Методичний матеріал. Тема "Ігри на уроках історії"

Про матеріал
Даний матеріал можна використовувати як під час уроків історії так і під час проведення Тижня історії
Перегляд файлу

Ігри на уроках історії

 

ВІД А ДО Я

1. Гра «Археологи»

Правила гри: учитель роздає учням ілюстрації із зображенням предметів, «знайдених» під час археологічних розкопок, і пропонує встановити, для чого вони були призначені. Свої версії діти мають аргументувати (це можуть бути малюнки із зображенням знарядь праці первісної людини, архітектурних споруд).

2. Гра «Асоціація»

Правила гри: учитель називає імена історичних діячів, а учні мають вказати, з якими подіями асо­ціюється у них ця особа.

3. Гра «Аукціон»

Правила гри: учитель пропонує придбати пред­мети; лотами аукціону можуть бути малюнки, ілю­страції; учень повинен якомога більше розповісти про певний предмет. Цей предмет належатиме тому, хто зробить останнє суттєве доповнення про нього.

4. Гра «Аукціон імен»

Правила гри: за жеребкуванням учні обирають портрет і розповідають про історичну особу, зо­бражену на ньому.

5. Гра «Брейн-ринг»

Правила гри: клас об'єднується у 2 групи. Команди по черзі відповідають на запитання. Перемагає та команда, яка набирає більшу кількість балів.

6. Гра «Будуємо фортецю»

Правила гри: намалювати фортецю, яку побу­довано у певний історичний час і яку не змогли захопити вороги.

7. Гра «Було чи не було?»

Правила гри: учасники гри отримують запитання (або ці запитання проектуються на екран) і відпо­відають, позначивши правильні відповіді.

8. Гра «Бюро знахідок»

Правила гри: на екран проектуються зображення предметів, які в історичній традиції пов'язані з

діяльністю певної особи. Завдання учнів полягає в тому, щоб встановити, кому вони належали.

9. Гра «Відгадай героя»

Правила гри: один із учасників гри (ведучий) ви­ходить з аудиторії. Решта задумують ім'я будь-якого історичного діяча з вивченої теми. Викликають ведучого, який має відгадати цю постать. Йому дозволяється ставити запитання, на які можна від­повісти «так» чи «ні».

Доцільно обмежити кількість запитань (10), за якими потрібно відгадати ім'я історичного діяча. Виграє той, хто відгадає це ім'я за меншої кількості запитань.

10. Гра «Відгадай історичну пам'ятку» Правила гри: командам або учням класу дається

зображення архітектурної споруди, учні повинні відгадати її та розповісти про цю архітектурну пам'ятку.

11. Гра «Впізнай історичну особу»

Правила гри: учитель читає характеристику іс­торичної особи чи текст проектується на екран, учні повинні відгадати, про яку історичну особу йдеться.

12. Гра «Відгадай термін»

Правила гри: учні отримують на картках зашиф­ровані слова, які читають за допомогою абетки, а потім пояснюють значення термінів.

13. Гра «Віднови втрачене»

Правила гри: учитель пропонує речення, де бра­кує якогось терміна, прізвища, дати, назви. Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють втрачене.

 

 

14. Гра «Відшукай на карті»

Правила гри: учням пропонується витягнути картку з назвою країни, а потім підібрати пов'язані з цією країною таблички, на яких записано назви частини світу, гірських масивів, річок, рівнин, міст, перераховано найважливіші події в історії країни. Таблички прикріплюються на відповідні місця на­стінних карт.

15. Гра «Військові репортери»

Правила гри: кожна група отримує завдання опрацювати відповідний матеріал підручника та підготувати військовий репортаж з місця подій (від першої особи).

16. Гра.«Візитки»

Правила гри: на окремих аркушах записані імена історичних осіб. Завдання учнів полягає в тому, щоб прикріпити відповідну візитку до тих країн або міста на історичні карті, з якими пов'язана діяльність історичної особи.

17. Гра «Вірю не вірю»

Правила гри: учитель читає твердження, а учні мають підтвердити або спростувати його. При цьому свою думку обов'язково треба пояснити.

18. Гра «Ви нам, ми вам»

Правила гри: командна гра, коли команди став­лять запитання одна одній.

19. Гра «Викресли зайве отримаєш висновки» Правила гри: учні повинні викреслити зайве

слово, яке випадає із логіки побудови ряду.

20. Гра «Виправ помилку»

Правила гри: учитель наводить речення або пропонує текст, що містить помилку у визначенні

терміна, прізвища, дати, назви, історичної події. Учні повинні знайти і виправити помилку.

21. Гра «Вирушаємо на екскурсію»

Правила гри: учитель пропонує учням уявити, що вони опинилися в давній країні і здійснюють екскурсію нею. Щоб не виглядати серед мешкан­ців «білими воронами», потрібно змінити одяг на традиційне вбрання населення цієї країни. Учні мають вибрати відповідний одяг, перуку, прикраси, взуття. Щоб уявити свій «новий образ», учні по­винні намалювати це вбрання та назвати кожний предмет.

22. Гра «Герой, дата, подія»

Правила гри: кожна група отримує картки, у яких треба записати героя, дату відповідної події, назву якої містить картка.

23. Гра «Гість з минулого»

Правила гри: учні мають уявити, що вони мандрівники та описати будь-яку визначну подію відповідної країни певного періоду.

24. Гра «Говорять речі»

Правила гри: на столі лежать речі, команди отри­мують картки, де написані назви країн. Необхідно підібрати предмети, що стосуються конкретної країни.

25. Гра «Гонка за лідером»

Правила гри: учням пропонуються запитання, вони мають дати якнайбільше відповідей.

26. Гра «Давайте поспілкуємося»

Правила гри: учитель пропонує учням уявити себе на місці жителя певної країни (Єгипту, Китаю, Греції), який потрапив туди, де люди спілкуються за допомогою малюнків. Завдання полягає в тому, щоб розповісти місцевим жителям історію своєї країни за допомогою малюнків.

 

 

27. Гра «Дати вікопомні»

Правила гри: на дошці розміщено плакати, на яких вказані події, але не написано, в якому році вони відбулися.

28. Гра «Дерево дат»

Правила гри: учні знімають з «дерева» по одному папірцю з датою, називають подію, яка пов'язана з цією датою, визначають століття.

29. Гра «Дерево запитань»

Правила гри: учитель готує плакат у вигляді дерева. До нього прикріплені листочки, на внутріш­ньому боці яких записані запитання до цієї теми. Учні мають підготувати відповіді на запитання.

30. Гра «Джерелознавець»

Правила гри: командам пропонуються історичні задачі. Учні мають прослухати завдання та відпові­сти на запитання.

31. Гра «Дзиґа»

Правила гри: створюються 3—4 команди, які заздалегідь отримують завдання підготувати три запитання суперникам з вивченої теми. Запитання мають бути короткими й передбачати стислу відпо­відь: «Чий портрет?», «Коли сталося?», «Хто зруй­нував?». Учитель перевіряє підготовлені запитання, виключаючи повтори.

32. Гра «Дуель»

Правила гри: клас об'єднується у дві команди. Учні кожної команди по черзі називають географічні об'єкти. Наприклад, перша — назви річок, друга — назви країн. Команда-суперник повинна показати названий об'єкт на карті. Програє та команда, член якої протягом певного часу не може зорієнтуватися на карті. Змагання можна організувати і в парах.

 

 

33. Гра «Екскурсія»

Правила гри: учні об'єднуються у групи, перед кожною з яких ставиться завдання провести екскур­сію до визначної культурної пам'ятки. Кожна з груп протягом визначеного часу готується до проведення екскурсії, виділивши зі свого складу екскурсовода. Члени інших груп виконують роль допитливих екс­курсантів, які ставлять запитання під час екскурсії.

34. Гра «Екскурсія в музей»

Правила гри: учитель показує картки із зо­браженням музеїв книги, археології, літератури, краєзнавства, природничих наук, історії техніки тощо. Учні мають назвати ці музеї.

35. Гра «Ерудит»

Правила гри: команди повинні визначити, чи правильна послідовність подій. Якщо ні, їх треба розставити правильно.

36. Гра «Жива картина»

Правила гри: учням слід придумати монологи чи діалоги персонажів запропонованої історичної картини. Гра стимулює розвиток не тільки сценіч­ної творчості учнів, але й допомагає їм створити власний історичний образ минулого.

37. Гра «Жили чи не жили»

Правила гри: команди отримують плакати з іменами видатних історичних осіб та героїв міфів і легенд. Треба викреслити імена тих осіб, кого не існувало насправді.

38. Гра «Загадкова скринька»

Правила гри: учні по черзі витягають запитання зі скриньки і дають відповіді на них.

 

 

39. Гра «Закінчи розповідь»

Правила гри: учитель промовляє першу фразу, учні її продовжують. Перемагає той, хто закінчив розповідь останнім.

40. Гра «Збираємо будинок»

Правила гри: в основі гри лежить хронологія. «Цеглу» командам видає вчитель після правильних відповідей. Хто швидше побудував свій дім, той і переможець.

41. Гра «Збираємо врожай»

Правила гри: на гілці дерева підвішені «яблука». На кожному «яблуці» дата, ім'я, назва. Учні зри­вають тільки ті «плоди», на яких позначені завдання, на які вони можуть відповісти.

42. Гра «Знавці дат і понять»

Правила гри: учні мають назвати події, які від­булися в ці роки і пояснити значення історичних понять.

43. Гра «Знавець історії»

Правила гри: команди по черзі визначають за­пропоновані поняття.

44. Гра «Знавці культури Київської Русі» Правила гри: командам ставляться запитання

щодо культури будь-якого періоду історії Київської Русі.

45. Гра «Знайди помилки в тексті»

Правила гри: команди отримують текст без помилок і за 10 хв уважно ознайомлюються зі змістом тексту. Потім текст вилучається, і команди отримують текст із помилками. Перемагає та команда, яка швидше знайде та виправить помилки в історичному тексті.

46. Гра «Знайди сучасників» Правила гри.

Варіант 1. Із запропонованих груп історичних осіб вибрати правильний блок.

Варіант 2. Із наведеного переліку вибрати всіх сучасників історичної особи.

47. Гра «Знахідка»

Правила гри: учитель з «чорної скрині» дістає предмети, про які учні мають повідомити максимум інформації: з якої країни цей предмет, до якого часу він відноситься. Гра вимагає від учнів серйозної роботи з ілюстраціями, що сприяє поглибленню знань. Варіантом гри можуть бути таблички з да­тами, іменами.

48. Гра «Зрозумій мене»

Правила гри: три учні, по 1 з кожної групи, ма­ють без слів, лише за допомогою міміки та жестів,

відповісти на запитання (наприклад, показати речі, що були в ужитку козаків); решта — відгадують.

49. Гра «Імена в історії»

Правила гри: учням пропонується інформація про історичних осіб, імена та прізвища яких вони мають відгадати.

50. Гра «Інтелектуальний турнір»

Правила гри: команди ставлять одна одній по 3 запитання. Та команда, яка відповість на біль­шу кількість запитань, стає переможцем.

51. Гра «Історична абетка»

Правила гри: учням називається літера (на­приклад, «А»), вони мають за певний час скласти список зі слів, які починаються на цю букву і тісно пов'язані з вивченою темою. Перемагає команда із найдовшим списком. Учні можуть працювати індивідуально або в парах.

52. Гра «Історична естафета»

Правила гри: всі члени команди по черзі підхо­дять до дошки і пишуть слово, яке вивчили з певної теми (терміни, географічні назви, прізвища, дати). Повтори не зараховуються. Переможе команда, яка першою закінчила естафету, тобто кожен її учасник взяв у ній участь.

53. Гра «Історична хвилинка»

Правила гри: необхідно протягом 1 хв предста­вити одну з країн (охарактеризувати її географічне положення, природні умови, ресурси).

54. Гра «Історичне лото» Правила гри.

Варіант 1: учням роздаються картки, потрібно вибрати ті, на яких вказані ознаки, характерні для певного історичного періоду.

Варіант 2: учні отримують картки з ігровим по­лем. У кожній клітинці написані поняття, імена, дати з вивченої теми. Учні відповідають на запи­тання вчителя і на своєму ігровому полі знаходять відповідь і закривають розданими прямокутниками з кольорового паперу відповідну клітинку поля.

55. Гра «Історичне фехтування»

Правила гри: учні по черзі ставлять одне одному запитання.

56. Гра «Історичні шахи»

Правила гри: учні по черзі вибирають собі квадрат і замальовують його крейдою (наприклад: 5В). За­питання до цього квадрата зачитує вчитель.

Інший варіант: на столі розкладено 49 карток, згори на картці написано (1 А), а знизу — запитання до цього квадрата.

Помічники вчителя:

1. Замальовує крейдою на дошці квадрат, який названо.

2. Другий учень записує прізвища, які беруть участь у грі, і за їхню відповідь ставить відповідну кількість балів (бали оголошує вчитель).

Якщо учень не знає відповіді, можна запропо­нувати це запитання іншим учням, які матимуть можливість отримати додаткові бали. Серед запи­тань наявний сектор Несподіванка.

Коли всі квадрати на ігровому полі будуть за­мальовані, гра закінчена; виграв той учень, який здобув найбільше балів.

57. Гра «Історичний волейбол»

Правила гри: учні класу утворюють 2 команди, кожна з яких по черзі ставить запитання супер­никам. Учитель є арбітром і зараховує правильні відповіді.

58. Гра « Історичні головоломки»

- Правила гри: учні розв'язують кросворди.

59. Гра «Історичний зоосад»

Правила гри: на аркуші зображено тварин. Потрібно до кожної країни підібрати відповідних тварин і пояснити свій вибір.

60. Гра «Історичний марафон»

Правила гри: команди називають по черзі поняття і терміни з теми та пояснюють їх.

61. Гра «Історичний поєдинок»

Правила гри: команди ставлять одна одній за­питання. Клас об'єднується у дві команди. Кожна команда обирає собі назву, пов'язану з вивченою темою.

62. Гра «Історичний портрет»

Правила гри: кожній команді видається картка з портретом будь-якого діяча з вивченої теми. Необ­хідно відгадати, хто саме там зображений і на основі пам'ятки скласти історичний портрет.

63. Гра «Історичний термін»

Правила гри: учням пропонуються терміни, які потрібно пояснити.

64. Гра «Калейдоскоп мистецтва»

Правила гри: учитель демонструє твори мистецтва певної країни, а учні називають ці твори, дають стислу історичну довідку про кожний твір, вказую­чи, коли та в якій країні його було створено.

65. Гра «Картинний аукціон»

Правила гри: суть гри полягає в тому, що на гру-аукціон виставляються репродукції картин, з якими

учні працювали під час вивчення теми. Покупець-учень обирає одну з них, а на зворотному боці читає завдання. Воно може бути таким:

1. Що (чи кого) зображено на картині?

2. Які історичні події відображені на картині?

3. Хто автор зображення і для кого (чи чого) воно призначалося?

4. Які висновки можна зробити, розглянувши картину?

66. Гра «КВК»

Правила гри: гра проводиться серед 2—3 команд. Склад команд необхідно сформувати заздалегідь, щоб обрати назву команди, намалювати емблеми й підготувати з гравцями вітання, також для про­ведення гри необхідне обладнання.

Порядок проведення гри:

1. Привітання команд («Візитка»).

2. Розминка (відповіді гравців кожної команди на запитання суперників (або глядачів) за певний проміжок часу).

3. Конкурс капітанів.

4. Домашнє завдання (зазвичай — інсценізація, протягом якої діти виявляють свої творчі здібності).

5. Конкурс уболівальників.

 

67. Гра «Кмітливий олівець»

Правила гри: учням пропонується за допомогою червоного, синього, зеленого та жовтого кольорів відзначити у переліку події певного періоду, на­приклад, що відбулися за князювання Святослава, Ольги, Ігоря, Олега.

68. Гра «Княжий біограф»

Правила гри: команди мають підготувати розпо­відь з фрагментами біографії князів.

69. Гра «Кому належать вислови?»

Правила гри: учитель наводить висловлювання (справжнє або вигадане) і пропонує учням визна­чити, кому воно належить. Можна попросити учнів пояснити свою думку.

70. Гра «Краєзнавець»

Правила гри: кожен учень класу ставить по од­ному запитанню. Перемагає той, хто дав більше правильних відповідей.

71. Гра «Кращі знавці дат і подій»

Правила гри: на картці записані події та дати з історії певної країни, треба розповісти, що від­бувалося в цей час.

72. Гра «Логічні картинки»

Правила гри: учням пропонується зображення у вигляді колажу, задум якого треба розкрити, тобто перекласти образну інформацію у текстову

73. Гра «Ланцюг»

Правила гри: всі учні по черзі згадують одне по­няття, термін, речення, що стосується теми уроку. Виграють учні, того ряду, які правильно створить ланцюг.

74. Гра «Листопад»

Правила гри: учні по черзі підходять до дошки, знімають по 1 папірцю і прикріплюють на стрічку часу, визначаючи століття.

75. Гра «Лото-картки»

Правила гри: учні отримують лото-картки, на яких написані прізвища видатних історичних осіб певного періоду.

У кожну комірку картки учні повинні вписати номер запитання, відповідь на яке міститься в цій комірці. Вчитель зачитує запитання, називаючи його номер, даючи час на пошук відповіді в комірках.

76. Гра «Мандрівник»

Правила гри: дві команди вибирають собі назви, а потім по черзі всі члени команди кидають ігро­вий кубик і команда пересувається по полю гри. Гравці потрапляють на число після того, як да­дуть відповідь на поставлене вчителем запитання до цієї цифри. Команди чекають несподіванки: деякі числа обведені чорними та червоними кру­жечками (коли чорними команда повертається назад, коли червоними просувається вперед на 2 числа). Перемагає та команда, яка першою дійде до фінішу, відповівши на всі запитання, поставлені вчителем.

77. Гра «Мистецтвознавці»

Правила гри: за 1 хв учні мають виписати речі, які зустрічаються на запропонованій учителем картині.

 

 

docx
Додано
28 жовтня 2020
Переглядів
474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку