10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичні рекомендації "Методи оцінювання знань студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності»"

Про матеріал
Матеріали містять методичні рекомендації щодо методів оцінювання знань студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності», що сприяють активізації роботи студентів на заняттях
Перегляд файлу

 

Шичева Оксана Миколаївна,

Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

 

Матеріали містять методичні рекомендації щодо методів оцінювання знань студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності», що сприяють активізації роботи студентів на заняттях

 

Методи оцінювання знань студентів з дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

 

http://pedrada.com.ua/upload/information_system_49/1/6/4/item_164324/information_items_164324.jpgБільшість вчителів витрачають час на питання,

покликані встановити, чого учень не знає,

а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати,

що учень знає або здатний пізнати.
   Альберт Ейнштейн (1879—1955, німецький фізик)

 

Оцінка знань студентів є невід'ємною складовою частиною навчального процесу. Питання оцінки знань об'єктивно є складними педагогічними проблемами.

Наукові досягнення та досвід передових педагогічних діячів узагальнені у вигляді основних рекомендацій:

1 При плануванні заняття або розробці завдань для поточного контролю знань студентів по конкретній темі викладач повинен визначити, що він хоче перевірити і оцінити і чого цим досягти.

Викладач, даючи завдання студентам підготуватися до поточного опитуванням з певної теми повинен конкретизувати завдання. Не можна сказати студентам, що вони «... повинні повторити законодавство з охорони праці». Як правило, студент в таких випадках не знає, з чого йому почати і де зупинитися. І в результаті, багато студентів не роблять нічого. Якщо за допомогою певних питань показати, що слід зробити і дати конкретні завдання кожному студенту, викладач доб'ється бажаних результатів.

         2  Залежно від специфіки дисципліни існує різноманітність форм і методів контролю та оцінки навчальної діяльності студентів (на заняттях і самостійна робота). крім традиційних методів оцінки (контрольні письмові роботи, тестові завдання, усні відповіді) викладач може використовувати інтерактивні методи роботи зі студентами.

У сучасній педагогіці виділяють такі групи методів перевірки:

1. Методи усної перевірки результатів навчання – бесіда, виступ, пояснення, аналіз тексту, схем тощо.

2. Методи письмової перевірки результатів навчання – контрольні роботи (завдання), ІНДЗ, тестування тощо.

3. Методи практичної перевірки – це проведення лабораторного дослідження, моделювання педагогічної ситуації тощо.

3. Методи практичної перевірки – це проведення лабораторного дослідження, моделювання проблемної ситуації тощо.

Ці методики можна застосовувати як для викладання, засвоєння нового матеріалу, так і для перевірки знань студентів.

 

1 Навчання як систематичне дослідження

Наприклад, на заняттях з дисципліни «БЖД» студентам пропонується дослідити і розкрити теми «Вся правда про газовані напої», «Аналіз схильності студентської молоді МММК до ризикованої поведінки» тощо. Студентам пропонується надавати конкретні приклади за темами заняття (випереджувальні завдання) щодо впливу негативних чинників середовища життєдіяльності.

2 Дискусії

Дискусія повинна бути проблемною. На заняттях використовуються такі елементи проблемних дискусій:

- "засідання експертної групи"  ("панельна дискусія"): спільне обговорення висунутої проблеми учасниками групи (4-5 студентів з визначеним заздалегідь головою) та обговорення доповіді (досить стислої, у якій кожен доповідач висловлює свою позицію;

Наприклад:

- з дисципліни «БЖД» студенти активно обговорюють теми, які стосуються суспільного аспекту життєдіяльності людини «Небезпеки, пов’язані з низьким моральним та духовним рівнем розвитку населення (алкоголізм, наркоманія, вандалізм, тероризм тощо)», «Небезпеки, пов’язані з низьким матеріальним забезпеченням населення (страйки, революції тощо)». Доцільно використовувати для дискусій теми за фахом навчання (Наприклад, «Небезпечна дія електричного струму та перша допомога при ураженні електричним струмом» - для студентів-електриків, «Специфіка роботи залізничного транспорту та небезпеки, пов’язані з роботою залізничного транспорту» для студентів-залізничників тощо.

- з дисципліни «Охорона праці» студенти активно обговорюють теми, пов’язані з забезпеченням соціальних гарантій працівників. Наприклад, розв’язування проблемних питань за допомогою КЗпП.

- "дебати":  формалізоване обговорення, яке побудоване на основі виступів учасників-представників двох протилежних команд-суперників та заперечень до цих виступів. Наприклад, зі студентами 3 курсу («БЖД») були проведені дебати за темою «Дошлюбні відносини»).

 

3 Метод портфоліо

Найчастіше у своїй практиці проведення занять я використовую "робочий портфоліо ": студент збирає матеріал для атестації, викладач має можливість оцінити рівень професійного зростання студента протягом певного часу. На першому етапі студентам пропонується самостійно обрати тему, які є для нього цікавою і проблемною (використовую на заняттях з дисциплін «БЖД»,). На заняттях з дисципліни «Основи охорони праці» за студентами призначаються конкретні теми, прив’язані  до спеціальності.

 

4 Метод проектів

За допомогою методу-проектів я намагаюсь сформувати зі студентів самостійних дослідників, спроможних трансформувати себе і виробити власну робочу теорію. З цією метою студент повинен робити дві презентації своєї роботи (фактично, це  портфоліо) на початку і в кінці семестру. За вимогами презентації кожен студент, виконуючи роль вчителя, протягом 7-10 хвилин викладає аудиторії своє бачення проблеми або її вирішення, розв'язання тощо. Метод презентації проекту студент обирає самостійно (використовуються комп. презентації, плакати, відео, реферати тощо).

Наприклад, студентам цікаво самостійно обирати тему, яка є для них цікавою або актуальною. (з дисципліни «БЖД» в поточному навчальному році студентами були самостійно обрані такі теми як  - «Пагубна краса», «Правильне здорове харчування без хімікатів», «Шкідлива косметика», «Небезпечний спорт», «Вплив «сірості» міста на настрій людини. Психічні розлади як наслідок негативної екологічної середи», «Екологічні та соціальні проблеми пов’язані з військовими конфліктами» тощо).

 

5 Практичні заняття з постановкою проблемних питань, прив’язаних до реальних ситуацій

На практичному занятті-конференції  студенти "перевтілюються" у дослідників з конкретної проблеми. На заняттях з дисципліни «БЖД» студентам пропонуються пов’язані між собою практичні роботи з елементами дослідницької діяльності ( «Ідентифікація екологічних проблем міста Маріуполь» та «Розробка програми дій щодо поліпшення екологічного стану в м. Маріуполь»). На занятті з безпеки життєдіяльності студентам пропонується на основі статистичних даних проаналізувати динаміку виникнення хвороб, пов’язаних з негативним впливом шуму, вібрації, аномальних параметрів мікроклімату, розрахунок ризику смертельних випадків та профілактичні заходи в м. Маріуполь при впливі на населення канцерогенних речовин.

 

Приклади  проблемних завдань до практичних робіт.

 

1 Порядок виконання практичної роботи №1 «Ідентифікація екологічних проблем м. Маріуполь»

    1 Скласти перелік виявлених екологічних проблем за напрямками (заповнити таблицю):

         1.1 Повітря

         1.2 Поверхневі води

         1.3 Шум та електромагнітне випромінювання

         1.4 Грунт та грунтові води

         1.5 Екологічне виховання.

 

 Таблиця - Виявлені екологічні проблеми м. Маріуполь

Екологічний напрямок

Виявлені проблеми

1.1 Повітря

 

1.2 Поверхневі води

 

1.3 Шум та електромагнітне випромінювання

 

1.4 Грунт та грунтові води

 

1.5 Екологічне виховання

 

 

   2 Проаналізувати виявлені проблеми та зробити висновок (який з екологічних напрямків Ви вважаєте найбільш актуальним та чому?). Зробити порівняльний аналіз.

 

2  Порядок виконання практичної роботи №2 «Розробка програми дій щодо поліпшення    екологічного стану в м. Маріуполь»

1 Проаналізувати основні стратегічні напрямки в сфері охорони навколишнього середовища спираючись на данні практичної роботи №1 «Ідентифікація екологічних проблем».

2 Розробити систему заходів, спрямованих на рішення екологічних проблем, враховуючи стратегічну мету (за варіантами), заповнюючи таблицю (таблиця):

   2.1 Підвищення екологічної свідомості  (варіант 1-6)

   2.2 Чисте повітря ( варіант 7-12)

   2.3 Чиста прибережна зона та поверхневі води (варіант 13-18)

   2.4 Чисті грунтові води  (варіант 19-25)

 

       Таблиця – Система заходів, спрямованих на рішення екологічних проблем,    враховуючи стратегічну мету «Чисте повітря» (Приклад)

 

Мета

Завдання

Дія

Показники досягнення мети

Зниження викидів від автотранспорту

1 Ремонт та реконструкція автошляхів та пішохідних зон

а) Ознайомити громадскість з складом шлаків, які використовуються при будівництві автошляхів;

б) Не використовувати зелені зони під влаштування автостоянок, підїздних шляхів тощо

Автодороги (км), які відпрвідають державним нормам, стандартам та правилам

 

 1. Тренінги

              Тренінг передбачає виконання студентами практичних дій: моделювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, проведення екскурсій у територіальні підрозділи МНС України в області, в музеї, на пожежно-технічні виставки. Наприклад, тренінги за напрямком надання першої допомоги (з запрошенням спеціалістів-фахівців), різноманітні вправи тощо.

 

                       Приклад.

                   Вправа «Афоризми».

Учасники тренінгу об’єднуються у групи. Кожна група повинна пояснити значення афоризма, розкриваючи своє бачення даної проблеми.

«Здоров’я – дорожче золота» (В. Шекспір).

«Здорова людина – самий дорогоцінний витвір природи» (Т. Корлейль).

«Здоров’я – мудрих гонорар» (П. Беранже).

На занятті з «БЖД» за темою «Надання першої допомоги потерпілому» студентам пропонується проаналізувати етапи та принципи надання першої допомоги на прикладі Біблейської «Притчі про доброго Самаритянина».

Вправа «Вивчення основ і навчання вимогам безпеки праці в навчальних закладах» дає можливість актуалізувати знання студентів про інструктаж та його роль в забезпеченні безпеки, а також їх власне розуміння того, що таке інструктаж з техніки безпеки. В ході всього тренінгу учасники повинні мати можливість додавати до «слів» тренера, щодо створеного алгоритму «інструктажу» свої нові ідеї щодо можливостей їх реалізації.

Наприкінці тренінгу тренер пропонує учасникам відповісти на питання:

1. Які знання ви отримали?

2. Які знання ви можете використовувати в особистому житті і як, де?

3. Яка мета цієї теми?

4. Що вам сподобалося в сьогоднішньому занятті?

 

 

 

7 Робота з опорним конспектом

Опорний конспект складається з окремих закінчених блоків та дозволяє студентам: краще розібратися в тому матеріалі, який вивчався, виділити питання, що пов’язані з окремими положеннями, та з допомогою викладача до кінця зрозуміти даний матеріал :

- краще запам’ятати тему, яка вивчається;

- використовуючи опорний конспект, точно та грамотно відповідати;

- систематизувати отримані знання.

Також опорний конспект  допоможе викладачеві:

- сконцентрувати увагу на окремих, більш важких місцях нового матеріалу, який потрібно чітко «знати» та «уміти».;

- швидко без зайвих затрат, перевірити як студенти засвоїли матеріал.

Як і кожна форма роботи зі студентами в аудиторії під час навчального заняття, групова форма недосконала, не є самоціллю у педагогічному процесі. Впровадження нових методик викладання у вищу школу потребує від викладача змінити і ставлення до своєї ролі в аудиторії, як до керівника процесом навчання.

  Викладач може пред'являти до студентів високі вимоги, але не можна забувати про індивідуальні особливості студентів. Вимоги навчальної програми є головним критерієм при оцінюванні рівня знань студентів. Викладач повинен вміти пов'язати вимоги навчальної програми з конкретним рівнем розвитку групи або конкретного студента.

Наприклад, за допомогою індивідуальних творчих завдань, тематика яких не обмежується вивченням теоретичних питань з певної дисципліни. При вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності» студенти можуть самостійно вибрати індивідуальні творчі завдання із запропонованого списку тем або вибрати тему самому.

Бажано оцінювати також міру участі студента в навчальній діяльності – його активність на занятті, спосіб спілкування з іншими студентами, готовність до співпраці й відповідальності, дотримання правил обміну думками та інших норм поведінки на заняттях. Цей аспект оцінювання не може замінити суттєвіші критерії, але його не можна недооцінювати або зовсім нехтувати ним, особливо на заняттях з податкового права.

 

Отже, викладач має пам’ятати, що при оцінюванні слід зважати на такі аспекти: 

 • набуті знання;

  основні вміння та навички, необхідні для практичного застосування норм чин-ного фінансового законодавства; 

 • міра участі студента в занятті;

  активність студента в самостійній роботі.

 

3 Для виконання студентами тестових завдань та для оцінки знань студентів можливе використання мультимедійної техніки та ІКТ.

 Комп'ютерне тестування успішності надає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

 • індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;
 • системності перевірки й оцінки знань;
 • тематичності;
 • диференційованої оцінки успішності навчання;
 • однаковості вимог;
 • принцип об'єктивності.

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

 

відкритого заняття

 

Управління силами та засобами ОГ у Нс.

надання першої допомоги потерпілому

 

з дисципліни: Безпека життєдіяльності 

 

 

 

http://www.autobum.net/images/pervaja-pomoshh-pri-obmorozhenii_1.jpg

 

 

 

 

 

2019

 

Дисципліна: Безпека життєдіяльності          

 

Тема 7  Управління силами та засобами ОГ у Нс.

надання першої допомоги потерпілому

 

Мета заняття:                                      

Дидактична:

       навчальна: вивчення, дослідження об’єму, послідовності і прийомів надання першої допомоги;

       розвивальна: розвивати аналітичне мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, спонукати студентів робити узагальнення і висновки з ситуації;  оволодіти способами самостійної оцінки ситуації, прийняття рішення та переходу до дій з урятування життя людини.

Виховна: виховувати розуміння цінності людського життя, почуття милосердя, власної відповідальності за прийняті рішення, формувати активну громадську позицію.

 

Література:

Основна:

 1. Безпека життєдіяльності. /Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний. За ред. Є.П. Желібо: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ─2000, 2001. – 320 с.
 2. В.М. Заплатинський. Безпека життєдіяльності. 1999.

Допоміжна:

     3 Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возі­анов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 1998. – 311 с.

 

 

План вивчення нового матеріалу

1 Зміст першої допомоги.

2 Послідовність дій при наданні першої допомоги.

3 Способи визначення життєвих функцій потерпілого.

4 Аптечка першої допомоги

 

1 Зміст першої допомоги

 

Притча про доброго Самаритянина

 

Давним-давно самотній мандрівник прямував з міста Єрусалим в місто Єрихон. Шлях лежав по кам'янистій гірській дорозі. Сліпучо палило сонце. У цих місцях подорожніх частенько підстерігали злі розбійники. Вони-то і напали на одинокого подорожнього, побили, пограбували його і зникли. А подорожній, ледве живий, залишився лежати на дорозі. Навколо ні душі. Чи не кому ні руки подати, ні ковтка води.

Але раптом на дорозі з'явився священик. В цей день був релігійне свято, і за буквою закону в цей день не можна нічого було робити, дозволялося тільки молитися. Священик побачив бідну людину і ... пройшов мимо.

Ось ще хтось з'явився на дорозі. Він напевно допоможе. Але ні, людина теж проходить мимо. Він служитель храму і теж вважає, що надання допомоги в такий день - порушення релігійного закону.

Вдалині показався третій мандрівник. Це житель провінції Самарія. Про ці самаритян дуже презирливо відгукуються священики і служителі храмів. Він і поготів пройде мимо, подумав нещасний подорожній.

Але, побачивши потерпілого, самаритянин спішився з ослика, підійшов до страждальця. Він промив і перев'язав йому рани, посадив на осла і відвіз на заїжджий двір. Він продовжував доглядати за нещасним доти, поки йому не стало краще. А коли прийшов час виїхати, добрий самаритянин сказав господареві заїжджого двору: "Ось гроші за наше проживання, я залишаю тобі їх більше, тому що бідолаха залишиться тут до повного одужання. Якщо не вистачить, доплачу, коли буду повертатися назад. Будь ласка, доглядай за ним добре ".

 

Завдання:

Визначте послідовність дій Самаритянина на фоні вчинків «добропорядних» співгромадян і запишіть варіанти етапів першої допомоги в опорний конспект.

1 Запитання:

Що зробив Самаритянин?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2 Запитання:

На які перші небезпеки наражався потерпілий і які були усунені діями Самаритянина?

  Відповідь:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Перша долікарська допомога  _________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання:

Визначте якості людини, необхідні для успішного надання першої допомоги, користуючись рекомендованим переліком якостей:

 • Активність, альтруїзм,
 • Безкорисливість, безстрашність, боязливість
 • Вдумливість, витривалість, вірність
 • Грубість
 • Діловитість, добродушність, дружелюбність
 • Егоїстичність.
 • Життєрадісність, жорстокість
 • Ініціативність, інтелігентність
 • Людяність
 • Наполегливість,
 • Обережність,  організованість
 • Підготовленість, привітність, принциповість, пунктуальність
 • Рішучість,  розсудливість, рухливість
 • Самовладання, самовпевненість,  сміливість,   старанність,стриманість
 • Тактовність, турботливість
 • Уважність, 
 •  Холоднокровність
 • Цілеспрямованість
 • Чемність, чесність, чуйність
 • Швидкість реакції

Щирість

 

2 Послідовність дій при наданні першої допомоги

 

 1. Усунути дію на організм шкідливих факторів, які загрожують здоров'ю та життю потерпілого.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Оцінити стан потерпілого, визначити характер та важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого та послідовність дій щодо його порятунку.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Виконати необхідні для рятування потерпілого дії в порядку терміновості, відновити прохідність дихальних шляхів, зробити штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати ушкоджені частини тіла, накласти пов'язку тощо.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника.

______________________________________________________________________________________________________________

 1. Викликати швидку медичну допомогу або лікаря або ж організувати транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу.

_______________________________________________________

 

Зробити висновок про смерть потерпілого має право лише лікар!

 

3 Способи визначення життєвих функцій потерпілого.

 

Життєво важливі функції для людини :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ознаки життя у людини:

Ознака

Людина жива

Клінічна смерть

Пульс

Визначається на шиї збоку і вище адамового яблука притисненням двох пальців

 

 

 

Серцеві скорочення

Визначаються прослуховуванням грудної клітини

 

 

 

Дихання

Визначається по руху грудної клітини, крил носа, губ. Дзеркало, піднесене до рота, пітніє. Пушинка, тонка нитка, піднесена до рота або носа, коливається

 

Реакція зіниць на світло

Зіниця вузька, на світло звужується

 

Рефлекс рогівки ока

При доторканні до рогівки кінчиком носової хустки повіки здригаються

 

Помірне перетягування руки вище ліктя

Вени нижче джгута набухають

 

 

4 Аптечка першої допомоги

 

Медикаменти і засоби для надання першої долікарської допомоги.

Завдання:

Самостійно доповнити таблицю «Медикаменти і засоби для надання першої долікарської допомоги»

Медикаменти і засоби для надання першої долікарської допомоги

Медикаменти та медичні засоби

Призначення

Індивідуальні перев'язочні асептичні пакети

Для накладання пов'язок

Бинти

 

Вата

Для накладання пов'язок

Ватно-марлевий бинт

 

джгут

 

Шина

Для укріплення кінцівок при переломах

Гумовий пузир для льоду

Для охолодження пошкодженого місця при забоях, вивихах, переломах

Склянка

Для прийому ліків, промивання очей, шлунка і приготування розчинів

Чайна ложка

Для приготування розчинів

Йодна настойка( 5%)

 

Нашатирний спирт

 

Борна кислота

З метою приготування розчинів для промивання очей і шкіри, полоскання рота при опіках лугами, для прикладок на очі при опіку електричною дугою

Сода питна

З метою приготування розчинів для промивання очей і шкіри, полоскання рота при опіках кислотою

Розчин перекису водню (3%)

 

Настойка валеріани

 

Нітрогліцерин

Для прийому при сильних болях в ділянці серця і за грудиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне творче завдання

«Головні принципи Першої медичної допомоги»

Прокоментуйте  Головні принципи Першої медичної допомоги:

 1. “Не панікуйте”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. “Визначте, хто тут головний”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. “Подбайте про безпеку!” 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. “Що тут сталося?”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. “Дійте швидко – час не на вашому боці!”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! ВАШЕ ОСОБИСТЕ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВ'Я ОТОЧУЮЧИХ У ВАШИХ РУКАХ!

 

 

 

Домашнє завдання

 

1  Опрацювати матеріал лекції.

 Інтернет - ресурси:

 1. http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-4120.html
 2. http://ua-referat.com/Поранення
 3. http://on2.docdat.com/docs/10001/index-2430.html
 4. http://megasite.in.ua/52633-12-golovnih-pomilok-pri-nadanni-nevidkladno-dopomogi.html
 5. http://fitoterapija.info/uk/pervaja-pomow/113-vidy-travm-i-ranenij

http://forca.com.ua/instrukcii/ohorona-praci/instrukciya-schodo-nadannya-dolikarnyanoi-dopomogi-poterpilim.html

 

 1. Підготувати індивідуальні творчі завдання (буклети-пам’ятки) за темами:

1 Перша долікарська  допомога при переломах кісток 

2 Перша долікарська допомога при опіках

3 Перша долікарська допомога при кровотечах

4 Перша долікарська допомога при шоку

5 Перша долікарська допомога при ураженні електричним струмом

6 Перша долікарська допомога при втраті свідомості

7 Перша долікарська допомога при теплових ударах

8 Перша долікарська допомога при отруєнні газами

9 Перша долікарська допомога при охолодженні та відмороженні

10 Типові помилки під час надання долікарської допомоги

 

Номер варіанта завдання студент обирає за номером в навчальному журналі.

 

 3 Опрацювати  методичні матеріали до лекції (надаються групі в печатному та електронному вигляді) та відповісти на індивідуальні тестові завдання.

 

 

Тест для перевірки знань

 

_____________________________________

 

Визначте вірну відповідь:

1 Небезпечна подія техногенного  характеру, що спричинила загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю, називається:

               а) аварія;

               б) небезпечна подія;

               в) катастрофа;

               г) надзвичайне лихо.

2 Масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у межах певного регіону, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності, який реєструється на цій території, називається:

     а) епізоотія;

               б) пандемія;

               в) епідемія;

               г)  захворюваність.

3 Одночасне   поширення   інфекційної   хвороби   серед   великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території, називається:

          а) епіфітотія;

              б) епофітія;

              в) епізоотія;

              г) епофізія.

4 Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат, називається:

             а) стихійне лихо;

             б) надзвичайна ситуація;

             в) небезпечне явище;

             г) катастрофа.

5 Ступінь зараження повітря хімічними речовинами вимірюється у:

             а) г/м3

             б)  г/м2

             в)  г/км

             г)  г/год.

 

6  До небезпек соціально-політичного характеру не відносяться:

          а) страйки

          б) пандемія

          в) злочинність

          г) низький життєвий рівень

7 При підозрі на наявність вибухового пристрою неможна:

         а) негайно викликати міліцію

         б) ізолювати місце з підозрілим предметом

         в) оглянути предмет на наявність електродетонатору

         г) не користуватися поблизу підозрілого предмету мобільним зв'язком

8 Як не повинен себе вести заручник:

         а) сидіти тихо, не вставати без дозволу

         б) не привертати до себе уваги

         в) спробувати втекти самостійно

         г) не вести активні розмови між заручниками

         д) не дивитися в бік терористів

9 Чи можуть соціальні надзвичайні ситуації викликати природні або техногенні:

         а) не можуть

         б) можуть

         в) можуть викликати лише техногенні

         г) можуть викликати лише природні

         д) можуть   викликати   лише   техногенні    надзвичайні   ситуації   та небезпечні екологічні наслідки

10 Карантин це:

       а) заходи  по  попередженню  розповсюдження  інфекції та ліквідації епідемії

       б) заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час епідемій

       в) заходи по попередженню розповсюдження інфекції

       г) заходи по ліквідації епідемії

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання тестового завдання

 

Кількість правильних відповідей

Оцінка

9-10

5

7-8

4

5-6

3

1-4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\ОКСАНА\Первая помощь открытый урок\Безымянный.png


 

Таким чином, якісна та продумана організація заняття та застосування різноманітних  методів навчання забезпечить високу ефективність проведення занять, сприятиме високій активності та творчості слухачів під час надбання необхідних професійних якостей.

 

 

 


 

docx
Додано
24 жовтня 2019
Переглядів
1093
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку