Методичні рекомендації при виконанні практичних робіт з дисципліни "Економіка виробництва"

Про матеріал
У роботі вказані методичні вказівки при виконанні практичної роботи з дисципліни "Економіка виробництва"
Перегляд файлу

Практичне заняття №1

 

Тема: Розрахунок чисельності окремих категорій працівників

 

Вимоги до змісту і обсягу теоретичної підготовки:

 Студент повинен знати визначення термінів “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “персонал”, “кадри”, класифікацію та структуру “персоналу”, характеристику робітників за рівнем класифікації; розуміти методичні основи визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 

Вимоги до вмінь та навичок:

 Студент повинен вміти застосовувати методичні основи визначення чисельності окремих категорій персоналу при розв’язанні конкретних завдань та задач.

 

Контрольні питання:

  1. Персонал підприємства, його склад і структура.
  2. Класифікація персоналу підприємства.
  3. Фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства.
  4. Сучасна система підготовки кадрів в Україні.
  5. Трудовий потенціал підприємства, його сутнісна характеристика.
  6. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.
  7. Методичні основи визначення чисельності окремих категорій персоналу.

 

 

 

Методичні вказівки.

Загальна чисельність працівників складається з чисельності промислово-виробничого і непромислового персоналу.

Чисельність працівників промислово-виробничого персоналу планується в розріз і таких категорій: робітники, спеціалісти, керівники.

При розв'язанні задач треба пам'ятати:

Чисельність основних робітників можна визначити двома методами:

-    на нормованих роботах;

-    на ненормованих роботах.

На нормованих роботах чисельність робітників визначається за формулами:

 

Чр = Vвир-ва / В1ро6.,  де

 

Vвир-ва - обсяг виробництва продукції;

В1ро6. - виробіток одного робітника.

 

Чр = Тм(вип.прогр.) / Фкорt * kвн,  де

 

Тм - трудомісткість виробничої програм й у норм о-годинах;

Фкорt - фонд корисного часу роботи одного робітника;

kвн - коефіцієнт виконання норм виробітку.

На не нормованих роботах чисельність ос повних робітників визначається за формулами:

                            Чр = (N * з / нобслуг.) kсп;

Чр = N * з * Нчис. * kсп ,  де

 

N - кількість одиниць устаткування,

з - кількість змін,

Нобслуг. - норма обслуговування,

Нчис. - норма чисельності,

kсп - коефіцієнт, який показує відношення спискової чисельності робітників до

явочної.

Чисельність допоміжних робітників визначається аналогічно, а на нормованих роботах їх визначають за кількістю робочих місць, або нормативам й чисе­льності.

Чисельність керівників і спеціалістів визначають як на ос нові типових еру к-тур апарату у правління, так і на ос нові нормативів чисельності, розроблених за функціями управління .

 

Завдання практичного заняття.

 

Задача № 1.

Визначити корисний фонд часу роботи одного робітника, якщо відомо:

1.  Календарний фонд часу                  - 365 дн.

2.  Святкові дні                                    - 8 дн.

3.  Вихідні дані                                    - 102 дн.

4.  Невиходи на роботу:

з них:

-    чергові відпустки                           - 21 дн.

-   у зв'язку з непрацездатністю          - 6 дн.

виконання державних обов'язків   - 2 дн.

-   з дозволу адміністрації                  - 1 дн.

-   додаткові відпустки                          - 3 дн.

-   прогули                                            - 1 дн.

-   відпустки з вагітності іродах          - 0,6 дн.

-    відпустки учащимся                      - 0,4 дн.

5.  тривалість робочого дня                  - 8 годин.

 

Задача № 2.

Планова трудомісткість виробничої програмну плановому році складає 2,8 млн. нормо-годин. % виконання норм виробітку складає 120%. Корисний фонд ча­су роботи одного робітника складає 1820 годин. Необхідно визначити планову чисельність робітників.

 

Задача № 3.

На підприємстві експлуатується 5 мостових кранів. Вони працюють у чоти­ри з міни. У одну з міну для обслуговування одного крана потрібні: 1 крановщик і 2 підкранових робочі. Коефіцієнт, який показує відношення спискового числа до явочного складає 1,2. Визначте явочну і спискову чисельність крановщиків та під­кранових робочих.

 

Задача №4.

Обсяг випуску продукції на плановий рік складе 375 тис. т. Змінна норма виробітку одного робітника -12т. Плановий % використання норм виробітку -115%. Корисний фонд часу роботи одного робітника у плановому році скла де 240 днів.

Визначте чисельність робітників.

 

Задача № 5.

Визначте кількість основних робітників для виконання річної виробничої програми з випуску 25000 виробів. Норм а трудом місткості виготовлення одного ви­робу -26 годин. Корисний фонд часу роботи одного працівника розрахуйте вихо­дячи з даних:

1.  Календарний фонд часу   - 365 дн.

2.  Вихідні і святкові дні      - 110 дн.

3.  Усі невиходи                    - 30 дн.

4.  Тривалість робочого дня   - 8 годин

Задача № 6.

На підприємстві працює 180 верстатів. Норм а обслуговування верстатів на одного робітника складає-20 верстатів. Номінальний фонд робочого часу одного робітника складає 257 днів, заплановані не виходи-25 днів. Кіль кість робочих змін - 3.

Визначте явочну і спискову чисельність робітників.

 

Задача № 7.

В цеху встановлено 80 верстатів, норм а обслуговування -10 верстатів на одного наладчика. Режим роботи підприємства - двохзмінний, % запланованих невиходів - 10% від номінального фонду часу.

Визначте явочну і спискову чисельність робітників.

 

Література

 

Л 14 с. 74 – 99

Л 11 с. 67 – 88

Л 21 с. 215 – 219

 

docx
Додано
6 листопада 2023
Переглядів
107
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку