Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних методів роботи

Про матеріал

1.Коротко про інтерактивні методи навчання як шлях активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра

2. Класифікація інтерактивних методів навчання.

3. Переваги та недоліки інтерактивної моделі навчання.

4. Кроки впровадження інтерактивного навчання.

5. Конспект урок з використанням інтерактивних методів з курсу «Основи здоров'я» в 2 класі на тему: «Розваги вдома».

6.Література.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

щодо використання інтерактивних методів навчання у початкових класах. Методичні рекомендації 2017 р.

Номер слайду 2

ЗМІСТКоротко про інтерактивні методи навчання як шлях активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра Класифікація інтерактивних методів навчання. Переваги та недоліки інтерактивної моделі навчання. Кроки впровадження інтерактивного навчання. Конспект урок з використанням інтерактивних методів з курсу «Основи здоров’я» в 2 класі на тему: «Розваги вдома». Література. 2

Номер слайду 3

Коротко про інтерактивні методи навчання як шляху активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра. Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — взаємний, асt - діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод - це спосіб взаємодії через бесіду, діалог.Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. Інтерактивні методи навчання передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Інтерактивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи застосовувалися здавна, а на початку радянської педагогіки були дуже поширеними в школі (20-х роках). Застосування цих методів і форм навчання в окремих школах давало разючі результати. Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчан­ня, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує у школярів внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та самоспостереження. У зв'язку з цим ефективними є уроки, побудовані за традиційною методикою із застосуванням елементів інтерактивного навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язування проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.3

Номер слайду 4

Дослідники О. Пометун і Л. Пироженко застосовують поняття «інтерактивні технології» та поділяють їх на чотири групи: кооперативного навчання, колективно – групового, ситуативного моделювання , опрацювання дискусійних питань . Інтерактивні технології кооперативного навчання – це парна та групова робота , яка організовується як на уроках засвоєння знань, так і на уроках застосування знань , умінь і навичок . До кооперативного навчання автори відносять «Роботу в парах» , «Ротаційні трійки» , «Два — чотири — всі разом», «Роботу в малих групах» , «Акваріум». До колективно-групових інтерактивних технологій належать такі, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це — обговорення проблеми у загальному колі: «Мікрофон», «Незакінчені речення» , «Мозковий штурм», «Навчаючи — учуся», «Дерево рішень» та ін. До технологій ситуативного моделювання належать імітації, рольові ігри, драматизація. Учням надають максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними правилами гри. Учні самі обира­ють свою роль у грі; висуваючи припущення про ймо­вірний розвиток подій, створюють проблемну ситу­ацію, шукають шляхи її вирішення, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі — інструктор, суддя-рефері, тренер, головуючий, ведучий. Технологія навчання у дискусії - важливий шлях активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - це широке публічне обговорення спірного питан­ня. Вищеназвані автори до таких технологій відносять : «Метод ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Ток-шоу», «Дебати», «Оцінювальна дискусія» та ін. [4].4 Класифікація інтерактивних методів навчання

Номер слайду 5

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Переваги. Недоліки1. Розширюються пізнавальні можливості учня. 1. На вивчення певної інформації потрібен значний час.2. Як правило, високий рівень засвоєння знань.2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів.3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнів.3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.4. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант.4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.5. Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі.5 Переваги та недоліки інтерактивної моделі навчання

Номер слайду 6

Кроки впровадження інтерактивного навчання Розкрити поняття "інтерактивне навчання" та ознайомити учнів з правилами роботи в групах. Створити належний, доброзичливий мікроклімат в колективі налаштувати учнів на роботу). На уроці застосовувати не більше 2 інтерактивних методів. Завжди продумано, доцільно поєднувати традиційні та нетрадиційні методи навчання. учитель повинен старанно планувати свою роботу: дати завдання учням для попередньої підготовки прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які б дали учням „ключ” до засвоєння теми;під час самих інтерактивних вправ дати учням подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або „граючись” виконали його;дуже важливо проводити спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентувати увагу і на іншому матеріалі теми; 6

Номер слайду 7

7 Конспект урок основи здоров’я в 2 класі на тему: «Розваги вдома»Мета: ознайомити дітей з небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути в квартирі, вчити їх основних правил поведінки в екстремальних ситуаціях; формувати навички безпечних розваг удома, вміння вибирати місця та іграшки для розваг; виховувати почуття відповідальності за власні вчинки ; розвивати навички користування побутовою технікою, ліками. Обладнання: малюнки й ілюстрації по темі уроку. Тип уроку : урок засвоєння нових знань. Хід урокуІ. Організація класу до уроку. Пролунав дзвінок,Починається урок. Будемо працювати старанно, Щоб почути у кінці, Що у нашім другім класі Діти – просто молодці!ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми ы мети уроку.1. Вступне слово вчителя. Сьогодні ми познайомимось з тим, як можна розважатися вдома, чим можна гратися, а від чого треба знаходитися подалі. Пригадаємо правила користуватися побутовою технікою; поговоримо про обережне поводження з ліками. Всі ці знання вам необхідні для того, щоб ігри і розваги вдома приносили лише радість, задоволення, а не були причиною травм, пожеж і біди.

Номер слайду 8

- Сформулювати мету сьогоднішнього уроку може кожен з вас, скориставшись фразою: « На цьому уроці я дізнаюся …»ІІІ. Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу1. Вірш А. М’ястківського «Сама в хаті»Кошенятко чеше вуса. Лапками двома. На базар пішла матуся,Вдома я сама. Вмиюсь чисто, вмиюсь білоІ тоді візьмусь за діло. Підмету гарненько в хаті,Молока дам кошеняті. Своє ліжко застелю,Квіти в горщику поллю. Заплету я кіски русіІ чекатиму матусю. На базар пішла матуся,Вдома я сама. Вмиюсь чисто, вмиюсь білоІ тоді візьмусь за діло. Підмету гарненько в хаті,Молока дам кошеняті. Своє ліжко застелю,Квіти в горщику поллю. Заплету я кіски русіІ чекатиму матусю.2. Бесіда. З використанням інтерактивного методу«Мікрофон»- Розкажіть , у які ігри ви граєтесь, як розважаєтесь, якщо вдома ви залишаєтеся самі?8

Номер слайду 9

93. Розповідь учителя - Найголовніше, що повинно бути з вами під час будь – яких розваг - це Б Е З П Е К А. Тільки якщо ваші ігри будуть безпечними, ви можете сказати, що вмієте гратися і відпочивати. Для власної безпеки краще гратися у своїй кімнаті або в загальній кімнаті в своєму куточку. На місці ваших розваг завжди повинно бути чисто і прибрано. Чи можете ви в будь-який момент сказати, де знаходиться та чи інша ваша іграшка? Якщо так, ви – справжній господар свого відпочинку. Одним із зручних місць для тихих ігор та розваг є ваш робочий стіл. За ним зручно малювати, грати в шахи чи шашки, складати конструктор, робити витинанки, розгадувати ребуси і кросворди.4. Кросворд Р у к а в и ч к а Д ю й м о в о ч к а К о з а К о л о б о к П о п е л ю ш к а 1.Ішов дід лісом, та й загубив …(рукавичку)2. Маленька дівчинка із тюльпана (Дюймовочка)3. Героїня казки «… - дереза»4. Хто співав цю пісеньку?Я від баби втік,Я від діда втік,То й від тебе втечу! (колобок)5. Дівчина, яка загубила на балу кришталевий черевичок (Попелюшка).

Номер слайду 10

105. Загадки. Він з хоботом резиновим,З шлунком парусиновим. Як загуде його мотор,Ковтає він і пил, і бруд. (пилосос)Ось так дім – одне вікно,Кожний день в вікні кіно. (телевізор)В нашій кухні кілька літ Він воркує наче кіт.І ховає справжню зиму За надійними дверима. (холодильник)Вітя вірш прочитав,Я з Сергійком заспівав. Слово в слово, тон у тон. Повторив … ( магнітофон )- Які правила користування електро приладами ви знаєте?Вірш «Обережно з газом!»Мама донечці – малечіВарить кашу кожний вечір.І говорить їй щоразу:« Обережно, доню, з газом!Витік газу небезпечний,Газ отруйний, і до речі,Навіть від іскринки газ. Може вибухнути враз. Від його вогню пожежі …Будь уважна з ним - без межі!Будь обачна з ним завжди!І не станеться біди»

Номер слайду 11

117. Метод « Прес»Хто ж відмовиться подивитися цікавий мультфільм по телевізору. А як тобі подобається перемагати у комп’ютерних іграх! Але завжди потрібно пам’ятати про правила перегляду телепередач. Позиція «Я вважаю, що …»Обґрунтування «…тому, що …»Приклад «…наприклад…»Висновок «Тому я вважаю …»(фото 1) 8. Фізкультхвилинка (вправи для очей) 9. Завдання «Кому з цих людей ти відчинив би двері?»( малюнки лікаря, міліціонера, сантехніка, листоноші)Не відчиняй двері чужому,Не вір його жодному слову. Він скаже тобі: «Я від мами,Вона забула свою панаму». Ти незнайомця пустиш у хату, А в нього зброя, він пихатий. Тебе він може налякати,І шубу мамину забрати.10. Надання необхідної інформації  Всі небезпечні речовини ( гас, ацетон, бензин, відбілювач, рідина проти комах – шкідників та інші ) дорослі повинні зберігати у спеціально відведених місцях. Ваше завдання – ні за яких умов не брати в руки пляшки, банки, каністри з речовинами, якими користуються дорослі. Вони несуть у собі велику небезпеку – пожежу, отруєння, опіки, пошкодження очей і слизових оболонок носа і рота, і, навіть, смерть. 

Номер слайду 12

ІV. Узагальнення та систематизація знань.1. Розповідь вчителя «Ліки - не іграшки»( за Г. Бліновим)  - Одного разу на станцію швидкої допомоги зателефонувала дівчинка, сказала, що гралася з братиком, а він чомусь раптово заснув. Дорослих вдома немає, а вона ніяк не може брата розбудити…. Заблимала на «швидкій» тривожна синя лампа, завила сирена, і лікарі полетіли по вулицях. Тільки бригада швидкої допомоги зайшла в квартиру і побачила блідого хлопчика, що нерухомо лежав на підлозі, всі зрозуміли, що він не спить, а йому дуже-дуже погано. 2. Метод «Передбачення»12 Що на вашу думку станеться далі?Які докази можете навести?Що сталося насправді?3. Корисні поради- Які б ви дали корисні поради тим дітям , які залишаються вдома самі ?-Чим їм можна зайнятися у цей час? Читати, малювати, розфарбовувати малюнки, гратися іграшками. Скласти нові слова з букв слова,наприклад, «ластівка». Утворити ланцюжок слів від слова хліб – будинок – кіт - …Розгадувати і складати кросворди, ребуси. 4. Розгадування ребусів.пенал (пенал) Г 1 А (година) ли 100 к (листок)

Номер слайду 13

1314. Гра в русі « Коли телефонуємо за таким номерами 101, 102, 103, 104?» V. Творчий підсумок уроку. На аркуші паперу діти обводять свою долоню і на кожному пальчику дають відповіді на запитання (записані на дошці). Великий – що найбільше сподобалось на уроці?Вказівний – з яким настроєм пройшов урок?Середній – що нового ви дізналися?Безіменний – що найбільше схвилювало?Мізинчик – яку рису характеру ви хотіли б у собі вдосконалити? Долоньки з написами зачитуються за бажанням дітей, а потім прикріплюються на дошку. Будьте завжди розумні, розважливі, ні за яких обставин не панікуйте. Дотримуйтесь правил поводження з різними приладами, предметами. Пам’ятайте! Ваше здоров’я і ваша безпека у ваших руках. VІ. Домашнє завдання. - Скласти систему правил для дітей, що залишилися самі вдома по прослуханому на уроці. Записати правила на окремих аркушах.

Номер слайду 14

Література. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології. / А. С. Нісімчук , О. С. Падалка , О. Т. Шпак .-К, 2000. – 367 с. Онищук В. А. Дидактика современной школы / под.ред. В. А . Онищука .- К., Рад.шк, 1987. – с. 1903. Освітні технології /под. ред. О. М. Пєхоти–К.: А. С. К. , 2001.- 256 с. Пометун О.І., Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О. Пометун, Л. Пироженко. – К , 2002. – 136 с.5. Савченко О. Я., Дидактика початкової освіти: [посіб.] / Олександра Яківна Савченко .- К.: Абрис, 2012 . – 365 с. Укладач : Савенко Олена Олександрівна14

pptx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
3086
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку