місяць;

   • від 1 місяця до 1 року;

   • понад 1 рік;

   • поки поставлені цілі не будуть досягнуті;

   • до моменту виходу на пенсію.

   2.2. Послідовність розроблення сімейного фінансового плану.

 

Вчитель: Фінансовий план сім’ї слід розробляти в такій послідовності:

 

    1) накреслити таблицю, в якій будуть три стовпці (номер порядковий, стаття, планове значення). Рядків буде стільки, скільки сім’я має статей доходів і статей витрат;

 

   2) обов’язково треба включити до плану статтю «Резерв» зі знаком «-» і запланувати в розмірі 20% від величини доходів сім’ї;

 

   3) потрібно згадати всі грошові надходження, які отримає сім’я у плановому  періоді, внести їх до таблиці, а в графі планове значення вказати очікувані суми зі знаком «+»;

 

   4) аналогічно треба показати всі очікувані витрати сім’ї зі знаком «–». У наступних рядках треба записати назви статей, видатки за якими незмінні і постійні з місяця в місяць. Такі як, наприклад: плата за рахунками, плата за дитячий садок, транспортні витрати і т. д.;

 

  5) вказати статті витрат, суми яких можуть коливатися в не дуже великих межах. Це, перш за все, «продукти», потім «медичні витрати», потім стаття «на себе», або по-іншому – «по господарству», «автомобіль» і т. д.;

 

   6) далі зі знаком «–» слід вказати такі статті, як «одяг», «розваги», «несподівані витрати», тобто такі статті, видатки за якими не постійні й дуже відрізняються за місяцями. До статті «несподівані витрати» слід також закласти цифру, що становить 5% від величини доходів сім’ї;

 

   7) підсумувати всі доходи і витрати сім’ї та зіставити їх. Якщо виходить додатне число, план слід прийняти і дотримуватися визначених цифр. Якщо виходить від’ємне число, слід уважно переглянути пункт (6) і визначитися, які статті витрат можна скоротити або й не вдаватися до таких витрат  узагалі, але статтю «несподівані витрати» слід залишити без змін. Якщо й надалі виходить від’ємне значення, слід уважно переглянути витрати, вказані в пункті (5) і знайти серед них ті, які є не зовсім обов’язковими. Якщо й після цього отримано від’ємне значення, можна зменшувати статтю «резерв», але не більше ніж до 10%.

 

 

Завдання: Скласти  фінансовий план у формі таблиці та підрахувати всі доходи і витрати за місяць.

 

 

Статті доходів «+»; статті витрат «-»

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель:  Коли фінансовий план складено, робота триває, тому що після проведення необхідних розрахунків план треба втілювати в життя. Успішне виконання плану багато в чому залежатиме від точності прогнозів при його складанні, а також від того, наскільки оперативно родина буде реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на розрахунок плану. Кожен з вас склав фінансовий план на місяць, але він може розроблятися і на дуже тривалий термін, оскільки на доходи і витрати родини можуть впливати різні фактори.

 

Учень1.Вплив зовнішніх факторів.

 

    Якщо змінюються ставки оподаткування для громадян у менший або більший бік або докорінно змінюється весь механізм розрахунку податків, фінансовий план необхідно буде переглядати. Якщо прогнозуються вищі ставки щодо податків, то, залишивши план без змін, є ризик не досягти фінансових цілей, оскільки величина соціальних витрат виявиться вищою від запланованого рівня. Якщо ж податки знизилися, перерахунок також буде потрібним, оскільки, не уточнивши фінансовий план, сім’я не врахує збільшення заощаджень через зниження соціальних витрат, не розробить грамотну політику інвестування вивільнених коштів і в результаті недоотримає доходи від інвестування. Якщо змінюються ставки за кредитами, перерахунок плану також буде потрібний. Якщо змінюється законодавство з інвестицій, пенсії, страхування тощо, тоді, можливо, доведеться суттєво переглядати фінансовий план, тому що, можливо, деякі інструменти стануть недоступні сім’ї, а інші, навпаки, для неї виявляться більш придатними. Якщо на ринку зникають деякі фінансові інструменти та / або з’являються нові, переглядати фінансовий план доведеться знову, оскільки застарілі інструменти не зможуть надалі використавши нові, більш ефективні інструменти, сім’я може недоотримати дохід або не використовувати можливість скорочення витрат. Якщо запланований рівень інфляції виявиться вищим або нижчим від запланованого, це теж потребує перегляду фінансового плану, оскільки позначається на величині витрат сім’ї і на її фінансових цілях. Якщо рівень прибутковості інвестиційних інструментів, які враховані в особистому фінансовому плані, буде меншим або вищим від фактичного, це також вимагає перегляду фінансового плану.

 

Учень2.Внутрішні фактори.

 

    Не тільки зовнішні чинники впливають на результати розрахунків особистого фінансового плану, а й внутрішні також. До цього виду факторів відносять ті, які змінюються тільки для конкретної людини, а не для всіх сімей разом узятих. Іншими словами, це унікальні фактори для кожної людини, і відстежити їх для себе може тільки сама людина. Розглянемо ситуації, що вимагають корегування особистого фінансового плану. За зміни темпів зростання витрат або доходів результат фінансового плану змінюється, оскільки змінюється прогноз заощаджень. Саме тому при зростанні витрат та / або доходів від планового значення розрахунок потрібно повторити знову, щоб більш адекватно представляти розмір заощаджень сім’ї. За зміни непередбачених витрат у зв’язку з хворобою, втратою працездатності і т. д. членів сім’ї перерахунок також необхідний, оскільки, окрім зростання витрат, може статися і зниження доходів, а також відмова від декількох фінансових цілей. За зміни складу активів план знову треба скорегувати. Таке можливо, якщо людина отримує несподівану спадщину, великий виграш у лотерею. За зміни складу зобов’язань план також переглядається. Наприклад, якщо людина має значні витрати – у неї зростають борги і витрати на їх погашення. Те ж саме можливо, якщо людина в силу різкого зростання витрат змушена брати додатковий кредит і т. д. Такі чинники збільшують витрати, а отже, зменшують заощадження, що в кінцевому підсумку позначається на реалізації фінансових цілей. Правда, можливий і зворотний варіант: через різке зростання доходів людина може достроково погасити частину кредитів, і тоді заощадження будуть вищими від прогнозного значення, що призведе до перегляду фінансового плану.

    За зміни фінансових цілей сім’ї перегляду фінансового плану також не уникнути. Наприклад, у майбутньому через несподівану спадщину відпаде потреба у придбанні ще однієї квартири або, якщо дитина – студент – перейде на безплатне навчання, відпаде необхідність у його оплаті. Тоді кошти, що акумулюються на ці цілі, можна буде використати на інші. Можлива і зворотна ситуація, коли раптом з’являються нові, раніше не враховані фінансові цілі, які стали актуальними для сім’ї. Наприклад, замість однієї дитини народиться двійня або навіть трійня, і тоді витрати на дітей суттєво зростуть, що необхідно буде врахувати у фінансовому плані.

 

      Підсумки

 

  1. Плануючи своє фінансове життя, треба поставити перед собою відповідні цілі – конкретні завдання, для вирішення яких зосереджені максимальні зусилля. Сім’я чи конкретна людина може ставити перед собою короткострокові і довгострокові завдання: на  день, тиждень, рік і на все життя. Постановка цілей сім’ї є дуже важливим моментом для того, щоб досягнути фінансового благополуччя на довгі роки.

 

  1. Успішне виконання фінансового плану сім’ї багато в чому залежатиме від точності прогнозів при його складанні, а також від того, наскільки оперативно родина буде реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на його розрахунок, адже план складається не на рік чи два, а на досить тривалий термін.

 

 

  1. Щоб підтримувати прийнятний рівень ліквідності, сім’ї потрібно мати недоторканий запас – резервний фонд на непередбачені витрати та дострокове погашення кредитів і боргів.

 

 

 

ІІІ. Закріплення знань учнів

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

  4. Що собою являє сімейний фінансовий план?

  5. На які терміни здійснюється фінансове планування сім’ї?

  6. Яка послідовність сімейного фінансового планування?

  7. Як виглядає фінансовий план сім’ї?

  8. Як часто слід корегувати і переглядати сімейний фінансовий план?

  9. Яким чином розрахувати рентабельність активів сім’ї? Про що свідчить цей показник? Як можна підвищити рентабельність сімейних активів?

 

 

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

   1. Які фактори впливають на зміну доходів і витрат сім’ї? Чому їх слід ураховувати у процесі фінансового планування?

  2. Для чого формується резервний фонд сім’ї? Яким чином його слід зберігати?

 

 ІV. Домашнє завдання

 

  1. Прочитайте матеріал параграфа 30 розділу 15.

  2. Вивчіть головні поняття за матеріалом цього параграфа, подані в словнику основних термінів.

 

 

.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, 10 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
17 листопада 2018
Переглядів
1559
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку